Sportul Popular, septembrie 1965 (Anul 20, nr. 4755-4780)

1965-09-01 / nr. 4755

CARNET COMPET­I­TI­ONAL POLO: Dinamo Bucureşti şi Crişul Oradea învingătoare în partidele restante Intr-o partidă restantă a campio­natului republican, Crişul Oradea a întrecut Mureşul Tg. Mureş cu sco­rul de 2—1 (0—1, 1—0, 1—0, 0—0) prin golurile marcate de Rujinschi şi Muth. Pentru învinşi a înscris Csiszer. In întâlnirea dintre Dinamo Bucureşti şi Voinţa Cluj, campionii au obţinut vic­toria cu scoru­l de 10—0 (2—0, 1—0, 4—0, 3—0) prin golurile înscrise de Zahan 2, Zamfirescu 2, Demeter 2, Blajec 2, Mărculescu­ şi Grinjescu. Iată cum arată clasamentul dipa ultimele meciuri : 10. Mureşul Tg. Mureş 13 3 0 10 27:56 6 . Dinamo Buc. 11 14 0 0 133 : 9 28 2. Steaua Buc. II 10 0 1 75:15 20 3. Crişul Oradea 13 8 3 2 47:31 19 4. Rapid Buc. 14 6 3 5 51:48 15 5. Ştiinţa Cluj 11 6 2 3 39:33 14 6. I.C. Arad 16 3 5 3 38:83 11 7. Voinţa­ Cluj 15 3 3 9 39:81 9 8. C.S.M. Cluj, 15 3 2 10 34:79 8 9. Ind. linii Timiş 16 3 2 11 37:85 8 RUGBI: Clasamentul campionatului categoriei A După jocurile primei etape a returu­lui, clasamentul campionatului catego­riei A arată astfel : 1. Dinamo Buc. 12 11 1­0 139 47 (+ 92) 35 Azi, miercuri 1 septembrie, la ora 19, la sediul federaţiei din str. Vasile Conta 16, are loc analiza arbitrajelor din pri­ma etapă a returului. Sunt invitaţi arbi­trii şi antrenorii din Bucureşti. 2. Griviţa Roşie 12 8 2 2 151 28 ( + 129) 30 3. Steaua 12 8 1 3 131 49 (+ 82) 28 4. Gloria Buc. 12 5 3 4 64 77 (* 13) 25 5. Balm. Bîrlad 12 5 2 5 75­ 66 (+ 2­9) 24 6. C.S.M.S. Iași 11 5 2 4 58 38 (+ 29) 23 7. Constructorul 12 4 2 6 53 71 (— 18) 22 8. Farul­i-ta 12 4 2 6 65 90 (— 25) 21 9. Progr. Buc. 11 2 4 5 61 67 (— 6) 19 10. st. Petroseni 12 3 1 8 30 63 (— 33) 19 11. Ştiința Tim. 12 3 1 8 51 179 (—128) 18 12. Ştiinţa Cluj 12 1 1 10 35 150 (—115) 15 BASCHET: Campionatele de calificare în categoria­­ CICLISM: Campionatele Capitalei, o verificare utilă CRAIOVA (prin telefon). — La­ sfîr­­șitul săptămînii trecute s-au încheiat în localitate întrecerile campionatului fe­minin de calificare în seria a II-a_ a categoriei A. Au participat echipele Ş.S.E. Satu Mare, Ţesătoriile reunite Bucureşti şi Ş.S.E. Craiova. Iată rezul­tatele înregistrate: Ş.S.E. Satu Mare— Ş.S.E. Craiova 47—30 (15—10); Ş.S.E. Satu Mare—Ţesătoriile reunite 50—41 (26—21); Ş.S.E. Craiova — Ţesă­­toriile reunite 44—40 (25—18). Au promovat în seria a II-a a campiona­tului feminin de categoria A baschet­balistele de la S.S.E. Satu Mare şi S.S.E. Craiova. (V. Săndulescu-co­­resp.). BRAŞOV (prin telefon). — Turneul final al campionatului masculin de calificare, găzduit de oraşul de la poalele Tîmpei, s-a terminat cu vic­toria echipei Academia Militară, care, alături de a doua clasată, Ştiinţa Braşov, a căpătat dreptul de a activa în seria a II-a a campionatului de categoria A. De altfel, aceste două formaţii s-au ridicat mult peste va­loarea celorlalte participante la tur­neu. Rezultatele ultimelor două zile: Academia Militară — C.I.L. Timişoara 84—51 (53—15); Ştiinţa Braşov­—Vul­turii Cîmpina­­59—45 (20—20); C.I.L. Timişoara—Vulturii Cîmpina 49—47 (19—23); Academia Militară—Ştiinţa Braşov 71—48 (45—16). (C. Gruia­coresp. reg.). RADIOAMATORISM: Campionatul „vînătorilor de vulpi“ La Poiana Braşov au avut loc recent întrecerile etapei finale a campionatu­lui republican de „vînătoare de vulpi“. Ele au constat in descoperirea într-un timp cît mai scurt a unui număr de trei staţii de radio-emisie (vulpile) bine ascunse într-un teren accidentat şi îm­pădurit, de-a lungul unui traseu care măsura, în linie dreaptă, aproximativ 9 km. La proba pe lungime de undă de 80 m (3,5 megahertzi) reprezentanţii Radioclubului regional Ploieşti au obţi­nut o victorie categorică clasindu-se pe primele două locuri. Titlul de campion a revenit, pentru a doua oară consecu­tiv, lui Virgil Molocea cu o performanţă bună — 67 minute. El a fost urmat de Iulian Scărlătescu cu 71 minute. Pe lo­cul al treilea s-a clasat gălățeanul Tu­dor Anton. La proba pe 2 m (144 megah­ertzi) — datorită într-o oarecare măsură şi condiţiilor obiective (ceaţă şi burniţă) , nici un concurent nu a putut realiza baremul de 81 minute prevăzut în re­gulamentul campionatului, astfel că tit­lul de campion nu a fost acordat. Pe primul loc s-a clasat reprezentantul Radioclubului regional Bacău, Ion Mu­­rărașu. LUPTE: S-au reluat întrecerile în „B“ După o scurtă pauză, s-au relu­at în­trecerile de lupte din cadrul campiona­tului republican pe echipe, seria B. For­maţiile de greco-romane au avut con­fruntări duminică, iar cele de „libere“ vor lua startul în ziua de 5 septembrie. După patru etape continuă să con­ducă Electroputere Craiova şi A.S.M. Lugoj la lupte greco-romane. Meta­lul Bucureşti şi Constructorul Hune­doara la libere. Iată clasamentele • LUPTE GRECO-ROMANE GRUPA I­­ GRUPA A II-A NORD 1. A.S.M. Lugoj 2. Constructorul Hm­. 3. Mureşul Tg. Mureş 4. Constr. Mierghita 5. Vagonul Arad 6. Crisul Oradea 7. C.S.M. Cluj 8. Igo Baia Mare 5401 52:26 13 4310 35:27 11 4 2 1 1 36:28 9 5203 39:39 9 4 2 0 2 31:25 8 4 2 0 2 23:33 8 4 1 0 3 21:41 6 4004 23:41 4 LUPTE LIBERE GRUPA I SUD SUDI­C 1. Electroputere Craiova 4 3 0 1­ 40:20 10 2. Progresul Buc. 4 3 0 1 35:27 10 3. Stuful Tulcea 4 2 1 1 37:27 9 ■ 4. Dinamo Piteşti 4 2 1 1 32:32 9 . 6. Carpaţi Sinaia 4 2 0 2 43:21 8 ! 6. LM.U. Medgidia 4 2 0 2 35:29 8 ! 7. Progresul Brăila 4 0 2 2 21:43 6 ! 3. Prahova Ploieşti 4 0 0 4 9:53 4 ! 1. Metalul Buc. 2. Electroputere Craiova 3. Metalul Tirgovişte 4. Progresul Brăila 5. C.S.C. Reşiţa. 6. Viitorul București 7. I.M.U. Medgidia 8. Stuful Tulcea 4 2 1 1 32:33 4 2 0 2 38:26 4202 35:29 3 2 1 0 29:19 3 2 0 1 29:19 4 1 1 2 30 :34 4 1 1 2 25:39 4103 21:43 GRUPA A I-A NORD 1. Constructorul Huned. 4 3 1 0 37:25 11 2. Unic Satu Mare 4 3 0 1 41:19 10 3. C.F­.R. Timisoara 4 2 1 1 43:21 9 4. Lemnarul, Odorhei 4 2 1 1 39:25 9 5. Crisul Oradea 4 1 1 2 27:37 7 6. Jiul Petrila 4 1 1 2 25:39 7 7. Autosport Sf. Gheorghe 4 1 1 2 22:42 7 8. Chimistul Baia Mare 4 0 0 4 18:44 4 IRTA REGIUNEA BACĂU anunţă următoarele posturi vacante la autobuzele din cadrul re­­giunii Bacău : PIATRA NEAMŢ — un post de inginer principal constructor instalaţii — două posturi ingineri mecanici auto — două posturi economişti principali — patru posturi tehnicieni I auto — trei, posturi tehnicieni II auto BACĂU — două posturi ingineri principali auto — două posturi tehnicieni I auto — un post tehnician 11 auto ROMAN — un post şef autobază adjunct — un post tehnician II dispece­ COMĂNEŞTI — un post şef autobază adjunct — două posturi tehnicieni II auto BUHUŞI — două posturi tehnicieni II auto Condiţiile de angajare sînt acelea prevăzute în Hotărîrea CONSI­LIULUI DE MINIŞTRI nr. 1053/1960 Informaţii suplimentare se vor putea lua de la Serviciul Personalului din Piatra Neamţ, telefon 1806 şi Serviciul Plan şi Organizarea Muncii, telefon 1800. înaintea „naţionalelor" la velodrom Săptămîna aceasta se desfăşoară cam­pionatele Capitalei la velodrom. Ele sînt de fapt o avanpremieră a „na­ţionalelor” care se vor desfăşura tot pe velodromul Dinamo, săptămîna vi­itoare. Şi la întrecerea pentru desemna­rea campionilor oraşului Bucureşti, ca şi la republicane, vor participa cei mai buni pistarzi, precum şi o serie de fondişti... reprofilaţi din cauza lipsei competiţiilor pe şosea. Pentru ultimele reuniuni, organiza­torii au fixat următorul program: miercuri de la ora 16 — urmărire in­dividuală, vineri de la ora 16 — ur­mărire pe echipe şi duminică de la ora 9,30 — cursa cu adiţiune de puncte (100 ture cu sprint la fiecare 3 ture). Concomitent are loc şi campionatul pentru juniorii de cat. I, precum şi concursul rezervat juniorilor de cat. a II-a. De la un „raid-anchetă", la cîteva probleme majore ale gimnasticii noastre (Urmare din pag.. 1­ Hărgălaş), şi la Viitorul (antrenori I Geta Dumitrescu şi Mircea Rădu­­­lescu), şi la Dinamo (antrenori Teo­­fila Făgădău şi Ludovic Lacatos). Problema este cîţi, cum şi cînd vor ajunge la nivelul unor performanţe înalte ? Cu toate că pregătirea se­­ desfăşoară conform cerinţelor, se în­­­tîmplă ca perioada pubertăţii să pro­ducă schimbări mari în organism, incit cei mai talentaţi copii să nu poată depăşi, mai tîrziu, pragul me- I­diocrităţii. Au fost asemenea cazuri în fiecare secţie şi atunci antrenorul şi-a văzut risipită în zadar munca. Solu­ţiile ? Iată una dintre ele: să selec­­­­ţionăm, de două, de trei ori mai mulţi copii, ca să avem pe urmă de unde alege. Şi ar mai fi încă o soluţie, demnă de luat în seamă, pusă în dis­cuţie de antrenorul dinamovist Ştefan Tarcot selecţia propriu-zisă , pentru gimnastica de performanţă să se facă la vîrsta de 13—14 ani, cînd pubertatea nu mai poate produce­­surprize*. Dar pentru ca la această vîrstă să poţi intra cu toate forţele în antrenamentul de specialitate este nevoie de o pregătire de bază, prea­labilă. La nivel de mase acest, lucru , nu se poate rezolva în cadrul sec­ţiilor de performanţă. Şi, atunci? Şcoala, lecţiile de educaţie fizică din­­ şcoală sunt menite să soluţioneze această problemă la un nivel mai înalt decât cel actual. Din păcate­­ însă, în multe cazuri elevii care vin la gimnastică nu ştiu să meargă co­­­­rect, nu ştiu să alerge, să sară. Or, ca­ să începi să înveţi ABC-ul spor­tului la 13 ani, este mult prea tîrziu faţă de cerinţele actuale ale perfor­manţelor. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de o muncă mai susţinută şi desfăşurată cu mai multă pricepere din partea profesorilor din şcol. De asemenea, este nevoie de o legătură mai str­însă între profesori şi antre­nori, care să nu se rezume la cîteva vizite ocazionale ale antrenorilor în şcoli pentru a-şi­­achiziţiona­ talente. Sprijinul şi ajutorul în acest domeniu , reclamă reciprocitate. Să nu lăsăm problema selecţiei la voia întîmplării, aşa cum se face în multe cazuri. An­trenorii să nu aştepte ca talentele să le fie aduse... pe tavă. „SA FORMAM SI OAMENI, NU NUMAI GIMNASTI“­. ..a fost părerea antrenorului Lu­dovic Lacatos, cînd a venit vorba de faptul că din mulţi începători, foarte puţini ajung la performanţe înalte. De ce oare avem sute de copii şi foarte puţini gimnaşti cu adevărat talentaţi şi bine pregătiţi în primele formaţii ale secţiilor ? Motive (subiec­tive) se găsesc destule: ,S-au lăsat de gimnastică... nu învăţau bine şi părinţii nu i-au mai lăsat la antre­namente... au văzut că trebuie să muncească, prea mult ca să obţină rezultate...*. Dar antrenorii n-au avut nici o vină că gimnastul respectiv a ajuns la o asemenea hotărîre ? Sînt zeci de exemple de sportivi fruntaşi care îmbină învăţătura cu sportul, activitatea productivă cu sportul, viaţa de toate zilele cu sportul Pen­tru aceasta însă este nev­oie şi de o muncă educativă din partea antreno­rilor, de educarea voinţei, a perse­verenţei. Greşind de multe ori în această privinţă se ajunge la situaţii paradoxale ca : O SECTIE FARA JUNIORI, ALTA FARA COPII SI FARA JUNIORI Secţia fără juniori este cea mascu­lină a clubului Dinamo. Aici există o mulţime de copii şi vreo 14 gim­naşti la categoria maeştri. Intre ei — un gol imens. Practic, peste 2—3 ani, cînd seniorii vor „îmbătciini", Di­namo se va trezi fără echipă. Antre­norul Cociş are şi acum probleme să găsească 6 gimnaşti apţi şi bine pre­gătiţi pentru, campionat. Că nu există antrenor angajat pentru juniori ? Că ceilalţi n-au timp suficient să se ocupe şi de pregătirea acestora ? Mo­tivările de acest gen nu scuză, ci scot în evidenţă lipsa de preocupare a clubului şi a conducerii secţiei în această privinţă. Cealaltă secţie, Ştiinţa, nu are decât echipe de maeştri şi maestre. Ea îşi selecţionează elementele numai din rândurile studenţimii, de la I.C.F. Dacă cei care vin la facultate au făcut gimnastică mai înainte — bine, dacă nu — este greu, chiar imposi­bil, ca de la 18—20 de ani în sus să iei totul de la început și să ajungi la o performanță înaltă. Antrenoarea Elena Dobrovolski spunea că s-a oferit să lucreze voluntar cu o echipă de copii, cadre de rezervă pentru Ştiinţa. I s-a răspuns că acest lucru nu intră în specificul clubului! !! Atunci de unde rezerve ? De unde întinerirea echipei după plecarea Elenei Leuşteanu, a Soniei Iovan sau a altor foste studente ? In general, în toate secţiile am văzut foarte puţini juniori şi junioare care să bată la porţile primei echipe sau chiar ale selecţionatei. MAI MULT ENTUZIASM, MAI MULTĂ RABDARE Din discuţiile purtate în timpul vi­zitelor făcute la secţiile de gimnastică din Capitală am reţinut că pe antre­norii noştri îi frămîntă problemele majore ale gimnasticii noastre. E bine, dar nu e destul. Ce fac practic pentru remedierea situaţiei ? Impresia noastră generală a fost că ei nu muncesc cu tot entuziasmul, cu toată încrederea în forţele lor. De ce oare ? în ultimul timp gimnastica noastră a fost supusă multor critici şi pe bună dreptate. Nu s-a muncit aşa cum tre­buie, iar acum ne-am trezit — putem spune — fără echipe reprezentative de valoare. Dar tocmai această rea­litate ar trebui să-i „scuture“ puţin pe antrenorii noştri. Părerile pesi­miste ca: „­Greu, vom­ mai avea o echipă pe locul 3 în lume...“. „N-o să mai avem noi gimnaşti buni decît cine ştie peste cit timp„.“ nu au ce căuta în rîndul specialiştilor. Federaţia are datoria să controleze mai mult activitatea secţiilor, să-i în­curajeze pe cei care muncesc bine şi să-i... pună la punct pe cei care nu-şi fac cum trebuie datoria. (Sînt unele secţii, de exemplu C.S.Ş., care nu s-au bucurat demult de o vizită din partea forului de specialitate). încă o problemă : în momentul de faţă, în alcătuirea echipelor reprezen­tative se recurge de multe ori la so­luţii de compromis. Adică, neavînd o echipă „consacrată*­, imediat ce apare vreun gimnast talentat la o secţie, este chemat de urgenţă la lot, unde este pregătit de către alt an­trenor (acesta de multe ori nici nu cunoaşte ce a făcut gimnastul pînă atunci) cu alte metode, cu o intensi­tate crescută, care de multe ori duce la supraantrenament, ca să nu mai vorbim de consecinţele acestuia. Astfel, se întrerupe procesul firesc al­ pregătirii. Să amintim şi aspectul moral al problemei: un sportiv care, fără a avea o pregătire corespunză­toare, este ridicat în slăvi, declarat mare talent şi chiar prezentat la di­ferite concursuri peste hotare, va trece cu uşurinţă peste pragul dintre încrederea în forţele proprii şi înfu­murare. Suntem­ de părere că nu tre­buie... agravate greşelile trecutului. Dacă în ultimii ani nu a existat su­ficientă preocupare pentru formarea cadrelor de rezervă, acum trebuie să avem răbdare şi să aşteptăm să se ridice o nouă generaţie de gimnaşti, la nivelul cerinţelor mondiale. Să fie sprijinită mai mult munca antrenori­lor din secţii şi să avem încredere în ei că vor putea să pregătească pe aceşti gimnaşti, aşa cum au mai pre­gătit pe alţii. Numai aşa gimnastica noastră va putea ieşi din impasul în care se află !

Next