Sportul Popular, august 1949 (Anul 5, nr. 1433-1462)

1949-08-01 / nr. 1433

tot % Efilarghesmi la 3000 m, marş: 14.01.0 şi knmm la 2000m, 6.05.4 au­ stabilit noi recorduri naţionale TIMIŞOARA, 31­­prin telefon de la corespondentul nostru Roland Partoşi. Lotul naţional de juniori aflat la Ti­mişoara, a avut eri prima verificare după cele două săptămâni de antrena­ment . In bună dispoziţie, juniorii noştri au arătat că aceste două săptămâni de cantonament, au avut rezultate pozi­tive asupra tehnicei individuale a fie­căruia. Concursul a fost interesant, deşi ni mei o probă nu s’au forţat rezultatele. Ceeace a contat mai mult şi s’a ur­mărit cu tot dinadinsul să se reali­zeze, a fost stilul. Cele două recorduri bătute, sunt re­zultatul firesc al muncii de pregătire de până acum. In afara juniorilor din lot au mai participat în afară de concurs şi cei­lalţi atleţi timişoreni. Iată rezultatele: 3000 M. MARŞ: MARGHESCU 14.01.0 Record naţional juniori: N. Petrescu 14:41.2, Molnar 17:24.4. 800 M. FETE: Florica Oţel 2:37.2!! 100 M. BAEŢI — eliminatorii — Gârleanu 11.3, Băbeanu 11.6, Raica 11.7, Fîcleanu 11.9. 100 M. FETE: Neuhror 13.9, Schutz 14.0, Receanu 14.0, Magdin II 14.3. 800 . SENIORI: Mihailovici 2:05.6, Pascu 2:08.5, Avram 2:09.6. 800 M. JUNIORI: Dumitrache 2:05.8, Puică 2:06.4, Peter Popescu 2:06.6, Pasovski 2:09.3, Anisoiu 2:11.0. GREUTATE: Raica II 12.00 m.: Dra­gan 10.75 nm. 300 M.: Fîcleanu 39.1, Laszlo 40.5, Olariu 41.5. CIOCAN: Petrescu 37.50, Stefan C-tin 31.50. IV'IALTIME FETE: Weisenbb­urger 1.35, Jacotă 1.30, Neuhror 1.30, Re­ceanu 1­ 30, Magdin I 1.30. 100 M. BAETI FINALA: Gârleanu 112, Raka 115, Ficreanu 11.8, Linca 12.0, Băbeanu 12.4. DISC: Milos 36.72, Bárány 33.52, Lupescu 33.20, Preda 26.74. GREUTATE FETE: Magdin II 9.30!!, Neuhror 9.01, Iorgovan 8.85, Jacotă 8.44. ÎNĂLȚIME: Merica 1.68, Seleş 1.68, Horhoianu 1.68, Miles 1.57. 100 M. FINALA FETE: Schutz 13.41­, Receanu 13.5, Iorgovan 14.2. 2000 M: ANISOIU 6.05.4 Record naţional juniori: Cojocaru 6.07.4, Nic. Georgescu 6.13.0, Cristache 6.23.5. PRĂJINĂ: Stănescu 3.00, Prack 2.80, Irimies 2.80. 5000 M. SENIORI: Pricop 16.03.8. 200 M. FETE: Şerban Ana 29.2, Oţel 29.4, Grozescu 31.4. 200 M. GARDURI—contra timp— Băbeanu 28.8, Andruţă 29.0, Penţa 29.4, Fic­eanu 29.4, T. Popescu 29.5, Mc. Strecov 29.0, Pascu 29.1. LUNGIME: Raica V 6.23 m. 110 M. G.: Avramescu 18.2, Lupes­cu 18.3, Penta 19.9, Popescu T. 20.0. 8+4+2+100—1 Dumitrache, Ficlea­nu, Gârleanu, Băbeanu 3:34.0. II Peter, Popescu, Szaslo, Strecov, Pelle 3:37.8. Derubau-Sibiu a cucerit campionatul naţional de handbal­ uri, CFR Sighişoara a învins doar cu 5-3 SIGHIŞOARA, 31 (prin telefon).­­ Pe stadionul O.S.P., în faţa unei cifre record de spectatori, a avut loc astăzi jocul de handbal pentru finala Campio­natului naţional, între CFR Sighişoara şi Derubau Sibiu. In general, jocul a fost nervos şi in min. 3, la o greşeală a lui Loew, Rolii (Derubau) scapă şi marchează de a­­proape, deschizând scorul. Sigh.iişorenii contraatacă şi un minut mai târziu Zudner deschide frumos pe Ligner, care egalează, înscriind im­­parabil. In minutele următoare, C.F.R. ratea­ză două ocazii, Eder și Ligner tră­gând în bară. • In min. 14 Roth scapă de apărarea feroviară și ridică scorul la 2-1 pentru Derubau. Dar numai după 3 minute, Balaş face o cursă spectaculoasă și trage puternic la poartă.­ mingea se lo­­vește de portarul sibian Wolf şi Intra în goal: 2-2. După goalul egalizator, sighişorenii preiau iniţiativa şi în min. 24, ace­­laş Balaş înscrie plasat, stabilind sco­rul reprizei la 3-2. După pauză, Deruban atacă Insis­tent şi egalează prin Kremer, în min. 34 (3-3). După acest goal, C.F.R. îşi revine şi atacă puternic, reuşind să înscrie încă de două ori prin Adler (min. 35 — cel mai frumos goal al partidei) şi Ligner (min. 49), care dela 16 m. a tras plasat în colţul de sus al porţii, stabilind scorul la 5-3. S-au remarcat: ambii portari, Wolf (Derubau) şi Lenin (CFR), pr­ecum şi Schmidt, Ligner, Adler, dela gazde şi Kaurik, Otto, Krgmer şi Roth, dela oaspeţi. In urma acestui rezultat, Derubau a devenit campion naţional, deoarece în turul finalei a învins cu 4-1, iar în retur n’a pierdut decât cu 3-5. Derubau a primi­t cupa de campion iar celor 22 jucător li s’au împăr­ţit plachete. Cei doi finalişti au aliniat următoarele formaţii:: DERUBAU: Wolf, Lanţg, Rostki, Redner, Lami, Müller, Otto, Roth, Kirschner, Hoffmann şi Krämer. C.F.R. SIGHIŞ.: Lenni, Eder, Loew, Schuster, Schmjdt, Kamili, Thois, Lig­ner Zudner Balaş şi Adler. In deschidere a avut loc jocul de handbal femenin C. F. R.­ighişoara Deruban (Sibiu), sighişorencele învin­gând cu 5-1 (4-1). Reuniunea ciclistă de eri, organi­zată de „Meseriaşul“, a cunoscut un frumos succes. La proba începătorilor pe biciclete de oraş, startul a fost foarte redus din pricina lipsei lotului S.T.B., care a fo­rfaitat, deoarece magazionerul insti­tuţiei nu se prezentase la grupare să dea alergătorilor în primire bicicletele. Proba a revenit unui foarte tânăr ci­clist de la „Meseriașul“­, Gabriel Oan­­cea (16 ani), care a fost urmat de co­legul său de club Aurel A. Ionescu. Alergarea începătoriior pe biciclete semi-curse a revenit la demarajul final ploeșteanului Gheorghe I. Ionescu (Concordia), după care s-au clasat, în ordine, şi în acelaş timp, următorii: H. Hagiadurian (CFR), Aurel Ionescu (STB), N. Peneş (Meseriaşul), N. Sebe (Electrica), G. Ioniţă (U.S.P.T.T.), C. Lipoveanu (Concordia), Gh. N. Ionescu (Concordia), P. Constantinescu (U. S. P. T. T.) Apoi, B. Rosemberg (Meseriaşul) la 2’ 15”, Gh. Rizea (Electrica) la 2’15, St. Lemăndroiu (Meseriaşul) şi Vasile Mitricică (Meseriaşul). învingătorul a parcurs 24 Km. (6 tururi) în 51 min. 03”, cu o medie ora­ră de 28,320 Km., comportarea sa fiind foarte promiţătoare. 15 concurenţi au luat plecarea în cele 20 tururi (80 km.) din handicapul secret pentru „Cupa Meseriaşul“. Rezultatul technic: 1. N. MAXIM (Dinamo) a parcurs 80 km. In 2 ore 15’40“, media orară 35,460 km. 2. Şte­fan Sebe (Dinamo). 3. St. Mateescu (C.F.R.). 4. Victor Spulbatu (U. S. P. T. T.) 5. V. , Cociumian (Meseria­şul). 6. St. Robert (Dinamo). 7. N. Voicu (Dinamo). 8. I. Pustai (Electri­ca). 9. Aug. Saiu (Meseriaşul). 10. Ma­rin Mihăilescu. Locul întâi pe ech­ipe a revenit gru­pării DINAMO, care a cucerit „Cupa Meseriaşul“. Turul cel mai rapid, al 8-lea — a fost parcurs în 6 sec., cu o medie orară de 40 km. Ş­TIRI Alergarea Ploeşti — Mâneci Un­­gureni — Ploeşti a fost amânată pentru Duminică 6 August. Dominând net alergarea «DMU» A CUCERIT «DUPA MESERIAŞUL» «CUPA JUDEŢENII ILFOV» la baschet şi-a continuat ori desfăşurarea prin jocurile sferturi­lor de finală. întâlnirile au dat loc unor dispu­te strânse, echipele luptând cu mul­tă îndârjire pentru a câştiga şi a se califica în următoarea etapă a competiţiei. Rezultatele înregistrate sunt ur­mătoarele: BRPR — Triorul (mase.) 40—14 (20—13), OFR — PMB (mase.) 26—25 (14— 19). EFA — GPMI (mase.) 18-15 (8-15) Metalul — USPTT (mase.) 11—6 (6-5). BANCA R. P. R. A PREZENTAT CELE MAI MULTE AMBARCAȚIUNI Concursurile de canotaj dispu­tate ori pe lacul Herăstrău s’au bucurat de un mare succes de participare. Ele au demonstrat cât de utile sunt întâlnirile re­zervate începătorilor în acest sport. Dintre grupările participante s’a remarcat Banca RPR, care s’a prezentat la start cu cele mai multe ambarcaţiuni. Rezultatele tehnice sunt ur­mătoarele: CAIAC (dublu fete) 1. Banca RPR (Ilieş Maria, Gănescu Elisabeta) 3 min. 30 s. GIG (2+1 băeţi) 1. Goleanu (Rădulescu, Hri­­stea) 3 min. 59 sec. CAIAC (dublu băeţi) 1. Banca RPR (Robea Marin, Robea C-tin) 2 min. 29 sec.; 2. Auto Independenţa (Scurtu, Fio­­rea) 2 min. 39 sec.; 3. USPTT (Paparoff, Pop) 2 min. 44 sec.; 4. Auto Independenţa (Vasile, Constantinescu); 5. Justiţia I (Tănăsescu, Pienes­cu); 6. Justiţia II (Dumitrescu, Nelepcu). SEMISCHIF (1 + 1 fete) 1. Godeanu I (Peter Edith, Pe­ter OH) 3 min. 26 sec.; 2. Go­deanu II (Constantinescu, Pope­scu) 3 min. 59 sec.; 3. Banca R. P. R. CAIAC (simplu fete) 1. Ilieș Maria (BRPR) 3 min. 55 sec.; 2. Gănescu (BRPR) 4 min. 15 sec. SEMISCHIF (1+1 băeţi) 1. SFIPIA (Beleja, Peter) 2 min. 36 sec.; 2. Vestitorul I (Gri­­gorescu G., Grigorescu V.) 2 m. 47 sec.; 3. Vestitorul II (Lupu Viorel, Lupu Vasile) 2 min. 53 sec. GIG (2+1 hăeţi) 1. Banca RPR 1 (Andronici Stoian, Anghelescu) 2 min. 45 sec.; 2. BRPR II (Pleşa, Walliant Popescu) 2 min. 49 sec.; 3. Fă­clia CGM (Vasilescu, Creţu, Spi­tzer) 3 min. 54 sec. CAIAC (simplu băeţi) 1. Fătu Garoflid (Autoindepen­denţa) 6 min. 16 sec.; 2. Andre­­escu (BRPR) 6 min. 21 sec.; 3. Gheorghiu (ASAM); 4. Robea (BRPR). 1 Dinu Vidrascu a egalat recordul national (Urmare din pag. l­a 8. Speteanu C. (Electrica) 81, 9 Toader C. (Electrica) 77; 10. Băianu­ Tr. (Electrica) 75; 11. Drăghici Simo­na (SFIPIA) 75. AZI, CONCURS DE PISTOL PRECIZIE începând de la ora 12, azi se dis­pută proba de pistol precizie. Record mondial — 559/600 — T. Ulman (Suedia) Record naţional RPR — 520/600 — Iosif Sârbu. La concursul de azi participă: Io­sif Sârbu, Gh. Lichiaridopol, n. Cri­­stoveanu, C. Dabija, T. Manicatide, Sorin Cantili, Marin Dochiliţă şi Liciniu Ciplea. JOCUL AUSTRIAC Jocul austriac s’a ridicat ori la Bă­neasa la suma de 344.382 lei. La triere s’a găsit un singur buletin cu şapte cai câştigători căruia îi revine 206.629 lei. Deasemeni la 31 buletine cu 59 combinaţii cu şase cai revine câte 1.751 lei de combinaţie. spofi TM­- CAMPIIM­­UL NAliONAL DE ŞAH Eri s’nu disputat în cadrul sfer­turilor de finală ale C.­­N. de Şah partidele întrerupte şi amânate. S’au înregistrat rezultatele: Seria l­a: Vasilescu — Chiose 0—1; Mehe­dinţi — Grecu 0—1; Mehedinţi — Sirovicî 0—1; Mehedinţi — Gh. Sa­­hiei 1—0; Rotaru — Şaiovici 0—1; Nicoleanu — Şaiovici 0 —%; Mehe­dinţi — Vasilescu 0—1; Şaiovici — Vasilescu 1—0; Pietraru — Nico­­leanu V1—R; Gh. Gabriel — Rota­ru 1—0. Seria II-a: Nacht — Wasserman V2—%; Wa­­sserman — Costescu 1—0; Popescu — Botez 1—0. Tot ieri s-a disputat runda a Vil-a a concursului pentru t­rupa a II-a: Căngreanu — Dunduc 1—0; Topa — Wasserman­n—Costescu — Diaconu 1—0; Nacht — Ionescu P. (forfait); Menas — Botez 1—­+ Pa­­velescu — Popescu V. 1—0; Căline­­scu — Kutchera 1—0. Banca RPR şi CSUB învingătoare la Craiova CRAIOVA (Prin telefon de la co­respondentul nostru Manole), întâl­nirile de tenis disputate în locali­tate în cadrul campionatului naţio­nal pe echipe au atras un mare nu­măr de spectatori. Disputele au fost foarte frumoase şi merită a fi relevată întâlnirea dintre Zacopceanu (CSUB) şi Vătăşe­­scu (COC). Acesta din urmă, mun­citor textilist la fabrica de postav „Munca” a obţinut frumoasa perfor­manţă de a-l învinge şi pe T. Teo­­dorescu (CSUB). Iată rezultatele tehnice: Juniori Banca RPR — Clubul Olimpic Cra­iova 5—0 Marian — Simnicear­u 1-6, 6-2, 6-1 Slapciu — Harabagian 6-1, 6-4 Slapciu, Tuleş — Harabagian, Sim­­niceanu 7-5, 6-2 Tuleş — Harabagian 7-5, 6-1 Slapciu — Sîmniceanu 7-5 4-6, 6- 4 Seniori CLUB — Clubul Olimpic Craiova 4-1 T Teodorescu — Vătăşescu 4-6, 4-6 Zacopceanu — Dr. Popescu 6-0, 6-1 Teodorescu, Nîţulescu — Vătăşescu, Popescu 6-2, 7-5 Teodorescu — Dr. Popescu 6-1, 7- 5, Zacopceanu — E. Vătăşescu 6-4, 3-4 Timişoara a învins Arad 21-14 ARAD (prin telefon). In cadrul campionatului naţional de tenis a avut loc aici întâlnirea dintre re­prezentativele Aradului şi Timişoa­­rei. Iată rezultatele: Cat- I băeţi: Arad-Timişoara 3*2 Cat. II băeţi: Arad-Timişoara 4*1 Cat. III băeţi: Arad-Timişoara 1-4 Cat- I fete: Arad-Timişoara 2-3 Cat. II fete: Arad-Timişoara 3-2 Juniori: Arad-Timişoara 1-4 Junioare: Arad-Timişoara 0-5 Rezultat final: Timişoara . Arad 21-14. Campionatul districtual dri dimineaţă s’au desfăşurat în Capitală două jocuri in care au e­­voluat formaţiile femenine şi mas­culine ale grupărei CONCORDIA din Ploeşti. La fete, prezentând o echipă in­completă — numai 9 jucătoare — CONCORDIA a cedat în faţa FRB- ului cu 3—1 (2—1). Punctele au fost marcate de Horpas 2 şi Eremia pen­tru FRB şi Dida Ionescu pentru ploeştence. întâlnirea băeţilor a coincis cu o victorie a ploeştenilor care jucând cu mai mult elan şi mai multă si­guranţă în atac au trecut peste CA.M-işti de care au dispus cu 8—4 (5—1) Au marcat: Beraru 4, Dumitrescu 2, Popescu şi Crăciun de la învingă­tori, Paloşanu, Kovacek şi Baraş pentru învinşi. Ş­TIRI • ŞEDINŢA districtului care trebuia să se ţină astăseară a fost amânată pentru Miercuri la o­­rele 19.30. Demonstraţia de la Timişoara TIMIŞOARA 31 (prin telefon de la corespondentul nostru, D- Ţăra­­nu) — Două selecţionate de rugbi din Bucureşti, formaţiile sindicale şi universitare au susţinut pe tere­nul CSU un joc de propagandă. Cu toată căldura mare, 2500 de spectatori au ţinut să asiste la a­­ceastă primă demonstrație care avea darul să arate timișorenilor frumu­sețea jocului de rugbi. Rezultatul final este 16—16. Rezultatele din ziua doua a campionatelor districtuale de iinot­ ări dimineaţă, la strandul OBOR, au continuat probele în cadrul campio­­r­atelor districtuale de nataţie. Au fost obţinute următoarele rezultate: 1. 200 m liber seniori (contra timp): 1. Patrichi (OSCA) 2 min. 45 sec. 6; 2. Marinei OSCA) 2,47,7; 3. Dumitre­scu (SPC) 3.03,0; 4. Paraschiv Con­stantin (S. Constr.) 3.07,0. 2. 100 m. liber juniori (contra timp): 1. Ionescu Ovidiu (CFR) 1 min. 19 s, 6; 2. Marchiţiu (Sind. Constr.) 1,24; 3. Niculescu P. (S. Constr.) 1,28,6; 4. Scordaliu (S. Constr.) 1,29,4 3. 100 m. spate seniori (contra -timp): L- Patrichi E. (CSCA) 1 min. 30 sec. 6; 2. Petit Richard (SPC) 1,31,3; 3. Popescu Zgrembus (SPC) 1,32,0; 4. Slăvescu I. (SPC) 1,33,0. 4. 400 m. liber senioare: 1. Eftimiu Sanda (SPC) 7 mimi 12 sec. 0; 2. Pre­diger Brigitte (S. Constr.) 7,44,0. 5. 100 m. spate junioare: 1. Wiedec Malvina (S. Constr.) 1 min. 58 sec.; 2. Ştefănescu Nuţi (S. Constr.) 2,07,2. 6. 3x50 m. mixt băeţi ştafetă: 1. SPC I (Moisescu, Penciu, Moisescu II) 2 min. 23 sec. 6; 2. S. Constr. (Ştefă­nescu, Aisman, Enache) 2,29,0; 3. SPC II (Sâncu, Zălescu, Cristea) 2,47,0. 7. 4x100 m liber junioare ştafetă: 1. Sind. Constr. (Prediger, Ghiţă Virgi­nia, Ştefănescu Nuţi, Aurora Ion) 7 min. 22 sec. 8. 50 m liber fetiţe: 1. Ghiţă Con­stanţa (S. Constr.) 51 sec. 2. 4x200 m. liber seniori: 1. CSCA­I (Frâncu, Marinei, Patrichi, Dumitru Gh.) 11 min. 45 sec. 4; 2. SPC (Po­pescu Gh., Dumitrescu N­, Slăvescu, Vasile) 12,18,8; 3. Sind. Constructori (Paraschiv, Veliu, Ilie Ion, Frei Hugo) 13,28,8; 4. CSCA II (Avramescu, Gan­ga A., Picu,Traian, Georgescu) 13,47,0 Punctajul general pentru ziua de eri, este următorul: 1. Sind. Constructori: 46 pct.; 2. CSCA: 25 pct.; 3. SPC: 25 pct.; 4. CFR: 5 pct.; 5. Godeanu: 4 puncte. AZI, ULTIMELE PROBE ALE CAMPIONATELOR Astăzi, la ora 16,30, la ştrandul OBOR, se vor disputa ultimele probe ale campionatului naţional de nataţie după următorul program: 1. 400 m liber seniori; 2. 100 m spate senioare; 3. 4x100 m liber juniori; 4. 3x100 m mixt junioare; 5. 50 m bras băeţi; 6. 200 m bras seniori; 7. 100 m fluture juniori; 8. 3x50 m mixt fetiţe; 9. 3x100 m mixt senioare; 10. 4x100 m liber seniori. Rezultatele campionate rod* regionale de la Cluj CLUJ (prin telefon). Sâmbătă şi Duminică s’au disputat la Cluj campionatele regionale de na­taţie. S‘au obţinut următoarele rezul­tate: 50 m. liber seniori: Socaci (Dermata)] 42 sec 2. 4x200 m liber seniori: CSUC (Uleu Bâră, Vârgolici, Ardeleanu) 11 min. 5'' sec. 6. 3x50 individual juniori: Maxim (CSU). 2 min. 20 sec. 1. 1500 m liber seniori: Uleu (CSU) 24 min. 21 sec. 4. 400 m liber senioare: Muresan Dalia (CSUC) 7 min. 39 sec. 5. 3x50 m. mixt seniori: CSUC (Bera­­riu, Ghermanschi, Danciu) 2 min. 77 sec. 7. 100 m bras juniori: Meyer (CSUC) 1 min. 23 sec. 0. 3x50 m mixt individual senioare: Cu­cu Li­a (CSUC) 2 min. 49 sec. 4. 3x100 m mixt individual seniori: A­­ran­ossy (Ferar) 5 min. 44 sec. 5. 100 m libe juniori: Gherman (Ferar)­ 1 min. 08 sec. 7. 100 m. spate junioare: Soos (UAC) 1 min. 46 sec. 2. 200 m liber seniori: Uleu (CSUC) 2 min. 35 sec. 5. 200 m bras senioare: Cucu Lia (CSUC) 4,07,4. 50 m fluture seniori: Gyerzi (Der­mata) 58 min. 03 sec. 0. 400 m liber juniori: Gherman (Ferar) 6 min. 08 sec. 2. 100 m spate seniori: Filip (CSU) 1 min. 21 sec. 5 100 m spate senioare: Cucu Lia (C. S. U.) 1 min. 47 sec . 100 m spate juniori: Gherman (Fe­rar) 1 min. 37 sec. 2 100 m liber junioare: Mureșan D. (CSU) 1 min. 38 sec. 2 100 m liber seniori: Uleu (CSU) 1 min. 25 sec. 5 3x100 mixt junioare: CSL1 (Bltay, Megier, Uleu 3) 4 min. 17 sec. 0 3x50 m Individual junioare: Mureșan (CSU) 2 min. 53 sec. 6 50 m spate seniori: Ghebanovski­­(CSU) 53 min. 02 sec. 0 50 m bras senioare: Király (Derma­ta) 58 sec. 8 100 m liber seniori: Uleu (CSU) 1 min. 07 sec. 0 100 m bras senioare: Oros Ecaterl­­ha (CSU)f 1 mln. 37 sec. 4 3x100 mixt seniori: Ferar (Araniossy Sarkady, Gherman) 3 mln. 51 sec. 0. Joc aoiicai ile polo: AnMail -U. S. PTT 2-0 (14) Eri după amiază, în cadrul ser­bărilor date de Sfaturile Populare, s’a disputat la cabana U.S.P.U­. depe malul lacului Floreasca un joc amical de polo între cea dft-­a doua echipă a Armatei și U.S.FTT. Militarii au învins cu 2-0 6-0­. Punctele su fost înscrise de Geor­gescu şi Dan Constantinescu. s. P.­D, a dispus categoric de Sind. Constructori la polo: 8-1 (3-0) Eri dimineaţă, , la ştrandul Obor, s-a disputat cea de a doua întâlnire a eta­­pei a IV-a, din cadrul campionatu­lui di­strictual de polo: SPC—Sindicatul Con­structori. După un joc destul de slab, în care SPC a dovedit o superioritate netă a­­supra Constructorilor, primii au câști­gat cu 8—1 (3—0). Au marcat dela învingători: Slăvescu (2) Popescu Zgrembus (3) P. Teodoră­­cu (2) și Szokolay (1). Dela învinși, a marcat Dan Rădulescu. S.P.C.: Popescu Caton, Horacek, Ște­fan, Popescu Zgrenbus, Slavescu, Sib­­kolay și Teodorescu P. S. Constructori: Marinescu Al, Velin Rădulescu Dan, Soviani P., Frei Hu­jîo, Ilie Ion și Paraschiv Ion. Fepas* a învins CSUC la polo CLUJ (prin telefon). — In cadrul campionatelor regionale d­e înnot, s’au disputat şi trei jocuri de polo, in faţa a SOOO de spectatori Rezultatele sunt următoarele: FERAR — CSU CLUJ 4—2 (1—1). Au marcat: Araniossy (2), Sarcady şi adu dela Ferar, Uleşu (2), de la CSU. A arbitrat corect de Radu Grigore (Bucureşti). FERAR DERMA­TA 9—0 (5—0). CSUC II — PERIMATA 8—0 (5-0). VOLE 5 «CUPA JUDEŢENE! ILFOV» Arta — GEMI (fem.) 47—20 (22— 16). Făclia — îmbrăcăminte (fem.) 42— 21 (29—12). Arta — Ospătari (mase) 40—17 (21—16). SFIPIA — USPUT (mase.) 2-0 (ne­prezentare). înfrăţirea — Constructori (mase.) 42—15 (30—8). JOCURI AMICALE IN JARA DINAMO A ÎNVINGĂTOR, DINAMO B ÎNVINS LA CONSTANŢA CONSTANŢA 31 (Prin telefon).­­ In cadrul unui turneu foarte reu­şit, echipele bucureştene Dinamo A şi Dinamo B au­­ susţinut ieri, ur­mătoarele jocuri: Dinamo A cu CFR, de care a dispus cu 7-3 (4-0) prin punctele înscrise de Titi Po­pescu (2) Bartha, Nad­u (2), Moise­scu­ şi Ozon, de la învinşi au marcat Staicu (2) şi... Ambru (autogoal). Divizionara locală, SPT, a reuşit însă un rezultat de egalitate în jo­cul cu Dinamo B: 2—2 (2—1) înscri­ind două goaluri prin Oltenică şi primind două goaluri marcate de Petculescu. Astăzi, turneul a continuat. Dina­mo A a învins pe SPT cu 2—0 (2-0) prin punctele înscrise de Moisescu şi Titi Popescu, jocul fiind condus de arbitrul Ianopol cu întârzieri în sancţiuni. CFR Constanţa a reuşit însă, să dispună de Dinamo B cu scorul de 3—2 (3—1) autorii goalurilor fiind Nuţu, Mîtrea şi Georgescu dela CFR şi Petculescu (2), dela Dina­mo B. ITA ÎNVINSA IN AMICAL ARAD, 31 (Prin telefon). — Azi s’a demutat în localitate jocul din­tre Teba şi Combinata ITA. Teba a învins cu scorul de 2—1 (0—1) prin goalurile înscrise de Polock şi Ra­­ner. Pentru combinată a marcat Mercea. GRAUTATE LA SIBIU SIBIU, 31 (Prin telefon) — Jo­cul amical dintre cele două divizio­nare locale Arsenal şi CFR, s’a ter­minat la egalitate: 3—3 (2—1). Au marcat, în ordine Gherman (Arse­OŢELUL ROŞU ZI (Prin telefon), A doua ediţie a campionatului sec­torului de sud, Metalosport — CFR Craiova, disputată azi s’a terminat cu victoria binemeritată a gazdelor la scorul de 3—0 (2—0). Metalosport merita un scor mai sever, pentru­­că a dominat mai mult, în special în repriza doua. CFR insă, s’a apă­rat cu înverșunare Cum în primul joc, CFR Craiova a învins tot cu 3—0, şi goal-avera­­ge-ul este de 3—3, finala se va re­­juca pe teren neutru. Acesta, îm­preună cu data, vor fi fixate de co­misia sectorului de vest. Dri dimineaţă s-au disputat pe tere­nul din Dudeşti ultimele jocuri din ca­drul competiţiei organizată de grupa­rea Godeanu. In primul joc, Ospătarii au întâlnit pe Techno-Marina, de care au dispus cu 2-0 (1-0) prin punctele înscrise de Manca şi Popescu. Partida finală dintre Godeanu şi Aprozar a prilejuit o luptă dinamică, mai ales în prima repriză, când parti­cipanţii au fost de forţe egale. A doua parte a partidei a avut un nal­, Şiling (Arsenal) Stuparu (C. F. R.), Frunzescu (Arsenal), Drago­­man (CFR) şî Muscă (CFR). Arbitru, Moceanu petre, foart'e bun. Jocul s’a disputat în cadrul seu­­zărilor organizate de ARLUS. ABA Cluj în finală CLUJ, 31 (prin telefon). D­in faţa a 2000 spectatori, A. S. Armata s a calificat în finala sectorului de Nord, învingând pe CFR Carei cu 5—1 (3—0), după ce la Careii Mari obţinuse, în jocul din tur, un re­zultat de egalitate (1—1). Au marcat: Kiss (2), Covaci (2) şi Birna, pentru A. S. Armata Cluj şi Balogh pentru CFR Care!. A condus corect, arbitrul ’ Takaci Desideriu (Tg. Mureş). In urma acestui rezultat, milita­rii clujeni se deplasează Duminică la Făgăraş, pentru a susţine primul match din finală cu Explosivii, alt aspect, Godeanu reuşind să-şi de­păşească adversarul. „ Rezultatul final este 3-0 (0-0) în favoarea grupării Godeanu, care şi-a însuşit trofeul pus în joc. Au marcat Bobancu (2) şi Sandu M­i­culescu.­­ U.C.R. A ÎNVINS CAUCIUCUL (BRAŞOV) CU 3-2 (2-0) Tot­eri dimineaţă s-a disputat pe terenul Turda partida amicală dintre U.C.R. şi Cauciucul din Braşov. C&F.IP­ai Ion Şislea In cadrul Cupei Ion Şulea s-au în­­registrat dri următoarele rezultate: Mon. Naţională— Uz. Gri­viţa 6-4 (3-1). Cinematografişti-R.A.T.A. 3-0 forfait. In match amical Bumbăcăria Jilava­ a dispus de C.G.I. Textila cu 5-1 (2-1). CFP Craiova învins cu 3-0 la Oțelul Roşu.­ASA Cluj în finală la Nord Godeanu câştigător al turne­ului de fotbal din Dudeşti intr«rta4wrleA­je i&ftwra gj Arte £»f|et „RQMAMIA LIBERA— M. MQHANESJGU“* Bucuregti, Stt^Cpm, MUle JUr, 5—Z—av Telefoa' «^LSO 0,34.95 REZULTATELE CURSELOR DE ERI Pr. MANDRA 1600 (P. V.) Pr. BRASOV 1700 (P. N.) Corvin 50 j. Ciobanu 215175 Fantastic 59 Iorga 15 19 Lupina 58 Toduța 175 28 Erete 55 I. Câmpeanu­­42 35 Bagdad 50 Tudoraghe 11 87 Crişu 49 G. Stoian 49 35 Finica 57 Vlad 11 87 Boy Boy 45 G. Botescu 70 57 Marsilia 53 I. Soare 22 10 Mosquito 53 Ilinca 52 52 Şoimar 46 j. Drăghici 22 10 DURATA: 1.52.8. Câştig: 1y2—4— 1 1. DURATA: 1.54.7 câştig. 2% s. c. 4 1. Cola: 15, 10, 12, 19, 16, 16. Cota: 214, 43, 32, 175, 24, 24. pr. ZIMBRU 1600 (P. N.) Pr. FRASINET 1600 (P. V.) Cantilena 53 Şt. Botescu 45 27 Firu 55 Toduţă 89 134 Granița 55 Câmpeanu 20 56 Ferice 50 Moga 94 93 Naiv 52 Iorga 112 160 De­lai 58 Tudorache 32 25 Black Boy 58 Cucu 188 653 Favorita 51 Ciobanu 29 24 Leonard 57 V. Huţ­uleag 66 80 Făclia 51 Ştefan St. 29 24 Baron II 57 Ilinca 145 117 Fazan 53 j. Vlad 66 86 Lefegiu 55 j. Crişan 35 53 Faur 48 Drăghici 94 92 Marcel 50 G. Botescu 510 650 Bulibaşa 53 j. Soare 28 29 obraznica 45 Pinciu 176 115 DURATA: 1.47.7 Gâştig.: 3-3—s.c. DURATA: 1.41.2. Câştig, s.c.—s.c.—gât, Cota: 89, 18, 22, 15, 134, 20, 24, 20, 45 15 17­ 17 27 15 u 24 Pr. PORUMBACU ,500 (P. V) p. garSTE ,70. (P. N.) Maraton 39 I. V. Pinciu 29 19 păstorită ^4 lor^a 99 ^ întâlni­ea internaţională de gimnastică de la Varna (Urmare din pag. l­a tate. Treptat, treptat, gimnastele şi-au revenit. ...şi R. P. Bulgaria la băeţi La băeţi, în schimb am pierdut. Diferenţa de la 326,85 puncte realizată de gazde la 301,40, obţinute de echi­pa noastră, nu exprimă însă deosebi­rea de valoare dintre cele două echipe. Cei mai buni reprezentanţi ai noştri, Botez şi Moldovan, au lucrat acciden­taţi încă de la prima probă, în orice caz, bulgarii au fost supe­riori băeţilor noştri şi au meritat ori­cum să câştige. Rezultatele obţinute la probele con­cursului sunt urmăoarele: PARALELE EGALE 1. Vasi Konstantinov (Bulg.) 9.55 puncte. 2. Vasil Lindţkanov (Bulg.) 9.35. 3. Boris Dobrev (Bulg.) 9.05. INELE 1. Vasile Konstantinov 9,70 puncte. 2­ 3. Dimitrie Iordanov şi Vasil Lindţ­­kanov. 4. Andrei Kerekes (RPR) 9.55. CAL CU MÂNERE 1. Vasil Konstantinov 9,15 puncte. 2-3. Vasil Liudikanov şi Dimitrie Iordanov 8,90. 4. Mihai Botez (RPR) 8,50. SOL 1. Vasil Konstantinov 9,60 puncte. 2-3. Neno Nencev şi Boris Dobrev 9,40. 4-6. Mihai Botez, Stoian Koev şi Borislav Gabrovski 9,30. BARA FIXA 1. Stoian Koev 9,45 2. Boris Dobrev 9,40 3. Dimitrie Iordanov 9,35. Primele trei locuri ale clasamentu­lui general individual au fost ocu­pate de Konstantinov (56,60 puncte), Iordanov 55,15 şi Lindţkanov (54,70). Astăzi, demonstraţie la Şunten Astăzi dimineaţă, echipele române şi bulgare părăsesc oraşul Varna, pentru a merge la Şumen. Aici, toate cele patru echipe vor face demonstraţie. Marţi dimineaţă, echipele R.P.R. vor pleca din Şumen şi vor sosi­ la Giurr­giu în jurul orei 9, de unde vor fi transportate cu autobuzul la Bucu­­reşti.­ ­ Ultimud joc divizionar 3, tarasna sairostixă... UIOARA, 31 (prin telefon). — As­tăzi, în localitate, s-a disputat ulti­mul joc din Divizia B, între echipa locală Soda și Industria Sârmei în Câmpia Turzii. Cu un joc superior, oaspeții și-au însușit victoria cu scorul de 4-0 (1-0), realizând, ultima surpriză a Diviziei B. CLASAMENTUL UNIUNEA SOVIETICA BACU Cu ocazia zilei feroviarilor au avut loc mari întreceri sportive S’a alergat cursa de 50 km. la ci­­clism. Deasemeni au avut loc con­­cursuri atletice disputate pe stadio­nul „Lenin”. In republica Adjerbaid­­jan, au avut loc 35 jocuri de football. ODESA Eri s’a inaugurat la Odesa con­cursuri sportive pentru cupa mărilor Neagră şi Azov. Participă 60 de yachturî. EREVAN Jocul de fotbal dintre echipele Erevan şi Daugava s’a terminat cu victoria gazdelor la scorul de 2-0-CEHOSLOVACIA PRAGA. — In cadrul întâlnirilor internaţionale de handball dintre formaţiile Ungariei şi Cehoslovaciei, oaspeţii au înregistrat victorii nete­ La băeţi: Ungaria — Cehoslovacia 8-5, la fete: Ungaria — Cehoslova­cia 6-0. Ferencváros a dispus (în match a­­mical) de Liberec din divizia B cu 8-1 (4-0). PARDURIŢE A 27-a ediţie a Campionatului Ce­hoslovacie, de ciclism la km, lansat a fost câştigată de Tek. Al doilea cla­sat a fost mihlar. Rezultate la football: Hradeţ-Kralove — Bansca Bistriţa 2.2. Polonia-Karvîna—Bratrotva Sparta Jicin — Cesky Brod 4-2. Plzen — Treboni 10-2. FRANŢA PARIS. — In cadrul unui concurs de nataţie, s’au realizat următoarele rezultate: 100 m­ liber seniori: Jany 57 sec. 8 100 la. spate seniori: Vallery 1 min. 7 sec. 8 40© m. liber seniori: Jany 4 min. 52 sec. 6 In cadrul unei ștafete, Jany a par­curs 100 m. liber în 55 sec. 2. 6­2.

Next