Sportul Popular, septembrie 1948 (Anul 4, nr. 1122-1151)

1948-09-01 / nr. 1122

mcATom si amtoenom me vorbesc despre jocurile de dumica (Urmare ctin pagina l­a) Entopaţi da cald axă. Adevarul la­să, ©st« ţi ca echipa etu as« sncfi SBixiemtă ©oadljis fizică Pe acari, a înving echiţpa care merita, car* a jueat mai bias. Şi sunt con via» că CSC. ArEMfla va jtsoa u® ral ia ectnaiul campionat. PenaSyul a ©orăafc­on era. Puses® altul ^ înain­te, dar sseacerdat”. &*a»m expiâcâ Cât despre in a tehui sau do Sâm'­bâtă., cu Metaloehim­.c, Braun este clar și foarte precis: — „A îc't Jccui tipic care de­­monstre­,-isă ce i se poate întâmpla unei echipe auto încrezut exagerat si ^ care-și suiSriesttm-s&ză adversa­ra’. in psrhcaăa de­­.»« superior, Sdaslariîe căzute prea ușor au avui na efsej nefast asupra Jucătorilor, care au tasanut să Joaca încrezut. Ne a vrsait, la 2—©,. al treilea goal, ■ pentrucă in acest caz, Et&tehal s’ar fi­­terminat ea ec»r mare,­­ţi echipa on nume) că a fost egalată do al veraar, datorită unor erori e’emen­­®r®, dar a trebuit să ţi lupte pen­tru victorie. Ceea ce a fost pooibi graţia can.îliţiai ti zici. Dacă an Q­ visau eon­di­ţi­e şi putere snceteasca de luptă, ar fi păţit ea Petrolul Partntcă KataBodalsnto ©st© ca o­ri­ce echipă tânăr­ă plină de insu Stefire şi voinţă da luptă, care prinde foarte uşor moral, după Ca foarte utor îl şi pierde, Sîâr* şttul Josuhai « Mrfttat «um Dinamo * aval o rorsattir» pfwtemteâ, ter mutatangtylti **«o dsaaexalfaat", Antroaoral KatelophnndcHrijl, Ete­tésé«, tsu vorbește după matei» din ebicittEnițâ. Astfel că o® patern eunossşi® părerile ««da aeapra mo deda!­cum »’a desfăşurat jocul de Sâmbăta. Afteisjto la Politehnic» în schimb,. Cotea Vftkcov, «Ute«, norul militarilor, a epue : — „Rețin pentru moment că e* chips CSCA a marcat într’un in­terval da aninai o săptămână un progres la pregătire gî unul tecîi­­siîo. Când voiu rezolva si jocul te- Ffttu, care în contra Universităţii cu a dat tot ce poate, atunci echipa va fi capabilă Şi de -nai mult. pa «ă atunci, mă pro; -,pă JocuS di Duminică eu Politopîinioa­ra Timi­şoara Am s nran.f,g că vom reuşi un match md”. Ecoesk­ de la Ciwi Din provincie, corespondenţii noş­tri ne-a împărtăşit în cursul sutei de ori câteva opinii foarte intere­sante şi pe care le reproducem, mai joa . Antrenorul CFR B­­rid­­a, Stern­­bach, ca şi jucătorii dealtfel, sus­ţine că rezultat’il este nedrept. — „în repriza doua, CFR. B. a domtoeit tot timpul, dar nu a fost nfavant care să tragă la poartă Re­zultatîd Bonnal­an «noi la agan­­­tate”. Cam da aceea©! »Orare est* «1 d. Sendruţ, din conducerea­­robului CFR din Cluj: — „Echipa clujeana a foc­ut foar­te buna, cu mult« inimă, dar a afiş­­gat echipa cu mai mult noroc”. B. A. T. A. le Petroşan­! De la Petroşani, corespondentul ne-a transmis următoarele decla­raţii deosebit de semnificative • « Aurel B­ah­an­a, delegatul fede­ral la Jocul Jiul Hat» • — „Sunt inert o mulţumit de pu­blic care priveşte Jocul de foot-bad cu mult entuziasm şi a dat dovadă de maturitate sportivă A aplaudat când a fost eliminat jucătorul Szilv­lágy din Petroşani. Jocul a fost, dea­tfel, frumos, sportiv, dus de două echipe egale, ca terţe. Jiul însă, a măritat să câştige pentru că a ştiut să folosească terenul, pro­priu, acţiunile calc şi să profite de slăbiciunile adversar­­uî”. D . Purcărete, arbitrul jocului: Un match echilibrat între două en­chi­i de forţe egale Jocul frumos şi sportiv, exceptând gestul lui Szilagy. Jiul a învins prin mai multă insistenţă şi prin fructifica­rea momentelor prielnice”. Baratki, antrenorul Ratei: — „Am avut oarecare ghinion. Atacul nostru n’a tort destul de eficace. Jocul mi*a plăcut și mai ties publicul” Szalocki, JmJtul pentru del* del* Rata­i — Jta «rot ghinksi Dnp£ jocul piaata», as a meritat on mattet de g­alltat«». Kuwe, secretarul Judeţenui OSH Tg. Murea: — Jii a ptftcnt Jocul şi am putut să văd la Potcoşanil un public foar­te obiectiv, care judecă just, care tîăeşt-o pentru footbal­ii care me­rită să ail­­a o echipă in Divizia Na­ţională A." A Marinescu, antrenorul Jiului: — „A fost un Joc in care Jiul a muncit foarte mult pentru victorie. Şi a meritat rezul­tatul de 2—4. Jocul foarte frumos”. C Marinescu, stopperul interna­tional : — „Ne-am prezentat mai slab ca la Bucureşti Nu-mi venea să cred că atacul nostru este aşa de slab Am fost însă, sigur, de victorie. In orice caz. Duminică la Bucureşti vom face jocul cu cana «Mram croia, simpatii in rânduri?« pubî • erdei bucuTCşteara”. Aulte-în­cyeîfers 5is Timi* ş®ar*a De la Timişoara, alt® declaraţii interesanta şi semnificative pentru jocul CFR TSGSMM , Hocksarry, antrenorul feroviar.* lor timişoreni, este ceva mai puţin sgârcit la vorbă: — „Ecîina noastră a jucat cam încrezută, acelentată de plo­ile tre­cute. A privit focus ca şi câştigat, necund­scând forţele medic?cailor, la al doilea rând, nici GSM nu a fost atât de slabă evem ne aştep­tam”. AvasJ.chlo&vs. Interai stânga ti­mişorean : — „Nu mi-a reuşit nîciuna din acţiunile mele. la plus asn juca» sl na un tiir» »«potrivit tootha1-­­toiX controlul Wcnului fUnd foarte difiiuil Puteam tnvlus« cu mai mult dacă arbitrul acorda pa* nUtyu;i In mia. Covaci, centrul înaintea: _ „Vâatul nu a fost al doil« *“ vorsar, Iar terenul »’a prezentat In proaste comdiţiuni”. Baba, responsabilul sportiv CFH : — „Sunt mulţumit de rezunat, (Ul aştept cu cea mai mara ne­răbdare matdhiU cu CFR, B, Guţă Tanase, antrenor provizo­­riu si ritul la CSm­­M: —Tia Timişcffi­a este greu de câştigat şi mai ales cu CFR. T„ cor® este în OBpensk­ane do forma. Echipa mea nu a mers prea stră­­ferit din cauza Unsei da omcg&ri; tata. Sper că mai târziu va face clipe grele multor «clipa ai mai ales la Mediaş”. Moldoveanu, extremul dreapte ţi câteodată, şi fundaş : — „Dacă nu era voat, jucam şî noi şi CFR Timişoara mai frumos. Am ratat două coasdl prin Human, care ar fi redus diferenţa de «cor. Pof!îel’î(r?i©n­ est© mul*­ţumito Tot coreapondentul nostru dela Timişoara. ne*a transmit şi o de­­claraţie a secretarului clubului Po­lîtehn­.ca, rotators rari te Timişoa­ra dela Arad, unde studenţii au jucat cu ITA: — „Jocul a fost foarte firumoa. Nu avem pretenţia cd «an dominat, dar am făcut un Joc pa placul pu­blicat arădan »­ cu care em nmita. mit conducerea noastră Arbitrai jocului nu a telicitst dwp*_r ®s P*®* trn comportarea țtatSkaSat »og* tA\ ’ _ COHCOIDIA ŞlC.F.I. GALAŢI AU SEMNALUL DREI BĂTĂLII IN­VERŞIIMTE ID CAMPI­OMĂTUL DIVIZIEI 8. Desirobir©®, Pol­ited ’ Surprizele nu au abundat în cel de a­ doua etapă divizionară B, dar nici nu au lipsit. Obişnuiţi cu variafiun­lte de performante din trecutul campio­nat, etapa ni s’a părut oarecum calmă, lipsită de specificul celor­­lalte, dând prilej insă multor co­­mentării asupra valorii echipelor şi pregătirii lor. Putem afirma că foarte multe­­din ele nu au intrat încă în for­­mă, sunt lipsite de condiţia fizică, introducerea de noui jucători în formaţii având urmări asupra an­samblului. De aceea, concluziile pe care le impun aceste prime jocuri nu pot fi definitive, și trebue să așteptăm ca echipele să stingă nivelul nor­mal de formă, pentru a le putea aprecia în mod just­. Din cauza aceasta și clasamen­­tul a suferit modificări radicale, echipele cu câte 3 şi 2 punct© în" lanţuindu-se, foarte puţine din ele fiind acelea ce n’au reuşit să acu­­m­ulere nici măcar un punct Dar nici acei dro au­b­solul cla­samentului nu trebue să dispere, pentru că drumul ce­ l mai au de parcurs le poate aduce multe, chiar foarte multe satisfacţii. 1. Sä­­ncffijiensi cusam h­i finanţasi! ! Pierzând duelul cu Metalachimic •— din campionatul trecut — Con­cordia a reintrat decisă in bătălia pentru primul loc, de data Acea­sta cu alti adversari, mai hotărîp poate, $i mttj numero­si. Deocamdată are în CP-ul Dalap cel mai învrăjbit adversar, mulţi alţii din urmă pândind momentul să atace fortăreaţa menită pentru aşa ceva. Obiectivi fiind, trebue să recu­­noaştem că actualul leader nu este încă verificat, cele patru puncte fiind acumulate pe teren propriu In orice caz, sunt performanţe strălucite cari le-au­ adus puncte -sica (Iaşi) şi Dinam© aia utile într’un campionat greu ca acesta. Nu tot acelaș lucru la petrecut şi cu C. F. R. Galaţi. După o victorie la scor asupra Arsenal­ului din Sibiu, călâţenii au plecat pe drumul accidentat al Constanţei, de unde n’a putut ni­meni aduce — în ultimul an —­­decât amintirea plăcută a unui voiaj la mare. Cu mai multă şan­­să, CFR­ Gh­l­aţi a reuşit ceea ce mulţi au încercat, adică să smul­­gă o victorie la Constanţa. Succe­­sul se datoreşte omogenităţii echi­pei, ambiţiei şi mai ales insistenţ­­ai. Pentru că CFR Galatţi cunoştea valoarea adversarului, şansele ce le are acasă şi de aceia a început puternic, a jucat bărbăteşte şi a câştigat. Aceasta nu înseamnă că Desrobî- Tea a fost inferioară. Şi ea a jucat la fel de bine, a avut momente de dominare, dar unele defecţiuni din atac i-a privat de o victorie. Aşa cum ne relatează coresponden­­tul nostru. Desrobirea a făcut o partidă bună, superioară celor an­terioare, putând câştiga tot aşa după cum a pierdut. Marinescu, Istp­ts şi Belegiu s’au detaşat în apărare, Gi­că Oltenică fiind cree­­rul atacului şi autorul celor două goaluri. Stapăm ca pe viitor, Derrobirea să-şi reia seria succeselor şi tot­­odată să evadeze din zona perife­­rică unde credem că nu se acomo­dează. Fara penalty salvator Nu se poate spun© că matchul de la Piteşti n’a deţinut şi el capul da afiş al etapei. Ţesătoria Ro­mână şi CFR Sibiu, rivali de multă vreme, se întâlneau din nou într’o partidă decisivă. Ambii cu câte 2 puncte puteau trece — pentru un moment la con­ducere — în cazul când obţineau o victorie. Tocmai pentru acest motiv matchul a fost dinainte, spectacul pierdut surprinzător jos şi emoţionant. Au condus gaz­dele, au­ egalat oaspeţii, au luat chiar şi conducerea şi cu puţin înainte de fluerul final a interve­nit un penalty salvator, care a adus plteştenilor un punct. Este un rezultat real, Tesătoria Româ­nă fiind acela ce a dominat ma­joritatea timpului. Ştrică doua da’avuri Mult sub nivelul campionatului trecut. Arsenal şi Socec Lafayette au început timid, cele două drac­­uri de Duminică fiind obţinute după un mare efort. In timp ce sibienii au reuşit să remonteze după pauză, Socec a fost ega­lat atunci când avea avan­­tajul a două avaluri. Se impune o remaniere a for­maţiilor, care credem că nu va întârzia. A fost o echipă şa la Ploeşti Chiar nici ploeştenii nu sunt de acord că echipa lor poate face faţă în actuala divizie secundă. Cele două deplasări făcute la Călăraşi şi Sf. Gheorghe le-au adus tot atâ­­tea eşecuri, echipa neputând face altceva decât să evidenţieze în du­rităţi. Cel puţin la Sf. Gheorghe unde Malîţa a şi fost eliminat de pe teren. La Moroni­mas se poate câştiga De aceasta se eru convins toate echipele, până şi Poltec­hnica, care nu concepu să cedeze în faţa A­­strei. După eşecul gazdelor de let Sii­biu, Politechnica mergea favorită, dar pe teren a cedat la un scor surprinzător. Aşa­dar, Astra­ Română Moreni va avea de spus un cuvânt hotă­­rîtor. Ce se petrece dm Pinám©? Retrogradată din prima Divizie, Dinamo n’a realizat în primele două etape, decât tot atâtea­­ în­frângeri şi odată cu ele ultimul joc în clasament. Acei ce nu şiu fost prezenţi la matchuri văd pe Dinamo în mare declin şi nu-i acordă nici cea mai mică şansă. Cu toate acestea, bucureştenii au fost aplaudaţi pentru jocul pre­stat atât la Lupeni cât şi la Ora­dea, dar neşansa şi un goal mar­cat în proprie poartă de Teodo­­­escu, i-a pus în posesia lanternei. Gazdle de fnvire®ătoeare Complect lipsită de surprize, matchurile seriei a doua s’au sol­­dat cu rezultate scontate. Deasemeni n’am înregistrat nici durităţi, cu excepţia jocului C. A. M. T. — Mica, în care oaspeţii au crezut că pot remonta dacă joacă, „la om”. Resta partidelor s’au desfăşurat normal, remarcând pe Sultanul şi Metalochimic. Desigur că lupta se va înteţi pe măsură ce toate echipele vor intra în formă. ______________ - st. I.J­ INAUGURAREA CERCULUI Cu ocazia aniversării a 4 ani de l­a înfiinţarea Confederaţiei Ge­nerale a Muncii din România, muncitorii din P. T. T. călăuziţi şi îndrumaţi de Partidul Munci­toresc Român şi Sindicatul P. T. T., îşi inaugurează clubul munci­toresc (şah şi bibliotecă), astăzi Miercuri 1 Septembrie, orele 16 Astăzi după amiază MUNCITORESC P.T.T. în sala clubului din Str. Bălăcea­­nu 2 (lângă teatrul Alhambra). Cu această ocazie 39 va organi­za un concurs de ,,şah fulger”, la care vor participa muncitorii P. T. T.-ului. Sunt invitaţi a lua parte jucăto­rii de şah din Capitală, precum şi redactorii rubricilor de şah ai ziarelor din Capitală. comm BE i­TMERT Al CERCUL! A.S.A.S. Astăzi după amiază începând deda­­rele 17 va începe, în sala de Biblioteca a cuibului ASAS, un interesant concurs de şah, cu paric parca Câtorva jucători cu renume în şahul românesc. Printr­e aceştia se află Andrîţoiu, Ru­­senescu şi Moiescu­, clasaţi între primii zece la campionatul Capita­­ pe 1948. Concursul având ca scop, antrenarea acestor jucători în vederea campionate­­lor naţonale din luna aceasta, promite a fi foarte interesant şi disputat, deorece @ Campionatul naţional de a­­n­ul a­cest­a se va disputa în trei etape, după cum urmează: I: Sferturi de finală dela 15—22 Septembrie. ÎI: Semifinala dela ÎS Septem­brie la 1 Octombrie. III: Finala de la 1—­25 Octom­­­­­brie. EMţ j­icătorii cern m mr. ► participanţii sunt de forţe sens’bii egale In afară de jucătorii sus amintiţi, mai participă Voiculescu Paul, Ungureanu C. Kapuscinski, Constantin Gheorghiu şi Florida­ Tudor. Iată de altfel şi programul primei runde, care se va desfăşura astăzi după amiază cu începere de la orele 17. Mijescu — Gheorghiu Andr­eo­u — Rusenescu — Flondor — Voiculescu Kapuscinski — Ungureanu, scrie, sunt obligaţi a se prezenta la sediul Federaţiei din Str. Aris­tide Briand 21 până cel mai târ­ziu în ajunul zilelor fixate pentru începerea fiecărei etape.­­ Federaţia Română de Şah are în proept stabilirea unui re­gulament de calificare al jucători- I lor, — după forţe de joc — în­­ ***#* — Ş­TIRI ON TURNEU DIVIZI (Urmare din pagina l-a) care nu a putut juca Luni la Cluj, iar METALOCHIMIC va încerca elemente noui. Fireşte punctul principal de a­­tracţie este jocul dintre Dinamo — Petrolul, match cu tradiţie care va prilejui un duel extrem de spectaculos Dar nici CFR-Metalo­­chimic nu va fi mai prejos Intr’un cuvânt, un program de interes deosebit pentru amatorii de foot­­kăll htm. MklFR P5 TfRfiMWL PILATUSA FHLl CUPEI SSRS. METALOCHIMIC SE IHTALMES© I.O.R. Şl S.E.T. Sindicatul Metalo­ chimic a or­ganizat o interesantă competiţie footballistică rezervată echipelor bucureştene din cadrul său. S’au disputat până acum toate partidele eliminatorii şi din semi­finale s’au calificat IOR şi SET care se vor întâlni într’un match ce se anuunţă foarte disputat.­­ Finala va avea loc mâine. Joi 2 Septembrie pe terenul Filatu­ra. La sfârşit au ti înmâna­t apa învingătorilor. In deschidere, la ora 16, o echi­pă fementaă de handball a Sin­dicatului Metalochimic va întâlni echipa fementaă a Filaturii Ro­mânești. E un program atracţios care va însemna un nou mara «uoc©b al sportului muncitoresc. AU FOST DELEGAŢI ARBITRII JOI­URILOR DiStlBifl RE­G. ES ROMIHICA SERIA I-A Griviţa CFR — Textila Sf. Gh­., la Bucureşti d. Căpitanu Ion CFR (Sibiu) —■, Concordia Plo­eşti, la Sibiu, d. Theil Gh., (Sighi­şoara). Politechnica (Iaşi) — Ţesătoria Rom. Piteşti, la Iaşi, d. Secoşeanu D-tru - Neamţ. CFR Galaţi — Astra Rom. Mo­reni, la Galaţi, d. Stanciu Aurel Brăila. Arlus Bacău — Desrobirea C-ţa la Ba­cău, d. Julies Mayer Iaşi. F. C. Călăraşi — C. S. M. Arse­nal Sibiu, la Călăraşi, d. Virgil Vic­tolomeu (Ci ţa). F. c. Ploeşti — Socec Laf., la Plosşti, d. Săvulescu Nicolas (Bra­şov). SERIA IDA Ind. Sârmei — CFR Oradea, la Câmpia Turzii. d. Tulbure Aurel (Turda). CFR Arad — C- s- M- B- MaTe, la Arad, d- Steiner Ernest (Timiş). Dermata Cluj — Metalochimie Reşiţa, la Cluj. d. Recheşan Gh. (Oradea).­ Mica Brad — F. C. Surianul, la Br.­d . Moraru Do tru (Simeria). CFR T. Severin — CAMT, la T. Severin d. Kincs Adalbert (Lugoj). Minerul Lupeni — CFR Satu Ma­re, la Lupeni, d. Pintor Emeric (T. Severin). Dinamo Bucureşti — Solvay U­­ioara, la Buc., d. Vasilescu Bartolo­meu (Braşov). REGEMffill CAHPI9KAT811 SAtiM­BE FORB CARE SE DISPUTA BUillCĂ 5 SEPTEHI Federaţia Română de Ciclism— Comi­sia Tehnică — organizează în ziua _d­e Duminică 5 Septembrie 1948 — Campio­natul Naţional de Fond. Campionatul este deschis alergătorilor legitimaţi la F.R.C. pe anul d­n curs din clasa Independent.— categoriile I şi II, de cetăţenie română. Traseul Campionatului este următorul: PLECAREA Bucureşti, — Piaţa­­Victo­­riei înainte , pe şos. Kiselef, până la Arcul de Triumf, la stânga — până în Bulevardul Filantropia înainte pe Bd. Filantropia, la dreapta pe Calea Grivi­­ţei la stânga până în Sos. Bucin­eşti— Piteşti. — până la Km. 40, la dreapta prin­­comuna Târtăşeşli—Pietr­oşiţa— Pucioasa—Muntele Păduchiosul—Sinaia _Câmpina—Ploeşti—Bucureşti—Bănea­sa_Şos. Kiseref—Arcul de Triumf— Piaţa Victoriei—SOSIRE. Acest traseu măsoară 265 km. înscrierile pentru Campiona­ul Na­ţional de fond se primesc în fiecare zi la sediul F.R.C. din strada Aristide Briand 21—etaj IV, între orele 10—13 şi Miercuri , între orele 17—19, nu­mai însoţite de o adresă din partea grupărei pentru care este legit­imat alergătorul, şi cu taxa de lei 200 de concurent. Alergătorii sunt obligaţi a respecta legea circulaţiei, organizatorii de­ţi­­nându-şi orice răspundere în caz de accident® survenire pe traseul cursei. Concurenţilor le este îngăduit a pri­mi orice ajutor material sau alimentar din partea persoanelor care urmăresc Campionatul, în orice punct al baseu­­lui. Persoanele însoţitoare nu sunt însă obligate a pune la dispoziţia concuren­­ţelor material sau alimente. Este permis, de asem­ienea şi ajutorul între concurenţi de orice natură. Alergătorii care vor fi surprinşi agă­ţaţi sau plasiţi în spatele unui auto­­vechicul vor fi imediat scoşi din cursă, din orice punct a­ trasee, ii. Injuriile intre concurenţi vor fi ac­ţionata cu 5 minute penalizare. Alergătorii sunt obligaţi a se pre­zenta la start în ţinută sportivă, co­rectă cu ghidoanele busonate şi cu două­ frâne în perfectă stare de func­ţionare. Pe traseul cursei , la coborârea de pe Muntele Păduchiosul, se va face un punct de control şi alimentare. Toţi alergătorii sunt obligaţi a se opri şi a semna foaia de control Alergători care nu vor semna foaia de control, cu vor fi socotiţi în clasamentul campiona­tului. Punctul de Control va fi semnalat cu un fanion albastru la 100 metri. In rest, Campionatul Naţional de Fond, se va disputa în conformitate cu Regulamentul de curse F.R.G. în vi­iare. PREMII. Se vor decerna următoare]« premii: 1. Un tricou național, una plachetă şi titlul de Campion. II. Una plachetă. III. Una plachetă. OFICIALI. — Au fost desemnaţi ofî­­ciali ai Campionatului următorii: Comisar general: d. N. Dragomir Comisari de cursă: d-nîi Ion Jugaru, G. Herescu și G. Dragomir Cronometror: d. N. Dragomir Starter; d. I. Jugaru Judecător la sosi­i: d. G. Dragomir Doctor: d­­r. Petre Gan® PLECAREA în Campionatul naţional de fon­d se va da la orele 9 dimineaţa din Piaţa Victoriei. I Ditt causa abunăen­u­l tef de materie, urnă- \ # nam pentru mâine pn , I blicarea romanului | nostru foileton.* t)7lE~1 t cmmuL oKEi» i REZULTATUL CON­CURSULUI tip. 29 -este publicat In corpul ziarului nostru de astăzi. După cum se poate constata numere, participanţilor este în plină urcare. Interesul publicului faţă de nouile programe de football «pronosport» a mărit la mod vizibil aderarea unui număr nou de partic­iipanţî la concurs. PRONOSPORT la Radio Astăseară vom transmit® prin po­stul de Radio Bucureşti I obişnuitul comunicat săptămânal «Pronosport». Rugăm pe participanţii şi prietenii noştri să urmărească aceste emisiuni şî să ne comunice sugestiile lor asupra materialul pe care îl dori­ au difuzat şi pe care noi vom căuta a-î satis­face. In ffi­tsaîţia responaSeibill*­lor agenţiilor PHONO* SPORT din CAPITALA Obişnuita şedinţă de lucru are as­tfizi Miercuri 1 Septembrie 1948 M amână pentru săptămâna viitoare, tu­dică Miercuri 8 Septembrie let8 e o­rele 18. 1 Sit­uafia premiul­ui B în numărul nostril de mâine voia comunica decîzîa Comitetului de or­ganizare şi control «Pronosport» asur­pre situaţiei premiului B în ceea ce priveşte plafonul de plată şî repur­tarea lui. Măsurii® cari se vor Uia vor intra imediat in vigoare. -------------—----------------------------. S. F. R.-MEDIC1NA IN ETAPA V A CUPEI­­SPORTUL POPULAR^ PROGRAMUL ITA PSLOR V SS VI BSptttmâna aceasta se vor dispu­ta etapele V *i VI din cadrul com­petiție! pentru „Cupa Sportul Popular". Iatâ cum^v’ată progr’imuL* «toi S Septembrie 1943 16 (tor. I) CFR — EFA (+4), d. N. Răduîescu, Al. Popescu; 17 (for. II) Aurora (+4) — înainte, d. D. Marinescu. Th. Stăn’­cescu; 17,80 (for. î) 8FB *—, Medici­na Co­municatul Comisiei Comisia Districtuali București comunică: — In urma atitudine! jucătoru­lui Hantzi Dlugosch (S.F.B.), avută la jocul de basket-ball „S.F.B.” — „înainte” (Cupa, Sp. Popular) în ziua de Sâmbătă 27 VIIl, a. c., Comisia Distr. Buc., în urma relatărilor făcute de unul dintre arbitrii jocului. Dl. Gr.­ Avachian, de comun acord, a ho­d. Gh. Dinescu. Gr. Avachian, Viforul Dacia nu joacă. *U Etapa I i-a 'V Sâmbătă 4 Sept. 1940 f 17 (tor. H) Vif. Dacia — Au­­rora (+20), d. D. Marinescu, GSi Dinescu. 1 16 (ter. I) înainta (+6) — Med­d toina, d. Gh. Nici­lescu, M. Bar*­cuși.­­ 17,30 (ter. I) SFR — CFR (­fi­d. Dan Chiriac, C. Armășescu. 7 EFA nu toacă. Districtual© București rărit suspendarea juc. H. Dlugocea pe timp de o lună, adică dela 80 din 1943, până la 30 IX 1943, dela orice activitate sportivi din cadrul F. R. B. B. —­ In urma atitudine! ireveren? tioase a juc. Kărmăzian Agopi (E. F. A.), fată de arbitrul F. Gherculescu, i se dă un ultim­ul sever avertisment public. f __________________ | v HANTS DLUGOSCH A FOST SUSPENDAT PE 30 ZILE ASTĂZI SWOPE CONCURSUL DE AbUREMAMÉWf Astăzi după amiază, — şi conti­nuând până Duminică — începe pe terenurile O. S. P. şi Politech­­nie, Concursul de antrenament”, cu participarea celor mai buni ju­cători bucureşteni. Competiţia cuprinde toate pro­bele cu excepţia celii de dubli doamne, şi prevede dispute foarte interesante mai ales acum di preajma campionatului naţionel. Dealtfel concursul are ca scop verificarea posibilităţilor jucători­­lor pentru campionatele naţională cari încep la 14 Septembrie. CONCURS NAŢIONAL DE TENNIS LA CLUJ Mâine începe la Cluj în organi­zarea grupării Dermata un con­curs naţional — pentru toate ca­tegoriile — de tennis, la care au fost invitaţi jucători din Bucu­reşti, Arad, Tg. Mureş, Baia Mare, Gheorgheni, Mediaş, Sibiu, Iaşi, Craiova, Oradea, Timişoara, Lu­goj, Braşov, Lupeni şi — bineînţe­les — Cluj. Partidele se vor desfăşura pe terenurile fabricei „Dermata” şi vor continua în zilele de 3, 4 şi 5 Septembrie. Din Bucureşti fac deplasarea d-na Winkler şi Schmidt, cari vor juca şi mixtul împreună, pentru dublul domni, Schmidt făcând pe­reche cu Pustay (Cluj). DE LA A.S. GODEANU Azi, 1 Septembrie 1948, se convota că toţi selecţionaţii Cupei Unităţii din Judeţeană Ilfov, la sediul Asoc. din str. Gutemberg 19 et. V la orel 19, pentru comunicări importante în vederea finalei din 10—11—12. , Prezenţa strict obligatorie. «MARELE PREMIU AL ORAŞULUI BRAŞOV» (Urmare din pagina S-a) lucru către a contribuit la ridicar­r­­ea, ca spectacol, a întregei compe­tiţii, la dispute strânsă, la faze care au reuşit să smulgă celor masscaţi împrejurul virajelor, ropote de a­­plauze. Provincia la start Alergătorii provinciali au avut şi ei o participare numeroasă figu­­rând în mai toate clasele şi cate­goriile prevăzute în program. Am putut observa multe elemen­te talentate, printre cei pe care nu-i cunoşteam încă. Singurul fap­t care nu le permite performanţe mai bune ca cele realizate, este lip­sa de maşini, lipsă de care provin­­cia noastră suferă mult. Totuşi, sunt mulţi despre care se poate spu­ne că au făcut­ lucruri frumoase clasându-se onorabil. Astfel, la clasa 250 cmc., braşo­veanul FRANCISC SZABÓ se cla­sează al patrulea în spatele unor concurenţi faţă de care nu putea avea nici­ o pretenţie. La 350 cmc., tot al patrulea se clasează A MUNTEANU urmat de N MAXIM şi MIRCEA MORARU, toţi din Braşov In special tânărul Maxim, ne-a făcut impresia unui talent de viitor. ___ , I %a*oţelul JMHJRL Se clasează al patrulea la clasa 500 cmc. Este un element car© poate realiza lucruri frumoase. In clasa motocicletelor de 1000 cmc.. I. UMFEET din Braşov, se clasează la locul şapte. Iar la locul nouă EMIL PA­VEL, tot din Braşov. Ultimul, pe o maşină ajunsă la o „vârstă’’ respectabilă merită o menţiune în plus, s’a dovedit cu­­rajos şi cu un simţ bine desvoltat al virajului. Mai bine înarmat din punct de vedere al materialului, ar putea concura cu mult mai mult succes. TRAIAN STOENESCU din Bra­şov, a luat startul în clasa motoci­cletelor cu ataş, cu toate că pufe­­rise un accident ale cărui urme nu dispăruseră încă A reuşit să se menţină mult timp în apropierea celor trei „tari” bucureşteni. Clujul s’a prezentat stobc, cel dela care nu aşteptam la mai mult ZOI­TAN BURG a suferit o defec­ţiune tehnică care l-a silit să aban­doneze Probabil clujenii se rezer­vă pentru Marele Premiu al Ora­­şului Cluj”, programat în toamna aceasta.. In reportajul de mâine ne vom ocupa de alergătorii din Capitală, M. &­i

Next