Sportul Popular, aprilie 1946 (Anul 2, nr. 311-332)

1946-04-01 / nr. 311

2 Handicapul opțional de Primăvară Pr. TEXAS Pr. REDEA I 641.000 lei — 1700 m. Handicap I 420.000 lei; Br. II 126.000 lei; Pr. III 63.000 lei; Pr. IV 32.000 Ied Pr. BRANIȘTEA 535.000 lei — 1700 m. Condiție Pr. I 350.000 lei; Pr. II I 65.000 lei Fr. IH 53.000 lei; Pr. IV 27.000 lei Pr. REDEA II 641.000 la — 1700 m. Handicap Pr. I 420.000 lei; Pr. IX 126.000 lei;Pr. III 63.000 lei; Pr. IV 32.000 lei Pr. COLOMBINE 702.000 lei — 1700 m. Record Pr. I 460.000 lei; Pr. II 138.000 Ied; Pr. XII 69.000 lei; Pr. IV 35.000 lei apul de afiș al reuniunii de astăzi este Handicapul Opțional de Primă­vară, în care se vor înfrunta câteva din vedetele turnului. In fruntea lor se află: Danko, Barbara, Fildeş, Erele, etc. In peosafetivă o între­cere pasionantă.­­ Celelalte probe se situează la aer la­ nivel, prezentând laturi numeroa­se şi bine închegate. Un program sortit succesului. Concurenţi şi perspective . Premiul Călugărean Opinca a concurat modest în ultimele eşiri. Ou Gram în surky probabil că va fi redutabilă, înaintea ei vom pre­fera pe Mim-Mira care nu întâlneşte o situate prea grea. Ramura la dife­­­renţele din program nu are şansă re­gulat­­ă. Premiul Diaconeşti Ghiocel se prezintă cu primă şansă pe hârtie. Fiind un element capricios îi vom menţiona doar şansa. Ghimp a reintrat frumos în premiul Ibă­neşti. Cura nu întâlneşte o situaţie prea grea probabil că va câştiga. Adversara lui principală se premiutră Loretta care de­ţine condiţia maximă. Leac corect condus va fi în lupta finală căci se a­­comodeaza perfect cu distanţa şi este in bună formă. Indicăm: Mira-Mira. Premiul Vatra Romei D­orina Mea, Rival,, Dobândit, Uita­re Monte Cristo Şi Zburdalnic ar urma să conteze în lupta finală. Dorina M. plecând în fruntea plutonului şi cu Carol în sulky ar putea supravieţui cu vânt® fele ce primeşte. Rămâne să ve­­rsm car® este păraraa lui Carol. Ri­te! se află în maximum de condiţie, trrtfita esta însă o, sttmire foarte grea. Dobândit e­tte r-n't mai bine decât r*­­porA.il cu om- jtej acredinat. Este cei mei o8’,*’n-+ că b­îrtie. Adversara lui princie-ilă ni se pare ta'li­ana ca-; a fost regulat l­a sosire în uiîHmeîe esirî Zburdalnic a concurat ori peste aș­­teptări, reuşind 60-și amelioreze re­cordul. Dacă va acoperi um parcurs corect victoria Iul nu trebue să sur­prindă. Outsiderul alergăriei este Felix. Indicăm : DOBÂNDIT, LILIANA. ZBURDALNIC. Indicăm: GHIMP, LORETTA. Premiul Texas Steaua B. reintră. Cu valorile de a­­nul trecut are o mare şansă. Aba! s’a comportat peste aşteptări în ultimele lui ieşiri. Cum mai are o rezervă de câteva secunde îi vom acorda credi­tul. Feodora deşi sever penalizată se prezintă cea mai periculoasă. Şi ea pare un accentuat progres. Timor fără greşală nu va lipsi din lupta finală. INDICAM: AHA!, FEDORA. Handicapul Opţional de Primăvară Grea alergare în perspectivă. Prin simplă impresie vom selecţiona între pajiştea B„ Opera, Dorinţa Mea. Ere­­te, Danko, Fildeş şi Barbara. Prima pleacă în cap şi dacă işi face recordul credem că nu va pierde. In orice caz iapa va fi greu de bătut. Opera stă pe două curse excelente şi deşi într-o situaţie grea va conta efectiv. Dorinţa Mea şi Erete sunt în mare formă. Ar­măsarul nu şi-a făcut ultima oară a­­iergarea. Vor juca şi ei un rol in a­­iergare. Danko este mai bun decât re­cordul Pe acest considerent îl vom instala favorit. Trebue însă să scoată mult din record. Fildeş nu pare în cea mai bună formă. Cu valoarea ma­ximă va U redutabil. Barbara este in condiţie excepţională şi mai are re­zerve. Va fi In primele locuri. INDICAM: DANKO. PAJIŞTEA B BARBARA. Premiul Reden Vega a condus ultima oară până în linia dreaptă. Este foarte periculoasă. Viviane plecând în fruntea plutonului şi fiind dodată cu multă viteză proba­bil că va scăpa. Arabian cu Grăjdă­­nescu in surky şi datorită corectitudt­­rii ei va fi în primele locuri. Mai peri­culoasă pentru Viviane este Ciulean­­­dra. Dacă se va descurca la timp poete câştigete. O bună şansă mai are şi Chiot. Indicăm : VIVIANE CIULEANDRA, ARABIAN. Premiul Braniştea Extemporal, Memo, Alis Veriş şi Veta se detaşează pe hârtie. Alis Veriş a realizat ori 1.33,9 deşi nu a avut o alergare fericită. In baia acestei per­formante nu i se poate refuza creditul. Memo care poate arăta un cert pro­gres se prezintă cu şansa următoare. Extemporal nu este nici ei afară din alergare. In ultima esire ar fi termi­nat câştigător dacă nu avea un acci­dent. INDICAM: ALIS VERIS MEMO. EXTEMPORAL. Salcâm Roşu a fost la un­ pas jjJWrVic­­torie în premiul Galugtaeead­afe. Astăzi plecând isinguri în fruntea plutonului cu greu va fi prins. Pricesse Asctell, E­­tapa, Andrei și Urgianda. par adversarii lui principali. Priracease ’Axtell în spe­cial care s’a apărat m­ultumitor în ultî­­iroe i­eșire in­tr’o campanie superioară poate termina chiar victorioasă. Etapa finală, Urgianda a mers frumos ori pe fără greşeală va conta şi ea în lupta 2.000 metri. Azi pe 1700 va arăta o va­loare superioară. Indicăm: SALCAM ROŞU, PRIN­­CESSE AXTELL, ETAPA. Premiul Colombine Poteca B. datorită tutelei iniţiale cu greu poate fi prinsă. Rămâne să treacă peste obstacolul reintrărei. Ţiţirică T. corect condus ar avea o bună şansă. Anarhist pare în uşor declin. Army cu Grim­wald în surky nu ne inspiră prea multă încredere. Decis deşi sever pe­nalizat pare a fi adversarul principal al favoritei căci se află mai bine ca oricând. O bună şansă mai are Sere­nada. INDICAM : POTECA B., DECIS. ANNY. Premiul Redea, Pr. VATRA DORNE I 610 000 lel — 1700 m. Record Pr. I 400.000 lei; Pr. II 120.000 lei; Pr. Ill 60.000 lei; Pr. TV 30.000 lei 1 068.000 lei — 1700 m. Condiție Pr. I 700.000 lei; Pr. II 210.000 lei; Pr. Ill 105.000 lei; Pr. IV 53.000 lei­­ Steaua B. 3? 174 I. Szibo — 32.6 • — — — 2 Timor­­4 i/6i G. Crainic — 33 4 * 39.3 38.1 ‘33.4 3 Bărăgan II 41 I /6­ Moldovean*’ — 32.4 dep. 40.0 ‘37 4 Aba 1­­/* 1/8 K­ăidănesei — 30.8 — '32 4 5 'etrora 127 18 i| Bordel §4. —* 29.8 ** ■«* . •*« 34.6 32 4 *31 .‘31.6 MINISTERUL AGRICUL to~ilIN3MNOQ le »IURA 3 050.000 lei — 1700 m. Handicap Pr. I 2.000.000 lei; Pr.'ll 600.000 lei; Pr. Ill 300.000 lei; Pr. IV 150.000 lei 1 Pajiștea B. ■­.­ I 70; l Szabó — 27.2 *31.5 *36 . “ 9.1 *?‘.6 2 Ben Bur '9 ' 70 A. Bota - 25.7 *34.4 32 2 30 i ‘39.3 3 Parsifal iC 172 P­iram — 26 36 28.3 51.6 14.3 4 Haliactus 11 170; i Marcu - 26.8 *31.4 *33.7 '32.1 dep. 1 Xiphias 3 1721 N. Galdaev - 27.7 ‘31.3 '31.3 ' 30.7 31.­ 6 Firfirica li i/2­ »ibreaco — 27.9 *31.5 '33 *31 *31.7 7 Opera ii 1/4­ Tassopol — 25.4 dep. *32.9 ‘27 ‘/9.6 8 Dorința Mea 35 1766 s, Carol — 25.2 — 29.3 *27.8 ‘27.8 9 Erele k i /6 rănas« — 24.9 — — '31./ ’30.2 1' Dankd 3 I /Go ’ercasoff _ 25.8 —­­ — '27.4 Îl Câmp ii 176 proprietar — 26,7 '27.1 *319 *3.1 29 12 Fildeș Ol 1781 Ob. Crainic — 24 27.6 t. n. 37 9 ‘3.1. 1 Barbara i» 1780 3. a­danescu — 24.5 — — - VH.7 li ANI Baba 11 17b' ii-tiunwald — 234 *29,3 ‘28,7 31,5 '31.3 î 2 3 4 5 6 7 8 k________ Vega 42 1 /Ol »opresc» — 32.4 38 9 dep. 45.2 36.9 Vivian* 4 f 1701 T. Crainic - 33.7 ‘4» —37.3 36.8 41 Fusta D 44 1721 F. Pască — 32.8 40.9 37.9 dep. 38 Argonaut ii 1/2» I. Zenide — 33.b *38.1 ‘17.1 dep. 43 Chiot 41 1710 vorom» - 32.6 36.7 35.3 34 9 38.1 Arabian 47 1741 i.U­dănesci — 33.9 38.4 t. n. '35 6 ta.7 Amanet *8 176». 1 Marcu — 39 4 35.9 36.3 35.1 *35.2 Ciuleandra 19 1760 Mike — 79.5 ‘42 *39 8 36.7 33.8 Criaantema 5017c todera* — 32.6 36.8 dep. dep. dist. 1 Nana 51 16#. Braulowski — 43.6­­ —­­­­ dep. 48.8 2 Narwic 52 1646 a. Zenide — 46.2 — — 43.4 44 5 Arizoana 53 1640 Grăjdănescu — 45.8 — dep. 53.8 *45.8 4 Extemperal 54 lbbt 7«ror­m­ — 4V7 *43.3 ‘4/1 ‘107 ac. 1 Memo 5 16­1 rănesc — 41.8 — — -1 Auls-Verl« 53 '68. jordei St — 40.1 »41.4 *47.8 ‘40.1 36.7 V Jean Dec 57 170 i­am — 41.4 — — *43.8 *41.2 3 Veta 58 1721 .­obr­ecn — 34.3 39.5 *40.1 ‘39.2 *38.8 9 Prut 59 174­. A Bota — 31.8 38.6 4* *39.6 dep. 1* Butaș DV 1801 proprietar — 34 3 — ‘34.2 ‘35.5 *39.7 1 Salcâm Roșu 61 172., Gh. Crainic — 32. 3 39.7 40.3 ‘32.7 2 Borcea 82 1740 Branilowsky — 32.4 41.5 43.2 37 ? Hai-Hui 83 1760 Grăjdănescu — 31.4 — 40.1 dep. 4 Szalvatar 84 17ni Moldoveana — 32.9 39.3 ‘32.9 dep. 6 Sta pa >3 175' „.preset. — 31.9 ‘36,1 dep. “3<r.8 f Andrei 3b l7ö> dárlar — 30,9 dep. 34 8 34.6 7 tun Axtell 07 l>8i Voronin -* 31.4 37.6 dep, *3/.3 1 Harnica 6b 176 Vecuicea —• 3i./ 34,5 *33.1 ‘34 9 Urganda 9 Itt a Bota - 29 ‘33 32.7 *32.4 "34.7 ■‘33.4 dop. 1 tty dep. 32.3 *32.6 *38, / 35,5 ] :>oteca B, 7» 1 /Ui Szauo — 30.9 — — — 2 fițuică T, 172 Protrietar — 29.5 — — — dep. i .liniștea II ■- dzm Gord­ — 29.7 — — ‘30i) “35./ i Anny 7 174 Jromnwald — 29.9 *35.6 ‘31.1 ‘32.6 ‘32.4 i Anarhist 1 »74 Dna G - 79.8 *31.3 “32.3 ‘31.8 35 • Deci» 15 .7­.fc Bord« Șt. - 28.1 *33.9 *33.8 ‘28.8 *20.’ 7 .ucana 7 i/60 an ase — 2c,3 32.3 *31.3 “30.7 31,1 i Veturia 7/ t/6 a Zenlde — 30 3 33.2 * 31,9 '32.5 34.i I ’ hanne* /8 i7n N. Gaidaev — 29.9 35.2 34.2 *35.7 ‘^9.9 I Winga Í0 17 f <ot,ies<ru — z7,5 *30 * 0 7 35.5 *35.4 II menada H kt* .pol - 28,9 ‘3b.8 ‘ 8.0 19 f ‘39.» ŞTIRI SE TRAP Azi la Băneasa-Trap 9 ALERG­ARII, E vor începe la orele 13,30 cu startul primei alergări la orele 14 precis.. @ JOCUL AUSTRIAC va porni cu suma de lei 3.738 950 și va începe cu alergarea a treia, premiul Vatra Dor­­nei. 9 IN PROGRAMUL alergărilor de 9 LA EVENT s’au plătit cotele : Tribună Accelerat—Bur Han 39 Titel-Barcelona 252. Decis—Argonaut 222. Lord Castell — Suveica 394 Peluză Accelerat—Bur Han 35 Titel B Barcelona 252. Decis—Argonaut 260. Lord Castell—Suveica 323. Și-au ameliorat recordul carierei: BUR HAN cu 5 secunde 7 zecimi. A realizat pe kilomet­ri 1.35*. ERONA dela 1.395 a reuşit 1.36*. BARCELONA dela 1.41® a coborât la 1.36. ARGONAUT cu 1,2 sec. Bela 1.33* a ajuns la 1.32*. ZBURDALNIC dela 1.345 a realizat 1.327. LORD CASTEL a reușit 1.32® dela 1.34*. — ENGLEZA— Germană, franceză predă profesoară Adresați Str. Labirint 70 Radwaner Dr. I. Râmniceanu Venerice - Sifilis -Sexuale Blenoragia şi complicaţiile ei Raze ultraviolete Str. Vasile Lascăr­i nr. 12 parter, Statuia Rosetti­ Telef. 5.52.IO Consult şi tratament 10—1 şi 4—7 azi au survenit următoarele retra­geri : Seniorita în premiul Vatra Domed. Arizona în premiul Braniştea. Miriştea II în premiul Colombine. Argonaut în premiul Redea,­­ DECIS va porni în premiul Co­­lonbine dela 1780 metri. Eri la Băneasa-Trap PRINSOARE dela 1.33* a coborât la 1.32*. VALET s’a îmbunătăţit cu 3 secunde, şi 4 zecimi. A coborât dela 1 35* la 1.32s. AU FOST DISTANŢAŢI BASARABIA în premiul Ariceni, pen­tru galopuri repetate. AU FOST AMENDAŢI V. BONŢOI cu 10.000 lei pentru că a intrat în benzi cu Durdulia II la darea plecărei în premiul Dumbrăveni. C. DRAGHIGI cu 5000 lei pentru că a intrat în benzi cu Erona la darea ple­cărei în premiul Dumbrăveni. G. GRAM cu 5000 lei pentru că a in­trat în benzi cu Buchet la darea ple­cărei în premiul Giuleşti. S-a ridicat licenţa pe 5 zile de aler­gări d-lui G. Buia (3, 6, 7, 10 şi 13 A­­prilie) pentru alergările contradictorii e­­fectuate de pensionarul său Argonaut, Dr. Andrei Corman Venerice-Sexuale Elec­troterapie Str. Colţei 3 (fostă Sfin­­ţilor) colţ cu str. Teilor Nr. 2, et. I, In spatele Spit. Colţei. Consult. 10­1 şi 4.7 tel. 3.16.51. SPECTACOLE SELECT : Eu, femeea şi măgarul. SCALA : Eşti cea mai frumoasă EXCELSIOR : „Când dragostea înflo­reşte". FEMINA : încăpăţânata. CINEMATOGRAFUL TINERETULUI fost Elisée str. Doamnei 11 rulează în­cepând de la data de Sâmbătă 23 Mar­tie ,,Colonelul Ghetryn“ precum şi com­pania Traian Florescu. BD PALAS: Popper și Fantomele. ARPA: Căpitan Fracasse. TRIANON : Don Juan. AZI MATINEU BINOCLU­ de câmp, toc din piele porc marca „CALMONT”, de vânzare telefon 1.16.12 PRONOSTICURILE PRESEI Pr. Pr. Pr. Pr. Pt Pr Pr ^ I Pr. Ziarele Căluigăreni Diaconeşti V. Demnei Texas Agr. Dom. Redtea I Braniştea Redea II­­ Ghimp Dobândit Aba Dapco Viviane Alis Veriş Sale. Roşu Poteca B Sportul Hipic Mira Mira Loretta Liliiana Fedora Pajiştea B Grideadra Memo______Pric. Axtel DeciiSt Leac Seni­orita Steaua B. Barbara Chiot Jean Dec Salcâm B. Poteca B. Juniversul Mira Mira Ghiocel Yen________ Aha !_____ Ali Baba Amanet Veta________ Etapa . Decis Liuba Dobândit Steaua B. Pajiştea B. Amanet Aliş Veriş Szalvator Ţiţirică T. Timpul______ Opinca Ghimp Yen________ Timor____ Firfirica Arabian Sutaş_______ Hai Hui Decis Ghiocel Dobândit Bărăgan II An­ Baba Argonaut Ex­poral Etapa Ţiţirică T. Momentul Opinca Liuiba Stăncuţa Timor_____ Danko_____ Chiot______Veta________ Andrei____ Wings Ghiocel Stăn­cuţa Timor Danko Ciuileandra ,Ex­porat Hai Hui Deci® Jurnalul______ Mira Mira Liuiba______ Felix______Bărăgan Barbara Chiot______Veta_______ Salcâm R. Anarhist Leac Iifona Timor Ali Baba Ciuleandra Alis Veriş Pr. Axtell Ţiţirică T Libertatea Mira Mira Ghiocel Stăncuţa Aha­i______ Fildeş_____Chiot_______Sut as Etapa______ Decils 'rictoriy_______________________________________________________________________________________________ mima Ora__________________________________________________________________________________ Loretta Liliana Aha! Danko Vega Alis Veris Pric. Axtel Decis Gazeta Sport Mira Mira Ghimp Dobândit Steaua B. Pajiștea B Viviaine Veta_______Stana______Wings Fqptq_______ . _____­­_________ Qi 2 CEI MAI Mira Mira 'v'^. ^Dobândit 3 Steaua B. 2 Denko f'Viviene 1 Alis Veri? 4 |airâm ^Putwa B. S. Opinca ? Liliana 2 Aha ! 2 Ah Baba 2 Ch_ot­­ Ex­poral 2 JL A­tel - Tiţirică T. 3| indicați !|S5 !Sk.uS£r.S.« “”nD“ ‘gTM** 2 I (Loretta 1 “tainouita ! Amanet U sHat H® It ■ 216 220 188 23V 19­ 211 216 223 153 230 227 23 20 86 Decis a învins pe Delut Pr. GLASATAI 763.000 lei­­-1 2100 m. Accelerat Lulo F. Frumos 111 Veturia 2200 G. Dumitric £17.8 *29.9 20 2120 .1 imnward 19.6 34.3 22 2160 Crotenco 22.6 33.8 4 / 2180 A Zenide 23 32.3140 26 2053 51 Pr. X 500.000 ; II 150.000. III 75.000 ; IV 38.000 lei. ACCELERAT (Avanti II și Cara Ricina) este an­trenat de Gh. Dumitriu. Tribună : 20 , 11, 13. Peluză : 26 , 12, 11. Pr. DUMBRĂVENI 535.000 lei — 1700 m. Pr. 1 350.000 ; II 105.000.; III 53.000 ; IV 27.000 lei. BUR­HANN (Ghid sau Baron și Biem Aimee) este antrenat de D. Dobrescu. Tribună: 19; H, 14, 14. Peluză: 20, 13, 19, 17. Event Tribună : 39 . Peluză : 35. Pr. MĂRGINEȘTI 915.000 lei 2100 m. 1 Ondra 180 ta 17.9 30.8 15­7­ Enisaia 20 Dobre cu 25.4 32.5 157 Pr. I 600.000 . II 180.000 ; III ; 90.000 lei. TITEL (Latin și Turla) estee antrenat de St Bordet Tribună 1 25 , 19, 19. Peluză : 21 , 15, 14. Pr. ASPERN 840.000 lei 1600 m. 214 iSeau| 212 Xenoplîon Ph­. BADEA BEUTE 315.000 lei — 2100 m. Pr. 1 600 000; n 180.000 ; III 90.000IV 45.000 lei. DECIS (Decision sl Plakika) este­­antrenat de St Bordei. a. Tribună 17 , 10, 11. Peluză: 17 , 11, 1a. Pr. I 400.000; II 120.00 ; III 60.000 ; IV 30.000 lei. ARGONAUT (Prolog și Heimke) este antrenat de d. G. Buia. Tribună: 69, 37, 39, 106. Peluză: 71, 35, 87. Bf. Event Tribună : 222. Peluză : 260. Pr. ARICENI I 535.000 lei — 1700 m. Pr. I 350.000; II 105.000 ; I0 53.000 ; IV 27.000 lei. LORD CASTEL. (Champion și Iulian Harvey) este antrenat de A. Szabó. Tribună : 35 , 50, 23. Peluză: 118, 39, 24. PIV LAGRAM1OA1RA 702.000 lei — 2100 m. Alergarea principală a revenit lui Decis care a învins categoric pe Deluţ şi Cozia. Cel de-al doilea a mers exce­lent, în schimb iapa nu ne-a plăcut, fiind bătută de pe partea opusă. Semivedeta zilei a adus victoria şi mai uşoară a lui Titel care a dominat situaţia pe întregul parcurs. Potecuţa B. care îi dădea 40 de metri nu l-a pu­tut ameninţa dar şi-a făcut totuşi o re­intrare foarte bună, în timp ce Ondra favorita probei a depus armele de pe partea opusă. Dintre învingători au mai înscris progrese: BARCELONA care a învins destul de uşor în alergarea trei anilor pe Alis Veris şi el ameliorat conside­rabil, LORD CASTELL care învingând Ludo pleacă la cap urmat de Făti Frumos III, Accelerat şi Veturia. la primul ocol Accelerat galopează şi rămâne ultimul. Pe partea opusă re­vine şi ajunge la spatele toamntaşi­lor La prima trecere prin faţa tribunelor în cap era Lulo, având la o lungime la spaţie pe Accelerat. Apoi venea Făt Frumos III şi Veturia. Pe partea opu­să Accelerat ajunge lângă Lule, pe care o atacă la turnant, ajungând la aceeaşi înălţime cu ea. Armăsarul a­­tacă şi trece în cap, iar pe linia dreaptă câştigă uşor de 300 de metri. Al treilea la 40 de metri Făt Frumos III întrecând de două lungimi pe Ve­­tui­na. Premiul Dumbrăveni Durdulia II sare lung din plecare şi rămâne astfel că la conducere se ins­talează Erona, urmată de Szigfried şi Bur Han, ceilalţi concurenţi rămânând la mare distanţă. In primul ocol Szig­fried atacă şi trece repede de Erona la spatele lor aflându-se Bur-Han. La prima trecere prin faţa tribunelor Szig­­fried sare lung şi este depăşit de Bur Han şi Erona. Pe partea opusă Bur Han îşi măreşte avantajul şi conduce cu circa 30 metri asupra Eronei. La alţi 20 de metri Szigfrid. In ultimul ocol Erona sare şi lasă victoria la discreţia lui Bur Han care se duce nesupărat la sosire. La 3 lungimi de Bur Han oprit din acţiune termină Erona urma­tă de Szigfried la 100 de metri, iar Bă­­laşa la o lungime. Premiul Mărgineşti Titel pleacă mai iute şi conduce cu o lungime asupra lui Ondra, iar Potecuţa B. refăcea cu paşi mari handicapul. A patra şi ultima fiind pe Prinsoarea a adus marea surpriză a zilei şi ARGONAUT. Acesta a întrecut uşor pe Pripita şi Zburdalnic amândoi fugind la cele mai bune valori din ca­rieră, performanţă pentru care Comisa­rii au ridicat licenţa antrenorului său. Având dea face cu un cal pe care nu se poate conta pedeapsa ni se pare mult prea severă, chiar neîntemeiată. Lotul învingătorilor l-au completat ACCELERAT care a repurtat în prima cursă o victorie uşoară, BUR­HAN care s-a plimbat în alergarea apprentist-ilor ameliorându-şi totuşi cu 6 secunde re­cordul şi SUVEICA, deşi iapa şi-a mers cel mai bun record din carieră, a câştigat datorită unor împrejurări favorabile. Enisala. Trena alergării este toceală până la penultimul ocol unde Titel demarează şi îşi arediază un avantaj die aproape 20 de metri asupra iepei Ondra care, deşi insistențt solicitată, pierdea te­ren, fiind ajunsă din Pote­cuţa B. Titel intră primul la linia dreaptă şi câştigă uşor cu 30 de me­tru asupra iepei Potecuţa B., care reuşeşte şi ea să treacă de Ondra cu alţi 20 ultima departe Enisala Premiul Aspern Kuban îşi asumă rolul de leader ur­mat de un pluton format de Edina,JBa­­bett, Barcelona şi Falanga. Din fiind se apropiau puternic Aliş­ Veriş, Daiţa B. şi Daica, iar Fanfara II sare lung şi iese din alergare. La prima trecere prin faţa tribunelor Kuban sare şi el iar la conducere se instalează Barce­lona urmată de Kuban, Aliş Veriş, Dai­ţa B. şi Daica. La eşirea din penultimul ocol Kuban mai greşeşte odată şi ră­mâne astfel că în urmărirea Barcelo­nei porneşte Alis Veriş. A treia departe Daiţa B, urmată de Dalia, restul plu­tonului la mare distanţă. Barcelona deşi greşeşte mersul pe partea opusă îşi menţine poziţia şi intră în linia dreaptă cu 3 lungimi asupra lui Aliş Veriş. Acesta încearcă un atac dar nu poate decât să se apropie până la o lungime. In toiul luptei Aliş­ Veriş sare şi prelungind galopul pe linia sosirei este distanţat în favoarea iepei Daica care se afla în spatele lor la aproape 40 metri. A treia Dăiţa B. la alţi 40 de metri precedând de acelaş interval pe Falanga. Premiul Badea Petre Dacis se instalează la conducere dublat de Cozia, care apoi a rămas la spateile său. La 60 de metri în sp­at Premiil Giuleşti Pripita pleacă lansată şi conduce ur­mată îndeaproape de Viviane şi Bu­chet, iar Florioara îl urma la peste 20 de metri. In spatele lor se afla un plu­ton compact în frunte cu Argonaut şi Zburdalnic. In primul ocol Buchet sare şi retrogradează. El este imitat ime­diat de Florioara astfel că la spatele leaderilor trec Argonaut şi Zburdalnic. Pe partea opusă tribunelor Viviane reuşeşte să dubleze pe Pripita iar Ar­gonaut se apropie de ei până la două lungimi. Din spate vin Zburdalnic şi Antonio dar ultimul sare. In ultimul ocol Viviane sare astfel că pe planul al doilea trece Argonaut. La jumătatea li­niei drepte Pripita nu mai dă nimic şi este depăşită cu uşurinţă de Argonaut. Zburdalnic pe dinafară intervine în a­­cest moment dar sare astfel că Argo­naut părea că va câştiga fără emoţii. La 60 de metri de sosire sare din senin ,­­şi este reprus cu mare greutate puţin înainte de linia Sosirei. Pripita a ră­mas a doua la o jumătate de lungime iar Zburdalnic repus a sosit al treilea la acelaş interval. La 35 de metri Vi­viane. Premiul Ariceni Basarabia graţie avantajelor iniţiale conduce cu mare avans urmată da Harababura, Lord Castell, Valet şi Prinsoarea. La primul ocol Basarabia galopează lung, totuşi reuşeşte să se menţină la fruntea plutonului. După ea venea puternic Lord Castell urmat de Harababura, Valet şi ceilalţi. In cel de al doilea ocol Basarabia mai greşeşte odată mersul şi rămâne iar la conducere trece Lord Castell ur­mat de Valet, Harababura şi Prinsoa­rea care revenea puternic. Pe partea opusă Harababura greşeşte şi ea mer­sul, astfel că în ultimul ocol ordinea este: Lord Castell, Valet şi Prinsoa­rea care se apropia cu paşi mari de înaintaşi. Pe linia dreaptă Valet în­cearcă fără succes să treacă de Lord Castell. La jumătatea liniei drepte intervine în luptă Prinsoarea, dar nu poate decât să se apropie până la un gât de Lord Castell. Al treilea la o jumătate de lungime a terminat Va­let, iar al patrulea la mare distanţă, 120 de metri, Lippoto. Premiul L­ăcrămioara Măndica deşi schimbă din plecare mersul, totuşi reuşeşte să se menţină în fruntea plutonului urmată fiind de Avan­ta L., Urganda, Suveica, Rebel şi ceilalţi din care Tumba se apropie cu paşi mari. Pe partea opusă tribu­nelor Măndica galopează lung şi ră­mâne. Conducerea o preia Avan­ta L., urmată îmdreaproape de Urganda, Su­veica, Rebel şi ceilalţi dintre cam Tumba e păzită de Victor. In cel de al doilea ocol Tumba care refăcuse o bună parte din handicap este tampo­nată pur şi simplu de Victor, astfel că sare ruing şi rămâne la distanţă. In frunte ordinea se menţine­ doar că intervalele dintre concurenţi se mic­şorează. Avantu L. continnuă să con­ducă a­supra iepelor Urganda şi Su­veica în timp ce Tumba revine şi în ocol ajunge plutonul. Pe linia dreaptă intră Avante L. Este imediat ataca­tă de Urganda şi Suveica şi depune armele, la toiul luptei Urganda sare şi rămâne şi ea. Pe uotima sută de metri Suvrica respinge un atac dat în extremis de Rebel şi câştigă de o lungime. A treia a rămas Avtanta L. la 25 de metri, iar a patra a Bosift Tumba la o jumătatea­ de lungime. Pr. I 550.000 ; II 165.000 ; III­ 83.000 ; IV 42.000 lei BARCELONA (Latin şi Cilly Hanover) este antre­nată de I. Grotenco. Tribună: 75, 16, 12, 18. Peluză : 93, 23, 15, 24. Pe­luză. Event 314. Tribună : 252. Br. I 460.000; 0 138.000; III 69.000 ; IV 35.000 lei. SUVEICA (Decision și Salomea) este antrenată de D. Dobrescu. Tribună : 39, 13, 17, 17. Peluză: 34, 17, 26, 25. Event Tribună : 394. Peluză : 323. R­euniunea de eri dela Băneasa-Trap s’a bucurat de un succes complet fele lor DeLunţ, iar la alţi 20 Xenofon, şi a avut drept primă caracteristică victoriile care s’au împărţit între care a binevoit să plece dela start, toate categoriile de cai. Terenul fiind foarte bun şi tem­peratura favorabilă s-au înregistrat nu­meroase ameliorări de recorduri. După acoperirea primului kilometru, ordinea este aceeaşi, doar că Delu­ţ refăcuse o mare parte din handicap şi ajunsese la numai 20 de metri de leader­. Pe partea opiusă Deluţ îşi face efortul şi reuşeşte să ajungă la spatele leaderilor. Decis demarează şi el şi păstrează avantajul La intrarea în ultimul ocol Deluţ sare şi pierde 2—3 lungimi. In­ felul acesta Decis intră primul pe linia dreaptă urmat de Cozia. La jumătatea liniei drepte Cozia depune armele, iar Deluţ, care revenise puternic, nu poate să ocupe decât locul al doilea în u­rma lui De­cis care câştigă sigur de o lungime şi jumătate. A treia la o jumătate da­­rogime Cozia, iar ultimul la 60 de metri Xenophon. Câştigătorii zilei Desfăşurarea alergărilor Bur­lan Erona Szigfrid Bălasa Durdulia 11 Leaot Luculus Gând 1720 1701/ I '20 1780 1700 1760 11681 17ri D. Pope­a Drăghici Neculcea Seliuc P. Bonţoi Sumarocov Buburuzan Postolache ‘43.8 *35.2 19 44.1 36.5 42 52 40 50 52.9 37.1 325 53 41.1 63 53.4 39.6 227 dep. — 585 „­­ 312 I Titel ’18 ’order' St “1­6.6 »28.8 25 I Potecuța B 22A 1. Szabó 16.1 28.3 68 221 Barcelona '6z: ’raJowAry *35.61‘36 75 211 Dăica 1081 \ Zer>1d« 39.9| 36. t 22 21 Dâiţa B. ’610 l Szabó 43.2 37.1 17. !8 Falanga i<6z0 tcussupol 47,2 43 2 294 iii Fag la 168» iaidaev N dep — 515 21 Fanfara Ü t6t» leroasofl » — 54 ■;29 Ltdlc 104’ ,r ,at » — 840 z26 Kuban 160 Crotenco . — 169 229 Babette <60 G Stele.<roa » — 4170 15* Edina opt Ivănescu » — 826­ ­1 Aliş- Veriş 1;'6 1 'Jr "35*8 33.9 3* 20 59 53 191 42 146 570 280 21 41 20 198 93 23 232 In5 819 48 988 95 3980 200 37 9 47 21/ 189 16 191 192 1(3 2120 2180 2120 2200 Bordel Şt L. Szabó rănase Tassopoll 1*08.6 J29 17 09.2 35£ 38 09.4 29.3 29 12.8 27.6 103 , Pr. GIULEŞTI ”. |ţj| ifl 610.000 led — 1700 m. 9. ’ Argonaut­u ' 1720|I. Zenide »39 *32.4 69 71 Pripita ' 1700 D. Pântecan 39.2 33./ 13, 14/ Zburdalnic 1720 Adamov 39.4 34.7 5 5 4fcb Viviane 1700 Ivăneanu 42 35.3 91 1/1 Bomba 1780 Bordedi 42.6 31.3 1711 Azuga 1720 Ghinea 43.7 35.3 9 92 Fusta N­ .. 1740 Pasca 44.9 35.8 1328 36­ Salcâm Roșu 1740 G. Crainic 45.1 35.9 112 129 Antonio 1720 A. Bota 45.6 36.3 162 162 Angela 1740 Niculcea 45.2 31.5 738 686 Neptun 1740 Moderaa 46.6 3­6.7 74 71 Flori­oara 1700 Drăgotescu 49.1 38.3 33 32 Buchet 1/20 3ram 49.4 39.7 119 1­120 Lord Castel 1740 Szabó *40.6 *32.3 135 Prinsoarea 1740 Tassopol 40.7 32.4 41 Valet 1740 Gram 40.9 32.5 120 Lincoln 1740 Fostolache 49.4 37.4 317 Prut 1746 A. Bota 50.7 38.1 358 Harababura 1700 Szabc dep. — 31 Basarabia 1660 Moldoveanu ■> — 22 214 Suveica 2140 Dobreacu *12.8 *30.1 39 207 Rebel 2140 Raymer 13.2 30.3 97 207 avânta L. 2120 Moldoveanu 151 32 73 222. I’umba 2180 Brailovsky­ 15.3 29.6 3/ 205 Cojeanca 2160 Buitan N. 1 15.5 30.4 182 23 1 1 4 M*nda 2120 A. Bota 16.4 32.6 44 232 Măndica 2100 raidaev N. 18.4 34.5 61 212 Victor 2160 ștefănescu opr. — 17. 1739 3/ 72 118 37 102 380 228 25 35 34 92 90 56 79 74 60 65

Next