Sportul Popular, martie 1962 (Anul 17, nr. 3987-4004)

1962-03-01 / nr. 3987

• ASOCIAŢII SPORTIVĂ „SC­ÎN­TETA“ din comuna Scinteia desfă­şoară o vie activitate pentru atragerea de noi membri în TJ.C.F.S. Numai în luna februarie în secţiile asociaţiei au fost cuprinşi încă 80 de tineri şi ti­nere. • ŞAHIŞTII DIN COMUNA AN­DRAŞEŞTI s-au întrecut cu prilejul unui concurs organizat de secţia de şah a asociaţiei lor s­­ortive — Fla­căra. Au participait 22 de sportivi. Pe primele trei locuri s au clasat, în or­dine, Ion Alom­an, Dumitru Moldo­i­rami, şi Iacob Ionescu­. (VIRGIL PE­­TRESCU-coresp.). • DIN PRIMELE zile ale acestui an în asociaţia sportivă Voinţa din Ploieşti s-a dus o vie activitate de mase. Datorită acestui fapt de la 1 ianuarie şi până în prezent a crescut numărul membrilor U.C.F.S. cu 336 ajungîndu-se la 2.175. In ceea ce pri­veşte încasarea cotizaţiilor, în aceeaşi perioadă s-a realizat peste 15.000 de lei. Tim I. ION-coresp.). • ASOCIAŢIA SPORTIVA de pe lingă G.A.C. Victoria socialismului din RussiaV, raionul Calafat, se preocupă în mod permanent de angrenarea celor 350 4­ membri U.C.F.S. în diferite competiţii„ Recent, a avut loc o com­petiţie de şah unde s-au evidenţiat Alex. Lupu şi C. Popa. Im tenis de m­asă am reţinut numele lui Alex. Po­­dolicu şi ing. lucian Călin. (M. CA­RA­ULE­A­NU-coresp.). O ZILELE TRECUTE asociaţia sporti­vă finirea din Săcele a organi­zat un reuşit concurs de sch­i-fond re­zervat copiilor şi juniorilor. I­a între­ceri au participat peste 200 de con­curenţi reprezentînd asociaţiile sportive Unirea, Precizia, Ştiinţa şi Şoimii. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de sportivii din asociaţia organizatoare a concursului. (V. SECAREANU-coresp.). Intîlniri internaţionale ale sportivilor noştri T.Si­.A. Moscova soseşte vineri in vederea meciului de volei cu Progresul Doar două zile ne mai despart­­de meciul Progresul Bucureşti — T.S.K.A. Moscova din cadrul „Cupei Campioni­lor Europeni“ la volei. In vederea acestui joc, sportivii bucureşteni s-au pregătit cu atenţie sporită în ultimele zile. Miercuri, tot lotul a luat parte la un antre­nament desfăşurat în sala Floreasca, urmind ca sin­ivăţă, tot la Floreasca, jucătorii de la Progresul să participe la un antrenament uşor, de acomodare­ Reamintim că atît voleibaliştii so­vietici cit şi arbitraj maghiar Ormai sosesc vineri­­în Capitală. Dougdia — Rapid ihiti­rcşîi un „ca “ la basci­et femin­in Astăzi se dispută la Riga partida feminină de baschet dintre campioanele Uniunii Sovietice şi R.P. Rowiîne, Dau­gava Riga şi Rapid București. Meciul contează în cadrul sferturilor de finală ale „Cu­pei Campionilor Europeni“. (Continuare în pag. a 4-a) CONSTANŢA, 28 (prin telefon de la trimisul nostru) In prima zi a „individualelor", Luci Slăvescu şi Marta Erdreich au eli­minat din competiţie trei concurente care emiteau pretenţii la locuri frun­taşe. Luci Slăvescu a învins-o fără drept de apel pe vicecampioana euro­peană Ilona Kerekes (R.P.U.) cu 3—1 (— 21, ÎS, 17, 8), iar Marta Erdreich a ciştigat la Balaisite (U.R.S.S.) cu 3—2 (13, -18, 22, -18, 15) şi la Hevesi (R.P.U.) cu 3-0 (13, 15, 5). Cele două sportive au luptat cu o dîrzenie rar în­tilnită, însufleţite de exemplele Luciei Slă­vescu şi Martei Erdreich, junioarele noastre Eleonora Mihalea şi Mariana Jandrescu s-au prezentat, de asemenea, foarte bine. Prima a trecut pe rînd de poloneza Noworyta cu 3—1 (18, 18, —17, 21), de cehoslovaca Svarcova cu 3—0 (19, 22, 13), cedînd greu la Geta Pitică. Mihalea a impresionat in spe­cial prin acţiunile ofensive bine con­duse şi prin lovituri de topspin. Ma­riana Jandrescu, deşi bolnavă, a făcut o partidă de toată­­ frumuseţea în compania Martei Luzova (R.S.C.) şi a fost la un pas de victorie. In întrecerile de simplu bărbaţi nu s-au produs surprize. Iată cîteva rezultate tehnice mai importante : simplii bărbaţi, turul I : Zaharia — Roslan (R.P.P.) 3—2, Szen­­tivani — Karanesev (R.P.B.), 3—0­ ; tu­rul II : Halpert (R.P.U.) — Bodea 3—0, Sindeanu — Stepanek (R.S.C.) 3—1, Bottner — Svarc (R.S.C.) 3-1, Angeles­­cu — Kas­inskoi (R.P.P.) 3—2, Cobîrzan — Gerdgikov (R.P.B.) 3-0, Kasinski (R.P.P.) — Szentiváni 3—1, Harcsa (R.P.U.) — Novikov (U.R.S.S.) 3-2, Stanek (R.S.C.) — Pesch 3—0­ ; turul III: Negulescu — Halpert (R.P.U.) 3—1, Sindeanu — Sivacev (R.P.B.) 3—0, Sam­­­oris (U.R.S.S.) — Bottner 3—0, Rózsás (R. P. U.)—Angelerni 3—0, Averin (U.R.S.S.) - Rethi 3-1, Fahazi (R.P.U.) C. COMARNI­SCHI (Continuare în pag. a 4-a) La Constanța SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT TOATE TITLURILE INDIVIDUALE ALE CAMPIONATELOR INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ Selecţionata divizionară a trecut pe lingă victorie in partida cu echipa R. C. Germane: 13-13 (7-6) la handbal in 7 feminin Teri­seara, în sala Floreasca, se­lecţionata noastră divizionară alcă­tuită aproape în întregime din jucă­toarele Ştiinţei Bucureşti, care ne vor reprezenta la Belgrad în „C.C.E.", a fost la un pas de o frumoasă victorie în partida cu reprezentativa R.D. Ger­mane. După o repriză echilibrată, în care ambele echipe au condus pe rînd, (formația oaspe cu 2—0, iar selec­ţionata noastră cu 5—3, 7—5), echipa divizionară s-a impus printr-un joc mai rapid şi mai eficace. Astfel, în primele 10 minute ale reprizei se­cunde, handbalistele noastre şi-au de­păşit adversarele, conducînd cu 12—7 (min. 28) şi 13—9 (min. 29). Apoi,­­prea sigure probabil de victorie, jucătoarele selecţionatei divizionare nu s-au mai apărat cu aceeaşi atenţie iar în atac au irosit­­mai multe mingi. Oaspetele au profitat de acest lucru, reuşind să egaleze (13—13) în min. 39 cînd echipa noastră avea pe Ştef eliminată pentru două minute­ Rezul­tat final: 13—13 (7—6). L. Toth (R.P.U.) a condus bine următoarele formaţii: SEL. DIVIZIO­NARA : Hector (Borcea)—Ștefănescu 2, Ștef 1, Neako, Leonte 4, Oţelea 2, G. Constantinescu 1, Nemetz 3, Frantz, Cîrligeanu . R.D. GERMANĂ : Zwinscher—Schanding 1, Wacker 1, Urban, Zimmerman 1, Gieske 5, I­emke, Förster, Ru­drich 5, Nocka. A. VASIL­IU Fază din meciul disputat aseară între Selecţionata divizionară şi re­prezentativa R. D. G. Foto : P. Romoşan Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romina ANUL XVIII — Nr. 3987 @ joi 1 martie 1962 @ 4 pagini 25 bani Campionatele fle­schi ale R P.R. pe anul 1062 ELENA TOM ŞI ST. DRAGUŞ LA FOND ŞI ILONA MICLOŞ LA SLALOM-PRIMII CAMPION! LA SENIORI POIANA BRAŞOV, 28 (prin telefon de la trimisul nostru). Timpul excepţio­nal de frumos şi zăpada excelentă au creat condiţii optime pentru desfăşu­rarea probelor din prima zi a finale­lor campionatelor republicane. Cea mai interesantă cursă se anunţa cea de 30 km fond, disputată de obicei in­tre schiorii de la Dinamo şi Casa Ofi­ţerilor Braşov. De astă dată însă dina­­moviştii s-au comportat cu mult sub valoarea lor. Comportarea nesatisfă­­­cătoare a dinamoviştilor nu scade însă din meritul performanţei fondiştilor de la C.O.R., care s-au prezentat bine pregătiţi şi au luptat cu multă însu­fleţire, fapt evidenţiat de prezenţa a 6 schiori între primii 10 clasaţi. Alături de Stelian Drăguş, un alt reprezentant al C.O.R. — Elena Tom — şi-a în­scris din nou numele în fruntea celor mai bune fond­iste pe distanţa de 10 km. La juniori, disputa s-a dat în prin­cipal între schiorii de la Dinamo şi Olimpia, care şi-au împărţit, de altfel, locurile fruntaşe. Iată rezultatele teh­nice: SEXIORI, 30 km: 1. St. Dră­guș (Casa Ofițerilor Brasov) 2:07T4"6; 2. Al. Zangor (C.O.B.) 2:­fc'10"8; 3. Gir Cinen (C.OB.) 2:03'21'’4; 4. Gh. Bădescu (Dinamo Bf.) 2:0900"0; 5. I. Răşină (Din.) 2:1î'24“0.; 6. Gh. Cimpoiu (C.O.B.) 2:14’28"0. SENI­OARE, 10 km: 1. Elena Tom (C.O.B.) 45­ 210'0; 2. Iuliana Matei (Din.) 46’39’"0; 3. Marcela Bratu (Din.) 48T2"0; 4. Maria Simion (Voința Si­naia) 50T3"0; 5. Rodica Sind­ul­ani (Știința Buc.) 52'38”0; 6. Ecaterina Supeală (Caraimanul Buşteni) 51'57”0. JUNIORI CAT­I : 10 km : 1. I. Oltea­nu (Din.) 39'1.r0; 2. M. Cim­poia (O­­limpia Br.) 39’37"0; 3.1. Samoilă (Din) 40T4”0. JUNIOARE CAT.­I 5 km: 1. Doina Boboc (Ol.) 27’32"4 ; 2. Iu­liana Bögözi (Din.) 28’51”0; 3. Ro­dica Munteanu (Luceafărul Br.) 29’16"0. SLALOM SPECIAL SENIOARE: 1. Ilona Mîcloş (Din.) 99,2 sec; 2. Magdalena­ Bîră (Ol.) 105,9; 3. Ro­dica Szeker (Voința Br.) 121,0; 4. Mihaela Măzgăreanu (Carpaţi Sinaia) 129,5; (Mihaela Sloenescu-Ghioarcă, accidentată, nu concurează). SI­ALOM SPECIAL JUNIORI CAT. I : 1. I. Pos­­tolache (Carpaţi) 98,0 sec; 2. G. Tö­möri (C.S.M. Cluj) 101,7; 3. 1. Pitiş (Din.) 103,6. SLALOM SPECIAL JU­NIORI CAT. A II-A: I. E. Haidu (Din.) 86,9 sec; 2. C. Ci­şmaşu (S.S.E. Predeal) 89,3; 3. D. Apostol (Oi.) 91,2. SLALOM SPECIAL, JUNIOARE: 1. Mihaela Casapu (S.S.E. Predeal) 105,3 sec. ; 2. Liliana Focşeneanu (Carpaţi) 106,2; 3. Constanţa Măzgăreanu (Lu­ceafărul) 106,3. In continuarea întrecerilor progra­mul este următorul :. joi, slalom uriaş pe Sim­inar (toate categoriile de con­curenţi), sărituri speciale juniori şi sărituri pentru combinata nordică se­niori şi juniori; vineri, 15 km fond seniori, 5 km fond senioare şi juniori cat a II-a, 3 km fond junioare cat. a II-a și slalom special seniori. D. STANCULESCU Ckdti Tn pag. 2—3 . HOTÂRIREA CONFERINŢEI PE ŢARA A UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ Şl SPORT PATRU ZILE SE PATIMI ARTISTIC Incepînd­­de azi vom asista, um­p­­ta patru z­ile, la filialele cam­n­ion­at­el­or republicane de patinaj artistic. Pe fru­moasa noastră baza­ sportivă de iarnă din parcul „23 August“ îşi vor dis­­puta întîm­latea peste 70 de patinatoare şi patinatori din Bucureşti, Braşov şi Cluj. Printre aceştia se află Elena Moiş, Cristina Patraulea, Irina Zaha­re­scu, Roxana Oa­tai­ne­a, Crenguţa Cum­­bari, Radu Ionian, Ni­culae Reta (Bucu­reşti), Marijana CLubus­4 (P­r­aşov) ş.­a. întrecerile se vor desfăşura după următorul program : joi, vineri şi sim­­bătă intre orele 8—1l — figuri obli­gat­orii iar după-amiez­e între orele 16—21 exerciţii libere. Duminică, de la ora 18, se vor desfăşura ultimele probe iar la sfirşitul competiţiei va avea loc demonstrarii cam­­manilor şi a celor mai buni pat­rua lori artistici. Irina Zahar­escu (Dinamo) la un an­trenoiunt pe turtuioarul „23 August* C. S. I BUCUREŞTI §I TRACTORUL BRAŞOV CÎŞTIGĂTOARE ALE „CUPEI SPORTUL POPULAR“—LA HANDBAL ÎN 7 1961-62 S-a încheiat şi A V-a ediţie a tradi­ţionalei competiţii „CUPA SPORTUL POPULAR“ rezervată echipelor d de ju­niori şi junioare. Ultimele partide, des­făşurate marţi în sala Floreasca, au desemnat prin rezultatele lor pe cele două echipe cîştigătoare : C.S.Ş. BUCUREŞTI, pentru a treia oară con­secutiv la băieţi, şi TRACTORUL BRA­ŞOV la fete. Jocurile de marţi au fost destul de disputate, mai ales S.S.E. Nr. 2—■ C.S.Ş. Cluj (m) şi S.S.E.­ Ploieşti— S.S.E. Timişoara (1), care puteau de­cide locul doi în cele două turnee. Dar dacă în turneul feminin lucrurile au mers normal prin victoria elevelor din Ploieşti, in schimb în întrecerea masculină nu a fost suficient succesul echipei S.S.E. Nr. 2. Cea de a doua formaţie bu­cureşteană s-a comportat de data aceasta mai bine, apărindu-se mai organizat şi contraatacând rapid şi eficace. Prin aceasta, S.S.E. Nr. 2 a obţinut o meritată victorie şi pers­pective de a ocupa locul doi. Aceasta Insă, depindea de rezultatul ultimului joc, C.S.Ş. Bucureşti—Harghita, mai precis de scorul cu care în mod nor­mal urma să ci­lige. C.S.Ş. Harghita a intrat pe teren decisă să smulgă un rezultat strâns (să piardă la mai puţin de 3 goluri diferenţă) pentru a-şi păs­tra un golaveraj mai bun decît al e­­chipelor S.S.E. Nr. 2 şi C.S.Ş. Cluj. In prima repriză Harghita a reuşit să se menţină aproape de partenera sa. După pauză însă, mureşenii au greşit căutînd să ţină mingea fără a urmări poarta, ceea ce le-a şi atras ci­teva sancţiuni pentru joc pasiv. De altfel, în această repriză Harghita n-a marcat (Continuare în pag. a 4-a) Junioarele de la Tractorul Tirasov sunt fericite, nn cucerit mult­iiun­dia­l­, trofeu „CUTA SPORTUL POPULAR“, la handbal in v» .

Next