Sportul Popular, octombrie 1948 (Anul 4, nr. 1152-1182)

1948-10-01 / nr. 1152

IRI LA BĂNEASA-TRAP MONTE CARLO IMS DE DELHI I PR. DARUS Pr. Vivat Pr* Darius TRIBUNA: 22 2 13 59. PELUZA: 20, 14, 25. Pr. Vera TRIBUNA­ 53 16 13. PELUZA: 50 15 12. Ev. Trib 134. Ev. Peluză 237. Pr» Voevodul T*32mn!»r Pr. A­my Scotland TRIBUNA: 32 16 11. PELUZA: 27 19 13. Ev. Tri­bună: 476. Ev. Peluză: 1093. Pr, Va­­Bastquioe rep. I TRIBUNA: 51 15 13 18. PELUZA: 74 13 12 14. Ev. Tribună: 2841. Ev. Peluză: 1933. Pr. Viziro* TRIBUNA: 14 5 26 17 32. PELUZA: 237 27 21 19. Ev. Tribună: 1515. Ev. Peluză 705 Pr. Voința TRIBUNA: 14 9 45 26 30. PELUZA: 109 26 34 21. Ev. Tribună: 3635. Ev. Peluză 1376 Pr. Va Ba­nque vers. II-a 895 Radovanca 1120 Toderas 36 1 24 27 906 Paulina 1761 Cristea 36. 3.1 171118 904 Avbneta 1720 Cote! 37 31.3 58 64 857 Titirică T. 1740 Grigorescu 33 5 31.1 57 44 807 Vannessa 1701­ Terehov 39 33 5 50 50 905 Al(5 Vetiş 1760 B'skv 40.7 31 3 42 43 879 Lida 1700 Zenije 41 5 35 192 155 906 Szalvator 1720 Ghinea 45.7 36.3 71 87 TRIBUNA: 210 27 28 25. PELUZA: 132 45 31 32. TRIBUNA: 24 Elv. Tribună: 6­05. Ev. Peluză: 787. Ev. Tribună: 633 Reuniunea de..eri ,a însemnat o zi neagra pentru favoriți! care a culminat cu înfrângerea lui Monte Carlo în alergarea principală a zUg., înfrângere suferită din partea lui Deluţ. Excelentul fiu al lui Lucifer II şi-a întrerupt şirul victoriilor din cauza exageratei încrederi cu care a fost condus însă a avut şi o eclipsă de formă. Alte surprize au produs Timor şi Hai Tu în mai mică măsură Fanfara II şi Rose Hanover 14 18 16. PELUZA: 27 17 20 16. Ev. Peluză: 213 Din rest Vannessa a figurat un timp pe primul plan, apoi tip­­ia din probe publice şi-a spus avântul şi a cedat. 902 Tabriz 1640 Bordei 52.4 45.1 22 20 900 Colina 1620 Co sescu 54 U.4 10. HO 90 Cavaler­ii 1001 Moldoveanu 5?­50.6 58 75 Hi duceava iOG-1 Voronin 38.4 47.5 1. 12 Ö05 Podgorean D. ttíiJUA. Szabó 59. i 5 .1 132 (65 90 Romanța 164UlTănase 04. 52,4 bh 51 900 bănica 1640 [Brânzea 0­5.4 jp.) 189 130 8741 Corabia 2180 Grigorescu 23.3­­4.1 63 50 85 3 1 Flored 2200 Grün­wald 23.6 32.5 20 21 89 3 Gorjeanca II 2160 Strijiniuc 24.7 D.8 90 25 890| Ghiduleț 2140 Dobrescu 30.5­ 8.4 .2 92 893 Syver Dai 2ISO Moldoveanu 24.. 33A 28 24 778| Evening Star 2160 Bordei — - 58 i3Q 9’f .Rose Hanove II720 Dobrescu 543 41.3 47 58 89J Utta Hanover 1840 Marinescu. 54.s 5 153110 89 San Franclsk 17«' L Szabó 5o 3*4 73 31 790 Alarma 1840 Cniajevici .’5 2 35,2 57 1 4 901 Escala 174(î Stelescu 27.5 42.1 ?0 1543 93. Fantezista 1761 Ghinea 57.9 41.1 147 2n() 90 Vlăduț 17Sf Teofil 58 40.2 231 284 99­­ Mister V. 1780 Secară 3.05 43.9 9 c 116 83 Nebunică 1800 E'sky 30.7 44.1 .167 532 Set. Vuva 1700 Sumarocov —­­ 610 3260 891 Doina IX I7g­i Moldoveanu 58.8 44 2 25 89 Lelița Iii 1700 Văicar­i — 246 171 TRIBUNA: 47 19 30 20. PELUZA: 58 19 24 16. Ev. Tribună 7­2. Ev. peluză 482. 8 12 Fanfara II 1741 Țigăeru 37.8 28.6 32 27 894 Titel 1800B-sky 38 27.8 15 17 905 Flaut II 1S40 Toderag 38 1­­7 79 804 Fantasio 1S40 Strijiniuc 40.6 27.­3 4 0 374 8 6 Caliban 1840 Terehov 41.5 7.8 128 111 770 Daica 1740 A. Zenido 44.9 34.8 58 39 801 Timor 1700 Toderas 36 11.8 210 132 897 Gu.i 1720 Guigorescu 36 3 10 9 220 100 895 Vulcana B. 1680 E. Georgescu 38.8 33.6 32 34 895 Rebel 1720 Bisky 37.7 3­4 6­­42 691 Granița 172- Cotei 37.8 31.7 66 110 6 06 Trama na 1741. Bordei 38 8 31 1 45 44 906 Atlanta 174 '4arCu 42.8 33.6 35 41 908 Andrei 17U /ărlar — — 70 57 894 Deluţ 2180 1. Szabó 07 25.9 51 74 876 Monte Carlo 2180 St.'ijiniuc — 25.9 11 13 905 Yen 2160 Bordei 08 27 218 103 905 Amf.kar N. 2140 Tănase 03.1 27 9 62 38 894 Câmp 2161. Dumitr­iu 08.7 27.4 193 103 894 Danko 22­0 Corol 11­5 27 200 127 89 Neptun 2120 Toderaș 118 30.6 688 870 90. Thiocel 2140 Moldoveanu 13.1 30.2 370 382 907­ Ha! Tu |2120­ Corol 17.8133.3 145 237 90. Hallina 2100 Marcu­­ 134 2 32 29 901 Balaur 2120 Dobrescu 18.5 33.6 150 84 904 Beduin 2140 Tănase 19 33 24 27 87 1 Gabor 2120 Grigorescu 19.2 34 148 98 883 Sen Ghazi 2120 Toderaș 19.9 34.3 63 75 89 Odor T. 2120 Cunajevici 20 3 34.5 82 171 906 Afurisit 2180 M. popescu 21 53­­.4 352 120 877 3­herase 2180 Vărcar 22 132.7 1­­00 70 89­ Liberator 2120 B'sky 22.3 35.4 181 160 898 Pepipo 2121)!Lucan —­­ 346 237 885 Lup' :.2120,Teofi! 1— I- (6 0 670 898 Nor III 1310Q|Stelescu | 21.2|35.8 112 85 OlljBor 17001D. V- Cristea 43 3­ 35 4 1411109 896 Anca 1760 Tănase 42.332 2 21 Ii 890, Hansa 1720 Teofil 42 5 34.7 72 49 898 Johor 1740 Sumarocov 43 8 3-il 541 941 899 Adversar 174! Grünwald 45 5 35.1 27 41 907 Dornic 1780 Crainic 45 7 33.1 228 ill 907 Vrajba 1760 Terehov 47 4 35 1 I9j 21 890j Flacăra III 1760 Lucan 49 8 36.1 750 850 867| Valentina 1760 Zenide 49 8 36.5 591 288 861lBabett 1760|Marcu 43 633 138 175 90?|Samsar |1760|.st. Dumitrese 50.2­ 36 7 92 82 CÂȘTIGĂTORII ZILEI Tabriz și-a apropiat prima aler­­gere a zilei. Fiul lui Avanti K. a a­­juns la intrare în cel de al doilea ocol pe Corina cu care a mers apoi împreună până la jumătatea liniei, unde a depășit-o comod. La distan­ță Cavaler II și Suceava au ocu­pat locurile următoare. * Marcând valoarea maximă Co­rabia a câştigat sigur pr. Vera. Fiica lui Gretelbub a condus cu un aprec anti avans, iar la urmă a re­zistat atacului dat de Flored. Acesta deşi a stabilit un record superior, a trebuit să se mulţumea­scă cu locul al doilea. Suver Dai care pornise puternic lăsând im­presia că va câştiga, a galopat de nenumărate ori, fiind distanţat Concurând în mare progres Ro­se Hanover a repurtat o victorie comodă în pr. Voivodul Ţiganilor. A doua a terminat Ritta Hanover, urmată de San Francisco şi Alar­ma. Doina IX care avea o aprecia­bilă şansă, a fost derutată de alura rapidă în care s’a petrecut alerga­rea, desechilibrându-se, apoi a ga­lopat i­eşin­a din alergare. * Fanfara II a câștigat pr. Amy Scotland. Deşi a pierdut plecarea şi a dat un lung galop, iapa a re­munît puternic reuşind să întreacă inătatea sosirii, pe Titel şi V"F­r excelenta plecare u -­ir şi-a Va f .,ms infim avantaj faţă de Monte Car­lo. Acesta a fost condus cu prea multă încredere, iar în lupta finală slab susţinut, aşa că nu trebue con­damnat după această alergare. A treilea Yen, care a întrecut cu un cap pe Amilkar N. * Pr. Viziru s’a petrecut între Hallina, Balaur, Hai Tu, Beduin, Ben Ghazi şi Gabor. Prima a fost în formă până pe partea opusă tri­bunelor, unde a fost întrecută de Balaur. Acesta a condus apoi până pe linia dreaptă, unde a fost depă­şit de Hallina, care lăsa impresia că va câştiga. In ultimele ruleuri a fost însă întrecută de Hai­du. Ba­laur a rămas al treilea înaintea lui Beduin. A Bor şi-a apropiat pr. Voinţa, con­ducând din plecare la sosire. In spatele lui a terminat Anca, sin­gura care i-a opus o dârză rezis­tenţă, iar Hansa a treia după ce a figurat mult timp. Babeit a patra însă a pierdut locul pentru galop pe sosire. Iapa a avut câteva por­ţiuni foarte tari şi este de urmărit. O menţiune pentru Vrajba care a sărit în ultimul ocol când era bine situată în alergare. „ In ultima probă a zilei, Ra­dovanen a mai spălat onoarea favoriţilor, reuşind să treacă pri­ma linia sosire». Nu însă fără emoţii, căci iapa a galopat în ultimul ocol pierzând aprecia­bil teren, ca apoi într’un finish impresionant să se desprindă net. A doua Paulina, care a marcat o aroare excelentă. Iar Avioneta, ■ căce a părut mult timp scăpa* * stins şi a rămas a treia a lui Ţiţirică­­. Ș­TIRI Etî ia Bsmeasa-Trap LA EVENT s’au plătit cotele: Tabriz—Corabia 134 Corabia—Rose Hanover 762 , Rose Hanover—Fanfara II 476 Fanfara II—Timor 605 Timor—Deluț 2641 Deluț—Hai Tu 1515 Hai Tu—Bor 3635 Bor—Radovanca 638 Permiă Tabriz—Corabia 237 Corabia—Ros Hanover 482 Rose Hanover — Fanfara ÎI 098 Fanfara II—Timor 767 Timor-Delut 1933 Deluţ-Hai Tu 705 Hai Tu-Bor 1376 Bor—Radovanca 213 VALABILITATEA permiselor de intrare pe hipodromul Bănea­­s­a-Trap încetează pe data de 15 octombrie 1948. Sunt excepta­te permisele de presă şi cărţile de intrare ale i­ Dr crescători şi proprietari. Eliberarea noilor permise se ace zilnic, la sediu! societăţii î­ntre li­g 13. ÎNCEPÂND cu data de Dumi­­nică se va organiza la Bărteasa ,âte o alergare suplimentară. Aceste alergări sunt militare, pentru caii de jumătate sânge. Mâine vom reveni cu amănun­­e şi cu programul întregei reu­­niuni­ jocul AmimAc Jocul Austriac s’a ridicat ori la Băneasa-Trap la suma de 24­0.522 lei. Fiind tineri foarte mari, jocul s’a închis. El va începe Sâmbătă, deci cu această sumă și va trece ușor peste 500.000 lei. B. R. JILAVA, convoacă toţi jucăto­rii echipei a 1-a pentru Duminică 3 oc­tombrie 1948 orele 7 fix Ui Bellu la vederea jocului oficial cu YCAR pe terenul pionerilor aero. Următorii jucători vor fi prezenţi: Ionescu Alex., Preda, Cristache, Dumi­tru, Paul, Gali, Ilescu, Stoicescu, Petri­­că, Victor, Gică, Apostolache, Stănescu, Stelică. Mașina va pleca ln ora 7 fix Reuniunea de Duminică stâr­neşte un interes deosebit datorită faptului că specialiştii sprintului nu au mai fost văzuţi la lucru de mult cât şi inaugurării noului velodrom, anunţată pentru 10 oc­tombrie. Antrenamente nocturne Cum alergările, de poimâine după amiază, se vor desfăşura în linie dreaptă, pe şos. Generalissimul Sta­lin, este şi normal ca băeţ­ii să se pregătească pe traseul cu pricina. Astfel în fiecare după amiază şi până seara târziu, — ajutaţi de luminile de pe Şosea, cicliştii se antrenează temeinic, — sub îngri­jirile antrenorului federal C. Si­­mionescu. Supremaţia hai Mircea, scrios rmeitirfttă Antrenamentele sunt urmărite de numeroşi pasionali ai roţilor şi pe­dalelor, de public ocazional, eşit să-şi facă preumblarea de seară, in decorul aproape arîmiu al toam­nei, de pedaleuriî nouî sosiţi în ale ciclismului şi, în special, de supor­terii de grupări. Motivul prezenţei acestora din urmă e foarte expli­cabil, dat fiind c­ă fiecare din ei are câte un băiat pe care îl pre­pară şi vrea să-l vadă campion, în acest scop servindu-i tot felul de informaţii ,,secrete” asupra valorii technicei şi stilului adversarilor. După părerile soptite discret ale acestor observatori teehnicieni se pare că supremaţia la viteză a lui Mircea Mihăilescu este serios a­­meninţată. Astfel Ocneanu se află în vădit progres şi se vorbeşte despre o mare surpriză din parte-i. Mihail Steinhardt, în ciuda celor 34 ani,­­ se apropie de forma din epoca lui de glorie, iar Marin Niculescu — cunoscut ca un sprinter de va­loare, — şi-a perfecţionat în mod periculos finl­e-ul — Beekman e îndârjit să-şi înscrie din nou nu­mele în palmaresul probei de cam­pionat. Şi ce face cei yiz£t? Vine şi el aproape regulat la an­trenament, rulează în­deobşte de unul singur, sprintează atunci când alţii rulează moderat şi, pru­dent, se fereşte să-şi arate maxi­mum-ul potenţialului. Atitudine de favorit? Nu, simplă strategie, de­sigur. Tap contra unul Aşadar, sunt perspective să a­­sistăm la un match care ar putea fi foarte bine denumit „toţi con­tra unul”. Pentru că dacă toţi se vor răfui în serii, recalificări, sferturi de finale, şi semi-finale, scopul ultim şi general este să-l împiedice, ~ desigur pe cale lo­ială şi sportivă — pe Mihăilescu de a-Şi continua seria voci­or­lor, întreruptă foarte rar de câte o înfrângere. lată, deci, în concluzie logică, un spectator foarte interesant Reţineţi: ora 2:30 d. a■ Statuia Aviatorilor. TOŢI CONTRA UNUI SUPREÎMTÎA IA VITEZĂ A UH Mih­­HĂILESCU ESTE BARE SERIOS ARIIAT ? IMPRESIE Şl PĂRERI BE LA ULTIMELE AN­TRENA­MENTE ezi după amiază şi mâine dimineaţa antrenamente oficiale pentru «Circuitul de Toamnă» Bucureştenii, — în mintea cărora în­că mai s­ărute succesul deosebit al re­uniune­ de acum câteva luni, — vor avea prilejul să-şi admi­t favoriţii în cadrul concursurilor de Duminică. Alergările se vor desfăşura în preaj­ma Arcului de Triumf, pe t­asteul com­­petiţiilor din iunie, scurtat însă cu câ­teva sute de metri. Spre buna ştiinţă a celor inte­resaţi,­­ alergă ori şi spectatori, socotim util să spicuim unele paragrafe din regulamentul reu­niunii. Cursele şi tu­lurila Sunt organizate următoarele curse indicate in ordinea desfășu­­rării programului: 1. Moto solo sport clasa 175 6 ture. 2. Moto solo sport clasa 250 8 ture. 3. Moto solo sport clasa 500 15 ture. 4. Moto solo sport clasa 350 10 ture. 5. Moto aras sport clasa îOoO 10 ture. 6. Moto solo sporţ clasa 1000 20 ture. '7- Automob­­le 15 ture. Atttrename'irie aaî şi maerso Se vor face antrenamente: Vi­­neri 1 Octombrie între orele 15 — 18,30 şi Sâmbătă 2 Octombrie în­tre orele 9—13. In afara acestor ore orice antre­namente sunt excluse şi concu­renţi­i nu pot parcurge traseul, de­cât în cadrul legilor publice de circulație. începând de la orele 19, se va desfă­­şura mâine. Sâmbătă 2 octombrie, la arena Aurora, o nouă reuniune pngmiis­tică rezervată elementelor tinere, dar valoroase. Reuniunea cuprinde opt par­tide echilibrate, care tocmai graţie sen­sibilei egalităţi de forţe dintre amba rânji se anunţă deosebit de spectacu­loase. Remarcăm la joc de cinste prezenţa pe afiş a cunoscuţilor: Amedeo Debe­nac, Dumitru Marin Aurică, Predoiu Ion, Holtea Const. şi Zamfiresci, Gh. Dintre întâlnirile programate, desigur plină de atract­ivitate va fi ciocnirea care va opune pe talentatul DUMITRU MA­RIN, de curând egali­! lui Dobre Ra­dian, lui HOLTEA CONSTANTIN, care deasemeni în numeroasele matchie sus­­imite până acum, s'a dovedit un butt cunoscător al sportului cu mănuși Deasem­eni nu mai pre­jos pare parti­­da ZAMFIR­ESC­U GH. — PREDOIU ION Ultimul în Inimos ascendent de formă vine în ring decis sa încheie contul” cu elevul lui Popazu In rest „dueluri” la fel de îndrii­jite Deocamdată vă intăţisem programul de­finitiv al galei de mâine seară, urmând a reveni cu norii amănunte: Debensac Amedeo (M. Oficial) — Ro­taru Alex. (Godeanul. Zamfirescu Gh (Sp M.) — Predoiu Ion (Al. Of.) Holtea Const. (Sp. M.) — Marin Du­mitru (Tir). Turnui D (CS I) — Pima Const (Tir) Alfred Engeleiter (M. Of.) — Mircea Mihai (Ospătari) Tomus Rovin (M. Of.) — Sandu Neacșu ICS I). I.alescu Gh (M. Of.) — Petreanu Pe­­tre (Ospătari). Georgescu Aurel (M Of.) — Bors Son (Sp M.) Ofic­ialii iNiMSîioineî Delegat general: V'lctor DumiV.­scu Judecători: T. Rsv­lti, V. Dumirescu, I­. pijmilescu, N. Stanescu, O. Alexan­­drescu, L. Florian, Al. Bădescu, Beldie, Andi­copoi. Directori de luptă: V. Dumitrescu­, N Stănescu, D. pimulescu­, Andreopo­, Z Popazu, N. Iorg Iliescu, G Georgescu. Medici: dr. Bucur, dr. P. Sínesen Croinometror: M. Cruțescu, Al. Bă­descu. Comisari de ring: L. Florian, Amfreo­pol. Speaker, Moroianu. Mâine saus-a la Aurora TINERELE TALENTE LUPTĂ PENTRU AFIRMASE DELEGĂRI DE NAS DICS ŞI OFICIALI cupa Mwiaeiului bucureşti Pentru vizita medicală a concurenţilor in C. M. B. care se va face concomi­­tent cu cântarul oficial, F. R. Box a desemnat următorii medici: Luni 4 Oct. între II —14-1Dr. A. Si­­n­geami; Marţi 5 Oct intre 11—14 — Dr. I. Kraft; Miercuri 8 Oct. între 11—14 — Dr. M. Efraim. Joi 7 Oct. între 11—14 — Dr. i. Sil­viart, Ccferiada Ap ■desencaţi • i mat.aii înteţit­iv» ,j:.Vi­cto’­.r'U:' : «1 alegat «li­beral la întâlnirile zilei a ill-a din retu­rul Oferi'idei 1948: T. Severin — București — Ia T. Se­verin I. Abramovi î. Cluj — Craiova — la Craiova E. Ma­­rine­scu. Oradea—Galați — îa Oradea P. Epu­­reanu. # Comitetul federa! fîite §«dînti a*­t­zi dimineață îa. ora 8. v Campionatul naţional de şah (Urmare din pagina S­a) Resilietcis rundei a Menas — Arrastasiu 1—0 Zeicu — Rusar­escu într. Ciobanu — Ungurvanu într. Szabó — Herzendorf 1—0 Wassermann — Andriţoiu 1—0 Glasami­entu I I: Szabó St. 6 puncte li: Wassermann E, 4 puncte Hh Ciobanu Vasils 3 jum. puncte (1) IV: Ungureanu C. 2 jum. puncta (3) V: Andriţoiu N. 2 jum. puncte (1) VI: Menas Borea 2 puncte VII: Rusenescu Eug. 1 jum­. puncte (2) VIO: Herzendorf A4. 1 punct (2) IX: Zeicu N. 0 puncte (4) X: Dr. Anastasi­­ M. 0 puncte (1) SERIA II-a Reeditând performanţa din campiona­tul Capitalei de anul trecut, Costea Eu­gen s-a situat în fruntea clasamentului acestei serii cu 4 puncte şi cu o par­tidă întreruptă. La locul doi se află Ing. Zetlin cu 3 jum. p. şi o partidă în­treruptă la Flondor Tudor Un alt pre­tendent la titlu este Gică Alexandrescu care a pierdut partida din runda Vl-a şi cu aceasta şi locul doi în clasament, in luptă pentru ocuparea unui loc între pri­mii trei clasaţi, mai sunt şi tinerii: Chio­­se V. şi Flondor Tudor. Rez­iSistele «matnifist » VI­» Saimvici — Voiciescu într. Flondor — Z'ttin într. Costea — Neagoe î—0 Aiexandrescu — Dickman 0—1 : Schmidt — Ciose 0—1 I: Costea Eug. 4 puncte (1) H: Ing. Zetlin L. 3 jum. puncte (1) HI: AUxantîrescu­ Gică 3 jum. puncte IV: Chiose VaUriu 2 jum. p. (1) V: Flondor Tudor 2 p. (3) Vi—Vil: Dickman şi S­novici cu 2 p. şi câte 2 partide întrerupte. VHΗIX: Schmi­dt Eug. — Neagoe cu 1 jum. p. şi cât­ o r­a­tiță întreruptă. SERIA Ill-a un drum spre titlu şi spre un joc în finală, Bălanei a făcut remiză cu Dîbr­i­­gean şi cu aceasta şi 5 puncte în clasa­ment la o diferenţă de o jumătate de punct tVă de Dr. Aiexandrescu, care la rândul său a făcut remiză cu Israiîovici. In «rit­uare cu 3 jum. n. și o partid'"' întreruntă îa Buga este situat TsraiUvj-i S. Mai iuntă pentru un loc între prî'■Sbi trei Dumitrescu Nae și Milescu M. care T urmează în deaproape. RwlHeh­ricrdeS a ¥1 *a Dimigean — BaHneî %—ti Buga — Gheorg'-i i 0—1 — Pușcașii — Dur­itrescu î într. Dr. AUxandrescu — îsr-ihvi'j Dumitrescu M. — Mil­scu M. într. IV: purr.itrescu N- 2% p. (2) V: Milescu M. 214 p. (î) VI: Dimigean lî. 2 p. (1) Vil: Dun­ itrescu T. 2 p. (1) VIII: Gheorgl­­:i C. 2 p. iX: Boga Mi el) U/j 0. X: Pușcaşu Oct 14 p. (1) SERIA IV-a Seria cu cele mai multe partide între­rupte este aceasta, în care situaţia pri»­m­ilor trei nu se poate şti, deoarece fie*, care dintre pretendenţi are câte una, sau chiar trei partide întrerupte. Leaderul seriei până în prezent este campiecul CUT Reicher Emsnue, cu uj avans de un punct faţă de al 2-lea clasat care este muncitorul Stroescu Nicolae. Cu două partide întrerupte şi 2 p. este situat pe locul 111, Sergiu Samarian. in , continuare se clasează ing. Marton care are 4 partide întrerupte şi Apahideanu Şt. Toji aceşti cinci fiind şi pretendenţii la primele trei locuri. Re-Tjit! Istria ricsideî a VI-a# Marton — Storoje­vski într. Reicher — Silberman 1—0 Stroescu — Apahideanu într. Loewenton — Petrescu 1—0 Samar­ian liber. Clasamentul I: Reicher Emanuel 3 jum. p. (1) II: Stroescu N. 2 jum. p. (1) III: Samarian S. 2 p. (2) IV: Ing. Merton St. VA p. (4) V: Apai­­ideanu St. p. (2) VI: Ing. Loewentn VA p. (2) VII: Petrescu Cristian 1 p. (1) VIII: Silberman I. Vi p. (2) IX: Storojevski P. 0 p. (4) — Vrafoie —1 Ol­asamertia| Oiasamestiasl­î: Bălanei Mihai 5 p. II: Dr. Aiexandrescu R. 44 p. ii­: Israilovici S. 314 p. (1) CE SĂ CITIM: General- maior VALTER ROMAN DESPRC TEOHIA RAIBOIUlUS DESPRE RÂZBOIUL. C©MT E WSPCIR. A N Biblioteca de Buzunar Nr. 57 și 75 EDÎTURA OS STAT I n lumina concepţiei, fiarxiste-ieninis» te-staîiniste, «autorul analizează critic teori ie idealiste despre război, dovedin« du-le netsmei'î ia ct’i »'fică “-i opanân» du-i teorh inat­riiilist-istorică, s'ngura valabili, per truca singura necontenit verificată de practică. Gu ajutorul nater­ism­ului-istoric» autorul pătrunde până Ia origina acestui fenomen social, izbutind să împrăștie toate confuziile mic-burgheze care as« cund raracterul drept sau nedrept al războiului. In aî do­iîa volum, dl. General-maic Valter Roman răspurrde cu comp-tent și cu talent,. Ia întreb«-a re3 ce ecte a rrrta, cîarificând, în acelaș tim­p, tapt tul dialectic dintre ppFVcă și război, dintre economie și război și resringând, cu hotărîre, ideologia d­ir­i­taristă au­­seană a imperialismului anglo-americin. ANGELICA ROZEANU ŞI NICU RWMK­SU !N FRUNTEA ÎNSCRIŞILOR LA CONCURSUL DE MÂINE O zi ne mai despets de concursul de tennis de masă organizat de grup­pares*­EFA, primul concurs oficial a! sezonului şi, sperăm, vestitorul unei bogate activităţi. Dea­tfel, c­­oncursul de mâine este el, însăşi foarte important nu numai pun faptul ca esta ,,primul’’ cî­ntaî ales prin condiț'ur­i'e în care a fqst ’leg. eman­tat și organizat. In primul rând, pertrucă datorită faptu'ui că sarjseîe con­urenților vor fi echi ibrate prin haridicapu.i, lucru deosebit de important la început de sezon. In al doilea rând pentrucă face şi operă de popularizare, primind lise şi parti­zarea nelor it’muţilor, e’evi, sindica işti sau stud.­n i, iar în a! trei.ea rând, pentrucă va prilejui spectacole pasionante ale caror pro­­tastoni­şti vor fi însăşi mulfizi’i noş* L­ii campioni natVunii ANGELICA ROZEANU şi Migu NAUMESCU, alături de VLADONE, GARABET DLAN, N­I­­TRE­A­NU şi alte nume cu rezonanţe in lumea jucătorilor binecunoscuţi. Dar concursul pofta să ne rezerve: surpriza unui câştigător care să nu poată fi găsit între numele celor cari participau până acum la con­cursuri. Faţă de importanţi concursuri, nici capitolul premiilu­i nu stă mai prejos, cupa EF»',. stând gata să răs­plătească pe câştigător, iar câte g« plachetă »e finalist şi sem^fiaalişti. Deasem­eni se vor acorda şi nume­roase d'p­ome. Cei cari nu s’au înscris Img la a­ cest concurs, o mai pot face astăzi sau mâine dmineață la sediul FRTăî (str. Aristide Briand 21, etj. 4) intre orele 10—12 sau astăzi ducă amia­ză între orele 16—18 la sediul gru­pării EFA dhi B*dul Republice­­43 (Biseri­a Armenească). totul HORIA BROESCU BOU DP PI.A A4 ANI — St OMAG SIFII IS - Bist I i)F FEMEI RadioscopI — I raîanivnt cu penicilină CALFA MOSILOR ISI fetelor» 3.1442 er aTchweFeT SPEUAî I7.A1 LA ViLNA PARIS MEDII DE SFI­ AL, VINDECA BOLI DE RINICHI. BĂȘICĂ, P fi OSI AM SIRKIlJRI URURAlj BiENORA­­GIF CU O SINGURA INJEC­RIE SI-I FILIS PION (RAMMLN« COMBI-­­ NAI RAPID PIUE. VARICA, IM- ' POILNIA II SA IHUIAI CALEA VIC I­ORIEI 91­­ VIS-A VIS AMZE8 6.30­7,TO DIM. I­? DUPĂ MASA ) IEI.EFON 4.87,39 Dr. S. HERNIE SMF.( IAUST BOLI DL PIELL — PAR SIFILIS - VENFRE­E (TRATAMLNIUL BI FNORAGIEJ CU O SINGURA UMIFC­­­IR DE PENK II INA) CONSULT. 12-2 5-8 STR. BREZOIANU 9. ETAJ V TELEFON 4­07.63 .ndv t'v% ■sa» ^ \ ABONAMENTE # ia ziartu nostru se pot face svpe- # f ti ii nt! contra­valoarea pe adresa nua 4 # stră Bucureşti, str. Sărindar 5­ 7-b­ i 9 prin mandat poştal sau cont CEC - i 7655. I r Sindicalişti, studenţi, militari r f lunar Lei 120 f J Particulari anual­i 3400 f f­­nUituiii anual S Str.H. CâKiîP PIELE - VARICE - PAI? VENE.RE.F - SIEH IS -IMPUH NIA Blenoragia vindecă cu­lt singură njei ţi® Gons. I!)—2 Și 3— l Tel. 3.30(18 CAI ARASI! OR 51 (colt M rrCa Vortât CĂTRE ABONAŢII NOŞTRIÎ |­­n dorinţa noastră ca ziarele ht afeostaiKeaat | să narvie în cele mai bune condifiuns către i cititorii nosstrij rimăm pe toţi aîistaţii sa ne I reclama imediat orice întârziere sau nesosîre l­a aistrului nostru, prin carte poştală sau la tsSu­g 6,34.®© pentru a putea lua măsuri de reme-­­­diere. |

Next