Sportul Popular, octombrie 1962 (Anul 17, nr. 4110-4127)

1962-10-01 / nr. 4110

Sportivi f­ronteni au dominat cea de a XXI-a ediţie a Balcaniadei de atletism • ECHIPELE NOASTRE PE PRIMELE LOCURI IN CLASAMENTELE GENERALE • 14 TITLURI DE CAMPIONI AU REVENIT REPREZENTANŢILOR ROMINIEI ANKARA 30 (prin telefon de la trimisul nostru special).­­ Şi între­cerile de sîmbătă, din cadrul celei de a XXI-a ediţii a Balcaniadei de atle­tism s-au desfăşurat intr-o atmosferă de caldă prietenie între sportivii celor 5 ţări participante. Din nou, pe primul plan al concursului s-au situat atleţii romîni, învingători in 4 probe din cele 9 disputate. O victorie pe cit de neaşteptată, pe atât de frumoasă a obţinut repre­zentantul nostru Ion Dăndărău in cursa de 3.000 m obstacole, la star­tul căreia erau prezenţi alergători cu rezultate mult superioare (iugoslavii Span şi Hafner, grecul Papavasiliu şi turcul Onel). Dăndărău a făcut o cursă foarte inteligentă, obţinind un succes de mare prestigiu. Papavasi­­liu, ciştigătorl acestei probe la toa­te ediţiile din 1954 şi pînă în 1962, a condus mai mult de 2.000 de metri. Cu două ture înainte de sosire, se desprind din pluton Dăndărău şi Onel, iar pe ultimii 400 m, atletul român - arv­ă puternic, cîştigînd cu o diferenţă de aproape 5 secunde faţă de următorul clasat. Zoltán Vamoş şi Andrei Barabaş au făcut o cursă bună la 1.500 m, clasindu-se pe primele două locuri, iar Ana Sălăgean, confirmînd toate aşteptările, a terminat învingătoare la greutate cu un nou record balcanic : 15,87 m. In sfîrşit o victorie mult a­­plaudată a fost şi cea a lui Gh. Po­­pescu la aruncarea suliţei, singurul concurent cu 3 încercări de peste 74 metri, dintre care cea mai bună de 75,51 m. Recordmanul ţării noastre, Al. Bizim, a concurat destul de slab, aflindu-se înaintea ultimei aruncări pe locul 6. Ultima sa încercare insă, a măsurat 72,82 m și aceasta i-a per­mis să treacă pe locul doi. Rezultate tehnice: 1.500 m: 1. 7. VAMOȘ (R.P.R.) 3:57,0 ; 2. Barabas (R.P.R.) 3:57,4; 3. Vazici (R. P. F. I.) 3:57,9 ; 4. Anghelov (R.P.R.) 3:59,0 ; 5. Mesimertis (Grecia) 3:59,2 ; 6. Kováci (R.P.F.I.) 4:01,2. Suliţă băr­baţi: 1. GH. POPESCU (R.P.R.) 75,51 m; 2. A. Bizim (R.P.R.) 72,82 m ; 3. Pavlov (R.P.R.)­ 72,13 m; 4. Pierakos (Grecia) 71,47 m ; 5. M­etici (R.P.F.I.) 71,23 m; 6. Galici (R.P.F.I.) 70,39 m. Lungime bărbaţi: 1. TONEV (R.P.R.) 7,48 m; 2. Calnicov (R.P.R.) 7,37 m; 3. Munjici (R.P.F.I.) 7,34 m; 4. Mi­­lev (R.P.F.I.) 7,28 m ; 5. Ivanov (R.P.R.) 7,28 m ; 6. Visilas (Grecia) 7,20 m ; 7. Popovschi (R.P.R.) 7,13 m. Greutate femei: 1. A. SALAGEAN (R.P.R.) 15,87 m. G­rec. balcanic; 2. Christova (R.P.R.) 15,54 m; 3. Cior­­bova (R. P. R.) 14,83 m ; 4. Gurău (R.P.R.) 14,11 m ; 5. Perovici (R.P.F.I.) 13,45 m; 6. Hudobivnici (R.P.F.I.) 13,41 m. 200 m femei : 1. O. SICO­­VEC (R. P. F. I.) 24,8 ; 2. Simici (R.P.F.I.) 24,9 ; 3. Fetrescu (R.P.R.) 25,1 (a condus pinâ la 140 m.); 4. Ko­­larova (R.P.R.) 25,4; 5. Maksai (R.P.R.) 25,6; 6. Ilieva (R.P.R.) 26,0. 3.000 m. obstacole: 1. I. DANDARAU (R.P.R.) 9:10,8 ; 2. Onel (Turcia) 9:15,2 ; 3. PA­­ ROMEO VILARA (Continuare in pag. a 4-a) V. Jurcă și Z. Vamoş, du­bli campioni balcanici. ---------------------—~---------( Ieri in categoria A REZULTATE TEHNICE: Ştiinţa Timişoara — Steaua 1-0 Rapid — Dinamo Bacău 5-1 Progresul—Crişana 1-0 (1-0). Minerul—C.S.M.S. 2-1 (0-0). Viitorul—Steagul roşu 7-1 (1-1). Farul—Petrolul 2-0 (2-0). U.T.A. — Dinamo Bucureşti 0-1 (0-0). CLASAMENTUL Etapa viitoare: Dinamo Buc. — Minerul, Ştiinţa Cluj—Progresul, Steaua—Farul, Crişana — U.T.A., .C.S.M.S.—Rapid, Dinamo Bacău— Viitorul, Petrolul—Ştiinţa Timişoa­ra. Steagul roşu sta. (1-0).­­ (2-0). 1. Farul 7 4 2 1 14: 7 10 2. Ştiinţa Cluj .fi. 4 1 1 14: 6 9 3. Ştiinta Tim. 7 4 1 2 11: 9 9 4. Program 7 2 4 1 10: 6 8 5. Rapid 7 3 2 2 17:14 8 G. Petrolul 6 3 1 2 157 6 7 7. Viitorul 6 2 2 2 19:11 G 8. C.S.M.S. 6 2 2 2 13:10 6 9. Dinamo Buc. 5 13 1 4: 4 5 10. Steagul roșu 6 2 1 3 10:15 5 11. U.T.A. 5 1 2 2 6: 7 4 12. Crisana 6 2 0 4 5:15 4 13. Steaua 4 112 5:5 3 14. Dinamo Bacău 5 113 4:10 3 15. Minerul 7 1 1 5 5:23 3 PROLET­AR DIN TOATE TARIZE, M­OTIVXJ Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R. P. Romina ANUL XVIII — Nr. 4110­­ Luni 1 octombrie 1062 4 pagini 25 bani In prima întîlnire internaţională a acestui sezon, echipa reprezentativă de fotbal a R. P. Romîne a repurtat o victorie la scor în faţa selecţiona­tei Marocului, 4—0 (2—0). Cei peste 45.000 de spectatori, prezenţi în tri­bunele stadionului „23 August“ au fost satisfăcuţi doar în parte de va­loarea jocului şi aceasta din cauză că echipa oaspe a dat o replică des­tul de slabă fotbaliştilor noştri. Ju­decind după palmaresul echipei maro­cane (care a realizat victorii sau re­zultate foarte strînse în compania unor valoroase echipe europene) ne aşteptam ca oaspeţii să arate mai mult decit au reuşit ieri. In aceste condiţii, echipa noastră a fost mai puţin solicitată iar victoria ei netă s-a conturat încă din primele minute de joc. După aspectul jocului, scorul acestei întîlniri putea să fie mult mai net. Echipa romînă a dominat de la un capăt la altul, iar înain­taşii s-au găsit deseori în situaţii bune de a marca. Imediat după fluierul de începere a jocului, echipa noastră se insta­lează în terenul advers şi în minu­tul 4 asistăm la înscrierea primului gol. Ozon îi pasează în adîncime lui Voinea, acesta şutează pe jos de la 12 metri şi balonul intră, pe sub portar, în plasă . 1—01 La cîteva minute după aceea, Ozon primeşte o pasă de la Seredai şi din poziţie ex­trem de favorabilă de şut trimite mingea peste poartă. Contraatacul oaspeţilor se termină cu un şut pu­ternic, pe lîngă poartă, al lui Mok­­tatif. In min 13, Voinea este faultat la marginea careului. Lovitura liberă de la 18 m. o execută Ozon, care înscrie spectaculos, peste zid : 2—0 ! Oaspeţii abia pun mingea la centru şi iată că echipa noastră atacă din nou. Un schimb de mingi Ghergheli — Voinea — Ozon şi acesta, din nou ratează din poziţie favorabilă ! Spre mijlocul reprizei, selecţionata noastră scade ritmul de joc, ceea ce dă prilej oaspeţilor să se apropie mai des de poarta lui Dungu. In min. 28, un şut-bombă al lui Mok­­tatif (cel mai periculos şuier al oas­peţilor) întîlneşte bara transversală. In această perioadă se înregistrează la echipa noastră nu numai o scădere a ritmului de joc ci şi unele greşeli de plasament, pase greşite sau con­ducerea abuzivă a balonului, ceea ce ducea în ultimă instanţă la pierderea lui (Ivansuc, Seredai, Voinea). Pînă la sfîrşitul reprizei mai pot fi re­marcate acţiunile din min. 35 (o frumoasă lovitură de cap a lui Petru Emil respinsă de portar), min. 41 (Ivansuc centrează prin faţa porţii dar Ozon şi Voinea nu intervin), min. 42 (un şut prin surprindere al lui Ghergheli pune în dificultate pe portarul marocan) şi min. 43 (cînd Labred apără un şut puternic al lui Seredai). In această repriză, subli­niem buna comportare a apărării noastre, care n-a permis oaspeţilor decit un singur şut pe spaţiul porţii, precum şi jocul elastic al întregii echipe. Mai slab au jucat în această primă parte a jocului Seredai, Ivan­suc şi Ghergheli După reluare, jucătorii noştri con­tinuă să aibă iniţiativa. Acţiunile de atac se desfăşoară una după alta. Echipa R.P.R. beneficiază de cîteva lovituri de colţ rămase nefructificate. Atacurile echipei noastre reliefează nesiguranţa portarului marocan care, de mai multe ori, se „bilbîie“ la prin­derea balonului. După o nouă ocazie ratată de Voi­nea, în minutul 58 Seredai ridica scorul la 3—0 . Ivan­­suc execută un iponier, Voinea tri­mite lateral şi extremul stingă al echipei noastre reia în poartă, de la cîţiva metri. Ca şi în prima repriză, spre mijlocul celei de-a doua părţi a jocului, echipa noastră joacă mai încîlcit. Şi Voinea şi Ozon ţin prea mult mingea, în faze în care o sim­plă pasă putea crea ocazii clare de gol. Iar în apărare se înregistrează unele ezitări nepermise. (I. Lazăr, Koszka) sau driblinguri şi execuţii tehnice spectaculoase pentru public dar inutile şi chiar periculoase pen­tru echipă (Macri, Zavoda II). Scă­derea ritmului de joc al echipei noastre permite oaspeţilor să atace mai periculos. In min. 70 ei obţin un corner, Lafife şutează de aproape şi Dungu are o intervenţie salutară, respingînd în corner. Neatenţia ata­canţilor noştri duce la ratarea unei bune ocazii de gol. Seredai şutează de pe aripă (min. 72), portarul sca­pă mingea care se plimbă lent pe linia porţii dar... nimeni nu inter­vine ! In min. 82 Voinea primeşte o minge în adîncime, surprinzînd com­plet apărarea adversă. Deşi Ozon se demarcase şi putea primi o pasă ideală, Voinea a încercat să rezolve singur faza şi astfel... ocazia s-a irosit. In continuare echipa noastră domină şi în min. 84 Voinea, pri­mind o pasă în adîncime de la Pe­tru Emil, şutează imparabil din ca­ V. GRADINARU R. URZICEANU (Continuare in pag. a 2-a) , victorie clară ROMÂNIA-MĂROC 4-0 (2-0 ).LA FOTBAL Ozon a executat lovitura liberă cu precizie și balonul s-a oprit in plasă. E minutul 13 și scorul e 2—0 pentru R.P.R. La un corner, Koszka — venit în atac — trimite cu capul spre poartă Foto: V. Bageac / Întreceri vin disputate în concursul internaţional de viteză pe circuit Ieri dimineaţa, pe traseul de la Arcul de Triumf, cîteva mii de spectatori au asistat la cel mai frumos concurs moto­­cicllist de viteză pe circuit desfăşurat în ultimii ani în ţara noastră, încheiat cu 5 victori (din 7 probe) ale alergăto­rilor noştri. La reuşita acestui splendid spectacol sportiv a con­tribuit şi faptul că la startul întrecerilor s-au aliniat valoroşi motociclişti din R. P. Ungară şi R. P. Bulgaria, îndeo­sebi valoarea alergătorilor László Szabó (R.P.U.), M. Dănescu şi Gh. Ion (Steaua), M. Pop (Dinamo) şi Lajos Kovács (R.P.U.) a constituit „punctul forte" al concursului. De altfel, László Szabó se află în momentul de faţă pe locul II în campionatul mondial de vi­teză în curs de desfăşurare şi ieri ne-a probat înalta sa valoare mai ales la H. NAUM I. DUMITRESCU (Continuare in pag. a 4-a) GALAŢI 30 (de la trimisul nostru). Aproximativ 8000 de spectatori au fost prezenţi sîmbătă seara la întîlni­­rea dintre selecţionatele oraşelor Ga­laţi şi Varşovia. Meciurile, aşteptate cu justificat interes, nu au reuşit însă să satisfacă decit în mică măsură e­­xigenţele spectatorilor, deşi finalmen­te, gazdele au cîştigat cu scorul de 12-8. Făcînd o comparaţie între parti­dele disputate la Bucureşti şi cele de la Galaţi, trebuie spus că cea de a doua întîlnire nu s-a ridicat la nivelul primei dispute cu pugiliştii varşovieni. De data aceasta, atît gazdele, cit mai ales oaspeţii, au pus accentul pe for­ţă, urmărind obţinerea victoriei cu orice preţ, astfel că „directorii de luptă“ au... împărţit cu largheţe a­­vertismente în stingă şi-n dreapta. O singură partidă a întrunit, cu a­­devărat, toate calităţile ce se cer unui meci de box. Aceasta s-a disputat in limitele categoriei mijlocie, intre Şte­fan Cojan şi Tadeusz Walasek. Spec­tatorii au „trăit" la acest meci mo­mente de tensiune şi nu mult a lipsit ca Cojan să obţină o urare victorie. Ca şi Monea, gălăţeanul a început me­ciul oarecum timorat, pe cînd Wala­­sek a presat chiar de la început, ex­pediind cu adresă directe de dreapta la faţă şi stingi la plex. In repriza a doua însă, Cojan porneşte dezlănţuit la atac şi-i aplică lui Walasek —fără ca acesta să poată evita — o ploaie de lovituri la faţă. Walasek bate in retragere, îşi... îmbrăţişează adversa­rul şi fireşte, pierde repriza. Ultimul rând , decisiv, încurajat puternic de spectatori, Cojan porneşte hotărit din colţul său şi loveşte cu forţă. Wala­sek e plimbat printre corzi şi toţi am început, mai cu seamă din acest mo­ment, să întrezărim ceea ce la începu­tul partidei nici nu ne venea să cre­dem : victoria lui Cojan. Dar, în cele din urmă, nu s-a întimplat aşa. In ultimele secunde ale meciului, Wala­sek a schimbat soarta partidei. El i-a aplicat lui Cojan două lovituri la faţă şi a terminat repriza cu mai multe re­surse. Arbitrii, orientîndu-se după mo­dificările aduse regulamentului A.I.B.A. cu privire la ultima repriză, au acor­dat decizia lui Walasek. Cojan a tre­cut pe lingă o mare victorie dar, cu toate că nu a cîştigat, trebuie felici­tat pentru modul exemplar cum a lup­tat cu campionul Europei. Din forma­ţia gălăţeană au făcut, de asemenea, o bună impresie, Vintilă, Olteanu şi Alu­rea Tadie iar de la oaspeţi am re­marcat, în afară de Walasek, pe Krawczik, Franke şi Afazurek. Iată ce­lelalte rezultate: Vintilă b. p. Kraw­czik; Mîndreanu cîştigă fără adver­sar; Olteanu b. p. Franke; I. Marin b. p. Kacinski; Mazurek b. p. A4. Ta­dle; Ulmer b. ab. 3 Badea; Ivan b. p. Dampc; Zygarowski b. p. Ci­ol­oca ; Gheorghioni b­ .p. Branicki. Arbitra­jele in ring ca si deciziile dictate de arbitrii Seror (Ungaria), Guriew, Kos­­sowski (Varşovia), Robert şi Tătarii — bune. R. CALARASANU DIN NOU VICTORIE I* BOX GALAȚI-VARŞOVIA 12-8

Next