Sportul Popular, iunie 1946 (Anul 2, nr. 362-388)

1946-06-03 / nr. 362

­ A nai II II!*. tftft adoNAMENTBi l lună lei 4.000 Ins ti­tații, Asociații șl Sprijinitori Un an lei 100 000 Taxa poștala plătitĂ in numerar canf. *­­probării Direcținaîi Generale F. T. T. Nr. 180 528/19« Cont Cec Nr. Ceea ce ne interesează înainte de matehul România—Franţa Pilulă amară pentru focul englez care a părăsit şefia lumii după eşecul de la Paris Dar nimeni vu-şi putea închipui că înaintea matehului, ,,Oraşul lumină“ îşi va schimba într’atâta înfăţişarea încât nici englezii să nu-l mai recu­noască­ Alături de bisPro-u­rile goale, cocile se înşiruiau­­pentru cele 60.000 bilete. „Imaginaţi-vă pe francezii cu încălţăminte total inadequate, stând pe ploaie la aceste cozi!“, scria Ray­­m­on­d Glendenning, redactorul de sport al lui Sunday Graphic“. Ceea ce nu-i împiedica să fie plini de op­­ti­mism­ în cadrul acesta scene de­zolante. „Francezii nici nu pot con­cepe să piardă acest joc, cum au prevăzut şi cu o săptămână înainte, victoria din Cupa Davis", notează redactorul sportiv al lui „The Sun­day Chronicle", Ivan Sharpe. *­r­­­atchul în sine a fost excepţia- M nai, după părerea presei bri­tanice. 65.000 spectatori au aclamat victoria francezilor, car© au fost mai iuţi la miagie şi ex­trem de puternici în apărare. Anglia a făcut un joc desamă­­gitor. Apărarea, cu excepţia lui Franklin, a jucat moale, iar îna­intaşii nu s’au ridicat la înălţimea reputaţiei lor. Matthews a pus ra­reori piciorul pe minge. Lawton nu a putut scăpa supraveghierii lui Cuissard, şi interii Carter şi Hogan au acţionat clar, dar passele lor nu au avut adresă. Singura perioadă de supremaţie a Angliei a venit târziu, în repriza a doua, când Da Rui a salvat cu plongeoane super­be shooturile lui Carter, Lawton şi Hagan. Francezii, în schimb, au jucat mai bine în câmp, demarcându-se perfect şi având un control al ba­lonului mult mai bun decât adver­sarii. S-au remarcat în special: Da Rui, Grillom, Frouff, Aston, Ben Borek şi Siribaldi. Cu toată intervenţia energică a fundaşului, goalul a fost marcat î­nfrângerea suferită pe Stade englezi. Intr’adevăr, la Paris, dea cu 2—1, iar „News Clro îndoliate. „Pilulă amară pentru Colombes, a afectat foarte mult pe echipa naţională a Angliei pier­­aide“ a apărut a doua zi cu litere footballul englez“. Zeyer (Cehoslovacia) a învins la puncte pe Blanchard (Franţa) după 10 reprize — De la corespondentul nostru din Praga — PRAGA.— Și campionatul paracelovec­h football al primei ligi_ SParta şi via şi-au esisurat, categoric întâi e­­sa în grupele respective. Iată rezul­­ta­turului 6: A. C, Sparta-Ziltna 4—1 (8—0), Cechie ’Karlin. Bohemians 2—0 (0—0), Bratis­­lava7Sl. Ostrava 8—3 (2—1), Bata-Pola­­ban 5—3 (1—2), Rakovnik-Batovany 4—2 $—1), Jednsta Kosice-Slavia 0—0, Viîc­­ţoria Zlzkov.Prostejov 6—0 (3—-0)_ Vic­toria Plzen-Pardubice 3—2 (2—0), Zi­­ăenice-Trnava 2—1 (1—1), Kladno-Şparta Pov. Bystrica 2—2 (2—1), Os­­trava-Bohemians 3—0 (2—0). ...și în turul 7: Sparta.Batovany 5—0 (2—0), Zizk­wi- Polaban 8—1 (1—1), Bata-Bratislava 3­­ 1 (1—0), Slez. Ostrava-Cechie Karlin 3­-2 (2—1), Slavia-Trnava 5—0 (3—0), Zidenice-Viktoria Zizkov 7—3 (4—2), Prostejov-Kladno 1—1 (1—1), Sparta Pov. Bystrica-Pardubice 5—2 (1—0), J adnota Kosice-Viktoria Plzen 6—t (2-0), Rakavnik-Bohemiams 2-0 (0-0). 20.000 spectatori au urmărit la Brno jocul Derby County-S. K. Zidenice, pe care englezii l-au câș­tigat cu 2—0 (1—0), prin goalurile marcate de Worth şi­ Mc. Lachlan. La Bratislava în schimb, în faţa a 25.000 spectatori, Derby a pie­r­dut cu 3—1 (3—0), în faţa lui S. K. Bratislava, pentru care au îns­cris: Arpas, Tegelhof şi Koroste­lev. Pentru Derby a marcat Stamps. Se pare că Derby County a răs­­pums afirmativ invitaţiei lui Fe­rencváros de a juca la Budapesta. Alte rezultate: Újpest (Budapesta)-T.T.S. Tren­­cin 5— 2(1—1). Slovacia de Vest-Slovacia de Est 5—2 (2—1). Jean Storc (Continuare în pag. 3-a) Comitetul ad-hoc al Turneului Sportiv Universitar a stabilit în li­­nii mari desfăşurarea jocurilor­ de cari am vorbit în numărul nostru de ori­ Pentru mâine acest comitet are fixată o şedinţă la Fac. de Drept etaj I Camera 143, la orele 12, şe­dinţă la care sunt insistent rugaţi a lua parte delegaţii facultăţilor care participă la turneu. La această şedinţă se vor primi şi ultimile înscrieri, urmând ca ta­belele nominale să fie aduse până la o dată ce o vom anunţa in numă­rul nostru de mâine, împreună cu noui detalii- la Fac. de Drept Şedinţa de definitivare a turneului sportiv universitar al Centrului București Cereţi rîrâi­e LUNÎ la ora 5 d­i neaţa în c hieşeni şi vânzători SPORTUL POPULAR cu toate rezultatele din tara­­şi străinătate Kan! S Itmle 19411 FINALELE Astăzi dimineaţă în arena MILLE­A campionatului de box al sălii CLAUDIU In afara celor nouă întâlniri se dispută şi un match între Ion STANOMIR si Dumitru SFETCU Campionatul de box al sălii CLAUDIU, se încheie astăzi dimi­neaţă în arena MILLEA la orele 10, când se dispută finalele acestei competiţiuni care a urmărit să dea posibilitatea unor noui elemente să se evidenţieze. Din acest punct de vedere rezultatele au fost des­tul de fructuoase, permiţând unor pugilişti tineri şi talentaţi să se impună şi să lase justificate spe­ranţe. PROGRAMUL Cele nouă matchuri oficiale pro­mit suficient, pentru ca să acor­dăm un credit nelimitat reuniunii. Cat. minimă : Petre Dumitrescu — Iacoşan Gh­eorghe. Cat. hârtie: Ion Barbu — C. Ni­­colau. Cat. muscă: Ion Borz — D. lo­ne­scu. Cat. cocoș : Gheorghe Ion — Mi­­cea Nicolae. Cat. pană : Lascu Ștefan — Emil Stăniloiu. Cat. uşoară : Mircea Croitoru — Mircea Măgureanu. Cat. semi-mijlocie: M. Carai­­man — Tase Ion. Cat. mijlocie: Sandu Adamescu — Ene Cristache.­­ Cat. grea : V. Pavelescu — Gh. Nem Constantinescu. Match amical: Ion Stanomir — Sfetcu Dumitru. Favoriţii noştri sunt în ordine : Petre Dumitrescu, Ion Barbu, Io­­nescu Dumtru, Mircea Nicolae, Lascu Ştefan, Mircea Croitoru, Mi­hail Caraiman, Sandu Adamescu, şi Gh. Constantinescu. Complectarea programului va fi furnizată de întâlnirea între Ion Stanomir şi Dumitru Sfeclu. Arena Mitrea este situată în Șos. Mihai Bravul (tramvai 19, 25 și 26). Oficialii galei Delegat general: Puiu Dumitres­cu. Judecători: Maior E. Marinei cu M. Ghinescu, I. Gruia, M. Lup­es­cu, Tr. Pavlu, Ion D. Io­nescu, Pamfil Ionescu. Directori de luptă: V. Dumitres­cu, I. Gruia, Puiu Dumitrescu, Z. Popazu, V. Şerbănescu, N. Stă­­nescu, G. Georgescu, M. Fulea. Cronometraţi: Lt. A. Bădescu, R. Apăteanu. Medici: Col. Dr. V. Coteru, Dr. C. Popescu-Harasca, Dr. M. Efralin Comisari■ de ring: V. Dumitres­­cu, N. Stănescu. Speaker: N. Albu­- Singurul boxeur care i-a făcut „zile negre” lui Joe Louis a fost chilianul Arturro Godwy. Iată­­cu­ o fază în „patru tablouri” din matchul Joe Louis — Godwy REDACȚIA Str. Belvedere TELEFON Redacția: 4117.48 Tipografia 1­4.84.48 ADMINISTRAȚIA: Str. Belvedere, 6 înăcrim *ab Nr. 89 la Trib. Ilfov OFICIOS AL ORGANIZAȚIEI SPORTULUI POPULAR !WraBHEil WCWaM!! Se încearcă „coşul” Incepând dein ora 8 dimineaţa — şi conform seriilor anunţate din timp de către noi — cei mai buni trăgători fee întrec in cadrul concursului de tir or­ganizat de federaţia de specialitate, pe poligonul de tragere al A. N. E. F.-mui. Se vor trage 60 focuri de efect şi 30 de reglaj. In trei poziţii, timp de trei ore in condiţiunile impuse la bab­a­­cantadă. Selecţionabilii, concurenţi de valoa­re egală — 14 la număr — au fost împărţiţi in două serii, a şi b, şi-şi vor disputa aprig şansele de intrare in totul naţional. Simpla însuşire a câtorva nume, cum ar fi: Şt. Ionescu-Călineşti, M. Iones­­cu-Călineşti II, Sorin Cantilli, Dan Rădulescu, Iosif Sârbu, Florin Brătan, etc... trăgători consacraţi şi cu preten­­ţiuni îndreptăţite, în acest sens, sunt o garanţie că întrecerea de astăzi îşi va atinge scopul urmărit. Acela de a contura, pe cât e posi­bil lotul celor ce Intră în vederile se­­lecţione­rilor în vederea alcătuirii e­­chipei naţionale. Astăzi la A.N.E.P. Concurs de tir pentru verificarea Libertatea (Oradea) joacă la 8 şi 9 Iunie în Bucu­reşti După cum am mai anunţat Sâmbătă şi Duminică Libertatea Oradea va juca din nou în Capitală. După jocul de azi de la Buhuşi, echipa orădeană pleacă la Oradea de unde va pleca joi spre Bucureşti. Sâmbătă 8 Iunie Libertatea întâlneşti pe Ciocanul iar Duminică pe Carmen. Organizatorii acestui turneu at­ac a­­tenţia că la aceste jocuri nu vor fi nici un fel de gratuităţi conform de aid­ O.S.P. Cluj, întâlneşte un hand-Hill Voevod­ul m­ihai (Ploeşti) mâine pe stadionul Giu­eşti In cadrul primei etape a cam­pionatului de hand­ball, CFR din Bucureşti întâlneşte echipa cămi­nului cultural Voevodul Mihai din Ploeşti. După o perioadă de aproape 5 ani­­de zile, în care timp ferovia­rii şi-au întrerupt activitatea la hand­ball, parte din vechea con­ducere şi câţiva entuziaşti de azi, au hotărît să reia prodigioasa ac­tivitate din trecut, consolidând mai temeinic bazele echipei de hand­ball CFR din Bucureşti, graţie con­cursului acordat de Comitetul Cen­tral feroviar. In matchul ce-l susţin mâine fe­roviarii, la Giuleşti, vor depune primul examen în faţa merituoa­sei echipei Voevodul Mihai Ploeşti Matchul pare să fie d­estul de echilibrat şi credem că feroviarii vor câştiga după o luptă strânsă, în care au ocazia să-şi verifice po­sibilitățile în vederea turneului ce-l vor face peste o săptămână la Mediaș. Partida programată pentru mâi­ne va începe la ora 17.30 și va fi arbitrată de d. Lupescu. ..................................................................mm înfrângerea a fost dezistroasâ ii Cupa Davis dar reabilitarea va fi mai fruimasă in Cupa Wightman — Anglia întâlneşte Ama­lia într'o competiţie femeninâ de tennis — Înfrângerea grea suferită de e-1 Wightman a stat totdeauna sub chipa Angliei in Cupa Davis, în­­ semnul surprizei jocului de „sim­fata Franţei (5:0), a pus pe gânduri cercurile sportive britanice. Nu ră­mâne decât calea unei reabilitări în Cupa Wightman, o competiţie de tennis femenin, la care partici­pă, anual, numai echipele Angliei şi Americei. De astă dată, matchul se va dis­puta la Wimbledon, în zilele de 14 şi 15 turuie, şi prestigiul tennisului britanic este în joc. Matchul acesta pentru Cupa piu 3”. Trebuie ştiut că matchul constă din 2 simpluri intre primele două clasate, un simplu între două speranţe (aşa numitul „simplu 3”) şi 2 dubluri. America şi-a format echipa şi va trimite peste ocean pe d-şoarele: Pauline Batz, Margaret Osborne, Louise Broughe, Patsy Todd­ şi Do­ris Hart, care au fost selecţionate de acum o lună. In Anglia, trialurile sunt în curs­, dar una din probabilele competi­­toare, Kay Stammers, a declarat ziariştilor: „Teamul american este foarte puternic. Ei nu mai au pe­­Alice Marble, dar au jucătoare tinere care vor fi greu de bătut. Totuşi, nutresc speranţa că vom avea şansa să le batem, mai ales la noi, la Wimbledon”. Costică Dumitrescu , terminând surprinzător Inaugurarea reuniunilor de box nn nocturnă, a adăpostit ori un număr record de spectatori, iar programul a întrecut aşteptările. Surprizele n’au lipsit. Dramatica întâlnire dintre Ion Mi­hail şi D. Petrescu a ţinut patru re­prize şi s’a terminat în favoarea pri­mului, iar a doua surpriză a constitu­it-o matchul nul între C. Dumitrescu şi Gh. Axioti şi’n mod special com­portarea campiortului şi insuficiente­le explicabile ale lui Axioti. In ordinea desfăşurării, s’au înre­gistrat următoarele :. Primul match amator s’a disputat între colegii de antrenament dela­ S. T. B.: Mircea Mateescu şi Mihail Fieraru. După ce s’au războit trei re­prize şi ultimul a fost la podea în primele trei minute, fără să fie nu­mărat, juriul a atribuit victoria lui Mateescu. Intr’un alt match a apărut alţi doi colegi de antrenament, dela Malaxa : M. loriate şi Ion Briceag. Primul net superior a câştigat categoric la punc­te. C. Jelesneac (57.200 kgr.) a învins pe C. Florescu (56.500 kgr.),, prin desca­lificare în rep. l­a Matchul a început într’o notă în­verşunată, a luat sfârşit chiar în prima repriză­ în mo­mentul când Florea la un a­tac violent l-a lovit in­voluntar, jos, pe Jelesneac când a­­cesta a fost proectat de corzi. G­îr­lățeanul a fost numărat zece secunde, după care juriul pe bună dreptate a decis descalificarea lui Florea. A condus maestrul M. Stănescu. Ion Mihail (62.500 Kg.) a bătut prin Ic. o. în rep. 4-a pe D. Petrescu (61.500 kg.) După ce ’ prima repriză a’a redus la un studiu și schimburi uşoare în care Petrescu a punctat mai mult, în cea se­cundă in timp ce Mihail căuta lupta de aproape pentru a plana o lovitură decisivă și nu prea apreciază, Petrescu lansează multe directe de dreapta de efect, dar pe care adversarul nu le a­­cuză. În acelaş lucru se întâmplă cu un crochet din stânga de pe urma căruia Mihail se resimte. Compensaţia vine sub forma unui tab de stânga al lui Mihail şi e rândul lui Petrescu să a­­cuze. Impresia generală e favorabilă e­­levului Ini Mielu Doculescu, pentru că Mihail nu şi-a găsit cadenţa. Repriza treia începe cu o fază favo­rabilă Ini Mihail prin plasarea unei drepte care îl sguduc pe „Pipa”. A- 003ta nu rămâne dator şi se revanşează cu lovituri seci de stânga la cap insă la plex ele sunt blocate. Următor aces­tor faza, sa angajează un schimb extra­ordinar. Loviturile curg din ambele părţi. Amândoi lovesc din toate pute­rile şi fiecare trece prin clipe in care rezistenţa e la noi pas de a se frân­ge. Petrescu le birue cu tinereţea lui iar (Continuare în pag. 3.a) Aseară la Venus ramas campion la egalitate cu Gh. national Axioti — Matchul D. Petrescu-Ion Mihail a ţinut de data aceasta patru reprize, iar victoria a revenit bine înţeles prin k. o. lui ION MIHAIL! Gh. Florea învins prin descalificare C. Dumitrescu Etapa a treia de basket şi volley­­ball a ,, Cri­teri­um-uki de Primăvară" are programate astăzi dimineaţă, pe cinci terenuri, 53 matchuri a căror pri­­mordială caracteristică este echilibrul de torţe. Fapt care face­­ ca partidele să se anunţe viu disputate. In general, programul acestei de-a treia etape este de bună calitate şi mai ales la categoria onoare masculină. In ordinea programului de mai jos, favoriţii noştri sunt următorii: BASKET-BALL FEMENIN: Vii. Da- ÉAS­KET-BALL MASCULIN: E. F. A., 5 C. 41 Dunărea, Sp. Studenţesc. Ve­nus (pat. onoare), A. S.’ A. S., Dreptul R. A. M., Delavramcea II, S. C. 44 Mu­reș (cat. I) Pulberăria II, Arhitectura, A T. S. Primăverii, Sp. Stud. II, P. T.‘ T. (cat. II),­­ VOLLEY-BALL MASCULIN, S. C. 44 Ardeal Aurora, S. T. B., Av. Spor­tiv , (cat Onoare), Aesculap A. S. O., Macaly I, Griv., C. F. R., Aurora II, B. N. R. I C. Românescă, A. S. A. S. V. S. C, înainte. Dreptul (cat. I), V. S. C. II, S. C. 44 Iaşi Val Vârtej, Griv. C. F. R. II, Speranţa I, Universul, E­­nergia II (cat. II), S. C. 44 Caraiman, Comănescu S. C. 44 Sibiu, A. S. Pietri­şul, C. F . Ls. II (cat. III), VOLLEY-BALL FEMENIN, St. Club, Vil. Dacie (cat. Onoare), M. I. C., Au­rora, E. F. A., Griv. C. F. R. (cat. T), Mociornita, A. S. A. S., St. Club III, Dreptul (cat. II). PROGRAMUL JOCURILOR DE ASTA­ZI Basket-ball femenin Ora 11: Vil Dacia-Sp. Studantes. (Drept 11), arb. d C. Riegler. Basket-ball masculin CATEGORIA ONOARE Ora 9: E. F. A.—D­elavraneta (Drept II), arb. d. V. Bordeianu. Ora 10: Inainte-S­C. 44 Dunărea (Drept II), arb. d. C. Riegler. Ora 11: Sp. Studente­se-Medicina (Drept I), arb. d. O. Belcioreanu. Ora 12­: Aurora-Venus (Drept I), arb. d-nii C. Armășescu și A Neagu. CATEGORIA l­a Ora 9: A .S. A. S -Energia (Medicina), arh. d C. Nael­i. Ora 10: Teișor,Macaliy (P. T. T ), arb. d. A. Zugrăvescu. Ora 10: Dreptul-C. Român cer,că (Drept 1), arb. d. Al. Popescu. Ora 10: C A. M.-Vtf. Dacia V (Me­dicina), arb. d. Stănescu Petroșani. Ora, 11 :Delavrancea II-V. S. C. NI (Medicina), arb. d. A. Dănilă. Ora 12: Aurora II-S. C 44 Mureș (Drept II), arb. d. M. Epuran. CATEGORIA 11-a Ora 9: Pulberăria II-S. C. 44 Olt (Medicina), arb. d. Al. Lupescu. Ora 9: S C. 44 Jiu-Arhitectura (Drept I), arb. d. A. Andronache. Ora 9: A. T. S. Primăverii-Comănes­­cu (C. A. M.), arb. d Păun. Ora 10: Sp. Studențesc 11-St. Român (C. A. M.), arb. d. Bar Va­sil­iu Ora 12: Delavrancea III-P. T. T. (P. T. T.) arb d. N. David. Volley-ball mascwlin CATEGORIA ONOARE Ora 8.45: C. A. M.-S. C. 44 Ardeal (Medicina 1), arb. d. R. Damian. Ora 9.45: Aurora­ Marina (Drept I), arb. d. Fr. Popescu. Ora 10.30: S. T. B.-Venus (Drept I), arb. d. S. Slăvescu. Ora 11.15: Av. Sportiv-Flor. 1 Vână­toare (Drept I), arb. d Gh. Niculescu. CATEGORIA l­a Ora 8: Aescuiap-Vergu I. T. P. V. (C. F. R. I), arb. d. H. Segall Ora 8: A. S. O.-Vif. Dacia II (Me­dicina I), arb d. A. Slavici. Ora 8.45: Macaby I-M. I. C. (P.T.T. I). arb. A. D. Mitulescu. Ora 9.30: Griv. C. F. R.-C. A. M. (Medicina) I), arb. d. R. Damian. Ora 9.30; Av. Sportiv II-Aurora II (C. F. R. I), arb. d J. Panova. Ora 10.15: S. C. 44 Cluj-B. N. R I (Medicina I), arb. d. Al. Teodorescu. Ora 10.15: C. Romănească-Energia­­C. F. R. I), arh. d. V. Prunescu. Ora 11: Delavrancea 1-A. S. A. S. (Continuare în pag. 3-a) Astăzi la Prep! „înainte“ întâlnesteS.C. 441a basket-ball intr’un match ce are drept miză... lanterna si care totuş' promite a fi „vedeta“ zile. Potecuţa B. a câştigat comod Derby-ul Român de Trap 4 In faţa unei asistenţe record, ieri pe hipodromul Băneasa-Trar». ltd T? o ti. .rin.» nî­vvn.. n 1,­ TIahU*. ___ rt~». j t Potecuţa B a învins comod în Derby pe In clişeu, învingători­rea probei­ din Belşug şi Poenim­, aparţinând U In surky cu I. Ssabo, învingilin n rut de­ onoare prin tata tribunelor. Titel­­-OTI.trr.i iapă de 4 ani , al­­eliei Borlica­­n face — după victorie — lui

Next