Sportul Popular, noiembrie 1965 (Anul 20, nr. 4807-4832)

1965-11-01 / nr. 4807

VOLEI: în etapa de ieri, multe mechri echilibrate UNUL DIN „CAPETELE DE AFIŞ" ale etapei de ieri a campionatului feminin s-a disputat la Braşov, unde Partizanul roşu a dispus de Metalul Bucureşti cu 3—1 (13, 12, —14, 12) la capătul unei partide e­­chilibrate, dar de nivel tehnic medio­cru. S-au evidenţiat jucătoarele lamancii: Mihoc şi Petrescu de la braşovence. Ionescu şi Evdoşenco de la Metalul­ (V. SECĂREANU-co­­respondent). LA SIBIU, meci strîns şi victorie a bucureştencelor: C.S.M. — Rapid 0—3 (12, 14, 13). Jucătoare eviden­ţiate: Iancu, Colceru, Todorovschi (Rapid), respectiv Constantinescu, Va­­maşiu şi Herman. (I. IONESCU-coresp) LA IAŞI, Penicilina a confirmat, învingînd-o (după 100 minute de joc) pe Sfinta Cluj: 3—2 (12, —9, 12, —11, 14). Cele mai bune de pe te­ren : Nan, Chiriţescu, Că­unei (Penici­lina), Popa şi Porumb de la clujence (I­DIAC-coresp) LA CRAIOVA, Slivita — Parul Constanta 3—2 (—9, 8, 8, —5, 12) 135 de minute de joc palpitant, în care majoritatea aplauzelor le-au cu­cerit Lăzeanu de la gazde și Golosie de la Farul (ST. GURGUI-coresp.) MECIUL FEMININ JUCAT IN CA­PITALĂ n-a atins decit în foarte mică măsură obişnuita calitate a tradiţio­nalelor partide Dinamo — CP.B. Dinamovisteie au cîştigat neaşteptat de uşor, cu 3—0 (6, 5, 11), avînd — după cum se vede — ceva mai multe probleme de rezolvat doar în setul trei. (Evoluţia scorului în această ul­timă parte a întilnirii : 0—3, 4—3, 4—7, 12—7, 12—11, 15—11). Dinamo din a cărei formaţie s-au impus Helga Bogdan, Lia Vanea şi Doina Ivănescu a acţionat decis, în forţă şi totodată destul de variat în ofensivă­ Fostele campioane au prezentat în schimb multe scăderi în defensivă, la dubla­je, pe care voleibalistele de la C.P.B. nu le-au speculat aproape de loc. De altfel, compartimentul cel mai slab în jocul tipografelor, chiar hotă­­rîtor pentru înfrîngerea lor, a fost atacul, lipsit de consistență îndeosebi din pricina aportului nesatisfăcător al trăgătoarelor principale Ana Za­­hara şi Ileana Covaci. Singure Con­stanta Popescu şi Elena Viorea au corespuns, într-o oarecare măsură, din rîndurile învinselor. Acestea, în plus, au fost şi foarte slab conduse de pe margine (FI. Great), lipsa an­trenorului lor de anul trecut (St. Stroe) resimţindu-se acut. A arbitrat corect Em. Costoiu­­CELE DOUĂ PARTIDE MASCU­LINE DIN CAPITALĂ au luat sfîrşit amîndo­iă cu victoriile detaşate ale echipelor bucureştene. Rapid a în­trecut-o pe Ştiinţa Braşov cu 3—0 (6, 1, 5) în numai 40 de minute de joc, iar Steaua a învins pe Minerul Baia Mare tot cu 3—0, dar mult mai puţin comod: 15—11, 15—13, 15—6. Nu ne referim la faptul că meciul a durat cu 20 de minute mai mult decît ce­lălalt, ci la riposta de valoare ridi­cată dată de băimăreni voleibalişti­lor de la Steaua pe care i-au condus în repetate rînduri în toate trei se­turile, nepierzînd decît în finaluri. In ciuda infrîngerii suferite, oaspeţii au lăsat o foarte frumoasă impresie, cu o comportare net superioară, în ceea ce priveşte concepţia de joc, faţă de voleiul prestat de Minerul în campionatul precedent. Cei mai buni de pe teren: Cristiani, Papugiu (Steaua), Solomon şi Perneş (Mine­rul). Arbitrajele meciurilor masculine din Capitală, sub orice critică cel de la partida Steaua — Minerul (I. Popovici) şi slab cel al întilnirii Rapid — Ştiinta Braşov (D. Rădu­­lescu). CONSTANTIN FAUR IN PRINCIPALUL MECI MASCU­LIN DIN PROVINCIE, Tractorul Bra­şov — Ştiinţa Galaţi 3—1 (—11, 3, 9, 13). Joc de bună calitate tehnică, de-a lungul căruia s-au remarcat Szöcs şi Dumitru de la învingători, Kramer şi Udişteanu de la învinşi (C­ GRUIA-coresp. regional) LA CONSTANŢA, Farul — Ştiinţa Timişoara 3—1 (10, 4, —16, 13). Oas­peţii au comis multe greşeli în atac. Arbitrul secund delegat nu s-a pre­zentat, fiind înlocuit de Cassini (Con­stanţa), care a dat decizii părtinitoa­re pentru localnici. (EM­­IENCEC-co­­respondent) LA CLUJ, Ştiinţa — Petrolul Plo­ieşti 3—1 (10, —7, 14, 11). Meci dis­putat, dar de valoare modestă. (ST. TĂMAȘ-coresp.) Puţini spectatori la cuplajul pugi­listic de simbătă din sala Floreasca. Parcă ar fi prevăzut că meciurile vor fi de slabă factură. Aşa s-a şi Intimplat ! In deschidere boxerii de la C.S.M. Reşiţa, bine conduşi din colt de an­trenorii Secoşan şi Pop, au întrecut combinata bucureşteană Olimpia — Progresul, cu scorul de 19—17. Cei mai în formă pugilişti de la oaspeţi au fost tinerii Nedelcea (co­coş) şi Borchescu (uşoară) care, pre­gătiţi cu atenţie, pot obţine în con­tinuare rezultate şi mai bune. RE­ZULTATE TEHNICE: I. Pop (CSM) b.p. C. Alexandru (OS P) i P. Nedel­cea (CSM) b.p. I. Lungu (O—P); C. Negoescu (O—P) egal cu C. Ciontu (CSM); C. Rusu (O—P) b.p. D. Curtman (CSM) — decizie discuta­bilă; I. Borchescu (CSM) b.k.p. 2 A. Mărcuș (O—P); I. Marin (O—P) b. ab. 2 I. Bogdan (CSM); N. Enciu (O—P) b.p. N. Padina (CSM); V. Marinescu (O—P) egal cu L Covaci (CSM), G. Creangă (CSM) b.ab. 3 V. Petrescu (O—P). Semigreii M. Constantinescu (O—P) şi Gh. Si­­mion (CSM) au fost descalificaţi. Pentru metalurgiştii bucureşteni întîlnirea cu boxerii de la Cimentul Medgidia a constituit o simplă for­malitate (26—12). Oaspeţii au cîşti­gat o singură partidă, la categoria grea, prin N. Topală, dar şi acesta prin neprezentarea lui Th. Basarab (oprit de medic să boxeze) . Metalur­giştii au surclasat fragila forma­ţie din Medgidia, cinci din cele opt meciuri încheindu-se înainte de li­mită. O menţiune, totuşi, şi pentru oaspeţi: Gh. Onel şi C. Negip care s-au ridicat, ca valoare, peste co­legii lor de echipă, deşi primul a pierdut prin abandon. REZULTATE în meciurile de box de simbătă şi duminică Calitatea a absentat de pe ring TEHNICE: Şt. Constantin (M) b.p. A. Regep (C); I. Grăjdeanu (M) b. ab. 3 Gh. Onel (C); C. Popa (M) egal cu N. Tudor (C); D. Minea (M) b.ab. 2 I. Cristu (C); I. Crăciun (M) b.ab. 2 Gh. Tase (C); Gh. Vasile (M) b.p. C. Negip (C) — un „nul" era mai echitabil; V. Badea (M) a cîștigat partida prin neprezentarea adversarului. P. Cîmpeanu (M) b. ab. 3 I. Ghenciu (C); H. Leov (M) b.ab.­­ I. Vasile (C). CRAIOVA, 31 (prin telefon). Sîm­­bătă seara, în sala sporturilor din localitate, formaţia craioveană, Di­namo, a întrecut la scor (30—8) pe U.M. Timişoara, echipă care s-a pre­zentat foarte slab în această întîl­­nire. Din cele opt partide disputate, şase s-au terminat înainte de limi­tă. Iată rezultatele în ordinea cate­goriilor : Şt. Costescu (D) b.ab. 3 P. Gale (U.M.), I. Manea (D) b.ab. 1 A. Lucaci (U.M.), C. Buzuliuc (D) b.ab. 2 I. Balogh (U.M.), M. Goanţă (D) cîştigă neprezentare, Fr. Pătraşcu (D) cîştigă neprezentare, I. Matei (D) b.p. Fr. Pazmani (U.M.), I. Hodoșan (D) b.ab. 1 I. Roos (U.M.), E. Con­stantinescu (D) b.p. N. Picior (U.M.), I. Manoale (D) b.ab. 1 I. Roza (U.M.), I. Sănătescu (D) b.ab 1 G. Schubert (U.M.). (M. Gheorghinoiu—coresp). CIMPULUNG MUSCEL, 31 (prin telefon). Formația locală, Muscelul, a învins categoric pe Metalul Bocşa Română (23—11) la capătul unor me­ciuri de slabă factură tehnică. A­­ceasta din cauza faptului că boxerii oaspeţi s-au prezentat slab pregătiţi. Iată rezultatele înregistrate în or­dinea categoriilor : V. Popa (M) b.ab. 1 A. Ursulescu (Met.), Şt. Mihai (M) m. n. 1. Butan (Met.), I. Marin (M) cîştigă fără adversar, I. Negru (M) b.ab. 2. V. Solosi (Met.), Gh. Dumitrescu (M) b.p. St. Negrescu (Met.), Gh. Manea (M) b.ab. 3 I. Zanc (Met.), A. Piţigoi (M) şi Gh. Ştefan (Met.) amîndoi descalificaţi, P. Ghercea (Met.) cîştigă fără adver­sar, I. Anghel (M) b.p. P. Curunczi (Met.), I. Ivan (M) b.ab.­­ Al. Zuzu (Met.). (Viorel Popescu—coresp.). Campionatul de atletism pe echipe Scoruri mari în etapa a Vll-a Penultima etapă a campionatului republican de atletism pe echipe a prilejuit favoriţilor victorii catego­rice, doar două meciuri încheindu-se cu scoruri strînse. Iată relatările co­respondenţilor noştri. CLUJ. Pe stadionul orăşenesc s-au întîlnit formaţiile Ştiinţa Buc., Cluj şi Banat. Studenţii bucureşteni au cîştigat ambele meciuri după o luptă echilibrată. Cîştigătorii probelor: BĂRBAŢI: 100 m: Albrecht (S) 10,9; 400 m­: Tobias (B) 51,0; 800 m: Să­­vescu (B) 1:57,8; 5000 m: Bota (B) 15:20,8; 10 km marş: Vicvoreanu (B) 53,48,0; 110 mg: Socol (C) 14,7, Schneider (B) 14,8; 400 m: Albrecht (S) 53,7; 3000 mob.: Bota 9,28,5; 4 X100 m : Ştiinţa 42,9; lungime : Mureşan (S) 6,75; triplu: V. Răut (S) 14,29, V. Jurcă (C) 14,02; înăl­ţime: Spiridon (S) 1,90; prăjină: Co­­man (C) 3,70; greutate: Csakani (C) 14,03; disc: Naghi (S) 51,61; suliţă: V. Socol (S) 70,04; ciocan: Pîrvu (B) 52,89; FEMEI : 100 m: Beşuan (C) 12,2, Cr. Mesaroş (B) 12,3; 400 m: Silai (C) 58,4; 80 mg: Iliuţă (S) 11,5; 4X100 m: Cluj 50,3, Ştiin­ţa 50,3, Banat 50,5; lungime: Poto­­roacă (S) 5,74; înălţime: Holhoş (C) 1,50; greutate: Saucă (S) 14,01; disc : Motru (B) 42,29 ; suliţă : Păule­­ţu (S) 39,51. (A. PALADE-URSU — coresp.). ORADEA. Ploaia care a căzut sîm­­bătă şi timpul care s-a răcit brusc au influenţat desfăşurarea întrece­rilor. Rezultatele : BĂRBAŢI: 100 m : Ciobanu (D) 10,9; 400 m: Osoianu (D) 49,8, Stef (R) 49,8; 800 m: Blo­­tiu (R) 1:57,6, Stei 1:57,7; 5000 m: Mustață (D) 15:09,0, Toma (R) 15:18,8; 10 km marş: Caraiosifoglu (D) 48:01,0, Rinceanu (R) 49:54,4, 4X100 m: Di­namo 43,0; 100 mg: Jurcă (D) 15,2; 400 mg: Răţoi (D) 55,1, Blotiu 57,0; 3000 m.ob.: Vamoş (D) 9,15,8; lun­gime : Sărucan (D) 7,41 — rec. per­sonal ; triplu: V. Dumitrescu (D) 15,8 ; înălţime : Szász (D) 1,85 ; pră­jină : Cristescu (D) 3,80; greutate: Raica (R) 16,10; disc: Menis (D) 40,09; suliţă: Crăciunescu (D) 56,86; ciocan: Ţibulschi (D) 55,50; FEMEI: 100 m: Petrescu (R) 12,3; 400 m: Teodorof (D) 61,6; 80 mg: Petrescu (R) 11,6, Bufanu (R) 11,9; 4X100 m: Rapid 50,8; lungime: Vintilă (D) 5,55; înălţime: Tomcic (C), Toma (C) şi Prodea (R) 1,50; greutate: Barbu (R) 11,35; disc: Szabó (C) 42,34; suliţă: Mîrnea (R) 32,88. (­ GHIŞA—coresp. regional). REZULTATELE ETAPEI Braşov—Met. 148—103 (B 96—68 ; F 52—40) Braşov—Steaua 110,5—154,5 65-108 ; 45,5—46.5) Steaua—Met. 152—103 (103—64 ; 49—39) Crişana—Dinamo 93—165 (42—121 ; 51—44) Crişana—Rapid 96—155 (53—104 ; 43—51) Dinamo—Rapid 154—119 (113—66 ; 41—53) Cluj—ştiinţa 133—137 (91—85 ; 42— 52) Cluj—Banat 140—132 (85—92 ; 55—10) Ştiinţa—Banat 139—123 (83—85 ; 56—38) CLASAMENTUL GENERAL 1. Steaua 14 14 0 0 2088,5—1677,5 22 2. Dinamo 14 11 0 3 2028,5—1677,5 22 3. Ştiinţa 14 11 0 3 1912,5—1652,5 22 4. Banat 14 7 0 7 1895 —1775 14 5. Cluj 14 7 0 7 1843 —1807 14 6. Braşov 14 6 0 8 1780 —1832 12 7. Rapid 14 5 0 9 1744 —1817 10 8. Metalul 14 1 0 13 1474 —1981 2 9. Crişana 14 1 0 13 1350 —2124 2 N. Marfescu şi St Sfegu au obţinut medalii de aur in turneul internaţional de lupte de la Leipzig Cei patru luptători români care participă la turneul international de la Leipzig (R. D. Germană), au avut o comportare foarte bună. N. Marti­­nescu (greco-romane) şi St. Stîngu (libere) — au cucerit medaliile de aur la categoria grea. Baciu a ob­ținut medalia de bronz, iar Coman s-a clasat pe locul patru la categoria 63 kg. Tinerele noastre gimnaste învingătoare la Schwerin SCHWERIN, 31 (prin telefon). — Sala de sporturi din localitate a găz­duit sîm­bătă întîlnirea internaţională de gimnastică dintre echipele feminine de tineret ale R. D. Germane şi Româ­niei. După o luptă strînsă, victoria a revenit gimnastelor noastre, care au a­­cumulat 183,65 puncte faţă de cele 182,25 ale gazdelor. Sportivele noastre s-au comportat destul de bine, în spe­cial Rozalia Balzat şi Emilia Pariait. Aparatele lor „tari“ au fost solul şi birna mai slab au „mers“ la sărituri şi la paralele. Sub aşteptări s-a prezen­tat Elena Ceampelea, clasată abia pe locul 7. Din echipa gazdă s-au remarcat Cristiane Peters și Martina Karbaun. Individual compus: 1. Cristiane Pe­ters (R.D.G.) 37,85 p. 2. Rozalia Bai­­zat (România) 36,90 p. 3. Martina Karbaum (R.D.G.) 36,85 p. 4. Rodica Apă­­teanu (România) 36,80 p. 5. Lucia Chi­­riţă (România) 36,60 p. 6. Cristina Do­­boşan (România) 36,55 p. CAIUS JIANU - antrenor Fiţi Balaş a stabilit un nou record La Chişinău, cu prilejul întilni­rii de haltere dintre echipele oraşelor Chişinău şi Cluj, Fiţi Balaş a stabi­lit un nou record al României la ca­tegoria uşoară, stilul împins, cu per­formanţa de 136 kg. Vechiul record era de 132 kg. VOLEIBALIŞTII DE LA DINAMO BUCUREŞTI Învingători la paris PARIS, 31 (Agerpres). In primul meci al turneului international de volei de la Paris, echipa masculină Dinamo Bucureşti a învins cu 3—1 (15—5, 12—15, 15—9, 15—0) forma­ ţia pariziană Stade Franţais. In preliminariile campionatului mondial de fotbal PORTUGALIA - CEHOSL­O­VIA 0-0 Serviciul nostru de radio. — Ieri, s-a desfășurat la Lisabona întîlnirea dintre reprezentativele Portugaliei și Cehoslovaciei din cadrul grupei a IV-a a preliminariilor campionatului mondial. Meciul — de mare importanţă pentru cunoaşterea formaţiei calificate din a­­ceastă grupă — a fost aşteptat cu in­teres deosebit. Reprezentativa Portuga­liei, care avea nevoie doar de un punct pentru a se califica, şi l-a asigurat şi este astfel a noua echipă calificată în turneul final al campionatului mondial (Celelalte opt sunt: Brazilia, Anglia, Mexic, Uniguai, Argentina, Chile, Un­garia, U.R.S.S.). Întîlnirea s-a terminat cu un scor alb. Nici una din formaţii nu a avut ocazii mari de gol, deoarece ambele a­­părări au fost la înălţime. Arbitrul o­­landez Leo Home a condus următoarele formaţii : PORTUGALIA : Canallo — Costa, Germano, Vilario — Pinto, Carlos — Augusto, Eusebio, Torres, Simoes, Co­­luna. CEHOSLOVACIA : Vencel — Lala, Popluhar, Smolik — Horváth, Krava­­rik — Pesely, Hrdlicka, Kvasniak, löki, Kábát. în grupa a IV-a din preliminarii au mai rămas de disputat două partide: România—Portugalia şi Cehoslovacia— Turcia (ambele la 21 noiembrie) Iată clasamentul înaintea acestor partide * • Cu jocul desfăşurat ieri la Leip­zig între reprezentativele R. D. Ger­mane şi Austriei s-a încheiat grupa a VI-a. R. D. Germană a cîștigat partida cu Austria cu 1—0 (1—0) prin golul marcat de Naldner în min. 37. Iată clasamentul final al grupei : 1. Ungaria 4 3 1 0 8:3 7 2. R.D.G. 4 1 2 1 5:5 4 3. Austria 4 0 1 3 1:6 1 • Azi, la Roma, in cadrul grupei a VII­­-a din preliminariile campiona­tului mondial, se întrunesc reprezentati­­vele Italiei şi Poloniei. • Sîmbătă s-au întîlnit la Zittau (R.D.G.) într-un meci amical selecţio­natele secunde ale R. P. Polone şi R.D. Germane. Gazdele au terminat învingă­toare cu scorul de 2—0 (1—0). • Ieri, la Stockholm, în meci amical* Suedia — Norvegia 0—­0 1 • în „C.C.E.“ echipa Anderlecht s-a calificat în sferturile de finală, deoarece, adversara ci din optimi, Derry City, s-a retras din competiție. 1. Portugalia 5 4 1 0 9: 2 9 2. Cehoslovacia 5 2 1 2 9: 3 5 3. România 5 2 0 2 7: 7 4 4. Turcia 5 1 0 4 3:16 2 Lotul echipei Atletico Madrid pentru meciurile cu Ştiinţa Cluj în „Cupa Cupelor“ Intr-o telegramă sosită ieri de la Madrid, clubul Atletico se arată de acord ca returul jocului cu Ştiinţa Cluj din cadrul „Cupei Cupelor“ să aibă loc, la 15 decembrie, în capitala Spaniei. După cum s-a anun­ţat, primul meci va avea loc la Cluj, la 17 noiembrie. Totodată, clubul madrilen a transmis lista jucătorilor din lot : Madinabe­u­a, Miguel san Roman, Santaella, Rodriguez, Griffa, Carleja, Munoz, Martinez Jayo, Manuel Ruiz Sosa, Glaria, Urarte, Aragones, Mendonza, Collar, Cardona, Jones, Fretes, Diez, Garcia, Bermudez. După cum se vede, din lot fac parte numeroşi jucători internaţionali : Adelardo, Collar, Calleja, Garcia ş. a. Antrenorul echipei este Do­mingo Balmanya Pe scurt 4, LA BUDAPESTA şi Ilaga s-au disputat două meciuri în cadrul „Cupei campionilor europeni“, la handbal mas­culin. în prima partidă, Honvéd Buda­pesta a întrecut cu scorul de 32—15 (17—4) formația „Dimitrov“ Sofia, iar în cea de a doua echipa „Operație“ Haga a dispus cu 19—10 (9—2) de e­­chipa portugheză F. C. Porto. • ÎN MECI retur pentru prelimi­nariile campionatului mondial de hand­bal (feminin) Davern­area a învins cu scorul de 15—6 (7—2) echipa Islan­­dei. Handbalistele daneze, care cîștiga­­seră și primul joc (16—9) s-au cali­ficat pentru turneul final din R. F. Germană. • CEA DE A TREIA întîlnire de gimnastică dintre echipa Japoniei şi o selecţionată europeană, desfăşurată la Zürich, s-a terminat cu scorul de 285,35 —239 puncte în favoarea ginmaştilor niponi. La individual compus, pe pri­mul loc s-a clasat Akinogi Nakayama — 57,80 puncte, urmat de Takashi Kato — 57,70 puncte și Nicolai Kubica (Polonia) — 57,54 puncte. • CAMPIONATELE mondiale de hal­tere de la Teheran au programat sâm­­bătă întrecerile rezervate „semimijloci­­ilor“. Titlul mondial a revenit halte­rofilului sovietic Viktor Kurențov, care a totalizat la cele trei stiluri 437,500 kg. Au urmat în clasament ferner Dietrich (R.D.G.) — 437,500 kg şi AL Kurînov (U.R.S.S.) — 432,500 kg. • Noul campion mondial la cat. mijlocie, este polonezul Oszimek cu 472,5 kg. El a obţinut un nou record al lumii la „smuls“ : 148 kg. • CEA DE-A 4-A ediţie a Jocurilor atletice internaţionale „Pierre de Cou­­bertin“, organizate la Buenos Aires va­ reuni atleţi din Brazilia, Columbia, Uruguay, Paraguay, S.U.A. şi R.F Ger­mană. 3 Redacţia şi administraţia: str. Vasîle Conta nr. 16, telefon 1­6 10.05. Interurban 72 şi 286 Telex: sportrom boo. 180 Tiparul: L P. .Informaţia’, str Brezoianu 23 25. PREŢUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6.50 tel | 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 tei. 40 165

Next