Sportul Popular, iunie 1963 (Anul 18, nr. 4248-4263)

1963-06-03 / nr. 4248

Ilie Popa a doborit recordul republican la 20 km marş­ a BRAŞOV 2 (prin telefon). După ce ,săptămîna trecută tînărul mărşăluitor II­LIE POPA (Steaua Bucureşti) a ■adoborît recordul republican în proba­­de 10 km, duminică — participînd la­­un nou concurs — el a reuşit să în­­­cheie cursa de 20 km în 1.34:15,0, re­zultat superior cu 19 sec. recordului republican deţinut de Nicolae Liga din 1955. Cu acest rezultat excelent Ilie Popa și-a realizat norma olimpică pentru întreg anul 1963. Pe locurile următoare s-au clasat : Nic. Toader 1.37:24,8; 1. Barbu 1.38:12,0; D. Roateș 1.39:44,0. în cursa de 3000 m plat Nicolae Mustață a realizat 8:56,6. C. GRUIA — coresp. regional S­teaua — campio­ana republicana la handbal masculin In ultimul meci Dinamo I Bucuresti — steaua 4 1 (2­0) MEDIAŞ 2 (prin telefon de la tri­­­m­isul nostru). — Devenită „tradiţio­nală“ pentru turneele finale ale cam­pionatului republican masculin de handbal, ploaia nu i-a „iertat" nici de această dată pe handbaliştii noştri fruntaşi, punînd la grea încercare pre­gătirea lor fizică şi tehnică. Ca şi la Sibiu, în prima parte a turneului final, ca şi anul trecut la Ploieşti, partida decisivă dintre cele mai bune echi­pe din ţara noastră, Steaua şi Di­namo Bucureşti s-a desfăşurat azi pe o ploaie măruntă şi deasă şi pe un teren complet desfundat. Cu toate acestea, iubitorii handbalului din Me­diaş nu şi-au dezminţit dragostea lor pentru acest sport şi au participat în număr mare la întreceri. Sîmbătă, în cea de a doua zi a retu­rului turneului final, au fost înregis­trate rezultate scontate. Dinamo Bucu­reşti a întrecut pe C.S.M. Reşiţa cu 16—6 (11—4), iar Steaua — cu por­tarul Tale într-o formă excelentă — ■a învins destul de greu pe Dinamo Braşov cu 7—1 (3—4). De reţinut că în min. 43 Dinamo Braşov conducea cu 4—3, dar pînă la sfîrşit, nu a mai reuşit să înscrie nici un punct. Parti­dele au fost conduse de I. Covaci (Bucureşti) şi, respectiv, G. Ludwig (Timişoara). Meciul hotărîtor pentru desemnarea echipei campioane a ţării a opus for­maţiile Steaua şi Dinamo Bucureşti. Handbaliştii de la Steaua se prezentau în acest meci cu un avantaj de două puncte (victoria din prima parte a turneului final) şi cu un golaveraj mai bun. In consecinţă, ei au adoptat o tactică de apărare, încercînd să ţină mingea ci­ mai mult în atac. în schimb, dinamoviştii au pornit chiar din primele secunde ale întîlnirii la ofensivă, străduindu-se să înscrie cu­ mai multe goluri şi să realizeze, deci nu numai victoria, ci şi o diferenţă de scor care să le permită ca la sfîrşi­­tul jocului să îmbrace tricourile de campioni. Dar, această satisfacţie a avut-o pînă la urmă echipa Steaua, care a ocupat locul întîi, la egalitate de puncte cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun, devenind astfel pentru prima oară campioană a ţării. Rezultatul final al jocului de azi a fost de 4—1 (2—0) pentru Dinamo. Cîteva cuvinte despre joc. Iniţia­tiva au avut-o handbaliştii de la Di­namo şi chiar în min. 2 ei realizează un gol frumos prin Hnat, care a şutat prin surprindere. Imediat Costache I este eliminat pentru 2 minute şi Steaua beneficiază de un avantaj nu­meric, însă nu reuşeşte să egaleze. Dinamoviştii continuă să atace, dar portarul Tale este într-o zi bună şi salvează goluri gata făcute. In min. 23 Coman scapă singur spre poarta lui Tale şi este faultat . Moser ratează lovitura de la 7 m. Pînă la sfîrşitul reprizei este de notat doar o singură fază : în min. 28 I. Ionescu aruncă la poartă dintr-un unghi dificil şi min­gea se odihneşte în plasa porţii lui Tale. După pauză Dinamo atacă şi mai puternic şi chiar în min. 32 Coman ridică scorul la 3—9 la otărul unui frumos contraatac. Se părea că Di­namo va reuşi să-şi păstreze titlul de campioană, dar — în min. 36 — un şut formidabil al lui Nodea spulberă speranţele dinamoviştilor. Scorul este acum 3—1. în min. 41 Hnat înscrie din nou (4—1). Pînă la sfîrşitul jocu­lui mai sînt de menţionat „bara“ lui Schmid şi faptul că 5 minute Steaua a fost în inferioritate numerică prin eli­minarea lui Totan, care l-a lovit in­tenţionat pe Moser. Dinamo atacă mereu fără să reuşească să înscrie, în timp ce Steaua se apără cu dîrzenie, organizat, şi nu mai primeşte niciun gol Partida a fost condusă de arbitrul Mihai Szucik (Reşiţa), în deschidere s-au întîlnit, pentru locurile 3—4, echipele Dinamo Braşov şi C.S.M. Reşiţa. Victoria a revenit echipei Dinamo cu scorul de 19—8 (5—4). Analizînd comportarea celor patru echipe în prima etapă a returului tur­neului final s-a hotărît ca fiecare formație să piardă jocul respectiv cu 0—6, drept urmare a acestui lucru, clasamentul arată astfel : ADRIAN VASILIU 1. Steaua București 6 4 0 2 81: 52 8 (coef. 1,55) 2. Dinamo Bucureşti 6 4 0 2 73: 49 8 (coef. 1,48) 3. Dinamo Braşov 6 2 0 4 57: 80 4 4. C.S.M. Reşiţa 6 0 0 6 56:110 0 Turneul final la handbal feminin RAPID BUCUREŞTI ŞI ŞTIINŢA TIMIŞOARA ÎNVINGĂTOARE CU ACELAŞI SCOR, ÎN PRIMA ZI ORADEA (prin telefon). — Astăzi au avut loc primele jocuri in cadrul turneului final feminin. In cele două partide echipele favorite au cîştigat. RAPID BUCUREŞTI—C.S.M. SI­BIU 13-6 (7-3). — Deţinătoarea ti­tlului a evoluat sub valoarea sa obişnuită şi a obţinut victoria mai greu decit arată scorul. Sibieneele au jucat cu mult curaj, au opus o rezistenţă dîrză, dar acţionind prea lent în atac au permis bucureşten­­celor ca din min. 15 (scor: 3-3) să se distanţeze. Au marcat: Boţan (6), C. Dumitrescu (2), Constantines­­cu (2), Oţelea, Coşug, Roth, respectiv Kielisch (2), Dandler, Draser, Birt­­helmer şi Reihl. A condus VI. Co­­jocaru-Craiova, cu scăpări care n-au influenţat jocul. ŞTIINŢA TIMIŞOARA—TRACTO­RUL BRAŞOV 13-6 (7-3). — Studentele au jucat în viteză, punind la în­cercare apărarea echipei din Braşov. Ele au acţionat pe un front larg, cu schimburi rapide şi derutante de mingi. Pînă in min. 10, apărarea Tractorului a rezistat (scor : 2-1 pen­tru Ştiinţa). Apoi, studentele au fost mai insistente în atac şi au înfrînt rezistenţa în apărare a braşovence­­lor. Au marcat : Nemeţ (4), Stef- Coţoiu (3), Gheorghiţa (3), Pann (2), Ziegler-Georgescu, respectiv Nako (3), Melinte (3). A arbitrat foarte bine V, Perenghian-Bucureşti. Luni se dispută jocurile etapei a doua a turului : Ştiinţa Timişoara— C.S.M. Sibiu şi Rapid Bucureşti— Tractorul Braşov. ILIE GHIŞA, coresp. reg. Scoruri strînse şi surprize în etapa de duminică • GLORIA — GRIVIŢA ROŞIE 6—6 • STEAUA — DINAMO 11—3 1 După trei ore de prezenţă... teme­rară — pe ploaie şi pe o vreme de loc prietenoasă — în tribunele stadionului din Parcul Copilului, spectatorii au plecat doar parţial mulţumiţi de evo­luţia celor patru echipe, care anun­ţaseră un cuplaj plin de promisiuni. In prima partidă, campionii au în­­tilnit formaţia metalurgiştilor, hotărî­­tă să lupte pentru un rezultat cit mai onorabil. O dorinţă care a fost înde­plinită, chiar peste aşteptări... Aceasta, pentru că Gloria a jucat mai bine ca In etapele trecute, a atacat curajos şi pentru că Griviţa Roşie n-a fost... Griviţa Roşie decit in ultimul sfert de oră, cînd linia de treisferturi şi-a gă­sit cadenţa. Cu atit mai inexplicabilă forma slabă a acestui compartiment într-o partidă în care Costel Stănescu a excelat, deschizînd prompt, cu pre­cizie fiecare balon. După o repriză de joc destul de în­­cîlcită, în care a avut şi avantajul vîntului, Griviţa Roşie n-a reuşit să obţină decît un avantaj de 3 puncte realizate de Ţibureac, care a transfor­mat o lovitură de pedeapsă. La re­luare, Chirvase se dovedește deosebit de inspirat şi „lucrează" o încercare pe care o finalizează Toma Anastase. Tot Chirvase reuşește să transforme spectaculos o lovitură de pedeapsă și Gloria conduce cu 6—3. Numai „per­spectiva" unei înfrîngeri a convins echipa campioană să deschidă jocul, să acţioneze cu mai multă orientare tactică. Şi, intr-adevăr, Griviţa Roşie a avut un „finiş" puternic care nu i-a putut aduce însă mai mult decît ega- » larea (Ţibureac — lovitură de pe-­­ deapsă) : 6—6. In cel de al doilea joc, Steaua a în-­­ trecut Dinamo după ce la pauză era­­ condusă cu 0—3. Meciul a plăcut mai­­ mult prin dîrzenia disputei decît prin a valoarea ei tehnică. Steaua a acţionat­­ mai clar, dar a rămas datoare în­­ ceea ce priveşte spectaculozitatea şi­­ jocul deschis, constructiv. Dinamo a­­ făcut o repriză bună şi are meritul * de a fi oferit spectatorilor mai multe­­ faze spectaculoase decît învingătorii.­­ Au înscris : Nica (lovitură de pedeap­­­­­ă) pentru Dinamo Și Penciu — în a mare formă — (două lovituri de picior­­ căzute), Ciuca­lău (încercare — trans­ , formată de Penciu), pentru Steaua.­­ Scor final : 11—3. Partida a avut, din­­ păcate, şi destule momente de joc , brutal, nesportiv, care au făcut nece­­r­sară eliminarea a patru jucători :­­ Graur şi Zlătoianu de la Dinamo,­­ Preda şi Căpuşan de la Steaua. DAN GIRLEŞTEANU­­ UNIREA — ŞTIINŢA TIMIŞOARA ^ 11—0 (9—0) ^ După o repriză albă (în care stu- j denţii timişoreni au ratat cîteva lovi- t­­uri de pedeapsă din unghiuri destul­­ de favorabile), echipa bucureşteană a­­ reuşit, la reluare, să valorifice pre-­­ siunea continuă exercitată asupra bu-­­ turilor adverse. Scorul a fost deschis d in min. 57 de Oprescu care a înscris,­­ prin surprindere, dintr-o poziţie foarte­­ dificilă, un „dropgol". Trei minute­­ mai tîrziu, Ţuţuianu a transformat —­­ chiar pe linia mediană a buturilor —­­ o lovitură de pedeapsă. In sfîrşit, în a min. 75, Bărăscu (ieri foarte activ şi­­ inspirat) a realizat o spectaculoasă­­ încercare la centru pe care Stoian a­­ transformat-o. După felul cum au jucat (in special , în repriza secundă) „uniriştii" meritau­­ să cîştige la un scor şi mai catego-­­ ric. Am reţinut jocul avîntat şi bine­­ orientat tactic, practicat de Teofilo-­­ viei, Ghica, Nistor, Ţuţuianu şi Ne­­­­delcu. Oaspeţii au jucat, în general,­­ confuz. Singurul care s-a „văzut“ a­­ fost Vanghele (repriza I). (T. St.). • Cluj, 2 (prin telefon). Ştiinţa­­ Cluj — Progresul 6—6 (6—0). înain­tările s-au angajat într-o dispută fără­­ orizont. Studenţii au înscris prin Ter­­böezi (două lovituri de pedeapsă).­­ După pauză, Progresul a jucat mai bine, dar n-a reuşit să obţină decât r egalarea. V. CACOVEANU, coresp. 1 • Iaşi, 2 (prin telefon). C.S.M.S. I Iaşi — Farul 6—0 (3—0). Scorul nu re­flectă întocmai situaţia de pe teren.­­ Ieşeni au avut iniţiativa tot timpul meciului. A înscris Maţievschi (două lovituri de pedeapsă).­­ GH. VASILIU, coresp. • Petroşeni, 2 (prin telefon). Şti­ I­­nţa Petroşeni — Rulmentul Bîrlad 6—0 (3—0). Joc de slab nivel tehnic. Ştiinţa a obţinut o victorie meritată , la capătul unei partide în care scorul trebuia să-i fie insă mult mai favo­rabil. Au înscris Manolache (lovitură de pedeapsă) și Zalma (încercare). I. ZAMORA şi N. TAUTU, coresp. Aspect din partida Steaua — Dinamo Foto : P. Romoşan A început asaltul normelor olimpice Sîmbătă şi duminică, pe poligonul Tunari, au continuat întrecerile din cadrul concursului internaţional prin corespondenţă organizat de DOSAAF (U.RS.S.) şi „Cupa oraşului Bucu­reşti". Şi în aceste zile au fost obţi­nute unele rezultate de valoare. Ne referim la cele de la armă liberă ca­libru redus 66 focuri culcat seniori, pistol viteză, pistol precizie, armă 3x30 focuri senioare şi pistol calibru mare. In mod deosebit s-au remarcat tră­gătorii G. Maghiar, N. Rotaru, Şt. Pe­­trescu, Gh. Enache şi Eda Baia care a cîştigat detaşat prob., de armă li­beră 3x30 focuri, senioare. Remarcăm, de asemenea, faptul că mulţi dintre trăgătorii noştri şi-au îndeplinit nor­mele olimpice. Printre aceştia se află G. Maghiar, T. Jeglinschi, A. Neagu, L. Giuşcă, N. Rotaru şi Şt­ Petrescu. Iată rezultatele : armă liberă cali­bru redus 3x30 jocuri, senioare, po­ziţia culcat: 1- Eda Baia (Ştiinţa) 292 p; 2. Jaciueline Zvonevski (Dinamo) , 288 p ; 3. Aurelia Nagy (Mureşul Tg. Mureş) 288 p. Poziţia in genunchi: 1. Eda Baia 286 p; 2- Iudith Moscu (Di­namo) 284 p; 3. Georgeta Şerban (C.S.M.S. Iaşi) 280 p. Poziţia in pi­cioare : 1- Eda Baia 260 p; 2. Maria Otz (Olimpia) 257 p; 3. J- ZvonevSchi 257 p- Pe trei poziţii: 1. Eda Baia 838 p; 2. Iudith Moscu 821 p; 3. Eva Hudera 816 p; pistol precizie: 1. T. JEGLINSKI (Dinamo) 553 p; 2. BRA­­TU NEAGU (Ştiinţa) 551 p; 3. L. GIUŞCA (Ştiinţa) 548 p; armă liberă calibru redus 60 focuri culcat, seniori: 1- N. ROTARU (Steaua) 592 p; 2. V­­ranturu (Dinamo) 586 p; 3. C. Cecati (C.S.M.S. Iaşi) 581 p; senioare: 1. Eva Hudera 573 p; 2- Ana Goreti (Olimpia) 572 p; 3. Constanţa Radu (Steaua) 571 p. Pistol calibru mare : 1- G. Maghiar (Dinamo) 582 p; 2. M. Dumitriu (Steaua) 577 p; 3. M. Roş­ea (Dinamo) 576 p. Talere aruncate din șanț: 1. Gh. Enache (Steaua) 292 t; 2. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 286 t; 3. A. Ionescu (Steaua) 278 t. Pistol vi­teză ; 1- ST. PETRESCU (Dinamo) 586 p; 2. G. MAGHIAR 584 p; 3- M. Roşea 583 p. întrecerile continuă azi, pe același poligon, la proba de armă militară 3x20 focuri. V. GORUN Primii învingători în „Cupa Sportul popular“ (Urm­are d­in pag. 1) bună a sportivelor de la Ştiinţa Bucu­reşti, clasate pe primele cinci locuri la paralele inegale şi pe primele patru­u bim­ii, în timp ce la masculin lupta pen­tru locurile dotate cu premii s-a dat intre dinamoviştii bucureşteni, gimnaştii de la Ştiinţa Bucureşti, Steaua şi Vagonul Arad. Am remarcat comportarea unor elemente tinere ca Elena Tuluri, Ana Moldoveanu, Cristina Doboşan, Petre Miclăuş, care alături de Sonia Iovan, Atanasia Ionescu şi Fr. O­rendi au do­vedit o formă bună. Primii şase clasaţi la fiecare aparat au primit premii oferite de ziarul nostru, de Federaţia de gim­nastică şi de întreprinderea „Loto-Pro­nospol“. Rezultate tehnice: FEMININ, paralele: Atanasia Ionescu 18.1­66 p.; Sonia Iovan 17.90 p; Uta Poroceamui 17.466 p; Elena Tutan 16.699 p; Cristina Doboşan 16,232 p; Ana Moldoveanu­ 15,833; bírna: Fiona Tutan 18,560 p; Atanasia Ionescu 17,899­­­; Sonia Iovan 17,766 p; Uta Poreceanu 16,633 p; Ana Moldoveanu 15,999 p; Mariana Ilie 15,499 p. MASCULIN: sărituri: Fr. Orendi 18,40 p; P. Mielăuș 18,30 p; Gh­. Stanciu 18,30 p; A. Szilagy 18,25 p; A. Csapó 18,00 p; Cernuşea 17,90 p; cal cu minere: Miclăuş 18,10 p; Orendi 18,05 ; Cernuşea 17,50; Anton Kadar 17,30; Silai­one­scu 17,00 p; Si­­mion 17,00 p.; inele: Miclăuş 18,10 p; Kadar 17,50 p; Orendi 17,50 p; Szilagy 17,40 p; Tohăneanu 17,00 p; Lisovschi 15,85 p. IERI, ÎN CATEGO SERIA­­ Siderurgistul Galaţi — Metalul Tîrgo­­vişte 0—1 (0—0) Carpaţi Sinaia — Ştiinţa Galaţi 3—0 (1-0) Prahova Ploieşti — I.M.U. Medgidia 0—2 (8—0) C.F.R. Paşcani — Progresul Brăila 1—0 (1—0) Foresta Fălticeni — Flacăra Moreni 2—0 (1—0) Flamura roşie Tecuci — Poiana Cim­­pina 1—3 (0—2) Rapid Focşani — Ceahlăul Piatra Neamţ 2—0 (0—0) CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE: Siderurgistul Galaţi — Foresta Fălticeni, Poiana Cîmpina — Ştiinţa Galaţi, Ceahlăul Piatra Neamţ — Prahova Ploieşti, Carpaţi Sinaia — Progresul Brăila, Flacăra Moreni — C.F.R. Paşcani, I.M.U. Medgidia — Flamura roşie Tecuci. Metalul Tîrgovişte — Rapid Focşani. SERIA A ll-A C.S.M. Reşiţa — C.S.M. Sibiu 1—0 (0—0) Metalul Bucureşti — Dinamo Obor 1—0 (0—0) Unirea Rm. Vîlcea — C.F.R. Roşiori 3—1 (3—1) Dinamo Piteşti — Tractorul Braşov 3—0 (2—0) Ştiinţa Craiova — Chimia Făgăraş 3—2 (3—2) Progresul Alexandria — Gaz Metan Mediaş 3—0 (2—0) Metalul Tr. Severin — Ştiinţa Bucu­reşti 3-1 (0—0) CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE : Metalul Bucu­reşti — Progresul Alexandria, Tracto­rul Braşov — C.S.M. Reşiţa, Chimia Făgăraş — Dinamo Piteşti, C.S.M. Si­biu — Ştiinţa Bucureşti, Gaz Metal Mediaş — Unirea Rm. Vâlcea. C.F.R Roşiori — Dinamo Obor, Ştiinţa Cra­iova — Metalul Tr. Severin. 1. Siderurgistul Galaţi 22 14 5 3 43:20 33 2. Metalul Tîrgovişte 23 12 4 7 43:1« 2» 3. Carpaţi Sinaia 23 10 5 8 32:27 23 4. C.F.R. Paşcani 23 11 3 3 32:36 25 5. Foresta Fălticeni 23 11 2 10 37:35 24 8. Prahova Ploieşti 23 10 4 3 30:31 24 7. Poiana Câmpina 23 9 4 10 30:37 22 8. Progresul Brăila 23 9 4 10 39:40 22 9. Ştiinţa Galaţi 23 3 4 10 30:25 22 10. Ceahlăul P. Neamţ 22 10 2 11 33:44 22 11. I.M.U. Medgidia 23 « 5 10 30:36 21 12. Flacăra Moreni 22 7 6 3 29:37 20 13. Rapid Focşani 23 9 2 13 24:39 18 14. FI. roşie Tecuci 23 5 4 14 29:47 14 1. Dinamo Pilesli 23 15 4 4 53:18 34 2. C.S.M. Reşiţa 23 13 4 6 61:27 30 3. C.S.M. Sibiu 23 13 3 7 45:32 23 4. Unirea Rm. Vâlcea 23 9 7 7 28:25 25 5. Chimia Făgăraş 23 11 2 10 40:38 24 6. Dinamo Obor 23 9 4 10 38:33 22 7. Metalul București 23 10 2 11 27:24 22 9. Ştiinţa Craiova 23 7 7 9 40:39 21 9. Tractorul Braşov 23 10 1 12 32:44 21 10. Stiinţa Bucureşti 23 8 5 10 32:44 21 11. Gaz Metan Mediaş 23 8 4 11 36:44 20 12. Progresul Alexandria 23 7 6 10 28:52 21 13. C.F.R. Roşiori 23 7 4 12 20:38 11 14. Metalul Tr. Severin 23 5 5 13 31:53 1­

Next