Sportul Popular, aprilie 1948 (Anul 4, nr. 973-1002)

1948-04-01 / nr. 973

Ft mi’s ele mmm se . ga sasi 130 METRI CU SKIURILE DAR... UNDE NE SUNT ,ÂRITORÎI? MINIERII DIN VALEA JULII! COMISESC UNA DIN CELE MAI MARI TRAMBULINE DIN ACEASTĂ PARTE A EUROPEI D­in ce în ce sportul muncitor foarte vizitată, rese se desvoltă şi cantita- construcţie na­tiv şi călit­at­e, marcând din acest punct de vedere, un progres de necontestat. Dar muncitorii sportiv nici din punctul de vedere al construcţiei nu au rămas mai prejos, depăşind chiar ritmul aşa munţilor specialişti. © Sramfeialänä la 135© m. Minierii din Valea Jiului fac mult ski. Muntele Parângului este locul lor de antrenament şi de per­formanţe. Dornici să execute şi să­rituri, au pornit la construcţia unei trambuline la alt­tud­­ea de 1350 metri, pe panta nord estică a ace­stui munte, un loc foarte propr­ce pentru o asemenea instalaţie. Salturi de 13© metru Fiind un loc ferit de vânturi şi cu zăpadă adecvată tot timpul se­zonului, trambulina aceasta va fi un schelet de lemn aşa cum se ut­­i­zează la toate celelalte trambuline fiindcă locul este excepţional de­­ea această ide­e de adaptabil, având nevoie numai de săpături în adâncime pentru nive­­latul pantei. ß cabană esc 25© !©©mî*î Pentru a avea acces ușor la trambui­nă, din lemnele cari se vor tăia de pe pârtia de sărituri se va construi o cabană pentru 250 de locuri. In apropierea acestui loc unde se va construi cabana sunt două isvoare bogate cari vor pu­tea să alimenteze această cabană cu energia electrică necesară lumi­natului şi eventual chiar încălzitu­lui. Această lucrare va fi o operă monumentală, in­ţiativa aparţinând d-lui Crişan Gheorghe, preşedinte­le Distr­etului de ski, care a avut iniţiativa construirii acestei tram­buline, cât şi tehnicienilor colabo­ratori cu care a făcut personal mă­surător de pe teren. Iniţiatorii D. CRIŞAN GHEORGHE, iniţiatorul trambulinei IA 4 APRILIE - PITEŞTI * Cupa de tur­ă GH­EORGHE APOSTOL» pentru câştigătorul cupei ,să întâmpinăm 1 maiul Consiliul Sindical Argeş, în vederea unei cţit mai reuşite comportări în strossul „Să în­tâmpinăm I Maţi“, care va a­­vea loc în toată Ţara în ziua de 25 Aprilie 1948, şi care este dotat cu cupa de aur „GHEORGHE APOSTOL”, a hotărît ca să se organizeze la 2­4 Aprilie un cross pe circuit redus, pentru a se da posibili­tatea selecţionării elementelor ce vor concura la 25 Aprilie. Crossul de la 4 Aprilie, este organizat de Regionala IX OS P Piteşti şi, în afara sindi­­calştilor, vor mai lua startul elevi, militari şi civili. Primii clasaţi vor primi di­plome, plachete şi alte premii de valoare. TOT CE ESTE NOU LA IAŞI • LA IAŞI şi-a început activitatea o subcomisiune de antrenori cu următoarea componenţă: CSILAG LADISLAU, pre­­şedinte, Ion Truş caster şi dr. Mircea Grad mani casier ■ MARATHON şi-a însuşit titlul de campioană a districtului Iaşi la... tennis de masă învingând cu multă greutate pe Macabi cu 5:4. Matchul s’a de­sfăurat in sala special amenajată a alb-albaştrilor echipele ali­nând următoarele formații: MARATHON: Albin M„ Brăescu S.. Vasiliu. MACABI; Iţicovicî. Schwartz. Herșco­­viei DAM REZULTATELE TEHNINCE: Schwartz — Vas’lît­ 2:0; Albîn — Schwartz 2:0; S. Brăeseu — Schwartz 2:1; Albin — Iţicovici 2:1; Herşcovici — Vasilici 2:0; Iţicovicî — Brăeseu 2:0; Iţicov'ci — Vasîliu 2:0; Alb'n — Herş­­covici 2:0 Favoritul întâlnire­ Iţicovicî Ulrich (Macab.) a suferit o surprinzătoare în­frângere din partea lui Albin Mircea (Mar­thon). ţ» CLASAMENTUL goal-getterilor ie­şcai este condus cu autoritate de laten­­tatul centru atacant al Pol­tehnicei —­­Vâ­voiu II prin cele 18 goaluri înscrise. a I ZILELE 3, 4­5 Aprilie se vor disputa campionatele inter-şcolare ale oraşiului Iaşi, la care şi-au anunţat par­ticiparea peste 100! de tineri liceeni.­­ ALBIN M. (Marathon) şi-a menţi­nut titlul de campion al oraşului Iaşi la ping-pong învingând în finala campio­natelor districtului Iaşi pe Ulrich Iţi­­covici (Macabi). Scor final: 21-18, 21:19. a Cuplul Albin M. (Marathon) — Ul­rich Iţicovicî (Macabi) a câşt­­at finala campionatului Districtului Iaşi dispu­nând de P. Bogra (Marathon) — Herş­­covcî (Macabi). „­IN CAMPIONATUL de football al Districtului Iaşi care s-a r aluat la 14 Martie — continuă să deţină şefia cla­samentului Unirea CFR (Paşcani) a­­meninată îndeaproape de Electrica (Iași). In ultima întâlnire care a avut loc la Pașcani Unirea CFR a repurtat o vic­torie dificilă în dauna Electricei (Iași) cu 1.­0­0­0). punându-și canddatura pentru divizia B (Moldovan Nicolae). IN ATENŢIA \ EORESffiDENÎlEOR NOŞTRI î Aducem la cunoştnţa ur-* mătorilor că au fost conf­ir-? maţi in funcţia de corespon-* ţi ai noştri în oraşul respectiv ! Numărul care preceda nu n­u­mele este acel al dosarului? respectiv şi el va trebui să fie'’ pus pe fiecare corespondenţă­ trimisă. f 55. Romeo Th. Marin-Brăila * sport şcolar, * 62. Puşcaş­u Mircea-Dej. ( Vi­tforoiu ştefan-Pălticeni) Atragem­ atenţia tuturor co­respondenţilor noştri care , până acuma nu au trimis fo­t­­ografii pentru legitimaţii, , , sa le expedieze z­arului nostru, spre a putea primi legitima­ţiile respective. Având în vedere­­ urgenţa, acestui lucru, urmează ca fo­­­tografiile să le avem cât mai­ curând.­­ REÎNVIE HANDBALLUL LA TIMIŞOARA! Polita are o echipă valoroasă in care asul este Sunesch, dar joacă şi foot­­eistul Andrei Rădulescu, înotătorul Stănescu, atletul Wiesenmayer şi fratele lui... Cle­msnt Basin U­n mănunchiu de tineri entuzia­şti, atât a fost la început, dar a fost destul ca pe lângă secţia de fapt­ lcu­l a Politehnicei din Timişoara să răsară timid, aproape nebăgată în seamă, o echipă de handball. Era toamnă iar studenţii se întorceam, la, cursuri, încă sub impresia unei vacanţe petrecute mai mult de trei sferturi prin fabrici şi întreprinderi, pentru preot ca de pară, Handballul a apărut atunci ca un divertisment oarecare, bun pentru aţi petrece pe mod cât mai plăcut şi util puţinul timp rămas liber. O vicismie şi o înfrângere Primul match amical disputat în compania Liceului Piarist a revenit studenţilor cu categoricul scor 14—0. A urmat apoi deplasarea la Lugoj, unde pusă pentru prima oară în faţa Clubului sportiv Muncitoresc, parti­cipant în Divizia Naţională de hand­­bal şi adversarii! mai tehnic si mcfi rutinar, ’’Poli“ cedează greu cu 4—6. înfrângerea nu d­escurajează de băsţi, care isi continuă cu regularitate an­trenamentele şi rezultatul nu întâr­zie că se arate. In cele două meciuri următoare, contra echipei C. S. Bul­­gărus, studenţii obţin două victorii respectiv cu 3—6 si 10—9. Pregătiri de primăvară Peste iarnă antrenamentele nu în­cetează, timpul permiţând uneori chiar ieşirea pe teren descoperit, aşa că primăvara găseşte echipa bine pusă la punct, dornică de a susţine matchurî în compania celor mai tari adversari. C.S.M. Lsi^ojîsn—Poli­­tehsiucss 4:4 La invitaţia Politehnicei C. S. Muncitorul Lugojan deplasează o e­­chipă la Timişoara, şi partida se dis­pută Ut matchul de football Politehni­ca— Minerul. Urmăriţi de neşansă, studenţii termină la egalitate cu lu­gojenii, Intr’un match pe care numai prin imposibil l-au putut scăpa din mâini. Zinse «onsacrărîÎ! nanefica:« rea în Curta RIP-FSJ prin înfrângerea C.S.M, Lugojan A venit şi ziua consacrării defini­tive a Politehnicei,­ ca o echipă de valoare, putând emite oricând pre­tenţii în faţa oricărei echipe de hand­bali din ţară, în deschidere la matchul de foot­bal­ ITA­-CFR. Timişoara, în faţa a peste 12.000 spectatori. Po­litehnica jucând cu Cs. Muncitorul Lugojan pentru Cupa R. P. R. §1 des­făşurând un joc viol gî plin de efica­citate, reuşeşte să dispună de­ lugo­­pen'i cu 7—-3­­3- -li. Studenţii au ju­m 5an sî ° v°in« nebanuite, fixi­d lasp.âtiti dîn dlin c­u numeroase ap.auae de spectatorii cara au rămas p.acit impresionaţi de jocul prestat c­­e două compartimente au funcţio­­nat admirabil, apărarea formând un zid de nepalris, iar înaintarea com­binând spectaculos ?i trăgând de ne­numărata ori în,poartă. îsi gesi sevnnüfkcativ Astfe: ‘Poli* se califică pentru turul următor, und© desigur va face aceîaş figură frumoasă ca şî până a­­cum. După­­ terminarea acestui marph, studenţii etic oferit un frumos buchet de garoafe roşii d. E. Stanciu, candidat pe lista nr . FDP, ca simbol al viito­­nduî succes sigur pe care domnia sa îl va repurta în alegeri, lucru pe care îl doresc cu toţii. Ce tr­sător­i prezintă Ir, momentul de faţă Politehnica dispună da două garnituri complecte, fcuzându-se pe numeroase elemente cunoscute sportivilor români. Este ca­zul lui STĂNESCU cunoscutul îno­­tător şi internaţional de water-pok­, ANDREI RĂDUŢ­ESCU, cunoscutul jucător de foot­ball,­ GUNESCH ti­­tular în echipa naţională de hand­ball şi WIESENMAYER remarcat a­cum câţiva ani prin performanţele înregistrate la atletiem. Sprijin de peste tot bucurându-se de toată înţelegerea din partea O­­S P.-ului şi UN Sil. -ului şi de tot concursul publicului sportiv timişorean. Politehnica este si va fi întotdeauna în primele locui ca o concluzie logică a activităţii depuse .* ceva foarte important ^ Bp aRfel ei i se datoreşte meritul ist,;3 fl deşteptat snistul publicului timişorean pentru acest sport com­­plet. Ani-3bs! Bao?« STANESI­M,­ înaotâtor şi handball­er Foresta—U­nîrea— Luduş 4—3 (2—2) FORESTA: Kutasy; Baricz; Kocsis­, Bartha; Zsembera; Siklody; Patocki; Fo­­garassy, Suciu; Turk; Báthory II. UNIREA-LUDUŞ: Dâmbeanu; Hădă­­reanu; Borgovan; Mureşan; Szentes; Vamoş; Hagan; Dan; Gândea; Cuman; Stoica. AU MARCAT: min. 7 DAN (Unirea) din II m. m. 32 CANDEA (Un real; min din 11 m.; min 15 PATAKI (Foresta); min. 28 FAGAROSY (Foresta); min 72 CANDEA (Unirea); min 60 TURK (Fo­resta); min 72 PA­TOCKT si min. 75 CANDEA (Unirea). S'au remarcat dea Foresta, PATOCKT si TURK, dela Unirea CANDEA si STOICA. Foresta a fost mai technica, iar Uni­rea a fost mai periculoasă și mai pătrun­zătoare. Tot timpul întâlnirii, publicul a trăit din plin fazele palpitante ale jocului, aplaudând fazele frumoase. Prin aceste două puncte câștigate, Fiesta **ft á*í*{*í 4 s*W*!íf esve! S. Vişstu S.R.T.—Textila 6—2 (4—1) în campionatul districtual Galaţi Duminică a avut loc pe stadionul O­S P din localitate în deschidere la matchul divizionar CFR Galaţi -­­CFR Târgovişte, matchul S. R. T. — Textila în cadrul campionatului districtual. Superiori şi speculând greşelile adversarului S. R. T. a învins pe merit la scor. Goalurile au fost marcate de Pe­­trescu 4 şi Bolea II 2 pentru învin­gători, iar pentru învinşi a înscris Dima 2. S'au remarcat Chirilescu Bolea II ş i Petrescu dela S. R. T. şi Tatoli şi Dima dela Textila. Foot-ball universitar la Cluj In cadrul întâlnirilor imter-ani­a &» 9» 4M» 4M ţese întâlnirea (EnD­ e anul V şi anu] IV Farmacie.Matchul a dat naştere la o dispută înverşuntă Au câştigat cei mai combativi, anul IV cu scorni de 3—1. Au înscris pentru anul IV Ta­lie. Varză Şi Bârdea din 11 m. Prin“ tril acul V onoarea a fost salvată de Iunie. S‘au remarcat Cons­tantingsen, Talje şi Baeu dela anul IV şi iunie, Baraaa Şi Savu dela anul V 471 CHCSSISTE N­TR11 CONCURS LA TIMIŞOARA Al doilea cross popular organi­zat Duminică 21 Marte, a fost foarte populat, numărul part­cipan­­ţilor ridicându-se la 471, dintre care 84 fete, 365 începători băeţi, şi 79 începătoare fete. Câştigătorii crossurilor au­ foati­zat* Suc­gătoa­­re: Bran Aurora 800 m, n­ 2:45,5. tat. Începători: Pasovschi (Prima Banat). Juniori: Fenesan (Prima Banat), 3100 metr 8:56. Seniori: Osteni CFR 5­000 m. 17:54,4. Fete consacrate: Moldovan Electrica 1200 m. 5:53,4 Sportivi băeti: Sa­ruja — — — 15- GALATIUl NU ESTE i­ TET.AS! M dbmihi sa» mint­i­i stta­ SFR MU» — SFR IA ilSTt Echipa CFR Târgovişte care ne-a vizitat oraşul nu de mult, a fost ne­­voită să capoteze la scor în faţa su­periorităţii feroviarilor gălăţeni şi, trebue să ţinem seamă că echipa oaspeţilor nu suferise în retur­nul o Înfrângere, atât pe teren propriu cât şi în deplasare, însuşi iederii­ seriei a II-a Metalochimie cedând pe propriu său teren feroviarilor târ­govişteni. De remarcat că la acest mateh a asistat ca delegat federal, cerut de oaspeţi, d. dr. Boby Zam­­firescu, care la sfârşitul matehului a declarat: „Gălăţenii au îojt mal bucii şi au câştigat Am rămas surprins da fru­mosni iot­at­ »-• -« f. -«Valeria« moţ de ci .e si, ....../ durad* echipe­ nt cep o e»’ a ertet al inul' Mi-a plăti­t înaintarea gălăteaaă care ştie c­­irsbra să facă cu min­gea: shoot % ptor'S”. Unul dii de’.Mîaiii rr'-'7"- 'i'" Târgovişte ne - dfvlarat: „Am crez:.t efe GAl&țhi este ir. Teres Sportivitatea de car» dat gâlățeiîn­ a tr -t o mi, s s.r,,rlza. Ar lost superi-» si at« vuri'»- să cssd fio Noi ne- am prt*«ile* ntti, forma itaaslă obi^ituiti, Am « amin­tire plăcuți -iii. Galați, b Atki Am*»'ii*** *• » ^ cu excepție civil* VU1EY-BAU, ATUTÍSM $ FOOI-BALi. LA TG.-JX U Din iniţiativa Organizaţiei spor­tului Popular din localitate a avut loc o reuşită serbare sportivă. De dimineaţă s’a disputat tradi­ţionalul match de vorey-ball intre ech­ipele liceului T. Vladim­irescu la Llc. Comercial. După o luptă dra­mati că Liceul a reuşit să i învingă pe Comercialişti cu 2-1 (12-15; 1513; 1510). Echipele au aliniat următoa­rele formaţii: ,JL.T.V.”; Lupescu; Curcanu; Bu­­zuloiu I; Buzuloiu II; Sălâceanu; Popescu Jupâneşti. L. C.: Stoiculescu; Pilescu; Şerbu; Anghelescu; Niculescu; Bărbulescu. Probele de atletă După amiază au au disputat probe­le atletice la care­lie. T. Vladimires­cu a câştigat detaşat iar fe­mete a avut cele mai multe puncta­­je. In­dustrial. Dăm mai jos la tablou al primi­lor clasați la fiecare probă: 100 m PLAT: 1) Voiciloiu R. (LTV); 2) Cargol (LTV); 3) Bărbu­lescu (LC); GREUTATE; 1) Vâlcu (LTV); 2) Scobici (LTV); S) Bărbulescu (LC). DISC: 1) Pop­or (LTV); 2) Firan (LTV); 3) Bărbulescu (LC). 80 m PLAT FETE: 1) Avram Na­­talia ((LI); 2) Marculescu (ET); S) Crețoiu (CAM). Clasamentul general se prezintă astfel: BAIETI 1) Lic. T. Vladimiescu 15 p. 2) Lie. Comercial 3 p. 3) $c. Normală 0 p. FETE 1) Lie. Industrial 3 p. 2) Lie. Ecat.. Teodoîoiu 2 p. 3) CAM 1 p. Si’ football După aceia a avut loc taa turaev1, îultje*­ de foo­-ball In prima seri» GSM-T9. «Du învinge p A. Sadu « 2-0 In serie doua CAM-ul invinw 23 August cu 1*0, iar in finală GSSI nl dispune de CAM cu 2-0 (2-0) prin punctele marcata de Hădorescu­­ Măruţ. .­­. La sfârşit d­e ANSA preşedintele OSP-ului şi d. SUROIU au pom­onal concurenţilor numeroase premii. De remarcat că cea mai frumoasă com­portare au avut-­o tinerii sportivi de la lic. T. Vladimir eseu. Uc. Comercial s’a prez'dtftt deasemenea bine Cea mal slabă comportare a avut-o Se. Normală. La football Gruparea Snoravl Muncitorească leaderu! cempionatu­­lui districtual a dovedit că este cea mai bună echipă din. Tg. Jiu șî ci merită eu prisesimtă Jocul ce-1 ocupi in clasament Deasemenea o notă loraă repre­zenterilor OSP-ului pentru impe ra­bila organizare a concursuriWr. , R. Volciloiv ----------------—...J BĂIEȚI MOINA PROFESOR­­ Tinere speranţe atletice la Universitatea din Cluj: immk pâvlemcd, şipoş viorica, moldovan GARBâCEA, TALOŞ Şî IffBCA KiELH ALŢII Odată cu venirea la conducere a doctorului Pop, această grupare a îuh un avânt minunat. Antrenamentele se succed cu re­gularitate matematică de două ori pe săpătmână şi la conducerea lui ION MOINA şi BRAN. Secţia posedă 20 atlete şi 65 atleţi legitimaţi şi odată cu achiziţionarea atletelor ILEANA VIEDREA, ILEANA BARLEA şi RI­TA SCHUSTER. Universitatea a de­venit o forţă de temut în atletism­U femenin românesc intradevăr pe lângă vedetele enumerate mai sus, tinere talente își croiesc cu hotă­­rire drumul spre consacrare. E des­tul să enumăr câteva performante pentru a ne da perfect de bine sea­ma de acest lucru­: TAMARA PAV­­LENCO de 16 ani, a reuşit la disc din loc fără piruetă 26,10 m, iar SIPOȘ VIORICA, tot de 18 ani, li­ace­aşi probă Şi tot fără piruetă: 24,60 m­. O altă tânără atletă, MOLDOVAN a sărit desculţă 4,05 m. la lungime. Din­te începător, băeti dotă tateif­­e, de 17 ani, îşi impun tânăra lor supremaţie. Performanţele ce le voia enumera au fost obţinute, ca Şi la fete alergând şi sărind desculţi. Astfel, GÅSBACEA şi TALOŞ au reuşit 11.9 la 100 m. plat şi tot GÅR­­BACEA a sărit 6.10 m­ la lungime. Trebue să recunoaştem că neutre incepuţ, cifrele amintite mai sus sunt mai mult decât promiţătoare şi­, coate după câmiva ani, un nou Moina, Stoichiţeş­t­, Soter sau Zeno Drago­­mir, va uimi lumea cu performant­­ele sale. Dr. Victor Alancoci­­ PROFESORUL ASOCIAHA SPORTIVA TAMIL MUNCITOR SI REŞTA a împlinit un mm activitate S’a împlinit un an de când a luat fiinţă la Reşiţa Asociaţia Sportivă Tânărul Muncitor. In cel mai mare centru industrial din ţară tinerii doritori de a practica orice fel de sport au găsit în acea­stă asociaţie polisportivă un inm­prumător şi sprijinitor neobosit. După munca de 18 ore depusă, zi de zi, pentru satisfacerea şi chiar depăşirea programelor de produc­ţie tânărul muncitor se îndreaptă cu drag spre gruparea care-i da posibilitatea să-şi ocupe o parte din timpul liber. Gruparea sportivă A. S. T. M. din Reşiţa are secţie de foot-ball, volley-ball, atletism, tennis de masă, şah şi este condusă cu mul­tă pricepere şi devotament de res­ponsabilul ei, tov. Baculeau Spicuim câteva date din mani­festaţiile acestei grupări pe luna Februarie. In ziua de 1 Februarie A. S. T. M-ul din Reşiţa a participat la campionatele regionale de tennis de masă din Arad, cu următorul lot: 1) Kesztner; 2) Jeszensky; 3) Todor; 4) Lancea; ’51 Parian; 3) La aceste campionate gruparea A3TM din Reşiţa s’a clasat hm mult decât onorabil, ocupând lo­cul prim la simplu doamne, lotul doi la simplu domni și locul trei la dublu domni. Pe echipe gruparea s’a clasat la locul 11, totalizând 9 puncte. • Tot la tennis de masă s’au mai susţinut în localitate următoarele jocuri, cu rezultatele indicate in dreptul fiecăruia: A­STM— S M C R 4:5 S­SFFR— ASTM 5A ASTMI — SSFFR1 3:2 ASTM 11 — SSFFR II­­:­ Echipa de foot­ball, după un antrenament de o săptămână a susţinut un match de m­ut­bail în compania grupării Locomotiva 11, căreia a trebuit să­­ cedeze cu 1:0 Secţia de volley-ball a început antrenamentele iar secţiile de at­letism şi şah îşi formează lotul, care să le reprezinte la campiona­tele naționale pentru cupa U T. M., cari se vor desfăşura in pri­măvara acestui an. I. 1000 SPECTATORI LA CARANSIBI Joi 25 Martie 1918 a avut loc pe stadionul O­S P, din localitate o manifestaţie sportivă al cărui bene­­ficiu a fost alocat fondului electoral. In cadrul acestei ma­ni­festatiuni s’a disputat un match de volley si unul de foot-ball. In primiţi echipele Liceului TWe nJ Doda l­a jfi a ll-a au jucat ejvdl seturi ambele cucerind c&te Mnai I Rezultatul 15—10, 13—15. foct-ball dispute, hi Traian Doda s’a soldat cu n tv.l de 7—1 (5 —0). Ois1 Actualii net superiori Un , ia scor dt‘ tânăra echipă a Hie, lor care deabii f» repriza II-a au o oarecare reehiten­a- Punctel Inmiftoăt­orilor ftp marcate de Compentut. Croitor Orseu­ si Lăzărescu car dda Vautescu Arbitrul matchului A. C La match au asistat spectatori in maion taie ­­M

Next