Sporthirlap, 1940. június (31. évfolyam, 42-50. szám)

1940-06-01 / 42. szám

Ara 12 H11. | SZOMBAT h^hbm^bhibwbibíbibimhbí* J BuTr*1 4ra Desyed­é"p A I KUdóhWatif’' M’talmán fiaz ak ar aerikdba .... 4.— P I .^HHjHHr wr H Levélcím: Beléb külföldre .... 3.50 P _____________ H Budapest 72. Postafiók: 51 Most dől el a bajnokság! Veszít-e pontot a nagy hármas valamelyik tagja? Három kérdés: Mit mond a papírforma? Mire tessék figyelni? Min fordulhat meg a mérkőzés? Itt van a hajrák hajrája! Még sohasem fordult elő, hogy a bajnok­ság élcsoportja, a „nagy hármas“ ilyen szoros versenyt futott volna és még az utolsó mérkőzésre is ilyen szorongó érzéssel kelljen ki­­állania, mint most. Pillanatnyilag csak a gólarány dönti el az élen a sorrendet, az utolsó forduló azon­ban még pontkülönbséget is iktat­hat a csapatok közé. Látszólag a Ferencvárosnak van a legkönnyebb dolga, az Újpestnek pedig a leg­nehezebb. De mit lehet tudni, hát­ha a Taxi szépen akarja befejezni az évet és az akarata tettbe is va­lósul?... Igaz, az sem látszik va­lószínűnek, hogy a Kispest már le­mondott volna a negyedik helyről... J és a Gamma a­­ hatodikról... Mindebből látszik, hogy nemcsak az élen, hanem a középen is nagy a verekedés a pontokért és az utolsó forduló az egész bajnoki táblázatot alaposan megváltoztat­hatja. Vasárnap délután fél 4-ig HUNGÁRIA—GAMMA Hungária-út, fél 6. Vezeti: Kiss M. Ernő. Hungária: Vági — Kis, Bíró — Négy­esi, Turay, Sebes — Béky, Vidor, Kardos (Müller), Dudás, Titkos. Gamma: Háda — Szebehelyi, Szebeni —­ Gyulai, Tóth, Borhy — Váradi, Sütő, Kovács, Toldi, Ke­mény (Takács). A PAPÍRFORMA a Hungária mellett szól. A Gamma ugyanis a három vezetőgólra, legfeljebb ket­tővel tud majd válaszolni. TESSÉK VISZONT MEGFI­GYELNI, hogy a Gammának mi a véleménye a három vezetőgólról. A MÉRKŐZÉS SORSA azon dől­het el, hogy a kék-fehér csatársor meg tud-e birkózni a nagyszerű Gamma-védelemmel. Jóslatunk — mint fentebb látszik — 3:2 a Hungária javára. TAXI—FERENCVÁROS Sport­ utca, fél 6. Vezeti: Jánosi. Taxi: Parádi — Aradi, Kojsza — Báthori, Szabó II., Varga — Da­rázs, Takács II., Serfőző, Kohut, Pásztói. Ferencváros: Csikós — Szoyka dr, Polgár — Lázár­, Sárosi III., Pósa — Biró II., Kiss, Sárosi dr, Kiszely, Gyetvai. A PAPÍRFORMA — a Taxi mel­lett szól. (Hadd legyen meg ez a vigasztalásuk az NB-től búcsúzó­ban!) TESSÉK JÓL MEGFIGYELNI, hogy a Ferencváros — meghazud­tolva minden hagyományt — ezút­tal sem lesz elbizakodott, hanem nagyon „rámegy". A MÉRKŐZÉS AZON FORDUL­HATNA MEG, ha mégsem így len­ne. De nem fog megfordulni, ha­nem a Ferencváros 2:0-ra győz. KISPEST—ÚJPEST Kispest, fél S. Vezeti: Palásti. Kispest: Boldizsár — Olajkár I., Ónody — Olajkár II. (Vig), Zalai, Rátkai — Kincses, Cseh (Nemes), Nemes (Olajkár II.), Déri, Kalo­csai dr. Újpest: Sziklai — Futó, Joós — Szalay, Szűcs, Balogh — Ádám, Víncze, Zsengellér, Kállai, Tóth. PAPÍRON az Újpestnek határo­zottan több az esélye. Ha nagyon fontos, akkor tudnak a lilák. Lát­szott ez a rangadó második félide­jében is. Most pedig­­ még lehet keresni... TESSÉK MEGFIGYELNI, hogy Zsengellér és Cseh milyen komo­lyan veszi a válogatottságot. Mert mind a ketten fel szeretnék ölteni a meggypiros mezt... FORDULATRA csak akkor lehet számítani, ha­­ a lila-védelem hű lesz önmagához. Jóslatunk: 4:2 az Újpest javára. ELEKTROMOS—SZOLNOK Kispest, fél 4. Vezeti: Vass A. Elektromos: Bakon — Pázmándi, Pákozdi — Kapocsi, Gajdos, Mar­­tonos — Buzássi, Rózsád, Szen­­drődi, G. Tóth, Pálinkás. Szolnok: Horváth — Draskóczi, Kispéter — Csabai, Szűcs, Faze­kas — Szántó, Kolláth, Nagy, Sel­­meczi, Korom. EGYIK CSAPAT SEM mondható esélyesnek. A visszaesőben lévő Elektromos a feljövő Szolnokkal szemben sem számíthatna sikerre, ha a szolnokiak nem az utazástól fáradtan állnának ki. ÉRDEMES LESZ MEGFIGYEL­NI, hogy a Szolnok bebizonyítja-e a kispesti közönség előtt is a múlt­­vasárnapi eredmény realitását. AZON FORDULHATNA MEG a mérkőzés, ha az Elektromosnak meglepetésre akadna góllövő csa­tára. Jóslatunk: 1:1. KASSA—SZEGED Kassa, fél 6. Vezeti: Classen. Kassa, Jávor — Péteri, Tölgyesi — Takács, Lendvai, Makkai (Cziff­­ra) — Tóth, Várszegi, Bodoni, Pásztor, Foki (Palkó). Szeged: Tóth — Török, Raffai — Baróti, Marosi, Bertók — Bognár, Gyarmati, Lukács, Bihami, Nagy. PAPÍRON a Szeged határozottan jobb. TESSÉK VISZONT MEGFI­GYELNI, hogy a Kassa otthon mi­lyen kemény dió. AZON FORDULHAT MEG A MÉRKŐZÉS, hogy a Szeged biztos­nak érzi-e a negyedik helyet. Úgy véljük, nem , ezért jóslatunk: 2:1 a Szeged javára. BOCSKAI—HALAD­ÁS Bocskai: Vörös — Csókai, Janzsó — Elek, Móré, Békési­­— Kristóf, Berecz, Turay II., Szilassy, Füleki. Haladás: Körmendi — Kalotai, Tölgyesi — Pillér, Kiss, Héjjá — Szabó, Gazdag, Morocz, Koroknai, Lovász. Debrecen, fél 6. Vezeti: Tihaméry. PAPÍRON a Haladásnak kell több esélyt adnunk, mert sokkal egységesebb csapat, mint a Bocs­kai. DE ÉRDEMES LESZ MEGFI­GYELNI, hogy „vendégségben” még nem tudnak olyan jól játszan­i vasutasok, mint odahaza. AZON FORDUL MEG a mérkő­­ zés, hogy a Bocskai viszont otthon­­ játszik. És a saját otthonában min­denki maga az úr. Jóslatunk: 3:1 a Bocskai javára • A Törekvés már befejezte az idényt. Nincs más dolga vasárnap mint nagy vetélytár.In­, az Elektro­mos és a Gamma ellenfelének szur­kolni. Nem lesz könnyű szurkolás.. Jó időt, jó mulatást és jó szur-­­kolást! így áll a bajnokság. ..1 -Ferenc u. 25­ 18 1 6 70:30 37 5­. Hungária 25 16 5 4 64:31 37 3. Újpest 25 15 7 3 60:34 37 4. Szeged 25 14 5 6 53:40 33 5. Kispest 25 14 4 7 70:41 32 6. Törekvés 26 11 6 9 37:41 28 7. Elektrom. 25 11 5 9 45:44 27 8. Gamma 25 11 4 10 47:47 26 9. Haladás 25 10 2 13 44:54 22 10. Szolnok 25 8 5 12 33:43 21 11. Bocskai 25 9 3 13 33:60 21 12. Taxi 25 5 4 16 35:68 14 13. Kassa 25 5 3 17 27:76 13 3­ 4. Nemzeti* 26 2­­ 24 15:24 4 * Törölve. BSzICKY- sporttelep - Sport-utca 2-•....­Vasárnap, június 2-án délután fél 4 órakor Szü­rkelaxi-Ferencváros a Nemzeti Bajnokság döntő mérkőzése előtte fél 4 órakor BSzKRT II-Hargita amatőr bajnoki mérkőzés 11 f I V J1 0 í V állóhely 1 pengő, ülőhely 2 níLIflllHIV. pengő, páholy 8 pengő. Millenáris Sasrftelep Budapest kétüléses gépeinek bapsksápa Epsileki esspatkajssksásek Minden hazai repülő a rajtnál Bukósisakos mérkőzések FiSléres íieiyárak ! Mégis jugoszláv játékvezető vezeti a DiMa­VAG-SaltitC rangadót Neve: Bazaut A DiMAVAG—SalBTC NBB-rang­­adóra a JT annak idején jugoszláv játékvezetőt kért Belgrádból. A jugoszlávok hosszú ideig nem vála­szoltak a magyar szövetségnek , ezért a JT csütörtökön magyar já­tékvezetőre bízta a mérkőzés veze­tését. Pénteken délután mégis be­futott a jugoszlávok távirata s ebben közlik, hogy a DiMAVAG—SalBTC- mérkőzésre Bazant Franja zágrábi játékvezetőt küldik el. (Bazant sze­repel a Duna-Kupa jugoszláv játék­vezetői között is.) A JT Bazant mellé Návayt és Ha­­rangozót (mindkettő budapesti) osz­totta be partjelzőnek. Bazant pénteken este telefonon is felhívta Zágrábból a JT-t és közölte, hogy a kiutazási engedélyt sikerült megszereznie, így tehát biztosan jön. MTIC-esély a Hungária középkorát Vasárnap, június 2-án délután fél 6 órakor tagana-Gamma döntő mérkőzés a Nemzeti Bajnokságért előtte is*5 órakor MTK—MA VAG újonc bajnoki mérkőzés A Hungária fellebbezett! A Hungária nem nyugszik bele, hogy az Újpest mérkőzésének ered­ménye miatt beadott óvását eluta­sította az egyesbíró. Tegnap benyúj­totta az ítélet ellen a fellebbezését, amelyet Mandik Béla intéző így in­dokolt meg: — Olyan ténykörülmények kivizs­gálását fogjuk kérni a fellebbezé­sünkben, amelyek napfényre kerülése után bizonyára más lesz a szövet­ség álláspontja a vitás gól és a mérkőzés eredményét illetőleg. Mandik Béla nem akarta elárulni a fellebbezés „ütökárváit", de any­uját sikerült megtudnunk, hogy a fellebbezésben azt is kéri a Hungá­ria, hogy hallgassák fel az Újpest csatársorát a labda gól előtti hely­zetét illetőleg. Ha ez lenne a­­­fellebbezés alapja, akkor a fellebbezésnek sem jósol­hatunk szerencsét, mert a játék­vezető megállapításait még az ítélet által előnyhöz jutott csapat játéko­sainak vallomása sem értéktelenít­­heti. Kiszely egészséges A Ferencváros valószínű belső hármasa: Kiss —Sárosi dr.—Kiszely A rossz idő a tornaterembe kény­szerítette pénteken a zöld-fehéreket. A pályán ugyanis hatalmas tócsák­ban állt a víz és az állandóan sza­kadó eső sem tette lehetővé a sza­badtéri edzést. Részvett az edzésen a múltvasár­­napi két sérült, Kiszely és Nagy II. is. Kiszely feltűnően nagy kedvvel mozgott, tornázott, ugrándozott. Látszott rajta, hogy már teljesen egészségesnek tartja magát. Nagy II. még kötést viselt a térdén, de­ azért ő is edzett.­­ A tornateremben is rugdostak egy kicsit kapura és ezalatt Csíkos kipróbálta az Olaszor­szágból hozatott új kapus-­­ kesztyűket.­­ Ugyanott vették, ahol Olivieri, a világbajnok olasz csapat kapusa vá­sárolja a magáét. Az edzés előtt sokat beszélgettek a játékosok a bajnokság alakulásá­ról. Az volt az általános hangulat, hogy most már semmiképpen sem hagyják elvenni maguktól a büszke címet. Nagyon komolyan veszik a vasárnapi mérkőzést, mind a tizen­egy játékos egész szívvel fog küz­deni 90 percig. Az összeállításról Pataky Mihály szakvezető a követ­kezőket mondotta: — Az a bizonytalanság, amely az egész tavaszi idényben kísérte a csapatot, még ma is fennáll. Kiszely és Nagy I­. ugyanis megítélésem szerint még nem teljesen egészsé­ges, még mindketten érzik a vasár­napi rúgások nyomát. Lázárnak és Jakabnak pedig az erőnléte nem egészen tökéletes még. Különösen Jakabra vonatkozik ez a megálla­­pítás. A többi poszton nem lesz vál­tozás, a jobbfedezet és a balössze­kötő posztjára azonban csak vasár­nap, a mérkőzés előtt „válogatok Hogy kit fogok beállítani, az attól is függ, hogy milyen lesz az időjá­rás, mert figyelembe kell vennem az esetlegesen, nehéz talaj követel­ményeit is. Érzésünk szerint Lázár és Kiszely fog játszani. • KISPESTE STADION BB Kispest, Szent Imre hercegútja gjj Vasárnap, június 2-án délután fél 6 órakor Kispest-Újpest — —­ előtte fél 4 órakor Elektrom­os-Szolnok döntő mérkőzések a Nemzeti Bajnokságért előtte fél 2 órakor KAC—Fitt­ex amatőr bajnoki mérkőzés Vági védés (esetleg) Müller a közép­csatár a Hungáriában A Hungária edzéséről pénteken dél­után csak Sebes és Vidor hiányzott. Mindkettő igazoltan maradt távol. A csa­pat könnyű testgyakorlatokat végzett, utána fürdő, majd legyúrás következett. A csapatösszeállításról Lenkey Imre ezt mondta: — Kényszerűségből kell Vágit játszat­nunk, mert Szabó beteg. Egyébként nem volna változás, hacsak a középcsatár he­lyén nem, váltjuk fel Kardost Müllerre. A mérkőzés előtt tehát tizenkét játékos­ának kell készenlétben jelentkezni az Öltő­­kőben. Csak a mérkőzés előtt döntjük el,­­ játszik középcsatárt: Kardos vagy Müller. Az újpestiek rámennek , a máso­dik helyre p Pénteken délután alaposan megsiratta az ég az idényvéget. Újpesten szakadat­tal ki esett egész nap. Az újpesti játé­­ko­sok bizony örültek, mikor bekerültek a jó meleg öltözőbe. Itt nagy meglepe­tés fogadta őket. Az öltöző ajtaja tele vo­n ragasztva hivatalos felhívásokkal. "- Kirag­asztottam a miniszteri biztos sír felhívásait — mondotta Langfelder ig­azgató. — így leglaább minden alka­­lo­mmal szem előtt lesz a sportszerű já­­té­kra intő körözvény. A fiúk buzgón olvassák a parancsokat és megállapítják, hogy nagyon helyesek a szigorú ítéletek, amelyeket a durva já­tékosok ellen hoznak. Az­ az általános r­­emény, hogy így legalább csend és re­nd lesz a pályákon. Mészáros edző még mindig távol van­­, így a csapat edzését Langfelder vezeti. B­evonulás előtt egy kis lelki­ edzést kap a társaság. — Szíves-lélekkel kell küzdenünk a K­­ispest ellen, — mondja az igazgató, —­z­ert nem mindegy az,­­hogy csak gól­­aránnyal leszünk-e másodikok, vagy pe­­d­g pontkülönbséggel maradunk le az e­ső helyről.­­ Olyan nagy meggyőződéssel mondja őket Patyi bácsi, hogy az ember nem­ gondol arra, hogy az Újpest még első lehet, ha a Taxisok . . . Na de erről nem szabad beszélni Új­pesten. Itt csak remélni szabad. A játékosoknak az a véleménye, hogy sokkal jobb lenne a második helyen vé­gezni, mint a harmadikon,­­ már a kis KK szempontjából 13. A második helye­zett ugyanis román csapat ellen fog ját­szani, — ez pedig jobban fekszik a lilák­nak, viszont mit szól ehhez — a Hun­gária? A csapat csak egészen rövid edzést tar­tott. Egy kört futottak (a ,,nehéz­súly­uak”, Szalay, Mester, Szűcs,­ Pálya és Temes kettőt), s ezután tízperces torna- és izomlazító gyakorlatok fejez­ték be a tavaszi idény, utolsó edzését. A csapatot csak a késő esti órákban­ állította össze a vezetőség. Az összeállí­tásnak az a szenzációja, hogy Joós és Tóth Matyi visszakerült a csapatba, Kocsis és Fekete pedig pihen. Zár A MINISZTERI BIZTOS FELFÜGGESZ­TETTE A LOSONCI AFC JÁTÉKJOGÁT Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos pénteken este hozott határozatában fel­függesztette a Losonci AFC játékjogát. A felfüggesztés azért történt, mert a losonciak a DIMAVAG mérkőzés elleni óvásukban sértő kifejezéseket használtak a szövetséggel szemben, így vasárnap a BSzKRT—LAFC mérkőzésre már nem kerül sor. 1

Next

/
Thumbnails
Contents