Soproni Szemle, 2016 (70. évfolyam, 1-4. szám)

2016 / 1. szám

Soproni Szemle. A Soproni Városszépítő Egyesület helytörténeti folyóirata. Alapította Heimler Károly. Megjelenteti a Soproni Szemle Alapítvány Sopron Megyei Jogú Város támogatásával. Felelős kiadó Dr. Bartha Dénes. Megjelenik évente 4 alkalommal. SZERKESZTŐSÉG Dominkovits Péter, Jankó Ferenc, Kiss-Lukács Melinda technikai szerkesztő, Kucsán József, Mollay Erzsébet olvasószerkesztő, Németh Ildikó, Szende Katalin felelős szerkesztő, Tóth Imre, Turbuly Éva, Varga Imréné titkár Dávid Ferenc, Domonkos Ottó, Galavics Géza, Gimesi Szabolcs, Gömöri János, Hárs József, Józan Tibor, Kubinszky Mihály, Pálffy Géza, Pápai László Az alapítvány székhelye: 9400 Sopron, Új utca 4. Postacím: 9401 Sopron, Postafiók 315 Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, interneten https://eshop.posta.hu webol­dalon , a Magyar Posta Hírlapelőfizetési és Elektronikus Postaigazgatóság (HELP) Irodájában (1900 Budapest, Lehel út 10/a), valamint az egyesületi díjjal kombinálva a Soproni Városszé­pítő Egyesületnél (9400 Sopron, Új u. 4.) 3200 Ft-ért, nyugdíjasoknak és diákoknak 2700 Ft-ért. Előfizetési díj egy évre 2200 Ft, egyes szám ára 550 Ft. Régebbi évfolyamok és példányok (1956-tól) a Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani Tanszékén (Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. főépület, magasföldszint) kaphatók. A Soproni Szemle Alapítványt támogatni szándékozók részére csekk kérhető az alapítvány kuratóriumának postacímén (9401 Sopron, Pf. 315.). Nyomdai munka: Forenc Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Fraknói u. 22. Felelős vezető: Földes Tamás ügyvezető igazgató HU ISSN 0133 – 0748 Soproni Szemle (CD-ROM) ISSN 1786 – 9749 SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Next