Sportul Popular, iunie 1962 (Anul 17, nr. 4041-4057)

1962-06-02 / nr. 4041

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI Vil Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romina .PSUL XVIII — Nr. 4041 — Simbătă 2 iunie 1062 © 8 pagini 25 bani Duminică, la Cimpina, se va desfăşura ultima etapă a concursului internaţional de motocros CIMPINA 1 (prin telefon). Etapa a doua a concursului internaţional de motocros a stimit un mare interes în oraşul nostru. Cimpinenii abia aşteap­tă ziua de duminică pentru a putea urmări pe motociclişti, pe traseul de pe dealul Muscelului. Vineri, moto­­cicliştii sovietici şi bulgari au făcut un scurt antrenament pe traseul pe care se vor desfăşura probele. Iuri Romanov, reprezentantul U.R.S.S. la clasa 175 cmc, ne-a declarat după an­trenament că traseul de la Cimpina este foarte frumos şi interesant. Simbătă dimineaţa între ora 10-12 va avea loc pe acelaşi traseu un nou antrenament, de data aceasta oficial, in timpul căruia motocicliştii vor fi cronometraţi. Duminică, competiţia va începe la ora 10. Vă reamintim acum ciştigătorii pe clase a primei etape a acestui concurs : 125 cmc — Tr. Ma­­carie ; 175 cmc — P. Ovidiu; 250 cmc — M. Dane­scu; 350 cmc — E. Seiller. ȘT. CONSTANTINESCU-coresp. In fotografie: aspect de la întrecerile primei etape. mine, în categoria A la fotbal PETROLUL PLOIEŞTI-DINAMO BUCUREŞTI DERBIUL ETAPEI I 1 POATE ŞI AL CAMPIONATULUI La Bucureşti, Rapid-UTA şi Steaua-St. roşu Campionatul categoriei A anunţă un final foarte pasionant. In ultimele sale patru etape se dispută jocuri deosebit de importante atît pentru primul loc, cit şi pentru ultimele. Chiar etapa de mîine poartă un asemenea caracter; ea poate clarifica clar şi complica situaţia în clasament, în frunte şi în coadă. Ceea ce contribuie la mărirea interesului pentru campionat. Derbiul etapei şi poate şi al campio­natului se dispută la Ploieşti. Petrolul, revenit în lupta pentru primul loc, în­­tîlneşte pe liderul campionatului, Dinamo Bucureşti. MÎINE PE STADIONUL „23 AUGUST" Ora 15.45 : Rapid - U.T.A.­­ Ora 17.30 : Steaua - St. roşu­­ La Bucureşti, Piteşti, Petroşeni şi Tîr­­govişte au loc partide care interesează deopotrivă zona retrogradării, mijlocul şi fruntea clasamentului : Steaua — St. roşu, Rapid — U.T.A., Dinamo Piteşti — Progresul, Jiul — Ştiinţa Timişoara şi Metalul — Minerul. Programul etapei este completat de meciul Ştiinţa Cluj — Dinamo Bacău, care prezintă interes pentru mijlocul clasamentului. Pentru a aprecia mai bine importanţa acestei etape, pe care iubitorii fotbalului o doresc desfăşurată — ca şi pe urmă­toarele — la un nivel tehnic şi discipli­nar ridicat, precum şi perspectivele echi­pelor, iată programul acestora în ultimele trei etape : DINAMO BUCUREŞTI cu: Progre­sul, Minerul (acasă), Ştiinţa Tim. (de­plasare), PETROLUL cu: Dinamo Piteşti (d), Dinamo Bacău (a), Rapid (d), ST. ROŞU cu: U.T.A. (a), Metalul (d), Progresul (a), DINAMO BACĂU cu: Jiul (a), Pe­trolul (d), Steaua (d). PROGRESUL cu: Dinamo Buc., Ştiin­ţa Tim. (a), St. roşu (d). RAPID cu : Steaua, Ştiinţa Cluj (d), Petrolul (a). (Continuare în pag. a 5-a) Foinescu (dreapta) prinde balonul într-o poziţie curioasă, întors cu faţa spre propria-i poartă. Fază din meciul Steaua—Minerul (3—0) . Foto : T. Chioreanu După primele jocuri ale campionatului mondial de fotbal din Chile Miercuri şi joi s-au disputat in pa­tru oraşe din Chile partidele primei etape a grupelor turneului final al campionatului mondial de fotbal. Iată rezultatele înregistrate : Uruguay — Columbia 2—1, U.R.S.S. — Iugoslavia 2—0 (grupa I), Chile — Elveţia 3—1, Italia — R.F.G. 0—0 (gru­pa a II-a), Brazilia — Mexic 2—0, R.S. Cehoslovacă — Spania 1—0 (gru­pa a III-a), Argentina - R.P. Bulga­ria 1—0, R.P. Ungară — Anglia 2—1 (grupa a /V). Iată cite­va amănunte asupra jocurilor: ARICA (grupa I), URUGUAY - COLUMBIA 2-1­ (0-1). In minutul 15 columbianul Acero este „cosit“ în spaţiul de pedeapsă. Arbi­trul maghiar Durogi acordă lovitură de la 11 m pe care stoperul Zuluaga o transformă imparabil. După pauză, condiţia fizică îşi spune cuvîntul. U­­ruguayenii preiau controlul jocului şi în minutul 57 Cubillas egalează. Ata­cul foştilor campioni mondiali este din ce in ce mai periculos. Golul vic­toriei este înscris în minutul 73 , in­terul stingă, Sosia, şutează puternic şi precis de la 16 m in colţul din stingă. Formaţiile : URUGUAY : Sosa, Tro­che, Alvarez, Mendez, Gonzales, Al­varez II, Cubillas, Rocha, Lángon, So­sia, Zema. COLUMBIA : E. Sanchez, Calle, Lampez, Etcheverin, Zuluaga, Jaine, Gonzales, Aceros, Goll, Klinger, Gamboa, H. Gonzales U.R.S.S. - IUGOSLAVIA 2-0 (0-0). Jocul s-a angajat cu tărie încă din primele minute. Echipa iugoslavă axe (Continuare in pag. a 8-a) li sînt recunoscătoare sportului... — Cuvîntul unei mame — Cit de greu este să educi la un copil simţul disciplinei şi al răspun­derii pentru faptele sale, ştie fiecan părinte. Or, tocmai în această di­recţie, sportul m-a ajutat nespus de rănit. Fiindcă din frageda copilărie interzicerea practicării unui sport a constituit pentru fiul meu... pedeapsa cea mai mare. Minunata şi foarte pedagogica măsură luată de Minis­terul învăţămâ­ntul­ui ca numai clev­ii cu medii bune să fie admişi la şcoli sportive, l-a făcut de timpuriu pe fiul meu să se preocupe serios de învăţătură şi să reflecteze continuu asupra urmărilor unei note proaste. Fiind unicul copil — răsfăţat une­ori — m-am temut ca nu cumva să fie stupi­nit de egoism, una din cele mai urîte trăsături ale caracterului unui om. Şi în această privinţă spor­tul m-a ajutat. De cinci practică în mod organizat sportul la Şcoala spor­tivă de elevi nr. 1, la secţia de bas­chet, condusă de prof. Stella Rush, am putut constata cu bucurie că spi­ritul de echipă, grija pentru rezul­tatele la învăţătură şi ale celorlalţi colegi, minduna pentru şcoala pe care o reprezintă, au avut o bună influen­ţă. Sportul modulează, după părerea mea, caracterul, te învaţă din copi­lărie că îndatoririle trebuie să pri­meze, că în viaţă succesul se obpne prin muncă îmbinată cu inteligenţă, disciplină şi at­int, că oboseala se poate învinge. Şi atît­ea alte lucruri bune... Colectivul profesoral al şcolii me­dii Gh. Lazăr, Arienim şi sportul mi au fost aliaţi strefioşi în educa­­ri­a fiului meu, care creşte sănătos şi puternic. Băiatul mi-a transmis pasiunea lui faţă de sport făcînd şi din mine o iu­hili­tare sinceră a spor­tului. îmi creşte inima de bucurie vă­­zînd tineretul de azi, căruia partidul şi guvernul i-au creat condiţii minu­nate de viaţă, de muncă, de pregă­tire, de petrecere a timpului liber. Cerîndu-i o singură... plată pentru practicarea sport­ulu preferat , SA î VU ET E ! Involuntar ţi ridul se in­­toarce sftre trista tinereţe a generaţiei mele, lipsită de marea bucurie a spor­tului şi de influenţa lui binefăcătoare. Subliniez III .V­EF­AC­ĂTO­ARE. Intmi­­cît observ cu bucurie cum prin prac­ticarea raţională a sportului copoul meu se întăreşte fizic şi spiritual. Mul­ţi dintre cititori se vor întrebe poate de ce am scris aceste rinduri. Le-am scris pentru acei părinţi — cei drept tot mai puţini la număr — care neinteregind încă ajutorul pe care sportul poate să-l dea in mi mu­rea copiilor lor, il ignorează, oprin­du­ -şi astfel copiii să beneficieze de un izvor atît de minunat de sânâ­­tate. ANA MOHN lector la Universitatea Bucu­­resti Surpriză in turneul final al Campionatului masculin de handbal in 7: TEHNIEE DE TIMIŞOARA A ÎNVINS PE DINAMO DOGOREŞTI! ! ! PLOIEŞTI 1 (prin telefon de la trimi­sul nostru).­­ Partidele din cadrul tur­neului final al campionatului masculin au continuat în localitate. Numeroşii spectatori prezenţi pe terenul Petrolul au avut prilejul să asiste la realizarea unei mari surprize : echipa timişoreană Tehnometal a învins campioana ţării, Dinamo Bucureşti cu 15-14 (8-6) ! Meciul s-a disputat într-o mare ten­siune. S-a jucat nervos, lent, dinamoviş­tii evoluînd sub valoarea lor obişnuită. Scorul s-a menţinut aproape tot timpul echilibrat, timişorenii avind irf perma­nenţă un avantaj minim. După pauză am asistat la o lupta indirjită, ambele echipe abuzînd de multe ori de un joc dur. In min. 50, Dinamo a reuşit să e­­galeze (11-11), apoi chiar să conducă cu 12-11. După aceea timişorenii au revenit, egalînd şi preluînd conducerea. Ultimele minute de joc au fost dramatice. Cu 60 de secunde înainte de sfîrşit Tehnome­tal conducea cu 14-13. Ambele echipe au mai marcat cite un gol şi astfel echipa Tehnometal a realizat o frumoasă vic­torie. Au înscris : Iacob (6), Hartweg (3), Bettendorf (2), Ghimpel, Peia, Feder­­spiel, Marschang (Tehnometal), Moser (4), Coman (3), Costache II (3), Ionescu (2), Hnat, Popescu (Dinamo). Arbitrul Ion Covaci (Bucureşti), fără să comită greşeli a lăsat totuşi jocul mult prea li­ber. In primul meci Steaua a învins Ştiinţa Timişoara cu scorul de 28-12 (10-6). Me­ciurile continuă astăzi şi mîine. ADRIAN VASILIU Înotătorii fruntaşi, la startul concursului de la ştrandul Tineretului Azi (ora 19) şi mîine (ora 10), se dispută prima etapă (pe cluburi şi aso­ciaţii) a campionatului republican de seniori la nataţie. Este pentru prim­a dată în acest sezon cînd nelipsiţii spectatori ai întrecerilor de acest gen vor putea urmări evoluţia fruntaşilor nataţiei bucu­­reştene. Pe blocstarturile bazinului de 50 de metri vor fi prezenţi, în cele două zile de concurs, înotătorii Alex. Popescu, Dumitru Caminschi, Alex. Schmnltzer, Emil Voicu, Mircea Caprărescu, tmărul şi talentatul Cornel Georgescu şi înotă­toarele Ingrid Ungur, Sanda Iordan, Nicoleta Gordin, Măriuca Rotaru­, Anca Trohani, Zoe Reznicenco etc. Ne aşteptăm şi la cîteva rezultate mai semnificative, fiind posibilă şi doborîrea unor recorduri republicane. Prima pro­misiune în acest sens vine »din partea înotătoarei Ingrid Ungur care, în luptă cu recordul probei 100 m­ liber, are toate şansele să obţină cîştig de cauză. In ambele zile de concurs — azi, de la ora l6r şi mîine, de la ora 9 — au loc şi întrecerile săritorilor de pe trambulină. (Continuare in pag. a 6-a) Astăzi ţi inline, la Cluj: Campionatele republicane de haltere Clujul găzduieşte simbătă şi dumi­nică întrecerea celor mai buni hal­terofili, pentru desemnarea campio­nilor ţării. Peste 70 de concurenţi, număr record, sunt prezenţi la această ediţie a competiţiei, menită să ne a­­rate nivelul de pregătire al compo­nenţilor lotului republican înaintea u­­nor mari întreceri internaţionale, pre­cum şi să ofere prilej de consacrare tinerilor atleţi invitaţi de federaţia de specialitate să ia parte la concurs. Forma bună in care se află o serie de fruntaşi ai halterelor din ţara noastră promite noi recorduri. Mai a­­les Balaş Fiii, Tiberiu Roman,­­jizir Baraga, le pot realiza, îşi pot îmbu­nătăţi serios performanţele Ion Pa­riait, Lisias Ionescu şi alţii. Simbătă după-amiază se vor des­făşura întreceri in primele 4 cate­gorii de greutate, urmind ca a doua zi dimineaţa să iasă pe podium con­curenţii de la categoriile mijlocie, semigrea şi grea. In limitele categoriei panii este aşteptata evoluţia excelentului nostru junior latrni Fiţi, capabil să amelioreze serios re­cordul său de 3­7,5 kg. Florstistele noastre pa­ticipa la marele Concurs internaţi­oaal de la Como (Italia) Astă'* şi mîine va avea loc h» C*mo tradiţionalul concurs internaţional femi­nin de floretă, organizat de către Fede­raţia italiană de scrimă şi dotat cu­­„Floreta de argint**. La acest important concurs şi-a» a­­nunţat participarea trădătoare­i«‘f*»Mte din U.R S.S., R. P. Romina, R P. Un­gară, R.P. Polonă, Franţa, R I­ Ger­mană, Anglia, Italia, Austria, R.F. Ger­mană etc. Ţara noastră va fi reprezentată la Como prin floret­istele Maia Vicol şi Ana Erie. Cele două trăgătoare fruntaşe au părăsit joi dimineaţa Capitala, fiind însoţite de tovarăşul Mircea Viliea, vice­preşedinte al F.R.5.

Next