Bartal Lőrinc - Farkas László - Horváth László et al.: Ötvenéves a Bőrgyári Torna Club 1932-1982 (Budapest, 1982)

Next