Sportul Popular, august 1962 (Anul 17, nr. 4076-4092)

1962-08-02 / nr. 4076

­( BRAŞOV ] (prin telefon de la tri­­npisul nostru). Timpul frumos şi per­spectivele meciului St. roşu—Olimpiakos Pireu, din cadrul turneului balcanic, au atras pe „Tractorul“ peste 15.000 de spectatori. Ei au avut satisfacţia să asiste la un joc de bun nivel tehnic şi să aplaude o victorie la scor­a echipei f­ocale : 6—2 (4—0). St. roşu a realizat această victorie ca urmare a unui joc mai clar în atac, unde a acţionat deru­tant pe un front larg, prin mişcarea per­manentă a jucătorilor. Mijlocaşii au sus­ţinut foarte bine linia de atac şi, în a­­celaşi timp, s-au repliat cu mare uşu­rinţă — împreună cu vnterii — atunci cînd oaspeţii au contraatacat. întreaga echipă a manifestat multă poftă de joc şi a luptat cu ardoare pentru obţinerea victoriei. In mod special s-au remarcat aripa Haşoti—Năftănăilă, Seredai, Hai­­du şi Selymesi II. Oaspeţii nu au cedat lupta nici un moment, chiar şi atunci cînd erau conduşi la scor. La 0—5 Olimpiakos a avut o perioadă de domi­nare, în cursul căreia a marcat cele două goluri. înaintaşii nu au acţionat totuşi clar şi, în plus, au fost imprecişi în tra­sul la poartă. Cei mai buni: Polichro­­niou, Ilandis şi Sideris. In prima repriză St. roşu s-a dovedit mai eficace, marcînd patru goluri prin : MÉSZÁROS (min. 5), SEREDAI (min. 21), NAGY (min. 35) — din lovitură liberă de la 25 m­ — și SELYMESI II (min. 37). In min. 31 Mészáros a mai înscris un gol, anulat pentru ofsaid. La reluare, St. roşu domină mai mult şi în min. 50 înscrie din nou, prin DIASOTI. Urmează o revenire a oaspe­ţilor, care atacă şi marchează două go­luri prin IFANDIS (min. 57 şi 66 — acesta din urmă din 11 m, acordat la un fault al lui Jenei asupra lui Sideris). St. roşu revine în atac şi stabileşte sco­rul final în min. 70 prin SEREDAI. Tot acesta, în min. 81, a ratat o mare ocazie. A condus foarte bine S. Kotherja (R. P. Albania), ajutat la tuşă de M. Popa și C. Ni­escu. ST. ROŞU : Haidu—Jenei, Postola­­ che, Nagy—Bărbulescu, Szigeti-Haşoti, Naftanävä, Seredai, Mészáros (min. 61 Campo), Selymesi II. OLIMPIÂKOS : Tsanaksis — Plesas (min. 11 Kabalis), Shnandiris—Poli­ clironiou, Stcfanakos, S. Papazoglou—G. Papazoglou (min. 46 Posidon), lfandis, Grigoriadis, Sideris, A. Papazoglou. GH. NICOLAESCU Turneul balcanic intercluburi STEAGUL ROŞU ŞI-A LUAT REVANŞA: 6-2 (4-0) CU OLIMPIAKOS PIREU DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR PENTRU VIITORUL SEZON In toată ţara se desfăşoară pre­gătirile pentru viitorul campionat re­publican. Cum se ştie, categoria A va începe la 19 august, iar cate­goria B la 2 septembrie. Aşadar, peste 17 zile vom asista la primele confruntări ale echipelor din prima categorie, iar peste o lună la cele ale formaţiilor de la B. Timp prea mult pentru pregătire, mai ales la echipele din A, n-a mai rămas, astfel că apare perfect justificată intensificarea antrenamentelor la ora actuală. Mai cu seamă că pe unele echipe, cum sunt Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti şi Petrolul Ploieşti le aşteaptă curînd înttîlniri internaţionale in cadrul unor importante competiţii (Cupa Campio­nilor Europeni, Cupa cîştigătoarelor de cupe şi Cupa Oraşelor-Tîrguri). Şi în aceste întreceri, iubitorii fot­balului de la noi pretind din partea fotbaliştilor noştri comportări bune şi rezultate corespunzătoare. In rîndurile de mai jos, dăm cî­­teva amănunte în legătură cu pre­gătirile unor echipe, efectuate în ul­timul timp. DINAMOVIŞTII LA SIGHIŞOARA Campioana ţării a jucat recent la Sighişoara. Dinamo Bucureşti a în­­tîlnit aici o selecţionată a taberei de juniori, care urmează să devină baza lotului reprezentativ. Jocul a fost de un bun nivel tehnic, ambele echipe contribuind in egală măsură. Juniorii incep cu mult curaj, stăpinesc mij­locul terenului, dar in faţa porţii se pripesc. Dinamoviştii calmează jocul şi atacul lor incepe să pună la grea încercare apărarea juniorilor. Frăţilă deschide scorul în min. 11, apoi suc­cesiv, Unguroiu şi Efimie îl majo­rează la 3-0. După pauză, juniorii se organizează mai bine in apărare şi reuşesc să stăvilească atacurile di­­namoviştilor, care nu mai înscriu nici un gol. Astfel că meciul ia sfirşit cu scorul de 3—0 pentru Dinamo, care a aliniat formaţia : Uţu — Ştefan, Szé­kely, Constantinescu — V. Alexan­dru, Popescu — V. Anghel, Niculescu, Frăţilă, Unguroiu, Eftimie (David). Lotul de juniori ? Argeşeanu — Ona­­che, D. Niculae, Kiss — Moroianu, Nunweiiler VI — Mureşan, Ţarălungă, Lungu, Bozsoni, Pişcarac. • Tot la Sighişoara, Tractorul a susţinut un meci de verificare in com­pania formaţiei locale Faianţa, de care a dispus cu 2—1 (1—0). Au marcat: Nemeş şi Vatani, respectiv Albu. (C. Moldovan, coresp). C.S.M. SIBIU — LOTUL DE TINERET 2—3 (0—0) Disputat la Sibiu, meciul a fost așteptat cu interes (peste 3.000 de spectatori). A fost un joc frumos, cu multe faze de gol, în special în repriza secundă. Ambele apărări s-au comportat foarte bine în prima parte, zădărnicind tentativele înaintărilor de a deschide scorul. Lotul de tineret a jucat, în general, bine. S-au re­marcat în special cele două extreme, Matei şi Sorin Avram. Sibienii au ţinut pasul pînă în ultimele minute, cînd au cedat presiunii lotului. Au marcat: Popescu (min. 64), Sorin Avram (min. 67) şi Nagy (min. 82), respectiv Rabdea (min. 50) şi Văcaru (min. 73 din 11 m). Lotul de tineret a aliniat următoarea formaţie: Suciu (Adamache) — Zaharia, Jamaischi, Neşu — Pozsoni, Popescu — Matei, Dumitriu, Pavlovici, Nagy, Sorin Avram. A condus bine 1. Palade-Sibiu. (M. Lupuţiu, coresp.). C.S.M.S. IAŞI LA LUCRU intr-un meci amical, echipa ieşeană C.S.M.S., proaspăta promovată în categoria A, a întrecut pe Mureşul Tg. Mureş cu 2—1 (1—0). Punctele au fost marcate de Leahevici (min. 11), şi Voica (min. 77), respectiv, Józsi (min. 67, din 11 m). (Gh. Va­­siliu, coresp.) Ind. Sîrmei C. Turzii— Wismut Karl Marx-Stadt , i-i d-o) CIMPIA TURZII 1 (prin telefon). — Intilnirea internaţională disputată azi între Ind. Sîrmei şi Wismut Karl Marx-Stadt s-a încheiat cu un re­zultat de egalitate: 1—1 (1—0), sta­bilit prin golurile marcate de Mu­­reşan (min. 19), şi Steimann (min. 73). Jocul a fost modest Doar din mint. 60 el a devenit mai vioi, mai bun, însă în final a avut din nou aspectul anost din prima repriză. Rezultatul es­te just. Ambele echipe au ratat cîteva ocazii bune de gol. Arbitrajul lui A. Pop (Cluj) în nota întâlnirii. 1. PATAKI-coresp. Promovaţi în categoria B Valoroasa formafie A. S. Cugir a reu­şit o frumoasă performanţă: a cucerit titlul de campioană a regiunii Hunedoa­ra pe anul 1961—62 şi, recent, a cişti­­gat seria a lll-a a barajului, promo­­vind astfel în categoria B. Succesul echipei din Cugir se răsfrînge şi asupra antrenorului său, maestrul emerit al sportului Iosif Petschowski, care iu mai pufin de un an fi-a condus jucătorii spre titlul regional şi acum In categoria B. Un dublu examen, luat cu brio şi de echipa A. S. Cugir şi de antrenorul său Petschowski. Le urăm in continuare succes. In fotografie, 12 din jucătorii folo­siţi de A. S. Cugir, în rîndul de jos, de la stingă la dreapta : Niculescu, Rusu, Sădi şi Dinea­­ la mijloc: Munteanu, Tîroveanu şi Dumitru ; sus : Iosif Petschowski, Focşa, Bulbucan, Boitoş, Petschowski II şi Mihai. „Cupa Loto - Pronosport“ continua duminica Jocurile „Cupei de vară Loto-Pro­­nosport“ vor continua duminică. In această zi se va desfăşura etapa a II-a în cele trei serii. La Bucureşti sunt programate două meciuri, care se vor disputa — din nou —în cuplaj pe sta­dionul din Giuleşti. Ora 16 : Rapid — Dinamo Obor şi Ora 17.45: Steaua (tineret) — Me­talul. In această serie (1), clasamentul după primele întîlniri se prezintă ast­fel : In celelalte două serii, etapa din 5 august cuprinde următoarele partide: SERIA A II-A: Metalul Tîrgovişte — Prahova Ploieşti şi Carpaţi Sinaia — Poiana Cîmpina. CLASAMENTUL SERIA A III-A: Cri­şana Oradea — C.S.O. Timişoara şi U.T. Arad — Va­gonul Arad CLASAMENTUL 1—2 U.T.A. 1 1 0 0 4:2 2 Crişana Oradea 1 1 o o 4:2 2 3—4. C.S.O. Timiş. 1 0 0 1 2:4 0 Vagonul Arad 1 0 0 1 2:4 0 Ultima etapă, a treia, se va desfă­şura la 12 august. : 1. Steaua (fin.) 1 1 o 0 2:0 2 2. Rapid 1 1 o 0 3:1 2 3. Metalul 1 0 0 1 1:3 0 4. Dinamo Obor 1 0 0 1 0:2 0 1. Prahova Pl. 1 1 0 0 3:0 2 2. Metalul Târg. 1 1 o 0 3:2 2 3. Poiana Câmpina 1 0 0 1 2:3 0 4. Carpați Sinaia 1 0 0 1 0:3 0 Rezultate înregistrate în concursul din Capitală Bazinul de 50 m din incinta ştran­dului Tineretului a găzduit zilele trecute concursul de înot din cadrul etapei a IV-a a „Cupei oraşelor“. Au participat sportivi neclasificaţi, copii şi, în afară de concurs, înotă­tori clasificaţi. Au fost înregistrate unele rezultate bune, printre care şi două recorduri republicane. Astfel, în proba de 50 m bras copii, Anghel Şoptereanu (Clubul sportiv şcolar) a parcurs distanţa in timpul de 36,4 sec., timp superior cu 3/10 sec. vechiului record care aparţinea din anul 1960 lui Adrian Nicolau. Ştafeta de 4 x 50 m liber fete a clubului Progre­sul, alcătuită din Mihaela Crizante, Liliana Gruia, Eugenia Botezatu şi Monica Munteanu, a realizat, după cele 4 schimburi, timpul record de 2:35,0. Vechiul record: 3:37,5 aparţi­nea Clubului Ştiinţa Buc. din anul 1958. Iată cîștigătorii probelor : MASCULIN, 100 m liber: C. Bădiţă (Rapid) 1:16,4 ; in afară de concurs : V. Maxim (Steaua) 1:01,8. 100 m bras: V. Zaharia (S.S.E. 1) 1:38,1; in afară de concurs: V. Stefănescu (Rapid) 1:23,7. 100 m spate: G. Tudor (Dina­­mo) 1:24,0 ; în afară de concurs: L.­ Berea (Dinamo) 1:11,5. 100 m fluture: VI. Kiriazi (Progr.) 1:35,8 ; în afară de concurs : D. Nagy (Dinamo) 1:21,8. 400 m liber: D. Martie (Progr.) 5:20,4; 50 m liber: C. Lungu (CI. sp. sc.) 31,6; 50 m bras : A. Șoptereanu 36,4 — record ; 50 m spate: C. Lungu 37,5 ; 50 m fluture: A Șoptereanu 36,0 ; 4 x 50 m liber: Clubul sportiv școlar 2:17,3 ; 4x50 m mirt: Progre­sul 2:49,2. FEMININ, 100 m liber: M. Cristescu (Cf. sp. sc.) 1:43,9 ; în afară de concurs : Maria Ciogolea (Rapid) 1:20,1. 100 m bras: M. Cristescu 1:48,4; în afară de concurs: M. Cris­­toreanu (Dinamo) 1:30,2 ; 100 m flu­ture : C. Lupu (Steaua) 1:51,5; in a­­fară de concurs : M. Zarkievici (Pro­gresul) 1:33,0; 200 m bras: M. Cris­­toreanu (Dinamo) 3:23,7; 200 m mixt individual (probă in afară de concurs) M. Zarkievici 3:15,7; 4 x 100 m mixt: Progresul 6:20,4 : 50 m liber: A. Si­­mionescu (Rapid) 35,8 ; 50 m bras : A. Mărdărescu (Steaua) 42,6 ; 50 m spate: E. Botezatu (Progr.) 39,6; 50 m fluture : G. Tămăuceanu (CI. sp. sc.) 36,5 ; 4 x 50 m Uber : Progre­sul 2:35,0 — record ; 4 x 50 m mixt­­ Progresul 2:55,0. CAMPIONATUL DE CALIFICARE Duminică s-a disputat etapa I a returului, in cadrul campionatului de calificare, la polo. Iată cîteva rezul­tate : Voinţa Cluj - Voinţa Oradea 2-2 (2-0, 0-1 , 0-0, 0-1), Voinţa Tg. Mu­reş - A.S.M. Lugoj 0-5 (0-1, 0-3, 0-1, 0-0). Sportivii fruntaşi în întrecere Cei mai buni sportivi, remarcaţi în actualul campionat republican pe echipe se întrec, începînd de azi, pe arena cu patru piste din Zăr­­neşti (reg. Braşov), intr-un concurs dotat cu trofeul „Cupa F. R. P.“ Sco­pul acestei competiţii: selecţiona­rea jucătoarelor şi jucătorilor care vor reprezenta ţara noastră la­­mon­dialele “ de la Bratislava, îşi vor dis­puta în luietatea următorii sportivi: băr­baţi : I. Micoroiu, Gh. Rădulescu (Re­şiţa), D. Ivanciu, Gh. Andrei, C. An­­tonescu (Bucureşti), C. Vînătoru, V. Nicolescu, Dumitru C. Dumitru (Ploieşti), T. Szemany (Tg. Mureş), E. Kiss (Mediaş), Petre Purje (Cîm­­pina). Femei: Elena Predeanu, Ele­na Lupescu, Tinea Balaban, Crista Rezac, Ioana Gotthard, Florica Ne­­guţoiu (Bucureşti), Ileana Antal (A­­rad), Maria Stanca (Reşiţa), Florica Biru, Ecaterina Antonovici (Con­stanţa) şi Margareta Szemany (Tg. Mureş). Fetele vor lansa 100 bile mixte de cite patru ori, iar băieţii vor trage tot de atitea ori cite 200 bile mixte. Concursul durează pînă du­minică. DE LA CENTRELE DE ÎNVĂŢARE A ÎNOTULUI. La ştrandul Tineretului au început înscrierile pentru al patrulea ch­iu de învăţare a înotului. înscrierile se primesc zilnic la casa ştrandului între orele 9-12 şi 16-19. Pot fi înscrişi co­pii şi tineri intre 5—18 ani. Consiliul orăşenesc Bucureşti al UCFS organizează centre de învăţare a înotului pentru copii şi tineri, intre 5—18 ani, în tot sezonul de vară, la următoarele baze sportive: ştrandul Tineretului, Palatul Pionierilor, ştran­dul Dinamo (lacul Tei), ştrandul Si­rena (lacul Tei), ştrandul Izvor (str. Dr. Staicovici), ștrandul Unirea (şos. Iancului). înscrierile se primesc zil­nic la aceste baze sportive sau la sediile cluburilor Dinamo (şos. Şte­fan cel Mare nr. 43), Metalul (str. Sf. Ştefan nr. 3), Progresul (str. Dr.­. Staicovici nr. 42), Unirea (str. Biblio­­tecii nr. 2). Etapa a il-a a „Gupei Loto-Pronosport” la fotbal in programul concursului nr. 31 de duminică • Meciurile din prima etapă a „Cupei Loto-Pronosport” au scos în evidenţă interesul stîrnit în rîndurile spectatori­lor şi ale participanţilor la concursurile Pronosport pentru această interesantă competiţie de vară la fotbal. Ţinînd seama de importanţa etapei de duminică 5 august, de surprizele ce pot fi înregistrate, se recomandă participan­ţilor la concursul nr. 3V participarea pe buletine combinate (colective), în acest sens Programul Loto-Pronosport pre­zintă o schemă de patru „triple“, pa­tru „duble“ şi patru „solişti”, desfăşu­rată pe 9 buletine combinate (colective) în care „dublele“ sunt ţinute fixe.­­ Iată acum programul complet al concursului nr. 31 de duminică 5 au­gust şi pronosticurile Programului Loto- Pronosport. 1. Dinamo Obor—Rapid Bucureşti (Cupa Loto-Pronosport) 2 2. Metalul Bucureşti — Steaua — tineret (Cupa Loto-Pronosport) 2 3. Metalul Târgovişte—Prahova Ploieşti (Cupa Loto-Pronosport) 1,2 4. Carpaţi Sinaia—Poiana Cimpina (Cu­pa Loto-Pronosport) 1,2 5. Crişana Oradea—C.S.C. Timișoara (Cupa Loto-Pronosport) l.X 6. Vagonul Arad—U.T.A. (Cupa Loto-Pronosport) a 7. Szeged — Ferencváros (Camp. cat. A.R.P.U.) X.2 8. Dorog—M.T.K. (Camp. cat. A R.P.U.) l.X 9. Győr — Szombathely (Camp. cat. A R.P.U.). l.X 10. Újpesti Dózsa—Salgótarján (Camp. cat. A R.P.U.) 1 11. Budai Spartacus — Szekesfehervar (Camp. cat. B R.P.U.) 1,2 12. Nyíregyháza — Ózd (Camp. cat., B R.P.U.) 1.2 • La 8 august 1962 va avea loc un mare concurs special Pronoexpres, la care se atribuie în afara premiilor obiș­nuite în bani pentru cele 6 categorii, 5 AUTOTURISME („Felicia”, „Moskviei", „Skoda"), MOTOCICLETE, COMBINE MUZICALE, TELEVIZOARE, FRIGIDE­RE, ARAGAZURI etc., etc. Depuneţi-vă chiar acum buletinele dv. pentru acest concurs special. PRONOEXPRES La tragerea Pronoexpres nr. 31 din 1 august 1962, au fost extrase din urii următoarele numere : 26, 41, 38, 9, 8, 7. Numere de rezervă : 42, 28. Fond de premii : 460.486. Tragerea următoare va avea loc miercuri 8 august 1962, in București. Rubrică redactată de Loto-Pronosport. ACTUALITĂŢI . CÎND JOACA DINAMO CU LEVSKI SOFIA In cadrul turneului balcanic, seria a II-a, Dinamo Bucureşti urmează să mai joace (tur-retur) cu Levski Sofia şi Fenerbahce Istanbul. Cu prima echipă, tratativele pentru fixarea datelor au fost duse la bun sfirşit. Dinamo va juca primul meci la Bucureşti la data de 12 august, iar returul la Sofia la 12 septembrie. In felul acesta, calendarul interna­ţional de toamnă al dinamoviştilor se prezintă astfel la ora actuală : 12 au­gust cu Levski Sofia la Bucureşti (turneul balcanic), la 9 septembrie cu Galatasaray Istanbul la Bucureşti (Cupa Campionilor Europeni), la 12 septembrie cu Levski la Sofia (tur­neul balcanic) şi la 16 septembrie cu Galatasaray la Istanbul (Cupa Cam­pionilor Europeni). Urmează să se a­­dauge cele două întîlniri cu Fener­bahce Istanbul. • Federaţia Romînă de Fotbal adu­ce la cunoştinţa tuturor arbitrilor că începînd cu data de 5 august a.c. car­­netele-tip vechi de arbitru nu mai au valabilitate, legitimarea urmînd să se facă numai cu noile carnete, tip F.R.F. Intrarea la competiţii se va face pe baza noilor carnete. • Colegiul de arbitri din oraşul Bucureşti convoacă pe toţi arbitrii din Capitală pentru duminică, 5 au­gust a. c., la ora 8 dim., pe stadionul Progresul din str. dr. Staicovici. E­rata La materialul „Achitarea cu regula­ritate a cotizaţiilor — o datorie de cinste“ apărut în ziarul nr. 4072 pag. a 2-a, se va citi în col. 1, par. 3 în loc de „...consiliul asociaţiei Muscelul (reg. Argeş)“, „consiliul asociaţiei sportive Foresta Fălticeni (reg. Su­ceava)“, la care se referă observația. Facem cuvenita rectificare.

Next