Sportul Popular, mai 1949 (Anul 5, nr. 1343-1371)

1949-05-03 / nr. 1343

A început cursa praga-varșovia C. ŞANDRU, AL NOUĂLEA «îV.UPA DOUĂ ETAPE Cehoslovacul Vesely, a câştigat ambele etape. Sandru II se gaseste la locul noua in clasamentul general al individualilor, înaintea alergătorilor unguri, polonezi, bulgari, finlandezi. Pe echipe conduce Franţa. Echipa R. P. R. la locul 11. Azi se aleargă a treia etapă. PRAGA, 2 (Print telefon).—In fats li­fted mulţimi imense şi într’un cadru festiv Duminică la ora 2.30 d. ar., s'a dat plecarea în prima etapă din cursa Praga — Varşovia, disputată pe o dis­tanţă de 143,500 km. (Praga — Par­dubice) la care participă 107 alergă­­tori. Cursa a început într’un „train” in­fernal, impus de polonezi şi cehi, care s’au instalat în frunte, secondaţi de lo­,­tul francezilor ,­ ale căror atacuri re­petate nu au întârziat să destrame plu­tonul. Ştefan Petrescu a spart la 1 km. dela plecare. Gociman şi Ciohodaru, rămaşi cu el, încearcă să-l aducă în pluton. Cu toate eforturile depuse însă, nu reuşesc căci în frunte se goneşte puternic.­ La km. 40, Traian Chicomban sparge şi Negoescu rămâne cu el şi refac te­renul. După jumătatea drumului, evadează cehul Vesely, cu francezii , Garnier, Herbulat şi Bathio şi un grup de alţi 8 ciclişti — care iau un avans de 1 km. Din grosul plutonului se desprind — spre urmărire — 4 cehi, cărora li se alătură Dodé Negoescu. Acest grup prinde o parte din fugari şi în apro­piere de Pardubice se formează un piu. BRNO, 2 (Prin telefon). — Şi a doua etapă Pardubice — Brno, a fost carac­terizată de zeci şi zeci de sprinturi, de evadări, regrupări, din nou fragmentaui de pluton şi „pene”. Dade Negoescu a rupt pinionul şi a pierdu­t teren preţios. 5 km, mai încolo M. Niculescu, agăţându-se de pedala u­­nui adversar neatent, şi-a rupt roata. Urmează apoi pana de cauciuc a lui Nae Chicomban, .Norhadian .a..spart de două ori în această, etapă, Holdbelt, ac­cidentat a fost transportat la spital.­­ O comportare excelentă a avut Iulian Gociman care a spart de 4 ori şi a prins plutonul pentru ca spărgând şi a 6-a­­oară să nu mai prindă și, epuizat, după eforturile făcute să piardă foarte mult teren. REZULTATUL TEHNIC AL ETAPEI A DOU­A 1. VESELY (Gen?) a­ par­curs 137 km. în 4 ore 00’43^ (media orară 34,200 km.) , ' ‘ 1 -1 ’ 2. Garnier (Fr.) acelaiș timp. 3. Krejcik (Ceh.) 4,02120” 4. Bathio (Fr.) 4‘02:50” 5. Ricaut (Fr.) 4,02’50” 6. C. ŞANDRU (RPR) 4,03’50” 7. Wojcik (Pol.) acelaş timp. 8. Jaworik (Ceh.) acelaş timp 9. Garcia (Fr.) acelaş timp 10. Seresz (Ung.) acelaş timp 41. Siro­v (Albania) 4,04’15”... 29. TRAIAN CHICOMEAN (RPR) 4,15*45”.­­ ’ 51. M. NICULESCU (RPR) 4 ore 21. 52. NORHADIAN (RPR) acelaş timp 53. NEGOESCU (RPR) acelaş timp 54. N. CHICOMEAN (RPR)’ acelaş timp. E de subliniat performanţa alergă­torului C. ŞANDRU care atât în etapa doua, cât şi din clasamentul ge­neral, a ocupat respectiv locul 6 şi 9, ton masiv de fii alergători care soseşte la 6’ de grupul condus de Vesely, în­vingătorul etapei. REZULTATUL TEHNIC AL PRIMEI ETAPE : 1. VESELY (Cehoslovacia) a parcurs 143,500 km. în 4 ore 5’40, cu o medie ouală de 35,160 km. 2. Garnier (Franţa) acelaş timp. 2. Bathio (Franţa) acelaş timp. 4. Holubec (Cehoslovacia) acelaş timp. Urmează un pluton compact în care se află C. Sandru şi alţi români. M. Niculescu în 4 ore 1ll’30”. Tr. Chicomban în 4 ore 16’56”. CLASAMENTUL PE ECHIPE DUPĂ PRIMA ETAPA 1. FRANŢA II 12 ore 2019” 2. Cehoslovacia I 12,24 57” 3. Franţa I 12,29’30”; 4. Ungaria II 12,33’41”; 5. Polonia 1 H2,34’55”; 0. Bulgaria II 12,35’20”; 7. Cehoslovacia III acelaş timp; 8. Franţa III acelaş timp; 9. Cehoslovacia II acelaş timp; 10. Polonia III 12,35’45”; 11. Bulgaria I 12,35’45”; 12. Polonia II 12,35’45”; 13. R.P.R. I 12,40’45”; 14. Albania 12, 4­4’43”; 15. Ungaria I 12,45’29”; 16. Bulgaria III 13,00’6”; 17. Finlanda 13, 1­3”; 18. R.P.R. II 14,26’56”; 19 Un­garia III, înaintea multora din concurenţii favo­riţi ai cursei. In clasamentul general, ŞANDRU s’a clasat după doi cehoslo­vaci şi 6 francezi, animatorii cursei, ceea ce este o ispravă de valoare şi a­­nunţă o ascensiune a românului în cla­sament. . CLASAMENTUL GENERAL INDIVI­DUAL 1. Vesely (Cehoslovacia) 8 ore 05 min. 36 sec. 2. Gamier (Franţa) acelaş timp. 3. Bathio (Franţa) 8 ore 08 minute 48 sec. 4. Hurbulat (Franţa) 8 ore 09 min. 38 sec. 5. Krejcik (Cehoslovacia) 8 ore 12 min. 23 sec. 6. Benedete (Franţa) 8 ore 14 minute 01 sec. 7. Ricaud (Franţa) 8 ore 14 minute 02 secunde. 8. Borbel (Franţa) 8 ore 15 minute 28 secunde. 9. C. ŞANDRU (RPR) 8 ore 15 min. 53 sec. 10. Wojcik (Polonia) 8 ore 15 min. 53 sec. Ceilalţi alergători români din prima echipă ocupă în clasamentul general următoarele: lqcuţ£ 42. Chicomban Traian 8 ore 31 min. 52 sec. 47. Niculescu Marin 8 ore 33 min. 04 secunde. 59. Negoescu D. 8 ore 39 min. 05 secunde. "­ . 61. Chicomban N. 8 ore 41 min. 24 secunde. 69. Norhadian Erv. 8 ore 45 mb­rte 14 secunde. Din cei 107 concureți care au luat plecarea la Praga, opt au abandonat în­ prima etapă, iar şapte în a dou­a. Con­curenţii români din echipa a doua au rămas în cursă. Astfel că in etapa a treia Brno—Gns­­twaldovo (140 km­.) care se desfăşoară Marţi, iau plecarea 92 de concurenţi. CLASAMENTUL­­GENERAL PE ECHIPE 1. Franţa II 24 ore 32 min. 28 sec. 2. Cehoslovacia I 24 ore 36 min. 04 sec. 3. Franţa I 24 ore 38 min. 34 sec. 4. Polonia I 24 ore 56 min. 37 sec. 5. Ungaria I 24 ore 59 min. 07 sec. 6. Franţa III 25 ore 01 min. 16 sec. 7. Polonia II 25 ore 05 min. 13 sec. 8. Polonia III 25 ore 11 min. 19 sec 9. Cehoslovacia II 25 ore 13 min. 51 secunde. 10. Cehoslovacia III 25 ore 14 min. 09 sec. 11. RPR I 25 ore 20 min. 49 sec. 12. Bulgaria II 25 ore 23 min. 48 secunde. 13. Ungaria II 25 ore 25 min. 00 sec. 14. Bulgaria I 25 ore 27 minute 17 secunde. 15. Bulgaria III 26 ore 17 min. 32 secunde. 16. Albania 26 ore 32 min. 02 sec. 17. Finlanda 26 ore 35 min. 00 sec. 18. RPR II 28 ore 02 min. 01 sec. SMNDRU, AL SASELEA IN ETAPA A DOUA Sporiivii am întreprinderi au, defilat un număr, mare la sere­area zilei de 1 Mai AZI ÎNCEP finalele CAMPIONAT­ULUI NAŢIONAL DE BOX Astăzi începe lupta pentru obţinerea titlurilor de campioni de box ai R. P. R. pe 1949, începând din această seară de la orele 19,30 şi continuând — la ace­iaşi oră — în zilele de 5, 7 şi 9 Mai, cei mai valoroşi reprezentanţi ai sportului cu mănuşi din întreaga ţară vor urca scările ringului din­ arena CENTRULUI DE ANTRENAMENT O. S P. (în spatele arenei U. C. B.-Venus) — strada Ştirbey Vodă Nr. 133,­tramvai 3, 12, 14, 14 ba­­tat şi 24 —, pentru a-şi disputa supremaţia titlurilor naţionale. Finaliştii provinciali au sosit în Bucu­reşti, venind din toate colţurile ţării, în cursul după amiezii de­­ Duminică. Din lotul acestora absentează numai ,,pana” Solomon Mihai, care nu a pu­tut facă deplasarea. Urmează ca el să sosească astăzi sau mâine. Şi în tabăra bucureştenilor s’a ivit o­ mici defecţiune. Semi greul Bătrânu Tănase, prezentând semne de intoxi­caţie, a fost oprit de medici să boxeze 2—3 zile. Totuşi, atât Solomon cât şi Bărânu vor puea fi toi prezenţi in ring şi astfel totul celor 39 de finali­­şti va fi complet, lupta pentru supre­maţia titlurilor naţionale nesuferind nicio defecţiune. Atât provincialii cât şi bucureştenii manifestă o bună pregătire fizică şi morală. Cu toţii aşteaptă, cu încrede­re matchurilor care-i vor duce spre cen­tura de campioni naţionali. Este un motiv în plus, care ne face să fim si­guri că întâlnirile de astăzi şi din ce­lelalte 3 zile vor însemna adevărate superlative ale întâlnirilor pugilistice. Ieri dimineaţă, în localul FR Box, în faţa tuturor participanţilor, (minus So­lomon) şi a membrilor federali s-a făcut tragerea la sorţi a matchurilor. In prima zi, deci astăzi, se vor dis­puta următoarele întâlniri: MUSCA: Toma C. (Const.) — Şchio­­pu V. (Timiş). COCOŞ: Joiţă N. (Craiova) — Vic­tor Alex. (Sibiu). PANA: Fiat Gheorghe (Reşiţa) — Preoteasa I. (Brăila). UŞOARA: Comşa Gh. (Mediaş) — Peltin Ion (Bucureşti). SEMI MIJLOCIE: Negrea D. (Sibiu) —Acatrinei V. (Brăila). MIJLOCIE: Zaharia P. (Craiova). — Fatu N. (Cluj). SEMI GREA: Popovici B. (Timiş) — Glărescu O. (Braşov). GREA: Sereş R. (Oradea) — Ghiar­­mati St. (Bucureşti). Este un program de certă valoare calitativă, care reuneşte într’o­ singură gală nenumăraţi boxeuri consacraţi, cu renume bine cunoscut de sportivii ţării noastre, şi tot deodată câteva produse noui ale boxului autohton, consacrate însă şi ele de întâlnirile de până acum din cadrul campionatului naţional. r. i. ANUL IV —Nr. 1343 4 PAGINI 5 LEI c. MARK 3 MAI 1949 Redacţia şi Adiţia­­ Str. Sărindar 12 Redacţia Centela telefonică 5.30.36- 5.30.37 Administraţia 6.14.06 Tipografia 3.84.39 Abonamentele încep la 1 și 15 ale fiecă­rei luni. Taxa poștală plătită în numerar 106.523.945. 1 MAI A FOST SĂRBĂTORIT mm UIMSA DEIMINUTIE PENIMI PACE SI PROGIES PRINTRE COLOANELE NESFÂRŞITE DE MANIFESTANŢI, AU FOST VĂZUŢI NUMEROŞI SPORTIVI CARE S-AU REMARCAT PRIN ECHIPAMENTUL FRUMOS . Ziua de 1 Mai, zi de trecere în revistă a forţelor clasei munci­t­ toare şi de manifestare a solidarităţii internaţionale a celor ce se muncesc, a fost sărbătorită printr’o uriaşe manifestaţie care a avut­­­ loc în Piaţa Victoriei. La apelul Organizaţiei de Bucureşti a Partidului Muncitoresc Român, întreaga populaţia muncitoare a Capitalei, din fa­brici, uzine, instituţii, întreprinderi, spi­tale, ateliere, magazine, tineretul mun­citor, pionierii, echipele sportive, echi­pele de coruri şi jocuri, oamenii artei şi literaturii, ziariştii, elevii, studenţii, profesorii, magistratura, precum şi nu­meroase delegaţii ale muncitorimii din restul ţării şi ale sindicatelor de sala­riaţi agricoli, au manifestat în mod im­punător şi cu un indescriptibil entuziasm, pentru solidaritatea internaţionala a oa­menilor muncii, pentru Partidul Munci­toresc Român, forţa conducătoare în Republica Populară Română, pentru ma­rea noastră prietenă Uniunea Sovietică, eliberatoarea ţării noastre de sub jugul fascist, bastionul păcii şi al independen­ţei popoarelor şi­ pentru genialul ei con­ducător, Iosif Vissarionovici Stalin, pentru pace şi pentru victoria socialis­­mului. In tribunele oficiale au luat Ioc prof. dr. C. I. Perhon, Preşedintele Prezidiu­lui Marii Adunări Naţionale, acad. prof. P. C­onstantinescu-Iaşi şi I. Niculi, Vi­­cepreşed. ai Prezidiului Marii Adunări Na (Continuare in pag. 3 col. 6-7) ŞI ŢINUTA LOR CORECTĂ Sărbătoarea aceasta a prilejuit in Capitală o măreaţă manifestaţie, semn grăitor al conştiinţei cetă­­ţeniior, cari într’o uriaşă demonstraţie şi-au dovedit ataşamentul şi dragostea faţă de forţele care’ conduc: popoarele iubitoare de libertate spre pace şi progres. * încă din zorii zilei străzile Bucureştiului scăldate in lumina strălucitoare a soarelui de Mai, au fost inundate de zecile şi sutele de mii de oameni ai muncii, elevi, studenţi şi militari, cari se grupau la locurile de adunare pentru a porni spre piaţa Victoriei. La balcoanele caselor au fost scoase cele mai fru­moase covoare peste care au fost aşezate tablourile marilor dascăli ai socialismului precum şi ale condu­cătorilor c­lasei muncitoare din Republica Populară Română. O disciplină desăvârşită domnea pretutinde­ni şi exact la ora anunţată — ora 9 precis —­ parada a fost deschisă pr­­in cuvântul rostit de tov. Dumitru Petrescu, membru supleant al C. C. al P. M. R. . „ Din străzile adiacente pieţei Vic­toriei au început apoi să se scurgă aidoma unor uriaşe şi nesfârşite fluvii — coloanele manifestanţilor, şi sportivii, cari defilează in echi­pamentul specific sportului pe care il pr­actică. Coloana Organizaţiei Sportului Popular impresionează prin ţinuta ei impecabilă. Având în frunte zeci de steaguri, sportivii păşesc cu fermitate în faţa tribunelor cari îi întâmpină cu a­­clamafii. Componenţii lotului na­ţional de football, studenţii dela­­ . F., elevii dela şcoala tehnică sportivă şi activiştii OSP.-ului îm­brăcaţi ‘.( frumoase instiţme pvn* ovaţionaţi de public. [Urmează apoi defilarea între­prinderilor din industria textilă Iţi rândul cărora se evidenţiază dease­­meni printr’o exemplară , ţinută sportivii şi sportivele de la Ţesăto­­riile Reunite, F R B, Dâmboviţa Filaret şi Flamura Roşie. Ca şi acei de la S T B„ şi U C B. Nu există întreprindere în rân­durile căreia să nu se remarce e­­chipa de sport. Aproape de orele 14 defilarea ia sfârşit. Muzicile mili­tare vin în faţa tribunei şi into­nează Internaţionala pe care corul a sute de mii de oameni o cântă în­­într’un singur glas . A fost o zi măreaţă, o zi de ne­uitat pentru toţi acei oameni ai muncii cari şi-au demonstrat ţelu­rile luptei lor în ziua de sărbătoare a oamenilor muncii de peste tot. 1 Mai 1949 a reafirmat puternica în­credere a poporului nostru în Ma­rea Uniune sovietică şi, în genialul ei conducător Iosif Vissarionovici Stalin, de un pitoresc şi încântător colorit, lată-i în frunte printre ceferişti pe muncitorii de la Griviţa Roşie, cari după cum se ştie, in vedarea zilei de 1 Mai au provocat la întrecere so­cialistă pe muncitorii şi tehnicienii de la întreprinderile din întreaga ţară. Pe panouri se oglindesc reali­zările destoinicilor muncitori, gra­ficele prezentate precum şi frumoa­­sele machete stârnind vii aplauze. Defilarea ceferiştilor durează timp de câteva minute şi este încheiată de un grup de tineri sportivi aero­­modelişti cari chiar din faţa tribu­nei oficiale au lansat un aeromodel care şi-a luat sborul lin, pierzâ­n­­du-se in zare. In aceiaşi ordine im­presionantă, defilează având în frunte protretele evidenţiaţilor în producţie, muncitorii de la 23 Au­­gust, Steaua Roşie, Uzinele Repu­blica, Ţesătoriile Reunite şi Tăbă­­căria­ Naţională, la această din ur­mă întreprindere, norma de pro­­ducţie fiind depăşită cu 218%. Cu viu entuziasm a fost întâmpi­nată coloana pionerilor. Micii pur­tători ai cravatei roşii, defilează scandând: „PENTRU VIAŢA ŞI VIITORUL NOSTRU, VREM PA­CE”. In faţa tribunei pionerii lan­sează dintr’o cuşcă surpriză zeci de porumbei, simbol viu al păcii şi o­­dată cu aceştia nenumărate baloane roşii cari împânzesc cerul. Sunt viu aplaudate echipele de dansuri şi cântece care participă în finala concursurilor. CGM, o excelentă im­presie producând, corul sindicatului minier Petroşani, echipa de dan­suri Oţelul Roşu, precum şi echipa de dansuri sovietice a Sindicatului Mixt din Arad. In rândurile manifestanţilor din întreprinderi, peste tot se disting­ ­Membrii Prezidiului, al Guvernului şi ai C.C. al P.M.R.În tribuna oficială Lotul naţional de foot-ball defilează în faţa tribunei oficiale. Se văd: Androvici, Ritter, Băcuţ, Barta, Costică Mar­inescu şi Traian Ionescu. SOTER A ST­ABILIT il m REM NATIONAL LA INAlJiE CU 192 JUM. cm. IAR RAICA UN RECORD PERSONAL, ARUNCÂND 14.57 a. CU GREUTATEA C­a un fenomen nou a apărut in mişcarea noastră sportivă anga­jamentul lui Söter şi Raica, prin care şi-au propus să încerce doborî­rea unor recorduri naţionale atletice in cin­stea zilei de 1 Mai.. Este vorba de un fenomen nou, căci nu era obiceiul până acum ca sportivii să introducă în mun­ca lor metodele folosite de clasa munci­toare, care sub semnul unor sărbători îşi dublează eforturile în producţie pen­tru a întrece normele, contribuind în acest fel la îndeplinirea înainte de ter­men a Planului de Stat. Nu este o întâmplare că această nouă formă în munca sportivă a fost iniţiată de oameni ca Speter şi Raica cari şi in munca lor în cadrul întreprinderilor E­­lectrice de la Timişoara se dovedesc fruntaşi şi au toată consideraţia tova­răşilor lor de muncă pentru râvna şi priceperea lor. Speter şi Raica şi-au propus să bată recorduri în cinstea zilei de 1 Mai şi ziarul nostru a scris la timp despre a­­cest angajament. * Iată acum şi faptele. Sâmbătă după masă la ora 5 mem­brii districtului timişorean de atle­tism au fost prezenţi pe terenul E­­lectrica iar în tribună s’au aflat pes­te 290 de spectatori. SOTER începe săritura la 184 cm. şi trece uşor. Ştacheta este pusă la 188 cm. Söter îşi ia elanul dar paşii nu ies şi doboară. La a doua încer­care Söter sare splendid ca un elan neîntrerupt, mult pesta ştachetă. Impresia noastră, că Söter ar fi să­rit de această dată chiar cu 10 cm. mai mult, nu este cu nimic exage­rată, dacă privim fotografia alătu­rată aci, care confirmă integral im­presia. După 18,8 cm. urmează înăl­ţimea de 193 cm. şi Söter sare din nou uşor mult peste ştachetă. După săritură, înălţimea este con­trolată din nou cu bandă de oţel şi se constată că ştacheta a fost pusă la numai 192­ cm.Este însă şi aşa un nou record. După aceasta ştacheta este pusă la 195 cm. şi Seter încearcă de două ori şi doboară fiind obosit. Raica, care trebuia, să încarce şi el nu aruncă greutatea, căci şuferă de două zile de o indispoziţie de stomac, care l-a slăbit. încercarea lui Raica are loc a doua zi, 1 Mai, tot pe Stadionul E­­lec­rica, după ce toţi atleţii Electri­cei au particicat dimineaţa la de­monstraţia de 1 Mai, care a fost foarte obositoare din cauza căldurii toride. In aceste condiţii a avut loc aruncarea greutăţii în cadrul con­cursului de atletism din pauza tur­neului fulger care a avut loc la Ti­mişoara în cinstea sărbătoarei inter­naţionale a oamenilor muncii. Raica desavantajat de antecedentele nefa­vorabile a increat totuşi doborîrea recordului, dar nu a putut reuşi. Din cele 6 aruncări nu a fost nici una reuşită, toate mergând prea sus. Dar şi aşa a aruncat tot timpul pes­te 14 m. Cea mai bună aruncare a sa a fost de 14,57 m, ceea ce este recordul lui personal obţinut în con­diţii oficiale şi dovedeşte, că se află în formă excelentă, putând reuşi în­­tr’adevăr un nou record naţional la prima ocazie, când se va prezenta în condiţii mai favorabile la un con­curs. „ Revenind la Speter, trebue să spunem, că şi el se află în formă excelentă, fiind capabil chiar cu vechiul său stil să sară mult peste acest record nou stabilit în cinstea zilei de 1 Mai, prima încercare de acest fel reuşită în ţara noastră. La întoarcere spre Bucureşti am în­­tălnit în compartimentul de tren un funcţionar superior al întreprinderilor Electrice Timişoara. Povestindu-l despre cele întâmplate, redăm aci cuvintele sate: „Cei doi băeţi, Raica şi Soeter, ca şi ceilalţi atleţi şi atlete de frunte al Elec­tricei sunt nu numai buni sportivi, DAR E, Horn ... ■...((■ " "11 CContinuare în pag. 3 col. 6-7) LA STÂNGA : Soter stabileşte noul record: 192,5 cm. LA DREAPTA: La 188, in training, Soter a sărit cu uşurință si mult mai sus­ ABONAMENTE Abonament individual lunar ... 120 lei Instituții ................................. 5.000 , S-A SĂRBĂTORIT CONSTITUIREA primelor detaşamente de pioneri din R.P.R. PRIMII PIONERI AU TRIMIS TELEGRAME GENERALISIMULUI STALIN SI C.C. AL P.M.R. Sâmbătă după amiază a avut­ loc la Teatrul Muncitoresc „Gh. Gheorghiu Dej”-Giuleşti şedinţa festivă de sărbătorire a primelor detaşamente de pioneri din RPR, organizată de Comitetul Central şi Comitetul Capitalei al Uniunii Tineretului Muncitor. Au luat parte: acad. prof. dr. C. I. Parhon,­­Preşedintele Pre­zidiului Marii­­Adunări Naţionale, dr. Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri, Teohari Georgescu, ministrul Afacerilor Interne, secretar al CC al PMR, precum şi Liuba Chişinevschi, vicepreşedinte al CGM, Al. Drăghici, membru în CC al PMR, Gh. Florescu, prim secretar al CC al UTM, membru în CC al PMR. După alegerea prezidiului, a luat cuvântul d. Gh. Florescu, membru în CC al PMR, prim secretar al CC al UTM, adresân­­du-se pionerilor. PRIMII PIONERI AU TRIMIS TELEGRAME GENERALI­SIMULUI STALIN ȘI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU­LUI MUNCITORESC ROMÂN„­­ Tov. Teohari Georgescu, Ministru al Afacerilor­ Interne, Secretar, al C. C. al U. M. R., în mijlocul piepnerilor.

Next