Sportul Popular, februarie 1965 (Anul 20, nr. 4600-4615)

1965-02-01 / nr. 4600

Vizita­­ echipei reprezentative a Bul­gariei, care a evoluat sub numele­­ de selecţionată oraşului Sofia, a atras­ pe patinoarul ,,23 August“, sîmbătă şi ieri, un mare număr de spectatori. In primul joc, tînăra echipă a dinamoviştilor a terminat la egalitate (4—4) cu forma­ţia oaspe, în cel de-al doilea, cum era de aşteptat, garnitura mai experimen­tată a echipei noastre campioane, Steaua, s-a impus fără drept de apel, cîştigînd cu 4—­0 (3—0, 0—0,1—0). Aseară, Steaua a început jocul foarte bine. Combinaţiile rapide, sigure, ale atacanţilor militari i-au constrîns pe oaspeţi la un joc bazat pe apărare, joc pe care — de altfel — l-au practicat cu destul succes, în întreaga partidă. Două din golurile primite de ei în a­­ceastă primă repriză au fost rezultatul a două contra-atacuri întreprinse de Biro (min. 5 şi 19), în momente cînd hocheiştii bulgari „s-au aventurat“ în atac. Cel de-al treilea gol (min. 14) a fost înscris de Varga printr-unul din obişnuitele lui „şuturi-bombă“ de la treime. A doua parte a meciului, mai puţin spectaculoasă, a avut acelaşi aspect general: dominare­a bucureştenilor, dar într-un ritm mai scăzut, şi căreia oas­peţii i-au făcut faţă fără a mai primi goluri. Tot la un contraatac, întreprins­­ de Szabó I şi terminat cu o pasă scurtă, laterală, dată lui Biro (care a reuşit astfel cel de-al treilea gol al său) a fost stabilit scorul final, în minutul 47. Steaua a fost evident superioară şi dacă scorul n-a luat proporţii, aceasta RADU IORZICEANU CALIN ANTONESCU (Continuare , pag. a 4-a) Aseară, la hochei Steaua —Selecţionata oraşului Sofia 4-0 Varga a şutat şi.d­­e 2-0 pentru Steaua­­. Foto : T. Roibu PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, VNIȚI-VAÎ Organ al Uniunii de Cultură Fizică şi Sport din R. P. Romînă Anul XXI—Nr. 4600 * luni 1 februarie 1965 ★ 4 pagini 25 bani PRIMELE REZULTATE DIN FAZA REGIONALĂ „CUPEI SPORTUL POPULAR" LA HANDBAL A VIII-a ediţie a „CUPEI SPORTUL POPULAR“ —­ competiţie cu veche tradiţie în­ handbalul nostru — a in­trat în faza finală. leri, s-au disputat meciurile primei etape a fazei interre­gionale, care urmează să desemneze formaţiile finaliste, iată un scurt film al­ partidelor (eliminatorii) programate ieri: LA BUCUREŞTI • Numeroşii spectatori prezenţi în sala Floreasca au avut prilejul să ur­mărească întreceri interesante,­­ mai ales între echipele de băieţi. La fete, S.S.E. nr. 2 Bucureşti nu a avut pro­bleme ,în faţa formaţiei S.S.E. Craiova, alcătuită in­­­ajoritate din handbaliste­­tinere şi ca vîrstă şi ca activitate com­­petiţîona­lă. Elevele bucureştene au cîş­­tigat la un scor care exprimă diferenţa de:1, stagiu şi de valoare între cele două echipe: .33—­3 (14—0). Formaţiile: 5.5. E. NR. 2: V­arilena Dincă, Agripina Harghel—Fotini Mamiaca 6, Aurica Săntămăreanu 1, Elena Savu 5, Gra­­ţiela Grigore 4, Ştefania Oancea 4, Elena Gheorghe 12, Iulia Ianaridu, Ro­­dica Hreşcanu ], Elisabeta Diaconu­. 5.5. E. CRAIOV­A : Doina Zăvălaş, Ni­­coleta Crudu — Viorica Bona 3, Maria Cîrciu, Cornelia Popescu, Cornelia Mer­­toiu, Atena Nicu, Eleonora Ursu, Elena Grubi, Sanda Nemeş, Irina Matei. • Pasionant a fost, multă vreme, jocul de junieri C.S.S. Bucureşti—Elec­­troputere Craiova. Oaspeţii s-au dovedit egali mare parte din joc cu formaţia bucureşteană şi nu au cedat decit în ultimele 10 m­imite, pierzînd meciul la un scor care nu exprimă fidel raportul de forţe: 26—18 (14—11). Crakwenii au o formaţie omogenă, echilibrată, care cu un plus de disciplină de joc şi face mai eficace handbalul suficient de spectaculos pe care-l practică. C.S.S. merită victoria prin pregătirea sa fizică mai bună şi prin forţa de atac supe­rioară. C.S.S.: V. Cerauşcă, M. István —V. Pred­u 5. Gabrielescu 3. Dinea !2, Mîhăilescu 4. Ciaki­­, Brofeanea, Cal­ma­­, Oprică. 1 .­­ECTROPUTERH: Mi­­trică, Păurmiu­—Sbora 2, Rădureanu 1, Stoian, Maxim 4, Ştefănescu 1, David 1, Migiu 2, Manea 6, Sandu 1. έ­n meciul Rafinăria Teleajen— Voinţa Agnita fm), prima echipă s-a impus printr-un joc mai subtil, plin de fantezie, cu combinaţii rapide, cu care­­ şi-a depăşit , la­ diferenţă­­, adversarul lent şi imprecis în aruncări la poartă: 32—17 (15—7). Partida a oferit multe momente interesante, spectaculoase. RAFINARIA : Moldoveanu, Petre—Pah 5,­ Avramescu 6, Badea , Stăines­cu­ 12, Barbu 2, Negoiţă, Constantin 1, Mari­­nescu, Onişca 3. VOINŢA : Henning, Herein—Armean 5, Schneider 1, G. Frank 1, Drăgan 1, Anghel 1, Roman, W. Frank 6, Barbu 1, Sas 4. LA TIMIŞOARA S. M. nr. 4 Timişoara—Ştiinţa Baia Sprie (î) 31—4 (15—1).­Joc la discre­ţia gazdelor, din rindul cărora Mezen­­rat­­a înscris 9 goluri. , Tehnometal Timişoara—înainte Baia Mare (m) 32—18 (15—6). Partida a ‘ fost viu disputată. Tehnometal a jucat ’mai bine, cu mai merită hotărîre în ac­țiunile ofensive. Cele mai­ multe­ go­luri : Seher 9 și Hocke .8, respectiv Blaga 8. (I. Ciocșan, coresp.). ; EA BRAȘOV : ? Luceafărul Brașov—S.S.E. Buzău (f) 13—3 (5—0). Campioana nepubilican­a la junioare a cîștigat fără dificultate; echipa oaspe a jucat bine doar în apă­(Continuare în pag. a 3-a) Profesorul, Gheorghe Stănescu, de la Şcoala sportivă de elevi nr. I din Capitală, munceşte cu multă pasiune pentru ridicarea performanţelor tine­rilor săi elevi, şi găseşte prilej de bucurie de fiecare dată cînd unul di­ntr­e ei reuşeşte să facă ceva deo­sebit. Sîmbătă l-am­ întîlnit pe Gh. Stănes­­cu în tramvai. în loc de „bună ziua“ i-am pus direct întrebarea: „Ce face Şerban? S-a mai dezvoltat ? Cit crezi că va sări în acest an?“ . Profesorul a răspuns prompt la fie- | care întrebare, mai puţin la ultima.­­ ■După cîteva clipe de gîndire îmi spu­ i­se: „De, ştiu şi eu!... Cred că va­­ sări cu cîţi­va centimetri peste 2 m. Dar cu­ anume mi-e greu să spun. Suit sigur, în orice caz, că se va nu­măra în acest an, printre săritorii de frunte ai ţării“... Duminică dimineaţă, în campionatul de sală al juniorilor bucureşteni, ŞER­BAN IOAN (împlineşte 17 ani la 2 mai) a obţinut, în primul concurs din 1965, un rezultat excelent care vine să întărească aprecierile profesorului­­ său. După ce a sărit din prima încer­care 1,75 m, 1,80 m, 1,92 m, el a­­ trecut, din a doua, peste ştacheta înăl-­­ ţaţă la 1,99 m. Un nou record de­­ sală pentru juniorii de categ. I. Alte rezultate de valoare au mai în-­­ registrat şi alţi juniori bucureşteni : : Horia Ilieşu (S.S.E. ID a egalt re- I cordul de 7,5 sec. pe 55 mg realizat­­ săptămîna trecută de Dan Hidioşanu. Georgeta Cîrstea (Viitorul) a obţinut 1 ■6,4 t de 40 mg, Cezara Dafinescu (C.S.S.) a sărit 1,46 m la înălţime. In mod deosebit vom sublinia rezulta­tul junioarei de cat. a II-a Dumitru Radu (Viitorul) care a trecut la 1,55 m la înălţime. Şi aceştia nu sînt de-­­­cît cîţiva dintre tinerii noştri atleţi ale căror rezultate viitoare le aşteptăm­­ cu toată încrederea. Campionatul masculin de baschet a programat duminică o etapă pettisă, trei dintre partide fiin­d ,animate,,j pen­­tru o dată care va fi anunţata a-Jte­­rior. In Capitală. ..singura ini !.nire desfăşurată a­ opus, formaţiile Bucureşti şi­­Ditţatul Oradea, care au atras în sala fi-'loreas­a, un politic, nu­meros.. .T .,­­ C. ,T ' Din papal­­ogskii u.ebi de spus că întrecerea — în ciuda fardului cn evoluau două echipe fruntașe a de­zamăgit loial, nivelul jr cuiul filml extrem de, modest. Formația f r-«vio­rit, e drept, a icîștigjit la uh scor cate-­­goric, 86—57 ( 29—22), dar bnscl­id­­baliştii de la Rapid sunt departe­ de meciurile frumoase pe care li le-au oferit în tur. Acţiunile lor ofensive (ex­­ceptînd contraatacurile) au fost­­rigide, lipsite de cursivitate, deşi diferenţa netă de pe tabela de mariaj — în spe­cial în repriza secundă — le permi­tea mai multă relaxare în pasarea mingii şi concretizarea fazelor din a­­propierea panoului. Chiar şi în apăra­re, rapidi­ştii au dat dovadă uneori de lipsă de concentrare şi mobilitate, permiţînd adversarilor prea multe pă­trunderi individuale. Succesul lor — primul din acest an , se datorează mai mult jocului foarte imn al lui Cristian Popescu, deosebit de eficace în acţiunile ofensive, ca şi eforturi a lui Radu Popocici şi Predated, care au interceptat numeroase mingi utili­zabile apoi pe contraatac. Formaţia orădeană a făcut dumini­că dimineaţa una din cele mai slabe partide jucate în ultimii ani la Bucu­reşti. Comiţind nenumărate greşeli de tehnică, rat­înd nepermis de multe aruncări la coş­­din poziţii iileale (Continuare in pag. a 3-a) CRESC COPIII!... Serban loan—16 ani—1,99 m la înălţime 3 v -1 ŞERBAN IOAN Campionatul masculin de baschet Dinamo Bucureşti şi Steaua la a 4-a victorie consecutivă De data aceasta, ,.capacul* lui Mazilu a deviat mingea amneată de Haneş spre coşul arădenilor şi jeroolitrii tui m­ai pierdut o ocazie de a­­ta­sate. Fază din meciul Rapid — Dinamo Oradea. ■ . ■ 5 Foto :'P. Romrrţtm LA VOLEI—ETAPA GAZDELOR O singură excepţie: Partizanii­ roşu Braşov — Metalul Bucureşti (F) 2-3 Precum subliniem î­n titlu, etapa a IX-a a campionatelor republicane de volei în categoria A seria I a fost, şi mai mult decit altele de ..pină acum, etapa gazdelor, Invi­ngi.toat­e în 7 din 8 cazuri.. Partidele discutate în provincie au luat sfârşit cu urmă­toarele rezultate : Tractorul Braşov — Ştiinţa Cluj (m) 3—6 (8, 7, 4) ; Ştiinţa Timişoara — Steaua Bucureşti (m) S—0 (12, 8, 14) ; Ştiinţa Galaţi — Farrul Cons­tanţa (m) 3—0­­5, S. 15) ; Dinamo Bihor — C.S.M.S. Iaşi (m) 3—1 (9, 13, 11—15, 13) ; Partizanul rosu Bra­­şov — Metalul Bucureşti (f) 2—3 ,­15—5, 6-15, 6-15, 15-5, 16—18) ; Farul Constanţa — C.S.M. Cluj (f) 3—0 (14, 8, 11) ; Voinţa Craiova — Ştiinţa Cluj (f) 3—1 (3, 8—15, 11, 9). Amănunte — în numărul de­­mani­e al ziarului nostru. Şi acum, despre meciurile jucate la Capitală. Progresul Bucureşti — Constructorul Brăila (M) 3—0 (11, 9, 10). Ca şi meciul feminin C.P.B. — Progresul desfăşurat în­­deschidere duminică la Floreasca, şi cel masculin a dirtat tot trei seturi. Dar, spre deosebire de primul, aşa cum­­vom arăta mai jos, jocul băieţilor ne-a oferit trei seturi cu multe faze spectaculoase. Ele au fost realizate mai cu seamă de bucu­­reşteni. Din motive obiective (Ghezan acci­dentat iar Vasiliu, Radu şi Vida în sesiune de examene),­ Progresul s-a prezentat la sală doar cu 7 jucători. Aceştia însă, TnobiUzind­u-se, acţionind­­Cu o deosebită voinţă, au reuşit un joc bun şi să obţină , victoria. Merite au în primul rînd Ch­erebeţiu şi Za­­porojescu care prin acţiunile lor sub­tile au făcut multe­­ puncte, şi Dumi­­trescu, acesta într-o bună dispoziţie de joc, atacînd puternic şi precis. Oaspeţii, care n-au izbutit mai mult din cauza numeroaselor lor lipsuri la primirea serviciului şi în efectuarea blocajului, în setul 3 şi-au epuizat şi resursele fizice, fiind conduşi la un moment dat cu 10—4. C. ALEXE Dinamo Bucureşti — Petrolul Plo­ieşti (M) 3—0 (4, 6, 10). E vorba in­tr-adevăr de două echipe de valori distanţate. Totuşi nu într-atîta tacit să justifice renunţarea la luptă, ex­primată limpede din capul locului de jocul ploieştenilor. Cu excepţia lui Zamolo, singurul petrolist care a ac-* ţionat mai curajos şi — ca atare — la valoarea lui în primul set. Pe ur­mă, l-au imitat şi nimeni. Giuvelea şi îndeosebi Rădulescu, însă.. . prea pe urmă, adică doar în setul final, cînd era tîrziu şi cînd scorul n-a mai fost atât de sever mai mult ca o conse­­cinţă a folosirii în terenul dinamo-« viştilor şi a rezervelor. Cei mai buni de la învingători Corbeanu, Ganciu, Cozonici, Derzei. Secondat de Al. Dinu (îndeobşte formal), ca arbitru principal a func-­­ţionat M. Albuţ, căruia îi reproşăm abuzul de argumentare verbală a de­ciziilor sale, exces total nefiresc pen­tru limpezimea fazelor respective şi în general pentru simplitatea proble­melor ridicate de meciul în cauză. (­ C.F.­­) C. P. Bucureşti — Progresul Bucu­reşti (F) 3—0 (8, 12, 7). Rezultatul acesta, ţinînd seama de valoarea ce-* ■(Continuare în pag. a 2-a)

Next