Sportul Popular, decembrie 1947 (Anul 3, nr. 866-890)

1947-12-01 / nr. 866

VA FI DETRONAT LEADOM? 1. ITA 13 9 3 1 61:12 21 2. CFR-T 13 9 3 1 38:13 21 3 U. 13 9 0 4 30:22 18 4. CFR-B. 12 8 1 3 41:16 17 5. CSMM 13 6 2 5 21:25 14 6. Libertatea­­ 13 5 4 4 26:23 14 7. Ciocanul 13 6 1 6 24:24 13 8. Jiul 13 4 5 4 21:21 13 9. RATA 13 5 2 6 25:10 12 10. Juventus 13 4 4 5 31:27 12 11. FC Ploesti 13 5 1 7 24:22 11 12. Dermata 13 2 6 5 16:22 10 13. Ferar 13 3 4 6 20:27 10 14 ASA 12 2 3 7 16:30 7 15. Unirea Tr. 13 2 3 8 13:43 7 16. Otelul 13 3 0 10 20:51 6 «SĂPTĂMÂNA PRIETENIEI ROMÂNO­JUGOSLAVE»­ «au împlinit eri doi ani de­­ când Iugoslavia mareşalului Tito a fost proclamată Repu­blică Federativă Populară. Doi ani, de când eroicul popor iugoslav, ca* fii în lupta de eliberare naţionala, a pornit pe drumul noi al desvoltarii, al progresului şi al socialismului, fâu­ritor de viaţă mai bună. In anii grei ai războiului, când ox­presiunea nazistă înăbuşă voinţa poporului, tinerii partizani porniţi din Munţii Bosniei, Herţegovinei, Muntenegrului şi Croaţiei, s-au ri­­­dicat sub conducerea lui Iosif Broz Tito pentru a sfărâma lanţurile re­ţelei. , , Au­ trecut de atunci anii cei mai grei de muncă intensă,­­pentru re­construcţia ţării şi ■dădirea unei noue iugoslave. România democrată şi Iugoslavia sunt astăzi înfrăţite In acelaş ideal intinzându-şi frăţeşte mâinile. Alături de celelalte schmbri, spor­tivii celor două ţări prietene s‘au înfruntat cavalereşte, tineretul Ro­­mâniei şi Iugoslavîe! Infinţindu-se aşa cum au făcut-o şi in lupta pen­tru zdrobi­rea fascismului. O săptămână a prieteniei româ­­no-jugoslave In cadrul căreia se vor organiza, conferinţe, spectacole şi manifestaţii, este un semn de înaltă preţuire pe care poporul ro­mân îl arată faţă de eroicul popor al Iugoslaviei. BvBLIGTIJCA AT»! ANUL III.­­ No. 866 ii I r o c IT Luni I Decembrie IS4T i! ! I A S i Redacția 4 07 48 Telefoane: Tipografia 3 84.39 Administrația 6.1406 Redacția şi Adiția: _________Str. Sărindar 5~7 9. — București EXEMPLARUL IE 1 5 Tua poștală platita In numerar 166.528/9*5. Coat CSC. Nr. 7**9­ ­IAMENTE ANUALE ânstitute 5.000 tot Pai ticulari 3.000 lei Staden­t.1. sindicaliști militari» lunar 120 lei L­­ib­er­tate­a a sosit in Capitală /­­ cu tot efectivul şi cu Vaczi care îşi va relua locul in echipă. Cum scriam eri, echipa ară­deană nu mai apare în aceiaşi lu­mină favorabilă, din cauza perfo r­A. S. AB5VIATA Savu Catană Panait Ivan Mladin Zeană Fătu Molnar Creţu Popescu Balaş Arb. d. C. POPESCU Boroş Spielman Turcuş Biju Bodo Serfözö Szilaghi Ţiriac Megan Popp Vecsey LIBERTATEA nuanţelor slabe obţinute în ultimile două etape. Libertatea suferă psichologic şi este ştiut că aceasta se răsfrânge şi asupra condiţiilor de joc, tehnice, tactice, fiindcă în afară de aceasta echipa rămâne posesoarea unei cer­te valori. O privire asupra clasa­mentului justifică afirmaţia şi cu împlinirea condiţiilor psichologice din nou orădenii pot face o partidă de talia aceleia cu Juventus. Oricum, A. S. Armata dacă ia în consideraţie rezultatele de până acum şi priveşte numai ca atare, adversarul, său de astăzi, intră în teren manifestând optimism pentru matchul care-l susţine, optimism rezultând şi din rezultatul foarte (Continuare la rubrică) CIOCANUL Gorenstein Am­bru Novac Niculescu Teodorescu Siclovan Farkas Moisescu Bartha Kamik Sârbu Arb. d. PICKY KRONER Cricovan Paraschiva Nicşa Rugiubei Popescu Câm­peanu C. Marinescu Pop Bone Silaghi " JIUL "C­iocanul ne face cele mai mari­­ dificultăţi când vine vorba să ne anunţe echipa. Mai mult decât sigur, echipa aceasta are cele mai multe moaşe şi aci­a-TEODORESCU (Ciocanul) pe ratând acelaş desechilibru de teren. Deci nu­ v’am putea garanta că formaţia pe care o citiţi mai sus (Continuare la rubrică) ASTĂZI CUPLAJ LA A N.E.F. DESCHIDEREA ORA 12,45: A.S.A. - LIBERTATEA VEDETA, ORA 14,30: CIOCANUL-JIUL Un match al ince­titudinii. A. S. Armata — Libertatea­­ Vor câştiga individualităţile dudeştene sau echipa Jiul FATU (ASA) ASTAZI LA programează lupte strânse Sfârşit de sezon atletic... După o activitate neîntreruptă, Du­minecă de Duminecă. FRA-ul încheie astăzi sezonul 1947, cu ultimul con­curs oficial Campionatele naţionale de cross-country. Şi ca pentru un sfârşit d­i sezon a­­tât de bogat în evenimente pentru atletismul românesc, probele de as­tăzi­ vor încununa succesele şi efor­turile de până acum. Două săptămâni de la Camp. fg. grmale, câteva ore înainte de sfârşi­tul oficial de sezon. Fericită intersecţie pentru un cam­pionat naţional de cross. Astăzi se întâlnesc la Stadionul Ti­­neretului câştigătorii regionalelor de la Constanţa Braşov, Timişoara şi desigur localnici să probeze ochilor, bucureşteni. REZULTATELE MATI DURILOR DE VIZIONARE DE AZI şi ale tuturor manifes­taţiilor sportive, le pu­teţi asculta astăseară, la ora lil.13 in cadrul buletinului sportiv al postului de RADIO ROMANIA LIBERA­­ pe 48,3 m­. lungime de undă Şi tot astăzi vîn şi cei ce n'au câş­tigat cei ce speră să câştige sau cei ce vor să înveţe. Au sosit provincialii Faptul că provincia va prezenta — ca întotdeauna până acum—cei® mai bun© echipe v® asigura o luptă mai aprigă. Er­i după amiază au sosît toate for­maţiile provinciale. Astfel de la Constanţa. Desrobirea a sosit cu un lot excelent. Deasemeni CFR Timişoara. Până acum UAR-iştii nu a­u sosit încă. Radu Ionîţă, Vlăducă sau Dinu Crîstea — C.F. R.| U. A. R. stau Stadiul Român Dacă până acum victoriile au fost mai mult sau mai puţin certe, la a­­ceastă probă, ele nu pot fi anticipa­te nici cu aproximaţie Radu Ioniţă în formă a promis o victorie mare. Vlăducă, campion anul trecut, nu (Continuare la rubrică) închiderea sezonului a­tle­tic oficial C­OSEA CEA DE A 29-a EDIŢIE CAMPIONATELOR NATIONALE DE CROSS şi doar doi câştigători sigu­ri) Avram şi Elena Dinescu VICTOR POP (UAR) G­ala­­de box de astăzi dimineaţă ! ne anunţă un mănunchiu de proaspeţi profesionişti, care au singurul merit că sunt tineri, talentaţi şi dornici — cu ajutorul exclusiv al posibilităţilor lor — să treacă pe primul plan al actualită­ţii pugilistice româneşti. în acest scop ei vor uza probabil de toate facultăţile lor fizice şi teh­nice pentru a promova acest exa­men public căruia împrejurările speciale îi acordă o deosebită sem­nificaţie. In asemenea condiţiuni nu-i ex­cluşi să existe o directă repercusiu­ne asupra spectacolului propriu zis care poate fi cu mult peste aştep­tările tuturor. Lucru pe care ni-l dorim sincer împlinit, pentru că în ring vor păşi multe elemente ta­­­be­n­ta­te chemate să joace un rol pri-PROGRAM Amatori Petre Dum­itrescu— Const. Ştefan Al. Roman—V­asile Tiţă I. Vasilov—A. Debenac Profesionişti ,V. Răileanu—Gh. Mă­­tăsaru (0X3) N. Buză—Ion Zahlen (0X3) V. Negreanui—Const. Maxim (8X3) în O MAXIM viaţa pugilistică din m­ondial ţară. Amatori CONST ŞTEFAN luptă cu gardă inversă şi desigur că acest lucru va Incomoda pe PETRE DUMITRESCU Primul are avantajul poziţiei, iar secundul pe cel teoretic. O decizie de egalitate poate că îl va împăca. Element cu o ascensiune surprin­zătoare și lăsând parte din lotul o­limpic VASILE TIȚĂ trebue să con­­firme bunele impresii, t dispimând­ de campionul regional AL. ROMAN. AL. DEBENAC se pare că debu­tează. De acoio credem că adversa­rul său ION VASILOV este prea puternic pentru ei. Secundul este mare favorit, dacă Debenac nu va fi surpriza pe care ne-o anunţă cei interesaţi. N. Băiletannu un favorlin In prima semi-finală a campiona­tului naţional la muscă, N. BAI­­LEANU este pus să rezolve o pro­(Continuare la rubrică) Astăzi dimineat­a la Palladium DN EXCELENT PRILEJ DE AFIRMARE PENTRU UN MAN­UNCHIU Dl TINE­RI PROFESIONISTI • BAILEANU Sl BUZA FAVORIT« «N FAr^ LUI MATASAXIU Sl ZASNEA UN VIITOR COMPETITOR LA PAMAs NEGREANU SAUlMAXIM 9 UN FRU­MOS PROGRAM DE AMATORI IN DESCHIDERE PROGRAMUL SI ARBITRI! MATCHURILOr DE ASTĂZI DE DIVIZIA A DERM­AT­A—UNIREA, la Cluj, arb. d. A. Bog­dan, fav. Dermata. CFR T.—FER­AR, la Timișoara, arb. d. I. Ceah­­reanu, fav. CFR T. „Uu—C.S.M. M.­ la Clu­j, arb. d. Crîstea Maî"*n, fav. „ITM. IT A—CFR Ii., arb. d. Mitran C., fav. IT A. RATA—OTELUL, arb. d. Daju S., fav. RATA. F. C.­­PLOEŞTI—JUVE­NTUS, arb. d. Franu Şte­fan fav. Juventus. JOE LjOlflS STABILESTE IM­ RECaflD DE... pGEVITATE! Campionul LOUIS, va st lui pe care-l la 5 Decembr LUL PENTR za­ de preced Louis a de dela 5 Decid CUT K. O.”. Cine? mondial ift t&fte categoriile, JOE , bili un recortT cu ocazia matchu­­va susţine împotriva lui WALCOTT ie şi anume: ISI VA APAEA TIT­II A 24-A OARA, — fapt nereali­­entii campioni.­i clarat, cu privire la ma­tehul său mbrie, că „CINEVA VA FI FA­ SPIUININDU-SS PE PSINCIPII DEMOCRATICE SPORTUL IN IUGO­SLAVI­A E­DUIRAT DE CEA al PURĂ CONCEPŢIE A AMATORISMM • F. I. S. A. J.-ul, organîs©fia masseria* populare sportive © Sportul reipe :­f cethal Iul • Grandioase c­ompetiţii cross-cmxmtry O ţară nu prii?! întinsă, dură şi colţii roasă dar totuşi harnică şi primitoare. Un popor de oameni dârzi, de o sobrietate firească, energici şi constructivi. Iată, fără paradă inutilă de cuvinte, ceea ce este astăzi Iugoslavia nouă, por­nită cu hiotărîre pe făgaşul democraţiei populare. Acea democraţie, regim al liber­tăţilor necontestate prin care se satisfac năzuinţele masselor şi pentru care au luptat cu neîntrecută înverşunare vajn­eii partizani din munţii Bosniei, din pădu­rile Muntenegrului, de pretutindeni— ,.fc ' O călătorie, fie ea oricât de scurtă, tn această nouă şi sănătoasă Iugoslavie, tţi dă prilejul unor constatări semnificative şi unor revelaţii dea dreptul neaşteptate. Sutele de mii de oam­ieni angajaţi în­­tr’o muncă intensă de reconstrucţie, for­fota acelor mulţimi ce grăbesc spre fa­brici, birouri şi uzine, viaţa care pulsează trepidantă in fiecare colţ de stradă, îţi infuzează o doză majoră de optimism. In sport, pe care au înţeles să-l înca­dreze în ritmul faptelor cotidiane, iugo­slavii s’au arătat porniţi pe aceiaşi cale onestă şi fără îndoieli, cale ce duce la progresul cel mai categoric, la marile a­­firmări. Şi competiţiile internaţionale la care a participat, recent, vecina noastră de la sud-vest, cât şi rezultatele obţinute anul acesta pe tărâm naţional de către to Dugon­ici, un conducător neverosimil de tânăr, care detestă operaţiunile biroo­­cratice şi care se află mereu „pe teren” in mijlocul­­sportivilor, pentru a le cerceta dorinţele, speranţele, năzuinţele... //Acest fapt justifică dealtfel şi încrederea nemăr­ginită cu care este privita orice ini­ţiativă iugoslavi, aduc o confirmare totală ace- __________|^sra&as GodorgaMi ^ stor afirmaţiuni, făcând totodată aproape ^__ „ "T ~T de prisos orice arte comentară. (Continuare tn pag. ,1a) Pornindu-se dela idela că Sportul nu trebue să constitue un bun pas exclusiv NU PIERDEŢI la îndemâna celor privilegiaţi ci, din con­tra, să fie răspândit cât mai puternic in rândurile masselor largi populare, s’a a­­juns la creearea F.I.S.A.J.-ului. Aceste iniţiale, devenite o sursă de speranţe împlinite pentru tineretul vigu­ros din Belgrad până în Dalmaţia, de­semnează forul suprem al sportului iugo­slav: „Fiskultura Savez Jugoslavije”. Pusă sub conducerea unor diriguitori destoinici­­ale căror caracteristici predo­minante­­sunt tinereţea şi entuziasmul, a­­ceastă­­organizaţie grupează înlăuntru j­oi zeci şi­­ sute de mii de sportivi. Acei spor­tivi ce animă zilnic numeroasele stadioa­ne şi terenuri de sport răspândite pe în­treg cuprinsul ţării. Preşedintele F.I.S.A.J.-ului este d. Ra-i prilejul să vă dovediţi per­spicacitatea şi norocii! Dvs. LA CONCURSUL OLIMPIC DE PRONOSTICURI ORGA­NIZAT DE ZIARUL NOS­TRU CU IO LEI, aşa cum au făcut şi câştigă­torii concursului Nr. 15 — elevii Gh. Stroe şi Emil Pe­­trescu, care au câştigat fie­­care câte 23.720 lei, puteţi să dobândiţi o mică avere. D­EPUNEŢI buletinele Dvs. astăzi până la ora 12:30 la următoarele ghi­şee din Capitală: 1. — LACHE SPORT: Bd. Eiisa­­beta 2. 2. — FILANTROPIA: Debitul de tutun Nellu Mihăi­escu din strada Arh. Mincu 9 (Spitalul de urgenţă). 3. — HALA TRAIAN, Agenţia „Amir” Calea Călăraşi Nr. 134. 4. — GRIVIŢA ATELIERELE CFR: Frizeria Sandu Iile, Calea Griviţei 424. 5. — VERGU: Ceasornicăria Totu, Calea Vergului 15. 6. — GARA DE NORD: Debitul de tutun Zgardan, str. Witting Nr. 8 bis. 7. — CHIRIGIU: Alexandru Costean... Calea Rahovei Nr. 189. Continuare în pag. 3-c Atletul iugoslav DAVORIN MARC­EL JA campion balcanic la decathlon FINALA şi C F.8. se T.C.R. F­inala Cupei României se va disputa astăzi intre cele mai bune echipe ale competiţiei. Deşi număru participanţilor a fost redus, totuşi împortanţa disputelor in­ graţie cunoştinţelor căpătate antrenorul Ghiţă Fântâneanu­. Atât înaintarea cât şi atacul primi" tainele rocnlnt, Înţelegerea Intre aceste două compandimente fiind cât se poate de perfectă. Loviturile de picior de odinioară au fost înlă­turate, In locul lor iatroducându-se technics şi coeziune». DE CEALALTA, T.C.R., echipa cu trecut glorios, în acest sport men­­tfindu-se din plin certificatul de „De­cană“ sub care este consacrată. „Verzii“ au dat sportului cu bala­­nul oval cel mai mare coeficient de internaţionali Întotdeauna printre e­­chipele prime clasate în toate com­petiţiile. Deasemenea TOR a fost printre primii pioni de propagandă peste preţiosului trofeu hotare, iar rezultatele obţinute au­ făcut întotdeauna cinste culorilor noas­tre naţioonale.­­ TCR prezintă astăzi o formaţie cu cadrele complet întinerite. De unde până mai­eri bătrâneţea ocupa primul top nedând posibilita­tea tinerilor să se afirme astăzi pre­­prezenţa ultimilor în echipă a dat un nou şi eficace stimulent, bunele re­zultate neîntârziind să se arate.­­ Formaţiile şi un pro­liBOStfc ! Formaţiile exacte nu se­­ cunosc deoarece o seamă de titulari din am­bele tabere, au fost indisponibili, aşa că echipele vor fi alcătuite pe teren. Analiza șanselor după rezultatele de_până_acum ar însemna să dăm în-. (Continuare la rubrică) ' ASTĂZI LA ŞOSEA CUPEI ROMÂNIEI LA RUGBY întâlnesc pentru adjud­ecarea de la ..au PARCALABESCU (CFR) A­STĂZI in cadrul finalei »Cu­­pei României, meri­tuoasa şi harnica echi­pă CFR, va fi premiată pentru merite excep­ţionale şi munca de­pusă in slujba sportu­lui muncitoresc. Se vor înmâna cupe­­le: C. G. M.-ului, Con­siliului judţean al Sîn­dicatelor Unite Ilfov şi a Sindicatului CFR. Pre combatanţi nu a fost dm nimic scăzută. Crime supt* finaliştii* Contrar tuturor aşteptărilor lt finala Cupei României s-au calificat TCR şi CFR,. Marele favorit Sportul, după per­formanţele din campionat, nu va pu­tea ocupa decât locul trei în urma snfrângerilor suferite de la CFR şi TCR, DEOPARTE. CFR, echipa care a mers din progres în progres de când în liniile de atac au fost Introduşi fraţii lonescu­i] decând echipa a căpătat un sistem specific de joc ZIARUL are doi trimişi speciali la jo­curile etapei a XIV-a din Di­vizia Naţională A. d. PETRE GATU _ la Arad tinde se dispută I.T.A­­CFR B d­. ION MARGINEANU la Ploeşti, unde Juventus în­tâlneşte F. C. Ploeşti. Citiţi MARŢI, comentariile de la PLOEŞTI, A1 CERCURI acelea de la ARAD. Concursul Nr. 15:9088 buletine și 47.740 lei premii. Concursul Nr. 16: ????!

Next