Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-07-03 / 50. szám

szombat A __1 1943 július 3 I A fj I Ara lo fill. xxxiv. évf. só. sz&m 5 ••||| 0 ^^||S JFt&L «| W | Meg/e/en/k I jJf Oll I " ” ..... 1 lili*1 1 I Szerkesztőség ée kiadóhlva- ff W fl& gB ff 1 Horvátország: .... 4 kuss­zál: Budapart. VIII. Bükk 1 jjmsW W W m M WSk W Szilárd-utca 2. sz. in. ern. Jgj' ff 0 ......................... ' 1 ■ Távbeszélő: 9 Szerkesztőség: .... 0—04—9S B h f I a 1 I Levélcím: |­i jeltölre: Ml P Budapest: 741. Postafiók: 57 fj Külföldre............................ . Kik­ voltak az év legjobb labdarúgói osztályozókönyvü­nk szerint? Mi a különbség a pesti és a vidéki labdarúgás között? Váratlan fordulat: az újpesti Mészáros nem a Vasas, hanem a NAC hátvédje lesz(?) LUKÁCS FELMONDÓ LEVELET KÜLDÖTT A FRADINAK! Ma és holnap még be lehet kerülni a Svédországba utazó magyar válogatott atlétacsapatba Ma délután megkezdődnek a Budapest-kerületi atlétikai bajnokságok küzdelmei Szombaton és vasárnap rendezi a MASz a budapestkerületi atlétikai bajnokságo­kat a MAC-pályán. A bajnokságra valamennyi budapesti egyesület esélyesei jelentkeztek és minden számban nagy küzdelmet és jó ered­ményeket várhatunk a svéd-magyar viadalra készülődő atlétáinktól. A ma, szombaton délután meginduló bajnoki versenynek tulajdonképpen az adj­a meg az ízét, hogy az itt elért teljesítmények alapján jelölik ki vasárnap a verseny befejezése után véglegesen azokat az atlétákat akik a július 15—16-án Stock­holmban a svéd-magyar országokként­i viadalon a magyar színeket képviselni fogják. Ez lesz tehát a svéd-, illetve a finnországi portya előtt az utolsó alkalom egy-két atlétánk számára, ami­kor eredményekkel igazolhatják, hogy nekik is ott van a helyük a válogatottban. A svéd-magyarra való tekintettel a szövetség jónéhány vidéki atlétának tette kötelezővé, hogy ezen a viadalon elindul­jon. A versenyen látni fogjuk tehát Horváth Vilmost, Józsa dr­t. Leventét, Remetét és Bírót is. SZOMBATON 100 méteren a teljes fővárosi gárda rajtol. Csányi György győzelmét senki sem veszélyez­teti, de mögötte annál nagyobb harc lesz a helyezésekért. Csányi mellett Szigetvári dr­­. Pelsőczit, Vermes Vilmost, Csépán­­falvyt és Szlovákot várjuk a döntőbe. Jóslatunk:­­ Csányi UTE 10.7, 2. Sziget­vári dr BBTE 10.8 3. Pelsőczi MAC 10.8, 4. Csépánfalvy MAC 10.9. 800 méteren pompás mezőny jött össze. Híressel Iglói, Szabó, Aradi és Istenes dr veszi fel a harcot. Az idei versenyeken látottak alapján Híresben kell látnunk a győztest, a két MAC-atléta azonban meglepetésre is képes. Különösen Iglóiról hallottunk nagyszerű edzési híreket. Jóslatunk: 1. Híresi UTE 1:55,5, 2 Iglói MAC 1:56, 3 Szabó 1:57, 4. Aradi MAFC 1:59. 5000 méteren Szlágyit aligha verhetik meg. Egyedül Németh Béla veheti fel vele a harcot, de csak akkor, ha nem engedi át a vezetést Szilágyinak. Kelen még nincs formában- Csaplár nincs komoly edzésben. A helye­kért Kő­vári és Eper is fog csatázni Jóslatunk: 1 Szilágyi BBTE 14:50. 2. Németh MAC 14:55. 3. Kelen BBTE 15:10. 110-es gáton a 11 induló közül Hidas Ödön biztosan győz. A BBTE kitűnősége mögött azon­ban szép küzdelem alakulhat ki az újra edzésbe állt Szabó dr. ,a testnevelő Kiss, Pálfy, Hidas TI­­­s Görög dr között. Jóslatunk: 1. Hidas Ödön BBTE 15,3, 2. Szabó dr MAC 16, 3. Kiss TFSE 16.2. Rúdugrásban Hom­omra­y Tamást várjuk az első helyre. Nem hisszük, hogy a KISOK-bajnokság győztesét a­z edzésszegény Kovács MAC, vagy­ akár a szolgálati elfoglaltsága miatt nem versenyző Kovács (Törekvés) meg tudná előzni. Jóslatunk: 1. Homonnay MAC 375, 2. Kovács MAC 370, 3. Kovács (Törek­vés) 370. Távolugrásban Vermes Vilmostól ide, legjobb eredmé­nyét várjuk. Gyu­ricza sérült s így nem valószínű, hogy elindul. A második h­elyre Kisst, a TF sokoldalú atlétáját várjuk. A további helyeken Somló és Dusnoki osz­toz­hátik. Jóslatunk: 1 Vermes Vilmos BBTE 7.20, 2. Kiss TFSE 700, 3. Somló MAC 680. Gerely­hajításban szép mezőny gyűlt, össze. Várszegi győ­zelme h­­itat­hatatlan, mögötte Csányi Sándor, Takács é­s Medgyessy fog küz­deni. Jóslatunk: 1. Várszegi MAC 65, 2. Csá­nyi BEAC 66, 3. Takács MAFC 61. Kalapácsvetésben a csúcsformában lévő Németh Imre könnyen megjavíthatja az országos csúcs­­eredményt. A mezőnyben ott lesz a leg­jobb két vidéki Remete és a kolozsvári Bíró is. Ez bizonyára serkentőleg fog hatni bajnokatlétánkra. A második Rácz dr lesz. Jóslatunk: 1. Németh MAC 53,20, 2. Rácz dr MAC 46, 3. Gáspár MAC 43. A verseny pontosan 4 órakor kezdődik a MAC-pályán.* A felnőtt bajnokságokkal egyidőben a Budapesti kerület ifjúsági bajnokságát is lebonyolítja a szövetség. Ezen a fenti számokkal azonos versen­yszám­ok­ban lát­juk küzdeni a főváros legjobb ifjúsági versenyzőit. BSzK­RT-pálya Sport­ utca Július 4-én, vasárnap délután fél­­ órakor BSzKRT — Budapesti IISC osztályozó mérkőzés az NB I-be jutásért BLKE-pálya XI Horthy Miklós­ út 63 Te­ 469-352 A július 4-iki magyar-bolgár kosárlabda torna műsora: 5 órakor GyoSz — Bankliga válogatott 6 órakor magyar - bolgár testnevelési főiskolás hölgyek és 7 órakor magyar — bolgár férfi válogatott mérkőzés Jegyek elővételben kaphatók: Lopós, Straub sportárukereskedésben, az Emke-dohánytőzsdében és a berlini­téri Jegyirodában Bánkuti László dr a MEFSOK igazgatója a kolozs­vári vezetőképző tanfolyam utolsó napján nagysikerű előadást tartott a sportegyesületek belső életéről. A kitűnő előadó egészen újszerű és emelkedett szemszögből fejtegette ezt a nagyfontosságú kérdést és sok olyan szempontra mutatott rá, ame­lyek eddig csaknem ismeretlenek vol­tak. A magas színvonalon mozgó elő­adás után méltán ünnepelte lelkesen a kitűnő előadót a vezetők népes gyülekezete. KÉZILABDA Erdélyi portyára megy a BSE VII kézilabda­­csapata A kézilabdasport vidéki szervezkedése szépen halad előre. A női kézilabdasport terjeszkedésének óriási lökést adtak a kitűnően sikerült női sportnapok és Wonke Rezsőné testnevelési előadó ragyogó szervező munkája. A férfi csapatok megalakulásában a levente­­mozgalomnak lesz úttörő jelentősége. A székelyföldi levente csapatok szerve­zése máris szépen halad előre. Sorra alakulnak a levente kézilabda csapatok és a jövő héten székelyföldi portyára utazó BSE VII. csapatát a tavalyi baj­nok csapatot már nem kevesebb, mint nyolc város levente kézilabda csapata várja. Az MKKSz már megadta az engedélyt a mintegy kéthetes vidéki kirándulásra. A bajnok csapat szerep­lésének első állomásai: Székelyudvarhely (július 9), Udvarhely (július 10) és Slomoródszentmárton (július 11). EVEZÉS Marosi Enoch, a PEC többszörös egyes bajnoka, aki hosszabb időn keresztül a nyolcasban versenyzett, ismét visszatér a „kis” egységre. Vácott már egyesben indul. Göta Gusztáv Európa-bajnokunk augusz­tus 1-én nyitja meg evezős edzőképző tan­folyamát. Zágrábban 1000 méteres időfutamot ren­deztek. Korm. nélküli kettősben: 1. Peric II—Wenzler 3:40. 2. Domikó—Vojta egy hosszal. — Korm. négyes: 1. ..,Uskoh” (Majnaric, Pavlenc, Plesa, Durbesic v. e. és Kovacsevics korm.) 3:23.5, 2. „Gusar” fél hosszal. A vasárnapi labdarúgóműsor élén: Vidék-Budapest mérkő­zés Kolozsvárott, BSzKRT-BVSC és DVSC-ETO osz­tályozómérkőzés az NB I-be jutásért Már túl vagyunk a bajnokság iz­galmas hajráján, sőt túljutottunk a Magyar Kupa döntőjén is, a labda­rúgásban azonban mégsem áll be szünet: az osztályozó mérkőzések résztvevői vasárnap délután folytat­ják a küzdelmet az NB I-be jutá­sért s vasárnap kerül sorra Kolozs­várott a Vidék—Budapest viadal is. VIDÉK—BUDAPEST Tavaly első ízben küzdött meg egy­mással Budapest és a Vidék válo­gatottja. Az üllői­ úton lejátszott mérkőzés nagyszerű küzdelmet, re­mek iramot és 2:2-s döntetlent ho­zott. A tavalyi mérkőzésen a buda­pesti csapatot tartották erős esé­lyesnek, most azonban egyik csapa­tot sem lehet esélyesnek kikiáltani. Bármilyen eredmény lehetséges ezen a mérkőzésen, a legvalószínűbb azonban az, hogy a közel egyforma erejű két csapat viaskodása ezúttal is döntetlen eredménnyel végződik. Jóslatunk: 2:2. , BSzKRT—­BVSC A BVSC már semmiképpen sem kerülhet be, a BSzKRT-nak viszont létkérdést jelent a mérkőzés két pontja. Valószínű, hogy a BVSC így is lelkesen fog harcolni, de aligha okozhat meglepetést a nagyobb­­tudású és minden részében jobb vil­­lamosiak ellen. Jóslatunk: 4:1 a BSzKRT javára. DVSC—ETO Komoly a tét ezen a mérkőzésen. Amelyik csapat győz, az már félláb­­bel az NB I-ben érezheti magát. Ennek megfelelően óriási küzdelem várható Debrecenben. A DVSC-t a visszavágás vágya fűti a győri 0:7-ért s bár tartalékosan — Zilahi nélkül — kell kiállnia, alighanem mégis megszerzi a két pontot, mert­­ odahaza játszik. Jóslatunk: 3:2 a DVSC fon­dra, Kolozsvárott a Budapest—Vidék mérkőzés előtt játszók le a Buda­pest ifiválogatott—Vidéki ifiválo­gatott mérkőzést (jóslatunk: 4:2 Budapest javára); a vasárnapi mű­sorban szerepel még néhány vas­utasbajnoki mérkőzés, egy MOVE- döntő, néhány kerületi bajnoki mér­kőzés s egy sereg barátságos talál­kozó. "TTTT- iliragT. 1......— Millenáris sporttelep (Szabó József u. és Thököly-út sarok) Július 3-án, szombaton délután háromnegyed 7 órakor Motorvezetéses rangadó 50 km A­ranykerékverseny d­öntő: törekvés—FTC és a BSzKRT—PSE csapatai között Filléres helyárak! A szigetvári levente parancsnok­ság június 29-én rendezte meg a járás 1943- t évi atlétikai és céllövőbajnokságait. Ered­mények: Atlétika: II. korcsoport: 100 m: 1. Jutási Szigetvár 12.2, 2. Sza­lai Teklafalu 12.7, 3. Tóth Somogyhatvan 12.9. 460 m: Kutor Szigetvár 60.7, 2. Sz­in­­ger Almamellék 60.8, 3. Stelláról Somogy­­hárságy 64 .860 m: Ács Szigetvár 2:22.8, 2. Soberől Shárságy 2:27, 3. Keszthelyi Zsibót 2:30. 1500 m­: 1. Ács Szigetvár 4:52.4, 2. Tollár Németlad 4:56, 3. Szit­inger Shatvan 4:56.8. Magas: Sebéről Shárságy 150, 2. Metszés Sviszló 145, 3. Pintér Rév­falu 145. Távol: 1. Jutási Szigetvár 510, 2. Pintér Révfalu 502, 3. Ivalor Sziget­vár 500. Súly: 1. Jutási Szigetvár 950, 2. Orbán Shatvan 925, 3. Mester Lapák­ 896. Diszkosz: 1. Jutási Szigetvár 30.63 . 2-Wall­er Gymellék 26.45, 3. Orbán Shatvan 22.75. 4x100 m­ váltó: 1. Szigetvár 52.6, 2. Almamellék 54.2, 3. Szentlászló 54.8. . III. korcsoport: 100 m: 1. Wetring Szigetvár 12.5, 2. Berkics Révfalu 12.7, 3. Tahi Lapáti 12.8. 400 m­: 1. Wetring Szigetvár 57.4, 2. Fáth­ Shárságy 59.5,­­3. Tahi Lapáti 61.4. 800 m: 1. Szabó Révfalu 2:14.9, 2. Szul­imán Szi­getvár 2:16.2. 1000 m­: 1. Wetring Sziget­vár 4:16, 2. Nyers Shárságy 4:37­7, 3. Szabó Révfalu 4:50.4. 300 m: 1. Nyers­­ Shárságy 10:06.5, 2. Wetring Szigetvár 10:06.5, 3. Szengi Mozsgó 10:13. Magas: 1. Berkics Révfalu 160, 2. Jockl Németlad 155, 3. Bagó Molván­v 145. Távol: 1. Bar­kies 577, 2. Schlichter Amellék 528, 3. Wetring Szigetvár 502. Súly: 1. Sinkovics Szigetvár 11.12, 2. Visnyei Csertő 9­76, 3. Szabó Révfalu 9.36. Diszkosz: 1. Sinko­vics S­zvár 31.50, 2. Soliid Shatvan 30.60, 3. Visnyei Csertő 27.67. 4x100 m váltó: 1. Révfalu 50,6, 2. Szigetvár 52.1. 3. Szent­­lá­szló 53,4. Céllövészet, egyéni: 1. Károly Merenye 110, 2. Borovácz Rév­falu 109, 5. Somogyi Merenye 375. Céllövészet, csapat: Révfalu 425, 2. Szigetvár 376, 3. Me­­renye 375. Pontversenyben: 1. Szigetvár 90 pont, 2. Révfalu 47 p., 3. Somogyhárságy 20 p., 4. Almamellék 12 p., 5. Somogy­hatvan 9 p., 6. Mere­nye 8 p. A járási vándorzászlót Révfalu nyerte (Szigetvár a vándorzászlóért r­em verse­nyez). A „Gróf Festetich Domonkos’’ cél­­vándordíját (ezüst serleg) szintén Révfalu nyerte.

Next

/
Thumbnails
Contents