Sportul Popular, iulie 1961 (Anul 16, nr. 3850-3867)

1961-07-01 / nr. 3850

C.C.A. A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANA REPUBLICANA LA FOTBAL DUPĂ UN PASIONANT MECI CU DINAMO C. C. A. — Dinamo Bucureşti 3 -2 (3-1) Intrednd pe Ditaimo Bucureşti cu 3—2 (3—1), echipa C.C.A. a cîştigat şi in acest an titlul de campioană a ţării la fotbal. Jucătorii militari au obţinut victoria în meciul decisiv de joi, la capătul unei lupte sportive deosebit de pasionante, care a oferit celor 60.000 de spectatori tot ceea ce aşteptau ei de la un asemenea derbi: fotbal de calitate, luptă epuizantă pentru victorie, o desfăşurare din a­­ rt *♦♦♦♦♦♦ mică a jocului, dramatică chiar, plină de surprize, care au ţinut încordat publicul pină în ultimele clipe ale în­­tilnirii. Această ,,finală de campio­nat" s-a ridicat la înălţimea valorii celor două echipe, care parcă şi-au mobilizat forţele mai mult ca oricînd pentru a arăta ceea ce ştiu — şi Ştiu mult —, pentru a dovedi că sînt echipele de bază ale fotbalului nos­tru. Pentru strădaniile lor de a prac­tica un fotbal cit mai bun, in ciuda terenului ud, alunecos, de a de­monstra nesfîrşita gamă de calităţi spectaculare ale acestui sport atît de frumos, jucătorii — învingători şi învinşi — merită toate felicitările. De altfel, publicul — nu entuziasmul şi obiectivitatea lui — i-a aplaudat pe rind Cu căldură, completind ca­drul plăcut al acestui derbi. începutul meciului a fost de-a dreptul senzaţional. Echipele au re­nunţat la perioadele de „studiu" şi au trecut direct la un joc de ofen­sivă, Dinamo mai ales, imprimă acţiu­nilor o mare vitalitate şi rapiditate, care surprind oarecum pe apărătorii militari. Şi în min. 2 tabela de mar­caj arată 1-0 pentru Dinamo. O minge slab respinsă de apărarea echi­pei C.C.A. intra în posesia lui Frăţi­­lă care, din colţul careului, şutează puternic la colţ jos. Voinescu, sur­prins, nu poate reţine balonul spre care plonjase. Acest gol fulgerător, care încununa începutul furtunos al dinamoviştilor, a lăsat impresia pen­tru moment că „alb-roşii“ sunt gata să î şe facă adversarul K.O., mai ales că ei continuau să controleze jocul. A fost însă suficient un atac bine conceput şi desfăşurat al echipei C.C.A. în min. S, pentru ca lucrurile să ia o altă turnură. O combinaţie spectaculoasă Constantin — Baksi — Alexandrescu l-a pus în cursă pe Cacoveanu, care a centrat puternic exact acolo unde, ca de obicei, apa­re şi „capul“ lui Constantin, ajuns pe post de centru : 1—1 ! Jocul se echilibrează oarecum, atacurile alter­nează de la o poartă la alta, cu un plus de combativitate de partea di­namoviştilor. In acelaşi minut (15) cei doi portari trec prin mari emoţii. Uţu respinge greu o nouă centrare a lui Cacoveanu, pentru ca imediat Voinescu — cu inima cu­ un purice — să vadă că şutul puternic al lui Frăţilă a trecut foarte aproape de bară. Incet-încet, C.C.A. preia iniţiativa şi printr-un joc calm, organizat. JACK BERARIU PETRE GAȚU (Continuare în pag. a 5-a) Utu a plonjat, iar in spatele lui, Nunweiller III încearcă să oprească in ultimul moment mingea trasă puternic de Tătaru. Tentativa celor doi dina­­moviști a fost insă zadarnică. Mingea a intrat în plasă și... 3—1 pentru C.C.A. :: Cinci minute­­ îl după meci... | UN GEST FRUMOS ! A fost un meci de zile mari,, care ne-a plăcut foarte mult. După­ meci insă, s-a intimplat ceva care* ne-a plăcut si mai mult. Un gest, s un simplu gest al portarului di- * namovist Utu a făcut ca spectato-, rii să aplaude mai furtunos poate * decit la golurile spectaculoase in-­ scrise de Frăilă şi Constantin, $i - au aplaudat inflăcăratii suporteri* ai ambelor echipe. Ce s-a intim-­ plat? Uţu, portarul echipei in-­ vinse, l-a îmbrăţişat şi l-a săru­­tat pe Voinescu, portarul echipei­­ învingătoare. Apoi, Popa l-a im­­brăfișat pe Tătaru, adversarul său­­ direct, Lică Nunweiller pe Done... " Dacă adăugăm că pe culoar, spre. (Continuare in pag. a 2-a) ! Cel de al doilea diamant... Tim­p de două săptămini, în oraşul Leszno, cei mai buni planorişti d­in Europa şi-au disputat inițietatea in cadrul celui de al VII-lea campionat de zbor fară motor al R.P. Polone Ţara noastră, reprezentată de ma­estrul sportului Mircea Finescu,­ a ocupat locul 5 în clasamentul gene­ral, după R.P. Polonă, R.S. Ceho­slovacă, U.R.S.S., R.P. Ungară şi înaintea R.P. Bulgaria, R.D. Germane, R.P.F. Iugoslavia, Franţei, Angliei, Italiei, Austriei, Elveţiei... LA INDIVIDUAL, MIRCEA FI­NESCU S-A CLASAT PE LOCUL 2 IN PROBA DE VITEZA CU TEL­FI­ (Cotttinuitre in pag. a 0-a) PROLETARI DZAZ TOATE ŢĂRILE, UNIȚI-VĂ 1 Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R. P. Romina ANUL XVII —Nr. 3850 • Sîmbătă 1 iulie 1061 • 8 pagini 25 bani Reprezentativa de box a Constanţei a învins cu 11-9 echipa Sempre Avanti CONSTANŢA SC (prin­­plafon). Sala sporturilor din localitate a fost nenn­­că patoare pentru miile de spectatori care au t­imp­t să asiste la întilnirea dintre echipa italiană Sempre Avanti şi ireprezentativa oraşului Constanţa. Spectatorii au avut satisfacţia să asiste la întîlniri de calitate, de un bun nivel tehnic şi, în final, să aplaude victoria formaţiei locale (11—9). Prima întâln­ire (categ. muscă) dintre A. Nuri şi L. Ruggieri a constituit prima victorie a constănţenilor. Nuri şi-a plimbat adversarul prin ring cu directe de stînga la figură şi a cîştigat pe merit. La categoria cocoş, D. Ră­gălie a terminat la egalitate meciul său cu G. Cavali. Boxerul italian, foarte mobil, a reuşit să evite lupta corp la corp, care-i convenea lui Ră­galie. In limitele categoriei pană St. Vă­caru­ a făcut un meci de zile mari In compania lui G. Gabrielui, pe care l-ar învins la puncte. Oaspetele a început foarte rapid şi l-a surprins pe Văcaru Apoi el a recepţionat un puternic up­percut care l-a trîntit la podea şi a fost numărat. Arest avantaj i-a asi­­gurat boxerului român victoria. La „semi-uşoară “ R. Dinu a ter­minat la egalitate în întilnirea cu V. Pitardi. Aceeaşi decizie a fost acor­dată şi la sfîrşitul meciului de la „uşoară“, dintre I. Marin şi I. Soprani. După părerea noastră verdictul de e­­galitate îl nedreptăţeşte vădit pe Ma­rin, care punctase mai mult. Căutînd numai o lovitură decisivă D. Knut a încheiat la egalitate in­tîl­­nirea cu A. Roberto (categ. locîe). Cel mai frumos meci al galei l-au fur­­(Continuare în pag. a 4-a) A luat sfirşit Concursul internaţional de pentatlon modern al R. P. Româno •GH. TOMIUC A CIŞTIGAT DETAŞAT ÎNTRECEREA LA CROS-R OTTO TOROK ŞI ECHIPA R. P. UNGARE PE PRIMELE LOCURI ALE CLASAMENTELOR GENERALE Căldura excesivă de la începutul acestei săptămîni ridica probleme se­rioase în faţa celor 14 participanţi la Concursul internaţional de pen­tatlon modern, care aşteptau cu multă grijă desfăşurarea ultimei pro­be a întrecerilor, cursa de cros. Dar iată că joi vremea s-a schimbat brusc şi printre două rafale de ploaie, pentatloniştii — deveniţi atleţi — s-au putut întrece în plenitudinea forţelor lor. Un cros de 4 km, pe un parcurs extrem de variat şi pretenţios cum este cel de la Călugăreni, a cerut fiecărui participant să faca apel la toate cunoştinţele sale, la toata re­zerva de energie, la pregătirea acu­mulată în atîtea şi atîtea şedinţe de antrenament. Cursa a prilejuit o întrecere inte­resantă încheiată cu victoria catego­rică a reprezentantului nostru Gheor­­ghe Tomiuc, joi de departe cel mai bun alergător al concursului. El a parcurs traseul in 14:44,6 pentru care a primit 1045 puncte. O comportare frumoasă au avut Nicolae Marines­­cu şi Victor Ştefănescu, clasaţi la­ locurile următoare. O plăcută surpri­ză ne-a oferit şi Gheorghe Cociuba» care a realizat un timp remarcabil­ CLASAMENTUL PROBEI : 1. Gheorghe Tomiuc 14:44,6 — 1048 p; 2. N. Marinescu 15:10,1 — 970 p; 3. V. Ştefănescu 15:19,8 — 943 p; 4. Faklya 15:19,9 — 943 p; 5. Török 15:25,9 — 925 p; 6. Sárfalvi 15:31,2 — 907; 7­ 8. Cociuban și Lichiardo­pol 15:37,8 — 889 p; 9. Mona 15:43,0 — 871 p; 10. Croitorii 16:05,0 — 806 p; 14. Țintea 16:16,4 - 772 p; 12. Mărcuță 16:38,8 — 706 p; 13. Suram­is 16:59,4—643 p; 14. Sajdak 18:07,8 — 439 p. PE ECHIPE : 1. R. P. Romina I 2799 p; 2. R. P. Ungară 2739 p; 3.R. P. Romînă II 21637 p. In urma acestor rezultate, clasa­­mentele generale ale celei de a VII-a ediţii a Concursului international dft ROMEO VILARA (Continuare în pag. a 2-a) De la stingă : Tomiuc (R.P.R.), Török­­şi Mona (R.P.R.), Gh. Mărcuţoi (R.P.R.), Sajdak şi Suram­is (R.P.R.) Dinamo a întrecut pe C.F.R. Griviţa Roşie (6-0) în finala „Cipi de vară“ la rugbi Dinamo şi C.F.R. Griviţa Roşie au furnizat joi, în nocturnii, pe stadionul Republicii, un reuşit spe­ctacol rug­­bistic. A fost, intr-adevăr, o adevărată încîntare să vezi „la lucru”, două echipe care şi-au etalat bogatul lor bagaj de cunoştinţe tehnice şi au făcut totodată timp de 80 de minute, o adevărată risipă de energie ! Au cî­ştigat, de data aceasta, rug­­biştii de la Du­mmo, 6—0 (3—0), mai insistenţi, mai hotărîţi în finalizarea acţiunilor. „Motorul“ echipei dinamo­viste a fost acelaşi Titi Ionescu, dar alături de el s-au impus prin clar­viziune şi Giugiuc (care a transformat impecabil o lovitură de picior căzută), Dragomir (autorul unei spectaculoase încercări), Dăiciulescu (nota 10 pen­tru jocul activ pe linia de fund), Zlătoianu şi Graur (neîntrecuţi atît în jocul la grămadă, cît şi la cel în margine). C.F.R. Griviţa Roşie a dominat uneori cu autoritate dar jucătorii ei au avut o slabă priză la balon, scă­­pînd astfel numeroase mingi utilizabile. Ceferiştii au fost dezavantajaţi şi de faptul că Ţîbuleac, altădată excelent realizator, în acest meci nu s-a „vă-­­­zut”... La sfîrşitul întîlnirii, tov. R Po­­j­pescu, secretarul general al F.R.R. ai înmuiat echipei Dinamo trofeul pus în­­ joc. (T. ST.) I ^ Fază din finala „Cupei de vară", C.F.R. Griviţa Roşie — Dinamo: C. 4­4 Stănescu, unul dintre cei mai valoroși jucători feroviari intr-o ac­­f ♦ țtuite caracteristici. \zi şi nune pe monitomu »iN,\no PRIMA reuniune internaţională DE CICLISM A ANULUI Amatorii reuniunilor cicliste pe ve­lodrom vor urmări azi şi mntinc primul concurs internaţionali al anului. La această competiţie organizată de Di­namo Bucureşti participă alături de cei mai buni pistarzi ai ţării şi o se­lecţionată a cluburilor Dinamo din R.D.G. Oaspeţii au sosit joi în Capitală. Ei au făcut ieri, dimineaţa un antre­nament de acomodare pe velodromul din parcul Dinamo. Să vă facem cu­noştinţă cu cicliştii germani : NI. Gnade (recordman la juniori), I..­ Schnufeder (fost campion la cursa italiană), M. Stags, J. i'iHi­piercuke, U. Scuiger, W. Hupke. Aceştia vor fi adversarii experimentaţilor noştri sportivi I. Io­­niţă, C. Voicu, P. Taci­e, V. Oprea şi alţi pistarzi de la cluburile Dinamo, C.C.A., Victoria şi Voinţa. Şi acum iată programul reuniunii internaţionale de pe velodromul Dina­mo , sîmbătă, de la ora 16.30, probele de viteză (pină la semifinale) 1.000 m cu start de pe loc şi urmărire pe echipe. In afara concursului va avea loc o cursă de eliminare, fluminică, de la ora 9.30 semifinalele şi finalele probelor de viteză,­­ cursa italiană şi re încheierea competiţiei o întrecere pe seruifoud (IOO lure cu 33 sprinturi).

Next