Sportul Popular, septembrie 1947 (Anul 3, nr. 775-804)

1947-09-01 / nr. 775

. x&fi Premiile C. L Bălăceanu­ și Predicates deschid stagiunea de toamnă Pr. De Deschidere Pr. Predîcateui* 1500 (P.V.) ICOO (L. D.) „ „ , - _. . Pacific­iu,'» Iorga JC| Al. Guliana Madrilena 12 V. Hutuleae I î. Gheorgh, Mefisto 36 G. stoiap 21 N Vemne joi, '(îlU ■, ~ uGin o Baronii 57*/ Iftuteleae­­’?il Gheorghe Omnium 18 /, Pan • 3 Gabens B. Păstoriţa­­6 I şi Botescu Mi A. Romanes Juj*1 iQ Gh. Stanciu 4 A. Zimm Pr. Bălăceanu* 1800 (P N.) Pr. Leaotă 1600 (P I.) •tăzl 8« inaugureaza stagiunea de toamna a Bănesei. Capul de afîş este deţinut de premiile C. I. Bălăceanu şi Predicateur. In pri­­mul se vor Întâlni patru elemente de valoare : Mosquito, Chiru, Ojlun şi Agapia. Premiului Predica­teur 11 lipseşte semnificaţia anul acesta. Din cauza lipsei de material cavalin vor lupta pentru victorie elemente care au mai fugit ca Păs­toriţa, Baron II, Mefisto şi Pacific s a pierdut farmecul Ineditului nu in­să şi atracţia. Din restul progra­mului vom semnala reprizele premiului Leaota. Concurenţi şi perspective Pt. de deschidere Madrilena se bucură de o certă şansă teoretică. Deşi nu a strălucit în ultimele­ i­eşiri rămâne cea mai calificată să-şi apropie victoria. Co­siţa II cu buna valoare este o ad­versară de temut. Nu deţine însă o condiţie prea frumoasă. Omnium poartă o greutate avantajoasă. Da­­că-i vor ţine picioarele poate pro­cura o surpriză. Pe Juju deşi pri­meşte enorme descărcări o vom ne­­glija căci este o mare mediocritate. Indicăm : MADRILENA, COSI­TA n. Pr. Leaota (rep. l­a Tanc cu valoarea din premiul So­­vata și-ar bara adversarii. Ulterior a concurat modest astfel că-1 vom trece pe planul al doilea. Basm este penalizat. Fiul lul Firdaussi se află însă In plină ascensiune, astfel că o victorie a lui nu este exclusă. Stă pe două frumoase victorii. Turbu­­lent păstrează o bună şansă. Must cu o valoare mai veche ar avea o şansă de prim ordin. Bolbul nu a strălucit insă In ultimul timp. Ga­­roafa III a făcut o excelentă figură in pr. Lotariţa. Iapa te­ află in mare formă, considerent pe care-1 vom acorda creditul. Opriş corect Încălecat nu este lipsit de şansă iar Jon­ ni se pare de puţin barat. Indicăm : GAROAFA II, TANC. Pr. Cătălin Ceahlău este de puţin barat. Pe distanţa probei va fi Insă redutabil. Vidra se află In mare formă. Iapa este o concurentă principală. Cor­, reggle are o şansă detaşată cu bu­na valoare dar a mers foarte prost în vară. Cum odihna la care a fost supus l-a folosit credem că va câş­tiga. Dady este barat, la Claca pare pena­­zată. Bankar corect în­călecat va fi la sosire. Bimbaşa este barată de favorit. Armăsarul deţine însă o excelentă condiţie. Midway bine susţinut nu este lipsit de şansă Indicăm : CORREGGIO, VIDRA, CEAHLAU. Pr. Predicatevor pacific eu greutăţile ce primeşte Ta fi periculos. Mefisto este barat la greutatea din program. Alergarea ar urma să se reducă Intre Baron­i şi Păstoriţa. Intre el marcarea n.­nel preferinţe este dificilă. S’au în­tâlnit In pr. Jolyon. In baza acestei alergări Păstoriţa şl-ar bara adver­sarul. In această probi Insă Baron n nu şl.a fugit va parea că el a fă­cut Jocul Iul Cristal cu care era coleg de grajd. Credem că-şl va lua revanşa mai ales că ulterior a con­curat în progres vădit. Indicăm : BARON­A PĂSTORIŢĂ. Pr. C. I. Bălăceanu Mosquito îl barează categoric pe Chiru după ultima lor întâlnire din pr. Deşliu. Rolbul are şansa hârtiei astfel că-i vom acorda creditul. Chi­ru totuşi va fi redutabil căci la lu­cru se comportă remarcabil. Diuin este de puţin barat. Va conta totuşi efectiv. Agapia are o greutate destul de avantajoasă. Sura pare însă în declin, astfel că ne vom mulţumi a-i menţiona doar şansa. Indicăm : MOSQUITO, CHIRU. Pr. L/eaota (rcp. ll-a) Cimbru este de puţin barat. Surul se află Insă In bună condiţie, fapt pentru care credem că va fi In pri­mele locuri. Pândică a reintrat mul­ţumitor În alergarea câştigată de Harleuz. Cum este de aşteptat să fu­­gă în progres vom merge cu el. Că­luşar nu şi-a făcut alergarea In ul­­tima­ i­eşire căci a avut o montă In­­suficientă, iar anterior a fos tras. Cu valoarea marcată tot cu V. Hu­­ţuleag în şea va fi în lupta finală. Marcel cu buna valoare este peri­culos. Cum a produs numeroase de­­ziluzii ne vom mulţumi a-i menţio­na şansa ce o are. Indicăm : PANDICA, CĂLUŞ­AR. Pr. Latarița Covrig ar avea net avantajul hâr­tiei. Vom merge cu el căci este un element conştiincios. Rosenaar la 31/1 kgr. de favorit îi va da mult de lucru. Stejar a figurat mult timp în ultima­ i­eşire. Dacă şi-a mai re­venit cât de puţin va putea chiar câştiga, Leac este barat de Covrig. Poate arăta însă un plus. Hortensia H nu a făcut nimic In ultimul timp. Indicăm: COVRIG, ROSENAAR. Reeriza l­a Mosquito 52 I. giu V W Gill reepriza Chiru 50 Iorga 2 in Kristofi Djinn 56 Cu­cu 2b Wilson J­Tanc 52 Florsecu 5 A. Zimm. Agspia 5)'/, Hmuleag /• I. Gheorghe Blam 17 Tasim 6 Al. Guliana _ , , „ turbulent 56 G. Enescu 7 E Gabor Pr. Leaota 1600 (P.l.) Must 34v. j. Glii * W-Giu Repriza ll-a Garoafa III. 58 torga 9 E. Gabor. Opriș ’2 Ionescu 1' VL Kristoft Cimbru 50 G. Enescu ^ Gabens B­lob 19 7» PaU II Gabens B. Pândică 597» Tassin 29 Wilson J. Călușar 597» Hutuleag 10 G. Horváti Marcel 501­, Iorga 11 W- G01 Pr. Cătălin 1200 (L.Dj) Bimbo 145*/» 1 G. Stoian I ii N. Verone Pr. Lofarița Ceahlău 60 Tasim "» Lt2 Al. Guliana 1600 (P. V.) Vidra 557, Florsecu I 3 A. Romanes Covrig 3! " Tasim » N Verone ■ ’orteggiu ?57, Hin '■-g lt [. Gheorghe Rosenaar 57*/, Iorga ii Kristóf VI flady »V Ionescu 5 I. Pinka Stejar 58 Crișan it W- GUI Claca ’O Iorga 16 E. Gabor Leferin 53 Cucu 16 E. Gill Bankar 19'/ P- Stoian 17 W- GUI Leac 51*/» G- Boteseu 37 Gaben« R Bimbasa '6 G- Boteseu JM Kristofi W. Hortensia II 50*/* Logofătu 38 v Zimm Midway 1­­ G. Stoian 19­ G. Horvat Miercuri 3 Sept.­­ Program definitiv Pr BIEGEN.— Grupe 330 lei 1100 Cana Prrina, Bacalu, Caroli­na, Vuva, Burlac II. Chir­­siță Maio­r, Navera Rey, AU, Baneasa. Havaiera, Vifor III, Blenzi. Matei, Ghidul­eţ, Gor­­ianaa,­­ Lulu­ca, Nebunică. E­­ventag Star. Tutena, Noguş. Leliţa III. Flored. Valdai, Vrajba. Syver Dai- Pr­EVAS — Cond. 400 lei 1700 Anca, Vai II .Petruţ, Fulger IV Pipetruş. 1720 Haimana II. Sandina, Alarma, Gibb. Crivăţ, Se­meny. 1740 Balaur, Vesilia, Vlăduţ. Bor, Dornic, Vişina. 1760 Dinei Pigmalion, Doriţa. Ru­bicon. Oină, Falnic. Odor T., Dragoş II. 1780 Naura Luntrea, Hăpliţa, Co­cui op. Monte Carlo. Broscoi, Fâşneţ, Hamelia, Ostrov. Eli­sabeth H Pr. CONTENDER.— Când. 250 lei 2100 Sakir Fulger IV, Anca, Mis­ter V. Piperuş. 2120 Arizona Farmece! Haimana II, Sandina. Alarma. Gibb, Crivăţ, Samsar. 2140 Motan' Farmosa, Lauda, Cas­tana.­­Doriţa, Honolulu. Vlă­duţ, Bor. 2160 Cicero, Dinei. Odor T­. Goigu Fany,­Liberator, Dragoş II, Broscoi. 2180 Ospor Moş Crăciun. Monte Carlo. 2200 Leliţa II, Gral II 2220 Dor III, Hansa, Tăviţa. PI EDGAR VOLO— Cond. 400 lei 2160 Gabila. Antonio, Viviane, Fe­­pino. 2180 Memo .Beduin. Caliban. Lo­­• retta-2200 Lup, Senlorita, Baroena, Mân. dica’ Darabont. Dalia W-, Szigfrid, Licurici­, Florioara, Coțofană, Nirvana. Fanella, Ajax. 2220 Lunatec, Lada, Radovanca. Vânt Iii, Harnica. Lidia. Flo­rentina Gabor, Borcea, A­ta­lan­ta. 2240 Vremenciuc. Alis Verds. Su­tat, Prut, Dobândit, Ramura. Ruxandra. Andrei. Gull, Zbur­dalnic Bimaia, Gherase. 2260 Calița, Rebel. 2280 Fărâmița. 2300 Opinca-Pr. DORTHY A M­.—Cond 500,1*1 1760 Doica. Ondra-1780 Barbara. Peter A.. Jaiplea. Ri­val. 1800 Decis,­« Haliactus. Ghiocel, Fantasio, Cocor. 1820 Titan .Uragan, Felix. Potecuța B., Anni. 1840 Xiphias, Fedora. Glorios. Ba-­ alai ca 1860 Amilkar N-, Avanti K., Flaut II, Anarhist. 1880 Accelerat. Br. GRAY GUY. — Rec. 250 1*1 Aprantl 1700 Haimana II. Oscol. Valentin*, Moș Crăciun. Dornic. 1720 Aviator, Odor T., Gogu, Co­­coloş. Liberator. 1740 Rubicon, Natura.­ Nor III, Han­sa, Tăvița. 1760 Burma, Riga. 1780 Ostrov Gafiţa. 1800 Grefei-Pr. HARVESTER. — Rec. 600 lei 2120 Decis, Accelerat, Fantasio, Amilkar N., Xiphias, Glorios, Cocor. Felix. 2140 Titan. Xenophon, Titel, Deluţ. 2180 Dorința Mea. Balalaica. 2180 Avanti K., Anarhist. 2200 Dandko. 2220 Avion. Pr. HOME BREW.— H-cap 350 lei 1700 Valet II. 1720 Florioara. Paradis, Vicleşug, Antonio, Hăipliţa. 1740 Decebal II, Elisabeth H­, Jo­hor, Ben Gazi ,Lada, Doneţ, Selecta, Gabila, Halina. 1760 Oana, Salcâm roşu, Zambur- Greerus, Darabont, Dorina M. Eroina. 1780 Borcea, Baia Mare, Licurici, Salvna, Măndica, Liliana G. 1800 Seniorita, Lidia, Trăița B., Co­ţofana, Fanella. 1820 Gabor Pr. ALMA LEEN­H-ceip 450 lei 2040 Pepino­ 2060 Viviane. 2080 Florin. 2100 Kir. 2120 Prut, Ruxandra, Voinicu. Do­robanţ. Florentina, Baroena, Memo Harnica. 2140 Fărâmiţa. Victor. Nirvana, Guli, Dobândit, Andrei. Ra­mura. Ajax, Lunatec. Caliţa, Sutaş, Atalanta. 2160 Leac. Alis Veriş. Afurisit. 2180 Paulina. Vremenciuc, Spin, Whisky, Briton. Ciugur. Mon. te Cristo. 2200 Bolid II, Rival. 2220 Granita, Opinca. Cocor, Jo­hannes. DELA SINDICATUL PROPRIETARILOR ŞI CRESCĂTORILOR DE CAI TRAPAŞI CONVOCARE Membrii , Sindicatului Crescăto­rilor şi Proprietarilor de Cai de­ Trap“, sunt convocaţi în adunare generală extraordinară pentru ziua de 4 Septembrie 1947, ora 16. Adunarea se va ţine în Bucu­reşti, Bulevardul Mărăști No. 65, hipodromul de trap, cu următoa­rea ORDINE DE ZI 1. Alegerea unui reprezentant în Comitetul Alergărilor de Trap pâ­­nă la Adunarea generală ordinară din 1948. 2. Ratificarea cooptării în Comi­tetul de conducere sindical a d-lui C-tin A­ Marinescu­ 3. Modificarea art. 5 din statute. In cazul când la data fixată mai sus nu se va intruni numărul sta­tutar de membri, adunarea gene­rală extraordinară se va ţine cu orice număr de membri prezenţi, în ziua de 11 Septembrie 1947, în acelaş loc şi la aceiaşi oră, cu a­­ceiaşi ordine de zi, fără nici o altă convocare. *• Toţi membrii Sind Crescători­lor şi Proprietarilor de Cai de Trup, sunt înştiinţaţi că până Miercuri 3 Septembrie 1947, ora 12 a. m­ pot să-şi achite cotizaţiile restante la societate, aceasta în vederea adunării generale extraor. cioare din ziua de 4 Sen'^mb a c. Se atrage amnoţiunea că la adu­narea mai sus menţionată, nu au drept de vot deliberatoriu decât membrii cu cotizaţiile la zi, mai. . Informaţii şi de galop Azi la Băneasa • ALERGĂRILE vor începe la orele 15 precis­• EVENTUL va funcţiona In alergările : întâia cu a doua, a doua cu a treia, a treia cu a patra, a patra cu a cincea, a cincaa cu a şa­sea, a şaisea cu a şaptea. • JOCUL AUSTRIAC va por­ni cu miza iniţială de 500 lei şi va începe cu prima alergare. • SE PARE că Heigh­ Periş duce tratative pentru a vinde 6 din elementele sale unui emisar semnalat recent la Băneasa, pentru a fi trimise în Ungaria. Pe lângă că intenţia conducă­torilor acestei formaţiuni este de condamnat ea nu poate fi admi­să, Jockey Clubul trebue să inter­­vină cu toată autoritatea pentru a nu se permite acest lucru. A­­cum când atâţia cai au părăsit hipodromul luând alte destinaţii decât cursele şi când alergările se sbat într’o inexorbabilă criză de efectiv, exportarea a 6 ele­mente nu se poate admite sub niciun motiv. Trebue să se înțeleagă asta cu atât .Mai mult cu cât precedentul este greu de credat■ Apoi tot efectivul existent se poate des­trăma. Astăzi după amiază pe hipo­dromul de la Ploeşti, refăcut du­pă stricăciunile suferite în timpul războiului, se inaugurează aler­gările de trup prin reuniunea pe care am anunţat-o. Se cuvine subliniată această iniţiativă de propagare a miş­cării hipice şi în provincie. Ea se bucură de sprijinul Prefecturii Jud. Prahova şi al Primăriei Munic- Ploeşti­ . ★ Intenţionam să publicăm astăzi programul complet, al reuniunii cu performanţele concurenţilor şi şansele lor. Din împrejurări independente de voinţa noastră nu o putem face o parte din partanţi s-au declarat la Ploeşti alta la Bucureşti unde urma să se facă cunoscut tot lotul de portanţi. Din cauze pe care nu le cunoaştem, dar care sunt regre­tabile acestea nu ne-au parve­­anit " ....... Ne vom rezuma deci la cele auzite pe cale particulară şi la a schiţa câteva selecţii­­★ După astfel de informaţii ar urm­a să fugă agur din Bucu­reşti: Antonio, Moş Crăciun, Co­cor; Vişina, Guli; Gabor; Sutaş; Bimaia şi Samsar; iar de la Plo­eşti se contează pe: Angela­; Stăncuţa; Geta; Isverr T; Lugoj II şi Ben Hur. In pr. Municip■ Ploeşti nu cu­noaştem alcătuirea repizelor­ Vom desprinde pe: Geta, Victor, Bimaia, Isvor T, şi Voinicu. In pr. Laura Vlaiculescu credem că victoria şi-o vor disputa Sam­sar, Vişina şi Severin. Iar in pr. Prefecturii Prahova vedem câştigătorul înt­re Ben Hur, Prut, Bimaia (dacă fl­.ge aici) şi Cocor. Este cazul să dorim reuniunii inaugurale de la Ploeşti succes şi A*tsm-js ~5- Azi la P loeş­ti Alerg­uri de Ti­mp ANARHIST, JOHANNES și FEDORA ÎNVINGĂTORI Pr. CLAYTON (Walts) Pr- I 125 lei. — Pr. II 40 lei­ — Pr­ I 20 lei. — Pr- IV 10 lei Tribună: 119; 27; 13 — Peluză: 100; 26; 20. Cota­strat: Cicero 5; Libera­tor 3. Pr. EELEE PETER FALNIC (Decision și Fure­a) este antrenat de N. Strijiniuc Tribună: 11; 10; 14 — Pe­luză: 17; 15; 29 — Ev. Tribună: 21 — Ev. Peluză: 22. Cota s trat: Falnic 2/10; Cibb 10 Pr. GRACE AXWOLO CRAI II (Roland D. și Crăiasa) este antrenat de A. Bral­­lowsky. Tribună: 62; 15; 13; 16 — Peluză: 52; 17; 17 și 24 — Ev. Tribună: 52 — Ev. Peluză: 65. Cota strat: Crai II 3*/g; Do­rita 1 Vin Aviator 6. Pr. PLUNDER JR. (Repriza l­a) Pr. I 300 lei. — Pr- II 100 lei. — Pr- III 50 lei­ — Pr. IV 25 lei FEDORA (Decision­ul Flori­ca) este antrenată de St. Bordei Tribună: 22; 14; 17; 19 — Peluză: 26; 15; 21; 17 — Ev Tri­­bună: — Ev. Peluză: 116. Cota strat: Fedora 1 ‘A; Haliactus 3; Salba 3. Pr. LATIN ANARHIST (Walter Dear $i Annemirl) este antrenat de Vas. Catană. _ Tribună: 101; 15; 11; 12 — Peluză: 229; 25; 17; 14 — Bv- Tribună: 1852 — Ev. Peluză: 67 5. Cata­strat: Anarhist 6; Delut 1 l/f, Xiphisa 4. Pr. PLUNGER JR. (Repriza ll-a) Tribună: 53; 25; 21; 23 — Peluză: 72; 28; 21; 20 - Bv-Tribună: 2503 — Ev. Peluză: 62 1. Cota strat: Johannes 8/1; Anni 6/1: Spni 2Vz-Pr. EAR DIRECT Pr- I 175 led. — Pr. II 60 lei. — Pr- III 30 lei- Pr- IV 15 lei BAIA MARE (Stroloh și Ro­my) este antrenată de A. Brau­loksky Tribună: 25; 13; 13; 19 — Peluză: 30; 16; 13; 16 Ev. Tri­­bună: 147 — Ev. Peluză: 91. Cota strat: Baia Mare 1*/*; Beduin VII­ Ioana 6. Pr. IDA NI AY (rep. I) Pr. I 200 le. — Pr- II 76 lei. — Pr- III 35 lei­ — Pr- IV 18 lei Tribună: 43; 16; 18; 18 — Peluză: 49; 19; 28; 16 — Ev-Tribună: 99 — Ev. Peluză: 90. Cota start: Bicaz 3'; Szigfri­d 3; Mănci ca lVI-Pr. IDA NÎAY (rep. II) (Vezi condi­ţiunile alergării la cursa IX-a) euniunea de eri a atras un public numeros, iar jocul a fost mult mai animat decât în anterioarele reuniuni. Alergă­rile au fost spectaculoase şi cu sosiri aprig disputate. Victo­riile au revenit tuturor categoriilor de concurenţi,­­­e la mare fa­vorit la outsider! Din lotul ultim au câştigat Anarhist şi Johannes. Dintre ceilalţi câştigători vom semnala Pe Ba..­.„Mare care promite să devină un element de valoare. De remarcat dublul succes al conducătorului Krailowsky, CICERO a eşit victorios în pri- impresia că va trece uşor. A sărit bine şi a sindludt sindiu sund­u însă şi a pierdut, şi io­ui al doilea ma alergare. A plecat cel mai în favoarea lui Liberator. Iapa bine şi a avut iniţiativa din pre- făcut o alergare suspect de slabă, care la sosire. Pe linia dreaptă a iar Cerkasoff nu s’a gândit la nici i|M8yfr,|&83S^ $0» pomenit gg .câştige. Dintre cei-R lalţi Matern a figurat mult timp, iar Cunajevici cu Oscor a rămas în faţa tribunelor la declanşarea benzilor, dând o veritabilă repre­­zentaţie die circ. In alergarea doi­ anilor VANES­SA a obţinut o categorică victorie. Deşi a foiat un galop în primul o­­col a apărut în fruntea plutonului în cel de al doilea dominând apoi până la sosire pe Oxford. Stilul în care a câştigat o arată capabilă de radicale transformări şi unul din elementele de elită ale generaţiei. Oxford al doilea fără să fie peri­­culos. Armăsarul a întâlnit o ad­versară superioară dar nu e mai puţin adevărat că nici n’a fost con­dus cu convingere. Jessie a fost în fruntea plutonului pe prima parte iar Ghiduleţ a încheiat plu­tonul- Este încă verde. Pr. Alain a revenit lui FALNIC. Fiul lui Decision a avut o bună poziţie în alergare iar pe linia dreaptă a trecut cu siguranţă de Sinaia B. Cea de a doua epuizată a greşit mersul pe linia sosirea şi a pierdut şi locul al doilea în fa­voarea lui Gibb. Ultimul a figurat un timp pe primul plan. Al pa­trulea Dudescu care a avut o fru­­moasă apropii­ere pe partea opusă tribunelor dar a sărit- o CRAI II şi-a apropiat pr. Grace Axvolo. In­sensibil progres de când a trecut la noul antrenor şi având acţiunea mult corectată a apărut în câştigător la eşirea din cel de al doilea ocol, având de luptat doar cu Bor care a depus armele în ultimul turnant şi a ră­mas. In spatele câştigătorului au terminat Dorita şi Aviator. Prima fără un Interminabil galop In pri­mul ocol ar fi dat mult de lucru Iul Crai II. .După galop a avut o revenire impresionantă. Iar Avia­­tor cu un alt conducă­tor desigur că ar­­ făcut o figură superioară- A patra Alice II care trebuia să facă mai mult. Din rest vom semnala pe Nor III care apăruse în primele rânduri la prima trecere dar a să­rit şi a retrogradat. FEDORA şi-a apropiat la mare luptă pr. Plunger jr. asupra lui Haliactus. Iapa a concurat în sen­sibil spor de condiţie, iar în fina­­lul alergării deşi a mers câineşte a mai păstrat un scurt avantaj a­­supra lui Haliactus. Cel de al doii­­lea s-a comportat satisfăcător şi va câştiga în scurt timp- A treia Sal­ba. După un galop în primul o­­col, iapa a făcut o alergare de-a­­dre­pta­ formidabilă, având pe par­tea opusă o acţiune puţin obiişnuită şi dacă nu mai sărea pentru a doua oară la jumătatea ultimului ocol cu greu ar fi putut pierde. Nicăeri Felix care a făcut o aler­­gare nepermis de slabă. Dintre cei­lalţi iubita Mea a figurat din timp pe primul plan. Ca deobicei n’a mai ştiut să meargă din ultimul ocol. • Alergarea principală a zilei a revenit cu o surprinzătoare u­­şurinţă lUI ANARHIST. Fiul lui Walter Dear a ocupat repede o bună poziţie iar la intrarea în ul­timul ocol a luat alergarea pe cont propriu, ducându-se la sosire. In forma actuală nu se va opri la a­­ceastă victorie. In spatele lui au terminat Deluţ și Xiphias. Primul apăruse periculos la intrarea în linia dreaptă dar în acel moment a sărit, iar Xiphias a fost mult timp închis. Locul al patrulea l-a ocu­pat Rival care a făcut o alergare cura­joasă. O menţiune pentru A. milkar N, care a apărut la un mo­ment dat în fruntea plutonului dar a sărit lung. Fanfara II marea fa­vorită nu a contat în lupta finală. Cu un galop din plecare a condus totuşi până în penultimul ocol un­de a luat un Interminabil galop. O performanţă extrem de slabă care nu-i poate fi socotită exactă şi pen­­tru care Cercasoff ar putea da ex­­i­plicaţii. * Repriza II-a a pr. Plunger Jr. a revenit lui JOHANNES. Deşi de­­rutat pe prima parte de iuţeala adversarilor săi, într’o puternică acţiune a refăcut terenul pierdut,­­ iar pe linia dreaptă a trecut cu uşurinţă. A doua a sosit Anni concurând la cea mai bună va­loare şi verificând o condiţie ex­cepţională, iar al treilea Spin după ce a fost mult timp pe planul al doilea- Apăruse chiar ameninţător pe li­nita dreaptă. Marele favorit Brittan, după ce a condus c­u mare avans părând câştigător sigur s’a desechilibrat de pe partea opusă mergând lamentabil , a fost tolerat inexplicabil până la sosire. N’a pierdut pe valoarea lui reală. Din­tre ceilalți a mai figurat Fanta­­sio. Pr. Bar Direct a revenit intr’un stil impresionant iepei BAIA MARE însemnând totodată un fali­ment dela început pentru măsura de a scoate cai dela pariuri. Eri Avioneta a fost exclusă dela pa­riu. Nu discutăm că acest sistem provoacă d® nenumărate ori rezul­tate false cum s’a constatat in tre­­cut, şi nici că ori n a fost alti cai cu şansă mai detaşată decât Avio­neta. Fapt este că iapa a fost ex­clusă, fiind socotită o câştigă­toare cum mai sigură nu se poate. Pentru a exclude un cal conştiin­­cios ca fiica lui Avion — căci îna­inte erau vizaţi numai caii nere­gulaţi — trebue ca victoria ei să nu poată fi pusă în niciun fel în discuţie. Ori, nici pe departe nu era cazul, iapa ar fi raportat cu siguranţă peste egalitate, ceea ce demonstra suficient inepţia unei asemenea măsuri. Nu mai adăugăm că întrecerea de pe teren în care Avioneta a pierdut, după ce şi-a disputat cu hotărîre şansa, a dove­­dit-o şi mai categoric Invi­ ngătoa­­rea s’a mai handicapat cu un ga­lop în penultimul ocol dar a prins Intr’un final impetuos pe Avioneta care serv’se de leaderă. Realizând 1.32 în aceste condițiuni 079 60 140 7b 759 7­dl 770 7­54 75C '31 721 75­ 76L 750 5SC 7dl 751 75 5, 75b 756 77d 7b6 75 iu 77, 74' 70V 77' 7f19 752 747 769 17: Cicero '140 Nteulcea 7P.4 ‘47j 119 100 ’61 Liberator *160 Brailovsky 3b. 1 41.3 34 22 55 Faimoasa 2140 Cercasoff 40 42.0 15 d­ 771 Motan U41 Coroi S. 43.1 44.2 350 252 Zb I Gogu a 41 Ni­cui­eseu N. dep.­­ 1122 502 781 Oscol 7161 Curajevidi opr. 133 252 CICERO (Nautikar­ul Fran­cistea) este a­ntrenat de G­­Ghinea. Pr. I 200 lei — Pr- II 70 lei — Pr. II 35 lei — Pr- IV 18 lei 7-­iVarmessa '767 TSnase SI6'4 i 140.2 16 | 25 719-Oxford Ibit Ichim 49.9 I 42.2 18 | 19 ?5fljesste '64*. 51- i 44.3 Js5 i 102 -iGhiduleț II-6C DobrescuD. “01.3 [ 5 5.3 127 | 51 VANESSA (Sancz și Vamp­a) estee antrenată de I. Grun­­wald. Tribună: 16; 11; 12 — Peluză: 25. 13; ir Cota start: Vanacsea 3/10; Oxford IV?. Pr. ALAN Pr- I 125 lei — Pr. II 40 lei- Pr- III 200 lei — Pr- IV 10 lei 155 Falnic I,110 Cercasoff ‘54 '33.9 11 12 753 Gibb­y 270 Vâna, v 56.3 42.8 255 180 739 Dudeseu I78u I. Szabó “UI.2 41.8 217 i63 14' Oină *760 Crotenco I. 01.6 43.2 217 1­5 739 Anca 1700 Ichim opr.­­ I 60 1012 74? Sinaia B. 1741 A. Szabó 54.5 40.3 36 4u Pr- I 250 lei — Pr. II 80 lei. — Pr- III 40 lei­ — Pr. IV 20 lei 73? Crai II 1751 Bratlovsky “4y '^6 62 51 7«­ Dorita 1721 core’ s m & ?2 49 171 Aviator 172 js qjj 50.4 30.1 139 101 74? Alice II 17­0 Marcu T 51 2 38.4 106 77 767 Bor l*21 Postolache 53.3 40.8 154 12 74 Hansa 17 7L p Anghel 55.6 42./ 81 97 /ii Nor III ‘761 I. Zenide 57.1 40.6 130 89 /61 Fany III' Ghinea 57.8 42.2 106 142 76* Dinei 1^2 Ta­ssocoil OU.l 44.7 41 41 72* Vasilica '74 Vărlir V U. 42.8 778 1010 73 s Tăvi­ta IfOl Jh. Bal mer 0’.7 48.7 276 1­0 179 Fedora !74( Bordel *37 M0.2 22 25 J0 Haliiactua * 74( Marcu T. 0 30.2 58 , 54 149 Salba 1751 Brailovsky 40 30.0 53 5 2 Whisky 1741 DobrescuD 457 1Ü1 f50 Am sosit l76( Jh. Ral mer ^03 21 i Í6Í Glorios *7öU D. Ivănescu 40.6 31.3 M8 41 Í70 Felix ‘780 Ghinea 41 )0.4 37 52 V» Iubita Mea 1740 Butan N. 42.2 33.2 lu84 212 Í5C Anarhist 12160 Tănase G ”­4.2 79.9 III 2/9 51 Delut blUU I. Szabó­­*­•* 38 bl ii 1 Xiphias 2140 Gaidev. N. 14-« 31 58 b7 iby Rival 7120 Marcu T. , 15 32 2­50 9­0 16C Yen Bordel 15.3 14b iiv Í50 Accelerat 2140 St-Jiniue N' 15.5 31,4 320 451 )9C Famfara II 71U Cercasoff 19.8 35,1 7 10 131 Amllkar N. T4C Ichim Ä)., 33.7 IU 77 (Vezi condițiunile alergărei la cursa V-a) 150 Johannes 11760 Gaidev N. s38 '29.8 53 72 Anni (7Ö0 Croţenco l. 1^6 112 fö/í Spin 1741 Marcu T. 38.6 31,1 115 280 (20 Fantasio l78U St-Jintuc M 39.4 29.6 81 46 157 Uragan 1760 Bordei 40,1 29,9 83 51 f62Kir 1701 Butan N. 40.4 34.4 124 230 Í49 Rrif/vn 1740 DobrescuD. 40.6 32.3 23 20 jfd­ Xitel 1801 Ghinea 40.8 29.3 79 lJb JOHANNES (Bravo și Primrose) este antrenat de N. Gal­d€L6V * 751 Bala Mare <721 Brailovsky *39 M2.4 25 30" - Avfoneta 700 DobrescuD. 41.2 34.8 -/ - 75 Beduin <740 Tănase G 41.9 33 28 24 5‘ Ioana (74< VoronlD 4\6 3o,7 149 61 75b Lvtyana G 1740 Vârlar V 48.5 36.7 79 72 759 Na ura <72> St-Jlnluc M- 48.H i\l 1/2 lfi2 m SS. o» «Aa *» « •* w 786 Zambur I '40 I assopoi 51.5 38. > 82 66 75 Gafița 1721 Ghinea 56.9 2,8 dob 214 n­, Bicaz 2180 G. Crainic »25 '34 45 68 77/Szigfrid e -100 Toadera« L 36 36 1 9 80 74­0 Măndica 2160 Gaidev. N. 25.5 21.5 45 45 702 Harnica 2180 Marcu T. 34.8 34.8 232 412 77­­ Fanonio­v Ih­­anase 36.1 36.4 43 36 759 Uliana 21bC Brailovsky 35.8 35.8 46 57 752 Lida 2141 I. Zenide 37.9 37.9 146 12 747 Steaua B- 22Ct I. Szabó 3 .8 35.8 79 162 769 Pepino 2100 Lucan B - 217 180 BICAZ (Decision și Baronnesse Wan) este antrenată de C. 7?3 Timor 720Ü G. Crainic »23.8 '32.6 24 32 75 Loretta 7>4fl Vs* Ca»- ■ 24.1 35.4 62 49 76 Ramura 2200 Gaidev. N. 24.3 32.9 75 60 740 Sencorita 2180 V orori. r 24.6 *3.8 82 5 7 7 Fărâmița 222' Marcu T. 24.6 32.3 7/ /2 774 Monte Cristo 2240 Ghinea 25,1 31.b b8 8 75 Lord Castell 2220 Mike I. I dep.­­ Je­f 1 740 Lidio 2180 varlan 1 dep . 80 112 A IACUL AUSTRIAC Jocul austriac s’a ridicat ori la Băneasa-Trap la suma de 53 949 lei. La triere s’a găsit un sin­t aur buletin cu șapte cai câștigători. Ca titlu de curiozitate redăm bu­letinul. Iată-l : Dorita-Crai­ul-Tă­­vita; Fedora; Fanfara II-Anar­hist; Johannes-Anni-Titlel; Baia Mare; Liîiana-Steaua B- Bicaz; Lord Caste­lM­iorella-Lîdia -Ti­mor. © D. IOAN FRÂNCU este iîimipul nostru la reuniu­nea hipică de azi dela Plo­ești, „ ......" . .. 1 Dimineaţă la Strandul Cupele ,,Casei Prieteniei Sovieto-Române“ 4 şi C. S. P. îşi vor cunoaşte câştigătorii din tur*­neu f­lger eliminatoriu *. Rezultatele mate hwiloa* de eri Terenurile de la Strandul Braga­­diru găzduesc astăzi dimineaţă e­lib­in­ar­ea competiţiei fulger e­liminatorie începută ori după a­­miază, organizată şi dotată, cum se ştie, cie trei cupe de „Casa Prieteniei Sovieto-Române“ (care-şi inaugurează cu această ocazie Pr°, priile-i terenuri şi de OSP. Dat fiind numărul mare al echi­pelor înscrise s-a renunţat la or­ganizarea non-ui turneu (fiecare cu fiecare), rămânând echipele cate­­gorisite în grupe unice, însă siste­mul de disputare fiind eilmnat prin De aceea, programul a fost alcă­tuit la FRBV doar principial şi schimbat după necesităţi pe teren, astfel încât publicarea unui pro­gram nu a­re rost, cel real fiind cunoscut în parte de echipe. Azi se vor disput­a sferturile de finală, semi­finalele și finalele, între echipele câștigătoare ale matchurilor de eri, cum se poate vedea mai jos, în publicarea pri­melor rezultate înregistrate. BASKETBALL MASCULIN Viforul Dacia (DN)—înainte (I): 24—10 (10—8) ; Orpheus (Dn) — S. C. 44 (ÎI) : 2—0 forfait; Radu Vodă (I)—Telefoane (II): 13—8 (8—4) ; As. Sociale (I)­­— Macaby (II): 2—0 forfait; Telefoane (DN) S. C. 44 (I) : 10—9 (6—9) ; Sportul (DN)—Vif. Dacia (I) : 16—13 (2—12); Aurora (Dn)—Au­rora (II): 15—9 (4—9) ; Medicina (DN)—Aurora (I) : 22—11 (10—9) VOLLEY-BALL MASCULIN SERIA I Zephir (HI)—S. T. B. (D : 15—0 forfait; Aurora (I)—Zephir (III): 15—13 ; Aurora (II—S. T. B. (I): 15—0 forfait; Telefoane (Dn) — • AM CETIT, în m­anus­­crs, regulamentul internaţio­nal de volley-bail, ce va in­tra în curând sub tipar-Sunt modificări puţine faţă de cum se juca până acum. Esenţial, doar faptul că tere­nul e împărţit în şase spaţii fixe, câte unul pentru fiecare jucător, spaţii ce nu pot fi schimbate premeditat- Apoi, conducătorii unui match sunt în număr de cinci, iar numă­rul rezervelor permise de mi­nimum una, maximum şase. Vom reveni, însă. „ In campionat campioana regională de basket­ball ,,Te­lefoane’’ îl va utiliza Şi pe Dănilă, achiziţionat de­ la ,’De­­lavrancea”­• Se dă ca sigur trecerea lui Sinu Sădeanu la ,’Vif- Dacia”, care a mai achiziţio­nat doi tineri talentaţi de la ,­S. C. 44’’, ăl impiror nume sunt deocamdată ţinute în secret-O Gruparea sindicală ,,Franck-Cafea" se va defiin­­ţa­ după trecerea jucătorilor săi la „Radu Vodă” şi ,,V. S­­C.”. I Zephir (IH): 15—9 ; Radu Vodă (On)—STB­­D : 15—° forfait; Radu Vodă (On)—Zephir (HD : 15—6 ; Telefoane (On) — Aurora (D : 15—3 ; Telefoane (On)—STB (I): 15—0 forfait; Radu Voda (On)—Aurora (I) : 15—3. SERIA II C.F.R. (On)—Macaby (X): 15-1; Val Vârtej (D ) —Sportul (On): 15—0 forfait; Macaby (D—Spor­tul (On) : 15—0 forfait; CFR (On) —Val Vârtej (I) : 15—6 ; CFR (On)—Sportul (On): 0—0 dublu forfait; Macaby (I)—Val Vârtej (I): 15—0 forfait. SERIA HI S. C. 44 (On)— S. C. 44­­ID: 15-9; S.C. 14 (On)—Aurora (On): 15—9 ; S. C. 44 (N­)—Aurora (On): 15—7 ; Viforul Dacia (N­)—S. C. 44 (N­) : 15—10 ; Viforul Dacia (I­) —Aurora (On) : 15—8; S. C. 44 (On)—Viforul Dacia (H) : 15—10. VOLLEY-BALL FEMENIN Sportul (On)—Start Club (On): 15—4. V. S. C. (On)—Telefoane (D : 15—0 )= forfait; Sportul (On)—Telefone (I): 15—­V forfait. In prima zi, cu tot vântul care a Influenţat oarecum jocul, S’au obţinut rezultate normale. Cupa Casei Prieteniei Soviete* Române va fi înmânată câştigă­torului turneului de volley-ball în ziua de 14 Septembrie 1947, de ziua tankiştilor sovietici, când se va juca şi un match între echipa aviaţiei Sovietice şi echipa câştigătoare. PROGRAMUL MATCHURILOR DE AZI 31 AUGUST 1947 BASKET­BALL MASCULIN Ora 8 : Orpheus (Dn)—Macaby (D ; Ora 8.30 : Viforul Dacia (DN) —Radu Vodă (ID; Ora 9: Tele­foane (DN)—As. Sociale (D; Ora 9.30 : Sportul (DN)—Aurora (Dn); Ora 10 : Medicina (DN)—învin­gătorul Orpheus (Dn)—Macaby (D­După consumarea acestor jocuri, se vor dispută, în continuare, semifinalele și finalele. VOLLEY-BALL MASCULIN TEREN I Ora 8 : Telefoane (On)—Radu Vodă (On); Ora 9 : Medicina (On)—Viforul Dacia (On) ; Ora 9.20 : Medicina (On)—Telefoane (IN­); Ora 940 : Medicina (On)—U. S. C. (I); Ora 10: Viforul Dacia (On)—Tele­foane (N­) ; Ora 10.40 : Medicina (On)—As. Sociale (I). TEREN : Ora 8,40 : Telefoane (N­D—As. Sociale (D ; Ora 9 : Telefoane (N­D—V. S. C. O) ; Ora 9,20 : Vi­forul Dacia (On) — V. S. C.­­D ! Ora 9,40: Viforul Dacia (On) — As. Sociale (I); Ora 10 : As. So­ciale (I)—V. S. C. O). VOLLEY FEMENIN Ora 10,20 : V. S. C. (On)—Start Olub (On) ; Ora 10,40: Telefoa­ne (I)—Start Club (Om); Ora 11 : V. S. C. (On)—Sportul (On). Organizarea „Diviziei Naţionale” de basketball Prima şedinţă a delegaţilor de grupări s’a ţinut Vineri Alaltăeri saară la FRBV s‘a ţi­nut prima comafăituire a delegaţi­lor d­e grupări ce umează a lua parte la primul campionat al „Di­viziei Naţionale" de basket­ball din România. Intr'o perfectă uniitate de ve­deri și trainic entuziasm, s'au luat următoarele hotărîri : a) echipele vor face depasările pe cont propriu (transport, casă, masă); b) încasările se vor împărţi, — după reţinerea cheltuelilor de re­gie ș­i cotei OSP de 17­/j, — între echipa ce se deplasează (G0°/e) şi echipa organizatoare (40®/e); c) o cotă din încasări se va fixa şi reţine pentru formarea unui fond de rulmente al „Diviziei Na­ţionale“; d) viitoarea şedinţă a delegaţilor de grupări se va ţine Luni 1 Sep­tembrie la orele 19, când, conti­­nuându-se discuţiunile începute Vi­neri, se va discuta şi posibilitatea introducerea unei a opta echipe în campionatul „Diviziei Naționale“. De la Sindicatul ziariş­tilor profesionişti Membrii Sindicatulu­i care nu activează în presă sunt rugaţi a trece la Secretariat pentru rela­ţii. Azi, la ora 8,30, începe reuniu­nea regizată de .,FRC'’, Matchul de viteză, între cei şase din .­naţionala’’ pentru So­fia. — Mihăn­escu, Niculescu, Gocimann, Norhadian, N. Boloni şi Ocneanu, fiind mai mult un antrenament oficial, nu mai are o importanţă specială cui va reveni victoria. Examinat­orii au decretat lo­tul, astfel că oricum se vor com­porta aleşii nu mai­­ poate in­fluenţa asupra modificării lotu­­lui._______________________________ La „puşti” la categoria III şi IV, va fi o răsboire acerbă, jus­­t­ifcată de lunga perioadă­­ de carantină — care, şi ac­. înlă­tură pronost’­curile, întrucât după atâta vreme de când nu i-­am mai văzut a vid ca unele şanse e cât se poate de riscant-La categoria I şi II, deasemeni es­te mai prudent să aşteptăm să evolueze. Deci, o zi fără calcule ale hâr­tiei, fără anticipări. Asta, f­reşte nu exclude un spectacol atrac­tiv. LISTA PARTANŢILOR ,,VCR’’ : Kubric; Necşuiu; V­­ara­ghero; Korodini; Olah; Hai­­bert Baclagian; Cociumian; G. Zahar­ia; St. Petrescu; Ruja; Se­­lu; Hoisescu. VIFORUL DACIA; Bors. Ro­bert; Drăgănescu; Zarugh­an; Ed. Baclagian; Drăgan; G. Bogdan; C. Marinescu; Arşică; Garabet Baclagian; St. Popescu şi Zaha­­rian MALAXA: M. Ştefănescu; G. Popescu şi Atlas. GAZELECTRA: Po­piţoiu. O evadare din banal Astăzi, o reuniune fără pronosticuri în ciuda unui start foa­rte populat Poşta redacţiei D-lui Maior VINTILA JULEA, Loco. — Am primit scrisoarea d-tale. Cazi într’o gravă eroare, explicabilă numai pnntr’o mare doză de rea cred’nță la*­­ d!* e : Ceeace facem noi nu este n pa­riu’’, ci un concurs al c­i.turnor. Din acest concurs nu numai, că nu tragem venituri ci ziarul mai dă din buzunar o bună parte din premii, cari sunt mult mai mari decât încasările făcute din cei 5 lei primiţi. Pe deasupra, drepturile d-tale pe cari te bazezi de pe ur­ma înregistrării regulamentului la Tribunal, sunt iluzori­ întrucât acest fel de concurs există de zeci de ani în mai toate ţările lumii, de unde d-ta l-ai copiat, ca şi noi dealtfel. Ca o explicaţie suplimentară (la care dealtfel tonul adresei d-tale nici nu-ţi dă dreptul) putem să-ţi comunicăm că anul trecut am a­­bandonat ideia acestui coect.rs nu în urma ridicolei d-tale notificări, ci din cu totul alte motive­ Acest concurs are asentimentul tuturor forurilor sportive şi a găsit de a­­tunci o primire entuziastă în toate cercurile sportive, fi­nd con­siderată ca o splendidă idee pen­tru popularizarea Diviziei Naţio­nale A. şi B. Orice insistenţă din partea d-tale după cele spuse, este de prisos- Punct. . . L.­­..... PENTRU I r**-’**» f Tf I Pe«*L u a di­a pes binibtea abonaţilor noştri studenţi, mi­litari, elevi de a nt. In continuare zi­arul nostru cornii. ni cânt că acei cari au achitat absiv*­­me nitul ziarului îci LEI VEiîM?* până la I Cctomîsrîe 1947 15 J se expediază ziarul. în porinuare. ADMI m I STRAT a A pr- '"M I Cu acest bon n*-,’oct eon sumei de LEI 20 două locuri Stal Ia spectacolul „A 8-a nevastă a lui Barbă Albastră” Ce se joacă azi Du­minică 31 August orele 4 și 8 seara la Teatrul Maria Filotti str. Sărindar 14. Serv. Presei Teatrale

Next