Sportul Popular, aprilie 1963 (Anul 18, nr. 4213-4230)

1963-04-01 / nr. 4213

v Echipele R. P. Romine-seniori şi senioare­­invingătoare la „Crosul Balcanic“ de la Istanbul • Florica Orotescu a cîştigat întrecerea feminina Atleţii români au obţinut 3 victorii, bulgarii-două şi turcii-una ISTANBUL 31 (prin telefon de la trimisul nostru special). Cerul s-a limpezit de norii pe care i-am găsit la sosirea noastră in acest oraş, şi timpul s-a încălzit simţitor, astfel că mulţi locuitori ai Istanbulului au luat drumul terenului de golf, unde au avut loc duminică întrecerile ediţiei a VIII-a a „Crosului Balcanic". Ce păcat că vremea bună n-a ve­nit cu cîteva zile mai înainte, să mai zvînte niţel traseul crosului,­ care aşa — după atîta ploaie — a fost ex­trem de moale. Şi pentru că veni vorba de traseu, vreau să arăt că, după aprecierea unanimă a specia­liştilor, a fost cel mai greu şi mai pretenţios din întreaga istorie a a­­cestei competiţii. In aceste condiţii dificile de con­curs, reprezentanţii R.P. ROMÍNE au avut o comportare remarcabilă, a­­plaudată cu căldură de numeroşii spectatori. Ei au reuşit să ocupe pri­mul loc în trei clasamente, dominînd clar întrecerile respective. Iată, pe scurt, cîteva cuvinte despre cele trei curse : JUNIORI (4000 M). Tinerii concu­renţi şi-au marcat debutul în „Cro­sul Balcanic“, printr-o cursă vie, a­­tractivă. Imediat de la plecare, pe primul plan al întrecerii a fost con­curentul turc Mehmet Ay care a condus cu autoritate pînă în apro­pierea liniei de sosire, unde a fost ajuns de juniorul bulgar Florov. Ai noştri au mers mulţumitor, mai puţin Mircea Bota, de la care ne aştep­tam la mai mult, şi care, dacă ar fi sosit pe un loc mai bun, ne-ar fi putut aduce chiar victoria echipei. REZULTATE: 1. Savei Florov (B) 10:14,8; 2. Mehmet Ay (T) 10:15,4; 3. C-tin Bloţiu (B) 10:21,6; 4. Drago Sandar (I) 10:28,8; 5. Gh. Plăcintării (R­) 10:30,4; 6. Naiden Petrov (B) 10:31,0; 7. A. Markov (B); 8. C-tin Perju (B) 10:38,2; 9. Z. Esipovici (I); 10. E. Altimirschi (B); ...12. C. Tatu DAN GIRLEȘTEANU (Continuare in pag. a 4-a) FLORICA GRECESCU întrecerea celor mai bune echipe de hochei din ţara noastră a fost re­luată sîmbătă dimineaţa, înainte de a vă vorbi însă despre jocurile pro­gramate în cadrul primelor două e­­tape ale returului, cîteva cuvinte des­pre echipele participante şi despre forma lor. Meciurile la care am asistat sâm­bătă şi duminică au scos în evidenţă buna pregătire a formaţiei Steaua, care a şi câştigat primele partide la diferenţe de scor categorice. Echipa militară are acum o primă linie de atac (Biro, Calamar, Géza Szabó) foarte puternică şi, în plus, manifestă mai multă siguranţă în apărare. O surpriză plăcută cele două.......Ştiinţe“. Atit bucureştenii, dar mai ales clu­jenii — care se prezintă cu un lot mai larg (au reintrat Naghi, Cazan II, Timar) — pot da de furcă pro­tagonistelor în întrecerea pentru ti­tlu: Steaua şi Voinţa M. Ciuc. A­ceastă din urmă formaţie, care con­tinuă să conducă in clasament, ni s-a părut la primele jocuri mai puţin viguroasă şi mai puţin sigură in atac, şi mai ales in apărare. în linii generale se poate spune însă că lupta pentru ocuparea primelor locuri se anunţă ,pasionantă. Întâlnirile decisive programate in aceste zile promiţind spectacole de calitate. Şi acum despre primele meciuri. Steaua — Steagul roşu 20—0 (7-0, 2-0, 11—0). Un joc fără istoric, în care bucureştenii s-au preocupat doar de._ rotunjirea golaverajului. Au învcris ! CALIN ANTON­ESCU (Continuare in pag. a 3-a) A reînceput turneul final al campionatului republican de hochei pe gheaţă Steaua şi Voinţa M. Ciuc, învingătoare în primele meciuri, continuă lupta pentru titlu Fază din meciul Voinţa M. Ciuc — Avîntul Gheorghieni. Foto: T. Chioreanu La polo Rezultat favorabil (6-2 cu R. P. Bulgaria) dar jocul nu a satisfăcut Au marcat : Grințescu (din 4 m­i 0,59 sec.), Mărculescu (min. 2,11), Bo­­nev (3,07), Szabó (8,45), Mărculescu (13,36), Zahan (14,59), Kroner (17,18), Bonev (18,26). Eliminări : Ikonopisov (1,43), Anghelov (8,00), Ikonopisov (11,52), Bonev (11,52), Kroner (14,41), Danciu (15,57), Bonev (15,57), Perni­­clinschi (16,27), Daneiu (18,23), Bonev (18,59). Arbitru : N. Nicolaescu — co­rect şi autoritar. R.P. Romina : Ştefănescu, Grinţes­­cu, Zahan, Szabó, Kroner, Mărcules­cu, Culineac, Daneiu, Firoiu. R. P. Bulgaria : Cekalov, Bonev, Zlatev, Exerov, Ikonopisov, Rafailov, D. Constant: nov, Sotirov, Anghelov, Pemiolinschi. I După felul în care începuse jocul 1 — primul gol căzuse în mai puţin de un minut — se părea că jucă­torii noştri vor obţine o victorie co­modă, la scor, pronosticată — de alt­fel — şi de poziţiile celor două re­prezentative în ierarhia valorii inter­naţionale. Dar iată că, foarte re­pede, gazdele în loc să-şi impună superioritatea, se lasă angrenate in jocul de uzură al adversarului, ca­racterizat printr-un marcaj strict „om la om“, cu încercări de deposedări prin mijloace neregulamentare. Vă­dit stînjeniţi de această manieră de a acţiona, poloiştii noştri greşesc tactic, înghesuind jocul în zona de G. N. (Continuare in pag. a 4-a) \\\\\\\\\\V.\V'A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V^ DOUĂ REZULTATE DE EGALITATE ÎN CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN REZULTATELE DE IERI U.T.A. — Dinamo Bacău 3—1 (0—0) C.S.M.S. — St. roșu 2—0 (0—0) Dinamo București — Rapid 1—1 (1-0)­ Minerul — Farul 1—0 (1—0) Progresul — Steaua 2—2 (1—1) Ştiinţa Timişoara — Ştiinţa Cluj 1—0 (1—0) Crişan­a — Petrolul amînat. ETAPA VIITOARE (7 aprilie) Steaua — Steagul roşu Minerul — U.T.A. C.S.M.S. — Progresul Dinamo Buc. — Dinamo Bacău Petrolul — Ştiinţa Cluj Ştiinţa Timişoara — Rapid Farul — Crişana Dalcu a intervenit, respingînd balonul in corner. In fata lui cîţiva jucători, plini de noroi, urmăresc atenţi faza. CLASAMENT 1. Dinamo Bucureşti 17 8 7 2 28:13 23 2. Steaua 17 8 6 3 41:29 22 3. Ştiinţa Cluj 17 8 4 5 27:21 20 4. Kapid 17 7 5 5 32:26 19 5. Ştiinţa Timişoara 17 8 3 6 27:23 19 6. Steagul roşu 17 9 1 7 28:31 19 7. C.S.M.S. Iaşi 17 5 8 4 30:34 18 8. Petrolul Ploieşti 16 7 3 6 35:21 17 9. Farul Constanţa 17 7 3 7 35:30 17 10. Progresul 17 5 5 7 23:29 15 11. U. T. Arad 17 6 2 9 31:33 14 12. Minerul 17 4 4 9 17:37 12 13. Crişana 16 4 3 9 15:33 11 14. Dinamo Bacău 17 2 5 10 15:31 9 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, INITIVlf Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romina Anul XIX*—Nr. 4213 % Luni 1 aprilie 1963 • 4 pagini 25 bani Favoriţii—Steaua, Dinamo Bucureşti, Ştiinţa Cluj şi Ştiinţa Timişoara—s-au calificat in turneul final la baschet CLUJ 31 (prin telefon de la tri­misul nostru). In oraşul de pe Someş baschetul se află la ordinea zilei. Sala Armatei este plină seară de seară, se caută bilete pentru tur­neul final pînă şi la... agenţia tea­trală, iar în cofetării, la cantinele­­restaurant ori pe culoarele facultă­ţilor se fac calcule şi pronosticuri din cele mai îndrăzneţe. Cum este şi normal, Ştiinţa Cluj întruneşte sufragiile unanime ale pu­blicului. Se pare că localnicii n-au fost niciodată mai aproape de cuce­rirea titlului şi de aceea spectatorii (cam prea înflăcăraţi uneori) parti­cipă cu pasiune la desfăşurarea în­trecerilor. Dar suporterii studenţilor clujeni au trecut vineri seara prin clipe de mari emoţii... Ştiinţa Bucureşti, care nu mai avea nici o şansă de calificare, a jucat relaxat meciul cu Steaua. Nu­ a lip­sit mult ca studenţii, conform tra­diţiei, să repete figura din meciul­­retur, ei conducind timp de 35 de minute, uneori chiar cu 12 puncte diferenţă. O victorie a Ştiinţei in acest meci, căreia dacă i-ar fi urmat un nou insucces al campionilor (in ultima zi) in faţa dinamoviştilor oră­­deni, ar fi barat in mod cert dru­mul Ştiinţei Cluj spre turneul final. Steaua insă a ciştigat in cele din urmă cu 88-84 şi, in felul acesta, mili­tarii au redat speranţele... principa­lilor pretendenţi la titlul pe care ei il deţin. Calculele au intrat în funcţiune şi pentru echipele din seria a II a după înfrângerea dinamoviştilor bucu­­reşteni în faţa Siderurgistului Galaţi (70-80). In această nouă conjunctură, Rapid Bucureşti avea nevoie de o victorie la 15 puncte in faţa lui Di­namo şi una la 12 puncte in faţa Ştiinţei Timişoara, ceea ce le-ar­­ adus calificarea înaintea dinamovişn­­ilor. Feroviarii insă, deşi au între­cut pe Dinamo cu 19 puncte dife-­ rentă, au pierdut pentru a treia A. VASILIU. (Continuare in pag. 1­4-a) Gh. Rădulescu învingător in concursul internaţional de ciclism de la Oradea ORADEA 31 (prin telefon). Mii de orizloni au venit duminică pe traseul în formă de circuit pe care au evoluat lotu­rile naţionale ale R.P. Romíne şi RS. Cehoslovace. Publicul a fost entuziasmat de frumoasa cursă la care a asistat şi îndeosebi de lupta palpitantă ce s-a dat pentru locul 1 între alergătorul nostru Gh. Rădulescu şi rutierul cehoslovac Z. Ilasman. In turul 4 au evadat din plu­ton Gh. Rădulescu (marele animator al întrecerii), Gh. Neagoe, Sim­ion Ariton, Bugner şi Hasman. Evadarea a reușit numai 3 ture fiindcă plutonul a venit vijelios din urmă. In turul 12 alergă­torul nostru Simion Ariton — care fă­cuse o figură frumoasă în această cursă — a căzut și n-a mai putut relua în­trecerea. Duelul Rădulescu — Hasman continuă, înaintea ultimului tur (la sprintul căruia se acorda punctaj dublu) conducea cehoslovacul Hasman. Gh. Ră­dulescu forţează însă şi reuşeşte ca un suprem efort să se claseze pe primul loc şi în acest fel să-şi adjudece o me­ritată victorie. Iată clasamentul între­cerii (45 km — 29 ture — 15 sprinturi): 1. GH. RĂDULESCU 30 p ; 2. Z Has­man (R.S.C.) 30 p ; 3. Ion Cosma 18 p ; 4. Grigore Nicolae 13 p ; 5. Ion Ardelea­nu 13 p ; 6. Jan Smolik (R.S.C.) 11 p ; 7. L. Heller (R.S.C.) 9 p ; 8. Ion Stoica 9 p; 9. Gh. Neagoe 9 p; 10. Krapil (R.S.C.) 6 D. ILIE GHIŞA şi I. OPREA corespondenţi

Next