Sportul Popular, septembrie 1965 (Anul 20, nr. 4755-4780)

1965-09-01 / nr. 4755

In cea de a patra zi a aampio­­itelor republicane de tir s-au spulat două probe — armă stan­­iid 3x20 focuri seniori și armă peră calibru redus 3x30 focuri mioare — și... restul de 50 de flere la proba de ,.300”. Nici de aia aceasta rezultatele la pro­­ste de puşcă n-au fost cele as­­­ptate, adică foarte bune, cum r trebui să fie acum înaintea ampionatelor europene. Excepţie de oarecum, probele de 30 focuri culcat femei şi 3x20 standard, pro­­c în care cîştigătorii, Edda Baia­­ Marin Ferecatu s-au apropiat e recordurile naţionale cu 2 şi espectiv, 3 puncte. In rest re­­ultate modeste. La talere arm­­­ate din şanţ Gh. Enache a reu­­it să-l depăşească în ultima zi pe colegul său de club, G. Flo­­escu şi cu un rezultat mediocru ă cîştige titlul de campion. O menţiune pentru trăgătorul dina­­novist Marin Ferecatu, care ieri a cucerit cel de al treilea titlu de campion republican în această ediţie a competiţiei (pînă acum ,1 deţine supremaţia la probele de 40 focuri poziţia genunchi, 5x40 şi armă standard 3x20 focuri). Rezultate : Armă standard 3x20 focuri seniori : 1. M. FERECATU (Dinamo) 563 p. — campion al r­epublicii Socialiste România, 2. Gr. Vasilescu (Olimpia) 561 p, 3. 41. Calcan (C.S.M. Cluj) 559 p., 4. I. Şandor (Steaua) 557 p, 5. N. Rotaru (Steaua) 556 p, 6. I. Olă­­rescu (Ştiinţa) 556 p. Armă liberă calibru redus 3x30 focuri senioa­re, poziţia culcat : 1. EDDA BAIA (Ştiinţa) 297 p, 2. Iuliana Daroţi (C­S.M. Cluj) 294 p, 3. Aurelia Bchafer (Ştiinţa) 294 p, 4. Eugenia Padar (Steaua) 293 p, 5. Iudith Moscu (Dinamo) 291 p, 6. Ana Goreti (Olimpia) 290 p. Pe echipe : 1. ŞTIINTA 878 p, 2. Combinata C.F.R.—U.T. Arad 862 p, 3. Olim­pia 861 p. (la această poziţie nu s-au acordat titluri). Poziţia în ge­nunchi : 1. ANA GORETI 284 p. — campioană a Republicii Socia­liste România, 2. Iudith Moscu 284 p, 3. Edda Baia 284 p, 4. Mă­ria Jutaru (Olimpia) 283 p, 5. Ma­ria Ignat (Ştiinţa) 280 p, 6. Mar­gareta Enache (Steaua) 278 p. Pe echipe : 1. OLIMPIA 839 p. — campioană a Republicii Socialiste România, 2. Ştiinţa 836 p, 3. Di­namo 835 p. Poziţia în picioare : 1. ELENA NISTOR (Steaua) 268 p, — campioană a Republicii So­cialiste România, 2. Margareta E­­nache 266 p, 3. Jaqueline Zvonev­­schi (Dinamo) 260 p, 4. Ioana Soa­re (Ştiinţa) 256 p, 5—7 Eva Udema (C.F.R. Arad) 254 p, Maria Jutaru 254 p. Edda Baia 254 p. Pe echi­pe : 1. STEAUA 783 p , campioa­nă a Republicii Socialiste Româ­nia, 2. Dinamo 760 p, 3. Ştiinţa 745 p. Trei poziţii : 1. EDDA BAIA 835 p, campioană a Republicii So­cialiste România, 2. Elena Nistor 831 p, 3. Margareta Enache 831 p, 4. Iudith Moscu 828 p, 5. Ana Goreti 821 p, 6. Jaqueline Zvonev­­schi 821 p. Pe echipe: 1. ȘTIINȚA 2464 p. — campioană a Republicii Socialiste România, 2. Steaua 2461 p. 3. Dinamo 2456 p. Talere aruncate din șanț 300 buc. : 1. GH. ENACHE (Steaua) 282 t, cam­pion al Republicii Socialiste Ro­mânia, 2. G. Florescu (Steaua) 281 t, 3. St. Popovici (Dinamo O­­bor) 271 t, 4. I. Lovinescu (Dina­mo Obor) 267 t, 5. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 267 t, 6. A. Ionescu (Olimpia) 267 t. Concursul continuă azi pe ace­lași poligon. T. RABSAN IERI, LA TUNARI MARIN FERECATU A INTRAT ÎN POSESIA celui DE AL TREILEA TITLU DE CAMPION PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI­VA O­RGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Jul XXI—Nr. 4755 Miercuri 1 septembrie 1965 4 pagini 25 bani Start in ..Turul aerian al Europei“ Peste 100 de avioane au luat startul, în ziua de 29 august din oraşul Split (R.S.F.I.). In această mare competiţie care are ca punct terminus oraşul München (R.F.G.). Mîine, participanţii la a­­cest raliu aerian organizat de Aeroclubul Austriei, sub egi­da Federaţiei Aeronautice In­ternaţionale, vor sosi în ţara noastră pe aerodromul spor­tiv Clinceni, unde vor face escală pînă vineri 3 septem­brie. SĂ NU NE MULŢUMIM DOAR CU CÎTEVA INDIVIDUALITĂŢI... !­­ — Pe marginea campionatelor republicane de nataţie — Toamna se numără bobocii sau, dacă vrem să parafrazăm vechiul proverb românesc, la campionatele republicane se nu­mără... performanţele, care în cele din urmă reprezintă oglinda cea mai fidelă a modului cum au muncit într-un an întreg sec­ţiile fruntaşe. Să ne aruncăm puţin privirea asupra clasamen­tului pe echipe la această re­centă ediţie încheiată duminică în Capitală. Pe locul I — Clu­bul sportiv şcolar (antrenori Gh. Dimeca şi M. Mitrofan) cu 148 p, urmat de : 2. Steaua (antrenori L. Ungur, 4. Marinei, R. Frîncu) cu 112 p, 3. Dinamo Bucureşti (antrenori R. Drăgu­­şanu şi Magda Cristescu) 78 p, 4. Rapid Bucureşti 44 p, 5. Mu­reşul Tg. Mureş 35 p, 6. C.S.M. Cluj 30 p, 7. S.S.E. 2 Bucureşti 29 p, 8. S.S.E. 1 Bucureşti 17 p, 9. S.S.E. Reşiţa 17 p, 10. Olim­pia Reşiţa 16 p, 11. S.S.E. Ga­laţi 12 p şi S.S.E. Timişoara 7 p. Aşadar, din nou înotătorii C.S. Şcolar, cu cîţiva juniori ta­lentaţi, domină campionatele de... seniori. Este foarte adevă­rat că­­ această reprezentativă a beneficiat de aportul unor cam­pioni (V­. Moraru şi A. Şopte­­reanu), care au contribuit la cu­cerirea a 8 din cele 10 titluri revenite C.S. Şcolar. Din păcate însă, valoarea celorlalţi sportivi ai secţiei, indiferent de locurile ocupate în diferitele probe, este destul de modestă. Situaţia este identică şi la secţiile de la Steaua (unde doar Ingrid Un­gur, cu un remarcabil record — 1:05,0 — la 100 m liber şi G. Götter au ieşit din comun) şi Dinamo, care a „punctat” în mod serios doar prin Cristina Balaban, Tiberiu Şerban şi Cris­­tina Stănescu. în secţiile respective însă, munca tre­buie serios îmbunătăţită, acor­­dîndu-se în egală măsură aten­ţie şi procesului de instruire a celorlalţi sportivi. Cu cîteva excepţii (S.S.E. Ga­laţi cu Gica Manafu, S.S.E. Ti­mişoara cu V. Costa, S.S.E. Re­şiţa cu Anca Andrei, Olimpia Reşiţa cu N. Tat şi Mureşul Tg. Mureş cu D. Nagy şi Ac. Covaci), celelalte secţii nu au ofe­rit nimic deosebit, surprinză­tor chiar faptul că din Cluj şi Oradea — şi nu este prima oară cînd subliniem acest lucru — nu s-a prezentat nici un ele­ment cu pretenţii deosebite, în ciuda faptului că în ambele oraşe există tradiţie şi posibi­lităţi (bazin acoperit, cadre teh­nice cu multă experienţă). Iată cîteva probleme care tre­buie să dea în mod serios de gîndit secţiilor respective (a. v.): A XVIII-A EDIŢIE A „CURSEI SCÎNTEII “ COMPETIŢIA ÎN­CEPE LA BAIA MARE ŞI SE ÎNCHEIE LA BUCUREŞTI • 1 200 KM ÎN 7 ETAPE ! • PENTRU A TREIA OARA PARTICIPARE IN­TERNAŢIONALA Cea mai mare întrecere de ci­clism a anului, a XVIII-a edi­ţie a „Cursei Scînteii”, se va desfăşura în finalul sezonului. Intre 27 septembrie şi 3 octom­brie, fruntaşii sportului nostru cu pedale şi o serie de valoroşi ru­tieri de peste hotare vor par­curge 1 200 km, împărţiţi în 7 etape, ,între Baia Mare şi Bucu­reşti pentru a-l desemna pe în­vingătorul „Cursei Scînteii“. Cu sprijinul federaţiei de spe­cialitate au fost invitaţi la com­petiţie 20 de ciclişti din Ceho- S slovacia, Elveţia, Franţa, R. D. Germană, Italia, Olanda şi Polo­nia. Astfel, aceasta va fi a 3-a ediţie a „Cursei Scînteii“ la care participă şi rutieri de peste hotare. De asemenea, vor fi se­lecţionaţi peste 30 dintre cei mai buni rutieri ai cluburilor sportive Steaua, Dinamo, Olim­pia, Voinţa-Bucureşti, Petrolul şi Voinţa-Ploieşti, C.S.C. Brăila, Dezrobirea-Braşov etc. Traseul competiţiei este urmă­torul: etapa I —■ 27 septembrie- Baia Mare - Cluj, 170 km, etapa a II-a — 28 septembrie — Cluj- Oradea, 155 km, etapa a III-a — 29 septembrie—Oradea-Arad­­Timişoara, 165 km­, etapa a IV-a — 30 septembrie — Timi­şoara — Reşiţa — Caran­sebeş — Băile Herculane, 220 km (două semietape), etapa a V-a — 1 octombrie — Băile Herculane—Orşova—Turnu Se­­verin-Craiova, 150 km (2 semi­etape), etapa a VI-a — 2 oc­tombrie — Craiova—Drăgăşani- Rm. Vîlcea, 160 km și etapa a VII-a — 3 octombrie — Rm. Vîlcea-Pitești-București, 175 km. DI IA UN „RAID-ANCHETĂ“, I ■» —• LA CÎTEVA PROBLEME MAJORE ALE GIMNASTICII NOASTRE Intr-una din zilele de vară am pornit în raid-anchetă pe la secţiile de gim­nastică din Capitală. Eram curioşi să vedem cum se antrenează dinamoviştii, ce fac cei de la Ştiinţa, cit au progresat tinerii de la Clubul sportiv şcolar sau de la Viitorul. Cum era şi de aşteptat, nu am găsit efectivul complet al secţiilor: unii plecaţi în tabere şcolare sau de juniori, alţii în vacanţă (nu în toate cazurile binemeritată, dacă ne gindim la situaţia actuală a gimnasticii noastre de performanţă...). De aceea, în privinţa desfăşurării propriu-zise a antrenamentelor nu ne-am putut forma o imagine completă; în multe cazuri, raidul s-a rezumat — în principal — la discuţii cu antrenorii. Din cele văzute şi din cele... vorbite s-au cristalizat multe aspecte şi probleme comune activităţii secţiilor. Astfel, am renunţat să scriem despre fiecare secţie în parte şi am considerat mai utilă punerea în discuţie a unor probleme generale, care nu sunt numai ale secţiilor, ci şi ale întregii noastre gim­nastici. Frumuseţea gimnasticii nu­ecesită pledoarie. Dar, ca sa lungi in rîndurile celor mai uni, ca dinamovista Roza­­a Baizo* (in fotografie) este evoie de multă muncă si evseverenta. ANTRENAMENTE... TIP! Gimnastica este, prin speci­ficul ei, un sport de sală. Fi­resc, antrenamentele sint le­gate de sală, de aparate. Dar sălile de la Centrul de antre­nament „23 August", Dinamo sau Tineretului sunt înconju­rate de o mare de verdeaţă, de alei umbroase. Ni s-a părut că in ochii unor gimnaşli am surprins sclipiri de invidie cînd priveau la atleţii sau la înotătorii care se bucurau din­ plin de lucrul în aer liber. E drept, gimnastele de la Dinamo, C.S.S. și Viitorul s-au îndrep­tat spre apa bazinelor din apro­piere, după terminarea antre­namentului. Dar numai după antrenament. Oare măcar în­călzirea nu s-ar fi putut face in jurul sălilor ? Dar acroba­tica sau săriturile pe covorul verde din apropiere ? Poate că a fost o pură întîmplare şi noi nu am avut noroc să ve­dem şi un antrenament în aer liber. Ce părere aveţi, tova­răşi antrenori ? Am văzut peste tot, şi la copiii de o şchioapă, şi la gimnaştii avansaţi, aceeaşi în­­călzire-tip, cu mişcări specifice gimnasticii, însoţite monoton de un-doi-uri, un-doi-uri (de ce oare nicăieri nu se lucrează pe muzică?), urmată apoi de lucru la aparate în ordine, în disciplină. Nu contestăm va­loarea lor. Dar parcă anotimpul vacanţelor mai reclamă şi pu­ţină schimbare. Şi unde au ră­mas jocurile, întrecerile? Era să uităm, am văzut unul: cîteva fetiţe de la Viitorul, între două elemente acrobatice executate la bîrnă, se distrau cu un joc... de cuvinte (cu T... Tulcea, Tîr­­govişte, Timişoara...)! Oare acesta nu ar fi putut fi înlo­cuit cu un joc de mişcare, care să dea o notă de vioiciune an­trenamentului şi care să ajute la dezvoltarea unor calităţi fizice ? Şi credeţi că cei mai mari nu ar vrea şi ei să se joace din cînd în cînd? Doar cunoaşteţi povestea cu tăticul care a cumpărat un trenuleţ electric pentru copil, ca pînă la urmă să se joace el... Dacă antrenorii ar analiza cu mai multă atenţie această problemă, a modului de des­făşurare a antrenamentelor poate nu s-ar mai plînge că ti­neretul fuge de la gimnastică la alte sporturi, în special la jocuri... Copiii nu fac aceasta numai pentru că acolo se ob­ţin mai repede rezultate ! SELECŢIA — PROBLEMA CHEIE Prin centrele de iniţiere trec anual sute de copii. Dacă acum vreo cîţiva ani, cînd per­formanţele echipei noastre fe­minine păreau unora veşnice, am fi avut o asemenea preocu­pare şi o asemenea extindere a activităţii cu copiii, poate gim­nastica noastră, n-ar mai fi ajuns în „criza" actuală. Numai la Viitorul s-au prezentat în toamna trecută vreo 300 de copii pentru selecţie. Avem acum mulţi copii talentaţi. Şi la Clubul sportiv şcolar­­an­trenori Sonia lovan şi Ştefan ILDICO RUSSU-ŞIRIANU (Continuare in pag. a 2-a) Peste citeva clipe, Ingrid Ungur va atinge peretele bazinului, iar cronometrele vor indica 1:05,0­0 nou re­cord repul­ican la 100 m li­ber și... normă de maestru. Foto : I. Mihăică ACTUALITATEA SPORTIVA! -----------------------------------------------------------------—1 WIENER NEUSTADT — STIINTA CLUJ, ASTĂZI TN „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL VIENA, 31. — Echipa de fotbal Stiinta Cluj a sosit cu avionul luni la Viena de unde a plecat cu autobuzul la Wiener Neustadt (oraş si­tuat la 45 de km de Capi­tală) pentru a întîlni, astăzi, echipa locală într-un meci contînd pentru primul tur al „Cupei Cupelor“. Fotbaliştii clujeni au efec­tuat marţi un antrenament pe stadionul care va găzdui a­­ceastă partidă (Agerpres). ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A UNIUNII SOVIETICE EVOLUEAZĂ TN TARA NOASTRA Selecţionata feminină de handbal a Uniunii Sovietice va întreprinde un turneu de cîteva jocuri în ţara noastră. Prima partidă va avea loc la Bucureşti în ziua de 12 sep­tembrie. DINAMO BACĂU — SEL. SARAJEVO 18—14 LA HANDBAL Ieri, la Bacău, echipa loca­lă Dinamo a întîlnit formaţia oraşului Sarajevo. Handbaliş­­tii băcăoani au cîştigat parti­da cu scorul de 18—14 (8—9). (1. Iancu-coresp. reg.) ETAPA FINALĂ A CAMPIO­NATULUI REPUBLICAN DE CĂLĂRIE Campionatul republican de călărie — obstacole şi dresaj a ajuns la ultima sa etapă, a treia, finală. Incepînd din ■ ziua de 2 pînă la 5 septem- I brie, pe baza hipică din Ca- ■ lea Plevnei se vor întrece 50 m de călăreţi, cu 80 de cal, ca- I IIficaţi din etapele I şi a | n-a. SÎMBATA ÎNCEPE CON- ■ FRUNTAREA „SPERANŢE- a LOR OLIMPICE“ LA BOX ! Sîmbătă seara, pe ringul ■ instalat în „potcoava” stadio- I nului Republicii se va dispu­ta prima reuniune pugilis- I ticâ din cadrul turneului in-­­ ternaţional de tineret. La a­­ceastă Interesantă confrunta- ■ re a „speranţelor olimpice“ , vor lua parte selecţionatele * de tineret din Ungaria, Bul- ■ garia, U.R.S.S., R.D. Germa- I nă, Iugoslavia și, bineînțeles,­­ din țara noastră. Turneul se va încheia la 12 septembrie. || V. ANTONIU LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI Pugiliştii români învingători în turneul de la Constanta CONSTANŢA, 31 (prin telefon de la trimisul nostru).­­ Reuniunea finala a turneului international de box de la Con­stanţa a fost dominată de boxerii români care au cucerit pri­mul loc la toate categoriile de greutate. Rezultate: cat. muscă: Sf. Costescu , p. V. Pivovarov (U.R.S.S.). Boxerul român a atacat cu succes în reprizele I si a III-a, cîştigînd pe merit. La cat cocoş, meci de mare tensiune între N. Puiu şi Bendalowski (U.R.S.S.). Partida a fost presărată cu multe neregularități, în cele din urmă arbi­trii declarîndu-1 învingător pe Puiu. Cat pană: C. Crudu b. p. C. Buzuliuc; cat. semiușoară: V. Antoniu bate b.c. II Hajnal (Ungaria); cat. ușoară: O. Baciu b. p. St. Popovici; cat. semimijlocie: I. Pitu b. ab. I I. Marin; cat. mijlocie mică: I. Covaci b. p. V Badea; cat mijlocie: I. Olteanu bp. M. Mariutan­­ cat area : V. Mariutan b.p. T. Basarab. M. TRANCA

Next