Sportul Popular, aprilie 1947 (Anul 3, nr. 632-657)

1947-04-01 / nr. 632

". STZOLTATOI ETAPEI DE ERI ANII IR­HI. EDITIE SPECULA 2000 LEI Marti 1 Aprilie 1947Programul etapei inHairu Ctermen—Pr­ahova jiA.­O (41:9) Ciocanul—CFfr T. 9­0 (8:0)­­ ITA—Dermagant 3:2 (1:2) Libertatea— F.O. Craiova 9*0 1 (4:0) Otelul—W­er ar O.0 , TJ—Juventus 8:1 (2:1) CFR B.—Jiul 8:1 (0:1) PRAHOVA—„U“ JUVENTUS — LIBERT­ATEA F.C. CRAIOVA—CIOCANUL C. F. R. TIM.—JIUL C. F. R.—DERMAGANT I. T. A.—OȚELUL FER­AR—CARMEN (Primele echipe joacă pe teren proprii O etapă bogată In goaluri Etapa Diviziei Naţionale A. de eri a avut o puternică per­­sonalitate. Eri s’au înregistrat cele mai mari scoruri ale cam­pionatului. Afară de matchurile de la Reşiţa şi Cluj, celelalte sau terminat cu scoruri neobiş­nuite. Carmen a fost perfor­­mentul etapei, stabilind recor­dul campionatului. Deşi condu­să o repriză, ITA a învins uşor Bermagant, iar distanţa până la cel de al doilea clasat s-a accentuat, leaderul având acum 7 puncte avans. La locul doi a revenit CFR Bucureşti, care a înregistrat o victorie neobiş­nuită la scor în dauna­­Jiului. Lupta pentru locul 2 este mai crâncenă ca oricând şi cuprin­de echipele de la locul 2 până la locul 9. Ciupind încă un punct Fe­­raruhii, Oţelul a trecut la mar­ginea zonei d­e retrogradare, dar lupta continuă între reşi­­tend, Jiul şi Bermagant. In general, o etapă animată şi bogată în goaluri. Ciocanul—CFRT 6:0 (3:0). Stadion ANEF , exceptional. Spectatori 18­ 000. Arb.: Tică Iliescu, foarte co­rect. Formaţiile : Ciocanul: Lăzăreanu - Ambra, Teodorescu, Popa-Smirovici, Wo­roncowski-Horvath, Moisescu- Bartha, Hoefling, Naciu. C. F. R. Timişoana: Ciopraga- Barna, Szalocki, Rodeand­-Rani­­ţă, Ritter-Monlak, Avasin­chioa­­iei-Covaci V. Reuter, Eles. Au marcat: Bariba (min. 18), Horvath (mim. 84), Hoefli­g (mi­nutul­­89 şi 56), Moisescu (mim. 67) şi Worompowski (mim. 79). S-au nemarcat: Teodoresc­u, Ambra, Horvath (cel mai bun) şi Moisescu, respectiv Rod­eanu.­­­­ooanul a desminţit şi cele mai optimiste speranţe ale suporteurilor săi. A jucat ad­mirabil şi a Burclasat um ackversan vlăguit, lipsit de dhijair armele sale cre mai eficace: elanul şi j­ondiţie fizică. Chiar dacă adversarul de erl rmt ffi fost atât de absent —cu dur­l, şi cu picioarele — Ciocanul tot­al a realizait o performanţă re­marcabilă. Toate compartimentele sale au funcţionat Ireproşabil. In lipea Iul Negresei­, apărarea s’a mişcat mai puţin rigid, mai vlioi, poate tocmai pentrucă trebuia sa­ AMBRU (Ciocanul) primind­ golul Iar înaintarea a găsit un Horvath, în reunire, un cons­tructor permanent, permiţând lui Moisescu să-şi utiiliz­­e cu efect energia în apărare, mai ales în repriza secundă. Nu fără folos au fost şi bunele centrări ale unui Bartha inspirat­ Să nu uităm în­să în apărare, mobilitatea şi siguran­­ţa, surprinzătoare, ale lui Teodo­rescu, ca şi aportul excelent al lui Ambra, intr’un post care-l va con­­sa­cra poate. Cu această compoziţie şi dublată de o voinţă fermă, fără bâlbâielile trecutului, formaţia bucureşteană înscrie prima victorie de sezon în­tr'un palmares sortit de acum suc­­cesului. Un adversar vlăguit După match, Reuter a caracteri­zat înfrângerea: „Nu mai putem!“ Efortul din toamnă, prelungit peste puterile und echipe prea tâ­nără şi fără experienţă, a fost fa­tal. Succesul unei formaţii nu se poate baza la Infinit pe surplusul de energie al unor tineri care se consumă şi nici pe suplinirea lip­sei de ştiinţă, cu această energie. CFR nu a fost ori o echipă. Şi nici măcar un schelet cn cranii, mo­­toarele de altă dată, Reuter şi Sit­ter, s-au prăbuşit odată cu echipa. Şi e păcat, pentru speranţele puse în ea. Ciopraga a scăpat copilăreşte shooturi parabile. Singur Rodeanu s‘a epuizat, salvând de vreo două ori de pe linia porţii. Barna a muncit, iar Szalski s‘a sbătut inu­til. Toţi ceilalţi au jucat mai mult la înaintare, căci CFR a încercat diverse formule de atac, fără suc­ces. A terminat matchul astfel : Ritter, Moniak, Eles, Raniţă, Reu­ter! Prima repriză a aparţinut deta­şat Ciocanului deslănţu­it Rodeanu face banda pe linia de 16 m. şi Barta transformă impecabil, pe jos, în colţ —­ un goal parabil — 1:0. Ciocanul atacă continuu. CFR nu se regăseşte deloc Popa, rănit, iese pentru 5 minute. Min. 24: apă­rarea froviară se bâlbâie; Woron­­cevell de pe aripă centrează, Hoe­­fling, atacat, trece lui Horvath care Incum­e pe jos. 2­0. Mira. 39: Hoefling şi Moisescu primesc balo­nul în clară poziţie de offside, nu­­mai la două metri de poartă; se reped amândoui­, Hoefling ridică mingia, care loveşte bara şi cade în plasă odată cu Rodeanu venit— ca de obiceiu — să salveze: 3:0. In repriza secundă, feroviarii au perioade de dominare, dar atacuri­le lor sunt incon­er­erate şi schim­bările de posturi nu provoacă de­cât confuzie. Aşa că Ciocanul, cu acţiuni sistematice, profită şi reu­şeşte să mai marcheze de trei ori, prin Hoefling, Moissou şi Woron­­cowski, la capătul unor faze clare In min 72. Smilovici face hands în careu, dar Eles ratează, scoţând în bară. Matchul era jucat. v. b. c Germen a învins Prahova cu 13-0 (4-0) Marian (5), Covaci (5), Farkaş (2) şi Sl­­olovan, autorii goalurilor C­armen a învins Prahova cu 13—0 (4—0) ca într’un match de antrenament. Aşa cum am ■revăzut, rezultatul favorabil anti- Upat Carmenul­ui nu a fost decât şi simplă operaţie de adunare pen­­bucureşteni. Da, Carmen a în­­scris 18 goaluri, deşi putea marca uite câteva, ratate copilăreşte de cei cinci atacanţi. Totuşi Gică Po­pescu şi Pârvu n’au înscris niciun goal. Rezultatul In sine costitue un re­cord al diviziei Naţionale A, în ceea ce priveşte scorul. Carmen a doborit recordul înregistrat de Ju­ventus în dauna aceluiaşi adversar. Jocul nu are istorie fiindcă în cursul celor 90 minute, pe teren n’a existat decât Carmen, care n’a forţat niciun moment alura, către sfârşit făcând simplă demonstraţie. Nu putem judeca pe învingători după matchul de eri, pentru că Pra­hova a fost atât de slabă încât nu poate constitui un criteriu valoric, totuşi Carmen a avut eri formaţia pusă la punct cu excepţia lui Gică Popescu care a fost extrem neho­­tărît, ratând cele mai clare ocazii de goal. Scorul a fost deschis de Covaci, care dealtfel a şi încheiat seria ce­lor 13 goaluri. O descriere crono­­­logică a felului cum au fost în­scrise goalurile este inutilă, tabelul alăturat fiind edificator. Amintim totuşi că cele mai frumoase goaluri au fost marcate de Siclovan (al 11-lea goal) printr-un shoot de la 25 m, şi de Marian (al 12-lea) care Remarcăm și îniîîsrăm ges­ztul! r.csportiv al i+! ii i IV! ari­­meson, condu­că+nil Prahovei, «ar« a bruscat și insultat un iHaarbciriate . e|j ziaruM­ nostru, atei tin «afcîlma piersten­itor pen­­tru informaţii în legătură cu ’gr . CARMEN — PRAHOVA 13—0 (4-0). Teren ANEF: bun. Spectatori: 15.000. Au marcat: Marian 5 (20, 35, 62 6, 86), Covaci 5 (2, 21, 49, 15­, 88), Farkas (min. 65, 69), Si­­clovan (min. 76). Raport de opunere: 8/2 pen­tru Carmen. S-au remarcat: Marian, Co­vaci, Tor­joc, Niculescu (Carme) și Vlaiculescu, Beraru (Pra­­­hova). Arh. d. Vartolomeu (C-ţa) : bine. FORMAŢIILE CARMEN: Stănescu Valentin, Panait Novac, Niculescu, Tor­­joc, Saclovan, Farkaş, Marian, Covaci, Pârvu, Gică Popescu. * PRAHOVA : Constantinescu V., Comănescu II, Mazăre, Sar­­vaş, Catană Comănescu I, Vlai­culescu, Beraru, Petrescu, Go­logan, Comşa, a tras puternic­ui spectaculos dela 18 m. Prahova este actualmente un re­­azim al actualei divizii A, care nu face decât oficiul , de a îmbogăţi goalaverajul şi punctajul adversa­­­rilor săi. Dintre jucători, deşi jocul n’a corespuns, s’a impus Marian, în formă excelentă, creator al majo­rităţii goaiurilor şi realizator al a­­proape din jumătatea goaiurilor. Ceilalţi s-au comportat mulţumi­tor. De la Prahova, Comşa a fost bine marcat, astfel că singura spe­ranţă a ploeştenilor a fost anihilată de la început deşi Comşa a trecut în centrul, liniei de atac la jumă­tatea celei d­e a doua reprize. I. s. MARIAN (Carmen) ITA A LUAT 1 PUNCTE AVANS In clasament BRATESCU-URSU PE PROGRAMUL GALEI VIITOARE Duimiimirea v­iioare îin arema Palladium, sa va desfăşura o noulă reuniune profesionistă de box. In match vedetă Pe­tre I Brătescu va boxa cu Hie Ursu. N. Rădan va fi opus lui Anton Osca, lirică un match profesionist şi 3 match­uri de am­atori de selecţia vor complecta programul. . Eri dimineaţă la şosea DP CONCURENT la startul celor şapte întreceri de cross-country Lîc. Aur­­el Vlaicu, lie. I­ndustrial No. I şi Lic. rol, campioni şcolari Ziua de ieri a constituit cel mai categoric succes de până a­­cum pentru atletismul bucureş­­tean. Şi pe drept cuvânt, deoarece aproape 500 de concurenţi, elevi încecători, juniori, seniori şi fete au alergat pe aleile de la şosea, pe o zi de adevărată primăvară, dar pe o temperatură mult prea ridicată pentru alergări de cross coutry. Trebue să aducem laude deo­potrivă organizatorilor — fede­raţia de specialitate si Mim. Edu­caţiei Naţionale ca si grupării militare „,,JA­NDARMUL”. In general, de data această or­ganizarea a fost­­la înălţime. CAMPIONATUL INTERŞCO­­LAR DE CROS CAT. X. — NĂSCUŢI IN ANUL 1930 — 2500 m. Georgescu Nic. (Lic. Industrial No. 1) 12 min. 21 sec.; Gh. Si­mion (Cantemir Vodă) 12 min. 31 sec.; Ionescu N. (Aurel Vlaicu) 12 min, 37 sec.; Rus Ioan (Sf. Sava) 12 min. 38 sec.; Popescu D-tru (Aurel Vlaicu) 12 min. 40 sec.; Bălășoiu Benone (Seminarul Central) 12 min 41 sec. CLASAMENT PE LICEE Lie Industrial No. 11+,11+12 + 22 + 30+38+114; Aurel Vlaicu 3+5+20+123+43 + 48=132; Semi­narul Central 6+,16 + 17 + 18+^8 + 47 = 132; Lic. Com. Carol I. 7+, 14+119+21 + 26+^2+40 = 141. 102 coți curenți — 18 licee. CAT. II — NĂSCUȚI 1931 — 1932 — 2300 m. Bălan­­­efan (Aural Vlaicu 10 min. 13 sec.; Georgescu Gh. (A. Vlaicu) 10 min. 16 sec. Va­­laşuteanu (D. Florian) 10 min. 21 sec.; Ţăranu Mircea (Aurel Vlai­­cu) 10 min. 22 sec. Sile Mihail Pr. Voevod Mihail­ 10 min. 24 sec.; Călăraşanu Eugen (Aurel Vlaicu) 10 min. 27 sec. CLASAMENT PE LICEE Lie. Aurel Vlaicu 1+2+3+4+ 6 + 11= 27 puncte- Lie. Com. Carol I. 9 +­13+17 +26+37+35= 127 puncte; Marele Voevod Mihai 5+8 + 30+34 ++­ 61 + 64 = 202 pl; Seminarul Central 12+40+43 +, 49+51 + 52=24? puncte. 120 concurenţi — 18 şcoli. CAT. II — NA­SCUTI 1933 — 1934 —1400 METRI Roman Aurel (A. Vlaicu) 7m. 05 sec. Şteffinescu Ion (Lic. Com. Carol I) ,7m. 07 sec.; Dragomire­­scu Sergiu (Sf. Sava) 7 m. 10 sec.; Ficleanu D-tru (Petru Ra­­reș) 7 min. 11 sec.; Neagu Arti­­­monte (A. Vlaicu) 7 min. 13 sec.;­­ Eftimie Ion (Constantin Brânco­­veanu) 7 min. 15 sec. CLASAMENT PE LICEE . Lic. Cam. Regele Garai I; 2+8 +,12+15 + 19+24= 80 puncte.; Aurel Vlaicu L+5+10+29 + 31+ 32= 108 puncte; Marele Voevod Mihai 9+25 + 26+27+­ 33+45 = 165 puncte; Semăn. Centr. 13+21 UN SUCCES NEAŞTEPTAT Trebue remarcat în primul rând numărul nesperat de mare de concurenţi elevi — 330 — nu­măr care se putea apropia de 400 dacă toate grupările s’ar­ fi conformat regulamentului. — Deasemeni trebue consemnat nu­mărul grupărilor care au luat startul! 18 CLASAMENTUL GENERAL PE LICEE LA TOATE CATEGO­RIILE Aurel Vlaicu 132+27+108 = 267 puncte.; Lic. Com. Carol I. 141+127+80= 348 puncte.; Se­minarul Central 132+247 + 173 = 552; Marele Voevod Mihai 414+1 Comercial Regele Ca- 202+165=781; Colegiul Naţ. Sf. Sava 310+ 340+1186=836.; Petru Rareş 302+362+217 = 881. CROSSURILE FEDERAŢIEI Din lipsă de spaţiu nu putem publica decât rezultatele, ur­mând să facem­ comentariile în numărul viitor. SENIORI — 7000 metri Nicu Niculae (Inf. Dacia) 22 min. 35 sec; Vasile Teodosiu (St. Român) 23 min.; Gh. Badea (Te­lefo­­ne) 23.20; Petcu Traian (Desrobirea C-ţa) 24 min. Vasi­­les­.I.­ Alex. (CFR.) 24.31.; Stan­ca Gh. (C.F.R.­onst­anta); Ungu­­reanu (Telefoane); Ghio­se Dumi­tru (Telefoane); Dinescu Vasile (Inf. Dacia); Dumitru Marin (Trebitch), 20 concurenți. CLASAMENT PE ECHIPE Telefoane 3+7 + 8 + 14+32 pt. St. Român 2+12+,13 +16 + 53 pt. JUNIORI — 4500 metri Bej­an Gheorghe (V.if. Dacia) 16 min. 48 sec.; Sandi Ionescu (C.F.R.) 16 min. 48 sec.; Ion Con­­stantinescu (Cremlin) 16 min. 50 sec.; Puică Ion (St. Român) 16 min. 51 sec.; Gh. Constantinescu­­ (Cremin) 16 min. 52 sec.; Ionescu Gheorghe (Cremin)­; Băloiu Mir­­cea (C.F.R.; Florescu Ion (Inf. Dacia); Răc­ieru (Telefoane); Be­(Cont. în pag. II-a) +22 + 34 + ,40 + 44- 107 concurenţi -173 puncte, 13 licee. ELENA DINESCU Ferencváros învins în campionatul maghiar BUDAPESTA, 30. *­ In cadrul campionatului maghiar de foot­­bal s-au înregistrat următoarele rezultate : Szeged —­ Újpest 1:2 (1:2) ; Do­rog — Haladás 2:1 (0:1) ; Szoln­ok — Ferencváros 1:9 (1:0) mare sur­priză!) Vas..s — Csepel 4:1 (1:0); Pereces — Testvériség 4:1 (2:0) ; Kispest — Kyori ETO 3:0 (1:0) ; M.T.K.—Er­de 0:8 (0:0)­­ ; B.V.S.C. — Sz­oc Baratsag 1:3 (1:0). In urma acestor rezultate clasa­mentul prezintă următoarea or­dine, după etapa 20 : 1. Újpest 33 puncte ; 2. Ferencváros 30 ; 3. Kis­pest 27 ; 4. Vasas 26 ; 5. ETO 22 ; 6. Szeged 21 ; 7. Csepel 20 ; 8. Szolnok 20 ; 9. M.T.K. 19 ; Hala­dás 19 ; 11. D.V.S.C. 19 ; 12. Sz. Ae 18 ; 13 Sz So 17 ;­­14. Pereces 14 ; 15. Dorog 12; 16. Testvériség 3. k „U“ a trecut la Ifiul trei învingând Juventus cu­­3 1 (2-1)­ ­,U” — JUVENTUS 8:1 (2:1). TEREN : Municipal bun. SPECTATORI : 7.000 ARBITRU: d. Cru­g Mir­­cea, bun. AU MARCAT: Corala, Vigu şi Bascălu de la „U” şi Flama­­ropol de la învinşi. FORMAŢIILE: „U” : Cristea, Straja, Joja, Coman, dr. Luca, Rădulescu Vigu, Roman, Das­­călu, Medrea HI, Coracu. JUVENTUS : Negru, Tănăse­­scu, Gică Andrei, Bărbulescu, Petrercu, Pepelea, Oană Fătu, Titi Popescu, Iordache, Flema­­ropol. CLUJ (prin telefon dela cores­pondentul nostru R. FISCH). — Mult aşteptatul maicii dintre ,,.” şi Juventus s-a soldat cu victoria studenţilor, început in nota de dominare a bu­cureştenilor. Jocul devine vili şi Cristea este silit să intervină de nenumărate ori. Scorul este deschis în min. 16, când Coracu reia o minge din corner înscriind. În min. 29 Fătu 1 centrează la Flamaropol, care cu «M»nl reduc« scorul egalând. Vigu marchează cel de al dolea goal In min. 40. In repriza secundă „U” domină categorie şl reuşeşte să mal În­scrie pri­n Dascălu în min. 18, ce profită de o învălmăşeală creată şl marchează pe lângă Negru. bun. Teren Municipal: Spectatori: 8.000. Au marcat: Covaci (3) Reim­­hard şi Toth iar de la învinşi Ineze I şi Incze II. Arbitru: Piky Kroner Buc. bun Formaţii: ITA: Justin, Slivăţ Pall, Reinhard, Petshovsky, Bă­­cuţ, Bonyhady, Mercea, Covaci, Dumitrescu III, Toth III. Dermagant: Sohosmay, Solo­­cki Sereny, Csilky, Toth Ber­­ilovsky, Incze I Simko,­­ Palii, Verzar Incze. TG. MUREȘ 30.—prin telefon de la corespondentul nostru (Pop Nic.) Matchul disputat In oraşul nostru a fost de o factură su­perioară reuşind să corespundă între totul. Deşi in prima re­­­priză Dermagant a avut o scurtă perioadă de dominare, la reluarea ITA domină categoric și se impune. Scorul este deschis de gazde în min. 9 prin Incpe II, pen­­tru că în min. 32 Incze I să ridice scorul. ITA marchează primul goal în min. 14 prin Reinhardt. Autorii goalurilor în repriza doua au fost: Covaci (54,4;—61, 69) și Toth (min. 77). îVictoria gazdelor este pe deplin meritată. •Jj*a&nit, galeria studenţească a Cărat o mare manifestaţie de Simpatie. S’au remarcat Straja, Joja, Cri­­stea, Vigu, Coracu dela învingă­tori. îar dela Juventus : Petrescu, Bărbulescu şi Iordache. De remarcat că nu prima s’a deslănţuit un avât nic care a influenţat jocul. Petshovski a fost cel mai bun de pe teren urmat de Covaci. Dela t­vlpssi g’au remarcat fraţi IN C2e CU 5-2 (1-2) repriză puter JOJA („U”) Libertatea a depus la scor de F. Craiova: 9-0 (4-1­­) Libertatea—F. C. Craiova 9:0 (4:0). Teren: bun. Timp: frumos, cu­vânt. Spectatori: 4.000. Arbitru: Mihăilescu (Satu Mare) slab. Au marcat: Spielman (3) Ha­lász Bartha (3) Sarovetzki (2). Formaţiile: LIBERTATEA: Vecsey, Vilaghi Melan An­­talfi, Dukasz, Bodo, Halasz, Bartha, Spielman, Saroveteky, Turcu. F. C. CRAIOVA: Scăneşteanu, Taboroky, Telegdy, Maţi, Opriş, Mogoroase, Bozaky, Ardeleanu, Cerhati Găileanu, Creţu. ORADEA (prin telefon de la co­respondentul nostru Av. Tanner). Libertatea a dispus după o par­tidă în care a dominat o,ategoric, de V C. Craiova cu severul scor de 9:0 (4:0). Craiovenii au fost Inexistenţi pe teren şi întreaga echipă s-a com­­­portat sub aşteptări. Libertatea a jucat frumos şi a Înscris atunci când a vroit. Autorii goalurilor au fost: Spiel­man (min. 7, 9, 59) Halasz (min. 1), Bartha (min. 12, 85, 87), Sarovetzky (tm­ip. 58, 88). S’au remarcat Spielman şi Bartha dela învingători şi Semeşteanu în ciuda goaiurilor primite, dela Cra­iova. R­euniunea de eri dela Pala­dium poate fii intitulată cea a K. O.-urilor, fiind­că din cele opt matchuri fixate pe program, şase s’au terminat îna­inte de limită. Gala de eri a fost reconfortantă din toate punctele de vedere. Spectacolul a fost admirabil, regia ireproșa­bilă, îngăduui­ tind astfel înregis­trarea unui eclatant şi general suc­ces. ’ Toţi protagoniştii reuniunii au contribuit în mod decisiv la realizarea spectacolului, prin comportări care trădau o pre­gătire temeinică, atât fizică cât şi tehnică. AMATORI Intâlnirea între Şt. Constanti­nescu (Sp. Municitoresc şi C. Teodorescu (Claudiu) nu a durat decât două reprize. Primiul a lovit de două ori precis la ficat şi a învins prin k. o. O mare surpriză a fost com­portarea lui Ion Mantoma (Ma­laxa) care dând dovadă de su­perioare cunoştinţe tehnice şi fiind în mare progres, a învins pr­in k. o. în repriza 2-a pe V. Nădăşan (Gagel). Reconfortantă şi sir­­patică a fost şi apariţia lui Eustaţiu Mărgărit (Nord) care a dispus la puncte de Jean Apetiu­ (Clau­diu) după un match în care a evidenţiat frumoase calităţi. După o repriz­ă şi jumătate e­­gală, Luca Romano (ACT) prin­de cu una din loviturile sale de dreapta, bărbia adversarului său V. Negreanu (Nord) şi acesta de 9 secunde. Se ridi­c­a etc .xfjgua procedând iateli­­nt, arunca buretele isbovitor. Romano a învins prin abandon în repriza II ! Fără să fie în cea mai bună formă Vasile Secoşan (Reşiţa) a reuşit mulţumită rutinei sale să termine la egalitate cu Petre Dumitrescu (Claudiu), care s’a ftABomoirtai axxaixîsiaftfzjSdxo» te4#\d Reşiţeanul a fost în prima priză la podea, fără să fie mărat. Expediat de două ori în pri­ma repriză la podea (a doua oară salvat de gang) Virgil Ca­zacu­ (Sp. Muncitoresc) a fost a­bandonat de maestrul său în re­priza secundă când sfârşitul era inevitabil. învingătorul, Gh. Fiat (Reşiţa), ne-a demonstrat din nou valoarea sa remarcabilă. I. STOIANOVICI (61.300 kg.) A ÎNVINS PRIN K. O. IN REP. I PE C. DAVID (61.300 kg.) Matchul n’a durat nici trei minu­te. După un uşor studiu în care nu s’au schimbat lovituri, C. David a­­tacă,d­ar este contrat cu dreapta de Stoianovicil şi cade fulgerat. In că­dere braşoveanul se mai loveşte cu capul de podea şi este decelarat în­vins prin K. O. A numărat cele zece secunde d. Mihail Fulea. ION MIHĂILESCU (65 kg.) A DISPUS DE COSTEL STANES­CU (63 kg.) PRIN K. O. IN REPRIZA 3-a Prima repriză este caracteri­zată prin schimburi uşoare, de acomodare. Stănescu se remar­că prin eschive şi o lovitură la plex, în ti­mal ce Mihăilescu în­cearcă să facă un­de loviturile de la semi-distiţi­, îfră să Sipre- A de cor'" Ploeşteanul este mai nervos şi agresiv în repriza secundă, când reuşeşte câteva faze favorabile. Stănescu atent şi sprinten, sesi­zează că swingurile sale de stân­ga ajung perfect la ţintă şi tri­mite în serie. Imperturbabil, deşi fusese puţin şifonat. Mi­hăilescu se revanşează, forţând nota de agresivitate, după ce iş­­i citeşte să atragă pe adversar în lupta care îi convenea­ de uza­re. In această perioadă chalan­­gerul lui Brătescu face uz de mici neregularităţi, care îi atrag desaprobarea publicului. O fază se încheie cu un crochet de dreapta al lui Mihăilescu care loveşte după uremea stângă a lui Stănescu. Acesta acuză net, re­fuză lupta, se lasă numărat în picioare până la 9, apoi revine, deşi era crispat de durere şi gongul intervine pe o fază net favorabilă lui Mihăilescu. La reluare, în repriza 3-a, Stănescu este cel care impune o luptă fizică desnădăjduită, fără cruţare, în care era anticipat condamnat. Intr’adevăr după ce ratează uimitor de mult, sim­plu şi la eschivele lui Stănescu, Mihăilesccu prinde câteva ca­racteristice crochete şi bucu­­reşteanul cade pentru 9 secunde şi după o nouă fază, definitiv la podea GH. RUSSU K. O.-ur Hor Mihăilescu şi Stoianovici învingători înainte de limită re­ni- ION MIHĂILESCU % Un nou record mondial de înnot AMSTERDAM 30 (Dirin ra­dio). —Olandeza Nel van .Wirent a doborît un nou re­cord mondiali de înot, acoper­ind distanța de 200 metri brasse, In­f mitoute, 51 se­­cinde și 9/10. Vechilul record era de cimtuit tot de ea di­in August 1946, cu 1 min. 52 sec. 6/10, f C. F. R. (Bucureşti) v- a dispus de Jiul T­V cu 8-1 (8-2) Rezultatul de la Petroşani nu a constituit o surpriză, întru­cât era de aşteptat victoria feroviarilor. Ceea ce a surprins a fost severul scor înregistrat. Deoarece legătura telefonică era deranjată cu Petroşanii, a­­mănuntele ne lipsesc. In numărul nostru de mâini vom reveni Mészáros se află la Oradea ORADEA 30 (prin telefon de lla corespondentul nostru, av Tanner). — Jucătorul Meszaros fos­t la ITA, despre care si spunea că s'ar găsi la Buda­pesta, s-a stabilit la Oradea. El a declarat că va rămâne definntitiv, și va cere să i se dea deslegarea pentru o grupa­re diin Oradea. Budapesta a învins Zagreb la box amator BUDAPESTA, 30. — In ca­drul unui match international de box amator, disputat la „Sportcsarnok’’, Budapsta a în­­vins Zagreb cu 11:5. REŞIŢA, 30 (Prin telefon de­la corespondentul nostru). — Materiall de foot­balll din ca­drul returului! Diviziei Naţio­nale A, între OŢELUL din lo­­cal­iitate şi FERAR di­n Cluj s-a terminat cu un drum,­­ai­­ci una din echipe nereuşind să înscrie. FERAR a fost mai bun, a dominat tot timpul şi merită victoria. S’au remarcat: Format, (cel mai bun din 22, Covaci şi De­meter dela FERAR, Conrad, Neagrău şi Aleşin de la local­nici. La fluerul d-luli Popescu A-­­lună, — care a arbitrat bine,— în faţa a 4000 spectatorii, — e-­­chipei a­u aliniat următoarelor formaţii: FERAR. — Costea, Demeter? Fartmati, Bálint, Szanisla II, Victor; Ferenich­ .Covaci, Vacz+ Fueflop. Căpușan. OȚELUL. — Conrad. I AI­PARIS, 30. — Turneul inter­national de termos de la Beau­lieu sur Mers a înregistrat un frumos succes al jucătorilor ro­mâni. Ei au avut de înfruntat ju­cători de clasă mondială şi au făcut totuşi figură frumoasă. Iată rezultatele cunoscute până acurm: Simpli domni (sferturi de fi­nală): Drobmy (Ceh.) — Robert­son (U.S.A.) 6:3, 6:2; Bergelin (Suedia) — Cemik (Ceh.) 6:4, 6:2; Washer (Belgia) — Szigeti (Ung.) 6:4,6:7, 6:2; TANASESCU (Ro­mânia) — BURAC (România) 6:2, 6:2, (din păcate, o nefericită pla­sare pe tablou a silit pe cei două români să se elimine unul pe ce­lălalti) (semifinale): Bergelin (Suedia) — TANASESCU (Ro­mânia) 6:3, 6:4, Washer (Belgia) — Drobny (Ceh­) 5:7, 4:2... când jord. Alasiu, Neagrău, Pop, Io­van, Luca, Jijick, Apeltz, Micu, Vida. a" • f:% VARSOVIA. — In cadrul uhui­ match International de 5 6x amator, disputat la Lodz în­ fața a 18.000 spectatori, PO­LONIA a învins SUEDIA cu ■10:61 ' IA “BRUXELLES. — In ca­drul unui turneu International mili­tar de ping-pong, CEHO­­LOVACIA a învolrat la finală felîGIA cu 5:3. AfKi HAGA. — In turneu prin 3a, echipa suedeză MAL­­­ F. F. a învins reprezenţa­­oraşului HAGA cu 5:2. 5URICH. — Secretariatul a primit o adresă din Federaţiei Sovietice de sail. , anunţând că niciun at­or rus nu poate face par­­din echipa Continentului. Drobny a abandonat din causa unei răniri. Simplu doamne: Strau­beova (Ceh.) — Peterson (USA) 6:3, 9:1, MAGDA BURAC (România) — Straubeova (Ceh.) 6:2, 6:1. Dublu domni (sferturi de fi­nală): TANASESCU, CARALU­­LIS (România — Pellizza Bomn­­­pard (Franţa) 2:6, 6:2, 6:3, Asbotyi Szigeti ( Ung.) — Rossi Cacolia (It). 6:4, 6:4­ (semifinale: Drobniy Cemik (Ceh) — TANASESCU, CARALULIS (România) 6:3, 6:2, Asboth— Szigeti (Ung.) — Johans­son, Bergelin (Suedia) 6:4, 4:6, 6:2 (finala). Asboth — Szigeti (Ung.) un câştig fără luptă in U­i­­ma rănirii lui Drobny. Dublu mixt: Washer> Pavlina Betz (Belg. — USA) — TANA­SESCU, Gulbrandsson (Rom. — .Suedia) 6:3, 6-’3. Resortul militar O.S . a deschis in cursul zilei de ieri, la sala Ti­rul, prim­a şcoală de lupte şi hal-­ tere rezervată militarilor. Au luat cuvântul dimi­ : Maior Constantinescu, iniţiatorul şcoalei, Prof. Anton Ionescu, preşedintele­ Federaţiei de Lupte, Cezar Pascu£ Eri în sala Tirul S’a friscus pri­ma şcoală de lupte şi haitire pe h­u mili­ari ral al Resortului Militar O. S. P. Maior Ambrozie, Cipt. Dan Popes­­’cu, St. Ştefan SaptviUe, prof. C. Tănăsescu, prof. Crăci­unes­cu, prof. Preoţe­scu, prof. Alex Ionescu, secretarul federa-he­i de lupte, etc. După deschidere au urmat o se­­rie de demonstraţiuini sportive. O preşedintele asociaţiei Tirul priză de lupte între Sold. Gh. C­dor Eugen Săvulescu, preşed’ru­l'Tuficitu din div. T. V. şi Ene Con­tele Resortului Militar. 'I­­stantin dela Tirul. A condus d. Cu toţii au scos în evidenţă im Sodigiam Coloseus , un match da portanţa acestei ş­coale şi au Ce-­ b°x între Debeneac Amedeo şi rut spor la lucru tuturor prartici- Mihai Mimciot, arbitrat de maes­­paraţilor.­­ trul Preda; apoi o demonstraţie diel In­gală «mn retoatrieţ prezenţa gh®®astjcă şi hatten» jucată de &„ d_lior: Colonel (Sabină, Maior c­hi­pa Tirul de sub comanda :nrl4 C-tin Moșoianu, Secretarul Qe*e- ’­ruvtaralu:­ Stestea PetrohS, I

Next