Sportul Popular, iulie 1947 (Anul 3, nr. 715-745)

1947-07-01 / nr. 715

tul. r TI p c „ Vioţia şi An­astasia 6, 4.07,48 ;­ 4.84.48 "i’a­­­ucureşti SUB NIVELUL ULTIMELOR MATCHURI HIN anrwmumuTAnai ARII AU RATAT UN 11 m., IAR STĂNESCU VALENTIN S’A IMPUS SELECȚIONE­RILOR I / CARMEN—CFR 1:1 (1:0). TEREN: C .ieşti, bun» TIMP, potrivit SPECTATORI: 12.000. AU MARC­At: Tor joc (min if) ti Crk, _i' • min HO). N'A­U REMARCAT: Stănescu Vclent’­n jet mj.» bit» din 22. Mc.’lin, Sh­lomm, iar dela. CRH Muri. 1 :nu, Mihdilescu. ARBITRU: 11 Emil Kroner, Ml autoritar, CARMEN . nescu Valen. iw, Costlea Mm .nescu, Novac, N■ cniesev- Coweci, Şlclovan, Fartcaf, Mitt­hin, Gică Popesc«» Tgrjoc, Mierlan. C.F­­. Sadowsky, Ghiutriţan, Ari ' rănit, Apolzan, Metric ' I Alescu, Luity.i, Fiiotti, Ra­du Florian, £ raic, Cricitoiu. ' Pe-1 1­., cei -ar­ s’au deplasai­­'• - nic­i înfruntând ame­u i' l i cer acoperit, mat­­erul Carmen—CER a constitui! o micA deziluzie. i o? iexpl cabilă a două formații, a avmt darul *' o și iosigur foar.c s'a uni.it nrt să înregis­­jwsUd» «a pe un simplu îmi Sirer». ■ i'î tnl «ură nemulțu­mi* *K C îp; :te și mărturisim «« an­fr.ol de e-‘ ie asociem şi roi. îi« »făc e. înaintea unui Lucra r nai, jucătorii s,­*oepM,;*S» st onării se pă­* « îwn­trr a j 'i loviţi. Lipsa şi «rovizarea cu Ce varii ’i»Sf cer. și Popescu Ci . a dat randu­ri, Bir ©e, nu putem să intdegmn aste e U anost prac­­ti'at de două mar echipe. în­­fn'n match de eimnpionat, unde lotrul doi era în joc. b­ela t' diur SÎ până la sfâT­ n ***••'• celor 90 minute d' ro»c. ;■ i onul g'f plimbat sfios, i privirile de cei * au mulțumit .mum de efort. : a i ■ de nerecu - î rut. Nici o ctiuir­e precisa r ' • atacul stând i"' r o pasivitate F-rală. In ceeace ‘:-e. CTR. aU cui feroviar a i i ini'eî gonit, pe­nud partea apărată eu I I .,r . rscu Valentin, ia rop. i za doni OPR au câteva perioade de dini: oare, și dacă eu. . »nai 'yui psicholo-V c. . ' j i.ulii'Iui, și rata­tde Fi­le tj, rezulta ui ar fi putut fi al­,r.;-(.r. a jolat șvab carmen mai sus. nu ?u de răspuns, tat pe teren. Il'tă. Și CU ju­­alte posturi Gtcă Popescu nu s’a încadrat în centrul atacului fiind mai mult un figurant. Deasemenea, Marian a jucat sub nivelul obişnuit, şi la momentul când el nu a mai fost motorul înaintării, toți ceilalți au fost şterşi. Apărarea a corespuns chiar dacă Marinescu a greşit uneori, iar Covaci a cam „înaintat“ pe us­cat. Dar marele merit ti are Stă­nescu Valentin, care a fost într’o zi mare. A apărat shooturi periculoase, salvând goaluri sigure, avâ­nd în­să spre sfârşit o uşoară scădere. MAI BINE IN ATAC, ŞI TOTUŞI SLAB... In ceace priveşte CFR,-ul echipa s’a prezentat mai bine ca­­în mat­­chul cu Juventus, şi a avut mo­mente mai periculoase. Linia de atac, condusă destul de slab­ de Radu Florian, a izbutit totuşi să-şi facă loc prin apărarea adversă, fără nici un rezultat însă. Lungu şi Cricitoiu, cele două extreme au furnizat ce e drept mingi, dar fie că ele au pornit cu întârziere, fie că au fost prost interceptate rezul­tatele au întârziat să apară. Mari, în postul de half centru stopper, la fel ca întotdeauna fiind punctul forte al apărării. Ghiuriţan­­conform tradiţiei a depatat ori­unde, numai să fie, iar Sadowky, în ciuda goalului primit, a fost conştiincios. Consecinţele cantonării la Pre­deal s’au văzut, jucătorii prezen­­tându-se mult mai bine ca în tre­cut. Mai bine in ceea ce priveşte condiţia fizică­, pentru că în rest istoria s’a repetat fidel. Cu mai mult noroc însă, CFR putea să câştige ieri, chiar dacă lucrul acesta nu ar fi fost oglinda fidelă a situaţiei de pe teren. FAZE DIN MATCH Primele 15 minute au decurs într’o notă de totală inactivitate, adversarii mulţumindu-se la sim­ple schimbări de balon. In min. 15, Mihăilescu, corect deschis de îi insă nimic demn de înregistrat. In min. 30 însă, tribunele se ridică, pentru a se reaşeza însă imediat, pentru că Stănescu Valentin res­pinge spectaculos în corner un shoot puternic a lui Radu Florian Min. 35. Mai ian schimbă rapid la Gică Popescu, ce trece lui Far­kas. Acesta însă trage prea puter­nic afară. Goalul este înscris in min. 44. La un corner executat de Mierlan, balonul se oprește în careu. Se produce o învălmăşală, iar Torjoc, atent înscrie un colţ, Sadowky ne mai putând interveni fiind mascat. La reluare, situaţia este iden­tică, cu cea din prima repriză. In min. 7. Covaci face hands în careu, d. Emil Kroner, acordând 11 m, trece de Covaci, şi din teului de 1 ti, trage peste oză apoi momente de alternaţie, nefiind Lovitura este executată de Filofti dar Stănescu bine plasat şi noro­cos respinge cu piciorul. Fazele sunt acum ceva mai di­namice, atacul CFR-ului fiind mult mai periculos. Carmenul se apără cu îndârjire respingând toate ofensivele adverse. Din nou, Stă­nescu are prilejul să se remarce. Min. 34. Mariut trece din cursă balonul lui Farkas. Acesta fuge spre poartă, dar Ghiuriţan, Apol­­pan şi Mari isbutesc să-l depose­deze destul de repede. C.F.R. exalează în min. 35 când Crici­oiu profitând de o greşală a lui Costică Marinescu înscrie pe jos în colţul stâng al porţii. Din acest moment fiecare echi­pă luptă pentru a menţine rezul­tatul,­­lucrul final găsind forma­ţiile în careul respectiv. ARBITRAJUL D. Emil Kroner a penalizat orice infracţiune, fiind în tot timpul a­­tent la faze. La tuşe a fost secon­­­dat foarte bine de d-nii Ştefan A­­lexandriu şi Solocovici, cari au semnalizat şi cea mai mică inten­ţie. ION MARGINEANU MARI (C.F.R.) fi iii s ( It normale. makii derbyul foot­ballului cehoslovac Sparta-Slavia 5-3 (4-1) PRAGA 28 (Radio). — In faţa unei asistenţe record — 45.000 spectatori — ori s’a disputat derbyuil footballului cehoslovac: Sparta-Slavia. întâlnirea a prilejuit un joc extrem de disputat și o vic­tore nescontată a Spartei, la scorul de 5—3 (4—1). Au marcat în ordine: Matlich (Sp.), Kockstein (Sp.), Jajkl (SI) Štalunka (Sp.), Ludl (Sp.), Rukol (Sp.), Bican (Sl.) și Hohman (SI.). PRAGA, 29 prin radio). — In cadrul campionatului cehoslo­vac de foot-ball, s'au înregis­trat azi următoarele rezultate S. K. Bata-Zin—S. K. Kladno 4:2 (2:2), S. K. Ostrava—Vikt. Zis­kov 5:2 (3:1). 35­ 000 SPECTATORI ERI LA BELGRAD IU CONDUS DE DOUA ORI S! IUGOSLAVII AU EGALAT . TOT ATÂTEA ORI, A TREIA OARA INSA... Bl £ -IUGOSLAVIA 3-2 (1-1) AU DEVENIT MARII FAVORITI AI CUPEI BALCANICE. Dl. TICA ILIESCU A CONDUS BINE. 1*10 ■' <ll ?0 CB * )'j 1» ?:««, loiAlnr«. 1 mbi* ~ i«îi, — :« lo-f td ,‘.'T : -.i Poduosky UNGARIA : Cili îl, i,shore — K Rakosy — Egres SitiiiaBy, Pusîsss, JUGOSLAV!* : frozovle-. Stank'® h«îky. Ham’, viciu! nos tru special).— O asistență record bunele sta­diomudui T. D. A., asistență cifrată ori, a vizio­nat azi pasionantul joc de Cupa ugaria. im de dis­putaî, cu faze spectaculoase şi ăruia echi­pele au avut pe rând iniţiativa ială. Li 50 minu­te, decizia a favorizat echipa cu 3-2 (1-1), graţie unei erori a mijlocaşu­­lvath şi unui shoot prin surprindere al lui ORIA LAV ii şi miai ungurii au într'un avii erau ■utea ter­ i itate. romania), care a d-nii Ma­­goslavia), ■ fr­a’le for­ — Ba'oejh­ey, Szi­cs, Szusza, :er. insider — i — Ceal­­anatfcovici II — Zimerinanclcl (Mihaiicvlci), MihaHovici (Matosîci, Bobek), Jezerkici (Woe4H), Bobek (Je­­zerkici), Simonovsky. Scorul a fost deschis de Szil­iagy, centrul înaintaș maghiar, în min. 3. Ega­larea a adus-o Zi­­mermancici, în min. 15, după o combinaţie cu Jezerkici. După pauză, ungurii au luat din 11 cu conducerea, prin goalul înscris de Puskás în min. 56, pentru că Mihalovici să egaleze în min. 67. Goalul victorios l-a înscris Szusza, în min. 81, într’un moment în care iugoslavii atacau şi maghiarii căutau să menţină rezultatul. Shootul lui Szusza, dela 25 m., a surprins şi pe Monsider, por­tarul iugoslav. S’au remarcat: Csikós Balogh 11, Szűcs, Szusza si Puskas (II.), Brozovici, Ceaikovsky, Jezerkici Si Mihalovici. In urma acestei victorii, Ungă­­ria a devenit marea favorită a Cupei Balcanice al cărei clasa­ment se prezintă astfel: 1. Bulgaria 2. Ungari» 3. Jugoslav 4. Henri 5. Ai ,ie r i , 3. pt cursa de selecție * : '‘artizanilor ,ţie di. Cursi V? selecţii^“ 1 L. ‘tată 3. Smatrandache 1 h. 56 min. pe „Valea l'h»'s.uc­tes. Ir. v, ' ’ 30 *ec­cut un frun...... 4. Anghel R. 1 h. 57 min. ral i’f!« toot ■ ■nsr’ ' 1 ^ m- 30 8ec­b in.?. i«ce r­. S8' L' ^scu. Chiote £.• cari prvmN.e două .... . Teodo'1' vor form­a^ SCc. ' iw 1 58 mih *' tioruale 9 Pope: „ , , Ior“ ’ boe 1 h. 51 mim ' ' 2 *•' 2 i LABORCZ (Unga­ria) 110 0 110 0 2 10 1 2 10 1 3 0 2 2:0=2­3:2=2­5:4=2­5:3=2­0:3=0 Carmen a trecut la locul trei î, 1TA 25 19 4 2 89:32 42 2. C. F. R. T„ 26 14 5 7 63:57 33 3, Carmen 25 14 4 7 87:41 32 4, Juventut 25 15 19 57:34 31 5. C- 5 R, Ü. 24 13 5 6 63:27 31 8. Cîoc.mul 25 12 5 8 54:37 29 7. Ulsertatee 26 12 4 fO 56:49 28 <*• AC < O A O ÍÍ.OC nts * 25 If 3 îl 51*42 25 ‘ - fMBîţrni 26 19 3 16 52:60 23 25 B 4 13 46s64 26 23 7 3 15 36:64 3 7 m £x. I 20 26;97 il f-m* Kri , J 24 it3ii!3 4 p- » - - — £ Sl ' - • r s*r ti­den­ți militari Lei 100.000 Instituții, Autorități Intrep. Lei 5 000.000 Anual, ta 75,78 m, la suliţă reali­zat de atletul sovietic Alexeev MOSCOVA, 29 (Radio). Victor Alexeev, cam­pionul sindicatelor so­vietice a­­ aruncat în­­cursul competi­ţunilor at­leţilor de categorie u­­şoară, suliţa la o distan­ţă de 75 metri şi 78 cen­timetri. Acesta este cel mai bun rezultat din a­­ceastă sesiune. Georgs Lüde un tânăr atlet eston a alergat, în cursul competiţiunilor sportivii­­ din Tallin, distanţa de 100 metri în 10 secunde şi opt zecimi de secundă. ftf&anczl - cea mai bună BUDA-PESTA (Sportpress). — In cadrul concursului de clasă al clu­bului atletic maghiar T.F.S. E., s'au obţinut la probele feminine interente rezultate. Iată rezultatele tehnice: înălţime: Rohonczi 1.45 m; Vé­kán­y 1.40 m; Zăvodni 1.35 m. Lungime: Rohoraczi 4.80; Umbra! 4.47 m Greutate: Oláh 9.g5: Umbro! 9 R8 ni: Rohonczi 9.52 m. Disc: Umbra! 31.30 m; Rohonczi 27.31 m; Varga 23-35. Suliță: Rohonczi 33.31 m Umbra! 31 35. rvr stt pn aps. »•••• ■ w- - f ' ,T'›= - ?- . . m — t TM . r-» —t t— pi TSO «T tf· ~a‡ ­­ut fcjMMîa. (20) Ei­Tnitrescu III cel mai bimi din 22, a fost ovaţion­at de public.­­ F­ cbrowki a reintrat... iaierdreapta Hidegkúti (MTK). pest). Suhay (Uj-BTJDAPESTA, 20. (Prin telefon de la corespondentul nostru special). — Un mare succes a obţinut for­maţia de foot-ball ITA, leader al campionatului primei divizii ro­mâneşti. Jucând în revanşă la Budapesta, ITA a reuşit performanţa cu totul excepţională de a dispune de o combinaată Újpest—MTK, care poate fi pe drept cuvânt socotită naţională B. a Ungariei. Matchul s’a desfăşurat pe Sta­dionul Ferencváros asistenţa «I­DUMITRESCU III (I.T.A.) frându-se la 15.000 persoane. In faţa arbitrului Daiko — care a condus bine — s au aliniat for­maţiile: ITA: Marki, Lorant, JSlivăţ, Reinhardt Padi, Băcuţ, Covaci, Petschowski, Bonihady, Sti­­­blinger, Toth III (Dumitres­cu III). UJPEST-MTK: Tóth (Új­pest), Mocsaryi, Kovács II (MTK) Zsengeller (Újpest), Börszei (MTK), Horvath (Új­pest), Patkolo -Újpest), Bodola (MTK), Zsengeller (Újpest), întâlnirea a fost frumoasă, deo­sebit de vie, iar ITA a fost supe­rioară ch timpul atât în câmp cât și la pijam­ă. Factura tehnică a jocului desfă­şurat de­­­r.A a fost subliniată prin repetate aplauze ale specta­torilor. Pe la sfârşitul primei reprizei, Toth ni a fost lovit la picior, fiind înlocuit cu Dumitrescu III. Ultimul a făcut o partidă excep­ţională, fiind după părerea una­nimă cel mai bun jucător de pe tere­n. Dealtfel la sfârşitul materiului i s’a făcut o manifestaţie specială de simpatie, fapt neîntâlnit încă faţa de un jucător străin. Goalurile învingătorilor au fost înscrise de Covaci (2) şi Stabila geri iar Suhay a marcat pentru combinată. •­D Castings - din partea C.­­­. M . care a însoţit ITA la Bu­dai, fata a făcut dupa marchrer­­ă, dar semnificativă declaraţie. D-sa a spus: „Sunt entuziasmat de jocul prestat de ITA. Succesul obţi­nut de ITA coincide cu o mare victorie românească peste ho­tare”. Hi­­­ila it in sa­­­ins Interview-ul lui V. Kurac și T. CaraMis la radio Londra LONDRA, 29 (prin radio). — Crainicul sportiv de limbă ro­mână al postului de radio B B.C. a luat astăseară un interview la microfon altor două tennismeni români : Vinicius Kurac și Tache Caralulis („veteranul tânăr” cum l-a numit speacherul). Iată, în esență ce au spus cei doui ju­cători români: V. BURAC : ,,,Toc pentru prima oară la Wimbledon. Organizarea a fost perfectă din toate punc­tele de vedere. In cariera mea, am văzut multe terenuri,­ dar n­eăeri nu am întâlnit fatiît­ de bune ca aici. După ce ara văzut la Queen’s Club şi dilţ auzite, cred că terenurile cu iarbă de la Wimbledon sunt cele mai bune din lume”. T CA.RALULIS: „Wimbledon este visul fiecărui tennism­an din lume. Ca spectacol, el este su­blim. Eu am mai fost aici şi retrăesc aceleaşi simţăminte de beatitudine. Magda nu a jucat încă atât de bine pe cât ştie şi nici nu a avut încă adversare de talia ei. Luni în faţa lui Doris Hart, va trebui să dea totul ! Vinicius a jucat foarte bine pentru prima lui apariţie aici şi la viitoarele campionate sunt sigur că va arăta tot ce poate”. V. R. : „încă pe Coasta de Azur, în urma succeselor pe care le-am repurtat, noi am fost cre­ditaţi cu invitaţii în Statele U­­nite,­­ confirmate la Bucureşti. Aici am avut ocazia să cunosc pe reprezentantul temnisului a­­d. Kingdom, care s-a m­­arcat,­­ declarat dispus să ne invite pen­tru o serie de turnee. Cu per­misiunea Organizaţiei Sportului­ Popular şi a F. R. I. T., vom face această deplasare peste O­­cean, cu credinţa că vom face cinste ţării”. T. C.: „De la Wimbledon, ne întoarcem cu toţii pe continent, unde vom participa la turneele de la Nordwijck şi Paris Apoi n® despărţim în două grupe: unii spre America, ceilalți spre Praga. BUŞTENI 29 (prin telefon dela trimisul nostru speciali Achille Alexand­rescu). In faţa unui public numeros şi entuziast, în mijlocul căro­ra am remarcat prezenţa d-lor Odisei® Pârvulescu, secretar ge­neral OSP, Tudor Vasile, se­cretarul res. urban-rural, Manea Ţârcu, preşedintele F.R.M­. etc. s’a desfăşurat grandioasa com­petiţie m­otociclista „CUPA BU­CEGILOR”. Concursul, care a conatat din­­tr'o sursă de regularitate pe un parcurs de 88 km, cu plecarea sa sosirea în oraşul Buşteni şi o probă de îndemânare a revenit alergătorului WALTER AGAT­­HON care a demonstrat încă o­­dată în plus, clasa ridicată ce o posedă, confirmând în totul aş­teptările celor care mizau pe victoria sa. Prin alura imprimată de Wat­ter Agathon şi a celorlalţi con­curenţi cu maşini mari, cursa de regularitate a fost transformată într-o veritabilă probă de viteză, atjungându-se o medie orară de cca 80 km. pe oră. D­e 30 concurenţi cari au luat startul, 24 au terminat cursa , au abandonat pe traseu, iar Au­rel Şuşnea şi Victor Stănescu s-au răsturnat la eşirea din Bra­şov. CLASAMENT GENERAL 1) Walter Agathon 376 4 p. 2) N. Niculci 375 p. 3) D Ni­cutiei 374.5 p. 4) N. Stefan 5) N Titu 6) V. Sertine 7) N. Burza 8) Al. Soba­­ru 9) Valeriu Bogdan 10) St Ne­­sulescu. In nou viitor vom reveni cu a­­mănunt asupra desfășurării a­­cestei grandioase probe. •etaSOmmdlu danni dr la n­da Eri la Buşteni WALTER AGATHON a câştigat Cupa Bucegilor Politechnica (Tim­)-Li­­bertatea 5-2 (3-1) ORADEA, 29 (Prin telefon), întâlnirea dintre Politechnica (Timişoara) şi Libertatea (Ora­dea) a revenit oaspeţilor cu un scor categoric : 5-2 (3-1). Au marcat: Bocşa (3) şi Me­­ghie (Podi) şi Gosner şi Szilagyi (libertatea). La Wimbledon , AG DA RURAC joacă astăzi cu DORIS HART (U.S.A.) de finală, învingând pe Mennier (Franţa) cu 3:6, 6:3, 6:3. Ea va în­­tâlni acum pe Margaret Osborne (US.A.) S-a mai calificat pentru sferturi de finală şi­ Nancy Bolton (Australia). Duminici, după cum se ştie, nu se joacă la Wimbledon, Luni (N. R­azi), campionatele vor continua. Jucătorii români fi­gurează pe Program şi in primul rând se instalează matchul de simplu doamne dintre MAGDA RURAC (România) şi DORIS HART (U.S­ A.). Soţii Rurac vor avea şi de înfruntat o pereche britanică iar Tarii» Carralulis mai joacă un tur în turneul de conso­lare. Mc. Bailey a alergat 800 m­, în 10,4 Amănunte în pag. 2-a Rezxîîtatul manifesta­­per de eri în pag. 2-a LONDRA. 23 (prin radio). — La W.roModem, în cadrul probei de simplu doamne, Anneliese Bossi (Italia) s'a calificat pentru sferturi „U” Cluj a învins O.V.S.C. cu 3­2 (1-1) CLU.T. 79 (Prin telefon dela corespondentul nostru R. Fisch).­­ In faţa a 7 000 spectatori, s’a desfăşurat a fi material imterna­­­­ţi­on­a­l de football dintre Un­­­­­versitatea şi formaţia maghiară DVSC. ..U” a jucat întărit cu S jucători dela Fer­ar şi a făcut o partidă bună, reuşind o victorie meritată. Studenţii au câştigat cu 3—2 (1—1) după o luptă înverşunată. C­ele două formaţii s-au prezentat admirabil şi au furnizat un spectacol foarte frumos. Scorul a evoluat astfel : Min. 15 : Covaci IV deschide extrema, şi Cov­acu înscrie 1—0 pentru „TΔ. Min. 16 : Doboș egalează cu capul 1—1. Min 50 : Rădulescu centrează Se produce învălmășeală. Nagy poartă 2—1 înscrie în­ propriu pentru „U”. Min 58 : Coracu centrează. Bu­­lomit este reluat de Dascăli* astfel ,,TJ” conduce cu 8—1. Min. 61 : Teleky centrează­ Din cauza învălmăşelii, Luca de­gajează în... propria poartă, 3—2 pentru ,,U”. D. Mureşan a condus bine ur­mătoarele formaţii: ,,U” : Cristea, Straja, Dr. Ma­d­­rea, Joja, Dr Luca, Nistori Vigu II (Roman), Covaci IV, Dascălu, Rădulescu, Covacu. DVSC: Nagy, Szilagy, Nagy II, Tisza, Kardos, Komlosi (Te­leki), Sidlik, Szabó, Dobos, Balla. S’au remarcat: Dr. Luca, Ni­­stor, Straja, Covaci IV, Rădu­lescu, Covacu („U”) și Szilagy, Nagy II, Szabó (DVSC). TURUL FRANŢEI VIETTO la locul 33 in etapa V-a. ..dar tot primul în clasamentul general Rubier a câştigat etapa PARIS. 29 (prin radio). — As­­tăzi s-a disputat etapa a 5-a a „Turului Franţe ”, între Stras­­sbourg — Benancon, măsurând 248 km. Etapa, ca şi celelalte, a fost stăpânită de căldură, ceea ce a impus un pedalaj foarte încet. O singură încercare de evadare, 10 km. după plecare, a lui Impa­­ris (Belgia). A ajuns însă în curând de ceilalţi. Abia după 100 km., începe lupta pentru o poziţie mai bună. La 30 km. Chante de Bassancon, se formea­ză în frunte un pluton compus din: Idee, Oosson, Weilerman, Mathieu, Bonavenhira, Kubier. Până la 6 km. dela sosire, s’a detașat Idée. Sprintul e acum grozav, între fruntaşi: Idee, Ku­bier, Bonaventura, Malthieu. intră pe velodromul dela sancon în ordinea: Bonaventura, Mathieu, Kubier și Idee. Pe li­nia sosrii însă, Kubier’ H bate cu un cap. Iată ordinea sosirii 1» Bessan­­con : 1. Kubier (Elveţia) 8 ore 10 min. 45 sec; 2. Rossello (Italia) ac. timp.; 3. Bornaventurai (He de France) ac timp­; 4. Mint­hieu (Bel­gia) a. t.; 5. Léo Ambe­rg (Elveţia) 8.12.46; 6- Goldschmidtt­ (Luxem­burg) a t. T. Volpi (Italia) 8.14.16; I­talia 8­ (exequo): Gaulli­er, Theisera, Sare... Bourbon, Tacca, Idée, etc. Bortconi la locul 21­, iar Vietto 1« locul 13! Ei conduc totuși în cla­samentul general după ordinea următoare: 1. Vietto (Sud-Est) 39.36 01. 2. Ronconi (Italia) 39-37.23 , Mâine (N, R, azi) va fi ă s­it !e­paus la Bessancon. ■ £ Rezultatele rests la campionatul e de foot-ball LAUSANNE. ?9 (prin i Tsttrta joculTSbr ~'asH campinatu­l elveţian de scan înregistrat, rezultat» Lausanne—Urania 5:2 ,3 Locarno—Cantonul 1:0, Grauchen—Basel 3:1. Astfel Urania ocupă al I joc în clasament și va ceda campionului diviziei f is Zurich. AMSTERDAM, 29­­pri­elmille (Franța) a câșt­rat rele Premiu automobiliste naşului Spa. ­Azi dimineaţă începând de l­a ora 9, vor avea loc­ campiona­tele naţionale la armă militară. Se va trage la proba de armă­­din poziţia în piciioare. După cum am anunţat în numerele trecute, tragerile se vor efectua cu arme ZB, ca­­libru 7.92 la distanţa de 300 m. Ca favorit indicăm pe d. motor Grigoriu, care are La poligonul 61 Azi incep campionatele naţion, pentru armă militară toate şansele să-şi ia titlul. Pentru celelalte se vor lupta Dan B. M. Ionescu-Călineşti ş Mişca Augustin­ Reamintim că trage, avea locul la poligonul Ghencea in organizare Tu­r şi Inspectoratului al Armatei, Serv. Edu. La Drept, a treia zi a turneului internaţional de volley-ball li­­W si 111 îiroile «Hei si taliei se ii intr’un pasionant matek­, echivalent cu o partidă inter ţări Desfăşurarea mateluilui „Sparta” - „Sportul” si a c dlei campionat de erl-Programul jocurilor de a Campioana de voller-ball a Cehoslovaciei, — „SPARTA“ din Praga, — susţine azi al treilea meci în Capitală, înfruntând echipa ce reprezintă nădejdile volley-ballului nostru: „MEDICINA“, campioana Ca­pitalei şi implicit a ţării, posedând în formaţie majo­ritatea titularilor „naţionalei“. Aşadar, de fapt, aproape, naţionale ale Cehoslovaciei şi servi prin matchul lor o lecţie ley-balhilui. De prezentare nu are nevoe niciuna din echipe. Cât priveşte lupta lor, în afa­ră de faptul că, fără îndoială, va însemna o ciocnire înverşu­nată şi în consecinţă un regal volley-ballistic, — ne vom con­forma normei obişnuite, încer­când a da un pronostic. II vedem favorabil oaspeţilor, pe cari „MEDICINA" în mod normal nu credem că-i poate învinge. Şi prin normal înţele­gem că „MEDICINA" va tre­bui pentru a triumfa, să depă­şească mult nivelul său de for­mă şi valoare din ultimele mat­ei K C 'P'nfonat. Și ci atat i»s* mult îi este defavo­­rab­ului hârtiei., cu "'•* mi rase de praghezi cât una dintr’o sută numai blocate cu doi se­t îo fileu. Ori, „MEDI­CI ■ r nu prea aplică sistemul ini ..a ^ triplu — bhvsSj. un match între echipele României, ce promit a din înnalta şcoală avol- Va încerca să suplinească a­­ceastă scădere cu atributele ru­tinei, — plasarea mingilor, seci, pe lângă blocajul advers, ceea ce îl poate aduce, suntem Signuri, multe puncte — o in­­frângere la diferenţe mici, — dar nu credem că şi victoria. Dacă pentru noi rezultatul nu constitue un mister, pentru a­­matorii de volley-ball şi su­­port curii .,MEDICINEI", de­parte de a fi un semn de între­­bare, cuprinde certitudinea că va favoriza echipa pe care-o susţin. Desigur, e vorba de speranţe, de entuziasm, care va face ca tribunele geamă -te public azi. Şi iarăşi, desigur că dori... nelimitat ca — i­­, 3 dată — să sufer­i o .-e.tegor'eă dez­minţire a previziunilor noas­tre, ar însemna că nu numai că nu avem decât pt.fine de invăţat la rest*» ..'■JiaWi O Cronică si »vant-cronică de C. NAGHI putem servi şi altora lecţi şi că în volley-ballul continental suntem o valoare, t. •­echipei „docto­r " ;i*n medicină ■ţ. -— fi urăm să prima desmint­ea, pronosticul. re, ‘'finala de bas­­lin a categoriei d?*i«**' »vrânsă și de sucii col. „ORPHEUS' .j­ui.I RIA“, acordă . croitul — nu larg, î.r?. — - im fecioară în­­câmp însă ci pregnante calități atletica In matei i] amical de \ ball „TELEFOANE“ ..SPORTUL' :i ■ -swse t. dent« să termi ne în vi r. 2.-'-to? ca. PROGRAMUL MV I LOR DE CAMPIONAT... ...care cuprind« o e­apă de șapte întâi'- iri, re urm­ătorul aspect: BASKET-BAIJ.. — 16 (ter. II), C. F. R—T ’tefoant (m. o. repr. II). — d. CIt. Apuran — 16 (ter. III): s. C. 44 — V. Da­cia (m. o). — d-nii D Doi­rescu și D. Martinescu.—17­ (ter .II): Carmen—Aurore (m. o. repr. II). — d-nii C. Armăşescu $i D­­Chiriac. VOLLEY-BALL. — 75 (ter. II) : Telefoane—Marina ( n­o.). — d. Ch. Exntran — ÎS (ist. III) . S. C 44—V. Dacia (m. o.), 1 S-­TJ ....... .J. II): Aurora I. T ' 'ri, d M. Vale 'î. •- IA (t-'r. IUI): Carmen Sr - -P. Dinu. t (€mdîm ■ SVfboDA (Sp®na Fraga)

Next