Sportul Popular, aprilie 1963 (Anul 18, nr. 4213-4230)

1963-04-01 / nr. 4213

U MECI DISPUTAT PÎNA LA ULTIMA PICĂTURĂ DE ENERGIE DINAMO BUCUREŞTI-RAPID 1-0 (1-0) Nu numai că nu suntem­ supăraţi pe ploaia afurisită de ieri, care n-a vrut să înceteze măcar o clipă, udîn­­du-ne pînă la piele şi transformed terenul de joc, în timpul desfăşurării celei de a doua partide a cuplajului, într-o adevărată mare de... gumarabică, dar datorită ei am avut prilejul să asistăm la un spectacol pe care pa­sionaţii fotbalului nu-l vor uita atît de uşor. Fireşte că, în condiţiile de joc de ieri , pe o ploaie continuă, pe un teren complet desfundat, mustind de apă la fiecare pas, lunecos ca un patinoar — nu se poate vorbi de factura tehnică a întîlnirii, de pro­bleme de tactică, în general, de va­loarea strict spectaculară a parti­dei. In schimb, nu ne aducem aminte să fi asistat vreodată la o întrecere sportivă in care resursele morale şi de voinţă să fi fost puse atît de mult la încercare, oferindu-ne prin aceasta un spectacol copleşitor. Intr-adevăr, stadionul ,,23 August" ne-a pus în faţă un tablou unic : peste 50.000 de spectatori, îngheţaţi de frig, uzi leoarcă, au stat neclintiţi la locurile lor, urmărind cu încordare întrecerea dintre Rapid şi Dinamo Bucureşti, lupta dramatică pe care fotbaliştii celor două echipe o purtau nu numai între ei, căutând drumul spre victorie, ci şi împotriva unui adversar căruia nici nu-i păsa de toate eforturile lor, terenul, propice la orice în afară de un meci de fotbal ! Dar încleștarea de forțe a fost atît de puternică, dăruirea jucă­torilor atît de mare, incit aceste caracteristici ale meciului au com­pensat din plin unele din legitimele scăderi de ordin tehnic din această întilnire. In asemenea împrejurări, rezul­tatul de 1—1 pare să constituie o recompensă justă pentru ambele echipe. Privită sub acest aspect — dar numai aşa — partida a avut un deznodămînt firesc. Este indiscutabil însă că analizind un ansamblu des­făşurarea jocului, frecvenţa acţiuni­lor la o poartă sau la cealaltă, oca­ziile de marcare şi, în general, su­perioritatea execuţiilor. Rapid me­rita să cîştige acest meci, în care a luptat, se poate spune, pînă la ultima picătură de energie. Feroviarii s-au mişcat mai uşor, au fost mai înaripaţi, au ajuns aproape întot­deauna primii la minge, au dominat cea mai mare parte din timp, trans­­formind, în special, repriza a doua Intr-un asediu neîntrerupt al porţii dinamoviste, dînd jocului un sens unic. Rapidiştii au ţinut seama tot timpul de condiţiile de joc, dînd drumul mereu la minge şi folosind pentru aceasta pase lungi care, cit de cit, răzbateau prin noroiul şi băl­toacele de pe teren, in timp ce pa­sele scurte şi moi ale atacanţilor dinamovişti erau dinainte sortite eşe­cului. Pe măsură ce se scurgea timpul, dinamoviştii au părăsit pasele în tripletă, încercînd, la rindul lor, să folosească aripile, să le alimen­teze cu mingi in care s-a tras cu nădejde. Dar fotbaliştii de la Rapid n-au dat nici un moment de răgaz adversarilor lor, le-au luat baloanele aproape la fiecare duel, i-au între­cut prin voinţa lor de luptă, prin pasiunea cu care au jucat. Fără să fi avut iniţiativa, Dinamo a fost echipa care a deschis scorul. In min. 20, Varga a executat bine o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri de poartă şi mingea a trecut — bolid — peste zid şi pe lingă Todor, a lovit bara şi a ricoşat în plasă. Pînă în acest mo­ment, jocul fusese echilibrat. Primirea golului, pe neaşteptate, n-a avut un efect demoralizator pentru rapi­­dişti. Dimpotrivă, i-a mobilizat, i-a făcut să reia lupta cu şi mai multă ambiţie. Şi iată că pericolul a în­ceput să se îndepărteze de poarta lui Todor şi să se apropie, în schimb, de cea a lui Datcu, care este pus serios la încercare, mai ales în min. 30, cînd a plonjat în picioarele lui Kraus, după ce cu un minut înainte i se făcuse inima cu­ un purice, vă­­zîndu-l pe Ionescu singur în faţa porţii. Dar „luftul“ centrului ata­cant de la Rapid fusese providenţa în persoană pentru... Datcu. La ac­ţiunile ofensive ale feroviarilor par­ticipă tot mai des şi fundaşul strigă, Dan Coe, care Încearcă şi el poarta. Repriza a doua capătă un şi mai pronunţat caracter rapidist. Dinamo se „vede“ în atac numai în primele minute ale acestei reprize, cînd are şi o ocazie favorabilă, prin Ţîrcov­­nicu, dar Todor respinge lovitura cu capul a acestuia. Mai trebuie de no­tat la „activul“ dinamoviştilor şutul lui Ene din min. 58, reţinut greu de portarul Rapidului. De aici încolo însă, echipa care atacă este Rapidul. In min. 62 vine golul egalizator. Năsturescu execută o lovitură liberă laterală, de la circa 20 de metri, şi Balint, „uitat“ de apărătorii dina­movişti, trimite cu capul in poartă. La 1—1, este evident pentru toată lumea că numai o singură echipă mai poate eventual cîştiga . Rapid ! Dominarea feroviarilor este din ce în ce mai puternică, dînd probleme de rezolvat liniilor defensive ale lui Dinamo. Terenul, din ce în ce mai greu, se interpune însă aproape la fiecare fază, în min. 64, de pildă, Ionescu, la... doi metri de poartă, singur, n-a mai avut puterea să se... dezlipească de la pămînt, pentru a împinge mingea în plasă, deși s-a tîrît în genunchi. Rapid va avea insă de două ori ocazia, mai tîrziu, să cîştige acest meci. De fiecare dată, prin Năstu­rescu. Dar acesta, atît în min. 79, cit şi cu trei minute înainte de fluierul final, a trimis balonul în bară. Cel puţin a doua oară, spec­tatorii au şi văzut mingea în plasă... întreaga echipă a Rapidului trebuie evidenţiată pentru ardoarea cu care a jucat, pentru dîrzenia cu care a luptat pentru culorile clubului. In mod special se cuvine să fie remarcat Ştefănescu, prodigios ca suflu şi cu un bun control al mingii, in ciuda terenului atît de neprietenos, Greavu, Motroc şi cele două extreme. Dinamo a muncit mult pentru a nu părăsi terenul învins, greul luptei ducîndu-i apărarea, care a făcut un joc bun, intervenind decis întot­deauna. Arbitrul grec A. Faturos a condus cu multă competenţă următoarele formaţii : RAPID: Todor—Greavu, Motroc, Dan Coe—Ştefănescu, Langa—Năstu­rescu, Balint, Ionescu, Georgescu, Kraus. DINAMO: Datcu—Popa, Nunweiller III, Ivan—Ştefan, Nunweiller IV— Pîrcălab (min. 80 David), Varga, Ene II, Ţîrcovnicu, Sel­mesi. JACK BERARIU CONST. MACOVEI Mingea s-a oprit în braţele lui... Datcu, Ionescu şi Năsturescu sînt... contrariaţi. Pe drept cuvînt ! Victorie clară a arădenilor: 3-1 ca Dinamo Bacău ARAD 31 (prin telefon). Gazdele au obţinut o victorie pe deplin me­ritată, la capătul unei partide în care au dominat cu autoritate. încă din primele minute de joc, textil­iş­ti­i atacă dezlănţuit şi încearcă des poarta, înaintaşii şi în special v Sa­su şi Ţîrlea se infiltrează de multe ori în dispozitivul de apărare al oaspeţilor, periclitînd poarta acesto­ra. Deşi in prima repriză am numă­rat peste 10 şuturi periculoase ale înaintaşilor arădeni, totuşi scorul a rămas alb. Dar, ceea ce n-au reuşit în prima repriză — să înscrie — lo­calnicii au realizat in cea de a doua. Astfel, îndată după reluare fotbaliştii de la U.T.A. se instalează în jumătatea de teren a oaspeţilor şi in minutul 51 reuşesc să „spargă gheaţa“. Sasu îl deschide pe Ţîrlea şi acesta şutează puternic pe lingă portarul Ghiţă, ieşit inoportun. Deci, 1-0 pentru U.T.A. Acţiunile se succed cu repeziciune şi în min. 62 asistăm la un nou gol, marcat de acelaşi Ţîrlea dintr-o situaţie identică cu cea din min. 51: 200. Cu fiecare minut care trece, do­minarea textiliştilor devine tot mai insistentă. în minutul 73, Ţîrlea scapă singur şi înscrie cel de al treilea gol. O mare ocazie de a majora scorul este ratată de Sasu în man. 78, cinci, singur cu portarul trage în bară. In ultimele 10 minute, arădenii par mulţumiţi de rezultat şi nu mai in­sistă. Acest lucru permite oaspeţilor să se regrupeze şi să reducă din handicap în min. 88. Harsani face o cursă pe extremă, îl depăşeşte pe Capaş şi Înscrie: 3-1 pentru U.T.A., rezultat cu care se încheie partida. Fotbaliştii arădeni au meritat cu prisosinţă victoria. Au jucat mai teh­nic, au luptat cu mai multă însufle­ţire, practicind un joc spectaculos, cu multe faze la poarta adversă. Oaspeţii au acţionat bine in cîmp. Au fost însă lipsiţi de orientare in fazele de finalizare. Ei au îngrămă­dit jocul pe centru, majoritatea min­gilor căutindu-1 pe Harsani, care a fost insă sever marcat. Astfel, tot timpul meciului, înaintaşii dinamo­vişti au tras doar 6 şuturi mai pe­riculoase la poarta apărată de Co­­man. Arbitrul Andrei Rădulescu (Bucu­reşti) a condus mulţumitor 'jriîtătoa- TEl©-formaţii: .........* U.T.A.: COM­AN - SZÜCS, Capaş, Neamţu - SlRBU, KOSZKA - Leac (din min. 51 Chivu), SASU, ŢlRLEA, Floruţ, Czaiko. DINAMO BACAU: Ghiţă - Giosa­­nu, LAZAR, Gross — Rădulescu, VA­­TAFU — Mureşan, Paşcanu (din min. 58 Gram), HARSANI, Eftimie, Public. ŞTEFAN IACOB — coresp. A început returul în categoria B SERIA I SERIA A ll-A Progresul Brăila—Siderurgistul Galaţi 2— 3 (0—1) Metalul Tirgovişte—Flacăra Moreni 7—1 (3—1) Carpaţi Sinaia--Poiana Cîmpina CFR Paşcani—I.M.U. Medgidia 3— 1 (1—0) Ceahlău­ P. Neamţ—Foresta Fălticeni 3—1 (2—0) Rapid Focşani—Prahova Ploieşti Şti­in­ţa Galaţi—FI. roşie Tecuci 3—2 (1—2) ETAPA VIITOARE : Siderurgistul Galaţi—Rapid Focşani, Prahova Plo­ieşti—Ştiinţa Galaţi, Flacăra Moreni— Carpaţi Sinaia, Poiana Cîmpina—Meta­lul Tirgovişte, I.M.U. Medgidia—Pro­gresul Brăila, Foresta Fălticeni—CFR Paşcani, FI. roşie Tecuci—Ceahlăul P. Neamţ. C.S.M. Reşiţa—Met. Buc. 2—0 (1—0) Chimia Făgăraş—Tractorul Braşov 4— 2 (4-1)­ Ştiinţa Craiova—Unirea Rm. Vîlcea 5— 0 (4—0) Din. Piteşti—C.S.M. Sibiu 2—1 (1—0) Ştiinţa Bucureşti—Progresul Alexan­dria 1—1 (1—0) Dinamo Obor—Gaz Metan Mediaş 3-1 (1-1) Metalul Tr. Severin—CFR Roşiori 0—1 (0—0) ETAPA VIITOARE : Unirea Rm. Vil­­cea—Dinamo Obor, Gaz Metan Me­diaş—C.S.M. Reşiţa, Metalul Bucu­reşti—Chimia Făgăraş, Tractorul Bra­şov­—Ştiinţa Bucureşti, C.S.M. Sibiu— Ştiinţa Craiova, C.F.R. Roşiori—Dina­mo Piteşti, Progresul Alexandria— Metalul Tr. Severin. SERIA A III-A Minerul Baia Mare—Crişul Oradea 1-0 —Jiul Petrila—Arieşul Turda 3—0 (1—0) Recolta Cărei—Vagonul Arad 2—0 (1—0) C.F.R. Timişoara—Unirea Dej 7—1 (2-0) CFR IRTA-Arad—A.S. Cugir 0—2 (0—2) Ind. Sirmei C. Turzii—Mureşul Tg. Mureş 3—2 (2—1) C.S.M. Cluj—A.S.M.C. Satu Mare 1—0 (1—0) ETAPA VIITOARE : Vagonul Arad- Ind. Sirmei C. Turzii, Crişul Oradea— C.S.M. Cluj, Arieşul Turda—CFR IRTA Arad, Mureşul Tg. Mureş—Recolta Că­rei, ASMD Satu Mare—CFR Timişoa­ra, Unirea Dej—Minerul Baia Mare. A.S. Cugir—Jiul Petrila. 2-1 (1-1) 1—2 (1—0) CLASAMENT CLASAMENT 1. Siderurgistul Galaţi 14 8 5 1 34:10 21 1. Metalul Tirgovişte 14 7 4 3 32:10 18 3. Prahova Ploieşti 14 8 2 4 22:17 18 4. Ştiinţa Galaţi 14 8 2 4 25:20 18 5. Carpaţi Sinaia 14 6 3 5 20:17 15 6. Foresta Fălticenii 14 7 1 4 25:22 15 7. C.F.R. Pașcani 14 6 2 6 22:27 14 *• Progresul Brăila 14 6 1 7 24:25 13 »• Ceahlăul P. Neamţ 14 6 1 7 19:30 13 10. Fia­­ra Moreni 14 4 4 6 19:20 12 11. I.M.U. Medgidia 14 5 1 8 24:25 11 12. Rapid Focşani 14 5 1 8 16:22 11 13. Poiana Cîmpina 14 4 2 8 20:29 10 14. FI. Iosie Tecuci 14 2 3 9 17:33 7 1. Dinamo Piteşti 14 9 3 2 32:11 21 2. C.S.M. Sibiu 14 9 3 2 32:17 21 3. C.S.M. Reşiţa 14 8 3 3 38:14 19 4. Chimia Făgăraş 14 8 1 5 30:24 17 5. Unirea R. Vâlcea 14 5 5 4 17:18 15 6. Metalul Bucureşti 14 6 2 6 16:14 14 7. Dinamo Obor 14 5 4 5 26:23 14 8. Ştiinţa Craiova 14 4 6 4 24:22 14 9. C.F.R. Roşiori 14 5 3 6 16:29 13 10. Gaz Metan Mediaş 14 4 3 7 25:29 11 11. Ştiinţa Bucureşti 14 3 5 6 22:32 9 12. Tractorul Braşov 14 4 1 9 16:31 9 13. Progr. Alexandria 14 2 5 7 15:39 9 14. Metalul T. Severin 14 2 4 8 18:27 8 CLASAMENT 1. C.S.M. Cluj 14 7 5 2 27:10 19 2. Crişul Oradea 14 7 5 2 23:10 19 3. C.F.R. Timişoara 14 8 1 5 30:26 17 4. Jiul Petrila 14 5 6 3 18: 9 16 5. Minerul Baia Mare 14 8 0 6 28:21 16 6. Ind. Sirmei C. Turzii 14 6 3 5 23:21 15 7. Arieșul Turda 14 4 6 4 18:14 14 8. A.S.M.D. Satu Mare 14 6 2 6 10:15 14 9. Vagonul Arad 14 4 4 6 13:14 12 10. A.S. Cugir 14 4 4 6 15:22 12 11. C.F.R.SIRTA Arad 14 4 3 7 14:15 11 12. Recolta Cărei 14 4 3 7 20:30 11 13. Mureșul Tg. Mureș 14 3 4 7 13:21 10 14. Unirea Dej 14 2 6 6 15:34 10 Pi Ştiinţa Timişoara— TIMIŞOARA, 31 (prin telefon). Derbiul studenţesc a suscitat un­­ interes in rindul amatorilor de fo­bal din localitate. Atunci cind a­bitrul Zaharia Drăghici a dat sen­­alul de începere peste 20.000 , spectatori erau prezenţi pe stadion „23 August“ din localitate. Dacă victoria obţinută de studen­­timişoreni a avut darul să-i mulţi­mească pe spectatori, in schimb joc prestat de cele două echipe nu satisfăcut. A fost mai mult un me­de luptă, un joc nervos de ambe părţi, in care latura spectaculară fost neglijată. Scorul minim inregis­trat, cit şi faptul că unicul punct­­ partidei a fost realizat in urma urii lovituri libere, dovedeşte pe de parte slaba preocupare a liniilor d înaintare spre un joc ofensiv, pe d altă parte aspectul deficitar inre­gistrat la capitolul finalizare. Cel de mai sus sunt confirmate şi­­ statistica şuturilor trase pe spaţii porţii: Timişoara 11, Clujul 8. 1 afara acestora timişorenii au mai tra încă 11 şuturi la poartă, iar cluje­nii 5. Deşi au început timid, localnic au jucat cu mai mult elan şi au do­minat teritorial, victoria obţinută fi­ind meritată. La realizarea ei, u cuvînt hotăritor l-a avut apărare timişoreană care a funcţionat făr greşeală. înaintarea, în schimb, n-a ştiut să se descurce in faţa apărări clujenilor. Aceştia au aplicat cu stric­teţe tactica 1—4—2—4 (Petru Emil l­­dublat pe Georgescu ca stoper, ia Suciu a funcţionat ca centru retras", iar unul din fundaşi, îndeosebi,Gh­ii­peanu, a participat uneori la acţiu­nile ofensive. Ştiinţa Cluj, deşi a prestat un bui joc de cimp, a păcătuit prin lipsă, de finalizare a acţiunilor. In prim jumătate a reprizei , jocul s-a ntt­ţinut mai mult la centru, fără fac Minerul Lup LUPENI, 31 (prin telefon). — Az Minerul a cîştigat prima partidă d­­la reluarea campionatului. Pe un te­ren complet desfundat, fotbaliştii din Lupeni au intrat decişi sâ încline balanţa victoriei de partea lor şi­­ pînă la urmă - au reuşit. Victoria pe deplin meritată a gaz­delor se datoreşte, în primul fine faptului că jucătorii şi-au arunca în luptă toate resursele de energie atacînd neîntrerupt poarta apărată d. Ghibăne­scu, care, împreună cu apă­rarea sa, a trimis mingea in corne de 13 ori. Trebuie, de asemenea, să subliniem faptul că Minerul a avu tot timpul iniţiativa şi că pregătirea sa fizică a fost superioară celei­­ adversarei sale Un alt aspect­ po­zitiv ce poate fi remarcat la jocu gazdelor este aplicarea corectă a sis­tem­ului de aşezare cu 4 fundaşi. In această formulă, apărarea Minerulu a reuşit să contracareze jocul leun şi greoi al atacului consitănţean. In prima repriză, oaspeţii n-au reuşit să pericliteze poarta echipei gazdă decit de 3 ori (min. 20 Dinu­ ip iRi­rou ^ io­ § ip ind irî ii ASA ARATA O VARIANTA CU 12 RE­ZULTATE EXACTE. Concursul Pronosport nr. 33 I. Din. Buc.—Rapid (cat. A) 1—1 x II. Progresul—Steaua (cat. A) 2—2 x UT. U.T.A.­^ÎMn. Bacău (cat. A) 3—1 1 IV. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu (cat. A) 2—0 1 V. Crişana—Petrolul (cat. A) Anulat VI. Minerul—Farul (cat. A) 1—0 1 VII. Prog. Br.—Siderurg. G1 (cat. B) 2—3 2 Vm. Din. Pit.—C.S.M. Sibiu (cat. B) 2—1 1 IX. Chimia Făgăraş—Tractorul (cat. B) 4—2 1 X. Minerul B. Mare—Crişul Oradea (cat. B) 1—2 1 XT. ind. Sîrmea—Mureșul (cat. B) 3—2 1 XII. Rapid Focşani—Prahova (cat. B) 1—2 2 Fond de premii :343.424 lei Intrucît meciul V Crișana—Petrolul a fost anulat conform regulamentului nu se acordă premiul special 12+1. REZULTATELE TRAGERII CONCURSU­LUI SPECIAL SPORTEXPRES DIN 31 MARTIE 1063. Un autoturism Moskvici nr. 836051 ; o motocicletă M.Z. 250 cmc. nr. 283793 ; o motocicletă M.Z. 125 cmc. nr. 483727 ; o motocicletă Jawa 125 cmc. nr. 200456 ; un frigider Fram şi una maşină de spălat rufe Crinul nr. 65837 ; o excursie in URSS pe itinerarul Kiev—Leningrad— Moscova nr. 43667 ; una maşină de cusut Ileana nr. 60476 ; un aragaz cu patru focuri şi butelie nr. 55031 ; un aragaz cu două focui şi butelie nr. 23310 ; trei me­tri stofă pentru costum bărbătesc şi un ceas deşteptător UMF nr. 0467 ; un apa­rat de radio cu tranzistor­ şi un cea­ 4 deşteptător UMF nr. 3894 ; una bicicletă Carpaţi nr. 6680 ; 500 lei nr. 0885 ; 151 lei nr. 880 ; 100 lei nr. 254 ; 50 lei nr 091 ; 25 lei nr. 02 ; 25 lei nr. 28.

Next