Sportul Popular, aprilie 1963 (Anul 18, nr. 4213-4230)

1963-04-01 / nr. 4213

a sa victorie în retur fiinţa Cluj 1-0 (1-0) la poartă.­ Abia în minutul 20 Rin­­gheanu e silit să intervină, plonjînd la picioarele lui Miţaru. Apoi, Ma­­nolache reia alături (min. 25) din poziţie favorabilă. In min. 36 se în­scrie unicul punct al partidei: o lo­vitură liberă de la 18 m este execu­tată de Miţaru, peste zid, in plasă. Ringheanu — care in general a apă­rat foarte bine — s-a plasat greşit la această fază. Clujenii insistă in atac şi obţin două cornere, rămase insă fără rezultat. Repriza secundă este mai dispu­tată. In minutul 49, Ringheanu plon­jează din nou in picioarele lui Mi­­ţaru. Şase minute mai tîrziu Petru Emil salvează de pe linia porţii. In minutul 57 Curcan blochează mingea la picioarele lui Szabó. Minutul 67 dă puternice emoţii ce­lor 20.000 de spectatori. Miţaru ra­tează cea mai mare ocazie a meciu­lui trăgind de la 10 metri pe lingă poarta goală. Jucătorul timişorean îl driblase şi pe portarul Ringheanu ! In minutul 83 portarul clujean res­pinge „in extremis“ un şut puternic tras de Igna. Arbitrul Zaharia Drăghici (Con­stanţa) a condus bine următoarele formaţii: ŞTIINŢA TIMIŞOARA: Curcan - Hirşova, Ţurcan, Răcelescu — Petes­­cu, Botescu — Igna, Remus Lazăr, Manolache, Lereter, Miţaru. ŞTIINŢA CLUJ: Ringheanu — Marcu, Georgescu, Cimpeanu — Petru Emil, Popescu — Ivansuc, Szabó (din minutul 65 a fost înlocuit cu Bretan), Suciu, Adam, H. Moldovan. S-au evidenţiat: Hirşova, Răcelescu, Petescu, Igna şi Miţaru de la Ştiinţa Timişoara şi Georgescu, Petru Emil, Ivansuc, H. Moldovan de la Ştiinţa Cluj. ALEX. GROSS şi P. VELŢAN corespondenţi Reviriment la Progresul 2-2 ca Steaua, după an meci de mare lupta Nici în cea de-a treia etapă a campionatului, vremea n-a fost bine­voitoare cu amatorii de fotbal din Capitală. După două duminici fri­guroase petrecute pe stadionul „23 August“, ieri a fost rindul ploii (și ce ploaie!...) să-i indispună pe cei peste 50 000 de spectatori, care timp de o săptămînă aşteptaseră cu înfrigurare promiţătorul cuplaj inter­­bucureştean. Dar, pe orice timp, derbiurile bucureştene nu se dez­mint. Indiferent de poziţia lor în clasament, echipele din Capitală se regăsesc în întilnirile dintre ele, îşi mobilizează toate forţele şi... răsplă­tesc prin dinamismul jocurilor devo­tamentul publicului faţă de fotbal. Desigur, în programul de ieri, me­ciul din „deschidere” — judecat prin prisma clasamentului şi a ultimelor evoluţii ale celor două echipe — era oarecum umbrit de întîlnirea din „vedetă“. Cu toate acestea, partida Steaua—Progresul n-a infirmat — prin desfăşurarea şi rezultatul ei, 2-2 (1-1) — tradiţia întîlnirilor din­tre cele două formaţii. Şi aceasta, pentru că Progresul — după felul cum a jucat ieri — se dovedeşte o echipă bună, care ştie să se comporte în faţa unui adversar puternic. In general, jocul a fost destul de rapid, cu multe faze la porţi, ambele echipe făcînd risipă de energie. De altfel, duminica trecută, după jocul cu Minerul, antrenorul Gică Nicolae anticipa evoluţia mai bună a echipei sale în faţa formaţiei Steaua, argumentînd astfel : „Cu cele două puncte smulse Minerului, ne-am îndepărtat oarecum de peri­feria clasamentului, ceea ce ne va face să abordăm meciul cu Steaua cu mai mult calm şi deci mai aproa­pe de valoarea noastră reală. In plus, să nu se uite că Progresul ştie să joace totdeauna împotriva echipei Steaua, fapt confirmat de bilanţul favorabil nouă în întilnirile din ul­tima vreme“. De aceste cuvinte ne-am adus a­­minte chiar în primele minute ale jocului de ieri. Progresul a atacat dezlănţuit, a obţinut două cornere în primele 5 minute şi o „bară“, la mingea trimisă cu capul de Stoi­­cescu, după ce tot acesta ratase o bună ocazie, cind Eremia i-a plon­jat la picioare. In ciuda terenului desfundat de ploaia care cade con­tinuu, jocul e animat. Progresul îşi bazează atacurile mai mult pe forţa de pătrundere a lui Oaidă (care şi-a făcut o bună reintrare) şi Stoicescu, activ şi inspirat, mereu pe fază. Aceştia primesc „mingi lungi“, pe linia ultimului apărător militar, din care cauză sunt şi deseori prinşi în poziţie de ofsaid. Militarii în schimb nu folosesc îndeajuns extremele, pre­ferind jocul în tripletă. Starea te­renului, pe de o parte, precum şi faptul că tînărul Ioachim Popescu îl păzeşte bine pe Constantin, fac ca acest joc să nu dea rezultate. To­tuşi, în min. 13, la o acţiune pe aripa stingă înregistrăm o „bară“ a lui Tătaru. Steaua începe să se des­curce mai uşor şi — după o ratare a lui M. Voinea — militarii încearcă poarta prin Raksi şi Constantin (min.­­21 şi 27) dar şuturile acestora, deşi din poziţii bune, trec peste poartă. In minutul următor (28), Oaidă pri­meşte mingea pe mijlocul terenului, la 30—35 de metri de poartă, şutează puternic cu stîngul, sus la colţ, peste Eremia care ieşise din poartă : 1-0. Trei minute mai tîrziu, M. Voinea ratează o bună ocazie, reluînd cu capul peste poarta goală, de la ciţiva paşi, o centrare a lui Stoicescu. In min. 33, Zavoda II execută o lovitură liberă, trimiţînd mingea in faţa ca­reului, Tătara reia puternic, Mîn­­dru respinge în faţă şi FI. Voinea reia sub bară : 1-1. Pînă la sfîrşitul reprizei înregistrăm două curse spectaculoase ale lui Oaidă. Tabela de marcaj suferă o modifi­care imediat după pauză. In min. 47, Mafteuţă a ajuns pe aripa dreaptă — trimite o pasă pe jos lui Stoicescu şi acesta reia plasat, la colţ, 2-1. La scurt timp, Progresul ratează din nou , la un corner, Stoi­cescu reia cu capul, puţin pe lingă poartă. Tot printr-o pasă lungă in adîncime, Progresul îşi creează o nouă ocazie de gol : Stoicescu — avînd şi concursul lui... Hălmăgeanu — scapă singur dar Eremia blochea­ză în afara suprafeţei de pedeapsă. Portarul militar se remarcă şi in min. 57, respingînd în corner un şut al lui Stoicescu. Progresul se resimte după efortul depus şi militarii preiau iniţiativa pe care n-o vor mai ceda decit rare­ori pină la sfîrşit. In min. 59 Steaua ratează o mare ocazie: Tătara trage paralel cu poarta, ba­lonul revine în careul Progresului şi Constantin — jenat de un apără­tor — trimite de la ciţiva metri pe lingă bară. După un minut, din nou mare ocazie a militarilor, FI. Voi­nea şutează în bară şi Mîndru blo­chează balonul revenit în teren. Do­minarea insistentă la care e supus Progresul impune introducerea unui om cu forţe proaspete in comparti­mentul defensiv; acesta e Ştirbei. Progresul nu poate evita insă egala­­rea care survine în min. 68 cind Constantin transformă sigur un pe­­nalti acordat — după părerea noastră — cu uşurință. Credem că arbitrul trebuia să aprecieze căderea lui Raksi prin prisma stării terenului, care dezechilibra pe jucători la cea mai mică atingere cu adver­sarul. De altfel, la alte căderi asemănătoare în suprafaţa de pe­deapsă (Constantin, Stoicescu), el n-a dat aceeaşi sancţiune. Steaua are acum ocazii peste ocazii dar Progresul se apără cu dîrzenie. In min. 78 Tătara şutează cu efect din marginea careului, mingea intră în plasă, sus, la colţ, dar ar­bitrul anulează golul. Ni s-a părut că el a luat această decizie în mod compensatoriu. In ultimele minute, Progresul se desprinde din presiu­nea militarilor, obţine două cornere, dar rezultatul rămîne neschimbat. De la Progresul ne-au plăcut în­deosebi : Caricaş, I. Popescu, Iancu, Oaidă, Mafteuţă şi Stoicescu. Steaua a avut cei mai buni oameni în Za­voda II, Crişan, Jenei, Raksi şi Tă­tara. Fără greşelile de mai sus, arbi­trul N. Mihăilescu ar fi putut ob­ţine un calificativ bun. El a condus formaţiile : STEAUA: Eremia — Zavoda II, Hălmăgeanu, Staicu — Jenei, Cri­şan — Creiniceanu (min. 77 Tomeş), Constantin, FI. Voinea, Raksi, Tă­tara. PROGRESUL : Mîndru - Nedelcu, Caricaş, Panait — Iancu (min. 61 Ştirbei), I. Popescu — Oaidă (min. 61 Mafteuţă), Mafteuţă (min. 61 Ian­cu), Stoicescu, M. Voinea, Baboie. RADU URZICEANU GH. NICOLAESCU Portarul Eremia intervine la o minge înaltă. In faţa lui cei doi interi militari K­akşi şi Constantin, M. Voinea şi Zavoda II aşteaptă urmările fazei... Foto : T. Chiorranu ­ni—Farul Constanţa 1-0 (1-0)­ lescu, min. 33 şi 37 Bükösi). Mai uşori, mai rapizi, înaintaşii gazdelor şi-au creat numeroase ocazii de gol, dar ele au fost ratate de către Ion C. Ion — min. 1 şi 25 — Băluţiu min. 30 şi Cotroază min. 39. înscrie­rea unicului gol al partidei a fost opera lui Drăgoi, în min. 41, în cea de-a doua parte a jocului, deşi terenul era desfundat pe toată suprafaţa sa, meciul a avut o alură mai vioaie, desfăşurindu-se mai mult, in terenul constănţenilor. Deficitari la capitolul pregătire fizică, fotbaliştii de la Farul n-au mai avut, in re­priza a doua, forţa necesară să-şi degajeze terenul şi să pornească la atac, pentru a egala situaţia. In a­­cegste condiţii,­­ei—nu­ -trebuit- -să—în­­mulţumească cu respingerea acţiuni­lor ofensive ale gazdelor. Este edi­ficator, din acest punct de vedere, faptul că in toate cele 45 de minute ale reprizei a doua Farul n-a şutat la poartă nici măcar o dată. Minerii au atacat acum cu 5 oameni şi de multe ori cu 6—7. Acţiunile lor la faţa porţii lui Ghibănescu nu s-au soldat însă cu goluri deoarece, pe de o parte oaspeţii s-au apărat corect, iar pe de altă parte Băluţiu şi Co­­troază au ratat ocazii mari La sfîrşitul celor 90 de minute de joc am reţinut dintre cei 23 de ju­cători întrebuinţaţi pe Ghibănescu (cel mai bun de pe teren), Gref, Tîl­­ve­scu (Farul) şi Costin, Ion C. Ion şi Drăgoi de la Minerul. Cinci minute după terminarea par­tidei, am stat de vorbă cu antrenorii celor două echipe şi cu observatorul federal. Iată ce ne-au­­declarat ei : Augustin Botescu (Farul): „A fost un joc bun, deşi terenul era complet desfundat. Minerul a meritat victo­ria“. Vasile Lazăr (Minerul): „Mi-a plă­cut cum a ştiut să lupte pentru vic­torie întreaga noastră formaţie.. Con­sider că rezultatul înregistrat se da­torează şi faptului că, mai mult ca niciodată, jucătorii noştri au respec­tat sarcinile ce le revin în teren“. Mircea David (observator federal): „Echipa gazdă s-a descurcat mai uşor în condiţiile grele în care s-a desfă­şurat partida. A tras mai mult la poartă şi victoria i-a revenit pe merit“. Jocul a fost condus cu competenţă de arbitrul bucureştean Victor Pă­­dureanu. MINERUL: Sziklay — Staudt, Cos­tin, Izghireanu — Szőke, Dan II — Cotroază, Ion C. Ion, Sima II, Bă­­luţiu, Drăgoi. __FARUL: Ghibănescu - Buzea, Tîl­vesc­ă, Fiorescu (Gref) — Neacșu­, Stancu — Gref (Bin­kösi), Bükdsi (B'­­betre), Ciocescu, Dinulescu, Vasilescu. I. CIORTEA — coresp. C.S.M.S. IAŞI - STEAGUL ROŞU­ BRAŞOV 2-0 (0-0) IAŞI 31 (prin telefon). Ca de obicei, cînd este vorba de fotbal, stadionul „23 August“ din dealul Copoului a fost ne­încăpător şi duminică, la întîlnirea din­tre­ C.S.M.S. şi Steagul roşu. Deşi echipa locală a terminat victorioa­să cu scorul 2—0 (0—0), întîlnirea nu a satisfăcut aşteptările. Ieşenii au lăsat de multe ori impresia că se acomodează mai greu cu terenul propriu decît ad­versarii. Este adevărat că, terenul a fost alunecos şi pe alocuri desfundat, însă acest inconvenient l-au avut în aceeaşi măsură şi fotbaliştii de la Steagul roşu. C.S.M.S. Iaşi a folosit formaţia de bază (aceeaşi echipă care în urmă cu o săptămînă a realizat la Oradea un pre­ţios rezultat de egalitate) dar care, in­explicabil, a manifestat lipsuri tocmai la capitolul omogenitate. Cu excepţia lui Ojoc, apărarea, ajutată în majoritatea timpului de către un mijlocaş, a fost totuşi nesigură, uşor penetrabilă, permi­­ţând oaspeţilor să-şi creeze multe faze favorabile. Şi dacă „stegarii“ n-ar fi ratat exasperant de mult, din situaţii optime de finalizare, rezultatul ar fi fost desigur altul. Totodată cel de-al doilea mijlocaş (fie că era vorba de Popescu sau Humă) dublat de unul din înaintaşi, nu a asigurat mijlocul terenului şi prin aceasta au lipsit atacul de mingi. Au fost dese ocaziile cînd Milea, Pop şi Matei au venit mult în urmă, pentru a culege balonul. In sfîrşit, lipsită de un coordonator în atac, formaţia gazdă a „realizat“ foarte multe schimburi de locuri care nu au avut însă nici un efect. Dacă aşa s-au petrecut lucrurile pînă în min. 77, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre finalul întîlnirii. Din acest minut cvintetul ofensiv ie­şean s-a impus printr-o serie de acţiuni, dovedind că el este capabil să realizeze şi faze clare, colective , în propria jumă­­tate a terenului, Matei a interceptat ba­lonul şi a trimis lung la Voica. Acesta l-a driblat pe Pescaru, deschizând în adîncime pe Pop, care de la 16 m în­­s­rie : 1-0. Oaspeţii dau imediat replică, iniţiind dese atacuri care provoacă emoţii, atit spectatorilor cit şi jucătorilor, dar cei care înscriu în continuare sunt tot gaz­dele. In minutul 87 Voicu îl găseşte mai­­ liber pe Matei, care schimbă jocul pe partea dreaptă, unde Constantinescu, a­­flat complet nemarcat, şutează puternic de la 18 m modificînd pentru a doua oară scorul, care rămîne astfel pînă la s sfîrşit. Brigada de arbitri din Craiova (­ Comşa, Alexandru şi Grigorescu) a con­dus bine formaţiile : C.S.M.S. IAŞI: Ojoc — Scarlat, Ţapu, Dragomirescu — V. Popescu, Ilumă (Danileţ min. 67) — Matei, Pop, Con­­stantinescu, Voica, Milea. STEAGUL ROŞU: Adamache — Cam­­po, Jenei, Nagy — Pescarii, Szigheti — Ilaşcu­, Scredai, Necula, Mészáros, Haidu. TIBERIU STAMA EUGEN URSU coresp. PENTanoNivtán Dan Ionescu învingător in „Cupa 1 Mai“ Concursul republican „Cupa 1 Mai“ a inaugurat activitatea competiţio­­nală de pentatlon modern din acest an. întrecerea, desfăşurată timp de cinci zile — de marţi pînă sîmbătă — a reunit la start pe cei mai buni pentatlonişti ai noştri, in frunte cu componenţii lotului olimpic, oferind un bun prilej, pentru constatarea nivelului de pregătire a sportivilor, învingătorul acestui prim concurs a fost cunoscut abia sîmbătă, la Călu­­găreni, după terminarea probei de cros, şi este Dan Ionescu, care nu toate probele a dovedit o constanţă remarcabilă, în general o bună pre­gătire, ocupînd pe merit primul loc. Cum era şi de aşteptat, Tomiuc a terminat învingător în proba de cros, obţinind cu timpul de 13:25,0 1285 p. El a fost urmat de Ştefă­­nescu­­ 13:50,0 (1210 p), Lichiardopol 14:20,0 (1120 p), Ţintea 14:25,0 (1105 p), Marinescu 14:29.0 (1093 p). Pe echipe, proba a revenit formaţiei Steaua I cu 3483 p, urmată de Steaua 11 - 3271 p, Casa Ofiţerilor Braşov - 2529 p. Clasamentul general individual are următoarea înfăţişare: DAN IONES­CU - 4701 p, Nicolae Marinescu - 4633 p, Gh. Tomiuc 4613 p, Dumitru Ţintea 4612 p, Victor Ştefănescu - 4304 p, Gavril Puşcaş — 4018 p, Ni­colae Lichiardopol — 3621 p şi Va­sile Balogh - 3180 p. Clasament pe echipe: Steaua I 13 658 p, Steaua II 12 626 p, Casa Ofiţerilor Braşov 8 932 D, C.S.O Craiova 3 536 p. (C. M.) Steaua şi Voinţa M. Ciuc învingătoare în primele meciuri (Urmare din pag. 1) Lörincz (4), Váradi II (4), Calamar (3), Biro (3), Tarcsi (2), Géza Szabó (2), Czarka, Petrescu. Voinţa — Amu­rul Gheorghieni 12—2 (1—0, 5—2, 6—0). Hocheiştii din Miercurea Ciuc au în­ceput meciul „tare“, au asaltat poarta lui Váradi , insă echipa din Gheor­ghieni s-a apărat bine. Jucînd fără claritate Voinţa n-a reuşit să instrie în prima repriză decît un singur gol, deşi a dominat majoritatea timpului. In repriza secundă meciul a fost mai echilibrat. Avîntul a egalat şi apoi Voinţa a luat conducerea, în min. 28 tabela de marcaj indica scorul de 3—1 pentru Voinţa, care continua să atace deschis, fapt bine folosit de jucătorii din Gheorghieni, pericu­loşi pe contraatac. In inferioritate numerică însă echipa Avîntul pri­meşte două goluri şi... soarta me­­ciului este decisă. In ultima repriză , Voinţa M. Ciuc joacă la adevărata ei valoare realizînd 6 goluri. Au mar­­­­cat: Takács­i (3), Andrei (3), Csiszer (2), Ciorba (2), Da­mir Hollo şi An-1­u; 1 (Voinţa). Lenard, Benedek (A- i vintui). Ştiinţa Bucureşti — Ştiinţa Cluj 4—2 (0-2, 2-0, 2-0). A fost cel­­ mai echilibrat şi cel mai frumos joc al primei etape. Deşi dominaţi în­­ prima repriză, clujenii au realizat contraatacuri foarte periculoase, reuş I­şind să înscrie două goluri prin Naghi şi Ötvös. După pauză, atacu­­­­rile echipei bucureştene sunt mai bine organizate şi la sfîrşitul reprizei scorul devenise egal (pentru . Ştiinţa Bucureşti au înscris: Rigo — min. 24 şi Niţă — min. 28). In ul­tima parte a intilnirii, Ştiinţa Bucu­­­­reşti a continuat să joace la fel de bine şi a înscris de două ori prin Ferenczi (min. 41) şi Niţă (min. 48). „ Cea de a doua etapă, disputată du­minică, a debutat la fel ca şi prima , cu un scor... astronomic: Steaua — Avîntul Gheorghieni 19—0 (4—0, 11—0, 4—0). Au înscris: G. Szabó (5), Şte­­fanov (4), Calamar (4), Váradi II (3), I Biro, Zografi şi Tarcsi. Ştiinţa Cluj — Steagul roşu Braşov 7—2 (2—1, 1—0, 1 4—1). Partidă viu disputată. Pînă în ultimele minute scorul a fost strins (3-2). In final studenţii s-au detaşat , realizînd diferenţa de scor în 4 min. Voinţa M. Ciuc - Ştiinţa Bucureşti I 6-1 (1—1, 2-0, 3-0). Cu excepţia pri­mei reprize Voinţa a dominat reali­­zind o victorie meritată.­­ Astăzi se vor disputa jocurile Vo­inţa M. Ciuc - Steagul roşu, Steaua — Ştiinţa Cluj şi Avîntul — Ştiinţa 1 Bucureşti.

Next