Sportul Popular, iulie 1947 (Anul 3, nr. 715-745)

1947-07-01 / nr. 715

Rezultatele de ori de la Băneasa 137 12­2 141 136 13. 12, 14, 1­6 lung Tribună : 43, 19, 29. Cota start: Canada 2V2 Maraton 2Vz. InlormatHM de galop •tart : Eri Sa Băneasa JOCUL la cotă fixă : cota 1. Jiu 5/10, Lucky IV2. 2. Opriș 8. Garoafa III 6. 3. Leac 6. Banco 3. 4. Canada 2Va. Maraton 2V2. 5. Luminița egalitate. 6. Caşin 3Vs, Rostov 10. 7. Gorgona ll/t. Bârlog 8. JIU scos la licitaţie publică după victoria din premiul Plevna a fost adjudecat, asupra d-lui Cristea Soare pentru suma de 78.000.000 lei. LA­ EVENT s’au plătit co­tele : Jiu — Opriş 244, Opriş — Leac 1760. Leac — Canada 342. Canada — Luminiţa 60. Luminiţa, — Caşin 179. Caşin — Gorgona 200. G. STOIAN a fost amendat cu 200.000 lei pentru că în parcursul premiului Queen Mary în care În­căleca pe Şerbăniţa a călcat pe iapa Luminiţa. ib'/i m !9'/1­­5 Fab­­rlinca lorga '■ G. stoien 128 92 103 3­­64 21­­9“ 71 ■ '} Durata: 2’21 ”3 5 Câștigat: 21/e—2—5 lung. Tribună: 13. 10. 10 — Peluză: 13, 10, 10. Cota start 1 Jiu 5 10 Lucky I V4. Pr. CONSTANȚA 1500 (P. I.) Pr. I 2.500.000, II 750­ 000, III 380 000, IV 175.000 Oprit Garoafa III. Căprior Jurnalist Ua Turbulent Madrilena Midnaî liinca lorga J GUI Crișan St. Bot­escu Florsecu Hmuleag ■ ogofăti) ,6 18 îl V, 15 53 10 ,/ Durata : T32” Câștigat Tribună 92, 28, 29, 20­­Cota Start: Opriș­a Garoafa III 6 Căprior F/7. Pr- ZAGPuEB 2000 (P. D.) Pr. I 6.000 000, II I 800 000, III 900.000 IV 450.000 72 84 54 54 23 '20 6 4 51 sc. cap.gât­ lVi Ung. Peluză: 72, 23, 19, 20 143 Leac u O Boiescu ‘0? 115 Banco 14 G. StoiaD 51 141 Bo,y Boy Ji­­­liica Ur IV Coregio V i n­,- '-■« vi 51 54 33 15 Durata: timp­­neînregistrat. Câștigat : 1—-V*—2 lung. Tribună : 102, 28, 24 — Peluză : 61, 17, 22. Cota start: Leac 6 Banco 3. Pr. CIOROGARLA 900 (L. D.) Nr. t 4.000.000, II 1.200­ 000, III 600­ 000, IV 300 000 13? Canada I >i ”811 I 1' - Marathon | 4 Stoían G. | GV Si M.ii i57 St Botescu | Vt - Saratoga j^'/s "• '• 1.2« Durata : 0'93”415. Durata 2’10” — Câștigat.: 1—1—2 lung Tribună : 43, 21, 22. — Peluză : 43, 16, 39. Cota start: Casin 3V». Rostov 10 1. Pr. CONSTANȚA 1500 (P. V . Pr- I 2.500.000 II 750.000, III IV 180 000 131 Gorgona il­­, Guru V 25 If/ Bârlog )1 G.­Enescu 57 MO 1 i1 Huricane ;IV“ St. Botescu 4­­3­ 12 Rodica 50 7, 'r1?an HS 121 13 parc 13 FTutuleag 12 VI2 13s 1 Marcel *4 V, 1 Gill SI 18 S2 Jeny tő M. hüescu '7t 302 131 Charmant 13 Cr. Radu 2iC '10 139 Am. de T. 5 2V, Negoiţâ ?M82 131 i Alai .6'/. 1 linca j S' 110 Durata: I 34’’2/5 — Câștigat: Vi — lVs — 4 lung. 6Tribună : 25, 14, 17, 15.—Peluză : 24, 15, 20, 16 Cota start: Gorgona VII. Bârlog 8 Hurrioane 2 41 -gât Peluză : 41. 23, 24. 12 126 109 li? Il­ive 141 14-gr. QUEN MARY 1800 (P. N.) 5.000.000, II 1­ 800.000 III 900.000, IV 450.000 Luminiţa Savana Şerbraiţa IU7. I lorga [51 Hurţuleag |527, IG­ Stolen 2C| 24 22 18­­ 34| 25 Durata: 2’00”U5. — Câştigat: Vl­—V/i. Cota start: Luminiţa l/l. Pr. DRISTOR 2000 (P D.) Pr I 6­000, II 1.800.000, III 900.000 IV 450.000 Caş­in fi SV, Iorga 35 Rostov I 15 Crlţan '04 Mosquito I 0 J Gill 16 Agapia 114 7? Hutuleag HV FTor»l«»Q 1 IV őrjíti 7^ JSC 15 ü 119 119 Pr. PLEVNA 2200 (P. V-) Pr- I 2.000.000, II 600.000, III 300.000, i v 150 000 Jlu Lucky Fomarina Rosaiba 13 2l 27 13 18 16 80 43 lU4 15 62 75 Jocul Austriac Jocul Austriac s'a ridicat eri la Băneasa la suma de 236.795.300. La triere s’au găsit 6 buletine cu 14 combinații cu 7 cai. 1*, câte 16.935 000. Citiţi şi răspândiţi ziarul [peSp unioii! cotidian de sport din România Br. FREDERIC WATTS Endocrinologie sexuală GREFE HORMONALE în I fel POTENŢA şi Insuficientă ovariană BRATIANIl ’9, Tel. 5.55 22 Consultaţii 11—1, 5—8 Dr. MARIA BRAESCU BOLI DE PLAMANI — STOMAC RADIOSCOPII —, RADIOGRAFII SIFILIS BLENORAGIA vindecă în 12 ore -CALEA MOȘILOR 131 (lângă Bulev. Card­.) Cons­ 9—1 și 4—6. Tel. 3­14.42 CAMPIONATELE REGIONALE DE ATLETISM ale juniorilor şi junioarelor au fost câştigate de A. C. R. Ieri dimineaţă pe stadionul A. N E. F. s-au disputat ultimele probe ale campionatelor regionale de atletism ale juniorilor şi ju­­ni­oarelor care au adus victoria clubului ACR, urmată la câteva puncte de Stadiul Român, lipsit de aportul câtorva echipieri de bază La fete victoria a revenit de­taşat tot grupării ACR. Rezultatele zile a doua au fost: 400 m. GARDURI JUNIORI : 1) Zâmbreşteaniu (STR) 61‘‘5; 2) Hadârcă (ACR) 67'; 3) Buzilă A. S.A.M 67' 3; 4) Adele (ACR) 68“; 1­) Andruţă (St. R.)) 68,5; 6) Bejan (VD) 70. DISC JUNIORI : 1) Zâmbreştean­u (St. R.) 28,71 m.; Lupescu (C.F.R.) 28,11 m.; 3) Mărgărit (ACR) 28 m; 4) Simu (ACR) 24,70; 5) Niciu (ACR) 23,13 m; 6) Andruţă (St. R.) 17,37 m. PRĂJINĂ JUNIORI: 1) Mircea Dumietrescu (ACR) 3,05 m; 2) Lupescu (CFR) 2,80 m. ,3) Bejan (VD) 2,60 m. 1­00 M. JUNIORI 1) Adruţă (ST. R.) 2,13,8; 2) Be­jan (VD), 2,14,5; 3) Radwaner (ST. R.) 2,17%; 4) Silvestru (ACR) 2, 17,3; 5) Petrescu (VD) 2,18’’6; 6) Băloiu (CITR) 2,20,00; 400 M PLAT JUNIOARE 1) Andruţa (SR) 72”; 2) Câmpea­­nu Lory (Trebitch) 73”. H. C. — Russu Olimpia 70” 7. LUNGIMIS JUNIOARE 1) Russe­ll Claudia (ACR) 4,50 m; Ra­iciu Dorina (ACR) 4,20 m; 3) 3) Manolescu Marina (ACR) 4-18 m; 4) Hiot Ena (ACR) 4,14 m; 5) 5) Damiand­rict­ (ACR) 3,93 mm; 6) Lory Câmpeanu (TRB) 3,84 m, 200 M. (Finală) JUNIORI 1) Stoenescu (STR) 25” 2; 2) Rah­­­im (IND)­­ 26,8; 3) Muscă Al. (ST. R.) 26,8; 4). Fiel­ea­nu (CFR); 5) Fri­­deman (SR) — H. C. Ciuleanu (Constanța) 26,7. DISC JUNIOARE 1) Mimy Neamțu (Trebitch) 20,85 m; 2) Hiot Ena (ACR) 20,35 ; 3) Russe C. (ACR) 17,74; 4) Lory Câmpeanu (TRB) 16,18 m; 5) Lu­­goşeanu (ACR) 14,53. 3000 m. PLAT JUNIORI 1) Georges­cu (SR) 10,09,8; 2) Ionescu (SR) 14,24,5; 3) Puică (SR) 10,27,5; 4) Căprsiru (VD); 5) Băloiu 6) Antonescu (TRB); Gh. Bejan. — abandonat. TRIPLU SALT-----JUNIORI 1) Topoloveanu (SR) 12,83 m; 2) Simu (ACR) 12,27 m.; 3) Căliuț (A­CR) 12,07 m; 4) Stoenescu (SR) 11,93 m; 3) Zelenca (VD) 11,57; 6) Săvulescu (ACR) 11,32. CIOCAN—JUNIORI 1) Constantul Ştefan (SR) 18,37 m; 2) Simu (ACR) 17,89 m; 3) Zâm­­breşteanu (SR) 17,85; Vilara (ACR) 17,67 m.­­5) Niciu (ACR) 16,88 m; 6) Dinu M (SR) 14,71 m. ŞTAFETA 4x400 JUNIORI 1) Stadiul Român (Radwaner, Andruţă, Zâmbreşteanu, Stoenes­­cu) 3,55,5; 2) ACR I 4,07,5; 3) ACR II 414,3; 4) ST. R. II 4,16,5; ȘTAFETA 4x75 JUNIOARE ACR (Ionescu Teofila, Petrescu Marina, Raid­u D. Manolesc­u) 44,1; 2) ACR II 44,6. Clasamentul general pe echipe : JUNIORI 1) ACR 140 puncte; 2) Stadiul Român 118 puncte; 3) CFR 46 pte; 4) Viforul Dacia 36 puncte; 5) A­SAM 7 puncte ; 6) Trebitch 2 pte. JUNIOARE 1) ACR 89 puncte ; 2) Trebitch 29 puncte; 3) Stadiul Român 23 pte; 4) Godean­u 5 puncte. SERIA I.­ C. r. R. (ARAD)—O. A. 3—1 (î—0) ARAD. 29. — In faţa a spectatori s’a disputat pe Gloria, matchul dintre ec. cală CFR şi CAMT. Fiind superioare gazdele vins prin punctele marcate cula, Berindea şi Perneky­rea ospeţilor a fost sal Both. AMEFA—CFR T. SEVI 3—0 (3—0) ARAD. 29. Jucând în localitate, cu CFR, din Turnu Severin, AMEFA, a învins cu 3—0, la pau­ză 3—0. Au marcat: Carpinet în min. 18 şi 20, şi Samuel în min. 25. CFR SIMERIA—GLORIA - ARAD 7-1 (1—1) SIMERIA, 29. — Au marcat: Filimon şi Crăciun pentru CFR, iar Blandea pentru Gloria . Arbitru: Cosma bun. In minutul' 88, când s’a marcat al doilea goal pentru gazde, arbi­tru a fost lovit. 23 AUGUST—LOCOMOTIVA 2—0 (2—0) LUGOJ, 29 — In plină revenire de formă­ 23 August a­ dispus și de Locomotiva cu 2—0 prin punc­tele marcate de Hambalco. REZULTATE TEHNICE SERIA Il-­ A CEDAT TEXTILEI URGHE CU 3—4 (0—3) 4­—3 (3—0) pentru Tex- Gheorghe. ATORI: 8.000. frumos. N. Giuletti foarte bun­­ARCAT : Daragios (2) (2) pentru Textila Sf­­e­jar pentru Sparta Bo­­cavici şi Crăciun. C REMARCAT: Beder, «JVC» ?. Kiss dela Textila Sf- Gheorghe iar dela Sparta Bo­­bancu David şi Crăciun. D. Nicoară Dionisie a arbi­trat bine următoarele formaţii: TEXTILA SF. GHEORGHE , Zsigmond P—Beder V. Bo­ga Fr.—Barabas L-, Ladislau St-, Székely A.,—Kiss L-. Had­nagy, Avram C-, Daragics B-, Rethi A. SPARTA : Stănculescu—Co­man, Nicu V.—Stănescu, Tăl­­m­aciu V., Ignat—Crăciun, Ni­­culae, Bobancu, Voinescu, Da­vid. Textila Sf. Gheorghe a fost do­minată majoritatea timpului de Sparta şi dacă totuşi a câştigat a­­cest fapt se datoreşte mai mult ,,ghinionului” Spartei. GOALURILE... Textilei se datoresc unor acţiuni individuale. Astfel punctele din prima repriză au fost înscrise în ordin de Caraghici şi Kiss (2) iar Nicolae D. (Sparta) ratează un 11 metri. La reluare un 11 m. este trans­format imparabil de Bobancu, apoi la o înghesuială în faţa porţii David micşorează handicapul iar Crăciun trăgând plasat egalează situaţia. La 3—3 Textila scapă pentru o clipă de dominare şi marchează goalul victorios prin Caraghioi. W. M. TEXTILA BUHUŞI — I­AR- 4-1 (0.1) Feher (Bucureşti) A condus d­­foarte bine­ GLORIA C.F.R. — POLITECH­­NICA (IAŞI) 3-2 (1.1) GALAŢI, 29. — In faţa a 1­000 de spectatori şi după Un joc a­­nost, Gloria C.F.R­ a învins greu Politechnica- Oaspeţii meritau cel puţi® un draw-Au marcat Zapis II, Bancule­ţi Cazacu pentru învingători, iar Deac (2) pentru învinşi. Cei mai buni oameni ai învingătorilor au fost Cazacu şi Zapis II. REZULTATE TECHNTCE SERIA II.a Bucureşti: Desrobirea (C.ţa) — S.T.B. 3.1 (3.0). Bucureşti : Textila Sf- Gh. — Sparta 4-3 (3.0)­Braşov : Textila Buhuşi — I-A-R. 4.1 (0.1). Galaţi : Gloria C-F.R. — Poli­­technics (Iaşi) 3.2 (1.1). CLASAMENTUL SERIA III.— CRIŞANA C.F-R­ (ORADEA) — MINIERUL (LUPENI) 3.2 (1-1) ORADEA. 29. — După un )pe strâns, Crişa­na C-F-R. a învins la club an (2), Palfi (Crişana). Carpii limită Minerul. Au marcat: Co­­net, Jlojan (Minerul). REZULTATE TECHNICE SERIA III.­ Oradea : Crişana C-F.R- nerul 3.2 (1_1)­ CLASAMENTUL Dermz.ta 26 20 5 1 77:16 45 Karres Phoenix Crişana C-F-R. Sun­ anul Arsenal C.F.E.. Tg..M­­Mica Solvay Stăruinţa Ind. Sârmei Minerul Victoria C­F.R. Turda ] I V I Z 1 A B in telefon de la corespondenţii noştri — SERIA I-a Bucureşti: Venus—CFR Caracal 3—2 (2—1). ARAD: CFR—CAMT 3—1 (2—0). Arad: AMEFA—CFR T. Severin 3—0 (3-0). Simeria; CFR—Gloria 2—1 (1—1). Craiova: Sparta—CFR Craiova 3—1. Lugoj: 23 August—Locomotiva 2—0 (2—0). CLASAMENTUL Unirea Tr- 25 19 3 3 104:29 41 27 18 4 5 65:28 40 26 18 4 4 83:27 40 27 14 8 5 65:34 36 28 14 3 11 59:47 31 27 12 6 9 48:48 30 25 11 5 9 46:35 27 27 12 13 12 51:61 27 A.M.E.F.A­Politeehnica Sparta Venus C.F.R. Arad Electrica C­F­ R- Simeria C-A.M.T­­C-F.R. T.-Sev- Gloria Locomotiva C-F-R. Craiova BRAȘOV, 29. — Textila Buhuși 26 10 3 13 53:46 23 jucând în localitate cu I.A.R., a 27 10 3 14 34:58 23 învins, cu 4:1 după ce au fost 27 7 4 16 34:54 18 conduși, până în minutul 60. 26 8 1 17 35:70 17 Au marcat : Suteu î® min. 33 27 6 4 17 24:62 16 pentru gazde, iar pentru oaspeţi C.F.R. Caracal 27 6 3 18 50:99 15 Savin min. 60. Mayer 65. Kurko 23 August 23 7 0 19 29:80 14 68 şi Covaci 71-Textil Sf- Gh. F. C. Ploeşti Textila Buhuşi Sporting F- C. Călăraşi Desrobirea I-A-R. Gloria C.F.R. Sol­co STR. Griviţa C.F-R. Polit® linica Sparta Ferroemail 26 16 5 5 78:42 37 26 15 5 6 56:37 35 25 13 7 5 67:35 33 26 11 8 7 16:59 30 25 12 3 26 11 4: 25 1­ ­21 WM 17 5:50 16 26 6 3" 17 35:64 15 Mi. 25 17 3 5 71:36 37 26 15 4 7 58:35 34 26 15 2 9 53:33 32 26 13 4 9 51:42 30 25 9 8 8 44:52 26 26 11 2 13 38:41 24 28 9 5 12 36:42 23 25 10 3 12 45:59 23 28 6 11 9 33:47 23 26 8 6 12 44:50 22 26 8 5 13 38:44 21 26 4 3 19 26:71 11 25 3 3 19 15:61 * Br. I. RA1SNICEANU Vesterice Sifilis- Sexuali, Tratamente rapide cu Penicilină, str. Vasile Lascăr 12 (parter) Statuia Ro­­setti. Telefon 5.52.1O Consult. 10-1 și 4-7 Dr. DORIN BRAESCU RADIOSCOPII — RADIOGRAFII SIFILIS BOLI DE PLĂMÂNI — STOMAC BLENORAGIA vindecă în 12 ore Sír: BREZOIANIT No 7 Cons. 8—1 1—6 Tel. 3.58-55 Dr. IGNAT NADEL BOLI VENERICE TRATAMENTE RAPIDE CU PENICILINA RAZE ULTRA VIOLETE Brezo^nu Nr 11 COLT CU B-DUL ELISABETA Orele de consultații sunt: 7—12 3—8. Tel. 625.15 Dr. N­OSCOVÎCI tfenerice-ţififis r BLENORAGIA Brezanu* 7 siat I Telefon 6 15 71 Consult S­l. 4­8 Eri şi alaltăeri a avut loc la Târgovişte desfăşurarea con­cursului naţional hipic la care au participat numeroşi concu-^ renţi dim Capitală şi din ţară. Concursul a fost onorat cu prezenţa d-lui ministru subse­cretar de Stat general Damă­­ceanu. Iată rezultatele:­­ %­­ PARCURS DE FORTA 1. Maior Purcherea. 2. Maior Marinescu. 3.­­ Locotenent Tudoran. VANATOAREA GREA (sistem american) 1. Maior Foltescu. 2. Zwelfer-Godeanu. 3. General Iliescu-Zănoagă. VANATOARE MIJLOCIE 1 si 2 ex egno locot. col. Țopes­­cu, maior Purcherea, Zwoelfer-Go­­deanu. Sindicatul funcţionarilor din Ministerul Afacerilor Interne anunţă cu durere pierderea bunului şi nepreţuitului lor coleg MARIN DUŢU Şef de Cabinet Colegii şi prietenii sunt ru­gaţi să ia parte la ceremonia de despărţire, care va avea loc astăzi 30 iunie, orele­­ d. a­, la Crematoriul Soc. ,,Cenuşa” Colegii de la Cabinetul Dom­nului Ministru al Afacerilor Interne, au durerea de a anunţa tragica moarte a ne­uitatului lor MARIN DUŢU _________Sef de Cabinet mmmmtmimmmmm'' VANATOARE USOARA 1 si 1 ex egno Ricot, col. Zahel Tudoran, maior Fotescu­, CONCURS DE DOAMNE 1. Deny Cerchez—Ţintaşul.­­ 7. Vera Schmidt—Băneasa. 3. Anicuţa Mihail—Băneasa. Duminică se joacă Jiul-Ciocanu­l Duminecă se va juca în cafirul diviziei A, un singur match de football. La Petroşani, Jiul întâlneşte pe Ciocanul, ce susţine în cursul săp­tămânii matchuri de propagandă în ţară. Danubiana (Roman)­­A.C.F.R. (Iaşi) 1-1 (1-0) IAŞI. 29.­­ In cadrul divi­ziei C., Danubiana din Roman, deşi a jucat mai bine, n’a putut scoate decât un match nul în faţa lui A. C. F. R. Au marcat: Creţea în minu­tul 30 pentru Danubiana şi a egalat Tache dintr’o lovitură li­beră dela 16 m. Rezultatele concursului hipic naţional dela Târgovişte­ ­ •#* In cadrul Congresului Tineretului la Praga Atleţii români vor asista la matchul atletic Cehoslovacia - Statele Unite La mijlocul lunei Iulie vor ple­­ca la Praga, pentru a participa la întrecerile atletice din batirul Congresului Mndial al Tineretul­­ui. Câţiva dintre cei mai buni a­­tleţi români la ora actuală : Ion Moina, Eugen Lupşa, Zeno Dra­gomir şi, probabil recentul re­cordman la săritura în înălţime Ioan Seter, pentru care federaţia de atletism face intervenţiile de rigoare. Toţi aceşti atleţi­ de valoare continentală- vor rămâne în ca­pitala Cehoslovaciei timp de a­­proape o­ lună de zile, în care timp vor lua parte la întrecerile atletice din cadrul Congresului mondial al Tineretului. Totdeodată vor avea ocazia să asiste la matchul atletic CEHO­SLOVACIA — STATELE UNI­TE, care se va desfăşura la Pra­ga, la sfârşitul lunei iulie, com­petiţie la care dealtfel au fost invitaţi mai de mult de către fe­deraţia cehă de atletism. VIFORUL DACIA şi PETRU RAREŞ om nou învingători in cadrul CUPEI DE JUNIORI BEBE FUNDUCAS Penultima etapă a cupei ,„Bebe Funducas” nu a adus nici o mo­dificare a clasamentului, deoarece cei doi câştigători ai zilei fac parte din seria favoriţilor. Petru Rareş şi Viforul Dacia au dispus de adversarii întâlnit! astfel finala se va desfăşura tot între ei. VIFORUL DACIA — SPORTUL 15—3 (9—3) Nici de data aceasta „Sportul” nu a putut alinia o formaţie completă­, făcând apel la jucă­tori din alte grupări, ceea ce a făcut ca jocul să sufere. Viforul Dacia a luat jocul pe cont propriu şi transformă o lo­vitură de pedeapsă prin Ilie Ile. Constantinidis şi Cocalgeac urcă scorul la 9—0, ca imediat Sportul să reducă la 9—3 prin o încercare a lui Niculescu. La reluare Viforul atacă şi termină partida cu încă două încercări în plus realizate de Johny şi Grigore. PETRU RAREȘ—T. C. R. 6—0 (0—0) După o repriză albă jocul s’a terminat cu victoria lui Petru Rareș prin încercările înscrise de CONST­AN­TINE­SCU MARIUS Si Crişan Ion. IATA CLASAMENTUL: Petru Rareş 7 6 0 1 0 79:29=19 Vif Dacia 7 5 0 2 0 47:31 = 17 T. C. R. 8 2 2 4 0 18:22 = 14 R. C. 13 7 2 1 3 1 27:31 = 11 Sportul 7 1 1 5 0 17:48= 9 Africa de Sad-Australia 2 - 1 Ia football SIDNEY (Sportpress). — In lo­calitate a avut loc matchul inter­naţional de football între echipele Aricei de Sud şi Australiei. După un match foarte viu disputat A­­frica a câştigat Cu scorul de 2:1 Pe o căldură cancculară , PRIMA REUNIUNE SINDICALA de BOX DIN ACEST SEZON a evidenţiat elem­ente bine pregătit şi talentate O mie de spectatori au înfrun­tat­eri dimineaţă pe arena S.T.B. căldura caniculară pentru a asista la prima gală din cadrul campio­natelor regionale sindicale de box. Cele opt matchuri programate dând loc unor lupte aprig dispu­tate între elemente de vale boxului sindical au contrit nota de spectaculozitate a învingătorii reuniunii de­­ fost îndelung aplaudaţi de pentru dârzenia cu care a fată adversarilor lor talent neaşteptat de bine pregătiţi Fanfara S­T.B.-ului a dat deschiderea acestei competiţii populare. C.F.R.B.T. şi U.C.R. sunt primii campioni a districtului de football Cele două match aii de ca­lifica­re disputate ori pe aliena din Splai între C. F. R- B. T-Gralex şi U. C. R.—Macabi s’au bucurat de suc­cesul seonrat. Cai patru combatanţi s’au pre­zentat A ne prestiăud­itii făcând ie­­sipă de energie pentru a-şi în­suşi titlul de campion-La categoria promoţie G- F. R. B. T. a dispus comod de Gralex după un joc de toată frumuseţea-In schimb Maloaibi şi U. G. R- au fost de forţe egale tot timpul iar Badea a obţinut victoria. U-‘ C. F-­ului scăpând balonul în plasă. C. F. R. B- T—GRALEX 4­1 (3-1) Jocul rapid şi spectaculos pres­tat de C. F. R. B. T, a obligat pe Gralex să cedeze la 3 pu­ncta dife­renţă. In urma acestei frumoase şi me­ritate victorii C. F. R. B. T. este campion®i categoriei promeţd-A condus corect d. Preda, uînmă­.­toarele formaţii : C. F. R. B. T. Pătruţescu, Varcov Gheorghe, To­ma, Dumitriu, Gheb­aru, Alexandru, Anagnoste, Dud­v­­rescu, Ciofiac, I­loi­roiu, GRALEX, Bangă, Gereb, Zero­­n­an , Rodnic Prodan, Ionescu, Teodorescu, Streche, Jujaiu, Va­lentin Leoniddis- U. C. R. — MACABI 2—1 (1—1) Cei doi lead­eri ai primei cate­gorii au furnizat un joc egal, des­tul de frumos şi spectaculos. Por­tarul echipai, Ma­cabi, Bade a fost selecţionat şi în echipa Capitalei a oferit vito®, a U­­ C. R.-ului scă­pând mingia copilăreşte în plasă- A condus cu scăpări d- Opr­., Aurel, formaţiile : ,-U. C- R. Cazacu, Oprea, Grăd­u­­nescu, Mateescu Ionescu, Popeanu, Mihail, Popescu, Dobrescu, Fotes­cu, Piscarac-MACABI, Badea, Farkas, Mü­ller, Heller Osias, Daniel, Brener, Fluss Subovici, Marcu, Border. ALTE REZULTATE Text la Buhuși — Depoul B. T. 7—3 (3—3); rejucarre-M. I. C- Almăjan B- 3—0 forfari. Juventus (jun) — B. N. R. (juvn) 3—0 (2—0). Iulian Gociman a câştigat norocos proba de fond de eri V if. n ar?a fxrîima f*e esfcipe Ultima Probă de fond — desfă­şurată înaintea »Cursei Victo­ria’” — a fost alergată eri dimi­neaţă în regia Viforului .Dacia pe traseul Bucur­eşti. Găeşti-Bucureşti (140 km.) Deşi, drumul până la Găeşti e foarte bun — cu excepţia eşirei din oraş, totuşi s-au produs numeroa­se surprize. Boyaux­ ur­i sparte, lanţuri rupte, abandonuri nejusti­­ficate, accidente, vânt puternic Şi la ducere şi la înapoiere . GOCOMAN, ÎNVINGĂTOR NOROCOS Victoria finală a revenit lui Iulian Godloman. — Spunem o victorie norocoasă, pentru că, la mai puţin de 2 km. de sosire — după un accident stupid între Gociman şi Norhadian, acesta din urmă s’a ales cu furca din spație ruptă, dând astfel prilejul lui Gociman să câştige fără e­­moţii. Dealtfel, ghinionul lui M. Niculescu şi a lui Al. Boloni, ne-a privat de-o alergare d­in care se putea realiza o foarte bună medie orară- O plăcută surpriză a fost eri Gh. Negoescu. Băt­rânul peda­­leur, a făcut o alergare peste aşteptări de bună. VIFORUL-DACIA A CÂŞTIGAT ..CUPA GH. COCIU” Dacă victoria individuală a re­venit lui Gociman, pe echipe, victoria şi-a însuşit-o formaţia infor­stă, uşor, categoric, însu­­şindu-se astfel „Cupa Gh. Cocoiu”. CLASAMENTUL GENERAL 1) Iulian Gociman (VD) a par­curs 140 km, în 4 ore 39 m, cu o medie de 30120 km la oră; 2) Gh. Negoescu (Telefoane) acelaş timp; 3) Norhadian (VD) la 44 secunde. 4) Al. Boloni (VCF) la 4’45. 5) I. Dolere (CC, MVM) acelaș timp. 6) V Drăgănescu (VS) la S’01. 7) Gh. Coman (Cremin) la 6'18. 8) St. Po­pescu (VD) la 10”. Concursul internaţional de înnot şi polo pe iapă de la Timişoara TIMIŞOARA, 29 (Prin telefon de la corespondentul nostru Grosz). Astăzi a avut loc in bazinul lisa, un mare concurs internaţio­nal de nataţie şi porta pe apă cu participarea echipei M. T. E. din Budapesta şi a grupării locale lisa­ 1.09- REZULTATELE OBȚINUTE ZIUA I.a 100 m. üiber juniori: Dévény 100 na. brasse seniori: Török 1-19, record regional- 100 m. liber : Novac 1.08. 100 m- brasse jun.: Motez 1-26. 100 m. doamne : Gyönge 1-33-3 x 100 ștafeta mixtă seniori : lisa 3.55. 7 x 33 ștafeta polo : lisa 2.15. Polo pe apă : M­ T.E- C­lisa : 5.5 (4.2)- Au marcat Deveny, Chi­­sencţă, Stănescu, Marin, Novac-ZIUA II.a 400 m. liber juniori: 1) Deveny E.44 ; 2) Bagin 5.50 record naţio,­­nail. 100 m. spate seniori: 1) Chese­­n­iţa 1-22 ; 2) Iosim 1-23- 100 la­ liber seniori ; 1) Bohur­nîtzky 1.07 ; 2) Ernst 1.08. 100 m. doamne : 1) Gyönge 1.27 ; 2) Grebm­ar Edith 1-29- 200 m- brasse seniori: Mozez 3.07-3 x 100 stafeta : lisa 4.04 ; M.T.E. 4.07-Polo pe apă: TLSA — M-T-E- 4.1 (2.1). PRAGA, 29 (Sportpress). — Pe stadionul Strahova din Praga a avut loc în prezenţa a 1­ 000 spectatori un concurs in­ternaţional de atletism la care au participat atleţi din Angli­a Belgia, Suedia şi Cehoslovacia­­Doi dintre cei mai buni englezi s-au rănit în timpul probelor. Negrul Wint a sosit la concurs direct de la aeroport iar în timpul cursei de 400 m, şi-a scrântit piciorul, fiind nevoit să abandoneze. Deasemeni la sări­tura în înălţime, englezul Pa­terson s-a rănit la călcâi, cla­­sându-se­ la locul doi cu o per­formanţă de 1,85 m. Cehoslova­cul Hausenblas a reuşit din pri­ma săritura■ 1,95 m, încercând în zadar să o depăşească. Cea mai remarcabilă perfor­manţă a fost însă aceea obţinută de Mc. Donald Bailey care a Imprimeriile PS® V­isul Liber“, strada Belvedere B — Atenţiune Moina! Ml Donald Bailey a alergat 10.4 ne 100 m alergat 100 m. în 10.4 sec. In iM sec. general la această probă s’au 4oo m. : neh (Ceh.) sp.2 sec.; obţinut rezultate frumoase. Sur- Ljungreen (Suedia) sp.2 sec. ; o­­priză a constituit forma slabă a grun (ceh.) so.e sec.; Laznicka cehoslovacului David care a (Ceh.) 51 sec. fost depăşit­ de compatriotul Său Săritura înălțime : Hausenblas Paracek. (Ceh.) K­oublcek (Patterson (Anglia) 185 .JPh) 1.80 m. jCeh.) 1.80 m. Ton-15.1 Kral (Ceh., 110 garduri : Braec 15.3 se.c. Mo­­zek (Ceh) 15.6 sec. ‘•’'•nan (Belgia) REZULTATELE TECHNICE : sec.; Pa-100 m. Bailey (Anglia) 10,4 Braeckman (Belgia) 10,6 “cv” . . racek (Ceh, 10.7 sec., ?avW­iteh ’ Bucureşti DESFĂŞURAREA GALEI. 1 I CATEGORIA MUSCA. Nicolae Dumitru (Mociorniţa) şi Dumitru Sacaiaş (C.F.R.). Juriul decide în urma unei superiorităţi imperceptibile victoria la puncte a ultimului. Roşu Ştefan (Malaxa) fiind mai rutinat şi lovind mai puternic a dispus la puncte de talentatul Ion Tănase (Malaxa). CATEGORIA COCOŞ Rădulescu M. (Adesgo) este în­vins de Ion Mantoma (Malaxa) prin K.O. în repriza I-a. CATEGORIA PANA Mateescu Mircea (S.T.B.) câşti­gă foarte greu la puncte în faţa rezistentului Marin Pitică (Gagel). Vasilescu C. (Mocioriţa) a fost tactic superior lui Niţescu C. (Mo­ciorniţa). Cu un minut înaint- la sfârşit, arbitrul — deşi căzut — o­preşte matchul decla­­rând pe Vasilescu învingă prin oprirea matchului pentru inferio­ritatea adversarului. CATEGORIA USOA1­­ Cu numeroase crochete puteri ce Linca Nicolae (Malaxa) îşi « judecă un avantaj serios în repriză în matchul contra lan Nicolae (Gagel). Ultimul ar® în repriza secundă o rever... moaşă şi plasând în stommul Lincă o lovitură deac& O face K.O. t match au rea­­işti. Tiţă Vasile ,­ lovind des­­ces of en-Tase Ion (Malaxa) primind o se­rioasă lovitură la stomac nu mai poate opune nicio rezistenţă atacu­rilor din ce în ce mai insistente ale lui Briceag Ion (Malaxa) şi a­­bandonează In repriza II-a. Cea de a doua gală din cadrul campionatelor sindicale regionale de box se va desfăşura Miercuri începând de la orele 18 pe arena S.T.B. ... us! W. M. P.T.T-ul va fi sărbătorit astăzi de către F. R. R. Astăzi la orele 10 dimineaţa în sala de festivităţi a P. T. T.-ului, d. Rudy Conrad secre­tarul general al federaţiei de rugby va înmâna cupa câştiga­tă în cadrul campionatului la categoria Promoţie, precum şi 20 de plachete jucătorilor care au activat în acest campionat De faţă va fi pe lângă sindica­tele respective şi organele de conducere ale Direcţiei genera­le P. T. T. Sparta Praga întâlneşte azi Medicina (Urmare din noa.­t-a) IN cadrul campionatului *­U REGIONAL... sunt in ordinea programului: TELEFOANE, V. DACIA. CAR­­FAVORIŢII acestor matchuri MEN, TELEFOANE, S. C. 44, AURORA şi SPORTUL. ,,SPARTA” A ÎNVINS ŞI ERI întâlnind eri „Sportul”, „SPAR­TA” a învins din nou, fără a pier­de vreun sett. Deşi „SPORTUL” s-­a prezentat ireproşabil, vădind o netă superi­o­­ritate technică — plasament, forţă şi dozaj al efortului — au câştigat fără emoţii cele trei setturi : 15.9; 15.11; 15.13. PROGRAMUL TURNEULUI „SPARTA” DE AZI A FOST MODIFICAT Ora 19,30 : Pulberăria — C-~pheus (b. m. I. finala), arb. d-nii V. Bordeianu si C- Ca­­merman. Ora 20,45 : Sparta — Me­dicina, arb. d, Gh- Niculescu. Ora 22: Carmen — Combi­nata Sportul. Medicina. CFR, arb. d- C. Armăşescu.­­ Cei mai buni de Pe teren : SVANCAR, RABAN și SVOBODA („SPARTA”) , POPESCU, NEAGU şi TIPARESCU („SPORTEL’). ★ In deschidere, , MEDICINA” a dispus de „INF, DACIA”, care astfel a eşit din cursa pentru pri­mul lot în clasament. Scor. ME­­DICINA T V- DACIA 28:21 (6-5). ★ .»START CLUB’’ a învins o se­lecţionată femenină de basket-ball Uşor, cu 1912 (1.0) .■.s-au înregistrat următoarele rezultate: BASKET-BALL MAS­­CULIN. Telefoane — Aurora­s 41.28 (15.16)­ — C- F- R. — S. C- 44 : 28.27 (18.16). — VOLLEY. BALL MASCULIN. — V. Dacia —­ S.T.B. : 12-15 ; 15.13 ; 15.9­ — Me­­dicina — C- F- R. : 12.15 ; 15.13; 16.14. — Sportul — S. C- 44: 10.15 ; 21.19 ; 15-9. — Marina Aurora; 15.5; 15-12. — Medicină — S.T.B­ : 15.9 ; 15.2­ — Carmen— Telefoane : 15.13 ; 5.15 ; 15.12- FORMATII SPARTA-Praga : Svoboda. (7), Raban (1). Vodicka (4), Svancar (8). Horacek (5), Schwarzkopf (6). MEDICINA : Medianu, Dra­­gomirescu, Ponova, Popescu, Petras, Vâlvoi (Dumitraşcu). Comitetil de direcție: VIRGIL ECANGIelU GH. LICHIARBOPOL DODO BERECHET E. HORN EUGEN STĂNESCU Redacţia şi Adiţia Strada Domnia Anastasia 6 Telef.­ Redacţia 4.07.18

Next