Sportul Popular, octombrie 1962 (Anul 17, nr. 4110-4127)

1962-10-01 / nr. 4110

Sleaua-campioana ţării-a trecut prin mari emoţii DE LA 0-3 la 11-3... Aproape 70 de minute,­­ s-a jucat ostatic, fără ca vreuna din echipe să găsească culoarul liber spre ţinta ad­versă. De aici un joc cu grămezi des­chise multe şi fără rost şi şuturi la nesfârşit în margine. Dacă pentru Unirea - fără cei doi internaţionali Teofilovici şi Sava , prea adesea ab­senţi in acest sezon de pe gazon — o asemenea tactică a „câştigării tim­pului“ era oarecum justificată, fiind vorba de o formaţie mai tânără care căuta să realizeze un scor cit mai strins în faţa campioanei, pentru Steaua în schimb, un asemenea joc apare inadmisibil. în ultimele zece minute „tribunele“ s-au mai încălzit puţin asistînd la citeva acţiuni de rugbi adevărat. Tonul l-a dat fireşte, Steaua, care şi-a amintit probabil că are obligaţia de a-şi cinsti titlul. Dar la un atac al militarilor, Moromete de la Unirea interceptează o pasă dirijată spre un jucător advers, face o cursă splendidă de 50 de metri şi-i pasează precis lui Cochia, care în­scrie la colţ : 3-0 pentru Unirea (transformarea e ratată). Rugbiştii de la Steaua, speriaţi de spectrul înfrin­­gerii, se dezlănţuie şi înscriu în se­rie prin Cojocaru, Ionescu şi Ciobă­nel trei încercări, dintre care una este transformată de Ştefan Constan­tin : 11—3. Aşa­dar, un final aşteptat, dar care putea fi insă compromis. Au contribuit la reuşita lui mai ales lip­sa de experienţă a foarte tînărului XV al Unirii. Remarcaţi : Ciobănel, Merghişescu, Ionescu, Şt. Constantin, Enache de la Steaua, respectiv Co­chia, Corarvu, Marica, V. Nistor de la Unirea. Corect arbitrajul lui J. Once­scu, ca spre sfîrşitul reprizei I­atari să pecetluiască rezultatul: 9­0. La re­luare, acţiunile impetuoase ale rug­­biştilor de la Grivinţa continuă, ele fiind finalizate prin O. Rădulescu, Teodore­scu şi Iliescu (toţi încercare). Scor final : 189 0. Cei mai buni de la învingători : Aforo.ru, Al. Rusu, Oblemenco şi Buda. Din nou C. Stâ­ne­scu a fost eliminat de arbitrul V. Hossu, dar de data aceasta — după părerea noastră — cu prea multă uşurinţă.­ ­ CALLIMACHI N. BARBAUŢEAN Alte rezultate: C. S. M. S. Iaşi — Dinamo 0-0, Ştiinţa Cluj — Ştiinţa Bucureşti 5—0 (5—0), Metalul — Olim­pia 3—0 (neprezentare!?!) Marica (Unirea) imobilizat de Blegescu şi Preda (Steaua) nu va mai putea trimite balonul coechipierilor. (Fază din partida Steaua—Unirea 11—3 (0—3). Foto: V. Bageac GRIVIŢA ROŞIE ŞI-A CONSOLIDAT POZIŢIA Aşa cum au jucat rugbiştii de la Griviţa Roşie au impresionat plăcut publicul numeros, prezent ieri în Parcul Copilului la partida de cam­pionat cu Ştiinţa Timişoara. Oaspeţii, care veneau după o partidă frumoasă şi o victorie concludentă asupra Ştiin­ţei Bucureşti, au fost sufocaţi, de data aceasta, de ritmul impus de bucureşteni şi — în afara lui Celea care şi acum a plăcut deosebit (de ce oare nu ar fi selecţionat în lotul reprezentativ ?) — au decepţionat. Gazdele, în schimb, au jucat bine, au plimbat balonul cu repeziciune pe ambele compartimente, creînd faze interesante și bine finalizate. Prima încercare a fost opera lui Stanciu, apoi Mircea Rusu urcă scorul, pentru FEMININ SERIA I RAPID BUCUREŞTI — ŞTIINŢA BUCUREŞTI 9—5 (5—1). In sfîrşit, un meci la valoarea unui derbi al campionatului. Cele două formaţii, şi in special cea campioană, au oferit o mostră de handbal modern şi specta­culos, fapt care a atras dese aplauze „la scenă deschisă“. Chiar din min. 3, Hedeşiu deschide scorul, iar 7 minute mai tîrziu o fru­moasă combinaţie Vîrlan­ A. Leonte aduce Ştiinţei egalarea: 1—1. Au ur­mat trei minute cînd jucătoarele fe­roviare au atacat dezlănţuit, înscriind de trei ori prin M. Boian, H. Roth şi M. Constantinescu. Pînă la sfîrşitul reprizei A. Boţan ratează un 7 metri şi Maria Constantinescu — simbătă in deosebită vervă — măreşte avan­tajul echipei sale la 5—1 (min. 22). După pauză, tot campioanele sunt cele care atacă puternic şi în min. 39 scorul ajunge 7—1 (a mai marcat de două ori M. Constantinescu). Din a­­cest moment, victoria rapidistelor se conturase sigur. Ştiinţa face eforturi deosebite pentru a mai reduce din handicap. Ultimele goluri au fost în­scrise de A. Leonte, Ianosi şi E- Con­stantinescu (2) pentru Ştiinţa şi H. Roth şi F. Coşug pentru Rapid. Feroviarele au ciştigat pe merit, pentru că acţiunile lor au avut mai multă claritate, varietate şi viteză. Ştiinţa, în schimb, a atacat mai lent ca de obicei, iar F. Costin, care a înlocuit-o in poartă pe I. Hector, a primit 2—3 goluri parabile. (a. v.) PROGRESUL BUCUREŞTI—UNI­REA BUCUREŞTI 13—3 (5—1). Meci la discreţia jucătoarelor de la Progresul. Partida a ridicat însă o problemă importantă: lipsa (pentru a cita oară ?) a unui medic la terenul de joc. (C. Niculescu-coresp.). FAIANŢA SIGHIŞOARA—TRAC­TORUL BRAŞOV 5—7 (3—5) S.S.E. CONSTANŢA — S.S.F PLOIEŞTI 5—9 (1—7). SERIA A II-A MUREŞUL TG. MUREŞ-FAVORIT ORADEA 13—5 (8—1) ; C.S.S. BA­NATUL TIMIŞOARA — C.S.M SI­BIU 7—14 (4—7); VESTITORUL BUCUREŞTI — ŞTIINŢA TIMIŞOA­RA 3—17 (0—9). In campionatul feminin Rapid a învins Ştiinţa Bucureşti fără emoţii: 9-5 (5-1) O frumoasă comportare a sportivilor de la C. S. M. Sibiu Spectatorii prezenţi la baza hipică din Calea Plevnei, au asistat sîmbă­­ta şi duminică la probe deosebit de spectaculoase in cadrul campionatelor republicane de călărie. Să amintim numai de proba cu care s-a încheiat ediţia de anul acesta a campionatelor de călărie, proba de obstacole categorie uşoară pe echipe, terminată cu victoria puţin scontată a sportivilor de la C.S.M. Sibiu. In luptă cu reputaţii călăreţi de la Di­namo, Steaua şi Petrolul Ploieşti, cei patru sibieni, Gogheş, Roşea, Müller şi Fleischer s-au întrecut pe ei în­şişi în manşa a doua, realizînd par­cursul cu 0 puncte penalizare, faţă de cele 15 p. ale dinamoviştilor, clasaţi pe locul secund. La fel de interesantă a fost şi întrecerea pentru locul III. La sfîrşitul probei, două echipe, Stea­ua şi Petrolul Ploieşti, erau la ega­litate de puncte. Conform regula­mentului, fiecare echipă a desemnat cite un călăreţ care să ia parte la baraj (parcurgerea a jumătate din traseu). Primul a plecat ploieşteanul Dan Mihăilescu. Realizînd o cursă excelentă fără a primi vreun punct penalizare şi străbătînd traseul in 27,1 sec., el a adus echipa Petrolul pe locul III, pentru că Gh. Langa, reprezentantul clubului Steaua, a do­borât primul obstacol (deci patru puncte penalizare) realizînd 32,3 sec. Iată rezultatele tehnice din ultime­le zile ale campionatelor : OBSTACOLE CAT.­USOARA, JU­NIORI : 1. Anghel Donescu (Steaua) pe Sebeş 0 p., 1:15,7, campion al R.P. Romíne pe 1962; 2. Anghel Donescu pe Stejar 4 p., 1:11,3 ; 3. Eugen Do­­brogeanu (Ştiința Bucureşti) pe Ar­caş 4 p., 1:11,8. DRESAJ, CAT. SE­MIGREA : 1. Nicolae Mihalcea (Stea­ua) pe Bolero 847 p., campion al R.P. Romine pe 1962; 2. Iosif Molnar (Steaua) pe Pelinas 786 p ; 3. Dumi­tru Velicu (Steaua) pe Koheilan 785 p. OBSTACOLE CAT. MIJLOCIE: 1. Constantin Vlad (Dinamo) pe Hala 4 p. 1:17,4, campion al R. P. Romine pe 1962 ; 2. Vasile­ Pinciu (Dinamo) pe Clasic 4 p. 1:27,2 ; 3. Emil Olteanu (Steaua) pe Recova 8 p. 1:27,7. DRE­SAJ CAT. GREA : 1. Nicolae Mihal­cea pe Bolero 1267 p., campion al R. P. Romine pe 1962; 2. Iosif Mol­nar pe Pelinaș 1123 P­ ; 3. Dumitru Velicu pe Richfeilin 1115 p. OBSTA­COLE CAT. USOARA, FEMININ : 1. Mihaela Rădulescu (Dinamo) pe Pestera 0 p. 1:19,4, campioană a R.P. Romine pe 1962; 2. Iolanda Lazăr (Steaua) pe Nuşa 4 p. 1:15,5; 3. Ma­nuela Bogza (Știința București) pe Odor 4 p. 1:18,4. OBSTACOLE CAT. GREA : 1. Gheorghe Langa pe Ru­bin 0 p. 2:24,6j campion al R. P. Ro­míne pe 1962 ; 2. Andrei Costea (Stea­ua) pe Diavolo 8 p. 2:28,2 ; 3. Gheor­ghe Langa pe Rapsod 12 p. 2:13;2. OBSTACOLE CAT. UŞOARA PE E­­CHIPE: 1. C.S.M. Sibiu (antrenor: Al. Purchered) Carol Gogheş pe Ră­dăuţi, D. Roşea pe Rival. H. Müller pe Mangalia, W. Fleischer pe Nonius 12 p., campioană a R■ P. Romine pe 1962 ; 2. Dinamo Bucureşti (antre­nor : P. Andreianu) C. Vlad pe Hala, Al. Longo pe Gloria, O. Recer pe A­­gata, V. Pinciu pe Sprinten 15 p. ; 3. Petrolul Ploiești (antrenor : P. Roș­ea) Aurel Stoica pe Inel, Dan Mihăi­lescu pe Rodna, Andrei Kadar pe Sandu 16 p. In afara campionatului s-a disputat proba de obstacole „durată“ încheia­tă cu următorul clasament : 1. Teo­dor Stanciu (Steaua) pe Răsunet 31 p. 1:34,8; 2. Oscar Recer (Dinamo) pe Melchior 30 p. 1:31,5 ; 3. Dumitru Roșea (C.S.M. Sibiu) pe Sorinel 30 p. 1:36,1. MASCULIN SERIA I STEAUA BUCUREŞTI — C.S.M.S. IAŞI 23—12 (10—6). Victorie conclu­dentă a echipei militare, datorită in special jocului bun din repriza se­cundă, cînd jucătorii de la Steaua au impresionat prin „şarjele“ lor rapide şi eficace. RAPID BUCUREŞTI — DINAMO BACAU 18-13 (7-9). TRACTORUL BRAŞOV — DINAMO BUCUREŞTI 15—27 (4-12); RAFINARIA TE­­LEAJEN — ŞTIINŢA BUCUREŞTI 14—10 (7—3); SERIA A 1I-A VOINŢA SIBIU — DINAMO BRA­ŞOV 17—21 (8—10); TEHNOMETAL TIMIŞOARA — C.S.M. REŞIŢA 17—30 (6—13); C.S.O. CRAIOVA— ŞTIINŢA PETROŞENI 15-24 (7-12) ; ŞTIINŢA TG. MUREŞ — ŞTIINŢA TIMIŞOARA 24—16 (11—5). IERI, ÎN CATEGORIA B SERIA 1 I.M.U. Medgidia — Poiana Câmpina 4-1 (2-1). Foresta Fălticeni — Carpaţi Sinaia 1-0 (0-0). Prahova Ploieşti — Metalul Tirgo­­vişte 1-0 (1-0). C.S.C. Galaţi — Ştiinţa Galaţi 2-1 (1-1). Ceahlăul P. Neamţ — Flacăra Mo­rbid 2-1 (0-0). C.F.R. Paşcani — Rapid Focşani 2-1 (0-0). Flamura roşie Tecuci — C.S.O. Brăila 2—5 (0— 1). CLASAMENT Etapa viitoare: Ştiinţa Galaţi — Metalul Tîrgovişte, Carpaţi Sinaia — C.S.O. Galaţi, Rapid Focşani—C.S.O. Brăila, Poiana Cimpina — Prahova Ploieşti, Foresta Fălticeni — I.M.U. Medgidia, C.F.R. Paşcani — Ceahlăul P. Neamţ, Flacăra Moreni — FI. ro­şie Tecuci. SERIA A ll-A Ştiinţa Bucureşti—C.S.M. Mediaş 2—2 (0-2) C.S.M. Reşiţa—Chimia Făgăraş 4—0 (2-0) C.F.R. Roşiori—C.S.M. Sibiu 3—2 (1-0) Unirea Rm. Vîlcea—Metalul Bucureşti 0—0 Tractorul Braşov—C.S.C. Craiova 1—1 (0-1) Dinamo Obor—Progresul Alexandria 1—1 (1-0) Drobeta Tr. Severin—Dinamo Piteşti 1-2 (0-1) CLASAMENT 1—2. C.S.M. Sibiu 5 3 1 1 14: 7 7 1—2. Metalul Bucureşti 5 3 11 6: 3 7 3. Dinamo Piteşti 5 3 1 1 9: 5 7 ETAPA VIITOARE: C.S.M Sibiu— Unirea Rm. Vâlcea, C.S.O. Craiova— Ştiinţa Bucureşti, C.S.M. Mediaş—Trac­torul Braşov, Progresul Alexandria— Dinamo Piteşti, Metalul Bucureşti— C.F.R. Roşiori, C.S.M. Reşiţa—Dinamo Obor, Chimia Făgăraş—Drobeta Tr. Se­verin. SERIA A III-A Crişul Oradea — Jiul Petrila 2-0 (2-0). Recolta Cărei — A.S. Cugir 3-2 (2-0). Unirea Dej — Mureşul Tg. Mureş 1-2 (0-1). C.F.R. I.R.T.A. Arad — Jnd. Sîrmei Cimpia Turzii 0-2 (0-1). C.S.M. Cluj — C.S.O. Timişoara 5-0 (0-0). A.S.M.D. Satu-Mare — C.S.O. Baia- Mare 1-0 (1-0). Arieşul Turda — Vagonul Arad 2-1 (1-0). CLASAMENT Etapa viitoare (7 octombrie): C.S.O. Baia-Mare Recolta Cărei, Ind. Sîr­mei Cîmpia Turzii — Arieşul Turda, Jiul Petrila — C.S.M. Cluj, C.S.O. Ti­mişoara — Crişul Oradea, C. F. R. I.R.T.A. Arad — Vagonul Arad, A.S. Cugir — Unirea Dej, Mureşul Tg. Mu­reş — A.S.M.D. Satu-Mare. C. C.S.O. Galaţi 5 3 2 0 11: 6 8 2. Metalul Tîrgovişte 3 1 1 12: 4 7 3. Foresta Fălticeni 3 1 1 10: 8 7 4. I.M.U. Medgidia 5 3 0 2 11: 5 6 5. Ştiinţa Galaţi 5 2 2 1 12: 7 6 6. C.S.C. Brăila 5 2 1 2 9: 8 5 7. Prahova Ploieşti 5 2 1 2 7: 7 5 8. Ceahlăul P. Neamţ 5 2 1 2 9:11 5 9. C.F.R. paşcani 5 2 1 2 8:12 5 10. Carpați Sinaia 5 1 2 2 6: 7 4 11. Poiana Cimpina 5 2 0 3 7:12 4 12. Flacăra Moreni 5 0 3 2 4: 7 3 13. Rapid Focşani 5 1 1 3 5:11 3 14. FI. roşie Tecuci 5 0 2 3 8:14 2 4. C.S.M. Reşiţa 5 3 0 2 10: 7 6 5. Tractorul Braşov 5 2 1 2 10: 8 5 6. Unirea Rm. Vâlcea 5 2 1 2 7: 6 5 7. Ştiinţa Bucureşti 5 2 1 2 9:10 5 8. Dinamo Obor 5 2 1 2 8: 9 5 9. C.F.R. Roşiori 5 2 1 2 7:11 5 10. C.S.C. Craiova 5 1 2 2 7: 7 4 11. C.S.M. Mediaș 5 1 2 2 8:11 4 12. Chimia Făgăraş 5 2 0 3 5:11 4 13. Drubeta Tr. Severin 5 113 8: 8 3 14. Progresul Alexandria 5 113 5:10 3 1. Crişul Oradea 5 3 2 0 7: 3 8 2. Arieşul Turda 5 2 3 0 6: 3 7 3. Ind. Sîrmei C. Turzii 5 3 1 1 11: 6 7 4. Jiul Petrila 5 2 2 1 12: 5 6 5. Recolta Cărei 5 2 2 1 8: 7 6 6. A.S.M.D. Satu-Mare 5 3 0 2 5: 5 5 7. Vagonul Arad 5 2 1 2 5: 5 5 8. C.S.M. Cluj 5 1 2 2 7: 4 4 9. C.S.O. Baia-Mare 5 2 0 3 5: 0 4 10. Mureșul Tg. Mureș 5 1 2 2 6: 8 4 11. A.S. Cugir 5 2 0 3 6:11 4 12. C.S.O. Timișoara 5 2 0 3 6:12 4 13. Unirea Dej 5 11 3 8:12 3 14. c!f.R. l.R.T.A. Arad 5 0 2 3 1: 6 2 Rominia- Maroc 4-0 (2-0) la fotbal (Urmare din pag. 1) reu­şi stabileşte scorul final: 4-0 pentru echipa R. P. Romine. In ansamblu, echipa noastră (în care au figurat nu mai puţin de 7 debutanţi) a dat satisfacţie. Jucătorii s-au străduit să aplice cît mai bine indicaţiile tactice. Cei mai mulţi s-au mişcat vioi, au dovedit putere de luptă. Unele execuţii tehnice (pre­luări, pase din mişcare, driblinguri etc.) au fost executate cu mai multă siguranţă, fapt care a provocat a­­plauzele meritate ale spectatorilor. S-a văzut în acest meci că echipa noastră , are posibilităţi. Rămîne ca printr-o muncă asiduă a antrenori­lor şi a tuturor jucătorilor să se retu­şeze din lipsurile semnalate pentru ca întîlnirile internaţionale viitoare —mult mai dificile ca aceea de ieri— să găsească echipa noastră, într-o for­mă mereu mai bună, cu un potenţial de luptă tot mai ridicat. In această partidă, pot fi menţionaţi : Ozon, Voinea, Zavoda 11, Petru Emil. Toţi jucătorii însă au merite în obţinerea victoriei. Echipa marocană posedă unele in­dividualităţi remarcabile ca de pildă: Moktatif, Tibari, Azhar. Pasarea ex­cesivă a mingii în fața porții i-a privat însă pe oaspeţi de posibilita­tea realizării unor faze care să ducă la situații de gol. Brigada de arbitri iugoslavi (Z. Bajici, la centru, B. Gugici și B. Bo­tici, la tușă) a prestat un­­ arbitraj de bună calitate. Raport de cornere: 8—3 pentru e­­chipa R. P. Romíne. Au jucat următoarele formații: R. P. ROMINA: Dungu (din min. 80 Sfetcu) — Zavoda II, I. Lazăr, Macri — Petru Emil, Koszka — Ivansuc, Ozon, Voinea, Ghergheli, Seredai. MAROC: Labied — Larbi, Amar, Mekki — Tibari (min. 83 Jenane), Zinaya (min. 65 Hamid) — Hiba, Moktatif, Mohamed, Baba (min. 46 Lafife), Azhar. DECLARAŢII DUPĂ MECI JIFKO BAJICI (Arbitrul meciului): „Echipa romina a dovedit o tehnică bună, dar cred că ea poate juca şi mai bine. După cum am văzut eu jocul, am avut impresia că formaţia gazdă a jucat doar cu 50 la sută din forţa sa. Mi-au plăcut Ozon, Petru Emil şi Voinea din echipa învingă­toare. Formaţia marocană a dat o replică prea puţin convingătoare. To­tuşi, unii jucători, printre care Moha­med, sunt buni tehnicieni şi au fru­moase perspective". L­A­MASSON (antrenorul echipe maro­cane): „Călătoria noastră spre Bucu­reşti, in preziua meciului, a fost des­tul de obositoare. Am plecat la ora 13 din Casablanca şi am ajuns in capitala Rominiei seara tîrziu. Prin aceasta nu vreau să scuz infringerea noastră. Cred că, intr-o oarecare mă­sură, oboseala s-a făcut resimţită şi in condiţiuni normale am fi pierdut poate partida la o mai mică diferen­ţă. Echipa română a arătat un joc tehnic, un fotbal solid. Am reţinut numele unor jucători de valoare ca Ozon, Petru Emil şi Voinea. Menţiuni speciale pentru publicul foarte spor­tiv şi pentru arbitrul care a condus ireproşabil“. CITITI IN NUMĂRUL 18 AL REVISTEI SPORT • ATLETISM: CAMPIONATELE EUROPENE DE LA BELGRAD. (un amplu fotoreportaj cuprinzind 17 imagini inedite — corespon­dență specială pentru revista „Sport“). • SCRIMA: După marea victorie de la Buenos Aires (acasă la cam­pioana mondială Olga Szabó). • FOTBAL: Problemele echipei Steaua. • RUGBI: Dincolo de linia de fintă. • ALPINISM: „Gîtul iadului" a fost înfrînt ! • TENIS: Ce trebuie să facă Ţi­­riac. • VOLEI : Baiefii-promovați, fe­­tele-corigente. • Magazîn-spottir etc. etc. Acest interesant număr îl găsiți la toate chioşcurile Difuzării pre­sei din Capitală și din provincie.

Next