Sportul Popular, aprilie 1964 (Anul 19, nr. 4420-4436)

1964-04-02 / nr. 4420

un JOC DE VERIFICARE UTIL • Selecţionata categoriei A — Sarajevo 6-2 (2-1) O* selecţionată a categoriei A a susţinut ieri, pe stadionul august“, un meci de verifi­­în compania echipei Iugo­­ve Sarajevo. A fost o partidă care s-au marcat multe go­li unele din ele în urma fiinor­­ frumoase, iar rezultatul tal a fost favorabil fotba­­lștilor romîni, care au cîștigat 6—2, după ce au condus la 0 cu 2—1. Au­i amintit scorul meciului Titlu că orice partidă de fot­al se încheie cu un rezultat conseminat pe tabela de marcaj,­n cazul partidei de ieri, însă r­ezultatul a trecut pe planul al doilea, elementul principal con­­tituindu-i verificarea jucători­­or noștri, concluziile la care se poate ajunge după această partidă în legătură cu evolu­­ia lor. Am asistat la unele faze fru­m­ase și am putea completa ceasta remarcă subliniind că unii jucători s-au ridicat la va­loarea lor cunoscută, că au prac­­icat uneori un fotbal bun. Ne-au făcut, de pildă, combinaţiile rumoase efectuate la poarta Iversă, evoluţia lui Sasha, evreu lingă minge, plin de imbativitate, prezent întot­­auna în fazele de finalizare. A aplaudat — fireşte — cel al şaselea gol înscris de *călab, care a presărat pe im, în „slalomul“ lui irezis­­til, nu mai pu­ţin de 4 adver­­b­i, plus portarul. De aseme­­na, se poate spune, că Petru­ţii şi Constantin s-au co­­­rtat mulţumitor, apreciere ce s-ar putea face -i— even­­tal — şi despre Koszka, deşi acesta nu era pe deplin resta­bilit. Dar, o echipă are 11 jucă­tori, iar ieri a avut chiar 12, în min. 68 Ionescu înlocuindu-l pe Voinea. Ne-a putuit mulţumi jocul tuturor, ca şi evoluţia de ansamblu a echipei ? Nu pu­tem spune­­­a, deşi selecţio­nata noastră n-a avut un adver­sar care să-i pună probleme. Oaspeţii au constituit un par­tener „cumsecade“, care a prac­ticat uneori un fotbal plăcut prin precizia paselor, prin­­uşu­rinţa preluărilor şi a demarcă­rilor, dar care n-a forţat, n-a luptat pentru rezultat. Doar la 4-2 au încep­ut oaspeţii să se agite, cu intenţia vădită de a limita proporţiile scorului. Au fost momente cînd fotbaliştii iugoslavi, ieşind la atac ceva mai decişi, uneori chiar în in­ferioritate numerică, au surprins apărarea­­ noastră au pus-o în încurcătură, iar Mîndru, ce-i drept, neprotejat cu siguranţa obişnuită de Nunweiller III, Grea­vni şi Koszka, a primit cu multă uşurinţă cele două goluri. Departe de noi intenţia de a trage concluzii categorice după acest prim meci. Ar fi greşit, însă, aşa cum am relevat as­pecte pozitive, să trecem cu vederea faptul că deşi au evo­luat o serie de jucători frun­taşi, unii dintre ei au comis greşeli, au prestat un joc J. BERARIU C. MANTU (Continuare în pag. a 3-a) Pricălab în timpul „slalomu­­lui“ din minutul 76, cind a înscris cel de al şaselea punct al echipei noastre (Foto: I. Mihăică) imul concurs de amploare al înotătorilor - azimil acoperit Floreasca -dureşte sîmbătă şi duminică la competiţie importantă de­­ a anului. Este vorba de o finală a concursului rept­­can de primăvară în bazin acoperit. Vor lua startul înotă­tori şi înotătoare invitaţi de ‘Z.IC.N. pe baza rezultatelor în­­registr­ate in etapa I a con­cursului. cinala C.C.E. la handbal feminin R­apid Bucureşti — I. F. Hălsinger, simbătă la Televiziune Televiziunea romina va trans­­mite de la Bratislava, desfăşu­­area partidei Rapid Bucureşti — I. F. Hälsinger (Danemarca). Transmisiunea începe la ora 15.55 (ora Bucureştiului). ›HH £2 ›­­­H › HH › › ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVA • ACTUALITATEA SPORTIVĂ O ECHIPA ROMÂNEASCA DE FOTBAL ÎN IRAN O combinată Rapid Bucureşti — Petrolul Ploieşti va întreprinde între 20 aprilie — 6 mai un turneu în Iran. Fotbaliştii ro­­mâni vor disputa 3 sau 4 meciuri. MECI DE VERIFICARE A BOXE­RILOR DIN LOTUL OLIMPIC B Componenţii lotului olimpic B îşi continuă pregătirile. In zilele de 2, 3 şi 4 aprilie vor avea loc o serie de reuniuni î­n oraşele Hune­doara, Deva şi probabil Cugir. In acest turneu de verificare, „olimpicii" vor întilni, în meciuri cu decizie, pugilişti din Capitala şî din ţară. „CUPA DINAMO" — PRIMUL CONCURS DE TIR CU CARACTER REPUBLICAN Mîine, cu începere de la ora 9, fruntaşii ti­rului din ţara noastră, în frunte cu componenţii lotului olimpic, iau loc pe standurile de tra­gere de l­a poligonul Tunari în tradiţionalul concurs republican „Cupa Dinamo“, li vom vedea la lucru, printre alţii, pe I. Sîrbu, I. Dumitrescu, St. Petrescu, Gh. Enache, I. Trip­şa, M. Ferecatu, T. Ciufu, M. Dumitriu, V. Atanasiu. Iată programul întrecerilor de mîine : pistol precizie, talere aruncate din şanţ manşa I, armă liberă calibru redus 60 de focuri culcat seniori, senioare, juniori şi junioare. PROGRESUL — ŞTIINŢA TIMI­ŞOARA 6—3 (0—3), LA RUGBI Ieri, pe stadionul Progresul, s-a disputat meciul Progresul — Ştiinţa Timişoara, din ca­­drul celei de a IV-a etape a campionatului republican. După o repriză în care au avut mai multă iniţiativă, timişorenii au reuşit să ia conducerea prin punctele realizate de Van­­ghele (încercare — min. 39). După pauză, Şti­inţa nu insista însă în atac şi manifestă evidente scăderi în ceea ce priveşte pregătirea fizică. Jucătorii Progresului profită, îşi organizează mai bine jocul şi domina teritorial, reuşind sâ obţină victoria prin cele două lovituri de picior căzute, realizate de Alexandrescu (min. 65 şi 74). Scor final : 6—3. Bun arbitrajul lui Ştefan Cristea. ·HH H ei 0 Ph cn ‚ W 1HH ■J Ρ P H U › PROLETART DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! "gan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Româna XX-Nr. 4420 Joi 2 aprilie 1964 4 pagini 25 bani Simiard, in sala noreasca Voinţa Bucureşti—Vörös Meteor Budapesta in finala feminină a „CCE“ la tenis de masă Inaugurată acum cinci luni, prima ediţie feminină a „Cupei campionilor europeni“ la tenis de masă a ajuns la ultimul act : finala. Cinstea de a-şi disputa partida decisivă pentru cuce­rirea trofeului revine formaţii­lor Voinţa Bucureşti şi Vörös Meteor Budapesta, iar gazdă va fi sala Floreasca din Capitală. Aici îşi fac ultimele antrena­mente fetele noastre, Maria Alexandru, Ella Constantinescu, Geta Pitică, Eleonora Mihalca şi Maria Tompa. Dintre aceste ju­cătoare va fi ales trioul care va susţine sîmbătă, cu începere de la ora 18.30, partida cu spor­tivele maghiare. Lotul oaspet aşteptat pentru vineri la prînz, va cuprinde pe fosta campioană continentală Eva Fi­ldy, pe experimentata Ilona Kerekeş şi probabil două jucătoare mai tinere, Hegedűs şi Grigassy. Primele sunt spor­tive cunoscute, cu un palmares valoros care le recomandă sufi­cient. Hegedűs este mai mult apărătoare, în timp ce Grigassy este o atacantă prin excelenţă. Deci o formaţie redutabilă şi hotărîtă să-şi joace toate şan­sele. O dovadă în plus a aten­ţiei care este acordată disputei de la Bucureşti de către echipa maghiară o constituie şi faptul că pe lingă antrenorul lui Vörös Meteor, Karoly Ilkay va mai face deplasarea şi antrenorul fe­deral Ferenc Sido. Cu toată seriozitatea este pri­vită această întrecere şi de echi­pa română. Voinţa va conta pe aportul maestrelor emerite Ma­ria Alexandru şi Ella Con­s­tan­ti­ne­scu care împreună cu Geta Pitică, Eleonora Mihalca şi Mar­ta Tompa alcătuiesc o formaţie de certă valoare. Rezultatele ob­ţinute de Maria Alexandru şi Ella Constantinescu în ultimele concursuri internaţionale, ca şi puterea deosebită de luptă a tuturor ne dau speranţa că trofeul va rămine la Bucureşti. Este o dorinţă care poate fi îm­plinită, spre satisfacţia iubito­rilor sportului de la noi. MARIA ALEXANDRU Văzută de Neagu Rădulescu Zile de vacanţă Acum, în zilele vacanţei de primăvara, Palatul „cravatelor roşii“ din Capitală seamănă cu un imens stup de albine. Pio­nierii aleargă voioşi prin soare, printre aleele proaspete cu flori abia ieşite din seră. Zum­zetul lor nu conteneşte o cli­pă. De dimineaţă pînă seară mii de pionieri se întrec în a culege cît mai mul­te victorii. Compe­tiţia principaă : „Cupa de primăva­ră" organizată în cadrul Spar­­tachiadei republicane. Cine participă ? îşi dispută întîietatea cei mai buni pio­nieri (la sport şi la învăţătură) din Bucureşti. Cîte 170 de atleţi, gimnaşti şi şahişti din fiecare raion. Cupa se va înmîna la sfîrşitul săptămînii cînd vor avea loc finalele. Cui ? Greu de spus. Favoriţi sînt şi „cra­vatele roşii" din raionul 23 Au­gust şi pionierii „Griviţei Roşii" şi reprezentativele celorlalte raioane. De aici şi ardoarea în­trecerilor din aceste zile fru­moase de vacanţă. Vor învinge, desigur, cele două gemene : PREGĂTIREA ŞI AMBIŢIA ! Să vedem acum ce fac cei­lalţi pionieri care, în această vacanţă plină de soare, vin la Palatul din dealul Cotroceni cu sacoşele doldora de echipa­ment sportiv ? Fotbaliştii, spre exemplu, se antrenează intens (individual şi la două porţi) în vederea începerii returului campionatului orăşenesc de co­pii. Echipele de vo­lei (băieţi şi fete) au întins filmul pes­te fostul patinoar de acum o lună şi trag din orice poziţie... Tot din orice poziţie trag şi sportivii secţiei de tir a Palatu­lui. Iubitorii sporturilor aplica­tive — aeromodeliştii, radio­amatorii şi navomodeliştii — se pregătesc şi ei pentru noul se­zon. La fel... uite, acum trebuia să vorbesc despre amatorii de drumeţie. Dar, pot ? N-am gă­sit măcar unul din ei ! Toţi sunt plecaţi ! Ba la Braşov, ba cu maşinile în jurul Capitalei, ba în cine ştie ce oraş din ţară. Doar sunt zile de va­canţă !... V. TOFAN INSTANTANEE • ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ TINERI ŞI TINERE! Participaţi un număr cit mai mare la întrecerile primei etape a Spartachiadei republicane ! Prea puţine fete fac sport la F. R. B.! Ne aflam, nu de mult, in sala Casei de cultură a tinere­tului din raionul 23 August, unde se desfăşura festivitatea de deschidere a Spartachiadei republicane. Din bogatul pro­gram prezentat de asociaţiile din această parte a Capitalei s-au desprins cîteva puncte de atracţie, printre care şi acela al evoluţiei gimnastelor de la Fi­latura romină de bumbac. Tine­rele gimnaste ale asociaţiei sportive F.R.B. dădeau dovadă nu numai de o bună pregătire ci şi de aptitudini remarcabile pentru această frumoasă ramu­ră sportivă. Ne-am pus atunci întrebarea : oare cite fete pract­ică gimnastica la F.R.B.? Pen­tru a primi răspuns, ne-am de­plasat zilele trecute la această mare întreprindere bucureştea­­nă... Ne aştepta o surpriză neplă­cută. Formaţia pe care o aplau­dasem era singura... mostră din toată fabrica. Mai mult, am aflat că asociaţia sportivă F.R.B. nu are măcar o secţie de gimnastică! Cercetind buge­tul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei am găsit la diferite capitole sume mai mari sau mai mici pentru susţinerea acti­vităţii secţiilor de handbal, vo­lei, fotbal, atletism, tir, turism etc. Dar de urma gimnasticii tot n-am dat. Am rămas la fel de nedume­riţi şi după explicaţiile pe care ni le-a dat preşedintele asocia­ţiei sportive, tov. Stelian Pave­­lescu. Toate „argumentele“ pe care ni le-a furnizat („nu avem o sală corespunzătoare“.......,nu avem instructori“.......acest sport n-are suficienţi amatori la noi“ etc.) n-au avut darul să ne con­vingă. Este şi normal. Ne g­e­­deam: cum s-au pregătit gim­nastele care, reprezentind aso­ciaţia F.R.B. la o serie de com­petiţii de mase au obţinut re­zultate remarcabile, ca — de pildă — locul I pe raion la ultima ediţie a Spartachiadei de iarnă a tineretului ? Noi cre­dem că dacă la F.R.B. a fost posibil să se creeze o echipă bună de gimnastică (şi asta da­torită in mare măsură profesoru­lui de­ educaţie fizică C. Alexan­drescu), cu puţin efort din par­tea consiliului puteau fi atrase mult mai multe fete în practi­carea acestui sport. Printre al­tele, a lipsit şi iniţiativa unei popularizări mai largi, prin de­monstraţii în cadrul numeroa­selor manifestaţii cultural-artis­­tice ce au loc deseori aci, sau prin invitarea unor gimnaste fruntaşe de la cluburile bucu­­reştene, care să exemplifice in faţa muncitoarelor textiliste fru­museţea gimnasticii. Această meteahnă — lipsa rezervelor — se mai manifestă la F.R.B. şi în alte sporturi. De pildă, la volei şi handbal. La aceste discipline există echipe reprezentative ale asociaţiei, T. RABSAN , N. MARCAN (Continuare in pag. a 2-a) Gimnaştii de la Şcoala sportivă de elevi din Piteşti se pregătesc asiduu pentru finalele şco­lilor sportive de elevi care vor avea loc in curind la Ploieşti. Gim­naştii piteşteni sunt dor­nici să reprezinte cu succes oraşul lor în această im­portantă competiţie din cadrul Sparta­chiadei republicane. In fotogra­fie, gimnasta Ma­riana Duiiu (an­trenor Elena Voro­­venci), elevă in cl. a VIII-a, exersind la­brină. Foto : I. Feteanu corespondent

Next