Sportul Popular, iunie 1964 (Anul 19, nr. 4453-4470)

1964-06-01 / nr. 4453

V­ICTORIE ȘI LA SOFIA! ROMÂNIA—BULGARIA 1-0 (1-0) VICTORIE ! Meciul dintre reprezen­tativele olimpice ale R.P. Romine și R.P. Bulgaria s-a încheiat cu un re­zultat favorabil echipei noastre: 1-0, prin golul înscris în min. 41 de mijlo­cașul Koszka. Astfel, în cele două me­ciuri, echipa olimpică română a obţi­nut o victorie clară, totalizînd un scor de 3—1 şi calificîndu-se astfel pentru turneul final al Jocurilor Olimpice de la Tokio, în dorinţa de a vă completa impresiile căpătate în timpul ascultării sau vizionării pe micul ecran a acestui meci dramatic, aidoma celui disputat la Torino între România şi Danemarca vă transmit impresiile culese ,pe viu" ieri, pe stadionul „Vasil Levski“ din Sofia. Mai intii, citeva lucruri in legătură cu atmosfera dinaintea importantei in­tîlairi fotbalistice. L­a sosirea delegaţiei noastre la Sofia am aflat lucruri inte­resante despre pregătirile echipei bulga­re. Astfel, formaţia gazdă a susţinu­­o serie de jocuri de verificare în com­pania unor echipe de talie internaţio­nală, cit şi cu echipe divizionare. An­trenorul Ormandjiev, pe baza conclu­ziilor trase după vizionarea meciului de la Bucureşti, a făcut retuşuri in­formaţie, întărind-o cu două extreme redutabile : Todorov şi Al. Vasilev, ju­cători activi, tehnici şi foarte buni şu­­teri. „Bulgaria trebuie să ostige la două puncte diferenţă şi să se califice astfel de la trimisul nostru pentru Tokio". Aceste cuvinte leam au­zit peste tot, de la majoritatea specia­liştilor bulgari, a reprezentanţilor fe­deraţiei bulgare, a iubitorilor de fotbal din Sofia. Iată, de altfel, şi citeva declaraţii culese înainte de începerea partidei: Ormandjiev, vicepreşedinte al federaţiei şi antrenor principal al echi­pei olimpice a Bulgariei : „Vom invin­­ge sigur cu 3—1“. Vurov, fundaş cen­tral al echipei bulgare: „Stocat este dificil. Echipa României este puternică, dar noi vom ciştiga cu 3—1. Avem toate condiţiile: teren, spectatori“. Zia­­rişti de la „Rabotnicesko Delo“ şi „Narodon Spori“. „Scorul int­lnirii” special, V. Grădinarii R. P. BULGARIA : Deianov — Sa­­lainanov, V'utov, Stoinov, Gaganelov — Penev, Dimitrov — Todorov, Diş­­kov, Kotkov, Vasilev. De la început fotbaliştii bulgari a­­tacă în trombă, iniţiind atacuri peri­culoase la poarta lui Suciu. Aplicînd indicaţiile primite, fotbaliştii noştri temperează ritmul şi fac ca echipa gazdă să intre intr-un joc mai lent. Apărarea noastră funcţionează „cea­sornic“, reuşind să clarifice cu calm şi siguranţă situaţii dificile. Totuşi, Kotkov şi Vasilev au fost pe punctul de a înscrie, dar au ratat. De altfel, repriza I se caracterizează printr-o manor șutează prin surprindere. Min. 13: un șut puternic al lui Vasilev tre­ce pe lingă bara transversală. Domină insistent echipa gazdă. In min. 20, la un fault al lui Ivan, Kotkov şu­tează, dar balonul trece de puţin pe lingă bară. In această repriză Greavu este depăşit uneori de Vasilev, foarte periculos prin driblingul său. Jucă­torul bulgar reuşeşte în min. 26 să creeze o situaţie periculoasă la poarta noastră. In min. 30 se acordă un fault la marginea careului nostru. Kotkov execută lovitura l­beră, Suciu greşeşte şi din buchetul de jucători spre Va­silev, care trimite precis spre poarta goală. Koszka, la post, salvează dega­­jînd cu capul un gol ca şi făcut. In min. 34 Suciu iese inoportun şi Grea­vu reuşeşte cu greu să trimită balo­nul in corner. Cu toată dominarea in­sistentă a jucătorilor bulgari, românii calmează jocul şi un minut mai tirziu atacul nostru construieşte o acţiune de toată frumuseţea. IN MIN. 41 UN CONTRAATAC ROMANESC: IONES­­CU, VENIT PE DREAPTA TRIMI­TE MINGEA PARALEL CU POARTA. DEIANOV RESPINGE DEFECTUOS. TOATA APĂRAREA BULGARA, IN­CLUSIV CENTRUL ÎNAINTAŞ KOT­KOV, ESTE MASATĂ IN CAREU, DAR KOSZKA. VENIT DIN URMA, SUTEAZA IMPARABIL: 1—0 PEN­TRU ECHIPA OLIMPICA A R. P. ROMINE. Din această clipă formaţia noastră începe să domine, să păstreze mai mult mingea. Ce păcat insă că în min. 43 Ionescu, primind o pasă splen­didă de la Sorin Avram, dar venitul în plină viteză, trage pufin peste bara transversală. Repriza a doua se caracterizează prin contraatacuri iniţiate- cînd de o echipă, cînd de alta. Bulgarii caută să fructifice situaţiile favorabile pe care şi le creează (în min. 63 şi 69), dar nu reuşesc, din cauza apărării ferme a echipei noastre. Atacul echipei ro­mâne se bizuie mult pe Constantin şi Sorin Avram. Dominarea este alterna­tivă, se joacă mult pe extreme, de am­bele părţi. Gazdele încearcă să practi­ce un joc în viteză, dar nu reuşesc deoarece fotbaliştii români, bine diri­jaţi de Constantin la înaintare şi de Nunweiller III şi Suciu în apărare, reuşesc în permanenţă să le tempereze (Continuare in pag. 2 -3) Cinci minute după meci VAN DEN LEEUWEN, arbitrul meciului: „Românii au aplicat excelent tactica pe care şi-au pregătit-o. Apă­rare fantă, cu unele contraatacuri care au pus in derută apărarea echi­pei gazdă. Roat­m joacă intuitiv şi au două extreme valoroase. A fost un meci dificil de tu­bu­rat, dar n-am avut probleme“ ORMANDJIEV: „Oaspeţii s-au axat pe un joc defensiv, au încetinit ritmul de joc, contrid pe contraatacuri, o­­rientare ce le-a reușit pe deplin, adu­­cîndu-le in cele din urmă succesul. Noi, bulgarii am­­avut citeva ocazii pe care le-am ratat însă. Golul înscris de romini în min. 41 a creat o anumi­tă stare psihologică in raidurile echi­pei bulgare. Ea a încetinit vizibil rit­mul, ratînd in continuare situaţii fa­vorabile. Apărarea noastră a fost ne­sigură şi insuficient de stabilă. Din echipa romina mi a plăcut Nunweiller III, care deşi a fost rănit in prima repriză a dat dovadă de un adevărat spirit de echipă, aş spune de eroism, jucind o întreagă repriză — a doua — accidentat. Echipa romină a meritat pe deplin victoria. Ea se datorează tocmai bunei orientări în atac şi la apărare. Felicit pe toţi sportivii romini pentru succesul obţinut la Sofia şi le urez din toată inima o comportară bună în cadrul turneului final al J.O. de la Tokio. Sper ca echipa română să facă în capitala Japoniei o figură frumoasă, aşa cum a dovedit la Sofia“. KOSZKA: „Sunt mulţumit şi nespus de fericit că echipa noastră a ci­şti­gat astăzi la Sofia. Satisfacţia mea e ca atit mai mare, cu cit am înscris astăzi primul tren gol intr-o partidă inta na­ţională. Fireşte, mă bucur că acest gol a adus la Sofia o preţioasă victor­­ie pentru culorile R.P. Româno. Îmi preună cu toţi colegii de echipă, ne vom pregăti cu aceeaşi asiduitate pe­n­­tru viitoarele întilniri". CONSTANTIN: „A fost un meci foarte dificil. Orientarea noastră tac-­ tică a reușit să dea peste cap inarm­­area bulgară“. IVAS DELCEV, de la ziarul „Obc­­ sestven Front“ : „Victoria rontinihA este meritată. Ei au cişligat fără echit (Continuare in page 2—3) După cum se ştie, în turneul fi­nal olimpic de fotbal de la Tokio vor participa la echipe. Pînă în prezent, dintre acestea se cunosc : 8 . Iugoslavia (cîştigătoarea ulti-i­mei ediţii a J.O. de la Roma), 2. Japonia (fara organizatoare), 3. R.A.U., 4. Maroc, 5. Ungaria, 6. Argentina, 7. Mexic, 8. R. P. RO­MINA. Celelalte 8 formaţii vor fi­­ cunoscute după desfăşurarea ur­mătoarelor partide : EUROPA — Italia sau Polonia, U.R.S.S. sau R.D.G. şi Cehoslovacia sau Grecia; AFRICA — Tunisia sau Ghana ; ASIA­­ — India sau Iran ; Indone­ zia, Tailanda sau R.P.D. Coreea­­­nă; Vietnamul de sud sau Coreea­­ de sud; AMERICA DE SUD Ș­I Peru sau Brazilia. Autorii victoriei lată-i pe componenții reprezentativei noastre olimpice și pe antr­e­g­ru­s : Constantin (căpitanul echipei), Suciu, Greavn, Nunweiller III, C. Dan, Iran; rindul tie­an Ploieşteanu (antrenor principal), Gh­eorghe Ola (antrenor secund) ____________________________________________________ PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! Organ al Uniunii de Cultura Fizică şi Sport din R. P. Romina Anul XX - Mr. 4453 ★ Luni 1 iunie 1964 * 4 pagini 25 bani TELEGRAMĂ Sîntem nespus de fericiţi după această victorie, care ne-a adus calificarea în turneul final al J. O. de la Tokio. Succesul obţinut astăzi îl închinăm celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist. Ne luăm angajamentul să ne pregătim şi pe viitor cu sîrguinţa sporită, pentru ca, alături de ceilalţi sportivi, să aducem noi victorii mişcării sportive din scumpa noastră patrie. ECHIPA REPREZENTATIVĂ OLIMPICA DE FOTBAL A R. P. ROMÎNE Este clar. Vom învinge la două puncte diferenţa“. ...Cu aceste „pronosticuri“ echipa noastră a început jocul la ora 17:55 pe stadionul „Vasil­­­evski“, în faţa a peste 50.000 de spectatori. Intre aceştia se aflau numeroşi turişti din ţara noas­­­tră. Iată echipele care s-au aliniat la fluierul arbitrului olandez Van Den Leeuwen : ROMÂNIA: Suciu— Ofreavu, Nij­­weiller III, C. Dan, Ivan — Jenei, Koszka — Sorin Avram, Constantin Ion Ionescu, Creiniceanu, dominare accentuată din partea gazde­lor, care nu reuşesc să fructifice cele 3—4 situaţii favorabile lor, din cauza jocului prompt al apărării noastre. Cu toată ofensiva olimpicilor bulgari, cei care înscriu sînt romînii. In această repriză ei au iniţiat contraatacuri pe­riculoase pe partea lui Sorin Avram, obligînd pînă la urmă apărarea gazdă să cedeze. Iată citeva momente din prima re­priză a meciului, caracterizată de un dramatism rar întîlnit. Lovtura de în­cepere o au bulgarii. Min. 7: Sala­ Din toată inima, felicitări! Ieri, cu sufletul la gură — după cum se spune — am ur­mărit, la radio sau televiziune, desfăşurarea meciului care a adus echipei noastre o nouă vic­torie şi calificarea în turneul fi­nal de fotbal al Jocurilor Olim­pice de la Tokio. Pînă şi cores­pondenţii noştri, atit de conşti­incioşi duminică de duminică, au... amînat transmisia cronici­lor de la meciurile din ţară, pînă după fluierul final al arbi­trului Van Den Leauwen. Aşadar, băieţii noştri ne-au adus o mare satisfacţie, învin­­gînd pe olimpicii bidgari şi la ei acasă, după un joc în care au făcut risipă de energie şi în care s-au dăruit din toată inima luptei sportive pentru culorile scumpei noastre patrii. Fotbaliştilor, antrenorilor şi celorlalţi tovarăşi care au con­tribuit la acest frumos succes, felicitări din toată inima! Ii aşteptăm cu bucurie să se întoarcă acasă şi, ca şi ei, dorim­ noi succese, de astădată la tur­neul final de fotbal de la Tokio! SPORTUL POPULAR Alte succese ale sportivilor români ATLETISM Iolanda Balaş învingătoare în concursul internaţional de la Ha­gen (R. F. Germană) cu o perfor­manţă excelentă : 1,87 m. Două noi recorduri republicane în concursul din Capitală : Mihai Calnicov-Simionescu 7,74 m la lun­gime şi Petre Astafei 4,55 m la să­ritura cu prăjina. HALTERE In „Cupa Dunării”, Lazăr Baro­­ga pe locul I la categoria semi­grea. LUPTE Reprezentativa de lupte clasice a R.P. Romíné a întrecut echipa R.D. Germane. SCRIMĂ Echipa de floretă fete a R.P. Ro­míné pe locul I în marele turneu internațional de la Berlin. Olga Orban-Szabo pe locul doi la individual.

Next