Sportul Popular, mai 1945 (Anul 1, nr. 13-15)

1945-05-01 / nr. 13

REDACTIA Sfr. Gogu Canta­­cuzino 38 e). 1 Tel 1.08.13 ADMINISTRAȚIA Str. Sărindar 5-7-9 Tel 3.84.30 TIPOGRa­FIA Tele­fon: 5.81 .38 In timpuri grele, în timpuri de adânci prefa­ceri şi de uriaşă muncă constructivă, a sosit pri­mul 1 Mai liber. Nu vorbele au învins, ci faptele, munca. Forţele creatoare ale braţelor, of­erite prin muncă şi prin lupte sângeroase, au spart betonul opresiunii duşmane, ca să iasă în sfârşit la lumină, ca să respire în sfârşit aerul proaspăt şi liber al primăverii. Respirăm adânc şi ne destindem muşchii sfâ­şiaţi. Deschidem, larg porţile şi ferestrele fabricilor şi atelierelor ■mucede. Cretăm drumuri noul, drumurile maselor, cari şi-au sleit forţele fizice lângă ■maşini sau pe ogoa­­re — către­­recreaţie pe terenurile de­ sport. Nu cerem sî nu vrem locul altora. Muşchii obosiţi au nevoie de mişcări, odihni­toare cu sportul, la­­rândul lui are nevoie de mase. Sportul va renaşte, ca­ să renască o nouă viaţă, în rare calitate va întregi cantitatea. Vom face împreună ceea ce. vestim : Sportul popistor*. Trăiască primul t Mae liber! »Sportul Popular“­­ parter/ pas la îndemâna maselor nu e.»fp tin• i-i *nn deziderat, ci corespunde rari- ntn-silc',' .»»•' ’ -W Imediate. i* Hunt convins că Sportul Popular își va'înde ini menirea, și toate așteptările cor fi realitate. j L. PĂTRĂȘCA^iJ * Ministrul Justifici R G£,®s»erjN*eo iscjistului nostru, Aipă grelele ( !***?*!• rcări prin ©ape o trecut Asdungul istst i i?i $5 mai ©js seamă în a,niS din urmă, imps? -ne o deosebită atenție pentru sportul popular, Cr vrlm £rebue să înceteze să fie un privilegiu a'î­­ mbuî sociale restrânse, spre a deveni ca­■ lea largii ce duse la desăvârşire® fizică a mariien’ m nse sf© naţiunii» Pentru tinere­tul nostru sco&lar, o activitate­­ sportivă, dozată la o justă proporţie, este mai snirSt decât necesară pentru împlinirea unui orbi« lî irr ie firme naos între trup şi suflet, îr.tre o viaţă sa­­nătoasă şi preocupările intelectuale. In realizarea acestui scop norb'T, urez „Sporiu­­■j lui Popularis tot succesul. ST. VOITEC Ministrul Educaţiei Raţioni'i e­­ste primul l Mai liber când sportul a cuprins masele munei­­j Kd toare şi în­ primul rând tineretul muncitor. Sportul şi*3lîa® să se desfăşoare în spiritul vremurilor de­­ astăzi adică să aibe un caracter cât se poate de pronunţat an!r legionar, să cuprindă pe toți valizii apfî pentru sport, j» toţi cetir­­enii cinstiţi, patrioţi şi hotărîţi luptători antifascişti. Aşa­ cum­­»vem mingea la foot-ba!!, să şli© să­­lovească rări r şi fete fasciste şi legionare. Aşa cum ştiu să fugă, să înregistreze câţi atar mulți metri pe secundă, aşa să ştim să fugim după fascişti şi legionari duşma­ni sportului popular şi duşmani de moarte poporului român. Sport popular pentru popor! Dușmanii poporului n’au cs căuta la cadrul sporiului popular! Trăiască sportul popular în luptă contra hitlerismului ! Trăiască ! Mslu aber! Gh. Apostol Ptresfldintîle Cimtelen^i (iit’r1 ^ » Muncii' mam »W irosise .wM.11 wifc E 1 PLIN& OFENSIVĂ Odată cu schimbările paffitke -r4«s* de istori«»! S3 August ■sortul r­omânesc a înţeles să apă­m trecutul, cu £°«l *r®o®t n­o$, car© a însemnat dictatu­ri a îţian® de fascizare şi WU r­ae'fa & Mnerstaiui, şi să por­­'iscă pe un drum nou. A'j! înţeles «ă punem, dea.su­­'sra fdlitzoausiffir şi a iaVoritismu­ r.i regimurilor tracuta, munca tji răsplata dreaptă a muncii cinstit® și adscărate. Am chemat păturile munci­toare în săii de gimnastică și pe terenurile de sport. îited con­vinși că astfe­l reîmprospătăm aau iormrm ea totul fadr© noul eportuici, .car® trebui® *ă devie altul, e^re se impunea să . se practica alWet într’un an Cadru, tetr’un alt spirit, bazat pe alte concepţii-Trecerea de l­a individu -perfor­­mănţă la ma­sa­ activă în toate d­omenîi'p sportive, a­­ surprins poate, dar s’a dovedit absolut necesară. Confederaţia Generală a Mun­cii ne-a adunat materialul brut, care trebuieşte Şi a început să fie prelucrat. OSP­-ul ne-a pus la dispoziţie mijloacele — Instructorii, tere­­nurile şi materi®ide. ____________Mihaiţ Lupescu (Continuare in pag. 3-a) 8 000 1 MAI 1945 ! PRIMUL 1 MAI LIIER er^aoerssBP>'^st>- ■=nar'^^tsrsi^sr SPORT VI DEFILEAZĂ ZI 1 IfiERTATE Sl Ii şi văd aliniaţi, in haine de sărbă­toare. Toţi enort ,şi bims dispuşi, fremă­­tând de nerăbdare. Uitimile instrucţiuni, încolonări, veri­­ficarea oamenilor şi a grupelor,­­stabi­lirea şi împărţirea placardelor, apoi scurte comenzi şi­­ uriaşa coloană de sportivi, se mine in mişcare, începe defilarea... In frunte­­merg conducerile dels. IT. F. S. R., O. S. P. şi G. G. M, împreună, demonstrând astfel spiritul de strânsă colaborare ce există între organizaţiile sportive. Pe placarde mari se pot citi lozinci: „Toate sporturile pentru popor!“ „Prin sport la sănătate, şi forţă! ‘‘ „Sportivi fiţi în fruntea producţiei!“. Şi grupurile frumos aliniate, vor con­tinua defilarea pe străzile Capitalei. Vin în ordine alfabetică federaţiile. Iată pe atleţii noştri din toate grupă­­rile de­­specialitet­­eu moral sau SAlBAICu­l ACEASTĂ IFETIE PRI­­M dentat şi cu semnul cerului de primă­vară în ochi. Atleţii sunt doar baza spor­­tului... Urmează echipele masculine şi femei­nine de basketball. Unele tampioane, altele în devenire. Boxeurii, purtând un ring mobil, vor impresiona prin ţinuta şi forţa lor fi­zică. Continuă cei din grupările de canotaj. Cicliştii, gata de start După ei ceilalţi. Sunt mulţi şi toţi îţi dau­ o idee de siguranţă de nerăbdare; ar vrea parcă să ia startul. Iată-i şi pe jucătorii de football. A­­ranjaţi pe grupări şi echipaţi gata pentru match, sportivii noştri, sute şi sute, voi î stârni aplauze. Reprezintă doar ramura cea mai populară. Handballul, hand­ul luptele şi deodată zgomot de maşini. Vin motocicliştii bans echipaţi şi cu căşti pe cap. Apoi Patinajul, Ping­pongul, Rugbyul şi Skill. In sfârşt Turismul şi Volieyballul. Mulţi, foarte mulţi. O armată întreagă de sportivi. Sunt apooape 8090 şi câţi vor mai veni... Care te impresionează şi smulg a­­plauze. Prieteni sportivi, de 1 Mai vor fi cu voi voi defila cu voi şi mă voi bucura ală­turi de voi de această zi măreaţă. Trăiască mimul ! Mai liber. Trăiască, masele sportului popular ! S­portivii au avut şi au mereu prilejul să se întâlnieacă, pentru a nu verifi­ca cunoştinţele şi a-şi măsura forţele. Pe diversele terenuri şi stadioane, reprezentanţii tuturor ramurilor sportive au manifestat nu odată dorinţ­a de afirmare a disciplinei pe care o re­­prezintă, a spo­rului pentru care au făcut şi mai sunt gata să facă orice fel de sacrificiu. Acum, de 1 Mai 1945, de primul 1 Mai liber, vom­ avea ocazia să ne mai­­­a­nifestăm, toţi sportivii laolaltă strâns uniţi intr'un spirit de solidaritate per­­­­fectă, vom defila, şi această defilare­­ a tuturor categoriilor de sportivi în­­ massă va înfăţişa forţa sportului po­­­­nular. Muncitorii alături de studenţi şi e­­levi­ iară nici o deosebire, iară nici un fel de separaţie, toţi deopotrivă, t­oţi într’un rând toţi cei carî s’au pus In slujba sportului şi vor să se încep să defileze oficialii, federaţii!« grupările şi sportivii !CITIȚI IN CORPUL ZIARULUI: ,. REZULTATELE MANIFESTĂRILOR BE:­I RUGBY-CICLISM-TIR VOLLIY-B­ASKIT-ATLETISM

Next

/
Thumbnails
Contents