Sportul Popular, mai 1947 (Anul 3, nr. 658-685)

1947-05-01 / nr. 658

Intre­gi audiate şi m­restie Pentru a nu ştiu câta oară susţinem cu tărie că perfec­ţiunea, — în sport ca şi aiu­rea, — nu se poate dura decât nespus de rar — şi atunci e e­­femeră — altfel decât printr’o parcurgere progresivă a scărei valorilor, — întemeiat acest drum pe o conştiinţă neclinti­tă că singură munca înverşu­nată şi onestă asigură trăinicia şi valabilitatea performanţei. Este aceasta însăşi enunţa­­­rea sensului progresului. In ultimii ani, de când po­poarele trudesc într’o activita­te democratic orânduită, ele au înţeles adevărul cuprins în cele de mai sus. De aceea, s’au în­verşunat în muncă, — respectiv în pregătirile, menite să le a­­ducă invidiata perfecţiune spor­tivă, ce nici cum nu-i atribut exclusiv al zeilor, — şi îşi re­petă mereu că nimeni nu se naşte savant, ci ajunge, învă­ţând şi muncind. Cei ce cred în asta, proce­dează ca Albania, de padă, pare, cu toate că-şi cunoştea ro­lul de cal da bătae ce-l va avea la campionatele europene de basket-ball, unde va fi cea mai slabă — distanţat cea mai slabă, — n’a ocolit totuşi lupta, ci a acceptat-o, plecând la Fraga, cu luciditatea şi modes­tia ce fac onoare a celor decişi să înveţe, mult şi dârz, cu fi­nalitatea definită, perfecţiunea sau, în orice caz, valoarea certă. Restul, cel cu capul îu nouri, — accentuăm, nu facem aci nicio aluzie la vreuna din par­ticipantele le competiţia de la Fraga, — au sborul trufaş al vulturului. Un drum sigur pentru aceș­tia, ce dupe direct și sigur, — mai degrabă ori mai târziu, t—­u contează, ■*- de la grandoare dscartanța iremediabilă. Me a­­m la WMma­vionuli­i I. lie. a c­u — Feroviarii joacă astăzi cu Vasas şi mâine cu Újpest — Caravana este condusă de d. Sergiu Petrovici, preşedintele O.S.P. — Formaţia a fost întărită cu patru jureraŞaşti — Amânarea matchurilor Ferar- C. F. R.-Buc. şi Derma­jant-Juventus întrucât echipei IT­A din Arad, i s’a interzis plecarea la Buda­pesta de către O. S. P. la cere­rea resortului sportiv din C. G. Ai., pentru abateri dela morala sindicală şi cum in centrul a­­tenţiei programului turneului de la Budapesta era o formaţie ro­mânească,­­ pentru menţinerea bunelor relaţii sportive româno­­maghiare, s’a prezentat forului respectiv maghiar lista echipe­lor româneşti din campionatul diviziei A, aleasă fiind formaţia C. F. Râului din Bucureşti, .Aceasta alegere corespunde în­tru totul punctului nostru de vedere, echipa feroviară fiind pe deoparte tot o formaţie sindi­­cală, în plus având o conduită morală sănătoasă. De remarcat că a’au făcut e­­forturi deosebire pentru îndepli­nirea formalităţilor de plecare, autorităţile româneşti de resort aându fi întreg concursul. Men­ţionăm că formalităţile s’au fă­cut întttr’o singură zi, în mod nor­mal acestea necesitând două-trei Săptămâni. Astfel C. F. R. a pă­răsit Capitala astăzi la ora 5 di­mine­aţa pe bordul unui avion special. Avionul va face o escală de Î0 minute la Arad, unde se va îmbarca de Sergiu Petrovici, preşedintele O. S. P., care con­duce formaţia feroviară in Capi­tala Ungariei. D. Sergiu Pompovici va duce la Bu­dapesta, tratative cu conducSjtorii aportului maghiar, în vederea in­­tenalijoâirii şi consolidării relaţiilor româno maghiare. C.F.R. JOACA AZI CU VASAS Echipa română soseşte la Bu­dapesta în dimii dimineţii de as­tăzi, urmând să joace chia­r în cursul zilei cu Vasas iar mâine ferov­iarii urmează să întâllnea­scă pe Újpest, campioana Ungariei. Anglia întâlnirile se vor desfăşura în cadrul turneului organizat de Uj­­pest în săptămâna amiciţiei ro­mân­o-m­aghiare şi se vor desfăşura pe noul stadion de 40.000 locuri al Ujpestului. Cu această ocaziie va fii inaugurat noul stadion. Feroviarii au plecat sub condu­cerea de lor Emil Dobrescu şi Braun ca antrenor şi însoţiţi de d. Mol­nar Ft. din comisia actuală spor­tivă G. G. M. Formaţia întărită cu patru jucători de la Juventus este redutabilă şi are următoarea al­cătuire : Sadovski, Ghimb­ţan, Asbiceanu, Apolzan, Mihăilescu, Mani, Tănă­­sescu, Lungu, Eletti, Hamis, Radu Florian, Crb­itoiu de la CFR şi Tră­ian Ionicu, Betrescu, Iordache, şi Fătu-MATOHPRILE FERAR — C.F­R. BUG., DERMAGANT — JUVENTUS Deoarece feroviarii nu se pot îna­poia de la Budapesta în timp util ieri seara, şi nu mai pot disputa m­atchul de campionat programat, tâlmnirea CFR—Ferar, care urma să se dispute Duminică a fost a­­mânată pentru o dată ce va fi a­­nunţată la timp. In acelaş timp a fost amânat matchul Juventus — Dermagant, rosafibaştrii neputând face depla­sarea Tg. Mureş pentru matchul de campionat din cauza că echipa a fost descomplectată prin împru­mutul de jucători ce l-a făcuta CFR-ului. Austria Cehoslovacia Elveţia Wolverhampton 36 23 4 9 85:13 58 Blackpool 11 32 5 11 11:70 19 Manchester 37 19 11 7 84:50 49 Stokec&ty 37 21 6 10 84:50 18 Liverpool 36 20 6 10 73:17 46 Preston N. E. 37 17 9 11 69:64 43 Midiesbrough 38 17 7 14 72:59 41 Aston Villa 38 16 9 13 60:47 41 Shefield Un. 33 16 6 11 70:57 38 Chelsea 38 15 7 16 62:71 37 Sunderland 37 15 6 16 57:62 36 Everton 37 14 8 15 51:61 36 Portsmouth 35 14 8 13 57:50 36 Derby County 36 15 4 17 66:73 34 Grimsby 38 11 12 15 49:74 34 Arsehal 36 12 9 15 61:62 33 Bolton 40 12 8 20 55:66 33 Blacbom 37 12 7 18 37:46 31 Charlton Alt. 36 10 9 17 51:64 29 Hudersfield 37 11 6 20 48:75 28 Brentford . 36 9 5 22 43:80 23 Leeds 36 6 6 24 43:74 18 Vienna 15 10 1 4 35:21 *1 Rapid 15 10 1 4 48:33 2Í Sportklub 13 6 4 3 18:16 16 F. A. C. 13 6 4 3 32:24 16 iVaoker 13 7 1 5 40:25 15 S’. C. Wien 15 5 5 5 25:20 15 Admira 14 6 2 6 24:30 14 Austria 14 5 3 6 32:23 13 W. A. C. 15 5 3 7 22:37 13 Boehstäd 13 3 1 9 15:82 7 Post 14 2 1 11 19:50 5 SK Slavia 18 14 1 3 78 39 29 SK Kladno 18 11 1 6 44 38 23 &C Sparta 17 10 2 5 54 23 22 SK Víkt. Plzen 18 9 3 6 47 56 21 SK Bratislava 18 9 2 7 58:33 20 UKF Bohemians 18 8 2 8 52:44 18 SK Bata Zltn 18 8 2 8 51 47 18 SK Zilina 18 7 4 7 43 41 18 tednota Kosice 18 9 0 9 49 47 18 SK SI Ostrava 18 8 2 8 37 40 18 VSO Olomouc 18 8 1 9 37 41 17 SK Zidenlce 18 7 0 11 45 57 14 SK Vikt. Zizkov 18 4 2 12 33 64 10 SK Llbeu 17 2 0 15 16 69 4 GHIURIŢAN f ProH­asi­ ipoichm îm d® Duminică de la ANEF Matchurile ce se vor disputa Duminică în Capitală în cadrul etapei VIII-a a Diviziei A se vor desfășura în cuplaj pe stadionul ANEF, după următorul program: Ora 15,15: CARMEN — CFR (Turnu Severin) ; Ora 17,15 : CIOCANUL — LI­BERTATEA. Scurte știri de foot-ball • Mâine după amiază la om 17, pe terenul P. T. T„ Socec Lafayei­te joacă în compania e­­chipei Arte Grafice. Juniorii vor juca la ora 16. • Gruparea AMMEFA din A­­rad, are un nou delegat la F. R. F. A., în persoana d-lui Sandu Vogel. • Comitetul federal a însărci­nat pe d-nii prof. univ. Stihi şi Siclovan, secretarul general al federaţiei, ca ţinând contact cu C. C. N. să stabilească data matchurilor amânate: CFR B — Ferar şi Juventus — Dermagant. A Gruparea Sparta aduce la cunoştinţa jucătorilor echipei prime, rezervelor şi juniorilor, că mâine dimineaţă la ora 7,30 sunt obligaţi să fie prezenţi în faţa arenei Venus, îmbrăcaţi cu echipamentul pentru a lua parte la defilare. Orice absenţă va fi sancţio­nată. l ml ■anini BRATISLAVA (gbavla). — Cam­­pioana de foot-ball a Tur­ciei, Ferner Bagtche va între­prinde un turneu în Cehoslova­cia. Fener Bagtche deţine de 4 ani titlul naţional iar din pal­mares trebuesc menţionate vic­toriile obţinute împotriva Uj­­pestului (5-1) şi S. K. Kladino (4-0). Primul match în Cehoslo­vacia îl va juca la Bratislava plecând apoi la Braga spre a în­tâlni pe S. K. Slavia iar ultimul match fl­ va susţine la Kladino cu echipa locală S.K. Kladno. STRASBOURG (Sportpress). — In localitate a avut loc un tur­neu internaţional de foot-ball al juniorilor pentru cupa Benseman. Cupa a rămas în poses­ia juniori­lor echipei Wacker din Viena, care au învins pe F. C. Nancy cu 3-0, au terminat la egalitate (1:1) cu Anderlecht iar în finală au învins pe Durbarm cu 5-2. LONDRA (Sportpress). In ca­drul turneului în Anglia, echipa naţională de hockey a Elveţiei a jucat la Notingham terminând la egalitate cu echipa locală Panthers 4-4. Au marcat pentru elveţiei: Dutrst, Torriani, Poltem şi Trepp. In continuarea turneului s-au declasat la Brighton unde au fost învinşi de echipa Brighton Ti­gers cu severul­­scor de 14-5. PARIS (Sportpress). — Cam­pioana de rugby a Franţei a ele­venit echipa Stade Toulousain, care a învins în finală pe S. W. Agen cu 10-3 (3-3). BRATISLAVA (Slavia). În zi­­lele die 15-22 August se­ va des­făşura turul ciclist al Slovaciei (Tour de Slovaquie) cu plecarea şi sosirea la Bratislava. BUDAPESTA (Táviroda). — Szeged a angajat un interesant turneu în Franţa. Echipa ma­ghiară va susţine 4 jocuri în Franţa şi 2 jocuri bi­nocturnă la Luxemburg. Programul definitiv al turneu­­lui e următorul: 1 Mai: Paris, 4 Mai: Reims, 0, Marseille, 8 Mai. Intrun alt oraş francez ce va fi desemnat săptă­mâna aceasta, 10 și 11 Mai la Luxemburg. x inter fin­ Me, 9Cenn­ey în mare formă GEORGETOWN, 25. (Agen­ţia ,,AS”).—• Herbert Mc. Ken­­ney din Jamaica a alergat cu prilejul unui concurs disputat la Georgetown 220 yarzi în 20,4 secunde. Performanţa este numai cu o zecime de secundă de recor­dul mondial pe această dis­tanță, stabilit de Jesse Owens în anul 1935. ­ In orgecotstuea comună a „Re­­sortului Universitar” şi a distric­tului Bucureşti din F.R.B.V. şi conform tradiţiei. In acest înce­put însorit de Miel, basket-volley­­baliştii facultăţilor bucureştene ies pe teren, pentru a lupta într’o competiţie a lor proprie: „COM­­PIONATUL CENTRULUI UNI­VERSITAR BUCUREŞTI”, care începe astăzi după amiază, pe cochetele terenuri de la Facultatea de Drept. REAMINTIM... ...că iau parte exclusiv echipele asociaţiilor studenţeşti încadrate în Resortul Universitar O.S.P., e­­chipe care au fost împărţite în două categorii: l­a, echipele cu jucători sau jucătoare având li­cenţe F.R.B.V. şi II-a, echipele având jucători sau jucătoare nt­­llcenţiate. ENTUZIASM TINERESC, LUPTA ŞI DECI SPECTACOL Cu toate că bucurându-se «de participarea unor echi­pe ocazio­nale, cu jucători deprinşi a juca fiecare în alte grupări şi cu alţi coechiperi, — lipsind deci Sudura compartimentelor, — totuşi, în fiece an competiţia cea mai spec­taculoasă şi mai disputată a Ca­pitalei este „Campionatul Univer­sitar”. Pentru că dificrenţa de mai sus şi celelalte aparţinând domeniului technical simt suplinite în mod fericit şi strălucit de un entu­ziasm nelimitat, dar disciplinat,­ al tinereţei studenţeşti înoite die izul curatei orânduiri democra­tice. Şi fără Îndoială aşa va fi şi anul acesta. Cum formaţiile în cari vor a­­pare studenţii şi studentele pe te­ren nu se vor cunoaşte decât în ultima clipă, orice consideraţii şi pronosticuri ne sunt excluse. Să adăugăm, doar, la cele spuse mai sus şi cari ţin mai mult de sen­timentalisme, că, la fel ca în anii trecuţi, în majoritatea echipelor vor figura elemente talentate, va­loroase, bine cunoscute din com­petiţiie orgai­izate de Federaţia. Astfel încât spectacolul este asi­gurat şi din acest punct de ve­dere. Restul, rămâne să-l pronunţăm după desfăşurarea primei etape, care cu Siguranţă ne va confirmă optimistele aşteptări. PROGRAMUL MATCHURILOR DE AZI BASKET­BALL MASCULIN Ora 16 (teren III) : Politech»­­nica—A.N.E.F. (cat. II-a). Ora 17 (teren II): Agronomi»^ Medicina (cat. II-a). Ora 17 (teren II): A.N.E.F. — Politechnica (cat. I). Ora 18 (teren II) : Medicina —. Dreptul (cat. I). Ora 18 (teren III) : Ac. Comer­­— Ştiinţe (cat. I). VOLLEY-BALL MASCULIN Ora 15 (teren I): Ac. Comercia­lă — Politechnica (cat. II). MEDIANII (Medicina) Ora 15 (teren II): Dreptul l• Farmacia (cat. II). Ora 15 (teren III): Agronomia— A.N.E.F. (cat. II). Ora 15,45 (teren I): Ac. Com­er­­cială — A.N.E.F. (cat. I). Ora 15,45 (teren II): Politech­­nica—Dreptul (cat. I). Ora’ 15,45 (teren II): Ştiinţe — Medicina (cat. II). Ora 16,89 (teren III): Medicina— Ştiinţe (cat. I). VOLLEY-BALL FEMININ Or» 1B,39 (teren I): Dreptul —• A.NJS.F..,. I): Ac. Corner» .’^(»‘îffijS teren I):­­Mgpmn» .* Politechnica. ,aa:,v#”r'r In organizarea Resortului Universitar şi a districtului F. R. B. V. Japst! Wl li Ui ii liltf’ începe după amiază pe terenurile Fac de Drept ARMAŞESCU (Medicina) Fraga este oraşul bufetelor au­tomate, dar şi al librăriilor. La fiecare colţ de stradă, în centru sau la periferie, bufete automate eftime, curate şi bogat asortaite aşteptă pe cei grăbiţi. Căci omul praghez este grăbit. Planul de doi ani, baza nouei renaşteri cehoslo­vace porunceşte muncă multă şi făcută într'un ritm rapid, spre a îndeplini cu un m­oment mai de­vreme munca de reconstrucţie a republicei, care va aduce prospe­ritate şi pace tuturor. Dar Praga nu este numai ora­şul oamenilor, cari toţi muncesc, Praga mai este şi oraşul contem­plaţiei, unde ziduri seculare in­vită la reculegere şi la gândire. In fiecare colţ c­âte o librărie cu zeci de vitrine pline cu cărţi noi apărute, dovedind,­ că cehul mo­dem gândeşte intens şi că pro­dusul acestor gânduri este citit cu setea omului avid de cultură, de marea m­assă a poporului. Ediţii splendide, de o diversi­tate uluitoare, fură privirea tre­cătorului şi îmi provoacă un a­­dânc regret de a nu putea înţe­lege comorile culturale închise în aceste volume. Dar Praga este şi un oraş spor­tiv, unde toată lumea se intere­sează de sport şi freamătă în ritm cu excelenţii sportivi cehoslovaci. Această ţară mică, unde simpa­tii nebănuite aşteaptă tot ce este românesc, graţie unui efort ex­traordinar, şi-a permis să organi­zeze într’un timp scurt de câteva luni al acestui an postbelic care este 1947 , Campionatul Mondial de Hockey, cel european de lupte greco-romane. Iar acum se află în toiul pregătirilor pentru cam­pionatul european de basket­ball, unde şi reprezentanţii noştri se vor măsura cu fruntaşii baske­tului mondial: U. R. S. S., Ceho­slovacia, Italia, Franţa şi Unga­ria, alături de alte ţări, nu mai puţin redutabile ca adversare în acest sport. „ În acest oraş am trăit trei zile de sport intens, pline de învăţă­minte pentru mine şi instructive pentru mişcarea noastră sportivă, despre cari vă voi­­ relata în cele de mai jos, pe scurt. Campionatele indivi­duale de box ale Cehoslvaciei In numai două zile s’au desfă­şurat la Praga, în sala „Lucerna”, campionatele individuale de box ale Cehoslovaciei. Au fost circa 60 fie concurenţi, cari — bineînţe­les numai cei cari nu au fost eli­minaţi — trebuiau să susţie câte 3 sau 4 matchuri în numai 2 zile. Prea mult, mult prea mult pentru unii. Aşa s-a întâmplat, că bo­­xeuri foarte buni au fost elimi­naţi în tururile finale, deşi erau cei mai buni ai categoriei lor. Boxeurul Cocoş Zachara, care a câştigat anul trecut la Turneul Ţărilor Slave titlul categoriei sale înaintea sovieticilor (!), polonezi­lor (!) şi iugoslavilor, a fost de exemplu eliminat în turul al doi­lea fie unul mult mai slab decât el, numai fiindcă în primul tur a trebuit să se întrebuinţeze în ace­­iaş zi, foarte serios, pe când ad­versarul lui din turul doi, s’a ca­lificat foarte uşor. Am văzut vreo 50 de matchuri amatoare în două zile Am văzut box bun, dar şi foarte mulţi de­butanţi. Judecătorii cehi sunt ex­celenţi şi nu au dat în 50 de mat­churi nici o singură decizie gre­şită. In schimb boxeurii nu sunt prea buni având o şcoală oare­cum primitivă de bătăuşi fără să boxeze în iinie Cu atât mai mult putem regreta de a nu fi avut o­­cazia în această lună să boxăm cu ei la promptata întâlnire Praga— Bucureşti. Sunt şi excepţii bineînţeles. în primul rând mijlociul Torma, a­chiziţionat cu mari sacrificii din Ungaria şi care în 30 de secunde a câştigat după titlul Ungariei şi cel al ’Cehoslovaciei. Nu l’am vă­zut boxând. El loveşte extraordi­nar de tape şi cu două lovituri la maxilar şi-a knock-outat adver­sarul în primul round. Se mai remarcă cocoşul Hudak, semimij­­lociul Koudela şi semigreul Rade­­macher. Dacă boxul nostru ama­tor este în declin faţă de trecut, acelaş lucru putem spune şi des­pre cehoslovaci, printre cari nu am văzut pe urmaşii lui Radek, Nekolin sau şi numai al lui Zeier. Bla­mul de campionat Sparta-Kladna Acest match s’a juc­at de două ori. Sâmbătă la Kladno, ca match restanţă din toamnă şi Duminecă la Praga pentru retor. In prima zi a învins Kladno cu 4:2, pentru­­ca în doua zi Sparta să-şi ia re­vanşa cu 4:0. Acest din urmă match l’am­ văzut. Cehii nu prea joacă după W. M., deşi se spune că tocmai Spar­ta aplică acest sistem în ultimul timp. Totuşi ei au marcat 4 puncte din care 2 nu s’ar fi putut marca la nod, întrucât au provenit die libertatea de mişcare a lui Cejp (centrul înaintaş), nemarcat de­loc. Au o tehnică individuală mult superioară nouă, cu passe precise pe jos. Din păcate passele sunt prea numeroase şi laterale. Se shootează precis, dar rar şi cam anemic. Cred, că ungurii, dar mai ales iugoslavii le sunt azi su­periori. L’am remarcat pe extre­mul dreapta Kocstavi (Sparta) şi pe cunoscutul fundaş Senecki. Am văzut în schimb echipa Ce­hie Karlin din Praga, leaderul diviziei secunde şi am avut o sur­priză agreabilă. S’a jucat în com­binaţii, treceri rapide de balon, iute şi extrem de spectaculos. E o echipă care „vine” şi acest luc­ţ­u asigură viitorul footballului ceho­slovac, fiindcă tinerii de talent nu lipsesc, ceea ce din păcate nu este şi cazul la noi. Filiala Csapei Europei Sie piaBât»!S©U8J Rezultatul se ştie de acum. 5:0 pentru Cehoslovacia. Au jucat maeştrii Vana, Andreadis şi Sti­­pek. De la francezi a jucat Amou­­retti, întrucât Hagenauer nu a contat deloc. (Continuare în pag. 2) Republica Cehoslovacă renaşte PRAGA oraşul celor mai mari competiţii sportive în 1947 de la trimisul nostru special E. HORN VANEA lai stările ecoul nedreptei decizii a meșterului CHIRIAC-JOUAS Părerea a doi specialişti, Slid şi C.W. HERING Ecoul nedreptei decizii hotărite In nratoriul Jeata Jous—Ion Chi­riac, continuă să stăruie In presa străină. Ultima poştă ne-a ad­us noul mărturii că reprezentantul nostru a fost frustat de o netă victorie la puncte. In acest sens vom cita rânduri sugestive din ziarul din Bruxelles „Belgique SperfS”, a cărui cores­­ptodent de la Paws d. SIRO, scrie pt&ffere alfel: „Românului Ion Chiriac i-a fost refuzată o decizie clară în matchul cu Jean Jonas. Judecătorii francezi Burnt în ultimul timp In pasă nea­gră. Chiriac s’a arătat superior prin tehnică şi viteză, dar nu lo­veşti prea tare. Darcă n’ar fi fost ancidemtat la pîerogul drept, desi­gur că ar fi refuzat un succes mai net”. „ L’Officîel de la boxe” orga­­oficial al Federaţiei franceze de specialitate, trecând în revistă ultimele rezultate de box, scrie printre altele sub semnătura fai­mosului C. W. Herring cel mai mare specialist de box din Europa, următoarele rânduri semnifica­tive : „Pentru a câştiga, trebue să bo­xeri sau să lupţi? Pentru că este imposibil de explicat cum a putut juriul declara pe Jean Jonas în­vingător în matchul cu Ion Chi­­riac când românul s’a arătat cu mult mai bun. Oare oamenii noștri au început să prefere forcingul bătăios, stilului clasic sau e vorba de altceva?” Tabloul impresionant al mărtu­riilor presei franceze asupra „în­frângerii”. lui Chiriac se complec­­tează după Cum se poate observă» cu încă două preţioase şi compe­tente critici. O. E. HERRING Un nou a candidat la­­in­liul mondial de Ibox la categoria pană LONDRA. 35. (Agenţia ,,AS”). — Cliff Anderson, cam­pionul Guineei britanice la categoria pană, care a fost pe punctul de a câștiga titlul de campion al Imperiului Brita­nic în matchul său din Martie a. c. cu Al. Philips, disputat la Londra, se întoarce în pa­trie în iunie. Managerul său, John Har­ding, a declarat că Anderson se va întâlni cu Phil Terrano­­wa la Chicago, în cursul lunii August a. c. Terranova este considerat ca fiind principalul challenger la titlul mondial al categoriei, titlu deţinut ac­tualmente de Willi Pep. An­derson speră să-l poată în­tâlni mai târziu pe acesta din urmă pentru titlul mondial. Tom­a Aurel nu mai boxează Fostul campion român şi european a devenit proprietarul unui garaj la Brooklyn Intr’o publicaţie de speciali­tate sosită din Statele Unite, am găsit ştiri despre Aurel To­ma­ Fosul campion român şi eu­ropean la popos, locueşt© în prezent în oraşul Brooklyn un­dle a devenit proprietarul­ unni garaj. Toma s-a însurat şi nu mai boxează, deoarece este prea ocupat cu treburile sale şi a crescut mult în greu­tate, devenind im semi-mijlo­ciu. La statura lui, bine­înţeles că ar fi desavantajat în even­tualitatea unui match. Ştirea din revista respectivă, lasă să se înţeleagă că Toma Aurel ar fi cerut cetăţenia a­­mericană- Vineri Ie iMI«Bea 0 sinii pi mu între CLAUDIU şi mm $COLAR Nr. 1 Vineri 2 Mai In arena circului Milea din şos. Mihai Bravu, înce­­pând de la o­rele 18, va avea loc, o mare reuniune amatoare de box între reprezentanţii centrelor Claudiu şi ANEF. Sunt fixate 6 matchuri de mare interes, într cei mai buni amatori din Capi­­­tală. Iată programul şi oficialii reu­niunii : Mihail Caraiman (Claudiu) — M. Băltăţeanu (C. Şcolar 1). Ion Mar­­tona (CI.) — Ion Chen­­dreanu (C. Şc. 1). Gh. Cojocaru (Cl.) — Duică Ni­­colae (C. Şc. 1). Simion Vasile (CI.) — Ghiuzeli Stere (C. Şc. 1). Ionescu Dumitru (CI.) — Sandu Neacşu (C. Sc. 1). Teodorescu C.tin (CI.) — Dănes­­c­u Constantin (C. Sc. 1). Borz Ioan (CI. — Adam Dumitru (C. Şc. 1). Ion Ionescu (C. Şc. 1) — Voicu­­lercu florin (C. Şc. 1). Match de rezervă: Ene Crista,­die — Mateescu C-tin. Match de antrenament: Ion Sta­nomir (CI.) — Pantak­ Traian (C. Șc. 1).OFICIALII REUNIUNII Delegat general: V. Prunescu. Judecători: maior Emil Mari­­nescu, Jean Abramovici, N. Stă­­nescu, V. Dumitrescu, P. Epurea­­nu, D. Dimulescu, Ilie Constanţi­­nescu. Directori de luptă : Ion Firu, Gr. Negoiţă, Jeofi Abramovici, N. Stănescu Vs Dum­itrescu, D. Dimito­lescu, M. Fulea, N. Iorgulescu. Cronometrori: R Tomercu. Medic : Dr. M. Efraim. Compaţi de ring: N. Stănescu, P. Epureanul Speacker , E. Emilian, ION MANTROIA Cin se tot copia m­atchurile dii zionare In şedinţa de aseară a Bi­roului Federal s’a lovit în dis­cuţie problema cuplajului obli­gator la matchurile divizionare ,Mit Capitală, ’hobcătrîndu-se ur­mătoarele : a) In cazul în care două e­chipe bucureştene organizează, adversari fiindu-le două forma­ţii provinciale matchurile pot fi cuplate între ele. Dar în cazul când întâlnirile se dispută la concurenţă,­­ fiecare match de divizia A, va trebui să cupleze cu o întâlnire de divizia B. b) Dacă se dispută două mat­churi, d­in care unul între for­maţie bucureşteană şi una pro­vincială, atunci: Matchul dintre bucureşteni şi dispută Sâmbătă şi cel dlt Dumi­nică, ambele trebuind să ia î­n­ deschidere întâlniri de Divizia B. In cazul cuplajelor cu Divizia B., echipele din divizia secundă vor primi barem diferenţa de bilet (de la match simplu la pro­gram cuplat). Ultimul­ tip al autoiEo- SsüíímI&sí de cibfs© s,^es*eedesTMBenY“ NEW-YORK, 25. (Agenţia „AS”). — Ultimul tip al auto­­mobilulu­i de curse ..Mercedes- Benz”, înzestrat cu un motor de 480 HP și capabil să atingă­­ o viteză de peste 300 km pe­­ oră, se af­lă acum în posesia­­ inginerului californian Thomas ' See, care intenţionează să-l întrebuinţeze pe pista de la In­­dianapolis de îndată ce-i va găsi un pilot. ) (Continuare în pag. 2) . Material București-Sofia a siSran­t, așa cum era firesc, divers© tamenttari. Mărgi­­nimdu-se să privească înnn­­tâlnirea numai sub raportul tehnic, cotidian© cu spora­dice­­rubrici d© sport, caută să o baintai­szeze, redracorindu'o la o s­implă partidă de dis­­trict. „La pomul lăudat să iau te duci cu sacu­l“ seră© Libera­­lul, plângând apoi pe 3 co­loane pe bieţii spectatori ( cari au fost nevoit să asis­te la un match de factură infe­rioară fl?). „Seminarul“ de Luni şi de ani, deasemeni păstrează a­­­ceaş tom minor asupra ace­­stui, match, arătând până la sfârşit că rezultatul este ne­­condiident. „Specialiştiii“ ambelor cor­tidi­ame plâng cu lacrimi de crocodil timpul lor răpit de la îndeletniciri mai fructu­oase. Oare matchul a fost atât de catastrofal, cum pretind ? A fost înt­r’adevăr o corvoadă cum pret­ind a­­­ceşti „specialişti“ ? Părerea oamenilor de bună credinţță se cunoaşte şi contează infinit mai mult decât flampatările ru­bricilor de sport al© „Sem­i­narului“ şi ,,Liberalului“. Ceea ce în­că aceste coţi­­ fiiam© au omis cu deosebită grijă, a fost tocmai aspectul sub care trebuia privită în­tâlnirea, adică­­al raportului de prietenie între popoarele pe care cele două pe Secțio _ Rate le reprezintă. l

Next