Sportul Popular, iunie 1949 (Anul 5, nr. 1372-1401)

1949-06-01 / nr. 1372

■agii»hi 2-s 190 «<»■ ■I»11.­UPA TINERETULUI MUNCITORI :1==sk=B = Faza l-a a „Cupei Tineretului Mun­citor“ a luat sfârşit în Sectorul CFR. Rezultatele ultimelor întreceri au fost: ŞCOALA IMPIEGAŢI DE MIŞCARE: Cl. M 2. 000 m. PLAT (30 concurenţi). SE­RIA l-a: 1. Gheza 13 sec.; 2. Joica Alex. 13,5 sec; SERIA Il-a: 1. Petcu 13,4 sec; 2. Georgascu Codrnd 14 sec; SERIA l­­-a: 1. Comboran 11,8 sec; 2. Ghenița 12,2 sec; SERIA IV-a: 1. Mihalcea 13,6 sec. M. 8; 2. Moroianu 14 sec M. 2; SERIA V-a: 1. Vecon 12,7 sec M 10; 2. Mircea Vasile 13 sec. M 10; 400 m. PLAT. SERIA l-a: 1. Ghe­nița 64 sec M. 5; 2 Mihalcea 84,5 sec M. 8. SERIA H-a: 1. Ladady Gheza 68 sec M. 2; 2. Zoica 68 sec M. 2. 1.500 m. PLAT(20 concurenţi): 1. Co­jocari 1­5 min.; 2. Oancea 5,24­ min. 3000 m. PLAT: 1. Chitez 12,11 min. 2. Cioban 12,17 min. ÎNĂLŢIME (10 concurenţi) : 1. Co­­jocaru 1,40 m; 2. Vecon 1,35 m. LUNGIME (20 concurenţi): 1 Cojo­­caru 5,50 m.; 2. Mircea Vasile 4,70 m­. GREUTATE juniori (15 concurenţi): 1. Ciutacu Ion 9,30 m.; 2. Biriş Ale­xandru 8­62 m. Numărul concurenţilor ce s-au întâl­nit p­entru a-şi disputa întâietatea a fost de 5.360 băeţi şi 841 fete, aceste cifre demonstrând că mobilizarea a decurs în mod satisfăcător. Dintre rezultatele înregistrate unele sunt bune: 100 m. PLAT: Suciu M. 11,6 sec; ÎNĂLȚIME: Stănescu Eleodor 1,60 m­; ŞTAFETA: 4x100 Olariu, Petica, Blebea, Popa 54 sec. Desigur că au existat şi lipsuri prin­tre care menţionăm nedisputarea niciu­­nui match de hand-ball sau a vreunei probe de gimnastică precum şi insufi­cienţa întâlnirilor de volley-ball. Iată primele rezultate de faza II-a, înregistrate pe Stadionul Tineretului: SPITALUL II CFR : (50 concurenţi). BAEŢI 100 m. PLAT: 1. Butnaru Ion 14 sec; 2. Tutunaru Bob 14,2 sec; 400 m. PLAT: 1. Dumitrescu Mano­le 70 sec; 2. Milea D. 70,2 sec. FETE. 100 m. PLAT: 1. Litigiu Mar­gareta 16 sec; 2. Gormulea Elena 16,5 sec. 400 m. PLAT: 1. Dorofte Florica 85 sec; 2. Gormulea Elena 88 sec V. DUMITRESCU și N. IATVINSCH, corespondenți voluntari Sectorul C. F. R. Primele rezultate din faza II-a . IN SECTORUL III ALBASTRU B. SUNT PREA PUŢINE ECHIPE DE HANDBALL ŞI GIMNASTICĂ ! In sectorul III Albastru B., întrece­rile pentru „Cupa Tineretului Muncitor” continuă cu intensitate. Aproape în toa­te întreprinderile s’au organizat concur­surile de atletism şi volley. In ce priveş­elevii şcolii. Probele atletice s-au dispu­tat pe Stadionul Tineretului şi, în parte, pe terenul şcolii împreună cu tratchurile de volley. De remarcat că terenul şcolii este construit prin munca voluntară a Păroiu Gh. Clasa X A. 100 m. Goleanu E., 400 m Bă­jen, 800 m. Anghelescu, 1500 m. Chelaru R. 3000 m. Anghelescu. Greu­tate: Paluga C.; Lungime: Goleanu. Clasa XI A. 100 m. Poltorac; 400 m. Dumitrescu; 1500 m. Heymann; 3000 m. Heymann. Greutate: Mangiurea. CHELARU ROMEO Coresp. voluntar ASPECTE DIN CĂDINI C. T. M. Tinerii muncitori învață să arunce greutatea te gimnastica şi handballul, ele au fost — după constatările noastre — lăsate pe panul secund. Este desigur regretabilă această lipsă care se datoreşte, în bună parte, unei slabe munci de propagandă în acest sens. Vo­lley -tu­il îls­frunte la liceul Ife. 6 febets Prima fază a „Cupei Tineretului Mun­citor” a fost terminată cu deosebit suc­ces la liceul de băieţi nr. 6, unde au fost antrenaţi în competiţie 90% dintre elevilor. Cea mai numeroasă participare a fost înregistrată la volley, unde cele 6 clase ale cursului mediu au concurat cu 25 de echipe. Urmează apoi atletismul cu o participare de 60% şi, în sfârşit, hand­ballul şi gimnastica. In privinţa hand­­ballului trebue menţionat că deşi fiecare clasă a înscris câte o echipă, totuşi, din lipsă de teren, se va selecţiona numai o echipă care va reprezenta şcoala. In ceea ce priveşte gimnastica, din cauza unei slabe propagande, avem doar o singură echipă care va reprezenta școala. Rezultatele tehnice: VOLLEY: Clasa VIII (4 echipe). Fi­nala I—III 2:0. Clasa XI A (4 echipe). Finala I-III 2:0 Clasa X A (3 echipe). Finala I-III 2:0. Clasa X B (5 echipe). Finala I-II 2:0. Clasa XI A (4 echipe). Finala I-IV 2:0 Clasa XI B (3 echipe). Finala I-II 2:0. ATLETISM: Clasa Vili 100 m. Pelin­ ,400 m. Muşeţeanu; 800 m. Nistorescu;­­1500 m. Roşea; 3000 m. Popescu Dan. Clasa IX: 100 m. Preda Mihăilă; 400 m. Georgescu; 800 m. Safta; Greutate !! ! !; Regia:W£RHERJSUN6l£R»’ MonopokiSWROMRU ! *\ ORDINEA REPREZENTAȚIILOR: ! !­­ARO-ora: 14,30—16,50—19,10— 1­­\ 21,30 ! TRIANON-ora: 8,50-11,10-13,30 ! j» 15,50—18,10—20,30 ! C­RADINA PROGRESUL-ora: ! 1 20,30—22. ] TOMIS-ora: 15,30—18—21 Cassa de bilete a Gradinei PRO- J GRESUL se deschide la ora 10 . ÎNCEPÂND DE ! IM A li N E­­ I ȘI LA s prăâina GI0C0NDA I I Pentru ARO si TRIANON ! I bilete—și—la" „AGITOT“ ! PLĂMÂNI­STOMAC ISSeumatism-Haze X IDr. H. BRĂESCU «33 Cal. RScsilos* 338 (lângă R. Republicei) Cons. 8—2 și 4­6 Telefon 3.14.42 DISTINCŢIE COLENTINA — F. R. B. 2— 1 (1—0) Mai uşor decât arată scorul a câştigat Colentina, care a întâlnit un adversar într’o formă­ inexplicabil de slabă. Au marcat: Mircea şi Paxino din 11 m. pentru învingători, iar pentru F. R. B. Vasilescu. UCB VENUS — BANCA RPR 2-2 (1—0) O întâlnire viu disputată, pe care U. C. B. cu o linie de atac mai eficace ar fi putut să o câştige. Au marcat: Grăd­unescu şi Hanu's pen­tru U. C. B. şi pentru Banca de Stat, Karnic şi Luca. Arbitru d. Dinulescui bun. M. S. B.—FILATURA ROMANEASCA 3- 1 (1—0) Această întâlnire a ocazionat o luptă strânsă în care ambele formaţii au fă­cut dovada unei bune pregătiri. Victoria M. S.­­B. este meritată. A arbitrat bine d. Moaşe Dumitru. PROMOŢIE SCRISUL LIBER—TIMPURI NOUI 10—1 (5—0) 'Jucând foarte bine, Scrisul Liber a dispus de Timpuri Noui cu severul scor de 10-1 (5—0). Prea tineri şi nerutinaţi, învinşii nu au putut să ţină piept atacurilor insis­tente ale învingătorilor. QUADRAT—BERE RAHOVA 3— 3 (1—1) Un joc specific de campionat au fur­nizat Quadrat şi Bere Rah­ova. Ambele echipe au luptat cu mult elan pentru victorie, însă fluierul final le-a găsit la egalitate. Rezultatul este just. I. O. R.—ARLUS 4— 1 (0—0) După o repriză egală, I. O. R. a reu­șit să dispună de Arlus, care a slăbit în mod vizibil după pauză. OSPĂTARI—IMPRIMERIILE R. L. 3-1 (2-0) Un match frumos, în care fazele spec­taculoase au abundat. Au câștigat Ospătarii pentru că au be­neficiat de un quintet ofensiv mai e­­ficace învinşilor le-a lipsit finalitatea în ac­ţiuni. TEXTILA—PHOENIX 3-3 (2—2) Un rezultat just, care corespunde fi­­zionomiei desfăşurării jocului. Echipele s-au prezentat în ascendent de formă, furnizând un spectacol reuşit. CATEGORIA­­ N. F. BUMBAC—GALE S. T. B. 4—1 (2—0) O modestă partidă au furnizat echi­pele N. F. Bumbac şi Cale S. T. B., pe care au câştigat-o primii, deoarece au speculat momentele de derută ale apă­rării setebiştilor. CATEGORIA II G. S. M. A. N.—LEMN FORESTIER 10-0 (5-0) O facilă victorie au reuşit militarii în dauna lui­ Lemn Forestier, care nu au reuşit nici un moment să pună în peri­col poarta învingătorilor. CATEGORIA in­ TARS—PHILIPS 7-2 (3-1) O comodă victorie, care consfinţeşte superioritatea Tarsului, dealungul celor 90 minute. învinşii, au opus o oarecare rezistenţă în prima’ repriză, ca apoi să se prăbu­şească complect, datorită lipsei de con­diţie fizică. ’munca TEXTILA-CHIBRITURI 1-0 (0-0) O întâlnire care nu s’a ridicat la înăl­ţimea aşteptărilor, datorită lipsei de con­diţie fizică de care au dat dovadă am­­bele formaţii. FEROMETAL—AQUILA 1—0 (1-0) Cu o apărare care a funcţionat ‘ fără greşală, Ferometal a reuşit să dispună de Aquila, care s’a arătat egală învin­gătorului în jocul de câmp. AMERON—ARSENAL GENIU 2—0 (1—0) O surpriză s’a înregistrat în această partidă, pe care a câştigat-o Ameron, deşi Arsenal Geniu pornea favorit. Ambele echipe au jucat slab, mai ales militarii care nu s’au regăsit nici un moment. JUNIOR­I MON. OFICIAL—GRAFICA M. S. B. 24—2 (9-0) Un scor cu totul neobişnuit s’a înre­gistrat la întâlnirea de juniori dintre Monitorul Oficial şi Grafica M. S. B. Învingătorii şi-au depăşit complect adversarul, care nu a arătat nimic. Districtul de football Scoruri mari într’o etapă fără importanţă mare pentru clasamente... fi d "B" B B ItT »y îrvn /~»m toî A n r f ooî i r-X—îî L 1..1 SPORTUL POPULAR i VIRGINICA STĂNESCU din Sectorul Comitetelor­­ Provizorii, evidenţiată în cadru!! C. T. M. IjspSSP? pregătirile pen­­tru „Cupa Tine- r­etului Munci­­to­rr" au necesitat î Sectorul Co­metelor Provi- I­orii, ca şi la ce­­lalte Sectoare,­­ intensă­­ muncă organi­zatorică. Pentru a duce la bun sfârşit această muncă, mulţi ti­neri, au depus eforturi deosebite. Din rândurile lor s’a remarcat tânăra Virginia Stănescu ■— ac­tivistă la Sector —, care a dus o muncă de lămurire a tinerilor şi a reuşit să mobilizeze un mare­­ număr de concurenţi. * fiică de muncitori, Virginica Stănescu are 19 ani. Ea practică în deosebi atletismul, participând cu entuziasm la toate competi­ţiile de masă din ultimii ani. In cadrul „Cupei Tineretului Mun­citor”, Virginica Stănescu a de­pus străduinţe deosebite ca fe­tele care participă la această­ competiţie să fie şi bine pregă­­tite. Astfel, ea a participat la antrenamentele pregătitoare pen­tru concursuri, dând sfaturi fe­telor care nu au cunoscut până acum atletismul. In cadrul con­cursurilor, a participat la proba de 800 m. plat și s-a clasat la locul I. Munca depusă de activista Virginica Stănescu constitue un frumos exemplu pentru activi­ştii de sector şi trebue urmat pentru o cât mai bună reuşită a „Cupei Tineretului Muncitor”. La S.T.B. a început disputarea probelor între unităţi După ce în săptămânile trecute fiecare unitate a STB-ului şi-a ţi­nut concursurile sale, selecţionân­­du-şi pe cei mai buni reprezentanţi la probele de atletism, au conţinut, pe terenurile din Şoseaua Ştefan cel Mare concursurile pentru formarea reprezentativei întregii întreprin­deri. Ceea ce este de remarcat în primul rând cu privire la concursurile pe întreprindere, este numărul mare al spectatorilor. Numeroşi muncitori din toate unităţile STB au ţinut să asiste la probe, incurajăndu-şi re­­prezentanţii. Cu privire la partea tehnică trebue remarcată mai întâi lipsa probelor de lungime şi înălţi­­me feţe, probe care erau foarte uşor de disputat, pentru că exista la STB şi groapă de sărituri şi stâlpi şi şta­chete de înălţime. Concursurile de handball şi vollei vor continua. Iată rezultatele tehnice: 100 m. PLAT. Seria I: 1. Popa Dumitru 12.4; 2. Florescu Petre 13.2. Seria II: Mateescu Toma 12.8; 2. Mocanu Leonida 13.1. Seria III: Bacea Gh. 13.2; 2. Bivo­­laru Nic. 13.4. FINALA: 1. Popa Dumitru 12.6; 2. Mocanu Leonida 12.8. 100 m. PLAT JUNIORI. Seria I: 1. Neagu Ilie 13.8; 2. Bă­lan Gh. 15. Seria II: 1. Vlăduţ N. 14; 2. Gheor­­ghe Gh. 14.5. FINALA : 1. Vlăduţ N. 14.2; 2. Nea­gu Ilie 14.5. 80 m. FETE . Seria I: 1. Irsa Ana 13.1; 2. Mano­ Iescu Aurelia 14.5. Seria II: 1. Enache María 13.2; 2. Pândele Maria 13.4. Seria III: 1. Niţulescu Oprică 13.4; 2. Năstase Ioana 14. FINALA: 1. Irsa Ana 13.8; 2. Ni­țulescu Oprică 14.2. 1500 m. PLAT: 1. Hârja D-tru 5.02.4/10 — juniori — 2. Miron Alex. 5.10. 1500 m. PLAT: 1. Busuioc Aurel 5.11. — seniori — 2. Mărăndău Ion 5.15. 3000 m. PLAT: 1. Rizan Roman 10.33.2/10; 2. Voicu Const. 10.33.4/10 800 m. FETE: 1. Pândele Maria 3.08.4/10; 2. Năstase Ioana 3.11. ŞTAFETA 4 x 100 RAEŢI: 1. Echi­­pa Atelierelor Centrale (Popa D., Tomoşoiu V., Luţă P., Ştefănescu CJ) 53. 2. Depoul Dudeşti (Stan Lache, Tana Ion, Stoica Gh., Mihăiţă Emil) 56. 3. Depoul Bucureşti-Noui (Bacea Gh., Rogojenaru Lazăr, Răduş Ion, Burcea Ion) 57,6. ȘTAFETA 4 x 100 FETE: 1. Echi­pa Depoului București-Noui (Pan­­dele Maria, Ionescu Stela, Radu Ele­na, Ioan Ana) 1­ min. 11 sec. 9/10. 2. Atelierele Cale (Enache M., Năs­­tase I., Ion Petru, Iordan Maria) 1 min. 12 secunde. LUNGIME: 1. Popa Dumitru 5.44 m., 2. Bălteanu Șt. 5.23 m., 3. Bacea Gh. 5.09.; 4 Burcea Ion 4.03 m. ÎNĂLȚIME: 1. Nicolau Constantin 1.50 m., 2. Tomoşoiu V. 1.45 m, 3. Mateescu T. 1.40 m, 4. Bucea Ion 1.35 m. GREUTATE: 1.­ Pinoşanu Mircea 8­ m., 2. Burcea Ion 7.10 m. MARGARETA PESTRIŢU corespondentă voluntară DUMITRU POPA ELEVUL A SĂRIT 6 La liceul de băeţi Nr. 1, C. T. M. a stârnit un deosebit interes. încă cu săptămâni înaintea începerii a­­cestui grandios concurs popular, s’a început o serioasă muncă, muncă ce consta în lămurirea elevilor, arătân­­du-le importanţa acestei competiţii. Trebue, astfel remarcată, munca depusă de către corpul de agitatori al liceului, care prin toate mijloa­cele posibile a căutat să angreneze un număr cât mai mare de elevi pentru acest concurs. Elevii fiind astfel lămuriţi asupra importanţei C.T.M., au răspuns cu entuziasm la această chemare, dând dovadă că au înţeles sensul acestei grandioase competiţii. Primul rezultat bun obţinut de că­tre biroul U.T.M. al Liceului de bă­ieţi Nr. 1, este participarea în pro­cent de 90 la sută la „Cupa Tinere­tului Muncitor“. Pe de altă parte trebue evidenţia­­tă şi iniţiativa biroului U.T.M. pe liceu care cu concursul tov, profe­sori de educaţie fizică a iniţiat an­trenamente pregătitoare pentru o cât mai bună prezentare a elevilor la concurs. Roadele acestei munci s-au arătat, când pe data de 18 Mai, adică la prima ieşire pe teren, unii elevi au obţinut rezultate destul de bune. Este cazul elevului Popescu Paul, care la lungime a sărit 6,19 m., apoi al elevului Nicu Vladimir (cl. XI) care la greutate a aruncat 11,40 m. Cu ocazia desfăşurării primelor pro­be atletice tov, profesori de educa­ţie fizică şi-au dat tot concursul. A doua ieşire pe Stadionul Tine­retului a avut loc la 25 Mai, când s-au disputat şî ultimele probe. La volley-ball şi hand-ball, s’au alcătuit respectiv 30 echipe şi 11 e­­chipe. Rezultatele definitive nu se cunosc încă, datorită, faptului că matchurile au început a se disputa cu întârziere. Ceea ce trebue remarcat, şi a cărei vină o are în special responsabilul sportiv pe liceu, este faptul că nu a acordat o atenţie formării echipelor de gimnastică, lucru care era de ma­re importanţă. Cred însă că se va remedia această lipsă într’un timp cât mai scurt. In general, munca a fost bine or­ganizată deoarece atât direcţia li­ceului cât şi biroul UTM, au făcut totul pentru o cât mai bună desfă­şurare a acestei competiţii. Iată acum rezultatele tehnice ob­ţinute de elevii liceului: 100 m. PLAT: Popescu Paul 12,4/10, POPESCU PAUL 1­9 intr. IN LUNGIME Gimnastică pe plan secund la liceul de băeți Nr. 1 Martinescu 12,8/10, Cucută 13. 400 m. PLAT: Martinescu 61,4110, Dinu Andrei 61,7/10, Huithii 62. 800 m. PLAT: Nicolescu 2,25. Stati 2,30. Gioană 2,37. 1500 m. PLAT: Lupu 4,48. Santî­­ghian 4,53. 3000 m. PLAT: Santighian 9,59. Orleanu. ÎNĂLȚIME: Pârvu 1,50 m. Huitchi 1, 50 m. Constantinescu 1,40 m. LUNGIME: Popescu Paul 6,19 m. Cucută 5,30 m. GREUTATE: Nicu Vladimir 11,40 m. , Hainăroșie Fr. 10,25, Enăchescu 10,15 m. GRENADA: Nicu Vladimir 55 m., Parascheva 53 m., Rădoi 45 m., Ur­­suieanu 45 m. GRONICH FRÉDI coresp. voluntar IN SECTORUL «MINISTERE» S’AU FORMAT 103 ECHIPE DE VOLLEY In cadrul organizaţiilor de tine­ret din Sectorul Ministere au par­ticipat în prima fază a „Cupei Tine­retului Muncitor“ 3800 tineri şi ti­nere. In această primă fază s’au an­trenat 103 echipe de volley, s’au for­mat echipe de gimnastică, hand-ball şi la fel s’au evidenţiat mulţi tineri la probele de atletism. Aceste echipe şi tineri atleţi abia aşteaptă întâlnirile ce le vor avea în faza doua a C.T.M. Iată echipele şi tinerii câştigători din prima fază C.T.M. Sectorul Mi­nistere. MINISTERUL AGRICULTURII (Volley băeţi) Cadastru (A-B) învingătoare A G.A.S. (A-B învingătoare A I. C. Z. P. (A-B) învingătoare B. Atletism fete 100 m. plat Mutu Ma­ria (I.C.Z.P), Ioniţă Ana (Pateur Giuleşti). Atletism băeţi 100 m. plat­­ Io­­nescu Ştefan (G.A.S), Ben Spiridon (Central), Frunzeti Sandu (S.M.T), Pustelici Ion (At. Căţelu), Marin Ion (S.M.T), juniori : Mihai Valentin (Central). 1500 m. plat. Andronache Nicolae (At. Căţelu), Mihai Valentin (Cen­tral), Frunzeti Sandu (S.M.T), Mu­­reşanu Ion (Pasteur). .'»t-a - Greutate: Ben Spiridon (Central), Cosma Dumitru (I.C.Z.P). MIRCEA DUMITRU corespondent voluntar CINEMATOGRAFE­­ CENTRU ARO: Razzia CAPITOL (Sală și grădină!): Docu­­mentul misterios FEMINA : Povestea unui om adevă­rat GTOCONDA (Grădina) : Razzia MAXIM GORKI: Stânca Diavolului PAX : Stânca Diavolului PROGRESUL (Grădina) : Razzia SCALA : Documentul misterios SCALA: Documentul misterios TRIANON: Razzia VICTORIA: Dreptul la viaţă CARTIERE AIDA : Documentul misterios ALIANŢA: Povestea unui om ade­vărat APOLLO: Vinovaţi fără vină AVRIG: O fată cu noroc DACIA : Documentul misterios FLORIDA : Documentul misterios IZBÂNDA: Documentul misterios LIA : Variete LYRA : Patru inimi MARCONI: Documentul misterios MARNA: Razzia MILANO : Documentul misterios MIORIŢA : Amiralul Nahimov MOŞILOR: Razzia MODEL : Povestea unui om adevărat NONI: Tăcerea e de aur ODEON : Razzia PA­CETE : Când vei reveni RAHOVA : Trenul merge spre răsărit RIO : Razzia TOMIS : Razzia TRIUMF : Alexandru Matrosof UNIC Serenada UNIRFA : Un vis împlinit VOLGA : Razzia 7 NOEMBRIE—GRI­VIŢA : Cântecul vieţii mele Nuc ­,*r /??WL MMWr SECTORUL P.T.T. ŞI-A DISPUTAT FINALELE C.T.M. LA ATLETISM Finalele probei de atletism din cadrul CTM — sectorul PTT s-au disputat pe stadionul USPTT de la cabana Floreasca, în cadrul unui bogat program sportiv, inaugural al sezonului de vară. Probele au strâns foarte mulţi concurenţi, cei mai buni din toate unităţille Poştei şi Telecomunica­ţiilor. Iată rezultatele înregistrate: 560 m. PLAT­FETE: 1) Colan Co­ca (Victoria I) 1.42. 2) Gabrowski (Viet. I) 1.44.2; 3) Dâmboacă (Nord) 1.45.6; 4) Radian Coca 1.46.2; 5) Grigore Maria (Telegraf Central) 1.43.4. GREUTATE JUNIORI: 1) Negoiu (Ateliere) 11.32; 2) Andreescu (Vic­toria I) 10.69; 3) Costache (Ateliere) 9.74; 4) Calciu (Ateliere) 7.97. GREUTATE SENIORI: 1) Miari­­nescu (Vic. I) 10.69; 2) Ionescu (Vict 1) 9.29; 3) P­ormon (Ateliere) 8.30; 4) Voiculescu (Vict. I) 7-93; 5) Ră­­ducă (Ateliere) 7.,86. 3000 m. PLAT BAEŢI: 1) Gavrilă (Vict. I) 9.58.8; 2) Ioniţă (Ateliere) 10.19; 3) Bunescu (Vict. I) 10.28. 1500 M. PLAT BAEŢI: 1) Stana (Vict. I) 4.45.3; 2) Radian (Vict. I) 4.53.7; 3) Iordache (Ateliere) 4.55.3; 4) Desveseleanu (Ateliere) 5.20. 100 M. PLAT BAEŢI (semifinala 1) : 1) Voiculescu (Vict. I) 12.7; 2) Costache (Ateliere) 12.8; 3) Răducu (Ateliere) 12.9; semifinala 11; 1) Andreescu (Vict. I) 12.3; 2) Mormon (Ateliere) 13; 3) Halalău (Vict. I) 13; (FINALA): 1) Andreescu 12.5; 2) Costache 12.7; 3) Mormon 12.7; 4) Halalău 12.8. GREUTATE FETE: 1) Stanciu So­fia (Vict. I) 7.70; 2. Fulger Tita (Vict. I) 6.04; 3) Mateescu Lily (Vict. I) 6.00. 80 m. PLAT FETE; 1) Fulger Tita (Vict. I) 13.1; 2) Colan (Vict. I) 13.1; 3) Dârboacă (Nord) 13.4. 400 m. PLAT BAEȚI; 1) Stana 59,7; 2) Medeș (Vict. I) 61; 3) Mor* mop 61.2. l­..ix.TIME: 1) Tudósé (Telegraf) 1.61; 2) Mircea Aurel (Victo­r) 1.61. GHENCEA ION. — Care sunt datele şi programul de desfăşu­rare a campionatelor de plase ? In această privinţă atât regula­­mentul cât şi comunicările date în ziarul nostru, au fost clare. Concursurile de plasă au rezer­­vate 3 Duminici: 5 — 12 — 19 iunie. In cazul când numărul echipelor cari vin la Centrul de Plasă e mare, se vor organiza în felul următor.D in prima Dumini­­că se organizează la centrul de plasă campionatul de atletism pentru seniori băeţi şi fete şi o parte din jocurile eliminatorii de hand-ball şi wollet-ball. In cea de a doua Duminică se organizează campionatele de at­letism pentru juniori băeţi şi ju­nioare fete şi restul de jocuri (semi-finalele) de hand-ball şi volley-ball. In a treia Duminică se organizează finalele de hand­ball, volley-ball şi campionatul de gimnastică. Câştigătorii indi­viduali şi pe echipe formează re­­prezentativa plasei; aceştia se vor deplasa în etapa următoare la campionatele judeţene. In ca­­zul când numărul echipelor şi al concurenţilor individuali este mai mic, campionatele de plasă se pot organiza într’una sau în a doua Duminică. P­ACU­RARII TEODOSIE. — Referitor la întrebarea pusă da­­că concursurile de gimnastică trebue neapărat organizate numai săli, vă răspundem că nu. Pen­tru conc. de gimnastică nu este absolută nevoie de sală şi nici de teren special. Puteţi să orga­­nizaţi în comune concursurile chiar pe terenul de voller-ball de care ne aminteaţi la realiză­rile pe tărâm de reconstrucţie ale tinerilor săteni. Duminică se dispută Derby-ul de trap ULTIMELE PREGĂTIRI Duminică se dispută la Băneasa-T­rap cea mai importantă probă a anului, intr adevăr „Derby’ -ul este alergarea cea mai populară şi a cărei disputare este aşteaptă cu egală nerăbdare de profe­sionişti ca şi de massele de spectatori. In acest an incertitudinea planează mai mult ca în alţii asupra clasicei probe. Nu există un favorit cert sau chiar doi concurenţi să se detaşeze de ceilalţi. De data aceasta nu sunt afară de alergare nici unul din cei 7 care proba­bil vor lua startul. Fiecare dintre Căminar, Oxford, Tutana, Flored, Vivat II, Suver Dai şi chiar Waldai își păstrează o şansă. ULTIMELE PREGĂTIRI MAINE LA BANE­AS­A Pr. DINA 1600 (P. N.) Obraznica 53 j. Mefisto­­ 59 Cantilena 50 Ghioc 57 j. Argentina 48 j. Banco 55 j. Răzvrătit 43 j. Canada 55 j. Lola 37 Lia 54 j. Pr. GORGOS 1300 (LV D.) Perdita 53 j. Jalba 59 Dady 52 Bimbaşa 54 j. Spin 50 Snoava 53 PR. MARGELUŞ 1100 (L. D.) Bankar 47 j. Jder 55 j. Nor 47 Livada # 56 j. PR. FLUERAŞ 800 L. D. Bcllaidona * 55 j. Souveraine 56 Nil 54 Alibi 57 j. Firida 53 Năframa 56 Optimist ,52 Scrimica 56 Petrosul 51 Machedon 57 j. Rampa 38 j. PR. RAZURA PR. STANISOARA 1500 I. V. 1800 Mândruţa, Fâlfan, Zai Bei Păstor 59 1820 Diamant II, Drăgaica II. Maraton 55 1. 1880 Tavrida luc 55 1900 Zuzuca Toate antrenamentele — după cum este şi normal — acordă o deosebită grije derbyştilor. Asupra lor este con­­centrată întreaga atenţie. Eri de dimi­­neaţă majoritatea dintre ei au lucrat. Căminur a lucrat încet căci a fost în­­tins alaltăeri şi a mers foarte tare. La fel şi Oxford care a evidenţiat o im­pecabilă condiţie. Eri au făcut lucru tare, Flored, Vivat II, Tutana şi Syver Dai. Primul a mers excelent pe distanţa probei. A arătat că are reale aptitudini de fondist şi în felul în care a terminat încercarea se prezintă un concurent principal. Vivat II a lucrat şi el tot de 3300 de metri. Nu duce prea bine di­­stanţa, însă a mers tare. Tutana a fost încercată cu Ghiocel pe distanţa de metri. Iapa şi-a­ in­­vins adversarul. Nu aceasta contează, însă cât faptul că a terminat foarte tare ultimii 500 metri. Suver Dai a avut bucăţi foarte tari însă ca de obiceiu a făcut şi greşeli. Pentru mâine Căminar, Oxford şi Waldai vor mai lucra tare. După aceasta vor trata uşor până la marea probă. Deasemeni In vederea acestui eve­­niment hipodromul primeşte atente lii­­­grîjiri. Pista a fost aranjată şi se pre­­zintă în excelente condiţiuni, iar tribu­­nele şi peluzele vor fi şi ele frumos pa­­voazate. PR. PEPINO 2000 Sâlha 2040 Cosmima, Valentina, Goanga, Cântec II. 2080 Freia, Mister V., Bor, Nebuniei, Cara Picina, Dory Hell, Venetic. PR. OKMUZD 1800 Biga 1820 i ur Han, Nor III, Luntrea, Gre. tel, Hallina, Musme, Vrajba, Ca. rolina, Eliy Lu. 1840 Vasal, Gabor, Dragoş II. 1860 Miss Haron, Selecta, Hai Tu, Năvalnic II. 1880 Ioana, Hamelia. 1900 Vânt III. PR. LASTOCICA 2000 Vanessa, Dorobanţ 2020 Zambur, Vulcana B. 2040 Cocor, Bedun, Ciugur 2060 Sutaş, Rival 2080 Galita, Alis Veris 2100 Dobândit. ŞTIRI HIPICE ASTAZI dimineaţă se declară portanlii reuniu­nei mixte de mâine. Vor avea loc patru alergări de trap şi 5 de galop. PREMIUL FLOREASCA, alergare după record penru caii de patru ani se va disputa Sâmbătă 11 Iunie. Distanţa este de 2600 m. TOT Sâmbătă 15 Iunie se va alerga şi Criteriul trei anilor, grup­ pe 2300 metri. Au rămas angajaţi 17 cai şi anume: Bis G., Cavaler II, Crivăţ III, Cerka­­sof N., Frezia, Kansas, Năframa, Pic Poc, Putna A. V., Rozeta, Solist, Tabriz Tavrida, Unlo, Waldor, Wind Fly şi Zuzuca. IATA portanţii probabili ai Derby­ ului: 3300 Waldar, Toderaş Tutana, Terehov Syver Dai, Tănase Flored, N. Gaidaev Oxford, Gruenwald Căminar, A. Bota, Vivat II, I. Szabó

Next