Sporthirlap, 1941. augusztus (32. évfolyam, 61-69. szám)

1941-08-02 / 61. szám

Szabadka Fradi-hőstettre készül Újvidék döföretlent remél Bács vidék, augusztus 1. Vasárnap Szabadkán eldől a dél­vidékiek nagy kérdése: Újvidék vagy Szabadka csapata jut-e az RB I-be? Várjon miként állják meg a helyüket az UAC fiataljai idegenben ? Az újvidékiek vasárnapi remek játéka, 4:0-ás győzelme után fel­merik a kérdés, ki tanítja, ki edzi ezeket a tehetséges újvidéki fiata­lokat. Ognyanov Milarad az edzőjük. Ognyanov megjárta már a nagy világot. Valamikor Spielmannal játszott együtt a temesvári Ripen­­siában. Járt már kint Svájcban, a Biel. játékosa volt. Rúgta már a labdát Zágrábban is, mint a HASK középfedezete. A fiatal edző az elmúlt vasárnap kettős ünnepet ült. Azelőtt ugyanis a bezdániak edzője volt. Az ő egy­kori játékosai nyerték meg az elő­­mérkőzésen a Hazatérés Bajnoksá­got. És azután az új csapata is remekelt. Az UAC egyik vezetője mondta:­­ Ognyanov nagyon ért a fiatal tehetségek kibányászásához és fel­neveléséhez. Ha bekerülünk az NB 1-be, akkor valószínűleg szerződte­tünk egy kitűnő edzőt az anya­országból, de ő majd csak az első csapatunkkal folgalkozik. A fiatal­ság továbbra is Ognyanov kezében marad. A szabadkaiak, akik azt hitték, hogy simán jutnak be az NB I-be az újvidéki mérkőzés után, nagyon levertek voltak. Amikor egy kissé magukhoz tértek, így beszéltek: — Vasárnap Szabadkán majd másként játszunk. Igaz,­­t­­l jobb lett volna... Milyen nagy szerepet játszik egy gól!... Az ember nem is hinné. Ilyesmiről csak olvastunk, akkor, amikor még nagy KK-mér­­kőzéseket vívtak. Most mi is látjuk■ De ugyebár, négygólos hátrányt is be lehet hozni? Ugyebár volt már erre példa ez KK történetében? Bizony az az Austria—Ferencvá­ros 4:1-es mérkőzés jutott eszükbe, amely után a Fradi Budapesten 6:1-re győzött Egy bizonyos: vasárnap Szabad­kán a II. félidő sem lesz unalmas (Újvidéken egy kissé unatkoztunk a II. félidőben.­­ A nézőszám máris emelkedik a Délvidéken. Két hete az újvidékiek örömmel állapították meg, hogy Újvidéken több néző van, mint volt egy héttel előbb Szabadkán, a SzVÁK—Szabadkai Sport osztályo­zom Most vasárnap meg Szabadkán bizonyára több néző lesz, mint volt az elmúlt vasárnap Újvidéken. Egész biztos, hiszen az érdeklődés napról-napra nő. Az újvidékiek közül is sokan ké­szülnek át Szabadkára. Most kezd megjönni az önbizalmuk. Most már így vélekednek: —­ Szabadkán döntetlent érünk el! Rezsőházi Béla. ILYEN AZ ÉSET ERCSIBEN Pillanatfelvételek az ifjúsági edzőtáborból Az ország minden részéből mint­egy 100 labdarúgó ifjú gyűlt össze az ercsi ifjúsági edzőtáborban. A legtöbben a dunatiszaközi kerületből jöttek (30), de a többi kerületből is (Erdély, Felvidék, Déldunántúl és Körülvidék) szép számban gyűltek össze a fiatal játékosok. A felügyeletet a kerületi vezetők látják el. A legfőbb irányítást Mol­nár Ignác szövetségi edző végzi, akit már az első napokban nagyon megszerettek a fiúk­ ,J Váci bácsi11 azonban nemcsak jóságos, de szi­gorú­ra tud lépni. Keményen meg­dorgálja azokat, akik nem tartják be az utasításokat. Igaz, hogy ilyen szigorú dorgálásra csak az első na­pokban került sor,­­ akkor is csak elvétve. Azóta a fiúk már példásan viselkednek és öröm nézni, hogy mi­lyen komolyan és alaposan végzik az előírt gyakorlatokat. A játékosok ellátása elsőrangú. Az ercsi cukorgyár vezetősége, élén Körben Henrik igazgatóval, mindent megtesz, hogy a fiúknak minden jó rendelkezésükre álljon. A cukorgyár kultúrházában példásan tiszta és rendes szállásuk van a játékosok­nak. A gyár minden játékos részére reggelire, tízóraira és uzsonnára fél­fél liter tejet, ezenkívül kenyeret és gyümölcsöt ad. Vacsorát a Dunapar­­ton levő, festői fekvésű vendéglőben kapnak a fiúk. Itt Ilodula Mihály vendéglős magyaros vendégszeretet­tel gondoskodik arról, hogy senki se maradjon éhes. Általában megálla­píthatjuk, hogy mindent megkap­nak a fiúk, ami csak a mai viszo­nyok között rendelkezésre áll. A játékosok hangulata kitűnő. A jól végzett napi munka után elfo­gyasztott jó vacsora meghozza a fiúk jókedvét. A résztvevők között többen vannak, akik harmonikán, hegedűn, vagy más hangszeren tud­nak játszani, a többiek pedig ének­szóval kísérik a „művészeket"­. Ez a fegyelmezett, egészséges, jókedvű fiatalság a legjobb hírverője ennek az egész ifjúsági tábornak. Az edzések már eddig is szép eredménnyel jártak. Az első napon még látszott a fiúkon a fáradtság, az egész napi nehéz munkától. Két­­három nap múlva azonban már ki­tűnő erőben voltak és fel sem vet­ték az egyre erősödő munkát. Naponta 50 labdával folynak az edzések, — a helybeli és környék­beli szurkolók élénk érdeklődése mellett. Festői képet nyújt, amikor minden játékos a saját egyesületé­nek a mezében végzi a gyakorlato­kat az üde zöld gyepen. Szórakozásban is van részük a fiúknak. A cukorgyár kultúrtermé­ben mozgóképelőadások, vidám elő­adások folynak. Esténként pedig tá­bortűz mellett mesélnek el a fiúk egymásnak vidám és érdekes törté­neteket. De komoly előadásokat is tartanak a vezetők- Körbei Henrik, a tábor főparancsnoka, a napokban tartott nagy érdeklődéssel kísért elő­adást. Az edzőmérkőzések igen nagy ér­deklődés mellett folynak. Délutánon­ként az egyes kerületek csapatai játszanak egymás ellen. Ezeken a mérkőzéseken igen sok tehetséges játékost láttunk. Külön érdekessége volt az edzőtábornak az a mérkő­zés, amelyen az egyik ifjúsági csa­­pat játszott az edzőkből és vezetők­ből összeállított csapat ellen. Nagy sikert aratott Molnár Náci, aki nagyszerű cselekkel egymásután csapta be az ifjúságiak védőjátéko­sait. Végeredményben az „öregek" győztek 5:1-re. Vasárnap délután búcsúznak el az első csoport résztvevői Ercsitől. Ma­gukkal viszik mindazt a szépen, jót és hasznosat, amit az edzőtáborban eltöltött idő alatt láttak és megta­nultak. Magukkal viszik nagy váro­sokba és kicsiny falukba. Elmondják azoknak is, akik nem vehettek részt ezen az edzőtáborozáson, amely igazi hírverője a legnépszerűbb ma­gyar sportnak, a labdarúgásnak. Monzák Lajos. SPORTHIRLAP SZOMBAT, 1941 AUGUSZTUS 2. A „Szennysertésért'' ma, szombaton délután fél 11 órai kezdettől Szent László­­kórház FC-Szent Rókus FC mérkőzés lesz a gyáli úti pályán. A BSzKI­T is megkezdte előkészületeit az fisz­ idényre. A kék-sárk­ók legkaze­­labbi edzése vasárnap délelőtt 11z órakor tett. PAHÓCZAY ELLEN MEGSZŰNT A FEGYELMI ELJÁRÁS A Szegedi Haladás bajnoki mérkőzés után Faroczay, a raérkőző-a játékvezetői? fegyelmi eljárás mai indítását kérte ilip maija ellen a JT-tezt. A JT fegyelmi teré­­birája, a partjelzők én tithh totón kinail­­í­ozása után illegállapitotta, hogy Paroczay teljesen a szabályok szellemének megfele­lően vezette a mérkőzést, a Szejfed vita­tott két "gólját is helyesen adta met,­e ezért a fegyelmi eljárást mosszszátette. NAGYSZERŰEN sikernlt a PRÓBA* VTLAGÍTÁS AZ ELEKTROMOS­ P­ALY­ÁN Báz*s munka folyik a* Elektron­pá­­lyán, hogy a* esti ínArkeaénok minél job­ban sikerülj­enek. "JVen­ap este megtartot­ták az est 5 eHenezzo próbavili'wnyat. A hatalmas lámpák nappali vimtioaaAirjra árasztották el a pályát­ A próba est­ett tatta, hogy az idei vUáálla­­tokkal tö­kéletesebb lesz, mint a tavalyi volt. Nem írta árnyék a pályául JOBBÁGY (ÚTE) - A GANZÉ A Ganz vezetősége csendben, de annál serényebben dolgozik csapata megerősíti, sün. Szalay, Turay és flerzi után most megszerezte Jobbágyot­­, a* ÚTE jeles szélsőjét. Jobbágy szóhoz is jut a b»tPd­V feh­érek vasárnapi edzőp mérkőzésén a* Új­pest ellen. A Gan* eaem kívül megkezdte váci úti gyártelepén füves pályájának épí­tését is. — Korszerű méretű és korszerű öltözők­kel ellátott sporttelep építését kezdtük meg a hét elején, — mondta Fodor László, a Ganz szakosztályvezetője. — A labda* rúgópálya természetesen fűve* lea*. Most ősszel még a MÁVAG-pályára visszük el­ma** M Sok csapatban játszottam már, de ilyen lázas és lelkes készülődést még sehol sem láttam! — mondja Szika, a pécsiek Romániából jött csatára Remek időben zajlott le a DVSC utolsó nagy edzése csütörtökön. A pécsújhegyi pályára mintegy négy­száz szurkoló és negyven játékos vonult fel. Ott volt mindenki, aki csak számít a pécsi labdarúgásban. Ma már valóban pécsi ügy a DVAC ügye. Csak azt sajnálják, hogy a DVAC vezetősége nem tudott erősíteni. Krivitz Gyula, a csapat kapitánya és kitűnő középfedezete mondotta ezzel kapcsolatban: — Nagy kár, hogy nem sikerült az erősítés, de így majd jobban ösz­­szeszorítjuk­ a fogunkat és jobban belefekszünk a küzdelembe. Kitesz­­szük a szívünket a pályára, mert győznünk kell és győzni is fogunk. A MÁV AXi igazán nem az a nagy ellenfél, amelyet nem lehet meg­verni. Később Szika Lajos kerül mel­lénk. Szika sok egyesületben ját­szott már, többek között Bodolával is volt egy csapatban és a tavasz folyamán Románból került Pécsre. „ Sok csapatban játszottam már, sok fontos mérkőzésre való felké­szülésnek voltam szemtanúja, de ilyen lázas és lelk­es készülődést, mint itt, még nem láttam sehol sem. Nagy-nagy csalódás lenne egész Pécs részére, ha a DVSC nem győz­ne vasárnap. Közben az edzés folyik tovább. Különböző gyakorlatok és futás után Reinhold edző kétkapus játé­kot rendel el. Az edzés után játékosértekezlet volt. MA REGGEL REJTEK­HELYRE UTAZIK A PÉCSI DVAC A Pécsi DVAC pénteken pihenés­sel készült a MÁVAG elleni mér­kőzésre. A vezetőség nagy gondot fordít arra, hogy a csapat kifogás­talan erőben vegye fel a küzdelmet. E célból szombaton reggel rejtek­helyre utazik a csapat és csak va­sárnap délután a mérkőzésre jönnek be a játékosok. Az összeállításban nincs változás. A­­rég­i együttes játszik. Az újonnan leigazolt játé­kosok egyelőre nem jutnak szóhoz. A mérkőzés iránt az érdeklődés igen nagy. A vezetőség fél, hogy csak nagy nehézségekkel tudja majd az érdeklődőket a kis befoga­dóképességű pályán elhelyezni. Vasutas bajnolíjra és kis esti mérkőzésre kóssillt csütiírtük­ön a Türekvés Kétkapus edzőit tartott a Törekvés csü­­tüitőkap. At­olsó félidőben így fúlt föl az első -csapat: Kiss I — Lőrinczy, Bán, Kuti — Itznes, Baják, Garamszőg­, — Zlobay, Kanos, Készei II, Béri, !­,»:’y. Ez a csapat bizony csak egy sólllal les­­zok­vutt jobbnak a rpáofV­l'ik vonalbeliekből összeállított csapat ellep. Kardos és Pe­ri póljára a jobbszélsőt ,játszó Próbajátékai válaszéi- _ Szünet után Hojákot Kiss II, Dávid Éles váltja fel. így is jól megy az ..egy­­­ink, mert Dobay lippihasóljával és Kosács II helyezett labdájával 4:1-re húz el. Feltűnt Koszics és Kardos jó formája. A védelem­­özin sepr lehet kifogás. A Testvériség ellen az első félidőben játszó csapat­­átázik vasutas bajnokit vasárnap. Ha Éles ügyét pénteken ked­vezően el tudják intézni, ő lesz a bal­­szélső. A második csapat vasárnap délután a Vasas plcn játszik barátságos mérkőzést a Béke­ utcába­n. A Munkácsi SE Munkácsi Levente SE-re változtatta a nevét, s Csendőr Tivadar levente-főoktató lett az intézője. Az edzé­seket továbbra is Futok Keresne vezeti. Az MLSE valószínűsért Phifdrmatodöi, p­.Art Hajlik, a husi jeles batozézsője vissza akar térni rejt társai közé. Az edzések szorgalmasan folynak. KALMÁR JENŐ AZ AMATŐR VÁLOGATOTTBAN Kalipár Janii, a híres válogatott játé­kos, aki a Hungáriában rúgta a labdát, Fini­nciaországból való hazatérése után Je­le­iden a Kiateg csapatában játszik és ed­zője is a vállalati csapatnak, M°st újból találkoztunk nevével a válogatottal kap­csolatban. Az amatőr válossatott lista­­m­érkőzésére meghívást kapott Kalmár Jenő is. AZ MLSZ SZABADKÁN vasárnap délelőtt Z­árai kezdettel fontos érték őslé­got tart a­zott alastivetéisrl helyi­ségben. Az értekrületen megvitatják a­z iisSze­­há­vkai idtaeri kérdéseket át­szer­­vezési terveket. A MAGYAR FIFA­­JÁTÉKVEZETŐK A JT felterjesztette a FIFA-ból a nem­zetközi mérkőzésokra alkalmasnak nyil­­vánított játékvezetők nevedsét, amelyben 10 magyar játékvezető szerepel. Yaghy Kámmán a szokatlan nagyszámú nevezésről ezt mondta: — Minden állam egész sor Játékvezetőt nevez, szóval nem tartja magát a szoká­sos öt játékvezető benevezéséhez. Ez évben már mi is meg Cselekedtünk. Válasszon a FIFA, illetve az, akinek játékvezető kell, a tíz játékvezetőből, akiknek mindegyike nemzetközi értelemben is a legkiválóbb­­jaink. A magyar FIFA-játékvezetők névsora a következő inbo-sorrendbe­n­: Antay János, Boros Bál, Ipolyi Hollós Béla, Kiss M. Er­nő, Lantos Gusztáv, Palásti Ferenc, Rubint Lajos, Tihaanéry Kálmán, Ujváry Ferenc, Vaas Antal. -»­umna9gl88na9 Nagy csapat lesz őszére a Gamma a vetélytársak szerint is Az idén szinte minden NB I csa­patunk komoly erősítésekkel fog ne­kivágni a közelgő bajnoki idénynek. Valamennyi közt a legtöbb új játé­kost a Gamma szerződtette s talán éppen a görögbetűs csapat az, ame­lyik NB-egyesületienk közül a leg­jobban felkészült a bajnoki év vár­ható nagy küzdelmeire. A Gamma Új játékosai: Kincses, Kónya, Hires, Bob­ál­yi, Horváth I, Horváth Ifi Patkoló és Tamás. Részben már ki­forrott, nagytudású játékosok, rész­ben nagyon tehetséges fiatalok. A Gamma készülődésével kapcso­latban megkérdeztük néhány NB- csapatunk vezetőjét, hogyan véle­kednek a megerősített Gammáról és annak új játékosairól. Nagycsapat lesz-e a Gamma, be fognak-e válni a fiatalok, milyen eredmény várható a csapattól ? Először Dimény Lajost, a Ferencváros Idziviti edzőjét kérdeztük meg. Simány így vála­szol: — Biztos voltam abban, hogy a Gamma komolyan nekifog az erősí­tésnek. Most már csak az a kérdés, hogy az újonnan szerződtetett játé­kosokat hogyan készítik elő, hogyan kezelik őket, s hogyan tudják majd egységgé kovácsolni a csapatot. Kétségtelen, hogy az új játékosok komoly erősödést jelentenek, hiszen Kincses és Kónya klasszisjátékos, Horváth II is pompás futballista, a többiekről hallomásból tudom, mi­lyen jók. A legjobban mindenesetre Kincsessel jártak, hiszen ma feltét­lenül ő a legjobb magyar jobbszélső. A Gamma vezetősége bizonyosan ki fogja tudni hozni azokat az értékeket a csapatból, amik benne rejtőznek s ebben az esetben a bajnoki idény vé­gén egészen előkelő helyet biztosít­hatnak maguknak. Bencs Ernő, a WMFC intézője így vélekedik a kérdésről: — Nagyon helyesnek tartom, hogy a Gamma tehetséges fiatal já­tékosokkal akar nekivágni az idény­nek. Ezekből a fiatal játékosokból bizonyára nem fog hiányozni a tu­dás mellől a szív és a lelkesedés sem. Természetesen a játékosoknak össze kell szokniok s bizonyos türelmi idő elmúltával egészen nagy lehetőségek nyílnak a csapat előtt. Nem tarta­nám nagy meglepetésnek, ha év vé­gén az első hat között ott találnák a Gammát is. Az új játékosok közül Kincses óriási klasszis, nagyon nagy nyeresége a csapatnak. Kánya is, meg a többiek hamarosan beválthat­ják a kaszájuk fűzött reményeket. Az Újpest egyik vezetője mondja: Nem vitás, hogy a Gamma az idén sokkal jobban fog szerepelni, mint az elmúlt idényben. Kincses hosszakkal a legjobb az új játéko­sok közül, Tamás és Hires nagyon tehetséges. Nem csoda, hiszen mind­ketten újpestiek. Kónyát mindenki ismeri, pompás játékos, Bolemányi, azaz Bárd remek kapus, Horváth alighanem tartalék lesz csak mö­götte. A többieket nem nagyon is­merem. A Gammának megvan a le­hetősége arra, hogy végre igazi nagycsapt legyen. Úgy hiszem, ez be is fog következni... Kováts Dezső dr, az Elektro­mos igazgatója is jó véleménnyel v­an a Gammáról. — A Gamma valóban mindent el­követ, •— mondja, —■ hogy méltóan megállhassa a helyét a következő bajnoki évben. Ha az elején talán nem is lesz látható eredménye a nagy igyekezetnek és az alapos erő­sítésnek, de, hamarosan meg fog ér­ni a munka gyümölcse s a piros-fe­hérek alighanem egészen komoly szerepet játszanak majd a bajnok­ságban. Ezt valószínűleg ők is tud­ják- Véleményem szerint a Gammá­nak minden esélye megvan arra, hogy egészen elöl végezzen a nem­sokára meginduló bajnokságban. Az Új játékosok között Kováts Dezső dr is Kincsest tartja a legna­gyobb nyereségüknek, de Kónyát is nagyon dicséri . A fiatalokat nem igen ismerem, de meg vagyok győződve róla, hogy azok is be fognak válni. A Kispest egyik vezetőségi tagja nagyon „bízik" a Gammában. Máris le merném fogadni, hogy a Gamma az első négy között lesz az idény végére! Nem, úgy lesz náluk, mint az idén, hogy az utolsó pillana­tokban is a kieséstől kellett félniök. Természetesen Kincses Miska az a játékos, akivel a Gamma a legtöbbet nyert. Mi csak tudjuk, hiszen nálunk lett ő naggyá, Kónya is nagy hasz­nára lesz a csapatnak, szerintem elsősorban középhátvédnek. A szélső­­hátvéd helyén már nem annyira. A többieknek több idő kell ahhoz, hogy összeszokjanak, de ezekben a fiata­lokban sem fog csalódni a vezető­ség. Mindent egybevetve, a Gamma nagycsapat lesz az idén s nagy el­lenfele lesz a legjobbaknak is­­­ Ezekből a nyilatkozatokból is megállapítható, hogy a Gammától az NB-ben sokkal többet várnak, mint az idén. ­ Az MLSz tiszta helyzetet akar terem­teni a profitkérdésben (Korszerűsítik a professzionista szerződéseket) Az MLSz legutóbbi elnöki ülésén foglalkozott a hivatásos játékosok szerződtetésének szabályzatával és elhatározta, hogy azt teljesen át­dolgozza. Meg fogja hallgatni eb­ben a kérdésben az egyesületeket és a játékosokat is, mielőtt az új szabályzatot megteremti. Az MVSz vezetősége az idei nagyszabású játékosvándorlás alkal­mával különösen visszás jelensége­ket észlelt a hivatásos játékosok szerződtetése, a szerződések lejárta stb. körül. Már régebb idő óta me­rültek fel panaszok, hogy a profi­­szerződések általában egyoldalúak, mégpedig olyan értelemben, hogy csak az egyesületek jogait dombo­rítják ki, de erősen korlátozzák a játékosokéit. Érdeklődtünk az MLSz vezetősé­génél, vájjon van-e már kialakult terv, fogalmazott új szabály vagy elgondolás a professzionisták jog­viszonyának új szabályozására. A szövetségi félhivatalos magyarázat így hangzik: — Már Cseh Matyi esetében érez­hető volt, hogy a profiszerződések szövegezésében, azok szellemében sok hiba van. Cseh Matyinak ugyan szerencséje volt, mert a szabályok­ban mégis lehetett találni egy reá, illetve esetére alkalmazható para­grafust, de m­ár akkor az a meg­győződés alakult ki, hogy a hivatá­sos játékosok jogviszonyát korsze­rűsíteni kell. ,, Általában a szerződések lejár­ta, felmondása stb. körül van a leg­­visszásabb helyzet. Példáin: az egyesület is öregedő játékost egy­szerűen és k­övetkezmények nélkül kidobhatja, azaz „szabaddá" teheti. A játékos akár az utcára kerülhet. Ez az egyesületet nem érdekli. Viszont­ a játékos nem mondhat fel, vagy ha felmond, akkor kezét­­lábát megkötő szabálybilincsek fo­nódnak köréje. A világ egyetlen jogszabályában sem található olyan egyoldalú szerződés, mint a magyar profijogban, amikor a szerződés le­jár ugyan a kikötött időben, de csak az egyesületet szabadítja fel a lejárás napja, a játékos szabaddá válásáról viszont szó sem lehet, ha az egyesület nem akarja. íme, idő­szerű példák: Az Olajkárok szerző­dése lejárt, de mégsem szabadok, Tóth Matyi szerződése lejárt, de az egyesületnek egyoldalú joga van azt meghosszabbítani, ha akarja,­­— még a játékos akarata ellenére is. •­ Rendezni kell a szerződések és a villámigazolások közötti igazság­talan időbeli különbözeteket is. Ál­talában az a vélemény, hogy egy bajnokságban csak egy és ugyan­abban a klubban játszhasson a profi is, az amatőr is. Ne legyen tehát szabad a „félidőben”” egyesületet változtatni a hivatásos játékosnak sem. A szövetségi beavatott így fe­jezte be ismertetését: " Sok más kérdés is szőnyegre kerül majd a megbeszélések folya­mán. Mindenesetre mindenkit meg fog hallgatni az MLSz, mielőtt bármilyen lépésre szánná magát. Az bizonyos, hogy az MLSz tiszta helyzetet akar és fog is teremteni a profiszerződések dzsungelében.

Next

/
Thumbnails
Contents