Sportul Popular, octombrie 1946 (Anul 2, nr. 474-501)

Magazine Sindicate întreprinderi Instituţii Strângeţi daruri pentru concurenţii primului Tur Ciclist al României Democrate Subscrieţi donaţiile la „Sportul Popular” Sfr. Domniţa A­nastasia Xr. fi Etajul SI­I E ÎŢI LUNI Exemplarul lei 400 Ma­i 1 T­elefoane Redacţia 4.07.48 Tipografia 4.84.48 Redacţia şi Adiţia Domniţa Anastasia 6, Bucureşti . La ora 9.30 42 de alergători iau ple­carea din piaţa publică în prezenţa u­­nui public numeros. La eşirea din oraş un drum foarte prost împiedică o normală desfăşurare a cursei, alergătorii nedepăşind o medie orară de 24 km. Din cauza drumului accidentat o serie de pene, împiedică pe concurenţi să-şi desfăşoare cursa, înregistrându-se chiar o serie de abandonări. Primul care nu mai poate merge este albanezul Gruy,­ Urmat imediat de Du­­mi­trescu care rupe roata şi cadrul. O mijloac“ de accidente se abate asu­pra concurenţilor şi victime cad pe rând: G­arrim (Fr.) Solman (J.) Con­s', --,da şi Robert Ştefan (cu cadrul rupt). La km. 29 de la plecare, echipa , noas­­tr­" naţională suferă o nouă defecţiune p­­n accidentul suferit de Tr. dacom­ban care-şi rupe cadrul. Drum slab şi „ploae" de pene... Drumul continuă să fie prost şi o noiă serie de defecţiuni se produc. „Victime“ cad acum : N. I. Ţapu, Jo­­sici (J.) Norhadian, care dacă Până acum scăpase de asemenea neplăceri de data aceasta sparge şi el şi mai târziu îşi rupe cadrul... La eşirea din Salonta Puy, care între timp mai avusese câteva iniţiative, — printr’un puternic demaraj, destramă plutonul din faţă... trăgând după el pe Poredsky, Prosinek şi Watterschiopt şi într’o trenă bine susţinută reuşesc să se distanţeze de pluton. Alergătorii români, cari în primul moment nu sosiseră cursa întinsă de cei patru fugări, se regrupează şi în frunte cu N. ducomban pornesc în urmărirea/fugarilor. Şi­ iar pene... pene... / pene... / Intre timp cei evadaţi în cap cu / Poredsky aleargă într’o trenă dră­cească, reuşind să câştige minute preţioase. Iar o serie de accidentaţi printre cari: Nicolosso, Sar­rin şi Goeiman! Continuându-şi goana după cei patru fugari, N. Chicomban, ţâş­neşte de ulmul singur şi mergând într’o alură infernală, trage după Azi zi de odihna la Timişoara el pe N. I. Ţapu, care îi ţine trena. Intre timp ghinionul zilei nu se desminte şi Grigoriu împreună cu Sandu rămân să repare, consfin­ţind prin aceasta ziua neagră în care se găsesc azi echipele noas­tre naţionale. ,La un moment dat sparge şi Prosinek. Francezii Puy şi Wat­­terschoot speculează momentul şi ţâşnesc într’o alură infernală. Insă culmea, Watterschoot, nu­mai după câteva sute de metri, are şi el o, pană de cauciuc şi rămâne să repare. La 30 km. înainte de Arad după 10 km. parcurşi, Poredsky şi Puy au un avans de 5 m. faţă pe pri­mul pluton condus de Watters­choot şi Prosinek. Iugoslavul rămâne singur însă fiindcă Watterschoot sparge din nou, promiţându-i lui Prosinek să-l depăşească. Sosirea la Arad La ora 13.32, Poredsky sosește la Arad de­­unul singur, urmat la 30 sec. de Puy, care avusese o pa­nă de lanț câteva sute de metri înainte de linia de sosire. .Ordinea sosirii la Arad 4.01.39 4.02.32 4.08.39 4.14.04 4.14.04 4.14.24 4.15.48 4.15.59 4.16.42 4.16.42 GRA NU EXAGERAM CU NIMIC. 12. Bat Branco (J) 4.18.38 13. Vit. Nicolozzo (ind.) 4.18.40 14. Hap­duc (ind.) 4.20.46 15. Coman (ind.) 4.22.20 16. Ciohodaru (RA) 4.25.26 17. dezici (J) 4.28.10 18. Georgsscu I. (RA) 4.28.55 19. Piro Aug. (A) 4.28.58 20. Najdin (ind.) 4.30.24 21. Zorici (J) 4.30.58 22. G. Nicolozzo (ind.) 4.30.58 23. Goeiman (RB) 4.32.35 24. M. Ștefănescu (RB) 4.32.36 25. Tr. Chicomban (RA) 4.33.47 26. Bozo (ind.) 4.33.47 27. Delete (RIB) 4.33.47 28. Norhadian (ind.) 4.37.37 29. Burcea (ind.) 4.38.34 30. Costanda (ind.) 4.40.02 31. Solman (J) 4.50.56 32. Sacrin (F) 4.50.56 33. Paviila (J) 4.50.56 34. Cimpoeriu (ind.) 4.59.59 35. Robert St. (RB) 5.01.59 36. Petricioiu (ind.) 5.01.59 Primirea caravanei s-a făcut în cen­trul oraşului, unde un public cifrat la cca. 7000 cetăţeni aştepta încă dela ora 13. întreaga piaţă a fost pavoazată cu drapelele ţărilor participante şi pan­carte cu urări de bun sosit şi apeluri de înfrăţirea popoarelor. După sosire, alergătorii şi oficialii, după ce şi-au făcut toaleta, au fost con­duşi la restaurantul Monte Carlo, unde s-a servit o masă excelentă. PREMIILE OFERITE Pentru semi-etapa Cluj-Arad s’au a­­cordat următoarele premii : Prosenik 100.000 lei oferiţi de OSP Puy 150.000 lei oferiţi de O.S.P. Prosenik 100.000 lei ofereiţi de OS.P. N. Chicomban 100.000 lei oferiţi de gru­­parea AMMEPA. Puy 100.000 lei oferiţi de­ gruparea Pa­tria, primului alergător sosit în comuna Chişineu Strain 100.000 lei oferiţi de restauran­tul Monte Garlo, primului alergător din categoria ,,individual“ Plecarea dela Arad s’a dat con­­tra-timp, din minut în minut. Dela Arad la Timişoara şoseaua fiind asfaltată, se merge într’un tempo vijelios, viteza atinsă pe a­­locuri fiind de 40 km. pe oră. De remarcat în această parte a etapei extraordinara revenire a lui Hapciuk­, Norhadian, Străin, Bat şi N. Chicomban — acesta din urmă reuşind să-l depăşească pe Prosineh rămas să repare. Sosirea la Timişoara La Timişoara a sosit primul Pordesky, care spre deosebire de La sosirea în oraş s’a făcut aler­gătorilor ciclişti o primire sărbăto­rească de către oficialităţile admi­nistrative şi sportive şi de un imens •T­ ciclic venit să întâmpine pe «jos­­nicii sportului democrat, majoritatea alergătorilor nu a avut absolut nici o pană pe parcurs. Astăzi alergătorii au zi de odih­nă la Timișoara, urmând ca mâine să pornească în etapa Timișoara - Turnu Severin. Ordinea sosirii 1. Poredski (J) 1.30.48 2. Strain (ind.) 1.32.58 3. Puy (F) 1.33.38 4. Norhadian (ind.) 1.33.55 5. Bat (J) 1.34.02 5. Wattershoot (F) 1.34.04 7. Chicomban N. (R. A) 1.34.27 8. Sarrin (F) 1.35.27 \ 9. Prosinek (J) 1.36.54 10. Hapciuc (ind.) 1.37.20 11. Jezici (J) 1.37.33’ 12. Zorici (J) 1.37.45; 13. Șandru (R. A) 1.40.49 ; 14. N. Ion Țapu (R A) 1.41.08 ; 15. Grigo­riu (R A) 1.41.28 ; 16. Georgescu Cos­tea (R B) 1.41.52 ; 17. Chicomban Tr. (R A) 1.42.29 ; 18 Nicolozzo V. (ind.) 1.42.31; 19. Niculescu Marin (ind.) 1.42.51; 20. Piro A. (A) 1.44.30 ; 21. Nicolozzo G. (ind.) 1.45.29 ; 22. Goeiman (R B) 1.46.39 ; 23. Pavlija (J) 1.46.42 ; 24. Burcea (ind.) 1.46.48 ; 25. Delete (R.B.) 1.47.20 ; 26. Petricoici (ind.) 1.47.37 ; 27. Georgescu­li (R. A) 1.47.38 ; 28. Naidin (ind.) 1.48.38 ; 29. Solman (I) 1.48.43; 30. Ciohodaru (R. A) 1.49.22; 31. Bozo (ind.) 1.51.42; 32. Robert St. (R. R) 1.52.34 ; 33. Co­­man (ind.) 1.53.42 ; 34. M. Ștefănescu (R. B) 1.53.44; 35. Cimpoeru (ind.) 2.02.13 . 36. Constanda (ind) 2.05.55. Clasamentul general al etapei Oradea- Timisooara Poredski (J) 5. 32- 27. Puy (F) 5. 36. 10. Prosinek (J) 5. 45. 33. Wattershoot (F) 5. 48. 28. Chicomban­k (RA) 5.48. 31. Strain (Triest) 5. 48. 46. Bat (J) 5. 54.40. Sandru (RA) 5. 54. 53; Grigoriu (RA) 5. 57. 27. N. I. Țapu (RA) 5. 57. 50. N. Hapciuc (vid) 5. 58. 06; Gerges­­cu C. (RB) 5. 58. 34; Niculescu M. Au abandonat: SILVESTRU (RB) TUȚUIANU (vid); GH. DUMITRESCU­ (RB); ASIM ALI (A). Sosit după închiderea controlu­lui GANT LACE (A). (ind.) 6. 00. 48; Nicolozzo V. (ind) 6. 01. 11; Jealci (J) 6. 05. 43; Zorici (J) 6. 08. 43; Norhadian (ind) 6. 11. 33; Piro (A) 6. 13- 28; Ciohodaru (RA) 6. 14. 50; Coman (ind) 6. 16. 02; Chi­­corr.ban Tr. (RA) 6. 16. 12; Nicolozzo G (ind) 6. 16. 27; Georgescu X. (RA) 6. 16. 33; Naidin (ind) 6. 19. 02; Go­eiman (RB) 6. 19. 14; Dolete (RB) 6. 21 10; Burcea (ind) 6- 25­ 22; Bozo (ind) 6. 25. 29; M. Ștefănescu (RB) 6. 26. 26; Sarrin (F) 6 26 27; Pav­lija (.1) 6. 37. 38; Solman (.1) 6. 39­ 39; Constanda (ind) 6. 45. 57; Petriciou (ind) 6. 49. 26; Robert St. (RB) 6. 54 38; Cimpoeriu (ind) 7. 02­ 12. O­e apa in care pene esau tinut ant POREDSKY având șansa de a nu înregistra v 4 nici o pană pe parcurs a trecut primul linia de sosire la Timişoara Holb­anii deşi ormarifi de ghinion au făcut folosi o cursa admirabilă upă o etapa calma in care concurenţii s’au complăcut intr’o splendida mo­notonie. ETAPA PARCURS­A­ERI PE DISTANTA ORADEA-TI­MIŞOARA A ÎNSEMNAT O SERIE NEÎNTRERUPTA DE GHINIOANE PENTRU CONCURENTII ROMANI IN SPECIAL, CARE DACA SPUNEM CA AU FOST IN ZI NEA 1. Poredsky (J) 2. Puy (F) 3. Prosinek (J) 4. N. Chicomban (R.A.) 5. Şandru Gh. (R.A.J 6 Wattershoot (F) 7. Strain (Triest) 8 Grigoriu (RA) 9. N. I. Tapu (RA) 10. Georgescu C. (RB) 11. int. N­icul­escu (ind.) LA TIRANA FOOTBALL­IŞTI­I NOSTRI AU IN IUGOSLAVIA UN ADVERSAR REDUTABIL Eri la Belgrad, Iugoslavia a obtinut un rezultat excelent învingând Cehos­ovacia cu 4-2 (Prin telefon de la corespondentul nostru la Belgrad W. Stojkovitch BELGRAD. — In fața a 35.000 spectatori Iu­goslavia a confirmat rezultatul din primăvară de la Praga, când a învins cu 2-0, învingând şi de data aceasta Cehoslovacia cu 4-2 (2-1). Au marcat, pentru Iugoslavia Matosici (2), Po­­bek, Mitici, şi pentru Cehoslovacia Klint­ek şi Kla­­nicki. A arbitrat impecabil de domni Rackofa (Cehoslo­v.17.57 vacia). C. si la prim-ministru Dr. Petru Groza a participat cea de a doua zi a concursuri­or nationale frohe dila Arad Arad 29 (prin telefon dela cores­pondentul nostru, C. GRÜJNHAUS).— In localitate s’a desfăşurat cea de a doua zi a concursului naţional hipic, onorată şi de astă dată cu prezenţa în tribună a d-lui dr. Petru Groza, preşedintele Consiliului de Miniştri, care a urmărit cu deosebită atenţie frumoasele curse ale călăreţilor. Pe terenul Gloria frumos amenajat au mai luat loc în tribună cca. 4000 spectatori. Iată rezultatele parţiale înregistrate: Dresaj cat. A­ (cupa erou Lt Flo­­rescu): 1. Lt. Col. Zahiu 2. Lt. Col Ştefanov 3. Fotescu , Vasile. Parcurs de vânătoare grea (Cupa erou Opt Trăiliţă). Manşa I-a: Gpt. Măinescu (pe Justin) 1’ 15” 2/40; 2. Lt. Col. Zaiu (pe Florizei) 1’ 16”; 3- Makar Fotescu ,Valentin (pe Dracu Ştie 1’ 19”. Manşa I-a: 1. Zwolfer Petre (pe Hagi Bei) 1’ 26”­­ (fără penali­zare); 2. Zwolfer Petre (pe Mont Blanc) 1’ 16” (cu 4 penalizări); 3. Maior Furcherea (pe Grauer) 1’ 19” (cu 4 penalizări). Caruselul echipei naţionale hipice, executat de lotul: Lt. Col. Zaheiu Constantin. Maior Purcherea, Maior Smarandache, Maior Fotescu Opt. Ciurea, Opt. Bârloiu, Opt Măinescu, Lt. Vasiliu Lt. Dumitriu, Pit- Buia, Serg. Maj. Alexandru Paul. A urmat o demonstraţie de manej, care a lăsat spectatorilor o frumoasă impresie. (Uc­tiMatele detailate ale tuturor curselor în numărul de mâi­ne). C­­ov. I.T.A. C.F.R. Tim. Carmen C.F.R. Buc. „U” Ciocanul Ferar Juventus Prahova Libertatea Dermagant U.D.R. Jiul F. C. Craiova m­entul 6 5 1 0 23:8 = 11 6 5 10 13:7 = 1­1 6 4 0 2 19:8 = 8 6 4 0 2 12:7 = 8 6 4 0 2 22:10 = 8 6 3 12 10:5 = 7 6 3 12 13:5 = 7 6 3 0 3 20:10 = 6 6 2 1­3 7:26 = 5 6 2 0 4 10:16 = 4 6 2 0 4 14:23 = 4 6 114 6:13 = 3 6 1 0 5­4:18 = 2 6­0­0 6­2:10 = 0 Petschowsky conduce în clasamentul goalget*­ter­ior cu mixe 9goaluri: Petschowsky (I.T.A.). 8 goaluri: Fabian (Carmen). 7 goaluri: Bonihady (I.T.A.) Palffy (Dermagant). Vacz) (Ferrar). 6­ goaluri: Reuter (C.F.R. Tim.). 5 goaluri: Flamaropol (Juventus), Incze IX (Dermagant), Luogu (C.­.R. Buc.). 4 goaluri: Iordache (Juventus) Toth (I.T.A.), Horváth, Hoffling (Oio- » canul). I 3 goaluri : Bodola (Ferrar), Fătu,­­ Gică Andrei, Titi Popescu (Juventus), Marian (Carmen), Avasilichioaia (C.­­ F.R Tim) Comșa (Prahova) Mure­­șan, Filioti (C.F.R. Buc.). 2 goaluri: Bădeanţu (C.F.R. Tim.), Covaci Fekete, Farcaş, Torjoc (Car­men) Nicolae (Juventus), Incze I (Dermagant), Jijic (U.D.R.), Gologan (Prahova). 1 goal: Băcuţ, Dumitrescu III, Me­­saroş (I.T.A.), Momac, Cojoreanu (C. F. R. Tim), Boldiszar, Covaci, Mol­doveanu (Ferrar), R. Florian (C.F.R.­­Buc.), Ambru, Cons­tant­inescu-Grecu (Ciocanul), Beraru, Comănescu (Pra­hova), Neagraiu, Conradi, U­icu, Duva (U.D.R.) Cornîță, Camenitzky, Szabó, Paraschiva (Jiul), Teleky, Opriş (F.C. Craiova). .1 Campionatul de foot-ball al U.R.S.S. MOSCOVA, 29 (Ofpress) — In cadrul campionatu­lui de foot-ball al U.R.S.S. „Dinamo” (Moscova) a dispus de „Aripile Sovie­telor­’ (Kuibysev) cu Z­KO. Elapa viitoare BUCUREŞTI: CARMEN - C. F. R. Buc. BUCUREŞTI: CIOCANUL — „U“. XUJ: FERRAR — I.T.A. ORADEA : L­IBERTATEA - PRAHOVA. PETROŞANI: FIUL — JUVENTUS. REŞIŢA: U.D.R. - C. F. R. Timişoara. TG.-MUREŞ: DERMAGANT - F. C. CRAIOVA. red­nsc« Bucureşti s C.F.R. — U.D.R. 2-0 (O-O). itiucureşti s Juventus — Ciocanul 3-2 (1-0). Arad : I.T.A. — Carmen 2-1 (0-1). Timişoara: C. F. R. — Dermagant 2-1 (Oil). Caracal : Jiul — Craiova TO (O-O). Bucureşti : Prahova — Ferar 2-2 (O-O). Cluj : Universitatea — Libertatea 1-2 (2-1). tri Ia €în­al«ist« ii f. n. b­.) ia mm a li m sare decât I . A şi Cf rittest învingând cu 2-0 10-0) pe U. D. R. R. deşi a pierdut jocul de ieri a avut totuşi un debut satisfac­ător. * Revenirea în Capitală a e­ch­ipei Reşiţa a fost aşteptată cu in­teres de spectatori mai ales după ul­­­timele două performanţe exce­lente dobândite de oaspeţi şi într-ad­evăr o chipă care învinge pe Car­­men şi face match nul cu I.T.A. merită să i se acorde maximum de atenţie şi matchul său, chiar dacă îl sus­ţine în deplasare să preocupe. D. Scor : 2:0 (0.0). Teren : Giuleşti. Spectatori : 3.000. Timp : frumos. Am marcat : Filotti (min. 57 şi 83). Arbitru : Bogdan (Satu Mare) corect. Tomnaţii : C. F. R. Sadovsky, ‘Chiurifan, Apollan, Urechiatu, Klári, Tănăsescu, Lurigu, Bili­­hăilescu, Radu Florian, Filotti, Bundle, V. Ti. B. , Conrad, Alasiu,, Ciu­ Jar, Neagrău, Marcu, Jovan, Micu, Vida, Calinig, Jijik, Dura. Desigur Reşiţenii au o formaţie care poate scoate rezultate surpriză şi faptul aceasta a fost remarcat ieri. Dar U.D.R. nu practică un joc teh­nic echipa mulţumindu-se să-şi păs­treze locurile şi să marcheze adver­sarul. Dacă în jocurile ce se disputa la Re­şiţa, UDR are obişnuinţa terenului şi încurajarea spectatorilor în Capitală handicapaţi de aceste lipsuri, oaspeţii au fost nevoiţi să cedeze la scor. Jocul de ansamblu al echipei a fost plăcut, unele din numeroasele faze e­­xistente fiind într’adevăr de certă va­loare. C.F.R. a reuşit o vetorie care îi face cinste, realulindu-se după înfrângerea suferită la Tg. Mureş din partea Der­­magantului. Eri feroviarii au fost mereu în atac, şi numai apărarea U.D.R.-ului, care a fost în formă, a reuşit să anihileze ac­ţiunile C. F. R.-ului. Linia de atac a bucureştenilor a avut momente când s’a impus categoric, şi dintre cei ce au contribuit la realizarea victoriei ae­eltuiază Filotti, Lungu şi Mani. Fără îndoială să cei ce au asistat ieri la jocul de la Otuleşti s’au declarat satisfăcuţi de partidă care a corespuns din toate punctele de­­vedere. In special în prima parte a matchu­­lui, când şi UDR a avut numeroase ten­tative de atac fazele s’au succedat cu repeziciune. Lipsiţi însă de o condiţie fizică în măsură să egaleze pe aceia a bucureştenilor, reşiţenii s’au resemnat şi au primit înfrângerea. O repriză în care victoria C.F.R.-ului întârzia să apară Matchul începe vioi şi după primele aparenţe se pare că UDR va câştiga. Oaspeţii sunt mereu în atac şi se trimet mingii în adângime, ce sunt speculate de atacanţi. Dar apărarea imediată a feroviari­lor — Sodovsky — Apolzan — mari — ştie să-şi facă datoria. Porţile celor doi combatanţi sunt rând pe rând încercate dar nici unul nu poate să înscrie. La o învălmăşeală produsă in careul reşiţenilor Filotti deschis de Bundic ratează trăgând afară. Numai la câteva minute o fază identi­că se desfăşoară în careul CFR-ului dar Sadovsky atent respinge. Atacurile perseverează în acţiunile lor dar fără eficacitate. Filotti a fost cel care a adus victoria La reluare matchul slăbeşte din alură oaspeţii resimţindu-se după efortul fă­cut în prima parte a jocului. In schimb CFR este mereu peste adversar şi gea­­iul este aşteptat să vină. Nu întârzie mult, şi în min. 57 Filotti reuşeşte să scape şi marchează. U.D.R. are un trecător reflex dar nu poate concretiza. Din nou CFR, este acela care domină, şi din această dominare se iveşte şi gea­iul al doilea înscris de acelaşi Filotti (min. 83). Toate încercările UDR-ului de a re­duce scorul se arată zadarnice şi flue­­rul final pecetlueşte scorul de 2—0 în favoarea bucureştenilor. Dintre cei 22 cari au evoluat ieri s’au evidenţiat : Mari, Filotti, Lungu de la învingători şi Micu, Jijik şi Dune dela U.D.R. Despre arbitru — d. Bogdan nin­te deosebit. Domnia sa a condus corset. Kfu­­pli­pi de melancolie ani ple­­cat ori după amiază spre arena Venus. iar...............................................■ Eram încă sub impresia falimentar­ului spectacol oferit de Ferar și Prahova și ne temeam ca istoria să nu se repete. Gândurile ne va­gabondau cu ani în urmă, la memorabilele dueluri Macaby — Boncornit. Impresia aceasta a sălăşluit în noi până după primele minute ale matchu­lui, carul am avut impresia că ziua anterioară fusese un coşmar, iar realitatea este alta. Şi ea s’a impus autoritar, inclusă în formula ,,foot-ballul românesc este viu şi pe cale de a depăşi criza prin care a trecut". Un spectacol mare şi un foot-ball reconfortant Cu toată bucuria ne facem craini­cii constatărei pe care spectacolul de eri a impus-o, chiar şi celor mai miopi, foot-ballul românesc este viu şi nu va întârzia mult să ajungă la nivelul tehnic pe cari toţi îl do­rim. Intr’adevăr, Juventus şi Cioca­nul, eroii matchului de eri, s’au în­trecut în a ne arăta lucruri frumoa­se, în a demonstra că tehnica şi tac­tica sunt realităţi prezente şi în fmoot­­balul autohton. Deşi match de campionat — speci­fic ca luptă şi îndârjire — echipele n’au neglijat latura spectaculară şi tehnica, ci din acest punct de vedere n ne-au oferit un meni bogat. Dinamismul matchului şi lupta du­ră, bărbătească, dar lipsită de bru­talitate, au mulţumit deplin exi­genţele celor cca. 10.000 spectatori, cari nu în rare momente au răsplă­tit eforturile cu aplauze la scenă deschisă. Alături de spectatori vom elogia şi noi, în egală măsură pe Juventus şi Ciocanul, care ne-au dat ori temeiurile unei reconfortări de care toată lumea avea nevoe. învingători şi învinşi au merite egale în realizarea spectacolului vizionat, Juventus şi Ciocanul au merite egale. Meritele unei pregătiri din cele mai atente, atât din punct de vedere al condiţiei fizice, cât şi al capitolului tehnic şi tactic. Demn de reţinut este amănuntul că cele 90 de minute ale jocului au fost duse într’un tempo e­­gal, jucătorii mişcându-se uşor pe te­ren şi făcând în primul sau al 99-lea minut, aceaişi risipă de efort. In pregătirea acestui spectacol, no­tele maxime le vom acorda oameni­lor din umbră, antrenorilor Vogi şi Guttman, care pe zi ce trece se im­pun pe prim plan. Şi totuşi a fost un învingător Din cele de mai sus reese că meri­tele echipelor au fost egale. La a­­ceastă constatare ar rezulta că faptul că victoria a înclinat spre una d­in echipe, ar constitui o injustiţie pentru cealaltă. Şi totuşi, deşi am putea fi acuzaţi că flirtăm cu paradoxul, vom spune-o răspicat că victoria nu putea reveni d­ecât Juventusului, care a me­ri­tat-o. Şi a meritat-o în virtutea faptului că a prezentat o echipă cu comparti­mente egale. O apărare hotărîtă şi greu de depăşit, o linie mediană care în apărare a făcut minuni — atunci când, în primele 30 minute a dominat autoritar Ciocanul — şi care a ştiut să fie ofensivă atunci când echipa a dominat şi o înaintare care a jucat cu 5 oameni, perpendicular pe poarta adversară şi al cărui ţel final, reali­zat în toate acţiunile, a fost shootul. In schimb, Ciocanul a avut o apăra­re pe care nu trebue s’o mai elogiem întrucât cele 5 puncte permite în 6 jo­curi constitue elogiul maxim, o halfie defensivă­­bună, dar quasi inexistentă­­din punct I de vedere ofensiv şi o îna­intare impotentă. Şi la capitolul „im­potenţa /atsrtjului“ revelator este tot clasamentul care ne arată că în 6 matchuri n’a înscris de­cât 10 puncte. Deosebirea dintre liniile de atac a fost factorul care a făcut ca balanţa să se încline în favoarea Juventu­sului. Şi ceva despre joc Din primul moment jocul a început furibund cu o dominare insistentă a Ciocanului în terenul Juventusului. Minut după minut, Ciocanul presează, lăsând impresia că va câştiga. Apă­rarea Juventusului este însă, la punct şi respinge at­ac după atac, pentru ca cele câteva (, foarte puţine) scho­oluri să fie prinse de Negru. După 30 minute însă, povestea s-a schimbat. Juventus, ca un motor bine pus la punct merge fără nici un rateu. Şi roadele s-au văzut după 5 minute când, în minutul 35 Tibiţ Popescu mar­chează primul goal, situaţie cu care se termină repriza. La reluare, în minutul 52 Horvath, profită de o învălmăşeală şi egalează situaţia. Speranţele Ciocanului nu rămân va­labile decât 3 minute pentru că în ur­mătoarele 5, acelaş Titi Popescu mai înscrie de două ori. Din acest moment, minutul 57, până în minutul 75 când Hoeffling reduce handicapul, Juventus domină autori­tar şi rarele scăpări ale lui Horvath şi Naciu se opresc la Negru. Şi acesta a fost matchul. Merit©!© jucătorilor şi arbitrajul In matchul de cht. au fost prea pu­ţini cei ce au depăşit nivelul coechi­pierilor şi adversarilor. Dintre ei to­tuşi von» menţiona pe IORDACHE, TITI POPESCU, PEPELEA, NEGRU, PETRESCU şi TANASESCU, de la Ju­ventus şi NACIU, NEGRESCU, HOR­VATH şi LAZARESCU, care insă du­pă primul goal a marcat o certă scă­dere. La capitolul arbitraj, d. Bagdaff l'Baia Mare—a avut multe scăpări şi un lu­cru bun: a fost atent la­ off-sideuri. In rest, n’a vrut să fluere s’au n’a văzut handsurile comise — şi au fost multe — şi nici n’a sancţionat brutalităţile— singurele comise — ale lui Smilovici. Formaţiile : Juventus, Negru, Tănăsescu, Topşa, Pepelea Petrescu, Bărbu­­lescu­-Oană, Gică Petrescu, Titi Po­pescu, Iordache, Flamaropol. Ciocanul: Lăzăreanu, Teodores­­cu, Negrescu-Sm­ilovici, Woronkov­­sky, Popa, Nadiu, Moisescu, Barta, Hoeffling, Horvath. B­uniin Erft la Venus jyriUS.McMilian­aatffyi Ciocanul cu 3 :2 (1-0) Juventus a prezentat o vedetă­­ Titi Popescu, iar Ciocanu o linie de înaintare sterilă. Un arbitraj cu scăpări care n'a influențat însă jocul Citiţi în pag. ll.a ® Rezultatul matchuri­­lor de foot­ball din ţară şi ® Ziua l¥»a a Câmpie» Bratelor naţionale de tennis. C. F. R.­ Timişoara a învins Dermagant In ultim de 6 minute de joc 2-1 (0-1) TIMIŞOARA, 29 (Prin telefon de la corespondentul nostru , I. ATANASIU). Pe arena ELECTRICA din localitate, s-a disputat astăzi în faţa a 5000 specta­tori, în cadrul etapei a VI-a a Diviziei Naţionale A., matchul de football din­tre C.F.R.—TIMIŞOARA şi DERMA­GANT—Tfl.-MUREŞ. Matchul a­­constituit din primele mi­nute ale sale o luptă strânsă, de o ri­dicată factură tehnică, excepţional spec­tacol şi dinamism, Învingătorul nefiind cunoscut decât cu două minute înainte de flu­er­ul final. Scorul rămâne alb şi şansele des­chise ambelor echipe, până în minutul 14 de joc, când DERMAGANT înscrie prin PALFY, stabilind scorul reprizei, în favoarea oaspeţilor. La reluare, „feroviarii" par decişi si învingă, presează cu autoritate, dar re­plica DERMAGANTULUI este promptă, balonul este purtat cu iuţeală dintr’o parte în alta a terenului, fazele se suc­ced, dând spectacol fără reproş, dar nu şi goaluri. Până în minutul 84 de joc, când REUTER reia impar­abil, dintr’o lovitură de corner, egalând situaţia: 1-1. Jocul se încinge, fazele se succed cu repeziciune şi splendida voinţă a gaz­delor le aduce victoria în antepenuri­­mul minut de joc al partidei, prin AVA­SILICHIOAIA, fluerul final consfinţind victoria pe deplin meritată a C.F.R.­­iştilor. La match a asistat şi d- ing. VIRGIL ECONOMU, preşedintele F.R.­ A., care a declarat că partida a­­fost mai fru­moasă decât cea dintre CARMEN şi I.T.A. şi că timişorenii şi-au meritat vic­toria Cele două echipe au jucat în urmă­­toarele formaţii: C.F.R. (TIMIŞOARA), Cio­­proagă, Munteanu, Rodeanu, Ritter, Barna, Baniţa, Moniac, Coşoreanu, Reuter, Avasili­­chioaiei, Brădăţean­u. DERMAGANT (Tg.-MUREŞ) : Draghicescu, dr. Sereny, Solosy, Csiki, Bologhi, Beriicovsky, Incze I, Simko, Incze II, Magossi, Palfy. A arbitrat — slab — d. LUCA. Unirea Tricolor la a patra victorie consecutivă Oborenii desfășurând un excelent joc de ansam­blu au învins C. F. R. Arad cu 5­—0 (4—0) Teren Unirea Tricolor. Spectatori : 4000. Scor: 5:0 (4’0) pentru Unirea Tricolor. Arbitru: d. Gud­ușna cu f. mul­te scanări. Unirea Tricolor : Nancuțescu, Ansh­elache, Cernea, Teodor­oson ,Ilia, Simionescu, Petculeacu, Apostol, Ozon, M­. Popescu şi FI. Marînescu. C.F.n.: (Arad): Holessy, Nan, Cucuta, Grigorescu, Ardelean, Snorowscky, Diacu, Bermoser, Pernecky, Taşin şi Berindea. Aştof­­ită cu o legitimă curiozitate, întâlnirea dintre Unirea Tricolor şi C. F. R Arad, a corespuns numai în prima parte a jocului. Cei peste 4000 spectatori au aplaudat frenetic victoria aboraţiilor, care au desfăşurat cel mai autentic joc de aso­ciaţie mai ales în repriza primă. întâlnirea de eri a confirmat aştep­­­tările noastre şi precedentele met­­­churi ale Vd­rei în privinţa condiţiei fizice, Oborenii joacă numai o singură re­­­priză, în care desfăşoară un magnific joc de football şi dau tot ce pot. Re­­priza secundă le aduce prăbuşirea şi trăesc numai pe avantajul luat. C. F. R.-ul deşi nu a contţat a arătat totuşi unele lucruri frumoase, atâta timp cât a putut să joace pentru că trebue sa adăogăm, Unirea Tinerilor a dominat categoric, dele un capăt­ , la altul el notorului. Ineficacitatea liniei de atac feroviară a fost exasperantă înaintarea tu a putut construi un atac mai cu lumea, iar Pernecky în cen­tru a fost o nulitate. Apărarea a muncit foarte mult, iar scorul de 5:0 se datorește în mare parte lui Hevessy şi Cucuie, căci putea fi mult mai mare. Unirea începe puternic şi se instalează pentru mult timp în careu. Rezultatul acestei dominări i se concretizează In minutul 11, Petculescu înscriind în urma unei passe a lui FI. Marinescu. in minutul 26 Ozon obţine al doilea punct, iar Petculescu în minutul 30 şi 39 mai înscrie încă două puncte. La reluare, oborenii nu­ mai insistă, astfel că înscriu numai un punct prin FI. Marinescu în minutul 80. " Cei mai buni oameni ai Unirei Tri­color au fost: Teodorescu foarte so­­­bru şi conştiincios Mihai, FI. Marinescu. Cernea slab în prima repriză şi­ a revenit în repriza secundă şi a consti­tuit un obstacol de netrecut. De la C. F. R„ doar Hevessy care a apărut excelent, nici unul din puncte neputându-i-se imputa, apoi Cucuta și Grigorescu în mai mică măsură. Pernecky a fost umbra celui din trecut. Nftfijlocaf

Next