Sportul Popular, august 1966 (Anul 22, nr. 5038-5062)

1966-08-01 / nr. 5038

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA! ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXII — Nr. 5038 * Luni 1 august 1966 * 4 pagini 25 bani Azi, un nou ciclu la ştrandul Tineretului Al IV-lea ciclu al cursului de înot de la ştrandul Ti­neretului îşi începe activita­tea în cursul zilei de azi. Precizăm că înscrierile pen­tru acest ciclu se mai pri­mesc şi în cursul zilelor de azi şi mîine. Pînă acum au luat parte la ciclurile de în­văţare a înotului peste 5 OOO de copii, adică mai mult de­cit totalul participanţilor pe o vară întreagă în anii tre­cuţi. Ploaie de recorduri în finalul campionatelor republicane de nataţie Cristina Balaban a învins graniţa celor 5 minute la 400 m liber pioană a ţării la 14 ani! O zi de „finale“ la înot fără nici o probă de „sută“ este ca ...un meci de fotbal care se în­cheie cu un scor alb. Şi cum în programul de sîmbătă cursele scurte au lipsit cu desăvîrşire, spectacolul oferit de întrecerile celor mai buni înotători ai ţării a trenat pe alocuri. Favoriţii au cîştigat pe toată linia, dar în unele probe cu tim­puri sub performanţele înregistrate anterior. Singurul rezultat care a mai înviorat oarecum reuniunea este legat tot de numele multiplei noastre campioane şi recordmane, Cristina Balaban. Luînd startul şi în proba de 400 m liber, unde practic nu a avut nici o adver­sară de talia ei, bucureşteanca a încheiat cele 8 lungimi cu un timp foarte bun, sub graniţa ce­lor 5 minute. Cronometrele au in­dicat performanţa de 4:59,0, su­perioară cu aproape 7 secunde (!) vechiului record republican (5:06,5) care îi aparţinea. In a­­ceeaşi cursă, tînăra elevă a prof. I. Schuster din Reşiţa, Daniela Coroiu (14 ani), a realizat un promiţător record republican de copii (5:28,4), îmbunătăţindu-şi vechea performanţă cu 3,4 sec. Cu mult interes a fost aşteptată evoluţia lui V­. Moraru­ în clasica probă de 400 m mixt. Resimţind însă eforturile depuse în primele două zile de concurs, el a reali­zat un timp (5:14,5) cu mult sub realele sale posibilităţi, fapt care ne-a făcut să regretăm că nu am­­putut urmări această probă în prima zi a campionatelor, sau într-un program cu totul separat, aşa cum se procedează în foarte multe ţări de pe continent. Bogata listă a recordurilor ac­tualei ediţii a mai primit sîmbătă trei cifre realizate de juniorul V­. Belea (5:27,4 la 400 m mixt), Dorina Mezinca, 14 ani (6:15,0 la 400 m mixt) şi junioarele din ştafeta de 4x100 m mixt a clu­bului S.S.E. Reşiţa. Duminică dupa-amiaza, în ultima zi a întrecerilor, specta­torii prezenţi în tribunele piscinei de la Dinamo au fost martorii primei surprize de proporţii din actuala ediţie. In finala cursei de 800 m liber femei, crainicul ADRIAN VASILIU (Continuare in pag. a 2-a) Reşiţeanca Daniela Coroiu­­­canu- Cristina Balaban in timpul cursei de 400 m liber in care a coborit sub graniţa celor 5 minute. Foto : A Neagu AGENDA Bine v-am găsit! Noroc, fraţilor! Bine v-am găsit! Cum ? De unde vin ? De la Campionatul Mondial!... Am călătorit excelent. N-am avut rău de mare, nici de avion, nici de tren, nici de maşină. (Există? Pe­­dracu! Nu s-ar mai înghesui lumea la d­area de 5 000...). Am fost primit împărăteşte. Dac-am găsit bilete ? Oho! Numai la „zero“! In fața, pe fază. Nu mi-a scăpat nimic. Poftim? Ce spuneai dumneata ? Cum am dormit ? Aha, ai auzit că s-au scumpit hotelurile! Ei bine, am dormit... ca acasă. Cum a fost la meci? Ei, da, cam înghesuială. Ce vrei ? Campionatul mondial... Vine lume multă. Mai multă ca la cuplaj... Că doar n-o fi în orice duminică. Adică, ce zic eu, că duminica nu se joacă. Lege! Poate acum, că a cîștigat Anglia, să se abroge. Că e cam veche legea aia... Cum ? A, nu! Intîi am vrut s-o fac pe concediul meu. Pe urmă, m-am răzgîndit. Am vrut să-mi iau fără plată. Dar, ce mi-am zis? Pot să-mi văd de lucru, că se poate. Cît m-a costat ? Mai nimic ! Da, da! Mai ni­mic! Dacă m-au invitat englezii ? Da’ de unde ? Păi cîte au avut ei pe cap în timpul ăsta... Ahă ! Aproape gratis, oameni buni! Fără fire, fără dolari! Cu lei! Ro­mânești, nu britanici! Am dat, vasăzică, pe 20 de zile, odată 11,25 şi odată 7,25, adică în total 18,50 ! Cam un leu şi jumătate de meci. Mai ieftin ca pe „Veseliei“. Că la ai mei aşa le place : să vadă la televizor şi să asculte la radio. Mai ales cînd se transmit meciuri diferite. Cuuum ? Şi dumneavoastră ? Extraordinar! Mi s-a părut mie că v-am văzut pe undeva... MIRCEA COSTEA P. S. Bravo, radio! Bravo, televiziune! Fără nici o defecțiune tehnică ! Ei, da, vreo cîteva „hibe“, dar nu de la noi... M. C. V.] G. Minneboo (Olanda) a cîştigat „Cupa oraşului Bucureşti“ , J. Harings (Olanda) şi Fr. Gera (Steaua)— învingători în ultimele două etape A VI-a ediţie a competiţiei ciclis­te de fond „Cupa oraşului Bucu­reşti“ a fost o în­trecere de mare luptă, care a soli­citat pînă la limi­tele superioare e­­forturile rutierilor. Deşi a măsurat numai 459 km, îm­părţiţi în trei eta­pe, competiţia a cuprins aproape toate dificultăţile posibile în ciclism: urcuş lung şi greu (aproape 20 la sută din traseu), coborîri pe ser­pentine, sosiri în pantă, bariere de cale ferată lăsate în faţa plutonului, drum de munte, ploaie şi grindină, caniculă şi frig... Şi toate acestea au trebuit să fie învinse de un plu­ton restrîns, for­mat din 39 de a­­lergători la start şi din... 16 la sosire ! Dificultăţile enumerate — pe care uneori nu le întîlneşti în­­tr-un întreg sezon ciclist — şi-au pus doar în final am­prenta pe desfăşurarea cursei, cînd o serie de ciclişti... au dat bir cu fugiţii. In general însă, trebuie să ne manifes­tăm admiraţia faţă de curajul şi dîrzenia rutierilor din Olan­da, Italia, Polonia şi România care, repetăm, în aceste con­diţii grele au reuşit să facă o cursă frumoasă cu nu mai puţin de 11 acţiuni de evadare. Locul I a fost cucerit de ciclistul olandez Gabriel Min­­neboo. Felicitîndu-l pentru succes, nu putem însă să nu amintim faptul că el a obţinut această victorie cu largul concurs al barierelor din Cîm­pina şi iadul Vadului care i-au făcut un... cadou de 15 minute. Reuşind să păstreze ju­mătate din această „zestre“ pînă la capătul primei etape, el n-a mai putut fi detronat din fruntea clasamentului. A­­dăugînd însă la victoria lui Minneboo pe aceea realizată în etapa a II-a de Jan Harings şi faptul că în fiecare evadare colegii învingătorului au sem­nat „condica de prezenţă“, scoatem în evidenţă buna va­loare a rutierilor olandezi, demni reprezentanţi ai campio­nilor olimpici de la Tokio. Din­tre oaspeţi, o notă bună se mai cuvine şi cicliştilor italieni, îndeosebi lui Mario Berretta și Roberto Menichini_ HRISTACHE NAUM (Continuare in pag. a 3-a) Fr. Gera cistiga sprintul ultimei etape, încheiată la Poiana Brasov De la trimişii noştri speciali C. Macovei şi Gh. Nicolaescu Cupa Jules Rimet", în patria fotbalului LONDRA, 31. — In momentul în care aşternem pe hîrtie aceste rîn­­du­ri, s-au scurs aproape 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului el­veţian Gottfried Dienst care a pus capăt unei finale dramatice, epui­zante, atît pentru cei 22 de actori, cit şi pentru cei peste 100 000 de spectatori, suporteri înflăcăraţi ai formaţiilor finaliste sau simpli... ne­utri, aflaţi pe stadionul Wembley. Din întregul cortegiu de imagini vizuale şi auditive, încercăm să re­constituim, ca într-un film, secvenţe ale acestei mari finale, desfăşurată într-o ambianţă de neuitat. Mai întîi a fost uriaşa revărsare de oameni de pe arterele principale ale metropolei, reuniţi într-un fluviu viu la porţile stadionului, cu mult timp înainte de începerea jocului. Apoi, fanfara palatului regal, pe care au­ văzut-o şi pe micile ecrane ale televizoarelor, s-a produs pentru ultima oară în faţa entuziastului pu­blic care a avut­­şi el „numerele“ sale, pregătite şi repetate în zilele dinaintea finale. La faţa locului, cei care scandau „England!“, „En­gland !* — mult mai numeroşi — au acoperit replica suporterilor for­maţiei vest-germane, „Uwe!", „Uwe!“. Adesea, tribunele Wembley-ului s-au transformat într-un cor uriaş, făcînd să răsune deasupra imensului stadion (Continuare în pag. a 4-a) Antrenorul Ali Ramsey sărută cupa pe care i-o întinde Bobby Moore, căpitanul echipei engleze. (Telefoto B.I.P.P.A. — Agerpres) finala concursului de atletism al R. S. L­AURA PETRESCU- 12,0 sec. pe 100 m Sîmbătă şi duminică, stadio­nul Tineretului din Bucureşti, a fost gazda întrecerilor tine­rilor atleţi, reprezentînd cele 23 de Şcoli sportive de elevi din ţară. Timpul favorabil, valoarea concurenţilor, echilibrul dis­putelor au determinat obţine­rea de rezultate bune în ma­joritatea probelor acestui con­curs republican. In fruntea rezultatelor se si­tuează rezultatul de 12,0 la 100 m, obţinut de reprezentanta S.S.E. N­ din Bucureşti, AURA PETRESCU. Cifra reprezintă un nou record republican de junioare, categoria I (vechiul record — 12,1 — aparţinea din 1958 Cristei Macsai şi fusese egalat de trei atlete). In formă foarte bună, noua recordmană a repurtat victoria şi în pro­bele de 200 m (25,6) şi sări­tura în lungime (5,39). Un alt rezultat bun a fost obţinut de Gheor­ghe Szent­­miklosi din Oradea, care cu 12,2 a egalat recordul republi­can de juniori categoria a II-a la 90 metri garduri. Dintre ceilalţi cîştigători de probe s-au evidenţiat : Andrei Şepci (Cluj) triplu cîştigător la 110 mg (14,5), lungime (6,61) şi înălţime (1,84); Ste­­lian Giubelan (Craiova) — 65,50 la suliţă, Viorel Dincu­­lescu (Giurgiu) — 10,9 la 100 m, Iancu Orghidan (Bacău) — 22,2 la 200 m, Pavel Ciupercă (Bacău) — 14,20 la triplu, Ilie Pană (Giurgiu) — cîştigător la 800 m şi 1 500 m, Edith Schal (Braşov) — 11,6 la 80 mg, AD. IONESCU

Next