Sportul Popular, noiembrie 1964 (Anul 20, nr. 4549-4565)

1964-11-02 / nr. 4549

COMENTARIUL ETAPEI - ____ t I I ^ V . -U : 1 C_Zl. „1 .1. . t An upă vreme îndelungată, echipele noastre de fotbal de categoria s-au prezentat duminică la „stări“ în totalitatea lor, redind cam­pionatului o desfăşurare normală, mult aşteptată de iubitori fotbalului. Şi ea de mult a fost aşteptată această „reluare“ ne-o dovedeşti afluenţa publicului — tu tot timpul neobişnuit de rece pentru acest începu de noiembrie —, în special, in provincie inregistrindu-se asistenţe­­record. Cum au răspuns fotbaliştii noştri la nerăbdarea, la dragostea cu care au fost aşteptaţi ? Au fost şi unele aspecte pozitive în această etapă ca, de pildă, jocul bun al Ştiinţei Craiova, încercarea de a juca la nivelul lor a echipelor Steaua şi Petrolul, comportarea meritorie a Steagului roşu in partida cu Dinamo Bucureşti. Alai trebuie notat că într-un meci de luptă, cum a fost acel de la Craiova, sportivitatea a stat totuşi pe primul plan. Şi aceste lucruri, fireşte, ne bucură. Dar caracteristica etapei este alta. Ceea ce a ieşit în relief in jocu­rile de ieri au fost slabul nivel tehnic al partidelor şi, mai ales, jocul dur, obstrucţionist al unor fotbalişti. Din acest punct de vedere întrlnirea Progresul — U.T.A. a stabilit un adevărat record. Nu ne amintim să fi văzut un meci cu atîtea faulturi, cu atitea iregularităţi, cu un nivel de joc atit de scăzut. Necorespunzătoare a fost şi partida de la Iaşi : C.S.A­.S. — Dinamo Piteşti. „întîlnirea a dezamăgit — ne-a transmis tri­misul ziarului — ea a fost departe de categoria A“. Piteştenii, în special, au recurs la toate „mijloacele“ pentru a nu pleca învinşi de pe teren. Au jucat dur, au recurs la obstrucţii, au bruscat arbitrul, „remarcindu-se" în această direcţie jucătorii Valcan, Matache şi Olteanu. Şi nu este pentru prima oară cind Dinamo Piteşti pune accentul pe jocul dur, în­­cercînd în felul acesta să suplinească lipsurile tehnice. Dar, deşi lucrul acesta a mai­ fost remarcat în cronici, nici conducerea echipei Dinamo Piteşti, şi nici Federaţia n-au acţionat ferm. Iar rezultatele se văd... Nici celelalte meciuri nu ne-au oferit prea multe motive de satis­facţie. La Oradea, meciul Crişul — Farul a avut scăderi de ritm, in plus jucătorii manifestînd ineficacitate în faţa porţii. La Braşov, Dinamo, cam­pioana ţării şi reprezentanta noastră în C.C.E. a fost de nerecunoscut. In această etapă publicul a aşteptat cu totul altceva de la fotbaliştii­­ noştri fruntaşi. Se pune întrebarea: ce fac antrenorii ? ce fac sportivii ?­­ Ei sunt datori faţa de publicul nostru spectator, ei trebuie să manifeste m­­ai multă exigenţă în pregătire, ei trebuie să depună toate eforturile ,­­ Dintru a fi la înălţimea aşteptărilor. D Steagul roşu —Dinamo Bucureşti 3-1 (2-0) BRAŞOV I (prin telefon de la trimi­sul nostru). — Helenio Herrera, antre­norul lui Internaţionale, şi-a petrecut­­weekend-ul la Bucureşti şi la Braşov, pentru a-i studia pe dinamovişti, dar pînă la urmă a văzut mai mult jocul tomandierei Rosa“ (Steagul roşu), l­a Braşov, „stegarii“ au obţinut o Victorie clară, conaptrînd cu 3-0 pînă în min. 89, cînd Nunweiller IV, supărat pe lipsa de forţă­ a înaintaşilor bucu­­reşteni, s-a avîntat în careul advers, a primit o pasă de la Popescu şi a în­scris golul de onoare. Jocul a început cu atacurile gazdelor, care au scos la iveală prospeţimea ex­tremelor (mereu peste adversarii direcţi pînă la fluierul final). Dinamo a în­cercat să echilibreze jocul, dar înaintaşii — poveste veche ! — au pierdut (cu ex­cepţia lui Nunweiller VI) toate duelu­rile. In min. 12, braşovenii deschid sco­rul. Fundaşul central Campo avansează nestingherit şi şutează de la 20 m în bara laterală. Mingea revenită în te­ren este reluată —iată probleme— de .Gane : 1—0. Stimulaţi de gol şi de... tradiţie (la Braşov Dinamo n-a cîştigat de peste trei ani), „stegarii" forţează jocul. Extremele atacă pe tuşă, mărind spaţiile dintre apărătorii adverşi, iar in mijloc, Năftănăilă şi Gane combină subtil, sprijiniţi de Pescaru, — în exce­lentă dispoziţie cu ochiul său număr 15" pe spate. In m­în. 25. Steagul roşu e pe punctul de a mări scorul, dar Ha­­şoti, scăpat singur, trage în Uţu. Con­traatacurile dinamoviste sînt lipsite de forţă. Varga (depăşit de ritm) şi Fră­­ţilă (lipsit de nerv) sînt dominaţi şi pe sus şi pe jos de Jenei şi Campo.­­Totodată, încercările de pătrundere ale lui Pîrcălab sînt oprite chiar din start de către Nagy, astfel încît extremul dreapta se limitează la cîteva centrări lipsite de orice pericol pentru careul dominat cu o uimitoare uşurinţă de Haidu. In această perioadă, Gergely "a” fost printre puţinii dinamovişti care au făcut faţă ritmului de joc, împingînd atacul prin cîteva curajoase acţiuni pe cont propriu. In min. 27 Frăţilă ratează o centrare­­şutată a lui Gergely, ridicînd mingea peste bară. Braşovenii continuă să domine jocul, Ivăncescu, profitînd de desele intrări în teren ale extremei improvizate Nun- Weiller VI, participă la atac, susţinîn­­du-1 pe Haşoti, neobişnuit de agresiv la cei 32 de ani ai săi. In min. 32 Haşoti repetă forcing-id din min. 25 şi ratează identic. Apoi jocul se desfăşoară mai mult în mijlocul terenului, fiind dominat de gazde, pentru că duelul dintre linia de mijloc a braşovenilor şi Gergely II- singur— este inegal. In min. 43 Steagul roşu ridică scorul. Atingea, ju­cată în careu ca într-o grămadă rug­­bistică, ajunge la acelaşi Gane, care, cu o uşurinţă remarcabilă, se desprinde şi înscrie : 2—0. La reluare, în poarta dinamovistă in­tră Careu, dar nu trec decit 3 minute şi din nou Gane primeşte o pasă puter­nică pe jos, de pe partea dreaptă, şi în­scrie în colţul sting : 3—0 ! Cu toate că mai sînt 42 de minute de joc, soarta partidei e pecetluită. Resur­sele oaspeţilor sînt minime. Frăţilă îşi... încearcă norocul pe toată lăţimea fron­tului, dar în zadar. Varga plăteşte tri­butul absenţei sale îndelungate, iar Pîr­călab descrie meandre sterile, neîncu­­metîndu-se să „treacă“ de Nagy, care e dublat, pe deasupra, cu mult tact, de Campo. In min. 60 Gane ratează al pa­trulea gol­ Apoi Steagul roşu­ îşi savu­rează victoria, prelungind suitele de pase „pentru public“, iar în ultimele minute Dinamo se apropie tot mai des de poarta adversă şi ratează o mare ocazie (două şuturi succesive Varga — Frăţilă, apărate frumos de Haidu) pen­tru ca în penultimul minut să reducă scorul. Steagul roşu a marcat o vizibilă creştere a formei. Formula cu Năftă­năilă—Gane vîrîuri de atac pare cea mai adecvată. (De notat conlucrarea lor eficace cu extremele). La fei — fixarea lui Pescaru în postul de mij­locaş dreapta. In net progres: Ivăn­cescu. Haidu, deşi puţin solicitat, a vădit supleţe, siguranţă şi... perspec­tive. Dinamo Bucureşti a jucat ca o echipă obosită, fără nici o veleitate. Dar această oboseală nu scria anoni­matul lui Pîrcălab, jocul „in gol“ al lui Frăţilă, greşelile tehnice elementare ale lui Ivan şi slaba putere de mobi­lizare „la greu" a echipei. Un om care revine cu paşi siguri: Gergely. A arbitrat bine Alexandru Toth (Oradea). STEAGUL ROŞU: Haidu — Ivăn­cescu, Jenei, Campo, Nagy — Pescaru, Sigheti — Haşoti, Năftănăilă, Gane, Selymes! II. DINAMO BUCUREŞTI : Uţu (min. 46 Daten) — Ştefan, Nunweiller II­, Nunweiller IV, Ivan — Gergely, O. Popescu — Pîrcălab, Varga, Frățilă, Nunweiller VI. CE SPUNE HERRERA... Pe cit de volubil in afara terenului, pe atît de tăcut e H. H. în cursul jocului, cind e realmente in „orele de producție". In tot timpul meciului a notat, a comparat, a confruntat, a schițat, fără să scape cea mai neîn­semnată fază. Şi-a permis o singură pauză de citeva secunde, cind, văzin­­du-1 doar pe Frăţilă în terenul braşo­venilor, nu s-a putut abţine, spunind : „E criticat „betonul“. Dar asta ce e?" După joc, Herrera a redevenit volubil: „Sunt încredinţat că astăzi, datorită condiţiilor speciale in care au jucat viitorii mei adversari, am văzut doar o jumătate din Dinamo. E un coefi­cient de care ştiu să ţin seama. Am­ izbutit totuşi să „ghicesc" calităţile lui Pîrcălab şi ale apărătorilor Nun­, meiller. Cred însă că valoarea acestei echipe rezidă mai mult în ansamblul ei. Steagul roşu e o formaţie bună şi, mai ales, decisă. Menţiuni pentru Ilaşou­, Năftănăilă şi Schimesi II“. După care, în drum spre maşină, Don Heleniu a constatat de visa că Inter are mulţi suporteri şi la Braşov.­ IOAN CHIRILA --& --­ API * / • • * -IAŞI, 1 (prin telefon de la trimisul nostru). — Atraşi de perspectiva unui joc interesant, pe care-l anunţa pozi­ţia fruntaşă a celor două echipe, peste 10 000 de spectatori au venit pe stadio­­tu­l din Dealul Copoului, pentru a ur­mări meciul dintre CSMS şi Dinamo Piteşti. Satisfăcuţi de victoria finală a echipei locale, spectatorii au rămas insă — şi pe bună dreptate — decepţionaţi de calitatea jocului pe care l-au vi­zionat. Intîlnirea a dezamăgit, intr-adevăr, sub toate aspectele. Partida a fost de­parte de nivelul categoriei A, par­iind de-a lungul celor 90 de mituite amprenta nervozităţii excesive şi fiind presărată cu nenumărate durităţi. In această privinţă, este suficient să ară­tăm că jocul a fost întrerupt de 50 de ori pentru faulturi ! „Tonul" durităţilor l-au dat piteşte­­nii, care au urmărit mai mult... picioa­rele adversarilor decit mingea, ei oprind in mod nereglementar multe din atacu­rile localnicilor. Ieşenii s-au angrenat şi ei in jocul dur al oaspeţilor şi astfel, adeseori, aveam impresia că asistăm­­ la confruntarea a... două pachete de înaintaşi intr-un meci de rugbi. Chiar după primul fluier al arbitru­lui V. Drug-Bucureşti (căruia i se poate reproşa că a fost extrem de în­găduitor faţă de durităţi), ne-am dat seama că echipele nu sunt preocupate atit de spectacolul fotbalistic, cit de cucerirea, cu ori­ce preţ, a celor două puncte In astfel de condiţii, i- e de mirare că in tot jocul n-am înregistrat decit 9 acţiuni ofensive clare, dintre care 8 întreprinse de ieşeni. Două dintre aces­tea au fost fructificate spectaculos de Voica (in minutele 17 si 62) şi astfel CSMS şi-a asigurat o meritată vic­torie. De altfel, localnicii puteau ciştiga la un scor şi mai mare, dar extremul stri­gă. Cu pernon, a şutat de două ori în bară, în minutele 28 şi 80. ' r­i ‘ho Din formaţia thvijigatoare cei 1' mai1­­ buni jucători au fost fundaşii Delcaiei şi V. Popescu (care au acţionat adesea ca nişte veritabile extreme), Matei, '­­­oica şi Iancu. De la Dinamo Piteşti am reţinut jocul bun al lui Naghi. La sfirşitul partidei am asistat la ie­şirile nesportive ale lui Vedean, Mata­­che şi Olteanu din echipa piteşteană, ca­re au bruscat arbitrul . Au jucat următoarele formaţii: CSMS: Constantinescu — V. Popes­cu, Moţoc, Vornicu­, Deleanu — Humă, Ştefănescu — Matei, Iancu, Voica (din min. 79 Danileț), Cuperian. DINAMO PITEŞTI: Maladie — Vul­can, I. Stelian, Corneanu, Badea — Olteanu, Stoenescu — Banu­ (din min. 57 Dollu), Dobr­in, Naghi, David. TR. IOANIŢESCU LA IAŞI, UN JOC CU MULTE DURITĂŢI: C. S. M. S. - DINAMO PITEȘTI 2-0 (1-0) ACESTA NU ESTE FOTBAL! PROGRESUL — U. T. A. 1-1 (0-0) Meci de fotbal? Doar în ultimul sfert de oră, cînd U.T.A., în 10 oa­meni şi condusă cu 1—0, a acţionat mai clar decit atunci cînd juca în II, obţinînd — pe drept — golul egali­zator. In restul timpului, însă, ceea ce am văzut a semănat prea puțin cu un meci de fotbal. Sub privirile ne­­păsătoare ale arbitrului Mircea Ro­­taru (Iaşi), care s-a mulţumit să luiere la infinit, jucătorii celor două ■cbipe şi-au făcut pur şi simplu de ap, îmbrîncindu-se unii pe alţii, lu­­îndu-şi piedici, atacînd periculos, co­­tifînd faulturi după faulturi (Ne pare tu că nu ne-am gîndit, de la în­­­pui, să le numărăm!). Tonul l-au 3t fotbaliştii de la Progresul, pentru ire­durităţile au constituit ieri sin­­tra armă de luptă, dar şi oaspeţii, pred­aţi pînă acum pentru maniera­­ de joc sportivă, corectă, au ţinut­­şi aducă contribuţia la realizarea­­doritului „cokteil de box şi lupte tere“ de pe teren. Preocupaţi să-şi posedeze adversarul de minge prin are mijloacele (de preferinţă prin le oprite de regulament), jucătorii lăsat fotbalul pe ultimul plan, oie­­rdu-ne un joc fără nici o concepţie,­­ de greşeli tehnice, enervant în 5­ mai mare parte a timpului. Ce părere au fotbaliştii şi antrenorii la Progresul şi U.S.A. despre pro­fila pe care au dat-o ieri ? Unde e respectul lor faţă de public, faţă ei înşişi ? Dacă ar fi stat alături noi, în tribune, şi ar fi urmărit astfel de meci, neîndois că şi-ar exprimat dezaprobarea. In calitate fotbalişti ei nu s-au simţit însă obligaţi să privească critic jocul pe care l-au practicat, acţionînd în ace­laşi fel de la început şi pînă la sfîr­­şit (cu excepţia de care vorbeam în primele rînduri ale acestei cronici). Să vă spunem şi citeva cuvinte despre „meci“ ? Caietul nostru cu­prinde doar cîteva însemnări. U.T.A. a arătat o oarecare preocupare pentru joc şi a avut iniţiativa în prima re­priză, cînd Ţîrlea şi Metcaş au şutat puternic pe lingă poartă. Arădenii au ocazia să deschidă scorul în min. 22, dar şutul lui Donciu (lovitură liberă) este deviat în corner de Cozma. In finalul reprizei, portarul oaspeţilor in­tervine defectuos in traiectoria min­gii şi este cit pe ce să se trezească cu ea în plasă, iar Voinea, din ca­reu­ mic, pierde apoi un gol ca şi făcut, trăgînd prea încet. Repriza a doua a început sub ace­leaşi auspicii puţin promiţătoare, mar­­cind o uşoară dominare teritorială a bucureştenilor, neconcretizată însă nici măcar în ocazii de gol. La un atac al Progresului, în min. 67, Dumitru Popescu, după ce pierduse balonul, ciocnindu-se cu un apărător, se deze­chilibrează şi cade, permiţind arbitru­lui Mircea Rotaru să dea un „11 metri“ gratuit, care a fost transformat de Ioniţă. Arădenii joacă acum nervos, comit iregularităţi, iar Chivu reacţionează la o ieşire periculoasă, cu pumnii in faţă, a lui Cozma, lovindu-l pe por­tarul Progresului. Urmarea ? In mod firesc, el este eliminat de pe teren şi U.T.A. trebuie să continue jocul în 10 oameni. Curios, oaspeţii preiau ini­ţiativa, egalează prin Ţirlea in min. 78 şi nu sînt departe de a obţine chiar victoria. Arbitrul M. Rotaru este în mare măsură vinovat de aspectul urît pe care l-a avut meciul Progresul-U.T.A. In plus, se pare că el a uitat și anu­mite precizări ale regulamentului în legătură cu atacul portarului, sanc­­ţionînd un atac perfect regulamentar al lui Sandu asupra lui Cozma, la o încercare de degajare a acestuia, cind mingea părăsise mîinile portarului de la Progresul. PROGRESUL: COZMA — Ad. Constantinescu, loniţă, Ştirbei, Sandu — Ioachim Popescu (Baboie), D. POPESCU — Al. Constantinescu— Voi­nea, I. Constantin, Aîafteuţă. U.T.A.: Weichelt — Pecican, Bacoş, Mejcas, NEAMŢU — Donciu, Ţîrlea — Pantea (Igna), Chivu, FLORUŢ, Sandu. JACK BERARIU 11 m­. Cu o fentă, loniţă l-a trimis şi mingea.. pe portarul arădean Weichelt in strigă in dreapta Foto: I. Mihăică BAIA MARE I (prin telefon de' la trimisul nostru). — Trecuse aproape.io | lună de cind publicul băimărean nu-șî Văzuse echipa favorită intr-o partilfă­­ oficială. Speranța unei noi victorii pe,, teren propriu a Minerului a .făcut'.gd tribunele stadionului din Baia. Mare să, , fie astăzi I pline pînă la refuz. Şi nu se poate spune că spectatorii au avut mot­­ive să regrete deplasarea făcută­­ pe stadion. Urmărind meciul dintre Mine­rul şi Ştiinţa Cluj, ei nu numai că au aplaudat victoria localnicilor, dar au şi avut prilejul de a urmări un joc des­pre care, de regulă, se spune că place. Intr-adevăr, confruntarea dintre jocul tehnic, calm, gindit al studenţilor şi cel avintat al minerilor, a prilejuit un spectacol, in general, agreabil. Dacă mai adăugăm şi evoluţia­­interesantă a ,scorului (0—1, 1—1, 2­,—1 pentru Mi­nerul), avem şi elementele care au făcut ■partida atractivă. Deşi lipsită de Pinzaru, un coordo­nator, echipa locală a beneficiat, in­­schimb, de aportul lui Soc (pentru pri­ma oară in acest campionat), care ală­turi de Sasu, a periclitat în repetate rînduri poarta lui Mogilţ. La Ştiinţa s-a resimţit lipsa lui Vasile Alexandru. Studenţii au jucat economicos, parcă menajindu-şi mereu forţele, au folosit prea mict acţiunile de atac pe centru, acolo unde erau de regulă mai mulţi adversari. Mureşan nu şi-a găsit nicidecum locul pe extre­­­m­a stingă, iar pe dreapta, Ivansuc a reuşit doar arareori sa fie periculos. Cîteva cuvinte despre joc. Repriza intii a fost albă ca scot, deşi acţiunile ,periculoase la cele două porţi nu au lip­­­­sit. La început atacă­ mai mult stu­denţii, dar Breian (huit. 4), Marca (­min. 5) şi Suciu (mjrv. II) greşesc ţinta. Localnicii atacă mai rar dar mai , periculos. Atacul minerilor îşi reglează mai intii tirul prin Druighn (min. 12) şi dă serioase emoţii lui Moguţ (m­n. 21) cind acesta reţine cu greu un şut puternic expediat de Şoo. Du­pă ce Bre­ton şi Ivansuc, din poziţie favorabilă trag pe lingă poartă, Şoo se dovedeşte din nou periculos (ntin. 25). El execută o lovitură liberă de la 20 de metri, sal­vată greu de portarul clujean. O ac­ţiune a atacului clujean (Ivansuc — Adam) încheiată cu un şut puternic respins în corner şi o alta a minerilor par a epuiza prima repriză. Dar, in ultimul minut, gazdele ratează cea mai mare ocazie: pornit din propriul teren pe contraatac, Sasu ajunge in terenul advers, faţă in faţă cu Moguţ, dar se pripeşte şi trimite balonul peste poartă. Ştiinţa deschide scorul la începutul reprizei secunde (mia. 51) : o centrare lui Ivansuc îl găseşte bine plasat Alarcu care, de aproape, înscrie cu ei. După citeva minute de derută,­­­erii pornesc la atac. Acţiunile lor se ved cu repeziciune şi fazele create careul Ştiinţei devin palpitante. In . 57 arbitrul acordă (cu uşurinţă) ş­i apreciind că Suciu a jucat mingea mina. Szekely transformă aducind iţffeg. Zece minute mai tlrziu se­­■ne golul victoriei: Cacoveanu O ierţide de pe dreapta pe Drăgan care, apropiere, trimite înapoi cu călciiul Soc, complet nemarcat, un şut sec­­?—­ pentru Minerul. Arbitrul Atarin Niţă (Bucureşti) a dus următoarele formaţii: 41NE­ RUL : Bai, — Cronicii, Colce- Szekely, Staicu — K­aragian, UI­­L— Cacoveanu, Sasu, Şoc, Drăgan. Ti­­NŢ­A: Moguţ — Marcu­, Tr. Argescu, Grăjdeanu, Cîmpealu — Bîrsan, Suciu — Ivansuc, M. Bre­­, Adam, Mureşan (min. 65 Sabo). C. MACOVEI DUPĂ UN­­ ZCI PASIONANT: Mineral Baia Mare ~~Ştiinţa C­uj 2-1 (0-0 ) ară să reuşească să „dezgheţe"­­plet pe cei din tribune, partida din via cuplajului de pe „23August" din utald a oferit, in cele 90 de minute foc, faze de fotbal, in general, mai e decit cele vizionate in prima par­­ă. Aceasta pentru că fotbaliştii celor a formaţii, Steaua şi Petrolul, au preocupaţi­, şi au reuşit uneori, să fie acţiuni spectaculoase, care au nut atenţia publicului. Mai adăugăm aptul că timp de 72 de minute sco­s­ a menţinut „alb" şi că această un­­itudine a dat partidei un plus de mivitate. In jocul de ieri cele două iepe­ au aliniat pe cimpul de foc o­­r de fotbalişti tineri sau nefolositi ,pe "îndelungată care, înlocuindu­-i pe datorii de drept", au dat satisfacţie, referim la Dumbravă, Negrea, Cri­­■ de la Steaua, ca şi la buna impre­­lăsată de tinărul Doc (deşi a jucat ,trac) şi Dragomir de la Petrolul, rotii" zilei a fost insă lonescu, deo­­\\p­ra inspirat şi cu reflexe care au ■ixtit de zilele de glorie ale marilor tri­­forţări Voinescu şi Tomna. El şi-a dat echipa din situaţii critice şi lui 2 datorează, in mare măsură, acest r strins, căci Pavlovici, Raksi, Voi­­­ şi Creiniceanu au tras şuturi ne­­trătoare. De altfel, greul acestei par­­■I a fost dus de apărările imediate, nu de puţine ori, îndeosebi in prime­le 45 de minute, poarta echipei Steaua a fost periclitată ele înaintaşii ploieşteni care au căutat să-l surprindă pe Pre­miu prin şuturi expediate de la distanţă (păcat numai că multe din ele nu au fost destul de precise). In­ prima repriză, jocul a avut pe­rioade egale de dominare, cu o frec­venţă m­ai mare a şuturilor la poartă in­ favoarea ploieştenilor. Ocazii de gol au avut insă bucureştenii in minutele 17, 3­9, 1tfl şi 44, pe care insă înaintaşii le-au lipsit. Partea a doua a intilnirii a aparţinut aproape in întregime jucători­lor de la Steaua, care au controlat mai bine mijlocul terenului, s-au apropiat mai des de poarta, lui Ionescu dar, aşa cum am spus,­ portarul ploieştean i-a împiedicat multă vreme să deschidă sco­rul. In această repriză jocul s-a apropiat uneori de valoarea pe care o aşteptăm de la echipele noastre din prima cate­gorie. Ritmul impus de fotbaliştii de la Steaua in perioada dintre min. 50 şi 80 i-a depăşit pe­ ploieşteni, acţiunile iniţia­te au avut farmecul şi dinamismul spe­cific jocurilor bune de fotbal. Amintim fazele purtate pe partea dreaptă­ de Raksi, care l-a depăşit cu uşurinţă pe Mocaiui, combinaţiile Pavloviei—Voi­nea — Creiniceanu, din care s-ar fi pu­tut marca multe goluri... Totuşi, golul victoriei n-a survenit in urma unei ase­menea acţiuni a înaintaşilor militari ci­in urma unei greşeli a apărării jucăto­rilor ploieşteni, în min. 72 Pavlovici urmăreşte o minge pe care normal tre­buia s-o intercepteze unul din cei... 3 fundaşi ploieşteni aflaţi lingă ea. Bă­tăios cum îl ştim. Pavlovici însă le-a „suflat“ balonul, l-a surprins şi pe Io­nescu (care nu se aştepta la o aseme­nea greşeală a apărătorilor săi) şi a înscris singurul punct din această par­tidă. Fireşte, aceasta nu ştirbeşte cu ni­mic victoria de deplin meritată a echi­pei Steaua, care, in general, şi îndeo­sebi in repriza a doua, a desfăşurat un joc mai bun decit echipa Petrolul. A arbitrat bine P. Gavrilă-Braşov urmă­toarele formaţii: STEAUA: Erem­ia — Georgescu, D. Niculae, Petescu, Dumbravă — Negrea, Raksi — S. Avram (din min. 46 Cri­­şan), Pavlovici, Voinea, Creiniceanu. PETROLUL : Ionescu — Pahonţu, Fronea, Hălmăgeanu, Mocanu — Iuhas, Dragomir — Boc (din min. 70 A. Mun­­teanu), Dridea, Badea, D. Munteanu C. MANTU DUPĂ O LUNGĂ PERIOADĂ DE INCERTITUDINE STEAUA-PETROLUL 1-0 (0-0) INEFICACITATE, SCĂDERE DE RI­M rişul-Barul Constanţa 1-0 (1-0) )BADEA­­ (prin telefon de la fii­al nostru). — Scorul de 1-0 în fa­rea orădenilor, rămas neschimbat minutul 14 pînă la sfîrşit, a adus trei gazde două puncte în zestrea clasa­ment. Primele 45 de minute au aparţinut întregime orădenilor. Fotbaliştii de Criştil au început jocul punind în eţie toate motoarele, dominind Cate­'S, creîhdu-şi numeroase situaţii de , şutind des la poarta lui .Mancin 'rovituri). Ei n-au reuşit să înscrie­­ — dovedind o exasperantă inefica­­ție— decit o singură dată prin in­an (min. 14), prezent în careul " al oaspeţilor la o fază construită de Suciu. Mancin şi Tîlvescu­ n-au fost suficient de prompţi şi atacantul oră­­dean s-a strecurat printre ei, înscriind din apropiere. Localnicii au mai avut numeroase ocazii de înscriere dar Su­ciu, Bacoş, Balog, Damian şi, o dată chiar fundaşul central Pojeni, le-au ratat. Graba cu care atacanţii de la Crişul căutau să marcheze­ sublinia de fapt o oarecare doză de neîncredere în forţa lor de a termina învingători acest joc. Farul a căutat tot limpid să deregleze jocii adversarului. Dar, în aceste pri­me 45 de minute, constănţenii au fost devansaţi de cantitatea de energie cu mult superioară aruncată de orădeni in balanţa jocului. Şi acest lucru a făcut ca în toată repriza , întregul lor efectiv să rămînă în propriul teren. Pauza a fost nefavorabilă Crişului. Ieşiţi din ritm, fotbaliştii din Oradea n-au mai reuşit să-l reia la acelaşi ni­vel în repriza a doua. Şi astfel, jocul a căpătat un an­ aspect. Minutul 58, cînd Suciu a ratat ultima ocazie a gaz­delor, a fost, totodată, şi momentul din card Fanii­ a început, incet-încet, să preia conducerea jocului. Schimbarea lui Aleroianu cu Tănase a fost inspirată, ultimul legînd lu­ai bine jocul. Şi poate că dacă linia de mijloc Neacşu-Pleşa şi-ar fi făcut mai mult simţită pre­zenţa în joc, constănţenii ar fi reuşit să răstoarne rezultatul în favoarea lor. Neacşu­ a acţionat însă fără perspecti­vă, iar Pleşat a fost foarte slab. Cei mai buni jucători ai partidei: Iacob, Solomon, Pojoni, Al. Georgescu, Amihai, Balog (Crişul), Manciu, Stancu, Tîlvescu, Ologu, Zamfir (Farul). Arbitrul C. Geană-Braşov a condus mediocru. CRIŞUL: Duca — Al. Georgescu, Solomon, Pojoni, Socaci II — Balog, Mihai — Suciu, Racoş, Damian, Iacob. FARUL : Manciu — Costin, Stancu, Tîlvescu, Gref — Neacşu, Pleşa — Moroianu (min. 46 Tănase), Zamfir, Bu­kdsi, Ologu­. V. PAUNESCU PRIMA VICTORIE PE TEREN PROPRIU­ I ŞTIINŢEI CRAIOVA: 1-0 CU RAPID (Urmare din pag. 1) In tot timpul celor 90 minute joc, atacul rapidist a şutat doar t­rei ori în cadrul porţii adverse: I două ori în repriza I, o dată in ■' de a doua. De altfel, în repriza fundă, cînd în tabăra oaspeţilor era aşteptat un reviriment, aceştia au mediat primul şut la poartă în min, iar cel de al doilea abia în min, cînd Motroc a venit mult înainte a trimis cu capul pe lîngi o bară gen centrată de lonescu. Vorbind are randamentul liniei de atac a iolului, trebuie spus că ieri lipsa Năsturescu s-a resimţit. Schimbă­­efectuate de antrenori in nm­.­­3 n-au mai avut efect. Spre sfirsitul partidei, gazdele au abuzat de faul­turi (Onea­ Dumitrescu) şi au „tras“ de timp. Arbitrul C. Niţescu (Sibiu) a con­dus sub nivelul obişnuit, fiind inegal. Este drept, el nici nu a fost ajutat suficient la tușă. ŞTIINŢA CRAIOVA: Papuc — Ge­­leriu, Deliu, Al. Marcel, Dumitrescu — Bărbu­eseu, Bălan — Cîrciumărescu (min. 87 Anten), Sfîrlogea, Eftimie, Unea. RAPID: Andrei — Lu­pescu, Ato­­troc, C. Dan, Mireavu — Dinu (miri 73 Jamaischi), N Georgescu — Kraus (min. 73 Dumitriu II), Dumitriu II (m­in. 73 Dinu), Ionescu, Codreanu. Prima etapă a returului în campionatul pe echipe Simbătă, cu prilejul cuplajului pu­gilistic din sala Floreasca dintre echi­pele DINAMO — C.S.C. REŞIŢA şi STEAUA — CAETALUL, a început returul campionatului republican pe echipe. In prima partidă, dinamoviştii bucureşteni au obţinut şi de data aceasta o victorie clară in faţa for­maţiei din Reşiţa! 26—14. Cele mai frumoase partide le-au realizat S. Birsu (D) cu V. Aşti­­leanu (C.S.M.) în cadrul categoriei semiuşoară şi I. Hodoşan (C.S.M.) cu I. Piţu (D) — cat. semimijlocie. Au ieşit învingători S. Birsu şi I. Hodo­şan. Ara mai reținut evoluţia promiţă-, toare a tînărului I. Pop (C.S.M.), care deşi învins de D. Davidescu, a boxat cu mult curaj. Celelalte rezultate In ordinea cate­goriilor : A. Verdeș (D) b.p. P. Ne­­delcea (C.S.M.), FI. Paraschiv (D) b.p. C. Ciontu (C.S.M.) — un meci nul ar fi fost mai echitabil — V. An­tonio (D) b.ab. I V. Sölessi (C.S.M ). Gh. Ilie (D) meci nul N. Padina (C.S.M.). I. Olteanu (D) b.k.p. 11 1. Rednic (C.S.M.). C. Stănescu (D) meci nul D. Șandru (C.S.M. ).D. Gheorghiu (D) b.p. G. Creangă (C.S.M.). In cea de a doua partidă din cu­plaj Steaua a întrecut mai greu ili­cit în tur pe metalurgişt» bucureşteni­i 22—16. Boxerii metalurgişti s-au pre­­zentat de data aceasta mai bine pre­gătiţi şi au luptat cu mai multă voinţă. Pentru acest fapt merită feli­citaţi atît ei cit şi cei doi antrenori I. Stoianovici şi I. Sandu. Cele mai frumoase partide au fost N. Gîju (S) — I. Grăjdeanu (M), Gh. Stan (M) — Gh. Angliei (S) şi Gh. Stăncuţ (S) — Gh. Bădoi (M), in care primii au obţinut victorii la puncte. In ultimele două meciuri, ega­litatea ar fi oglindit mai bine cele petrecute in ring. Iată celelalte rezultate: Gh. Cristea (M) b.p. V. Drăgan (S), I. Visinescu (S) b.p. D. Dumitrescu (M), St. Popoacă (S) m.n. P. Niculescu (M), M. Angliei (S) b.p. Gh. Ciu­rea (M), ,M. Nicolau (S) b.p. P Cîmpeanu (M), V. Badea (M) și M Gheorghioni (S) au cîștigat fără adversar M. TRANCA La Timişoara, C.F.R. din localitate a întrecut cu 23—17, formaţia Uzina 1 Mai Ploieşti, întâlnirea dis­­putată în sala Sporturilor n-a satis­făcut decât în parte pe cei 500 de spectatori prezenţi. Aceasta pentru că unii pugilişti ploieşteni s-au prezen­tat slab pregătiţi din punct de vedere tehnic, au practicat un box presărat cu neregularităţi, pentru care au pri­mit şi avertismente. Cel mai frumos meci l-au realizat „uşorii“ I. Marconi şi T. Oprinoiu, in care primul a cîştigat la puncte. Celelalte rezultate in ordinea categoriilor : C. Pop (T) b.ab. I T. Tîrziu (P), E. Gale (T) m.n. Gh. Răileanu (P), H. Zehia (P) b.p. Fr. Lazăr (T), C. Ro­taru (P) bab. I I. Sfat (T), C. Bo­­dea (P) b.p. P. Muca (T), N. Picior (T) b.p. I. Păunoiu (P), P. Mentzel (T) b.p. V. Vlădescu (P), Fr. Mayer (T) b.p. I. Păduraru (P), G. Schu­bert (T) b.p. N. Soare (P), O. TIMA — coresp. Alte rezultate : PROGRESUL BRĂI­LA — PROGRESUL BUC. : 25—15, C.S.O. B. MARE — MINERUL BA­NAT : 12—24. 4 IERI, ÎN CATEGORIA B SERIA I SERIA A ll-A Tractorul Braşov — Flacăra Moreni 2—0 (2—0) C.F.R. Paşcani —­ Poiana Gîmpina 3-1 (2-1) Dinamo Bacău — Metalul Tîrgovişte 3—0 (2—0) Ştiinţa Bucureşti — Unirea Rm. Vil­­cea 4—2 (1 — 1) Chimia Făgăraş — Siderurgiskil Galaţi 0—0 Constructorul Brăila — Metalul Bucureşti 2—1 (1—1) Ştiinţa Galaţi — C.F.R. Roşiori 0—0. CLASAMENT ETAPA VIITOARE: Siderurgistul Galaţi — Metalul Tîrgovişte, Metalul Bucureşti — C.F.R. Roşiori, Construc­­torul Brăila — Flacăra Moreni, Trac­torul Braşov — C.F.R. Paşcani, Po­iana Cimpina — Ştiinţa Galaţi, Di­namo Bacău — Unirea Rm. Vâlcea, Chimia Făgăraş — Ştiinţa Bucureşti, Clujeana — A.S.M.D. Satu Mare 1—0 (1—0) Recolta Cărei — C.F.R. Timişoara 2—0 (2—0) Jiul Petrila — C.S.M Sibiu 1—1 (0—0) A.S.A. Tg. Mureş — Minerul Lupeni 4—0 (1—0) Ştiinţa Timişoara — Gaz metan Me­diaş 1—1 (1—0) C.S.M. Reşiţa — Vagonul Arad 1—2 (1-1) Ind. sîrmei C. Turzii — A.S. Cugir 2—0 (0-0). CLASAMENT ETAPA VIITOARE: C.S.M. Reşiţa — Jiul Petrila, Vagonul Arad — Gaz metan Mediaş, Recolta Cărei — Ind. sîrmei C. Turzii, C.S.M. Sibiu­— Şti­inţa Timişoara, A.S.A. Tg. Mureş — Clujeana. C.F.R. Timișoara — A.S. Cugir. Minerul Lupeni — A.S.M.D. Satu-Mare. 1. Unirea R. Vocea 9 5 13 18:19 11 2. Siderurgietrul Galați 9 4 3 2 11: 7 11 3. Flacăra Moreni 9 4 2 3 10: 6 10 4. Dinamo Bacău 9 5 0 4 12: 9 10 5. Poiana Cimpina 9 5 0 4 16:14 10 6. Constructorul Brăila 9 5 0 4 12:11 10 7. Metalul TSrgovigte 9 4 2 3 10:11 10 3. Ştiinţa Bucureşti 9 4 1 4 11:11 9 9. C.F.R. Roşiori 9 3 3 3 11:12 9 10. C.F.R. Paşcani 9 4 0 5 11:11 8 11. Ştiinţa Galaţi 9 3 2 4 9:11 8 12. Tractorul Braşov 9 3 2 4 8:11 8 13. Chimia Făgăraş 9 3 1 5 10:20 7 14. Metalul București 9 2 1 6 8:13 5 1. Ind.­stiriei C. Turzii 9 8 2 4 18: 5 14 2. Recolta Carei 9 8 12 18:13 13 3. Stiinta Timisoara 9 4 4 1 13: 7 12 4. Jiul Petr­a 8 4 3 1 14: 5 11 5. A.S.A. Tg. Mures 9 5 0 4 15:14 10 6. C.S.M. Sibiu 9 4 14 14:10 9 7. Minerul Lupeni 9 3 3 3 13:11 9 8. Gaz metan Medias 9 3 3 3 10:11 9 9. Vagonul Arad 9 3 3 3 9:11 9 10. Clujeana 9 3 1 5 9:11 7 11. A.S.M.D. Satu-Mare 9 3 0 6 8:14 6 12. A.S. Cudir 8 2 1 5 11:17 5 13. C.S.M. Reşiţa 9 2 1 6 10:18 5 14 C.F.R. Timișoara 9 2 1 6 4:17 5 SERIA SUD Dinamo Victoria Bucureşti — Electrica Fieni 2­—1 (2—0) Portul Constanţa — Marina Mangalia 0—0 Rulmentul Braşov — Unirea Răcari 2—1 (1—1) Flacăra roşie Bucureşti — Metrom Braşov 0-1 (0—1) Textila Sf. Gheorghe — Victoria Giurgiu 0—0 Progresul Alexandria — Electrica Con­stanţa 2—5 (1—2) Rapid Mizil — Tehnometal Bucureşti 1—1 (1-0). CLASAMENT ETAPA VIITOARE : Tehnometal Bucureşti — Textila Sf. Gheorghe, Electrica Con­stanţa — Rulmentul Braşov, Progresul Ale­xandria — Flacăra roşie Bucureşti, Victo­ria Giurgiu — Portul Constanţa, Unirea Răcari — Rapid Mizil, Marina Mangalia­­ - Dinamo Victoria Bucureşti, Metrom Braşov — Elec­trica Fieni. SERIA EST Petrolul Moineşti — Fructexport Focşani 2—1 (0—1) Metalul Rădăuţi — Ceahlăul P. Neamţ 0—1 (0—0) Textila Botoşani — Flamura roşie Tecuci 1—0 (1—0) Viitorul Suceava — Textila Buhuşi 2—0 (1-0) Foresta Fălticeni — Rulmentul Birlad 2—1 * 1n 1­ Victoria P. Neamţ — Dinamo Moldova Iaşi 4— 2 (1—0) Chimia Oneşti — Metalosport Galaţi 2—1 (0-1). ETAPA VIITOARE : Flamura roşie Tecuci — Foresta Fălticeni, Textila Buhuşi — Di­namo Moldovă Iaşi. Metalul Rădăuţi — Petrolul Moine­şti, Textila Botoşani — Meta­­losport Galaţi, Fructexport Focşani - Chimia Oneşti, Rulmentul Birlad — Victo­ria P. Neamţ, Ceahlăul P. Neamţ — Viito­rul Suceava. SERIA VEST Minerul Deva — Teba Arad 1—1 (0—1) Minerul Anina — Tractorul Corabia 2—2 (2-0) Victoria Călan — Metalul Tr. Severin 2-1 (1—1) Minerul Cimpulung — Electroputere Cra­iova 3—0 (2—0) C.F.R. Arad — Muscelul Cimpulung 1—0 (1—0) Electromotor Timișoara — Pandurii Jiu 1—1 (0—1) Metalul Pitești — Metalul Hunedoa (1-0). CLASAMENT 1. C.F.R. Arad 8 5 1 2. Verahil Hunedoara 8 4 2 3. Pandurii Tg. Jiu 8 3 3 4. Minerul Deva 8 4 5­ 6. Metalul T. Severin 8 3 3 5-6. Min erűd Anina 8 4 7. Toba Arad 8 4 13 lü:u a 8. Victoria Călan 8 3 2 3 9: 9 8 9. Muscelul Cimpulung 8 4 0 4 9:11 8 10. Minerul Cimpulung 8 3 14 12:12 7 11. Electromotor Timiș­ 8 2 3 3 11:16 7 12. Electr­op­utere Craiova 8 2 3 3 8:13 7 13. Tractorul Corabia 8 2 2 4 9:14 6 14. Metalul Piteşti 8 116 10:16 3 ETAPA VIITOARE : Tractorul Corabia — Electromotor Timişoara, Metalul Tg. Seve­rin — C.F.R. Arad, Muscelul Cimpulung — Metalul Hunedoara, Metalul Piteşti — Vic­toria Călan, Electroputere Craiova — Mi­nerul Anina, Teba Arad — Minerul Cimpu­lung, Minerul Deva — Pandurii Tg. Jiu. SERIA NORD Arieşul Turda — Chimica Tirnăveni 2—0 (1-0) Gloria Bistriţa — Faianţa Sighişoara 1—0 (1-0) Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor 2—0 (1-0) Unirea Dej — Flamura roşie Oradea 3—1 (2—0) Steaua roşie Salonta — Soda Ocna Mureş 1—0 (0—0) Metalurgistul Baia Mare — I.R.A. 2 Tg. Mureş 6—0 (2—0) A.S. Aiud — Forestiera Sighet 6—1 (3—1). CEAS AMENT 1. Faianţa Sighişoara 8 5 1 2 14: 5 11 2. Arieşul Turda 8 5 0 3 15: 8 10 3. Gloria Bistriţa 8 5 0 3 9:10 10 4. Steaua roşie Salonta 3 5 0 3 12:14 10 5. A.S. Aiud 8 4 1 3 22:14 9 B. Minerul 0 -- Sprie 8 4 13 11:13 9 7. Minerul I 8 4 0 4 16:10 8 8. So do I :ş 8 3 2 3 13:10 8 9. Fares« I 8 3 14 12:17 7 ID. Metelu« ; r.ía M 3 3 0 5 14:15 8 n. Unirec, 7 3 0 4 10:12 6 12. Chin 7 2 2 3 8:10 8 3. Fiat- Mm 8 2 1 5 8:15 5' 8 1 3 4 6:17 s" 1 Dej — Moto-" kt. 1 roşie Oradea I Aiud — Steaua Highel — Gloria I Minerul Baia ■ ata Sighișoara^­f­ o­asa CATEGORIA C 1. Rulmentul Brașov 8 5 2 1 18:10 12 2. Tehnometal Buc. 8 4 2 2 8: 7 10 3. Rapid Mizil 8 4 2 2 7: 8 10 4. Dinamo Victoria Buc. 8 4 1 3 13: 6 9 5. Marina Mangalia 3323 11:7 8 6. Electrica Fieni 8 4 0 4 13: 9 6 7. Victoria Giurgiu 8242 11:10 8 8. Metrom­ Brașov 8 2 4 2 5: 5 8 9. Unirea Răcari 8 3 14 12:12 7 10. Textila Sf. Gheorghe 8 2 3 3 5: 5 7 11. Electrica Constata 8 3 14 13:17 7 12. Fio­reste București 8 2 2 4 9:13 6 13. Progresul Alexandria 8 3 0 5 8:15 6 14. Portul Constanța 8 1 4 3 8:17 6 CLASAMENT 1. Fores­ta Fălticeni 8 4 4 0 9: 4 12 2. Ceahlăul P. Neamț 8 5 12 17:10 11 3. Victoria P. Neamţ 8 3 4 1 18: 6 10 4. Viitorul Suceava 8 4 1 3 10: 8 9 5. Dinamo Moldova Iaşi 8 4 0 4 12:11 8 6. Metalosport Galaţi 8 3 2 3 10:10 8 7. Textila Botoşani 8 4 0 4 11:15 8 8. Chimia Oneşti 8 3 2 3 6:11 8 9. Ft. roşie Tfrend­ 7 3 13 13:10 7 10. Petrolul Moineşti 8 3 14 12:11 7 11. Fructexport Focşani 8 2 2 4 13:10 6 12. Metalul Rădăuţi 8 3 0 5 11:16 6 13. Textila Buhuşi 7 1 3 3 11:14 5 14. Rulmen­tul Billed 8 2 1 5 10:19 5 AŞA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE EXACTE Concursul nr. 44 din 1 noiembrie 1984 I. Minerul B. Mare — Ştiinţa Cluj 1 II. Progresul — U.T.A. 1 III. C.S.M.S. Iaşi — Dinamo Piteşti 1 IV. Crişul — Farul 1 V. C.F.R. Paşcani — Poiana 1 VI. Dinamo Bacău — Metalul Trig. 1 VII. Chimia Fag. — Siderurgistul 1 VIII. Ştiinţa Galaţi — C.F.R. Roşiori a IX. Clujana — A.S.M.­ Satu Mare 1 X. Jiul Petrita — C.S.M. Sibiu » XI. A.S.A. Tg. Mureş — Minerul Lupeni 1 XII. C.S.M. Reşiţa — Vagonul Arad 2 Fond de premii : 206.765 lei.

Next