Sportul Popular, martie 1966 (Anul 21, nr. 4908-4933)

1966-03-01 / nr. 4908

VOLEI Pînă acum jocurile disputate în ţară­­dădeau — de regulă — cîştig­ de cau­ză echipelor gazdă. Iată, însă, că du­minică această „tradiţie* a fost infir­mată. Patru din echipele oaspe au reuşit să obţină victoria. Iată, de alt­fel, cîteva amănunte din partidele pro­gramate în provincie. Ştiinţa Cluj — Ştiinţa Galaţi (m) 2—3. Jocul a fost foarte disputat în primele trei seturi. Clujenii, mai atenţi în primul set, puteau cîştiga. în conti­nuare însă, şi-a spus cuvîntul pregăti­rea fizică superioară a oaspeţilor, aceş­tia cîştigînd clar ultimele două seturi. Cei mai buni au fost Kraraer (Galaţi) şi Rednic (Cluj). (Şt. Tămaş — cores­pondent). Farul — Ştiinţa Braşov (m) 3—1. Formaţia gazdă, mai omogenă, s-a im­pus prin forţa atacului. Cei mai buni jucători au fost Timirgazin şi Popescu (Farul) şi Chinzeriuc (Ştiinţa). (L. Bruckner — coresp.). Progresul Brăila — Petrolul Ploieşti (m) 1—S ! După primul set (15—5) se părea că gazdele vor cîştiga uşor. în continuare însă, oaspeţii şi-au depăşit adversarii sub toate aspectele. D. Ră­­dulescu-Buc. a arbitrat slab, fără să influenţeze însă scorul. (I. Baltag — corespondent). Partizanul roşu Braşov — Dinamo Bucureşti (1) 0—3. Dinamovistele au obţinut o victorie comodă, fără să se întrebuinţeze prea mult. Localnicele au greşit în atac, mai ales la preluare. Setul trei a avut o desfăşurare mai in­teresantă. După ce au fost conduse cu­­8—0, braşovencele au egalat la 10 şi au ajuns la 13—14. Cele mai bune — Lucia Vanea, Helga Bogdan (Dinamo), Petrescu şi Sultan (Partizanul). (T. Ma­­niu — corespondent). C.S.M. Sibiu — Ştiinţa Craiova (I) 3—0. Cu un atac organizat şi cu o forţă superioară, sibiencele au cîştigat destul de uşor. Studentele au jucat crispat şi au greşit multe servicii, iar blocajul a fost ca şi inexistent. (I. Pie­­traru — coresp.). Penicilina Iaşi — Farul Constanţa (1) 2—3 ! A fost un meci frumos, cu un final dramatic, cîştigătoarea fiind desemnată abia spre sfîrşitul setului cinci. De altfel, scorul cu care a cîşti­gat Farul (15—13) este edificator. Gaz­dele au greşit mult în momentele hotă­­rîtoare şi de aceste greşeli a profitat mai experimentata echipă constănţea­­nă. Din setul trei Elisabeta Goloşîe (F) a jucat accidentată. (I. Deac — corespondent). După etapa de duminică clasamen­tele arată astfel : 10. Metalul Buc. 10 1 9 8:28 11 MASCULIN 1. Rapid 12 12 0 36 : 6 24 2. Tractorul Braşov 13 11 2 35:16 24 3. Dinamo 13 10 3 35:12 23 4. Ştiinţa Galaţi 13 8 5 28:20 21 5. Steaua 12 8 4 29:15 20 6. Ştiinţa Braşov 13 6 7 22:27 19 7. Farul Constanţa 13 5 8 18:39^19 8. Progresul Brăila 13 4 9 20:28 17 9. Petrolul Ploieşti 13 4 9 18:32 17 10. Ştiinţa Cluj 13 3 10 15:32 16 11. Ştiinţa Tim. 13 3 10 16:33 16 12. Minerul B. Mare 13 3 10 15:35 16 FEMININ 1. Rapid 10 10 0 30: 5 20 2. Dinamo 10 9 1 28: 6 19 3. Farul Constanţa 10 7 3 24:16 17 4. C.P. Bucureşti 10 5 5 21:21 15 5­ 6. Ştiinţa Cluj 10 4 6 18:20 14 5—6. C.S.M. Sibiu 10 4 6 18:20 14 7. Ştiinţa Craiova 10 4 6 17:25 14 8. Penicilina Iaşi 10 3 7 14:24 13 9. Part. roşu Braşov 10 3 7 11:24 13 Completări la etapa de duminicăVrei să devii un mare campion? (Urmare din pag. 1) alitica, m-am jucat şi eu de-a atle­tismul. Pe vremea aceea ţineam mor­ţiş să mă numesc... Luiza ! (Cititorilor noştri mai tineri le sunt necesare poate citeva cuvinte explicative, in perioada 1945— 1948 timişoreanca Luiza Ernst- Lupşa era cea mai bună atletă a noastră, multicampioană naţională şi recordmană la probele de vi­teză, lungime şi pentatlon. Era deci firesc ca mulţi dintre copiii de atunci să-şi fi „disputat*... numele ei şi cu atît mai mult Io­­landa, care locuia cu ea in aceeaşi curte. Ba mai mult, Luiza este aceea care a adus-o pe stadion pe Iolanda, şi i-a dezvăluit pri­mele „secrete" ale atletismului­. De fapt, a continuat Iolanda, copiii, şi nu numai ei, cînd încep să facă ceva ce-i pasionează, se gindesc ca intr-o bună zi să ajungă asemenea cutărui­as al aviaţiei, să egaleze gloria unui faimos fotbalist... Acestea sînt visurile fiecărui copil, ale fiecărui tinăr, căci nu cred să existe vreunul care să nu se gîn­­dească să facă CEVA in viaţă, care să nu vrea — cu demnitate — să ajungă CINEVA In societatea noas­tră. Am să vorbesc despre sport, marea mea pasiune ! Pentru a ajunge performer în adevăratul sens al cu­­vintului, în atletism sau in indiferent care altă ramură sportivă, nu este suficient să visezi ci, in primul rînd, să VREI şi SĂ LUPŢI pentru aceasta. Toţi marii campioni pe care-i cu­nosc, de la noi şi din alte ţări, au visat poate din copilărie la ziua în care aveau să urce treptele podiu­mului de onoare la Jocurile Olimpice sau la alte mari competiţii. Dar nu s-au mulţumit să­ viseze, ci au MUN­CIT din răsputeri pentru a ajunge acolo. Şi au ajuns fiindcă au DORIT aceasta şi n-au pregetat in faţa celor mai grele obstacole. An de an tot mai mare este numărul copiilor şi tinerilor care păşesc pe stadioane, unde găsesc astăzi tolul I Şi materiale, şi echipamente, şi an­trenori, şi medici şi o atmosferă bună de lucru. Dintre aceştia, foarte mulţi sunt bine înzestraţi din punct de vedere fizic, ,prind“ imediat sen­sul corect al unui exerciţiu, intr-un cuvînt sint tatentaţi. Din păcate, nu puţini sint cei care consideră că, — avind aceste calităţi, prin care se şi fac remarcaţi din masa colegilor lor — performanţa vine de la sine. Dacă un tinăr calcă pe stadion, cu o asemenea mentalitate, oricit ar visa să ajungă ca Voinescu sau Ozon, ca Vernescu sau Mozer sau mai ştiu eu... nu va ajunge nimic ! Asta înseamnă că, de fapt, el nu iubeşte sportul. Şi a nu-ţi iubi sportul pe care il prac­tici, înseamnă că nici nu vei putea realiza ceva, că vei rămine toată viaţa un sportiv... anonim. Prin 1948, cînd începusem să obţin primele rezultate ca atletă, Luiza mi-a dăruit o... perecre de pantofi cu cuie. Ţin minte şi acum clipa aceea. Erau ei, ce e drept, vechi, cu vreo două numere mai mari, dar îmi erau atît de dragi şi toată ziua îi frecam cu cremă, chiar şi pe talpă. Astăzi am văzut pe unii tineri, abia ,ucenici d­in ale atletismului, care nu doresc decit pantofi cu cuie, marcă renumită, cu sau fără dungi şi nici nu vor să se uite la alţi pantofi vechi, dar in bună stare. Vă asigur că nici dintre aceştia nu vor creşte performeri !... Pentru a ajunge PERFORMER şi nu un sportiv oarecare, unui tinăr i se cere PASIUNE, PERSEVERENŢĂ, RĂBDARE, MUNCĂ neobosită, EXI­GENŢĂ in tot ceea ce întreprinde, calităţi care pot transforma visele in REALITATE. A te mulţumi cu, să zicem, ocupa­rea primului joc la un concurs oare­care înseamnă iarăşi prea puţin ! Tre­buie să lupţi mereu ca acest succes să fie întovărăşit şi de un REZULTAT DE VALOARE. După părerea mea, unui atlet run­­ poate fi indiferent dacă iese campion al ţării cu­ 10,6 secunde pe 100 m. Cu un asemenea rezultat nu se va putea „vedea d­in nici un concurs internaţional de am­ploare. Pentru a putea ajunge performer, un tinăr sportiv nu trebuie să se ÎNFUMUREZE la primul succes şi nici să se CLATINE in faţa insuc­ceselor. Pentru a obţine victorii şi rezultate înalte trebuie un antrena­ment intens, continuu, de calitate, o viaţă sportivă ordonată, fără con­cesii. Aceştia sunt fact­or­ii care duc spre marile performanţe. Antrenamentul trebuie făcut in orice condiţii, pe timp frumos, dar şi pe ploaie, chiar şi atunci cind „n-ai chef"! Altfel, cum vei putea ajunge să-ţi Învingi adversarii şi să te În­vingi, in primul rînd, pe tine ? Lucrez, de cităva vreme, cu Vio­rica Viscopoleanu. Este un pumn de fată, dar cu o „inimă“ mare, ani­mată de dorinţa de a fi azi mai bună decit ieri şi miine mai bună decit azi. Este o adevărată plăcere s-o vezi lu­­crind la antrenamente. Pe ger, pe ploaie, in zăduful verii, ea n-a lipsit de la nici un antrenament şi nu ştie ce e oboseala. De aceea, sunt con­vinsă că 6,52 m, de anul trecut, nu vor fi pentru ea o limită. Aş putea da multe exemple de acest fel. Şi din sportul nostru şi din alte ţări. Toţi marii campioni nu cunosc „odihna“. Pentru asta rămine destulă vreme după ce termini cu sportul, după ce ai ajuns CINEVA in sport ! Spune-mi, te rog, tinere din Ti­mişoara mea natală, din Bucureşti, din Iaşi sau din Baia Mare. N-ai fi şi fu fericit, peste ani, cind vei afla că intr-o curte oarecare copiii se joacă de-a sportul şi işi dispută nu­mele tău ? Măcar numai pentru asta merită să munceşti pentru a ajunge un MARE CAMPION. Atunci, vino pe stadion să ne dăm mina­­... BOX „RINGUL CENTRAL“ Cu ani în urmă, cînd un boxer era programat să evolueze pe „ringul cen­tral" (de pildă, la „Arenele Romane“ sau la „Palladium"), însemna că spor­tivul respectiv se bucura de un mare prestigiu. Ca să ajungă pe acest ring, boxerul trebuia să fie sever verificat­­ în reuniuni de... cartier. Ideea „rin­gului central“ nu este, deci, nouă. Dar­­ e atît de actuală şi acum, aşa că fede­raţiei de specialitate îi sugerăm s-o pună, din nou, în practică. Abordăm această problemă, gîndin­­­du-ne la gala de sîmbătă seara, din sala Floreasca de la care majorita­tea spectatorilor au plecat, aşa cum scriam în ziarul de ieri, nemulţumiţi, intr-adevăr, cu excepţia ultimei par­tide, toate celelalte au dat loc unor dispute confuze, de un nivel tehnic extrem de slab. Cui se datoreşte acest lucru ? In primul rînd antrenorilor, care au urcat în ring boxeri cu un bagaj foarte scăzut de cunoştinţe tehnico­­tactice. în al doilea rînd, federaţiei de specialitate, care a admis antrenorilor să prezinte în ring pe cine cred de puncte de vedere cuvintă. „Ringul central“, de la sala Floreasca, a fost, astfel, gazda unor „improvizaţii“ de pe urma cărora spectacolul a avut de suferit. Constatăm, din nou, că antrenorii dinamovişti au răspuns la chemarea­­ federaţiei primind organizarea compe­tiţiei, în programul reuniunii au figu­rat nu mai puţin de nouă reprezentanţi — în general bine pregătiţi — ai clu­bului Dinamo Bucureşti, în timp ce celelalte cluburi şi, în primul rînd, Steaua, au avut o prezenţă... palidă. Programarea unor boxeri pe „ringul central" ar trebui să fie făcută mult mai judicios. Aceasta ar stimula pe sportivi la o pregătire mai atentă, ei ştiind că simpla prezenţă pe un ring central constituie un pas spre afir­mare. Or, în prezent, la „Floreasca“, pot fi văzuţi, deseori, boxeri de o valoare scăzută, unii dintre ei şi fără perspective de progres. Deci, pe „ringul central“, ar trebui programaţi numai pugilişti de valoare, precum şi juniori cu calităţi deosebite pentru acest sport. fr. CALARASANU Aspect din intîlnirea care a opus pe H. Stumpf (stingă) lui D. Ghizdaru Foto : A. Neagu HANDBAL Dinamo Bucureşti (băieţi) şi Progresul Bucureşti (fete) conduc în „Cupa F.R.H.“ TIMIŞOARA ,28 (prin telefon de la trimisul nostru). „Cupa F.R.H.“ a continuat aseară prin meciurile etapei a II-a. In partida de deschi­dere, Ştiinţa Timişoara a dispus de Dinamo Bacău cu scorul de 17—14 (12—8). Timişorenii au jucat mai bine în prima repriză (atît în atac, cit şi în apărare), cînd au şi luat un avantaj hotărî­tor. După pauză, dinamoviştii atacă mai rapid, dar ratează multe ocazii printre care şi o aruncare de la 7 m (prin Mol­dovan). Punctele au fost înscrise de Gunesch 6, Steiitzer 4, Matei I Sauer 3, Covaci 2, Ernest Sauer şi I Szabó pentru Ştiinţa, Moldovan 6,­­ Horobăţ 5, Gherhardt 2 şi Coasa pentru Dinamo. A condus bine ar­bitrul Gh. Popescu (Bucureşti). In a doua întîlnire, Dinamo Bucu­reşti a terminat învingătoare în faţa echipei Steaua cu scorul de 11—7 (7—4). A fost un meci fru­mos, cu multe acţiuni spectacu­loase. Dinamoviştii au avut în per­manenţă iniţiativa. După 20 de mi­nute, de pildă, ei conduceau cu 4—0. In continuare, cîteva neatenţii în apărare au făcut ca diferenţa să fie redusă : 6—4 pentru Dinamo. In repriza secundă se joacă într-un ritm rapid, dar se ratează mult la ambele porţi. Au marcat: Popescu 5, Fabian 2, Eftimie 2, Coman şi Mureşan pentru Dinamo, Cristian 5, Totan şi Nodea pentru Steaua. A arbitrat I. Luchici (Timişoara). După două zile de întreceri, în fruntea clasamentului se află Dina­mo Bucureşti cu 4 p, urmată de Ştiinţa Timişoara 3 p, 3, Steaua 1 p şi Dinamo Bacău 0 p. Marţi au loc ultimele meciuri : Dinamo Bacău— Steaua şi Ştiinţa Timişoara—Dinamo Bucureşti. POMPILIU VINTILA TG. MUREŞ, 28 (prin telefon). Turneul feminin pentru „Cupa F.R.H.“ se desfășoară în localitate în mijlocul unui viu interes. Asea­ră, S.S.E. Sibiu a dispus de Con­structorul Timişoara cu 10—9 (2—5). Cele mai multe puncte au fost în­scrise de: Birthermer 2, Chirilă 2, Topîrceanu 2 pentru S.S.E., Puş­­caşu 4 pentru Constructorul. In al doilea meci, Progresul Bucureşti a dispus categoric de Favorit Oradea cu scorul de 10—5. Cele mai multe puncte : Bogan 3, Oţelea 4 pentru Progresul, Macska 2 pentru Favo­rit. In clasament conduce Progresul Bucureşti, neînvinsă. Jocurile finale se dispută marţi după următorul program : S.S.E. Sibiu—Favorit Oradea, Progresul București—Con­structorul Timișoara. ION VULCAN-coresp. RUGBI­T propunere după „cupa primăverii „Cupa Primăverii“, competiţie devenită tradiţională, a permis anul acesta, mai ales prin regulile speciale de care am amintit la timpul cuvenit, nu numai o verificare a potenţialului tehnico-tactic de care dispun jucătorii cu puţin înain­tea începerii campionatului, ci şi vizio­narea unor partide mai spectaculoase. I­a aceasta a contribuit direct înscrierea a numeroase încercări. Considerăm că apli­carea acestei reguli la competiţiile rezer­vate tinerilor jucători ar putea contribui la formarea unor deprinderi îndreptate spre practicarea unui joc deschis, cu acţiuni „la mină“. Aşa s-ar realiza o mai rapidă şi mai bună pregătire a sportivi­lor din rindurile cărora trebuie să-şi îm­prospăteze cadrele echipele de catego­ria A. Este o propunere care, aplicată după un studiu atent, poate realiza o amelio­rare sensibilă a manierei de joc din unghiul românesc. ★ Rezultatul exact al meciului Farul— Constructorul d­in etapa finală a „Cupei Primăverii“ este de 15—9 (3—3) in favoarea echipei din Constanţa. Ca atare, această formaţie ocupă locul 5 în clasa­mentul final, iar Constructorul locul 6. OFICIUL NAŢIONAL DE TURISM mic anunţă: SEZON PERMANENT la EFORIE NORD Agenţiile şi filialele O.N.T. au pus in vînzare locuri pentru trata­ment în staţiunea EFORIE NORD, în serii de 18 zile, cu plecări în fie­care zi în funcţie de solicitări. Pentru odihnă s-au pus in vînzare locuri şi pentru perioade mai mici de 18 zile. Cazarea în vile moderne şi confortabile, cu încălzire centrală, în camere cu 2 paturi sau apartamente prevăzute cu radio şi televizor. Tratamentele pentru boli reumatismale, ginecologice, ale sistemului nervos şi respirator se fac în pavilionul GRAND, dotat cu instalaţii terapeutice moderne. Categoriile şi tarifele pentru pensiuni complete, plus tratament pe zi: — categoria A — 41 lei — categoria I — 35 lei — categoria a II-a — 30 lei Tarife reduse la cazare şi masă pentru copii pînă la 14 ani. 50%/o reducere la transportul C.F.R. Informaţii şi înscrieri la agenţiile şi filialele O.N.T. din întreaga ţară.

Next