Sportolj Velünk, 1980 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

sportolj Petiink XVI. évf. 176. $iám TARTALOM Csak az első hét nehéz 3 A vizek hősei 10 Tartson a pálcikaemberrel! 13 Az izometriáról 14 Jóga abc 18 Az önedzésről... 25 Kiválasztásos edzésprogram kezdőknek 26 A szerkesztő postájából 33 Keresztrejtvény 34 Címlapunkon: Vörös Eszter, a Nemzeti Színház művésznője. Almási László felvétele SPORTOLJ VELÜNK; Tested­zési tanácsadó folyóirat. Szer­keszti Toldy Ferenc. Kiadja a Sportpropaganda Vállalat. Igazgató : Szebeni István. A szer­kesztőség levelezési címe: 1143 Budapest, Dózsa György u. 1—3. Egyes szám­ára: 1,— Ft. Előfizetés egy évre: B4 Ft. Ter­jeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető a postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és Posta Központi Hírlapíródénál a (Bp. V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalvá­nyon átutalással a KHI 215— 96 162 pénzforgalmi jelzőszám­ra. HU ISSN 0139—4282 Kéziratot és fényképet nem áll módunkban megőrizni és vis­­­szaküldeni. INDEX: 25 757 Egyetemi Nyomda — 79.5155 Budapest, 1980 Felelős vezető : Sümeghi Zoltán Igazgató OLUnSSniC L és W TERJESSZÉKí AZ 1980-BAN MOSZKVÁBAN MEGRENDEZENDŐ OLIMPIAI JÁTÉKOK jelentős teret kapnak a Szovjet Sport­magazinban. Bemutatja a világ - azon be­lül a szocialista országok - sportolóinak éle­tét, tevékenységét.. A Szovjet Sportmagazint hazánkban a ma­gyar posta terjeszti példányonként 5,- F: 50 fillérért, évi előfizetési díj 66.- Ft. Előfi­zethető a helyi (Budapesten a kerületi) kézbesítőhivataloknál és kézbesítőknél.

Next