Sportul Popular, iunie 1948 (Anul 4, nr. 1031-1058)

1948-06-01 / nr. 1031

mWL IV. Nov 1031 Redacţia şi Administraţia: Str. Sărindar 5,7-9 Bucureşti Redacţia 4.07.48 Ttiefoane: T'pografia 3.84.36 Administraţia 6.14.06 --07_ ■JfffpTn 2 PAGÍNI~5­4 «El Mar*» 1 iunie 1948 ABONAMENTE: Studenți, sindicalişti, nunitai, 120 lei lunar. Instituții S.0O0 lei. Particulari 3.000 lei anual. Abonamentele încep la 1 și 15 ale fiecărei luni. Taxa poştală plătită în numerar 1GS.523­ 943. Cont CEC Nr. 7.655. ›Bratislava‡ şi ‹Eloere› au terminat turneul de basket­ball cu două victorii Sa­sc % «Bratislava* «Eloere» — — «Bucureşti», 65 «Bucureşti», 51­­ iua a treia si ultima a turneu '.eu-1 cet­lul internaţional de basket­ball, a adus victoria forma­ţiilor oaspe ELOERE şi BRATI­SLA­VA­Scorurile înregistrate, dar mai a­‘ «i».«fc.-4 fentă de'a CFR. Au jucat deci­eri tot pentru revanşă şi nu se poate spune că n'au reuşit. Apelând încontinuu la jocul pe contra atac şi în plus arătând o formă de coş excelentă, jucătorii slovaci şi-au nâşit­ -40 (28—15) -27 (19—14) din 29 încercări. Siegel 10 puncte din 11 încercări; Mihai 9 puncte din 16 încercări; C­errty 6 puncte din 11 în­­cercări; Henriman 5 puncte din 9 în­cercări; Rrnac 3 puncri din 9 încer­cări; Fruhwald 2 puncte din 1 încer­care; Bobo­cky 2 puncte din 15 încer­cări BUCUREȘTI: El ek 10 puncte din 15 încercări; Stellerian 4 puncte din 16 încercări; Rădulescu 7 puncte din 14 încercări; Ferentz 7 puncte din 13 în­cercări; Fuetep 6 puncte din 7 încer­cări; Sădeanu 3 puncte din 17 încer­cări; V. Popescu 3 puncte din 5 în­cercăr. Am făcut o experienţă Formaţia întrebuinţată de echipa ro­mână în matchul de eri, a fost alcătuită din jucătorii rotului naţonal. Este adevărat că cei întrebuinţaţi n'au corespuns decât într’o foarte mică parte din cauza pe cari spaţiul nu tie permite a le enumera aci. De spus doar că, prin jocul de eri s’a urmărit o experienţă ale cărei rezultate vor fi desigur folositoare retuşărîior ce se impun a se face lotului naţional sau mai curând, felu’ui cum­va, trebui să se facă pregătirea ,,na\­onalei”. Ca de obiceiu, dintre cei care au co­respuns nu lipseşte Ferencz, deşi nici el n’a atins max­mumul posibilităţilor sale, ELEK, FULOP şi oarecum DEAK au reuşit să iasă din anonimat prin câteva acţiuni sporadice. SADEANU, în proas­tă zi de coş, a făcut în schimb un inte-. tigent joc de câmp. In rest, comportarea jucătolor noştri a fost sub aşteptări. Şi vom vedea mâine de ce. A arbitrat d-tu­i: PAKU şi GYM MES­SY (Ungaria) foarte saver şi corect. Au fost eliminaţi în acest match, pen­tru greşeli personale: Handzo, Bobo­’ny; Mihai; Fruhwald şi Cerny de la învingă­tori şi Dănilii; Elek; Fulop şi Popescu de la învinşi,. .. Bordeianu D PRIM-MINISTRU DR. pfTRU GROZA M1INTRE BA­SKETBALUŞTI utclwrîle de bash­et buîl de eri mi fost ono­rate cu prezenţa d-m pr: prim năm­isirw PETRI­ GROZA, preşedintele ConsMultă de Miniştri; EMIL MAN ANGRELIU, ministru (Hl iuţii­­ la Ministerul Industriei; EUGEN SZELE, ■mhii&tru­t Ungariei la Bucureşti; PELEGRIN­EI ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti; SER­­PETROVICI, preşedinte­l Organizaţiei Sp°r tului Popular; GR. LI­CRI­AROG POL secretar general Q.S.P.; M. VLAICE secretar O.S.P., etc. Cei doi căpitani ai echipelor „Bratislava” şi „BucureştiKERMM­AN şi BEREXCZ au în­tâmpinat pe d. prim ministru dr. PETRU GRO­ZA, oferindu-i câte an buchet cu f ori. Ies, comportarea care a dus la ace­ste rezultate au arătat publicului prezent ori în tribune Intr’un nu­măr foarte mare că valoarea celor două formaţii străine cunoaşte un nivel ridicat. Echipele române nu pot pretide victorii în faţa ungu­rilor şi slovacilor Basket­ballul ca­re se practică în aceste ţări este mult evoluat faţă de basketballul nistru. Adevărul este că mai avem de în­văţat multe, atât delt slovaci cât şi data unguri■ Ori, prin prisma a­­ceasta pripite rezultatele turneului este clar ca învăţămintele ce le-am tras sunt de un real folos basket­­bactului rom­ânesc. M­ ­îEIor«55—„Bucureşt**1 5 f —27 (19—14) BWâRE * reuşit ori cel mai frumos joc al turneului dispunând la scor con­cludent de o combinată română ce­ a ju­cat sub titulatura de „Bucureşti”. Din acu NAGHI MARIA a entuziasmat prin siguranţa loviturilor la coş. Dar, întreaga formaţie a învingătoa­relor a secondat cu brio pe talentata MARIA NAGHI, rezultatul fiind meri-13$. Din adapă română COGA RAIANU, a muncit cel mai mulți. CRISTEA MAR­GARETA şi SODICA SADEANU au avut­­clipiri doar, când puteau da mai mult, şi celelalte, dacă erau întrebuinţate inteligent. Dar, aşa cum au fost făcute schimbă­rile,­ total greşite, rezultatul nu putea fi decât o înfrângere la scor. Ne rămân, pentru detalii şi mai ample consideraţii, revenirile.. Au marcat« ELjjRB: N’aghy Maria 26 puncte din 29 r.cercări; Nemeth Iboyg 8 puncte din Iii încercări; Naghy Ana '8 puncte din II încercări; Naghy Ecaterina 4. puncte din ? încercări; Kristos Arank­o 3­ punc­t. '•'Jb*-’*®» oo ORGANIZARE IME^ PROȘABILĂ .... (' O organizare căreia î se1 potrivește de minune calificativul de îrepro- 4 salistă a caracterizat turneu!1' Internationa! de basket-ball !, care a luat sfârșit erî. ,i Pusa la punct până în ceîeij mai mici amănunte, organi-'J zarea face citește celor cariji s’au ocupat de ea. i* te din 4 încercări: Incze Pirosca 2 punc­te din 11 încercări; Kövovi Karolina 2 puncte din 2 încercări.­­ BUCURS$TI: Sădeanu R. 8 puncte din 17 încercări; Niculescu M. 3 punct din 7 încercări; Raianu C. 8 puncte din 14 încercări; Gristea M. S puricts «fiu 7 încercări; Dely Paraschiva 3 puncte din 7 încercări; Iîataszi E. I punct tin 3 încercări: «Bratislava8—«Bucureşti* dat binemeritate simpatii, atrăgându-şi cele mai frumoase aprecieri. O tehnică individuală de invidiat, a permis învingătorilor să entuziasmeze prin spectaculozitatea şi siguranţa ac­ţiunilor. HORNIAK a fost, de data aceasta vedeta jocului, excelând prin siguranţa la coş. SIEGEL, în schimb, s-a compor­tat minunat in jocul de câmp. HORM­­MAN a fost asul apărării, iar CERNY a arătat un joc de fundaş ofensiv exce­lent, fiind un pilon al echipei, atât pen­tru apărare, cât şi în atac, unde posedă un coş s­gur. MIHAL, acelaş penculos atacant pe care l-am admirat în întâlni­rile anterioare, n’a putut fi evidenţiat întrucât a stat prea puţin în teren. Au mercat: BRATISLAVA: Hernyak 2-1 puncte 65—40 (26—15) Așa cum au fiicat sfevaert eff- o victo­rie nu era po«. BRATISLAVA desfășurat eri întreaga gama a posimli­tățlor sale. Era uSfimu: materi al tewes&i $ âa­vacîf toca no «ftoser* tsarungnii­m. Cum ar fii un ta'etin «Pronosport Nr. 16» exact X 2. Metaiochim­ic — Des­robirea 3. Dermata — CSMM 4. Újpest ■— Csepel 5. Haladas — Vasas 6. Szeged—MTK 8. Modena — Juventus 9. Bari — Milano 10. Sochaux — Marseille 11. St Etienne — Reims * 12. Sete — Lille A. Rennes — Strassbourg B. Metz­­? St. Francais întâlnirea România — Gehoslovacia U­­nu contează din bu­letin, deoarece s’a disputat matchul de basket Select- Bucu­rești — SK Bratislava. X 1 1 2 1 X 1 2 1 2 Declaraţiile sScmrass* £ul Anghel Manolache sesrelar genera! SA1P m fesătură ©ig cremul eaitiţiional: da woSIcy-feali UAER: „Eu socotesc că este una din­­tre cele mai frumoase realizări ale UAER-ului. Şi cu această activitate, UAER dovedeşte că este pregătit să participe la marea competiţie a Cupei Uni­tăţii Tineretului. E şti—Constanta. Câştiga echipa dhi Plonsi, prezentând un team mai bun si eficace. Scorul: 1,5—10. 10—15. 15—7. Învinşii s’au comportat lăudabil a doua semifia!» la băeţi a cons’i­tuit­-o matchul dintre CataDuiuns şi Galaţi. S’a calificat în finală liceul din Comnul Lung care a câştigat însă matchul după multe emoţii furni­zate dtf. gălăţeni: 15—10, 12—15 15—10. I­a fete prima semifinală, se dis­pută Intre LT 2 (Buc.)—Timisoara­­care s­e soldează cu rezultatul de 15—8, 9—15, 15—­7 In favoarea pri­ Ca metoda­gie. *Teoretic­e fete (Buc.) şi «Petru şi Pave­l» bâeţi (Ploeşti) CAMPIONATELE U. A. E. R. DE VOLLEY-BALL A­U LUAT SFÂRŞI­ ­ri s’m disputat pe terenurile de la Drept jocurile zilei a doua a campionatelor naţionale de volley UAER in prezenta­­­lor: secretar general al Ministerului învăţămân­tului Public ANGHEL MANO­LA­CHE, inspector general Mihail Io­­nescu, director al Educaţiei Fizice, Leon Theodor­escu, inspectorii S. Negreanu şi C. Nemţeanu. # primul match al zilei a fost fur­nizat de echipele semi-finaliste Plo­melor care au fost mai tehnice cla­sând 14-se destul de uşor in finală­­A doua finală s-a disputat între lice­ele Teoretic 1—Constanţa. învins bucureştenele cu scorul de 15—10, 15—10 destul de uşor. Fistaleîe ha fete se Întâlnesc ist îlsaaiă. e­­r.h.ijjeÎB bncurest&ae Teoretic 2 şi Teoret­ic l. A fost o aartddA isaxto disnntată îa prim­ul gl­up mal seu. Inviaaător „Teoretic I”. Primai sett ll cârt'tjă destul de greu al doilea sett *i pietâo la 1. la setul decisiv câştigând la It, după ne a fost cea­­dus ea 7—0. D atee cele ce sa evo­luat pe teren ze&nsroam p» fila*t­­raa V na'i. Marcela Georgian şi Filpesr.il Bebe dela cast.sătoaie si Nuşa Mimi Lia Moaoliu şi Cheta Niculescu 'dela invlnse, plase de volley tru echipament a băeţi, Ploeşti şi Câm­pu ’ând din cupe. Lung a­ satisfăcut şi cei mai exigenţi spectatori. Au câştigat ploestepii, cam­ un celat prin joc de fund. S’au evidenţiat dela Ploeşti Tăr, chilă, Mihăi’­escu şi Tan­asesiu şi ilela Câmpu Lung Gheorghiu D­aa, Ianotescu şi Pavel, a fost cel mai bun joc din această zi ce poate fi socotită ca o victorie deplină a epor­tului şcolar care în UAER a găsit cel mai bun sprijinitor al lu». Am remarcat cu această ocazie echipele provinciale destul de teh­nice. Manifestaţia sportivă şcolară de ori a luat sfârşit prin cuvântarea elevului Iliescu Ion, care a arătat semnificaţia acestor campionate după care s’a procedat, la decerna­rea premiilor numeroase şi cons­plachete,, diplome, hali şi pânză pen­­yj Înmânate echipa-* tor de d' secretar general Anghel Manolache. RezwState tehws«o SesTsâfiisîsh:© Ploeşti—­Constanta 15—110, 10—15) 15-7. Câmpu Lung—Galați 15—10. 12-1» 15—10 FETE LT 2 (Buc)—Timişoara 15—8. 9-15 făr«T. LT 1 (Buc)—Constanta 15—10. 15-10 finale . ^ LT 1 (Buc)—LT 2 (Buc) lu—13. 1—15, 15-11. Ploeşti—C- Lung 15—5. 15—4 S©an . D­upă match, HUMIS explica ast­­'it't’ tel comportarea slabă a echipei sale: „turneul de calificare a e­­puizat resursele fizice ale jucătorilor ce abia se mai pot mişca pe teren. Şi dacă Dermata a­ reuşit întrucâ­ta să ne de­păşească în privinţa condiţiei fizice a­­ceasta se datoreşte faptului că Dermata se bazează pe un joc cu passe scurte la care par acupă mai mulţi jucători ne­mai fiind nevoie ca unul singur să facă sprinturi de pe o parte pe alta a tere­nului“. DERMATA și CSMM au terminat ce­des? (0-0), după ce au rata ocazii su­ficiente pentru întreg turneul de califi­care. De fapt malchiil s'ar putea rezuma numai la goalurile pierdute, pen­rucă în rest part­ea a avut o desfăşurare destul de modestă, moleşitoare chiar, fiind în notă cu timpul călduros. In tot decursul celor 90 minute de joc, nu s’a putut vedea o acţiune demnă de reţinut, pen­­trucă despre eforturile depuse de com­batanţi nu mai poate fi vorba. , i Co­mbinaţiî, până şi în faţa pcyţîî«. Cu DERMATA este vechea poveste. Un joc de câmp destul de variat, cu passe şi schimburi, ce se prelungesc Insă inutil până în faţa porţii. Ca întot­deauna a­acanţii clujeni ajunşi în careu începeau cu driblingurile, ezitând să tragă la poartă în momentul prielic făcând-o însă atunci când nu mai era nevoie. Aşa se explică fazele ce un foc să culmineze cu goaluri, se pierdeau inutil spre dasamăgirea spectatorilor ce aşteptau un goal, doar doar se va schim­ba aspectul matchuluL Ieri, Dsrmată nu a vrut să iasă din jocul salo­on cu care ne obişnuise, şi aceasta este cauza că nu a reuşit să câştige. * * *- t­­„a S. M. M »” nu a putut «la maî mult HUMIS a avut dreptate. Aşa cum a jucat ieri CSMMuî, oboseala şi-a spus cuvântul destul de răspicat. Medieştnii s’au mişcat greoi nu mai putând, da ’ ran­damentul lor obişnuit. La un moment dat a tea* «ewţie ca oamenii din atac să fie trecuţi in­ apărare pentrucă nu mai. pu­­teau corespunde. Şi tn plus, Hum's şi Guţă Tăt­ase, cei da* pe care se baza echipa, nu au fost în forma lor obiş­nuită aşa că ceilalţi trei din atac nu au făcut altceva decât să aştepte balonul, şi odată intraţi în posesia tei să scape cât mai repede. A ratat şi CSMM-ul ocazii clare, ocazii pe care toţi Ie văzu­seră transformate în goaluri. Haft­a a încercat pe cât posibil să împingă ata­cul, iar cei doi fundaşi, deşi au greşit deseori şi-au făcut datoria.­­» Fapt® şl ffcrwiiffif’s Acţiuni ce merită să fie amintite nu prea au fost. Totuşi, au ieşit d’n anonimat fazele create de Munteanu în min 28, care după ce driblează apărarea, singur în careu pîerde. TOTH (mîn. 30) ce îl imită. PAPAY (mîn 72) are o bară, pen­­tru ca apoi BUNDIK să execute o lovi­tură liberă pe care o ratează. Au jucat formaţiile: CSMM: Varday, Luca, Motcovanu, Şer­­ban. Prolog, Szabó, Munteanu, Tömes­en; Gute; Hum’s, Bundik. DERMATA: Iiieş, Engy', Darok, Fue­­tep; Kalte; Antalfi; Frentz; Papay; He­gedűs, Both, To h D. MIRCEA CRUȚESCU a arbitrat bine un match ce la un moment dat era­­ pe cale să degenereze. I®sv RfiărgilweaBBS» UN JOC MOBISTI «DERMATA» - <C, S. MM.» :Q -0 «Metaloch­im­aic» şi «D­esrobirea», şi-au împărţit punctele: 2-2 m­ după amiază a fost foarte cald la Giuleşti. Un timp foarte puţin acceptabil, mai ales când este vorba de un turneu de baraj şi de echipe cari au depus multe eforturi, cu jucători obosiţi­ Ne aşteptam aşa­dar când am por­nit Spre stadion să vizionăm d­ouă partide somnolente. Dacă am fi căutat să cântărim partidele, am fi dus în virtutea obişnuinţei de a­­preciere a echipelor din categorii diferite, că matchul dintre echipele foste în A, va fi mai combativ. Pe teren, lucrurile s-au întâmplat tocmai invers. Şi tocmai această constatare con­stituie caracteristica etapei de ba­raj disputată eri. Un match susţinut Gonstânţenilor trebuia neapărat sţi le convima căldura. Obişnuiţi cu c® pe malul mâţii unde soarele­ este foarte geasice cu cei care­­anulează coastele, jucâto­rii „Desi’obteei” s’au comportat io consecinţă. Au avut combativitate® tot timpul match­ului întreţin­ând o alură vie la caro . Me’alachimic” a ecosimţit şi «­u a fost cu nimic mai prejos­ Astfel s’a putut vizicaa o partidă care a antrenat o atmosfera tie to­teres in tribuna. Combat vv Uten aceasta au a dân est cu nimic unul ,buna joc de foc halt. Partida dinte­ „Desrob'rea” și ■MetelochtiuLG” naate primi o no­tă bums­ia. uasam­blul jcciun­ox das­făsurate in tttiw»HÎ de baraj-Este jMiSt drawu ? Când a fost 2—1 penteu Métain chimic, bucurestenii ar fi putut Uza 3—1, iar rând a fost 7—1, Desro­birea a arătat puerfi 3—2, pentru ca matchul să se tem­i pe eu un draw pe cati’e îl considerăm just du­pă ocaziile de goal. Dar un match Se­ pudecă după aspectul lui. Desrobirea a jucat mai Wne h*3' na repriză pe care a terminat-o cu 3-1. Metaiochim­ic a fost categoric superior repriza secundă, și a sfâr­șit repriza cu 0—1. Es te aceste unul din capi'iciile footbalului. (nsa tre­bue roentiorrat că în ansamblu) jo cuiul. Metalochimic '« fost mai bun mai insistent pe poartă §i a arătat dil matchul realizat cu Politehnic» »p este o întâmplare. Campionii B din București au tot prezent o echipă care nu joacă foot­ball la întâmplare ale cărei pre­tenții' pentru A s’au justificat în matchul cu Desrobirea. J?£asi*flca«*ftg| Penftru frazele de mai sus, 2—2 (Contîuiare. în pag. I l-a col. 1, 2, 31 CEHOSLOVACIA FRAGA, 30. — In cadrul campiona- HiM prmei ăh’tti Vikt. Plzen a dispus de jsdnote Kosice­va 1—0, franta PARIS, 30. — Cele mai importante rezultate din ultima etapă a cam­piona­­n­­tei francez de football al primei di­vizii: Rennes—Strassbourg 7—1; Sete— lap 1—2; Metz—St. Francais 1—2; Sochaux—Marseille 2—2; St. Etienne-­ Reims 3—2. Astfel Olimpique Marseille a câştigat campionatul pi­mat de LFle cu 47 puncte, Reins 45 şi St. Etienne cu 4L Retrogradează Ales şi Red Star. PARIS. — La campionatele Franţei de UJHHS, finala de dublu m­xt a reve­nit americanei Patricia Todd și ceho­slovacului Drobny, care au dispus de americana Doris Hart și australianul Sed­graan cu 6—3; 3—6; 6—3. Finals la simplu domni a revenit lui Parker, care a dispus de Drobny cu 6—4; 7—5; 5—7; 8—6. # Nolly Landry (Franţa): a Câștigat proba de sîmplu doamne învingând în finală pe Shirley Fry (USA) cu 6—2; 0—6; 6-0. proba fisei cle iMan doamne a fost câștigată de Patricia Todd—Doris Hart care au dispus de Shirley Fry—Mary Preatiss cu 6—4; 6—2. Finala de dublu domni a fost câști­gată de suedezul Bergetis­ și cehoslo­vacul Drobny, care au dispus de austra­lienii Hopman și Sedgm­an cu S—6; 6—1; 12—W. ITALIA ROM­A 30. — In cadrul campionatu­lui prmei divizii italiene s’au înregis­trat următoarele rezultate: Roma—Genova 3—0; Livorno—Sa­ letmtana 3—Ö; Internazionate—Floren­tina 4—1; Bari—MÜaaa l—0; Vicenza —Afalania l—0; Juventus—Motjena 1—0; Alessandria—Pro Patria 2—S; Napoli — Triestina 1—0; Torino—Laz'o 4—3; SarnpHöria—Lucheşse 4—1, UWGAÜ1A BUDAPESTA 30. D in cadrul cam­pionatului maghiar al primei divizii s’au înreg­strat următoarele rezultate: Ferencváros—Szobiak 5­-1l (1—Ik Újpest—Csepel 1—1 (1—0); Haladás— Vasas 3-1 (1—0); MTK—Szeged 1-0 ifi-ek Espest-ETO 1-re (3—0 ); Sz­AC—Sal BTC 1—1 (0-1); DVSC­­EMTK 2-1 (1—). Clasamentul: Fe­rencváros 50; Csepel 46; Vasas 43; Kispest 42; Újpest 41; MTK 38; Hala­dás 33; MATEOsz 30; SzAU BTQ 22; Sal BTC 22; Szeged 21; Elektromos 21; EMTK 19; DVSC 19; Szolnok 18; Mogvert 1t). RtFra n. I M.» §1 «ÎTA» FINALISTI I jtJIOSl IN CAMPIONATUL SECTOrISUH DE VIST TIMISOARA 30 Astăzi s‘a rejucat­ ­Prin telefon­, matchul de juniori IT­A - MET­ALOC­HIMIC (Reşiţa) în cadru! sem­-finalelor camploiuţtute’ de humori al Sectorului de Vest. I S­­ şi METALOCHIMIC au jucat Sâmbătă şi au terminat la egalitate: 1—1 după pre­lungiri. Astăzi, IT­A a in vinit cu 3—2 (3- 0). Al doilea finalist este RÎPENSIA L’TM care­ a dispus de CSM LUGOJAN cu 7—1 (5—0) astfel că în finală vor­­juca RÎPENSIA și ITA. Jocul are loc Miercuri la Timişoara. Epatitate l­a Paaris PLOEŞTI 30 (Prin telefon).­­ Pir.a­­« campionatului de fuixteri’ al Sectorulul Se Sad a’a dispuhit azi pe stadionul Munte pal între CONCORDIA și DIS­TRIBUȚIA P­ETROL Buemești fmâîni­­rea s’a terminat ia «g'Otete du;)# pre­­lungiri: 3—3 (i— I 2—Zi, prin punctele marcate de Georgescu (2. y ’•'pir.don pentru p'eeșteni şi Ovezea {«Mu * 1 m î Torna și N Ion Vast!® pentru burureș­­teni. D. Toth Aî. a condus slab »r,S*&Î8*sîi CFRSS In fireala Sectca*tr'e»'f dB SIBIU 30 (Prin telefon). — in­­emb­­­inata campin-TMtute de junion a! secto­­ru'u* de Nord ȘOIMII CFR a dispus azi sfe DERMATA (Cluj) cu 3­-2­­9-0 și s-a calificat pentru finală cu CFR ORA­DEA. ÎOO CONCURENŢI 200 MODELE Concursul de aeromodele de ani a cunoscut un deosebit succesSansele de aeromodele, continua astazi, pe aerodromul «Rom­eo Poplscu» pn­cursu­l de aeromon­de de eri­dim. de pe aerodromul "Romeo Popes­­cu” a însemnat un nou pas îna­inte pe calea popularizării aviaţiei rândurile tineretului. Aproape 100 de concurenţi din şapte centre ale ţării au prezentat peste 200 de modele, care au stârnit adm­raţia ce­­lor de faţă, pentru execuţia lor perfectă şi felul ireproşabil cum au fost prezen­tate la concurs. Dintre personalităţile prezentate am remarcat pe d-nii: dr. LUDOVIC TA­KACS, ministrul Naţio­naiităţâor, L. CZIKO, secretar gen«ra la acelaş drpar­tamerit, General ŞTEFANESCIJ, c'-UHănd Aeronauticei din MAN; M RADOVA­­NOVICI membru în CC­RMR şi preşe­dinte al FAR; PĂDURE EU&. d»factor gen. a* DGA€­, M- JIANU subdirector DGAC; VLADASCANU secretar funs, sind. jud. itev, I­. IVAN; secretar gen. FAR; PUSTAY L. resp. centrului avia­­tic sportiv sindical Bucureşti; MAIORO­­VIĆ de la CSJ Liov; TOGO SERBA­­NESCU; 1. PRESINGER; etc. Centrele part'isiipante La concursul de aeromodele de eri au fost prezenţi concurenţi din următoarele centre: BUCUREŞTI (Secţiile aviatice CFR; Malaxa şi Wolf); Seci­a aviatică CFR TG. MUREŞ. Centrele aviatice sportive ARAD; CLUJ; TIMIŞOARA; GALAŢI. Cel mai mare număr d­e modale fca prezentat Secţ­ia aviatică Malaxa ca ST, urmat de Cluj, cu 33. Concursul a avut tot în­ tot cursul zilei, din cauza numărului mare de aero­­m­odele prezentate. Dealtfel lansările vor continua şi azi dimineaţă, după care se vor face, calculele definitive la toate categoriile. În cadrul concursului a avut loc o serie de demonstraţii de sbor cu motor rerriaicându-se acrobaţiile de înaltă cla­să executate de cunoscutul pilot TUTU.­­fA.W den O impresie deosebită a făcui*» pass­­isutistid Tr* DUMItRESCU-POPA. cap. §i-a deschis paraşuta la 200 de metri deasupra, spl.a!.ui. Reztr3-Wtele fitre^istist« cri tn prebele car­e au avut loc s’au înre­gistrat următoarele rezultate: AEROMODEl­E, CAT PLANOARE: L Sukosd (CFR Tg. Mureş) durata îr­ aer 15 minute 33 sec. 2. Beete (GFR Tg. Mureş) 12 m. 26 secunde. Da remarcat ci ambele planoare a­u dispărut în nouri, nemai fiind găsite. AEROMOdELE PROPULSOARE (cu motor de cauciuc): 1. Újvári I. (Centrul U.îi­v. Cluj) 1 m. 67 secunde. 2. Fodor A. (Tg. Mureş) 1 m. 01 sec. Con­cursul continuă Wm ...când începând de la orele 8,40 vor fi lansate moto-modelele, cea mai intere­santă probă a concursului, la care parti­cipă o serie de modele din cele mai per­­fecţionate. Dea­semenea va fi continuată lansarea aeromoidelelor din cat­eg. planoare. in POUTECHECA TIMIŞOARA DI FINALA CUI­EI R. P. R. LA HANDBA­ LL TIMIŞOARA 30 (Prin telefon)­­— Semi-finala Cupei RPR la hand­ball s’a discrutat, astăzi între Poli­tehnica şi Voinţa din Mediaş. Poli­­tehnica a reuşit o binemeritată vic­toria la scorul da T:3 (­4,2) şi s’g. calificat pentcm finali.

Next

/
Thumbnails
Contents