Sportul Popular, august 1966 (Anul 22, nr. 5038-5062)

1966-08-01 / nr. 5038

Ploaie de recorduri în finala campionatelor republicane (Urmare din pag. 1) reuniunii a anunţat printre finaliste, şi pe tînăra elevă din Reşiţa, Daniela Co­rvin, care la 21 august va împlini 14 ani. Atenţia generală era îndreptată spre Ingrid Ungur şi Anca Mitrofan, îno­tătoare mult mai vîrstnice şi cu o bo­gată experienţă de concurs. Iată însă, că după primele lungimi, micuţa reşi­­ţeancă reuşeşte să păstreze acelaşi ritm cu partenerele sale de întrecere şi pînă la 500 m grupul celor trei concurente este nedespărţit. Disputa pare să fie din ce în ce mai interesantă şi spre marea surprindere tocmai Ingrid Ungur este prima care cedează. Pe ultimii 200 de metri, duelul celor două sportive rămase în frunte este de-a dreptul pasionant. După penultima întoarcere Anca Mitrofan păs­trează un avantaj infim, pe care însă Daniela Coroiu îl reface destul de uşor. Cu mai multă vigoare, eleva prof. Schus­ter sprintează irezistibil pe ultimii 50 de metri, obţinând o splendidă victorie. O furtună de aplauze a urmat imediat cînd crainicul a anunţat „verdictul“ cronometronilor, pe locul I, Daniela Coroiu cu timpul de 11:06,­ un nou re­cord republican de senioare, superior vechiului record deţinut de Cristina Ba­­taban din 1963 cu 18,2 sec.! Aşadar, campioană a ţării la 14 ani (neîmpliniţi). Este un frumos succes pentru care atît tînăra sportivă reşiţeancă cit şi neobosi­tul ei antrenor­­. Schuster merită sin­cere felicitări. Şi pentru că tot suntem la capitolul recorduri trebuie să subliniem faptul că duminică după amiază arbitrii concursu­lui au trebuit să opereze 9 modificări în tabelele de recorduri la capătul celor 5 filiale. Cea mai bună performanţă a apar­ţinut (aţi ghicit probabil?)... Cristinei Bubilan, acestei modeste şi deosebit de talentate sportive, cu care nataţia ro­­mâ­neasc­ă se poate mândri. Dorind parcă să încoroneze suita frumoaselor cifre realizate în cele 4 zile de întreceri, di­­namovista a urcat ultima oară pe podiu­mul de premiere după cursa de 200 mixt, probă în care a corectat recordul ţării cu 5,7 sec. Timpul acesta (2:40,7) — cu care se poate cîştiga multe con­cursuri în Europa — obţinut într-o probă pentru care Cristina nu a făcut un an­trenament deosebit, ne întăreşte convin­gerea că multipla noastră campioană păstrează încă multe resurse pentru per­formanţe şi mai înalte. Tot cu un record (2:27,4), dar mai puţin valoros, a încheiat aceeaşi cursă rezervată seniorilor, Vladimir Moraru. A fost însă evident pentru toată lumea că reprezentantul clubului Steaua an­grenat în prea multe probe a dat totul în primele zile de concurs... Deosebit de promiţătoare au fost în această zi şi evoluţiile cîtorva dintre cei mai talentaţi juniori şi copii. Zeno Giu­­rasa a mai „smuls“ 5 zecimi de secundă recordului republican la 100 m spate (1:05,5) stabilit joi, după ce cu 40 de minute înainte îmbunătăţise şi recordul de juniori I în proba de 200 m mixt (2:30,8). Tot în probele de mixt, Anca Andrei (2:51,2) şi Vladimir Belea (2:32,1) au realizat cele mai bune per­formanţe pentru categoria lor de vîrstă. In sfîrşit, tînărul Dumitru Gheorghe (14 ani) s-a clasat pe locul 4 în finala pro­bei de 1500 m liber cu timpul de 19:48,8, mai bun cu 12,8 sec. decit ve­chiul său record de juniori II. Singura probă care a făcut excepţie de­ la regula generală a zilei a fost cea de 1500 m liber unde Dionisie Naghi, după o cursă solitară în care a fost prea puţin ajutat de adversarii săi, a obţinut doar timpul de 18:36,6 (la 2,4 sec. de propriul său record republican). In concluzie trebuie să relevăm reu­şita deplină a actualei ediţii a campio­natelor republicane, care a subliniat — cît se poate de sugestiv printr-o ploaie de recorduri, unele chiar de valoare eu­ropeană şi mondială — că nataţia româ­nească este în progres. Rezultatele de sîmbătă: 400 m. liber (F): 1. CR. BALABAN (Dinamo) 4:59,6 — nou record republican, 2. A. Mitrofan (C. S. Şcolar) 5:26,0, 3. 1­. Coroiu (S.S.E. Reşiţa) 5:28,4 — nou rec. republican de copii; 400 m liber (m): 1. D. NAGiu­ (Mureşul) 4:40,8, 2. G. Götter (Steaua) 4:45,5, 3. G. Mo­raru (C.S.M. Cluj) 4:46,9, 4. M. Căpră­­rescu­ (Steaua) 4:46,9; 400 m mixt (m­): 1. VL. MORARU (Steaua) 5:14,5, 2. A. Soos (Steaua) 5:23,0, 3. N. Tat (Olim­pia Reşiţa) 5:25,8, 4. VI. Belea (S.S.E. 2) 5:27,4 — nou rec. de juniori ; 400 m mixt (f): 1. I. UNGUR (Steaua) 6:02,2, 2. D. Mezineţ (S.S.E. Reşiţa) 6:15,0 — nou rec. de copii, 3. L. Gruia (S.S.E. 1) 6:22,0; 4x100 m mixt (f): 1. C. S. ŞCOLAR BUC. 5:17,4, 2. S.S.E. Reşiţa 5:21,0 — nou rec. de junioare, 3. Dinamo 5:23,8; 4x200 m liber (m): 1. STEAUA 8:57,4, 2. Dinamo 9:27,2, 3. C.S.M. Cluj 9:29,5. Rezultatele de duminică: 200 m mixt (m): 1. CR. BALABAN (Dinamo) 2:40,7 — nou rec. republican: 2. 1. Ungur (Steaua) 2:50,3, 3. A. Andrei (S.S.E. Reşiţa) 2:51,2 — nou rec. de junioare: 200 m mixt (m): 1. VL. MORARU (Steaua) 2:27,4 — nou rec. republican, 2. N­. Schier (Olimpia Re­şiţa) 2:30,4, 3. Z. Giurasa (S.S.E. Re­şiţa) 2:30,8 — nou rec. de juniori 1, 4. VI. Belea (S.S.E. 2) 2:32,1 — nou rec. de juniori ii. 800 m liber (f) 1. DANIELA COROIU (S.S.E. Reşiţa) 11:06,6—nou rec. republican, 2. A. Mi­trofan (C.S.S.) 11:07,8, 3. 1. Ungur (Steaua) 11:34,6; 1.500 m­ liber (m): 1. D. NAGHI (Mureșul) 18:36,6, 2. G. Moraru (C.S.M. Cluj) 19:03,8, 3. N. Tat (Olimpia Reşiţa) 19:37,4, 4. 1­. Gheor­­ghe (C.S.S.) 19:48,8 — nou rec. de juniori II; 4x100 m mixt (m) : 1. STEAUA 4:25,4 — nou rec. republican, 2. Dinamo 4:29,8, 3. S.S.E. Reşița 4:39,8 (în primul schimb 7. Giurasa 1:05,0 la 100 m spate — nou rec. republican). „CUPA DE VARĂ“ Ieri a avut loc o nouă etapă a competiţiei fotbalistice dotată cu „Cupa de vară". Redăm amănunte transmise de corespondenţii noştri prezenţi la aceste jocuri . OTELUL GALATI - METALO­SPORT GALAŢI 2-0 (1-0) Meciul a plăcut datorită dîrzeniei cu care au luptat jucătorii ambelor echipe. Oţelul, mai insistent în atac, a cîştigat pe merit. Golurile au fost înscrise de Radu Matei (min. 16) şi Ionică (min. 84). T. SIRIOPOL FORESTA FĂLTICENI - ME­TALUL RĂDĂUȚI 3-0 (1-0) Peste 2 000 de spectatori au asistat la această partidă terminată cu vic­toria echipei gazdă. Foresta a domi­nat categoric, în special în repriza secundă. Au marcat : Oltan (min. 37) și Constantin (min. 51 și 80). NEGRU LAZAR CHIMIA SUCEAVA - MINO­­BRAD V. DORNEI 7-0 (3-0) Proaspăta promovată în categoria B. Chimia Suceava, a desfășurat un joc frumos, creînd numeroase faze de gol. Punctele au fost realizate de Teodosiu (min. 23, 57 şi 67), Nicolau (min. 25 şi 45), Nedelcu (min. 62) şi Danileţ (min. 80) C. ALEXA SODA OCNA MURES - CHI­MICA TIRNAVENI 1-0­ (0-0) Jocul a fost de un slab nivel teh­nic. Unicul gol al partidei a fost în­scris de Popa Nică în min. 89 GH. DĂUDAN METROM BRAŞOV - RUL­MENTUL BRAŞOV­ 1-1 (0-0) Cele două formaţii braşovene au o­­ferit publicului din Zărneşti un joc frumos şi de un nivel ridicat. Con­­firmînd forma bună arătată de jucă­torii echipei Rulmentul în urmă cu o săptămână, şi ieri ei au dat o replică b­îrză echipei Metrom. Rezultatul este echitabil, fiind realizat prin golurile înscrise de Ardeleanu (min. 77) pen­tru Metrom şi Pitiş (min. 80) pentru Rulmentul. Foarte bun arbitrajul lui M. Roman (Braşov). C. GRUIA FLACĂRA ROŞIE BUCUREŞTI - METALURGISTUL BUCUREŞTI 2-2 (1-1) Ambele echipe au jucat slab, ner­vos. Spre sfîrşitul primei reprize me­­talurgiştii Niculescu II şi Tudor au fost eliminaţi pentru joc dur. Au mar­cat : Niculescu II (min. 30) şi Apostol (min. 48) pentru Metalurgistul, Moldo­­veanu (min. 33), Smadea (min. 50) — ambele din 11 m pentru Flacăra Roşie. ION CUPEN ELECTROPUTERE CRAIOVA - PROGRESUL STREHAIA 2-0 (0-0) In prima repriză oaspeţii au domi­nat copios dar au dat dovadă şi de multă imprecizie în trasul la poartă­ In repriza a doua jocul se echilibrea­ză, localnicii reuşesc să fie mai activi In faţa porţii adverse şi deschid sco­rul în min. 56 prin Stănescu. In con­tinuare jucătorii Progresului contra­atacă periculos, dar Bălan, singur cu portarul, șutează peste bară (min. 70). Ultimul gol este realizat de Matei în min. 79. A arbitrat bine Octavian Com­­şa-Craiova ST. GURGUI OLTUL SF. GHEORGHE - TRACTORUL BRAŞOV 0-0 Ambele echipe au practicat un joc frumos, în special în repriza a doua, în schimb înaintaşii n-au reuşit să fructifice nici una din ocaziile avute. Cele mai bune compartimente au fost apărările imediate care au reuşit să destrame orice atac. In plus adăugăm că în această partidă nu am semnalat nici un fel de durităţi. Rezultatul este just, echipele împărţindu-şi perioadele de dominare. A arbitrat corect C. Pîr­­vu-Sibiu C. BRIOTA PROGRESUL REGHIN­ A.S.A. TG. MUREŞ 2-0 (2-0) Jocul a fost la discreţia gazdelor. Mureşenii au făcut multe greşeli în a­­părare, iar înaintaşii n-au închegat ac­ţiuni care să străpungă apărarea ad­versă. Au marcat : Kobulneschi (min. 10) şi leneşi (min. 44). L. MAIOR VICTORIA TG. JIU - META­LUL T. SEVERIN 9-0 (5-0) Mai bine pregătiţi localnicii şi-au surclasat adversarii. Jucătorii de la Victoria au creat multe acţiuni fru­moase. Au înscris : Achim (min. 7, ÎL 16 — din 11­­, 59, 72), Banbuleac (min. 40 şi 44), Daşcu (min. 24) şi Pleian (min. 89). A arbitrat bine Ion Mogoroaşe (Craiova). MANOLE BALOI DINAMO VICTORIA BUCU­REŞTI - TEHNOMETAL BUCU­REŞTI 5-3 (2-0) Meciul a prilejuit o dispută vie, in­teresantă, cu multe faze la ambele porţi. Deşi lipsiţi de aportul a multor titulari, dinamoviştii au cîştigat dato­rită jocului bun prestat de linia de înaintare, bine condusă de Băluţă şi Jercan. Scorul a fost deschis în min. 9 de către Boroş care a şutat imparabil de la 20 de metri. După repunerea balonului la cen­tru, dinamoviştii îl recuperează Băluţă ridică scorul la 2-0. La reluare cei care înscriu sînt tot dinamoviştii, prin Jercan în min. 63. Un minut mai tîrziu Mehendinţeanu a profitat de o ezitare a apărării dinamoviste şi a re­dus din handicap : 3—1. In minutele 67 şi 70 Băluţă măreşte avantajul e­­chipei sale la 5—1. In continuare dina­moviştii au slăbit ritmul şi adversarii lor au profitat, reducînd diferenţa prin Mehendiţeanu (min. 78 şi­­37 din 11 m). A arbitrat bine Dumitru Sîrbu. VASILE IORDACHE FRUCTEXPORT FOCŞANI - PROGRESUL BRĂILA 1-1 Fază din meciul Dinamo Victoria — Tehnometal Bucureşti, disputat ieri pe stadionul din şos. Ştefan cel Mare. Alergătorii de la Steaua campioni la motocros In avancronica noastră de sîmbătă, arătam că motocrosiştii de la Steaua au şanse de a cuceri toate titlurile puse în joc. Şi, cum era de aştep­tat, elevii antrenorului Gheorghe Io­­niţă au realizat „triplul". Pentru a­­ceastă performanţă le adresăm felici­tări. Rezultatul obţinut este cu atît mai valoros cu cît el a fost realizat într-un campionat agitat, presărat cu numeroase schimbări de lideri. Maeş­trii sportului Mihai Dănescu şi Gheor­ghe Ion, şi-au văzut încununate efor­­turile cu titlurile de campioni republi­cani, iar tînărul lor coleg de echipă, Martin Şanta a cucerit „Cupa F.R.M “ Ultima etapă, desfăşurată ieri la Braşov, în faţa unui public entuziast şi competent, prezent pe valea Răcă­­dăului, a scos din nou în evidenţă frumuseţea acestui sport al curajului şi îndemînării. Excelenta organizare asigurată de clubul Steagul roşu şi vremea splendidă au completat spec­tacolul oferit de temerarii alergători. La clasa 250 ani, M. Dănescu a cîştigat şi în această etapă ambele manşe, fără ca de-a lungul celor 20 de ture, victoria să-i fie periclitată. El a făcut o cursă în stilul său carac­teristic şi a fost aplaudat la „scenă deschisă" pentru frumoasa-i evoluţie Lupta pentru locul doi s-a dat între Cr. Doviţ şi Tr. Macarie. O greşeală a ultimului l-a privat de un loc mai bun. Clasament : 1. M. Dănescu, 2 Cr. Doviţ (Metalurgistul), 3. Al. Şu­ier (Steaua). Clasament general : 1. MIHAI DA­­NESCU — campion republican pe anul 1966, 2. Cr. Doviţ, 3. Tr. Maca­rie (Dinamo), 4. Al. Şuier, 5. Şt. Chiţu (Steaua), 6. P. Paxino (Steaua), 7... C. Coman (Poiana Cîmpina), 8. I. Sas (St. roşu Braşov). Cursa „maşinilor mari" a dat loc la o întrecere pasionantă între O. Şte­fani, O. Puiu, Gh. Ion şi E. Keresteş. Intre aceştia s-a încins un „carusel", disputat într-un ritm îndrăcit, cu dese schimbări de poziţii, cu răsturnări de situaţii şi reveniri de ultim moment. Toţi patru au luptat cu o ardoare dem­nă de toată lauda şi meritele le revin în mod egal. In final, cu un plus de forţă, a învins O. Ştefan spre depli­na satisfacţie a miilor de spectatori, braşoveni care şi-au încurajat frenetic reprezentanţii. Clasament : 1. O. Ştefani, 2. Gh. Ion (Steaua), 3. O. Puiu, 4. E. Keresteş. CLASAMENT GENERAL: 1. GHEORGHE IOI'l — campion repub­lican pe anul 1966, 2. O. Stefani, 3. E. Kerestes (Steaua), 4. O. Puiu, 5. Al. lonescu (Steaua), 6. FI. Stefan (Loc. Ploieşti), 7. E. Seiler (Metalurgistul) 8. D. lonescu (Dinamo). In „Cupa F.R.M." tînărul dinamo­­vi­st Aurel lonescu s-a angajat într-un duel de toată frumuseţea cu Ion Bo­­bîlneanu (St. roşu Braşov) pe care l-a învins la finiş (manşa I). In manşa a doua el şi-a etalat din plin calităţile şi a cîştigat, clar. Favoriţii M. Şanta şi C. Goran au suferit defecţiuni me­canice care i-au scos din cursa pentru primul loc în etapă. Clasament: 1. A. lonescu, 2. I. Bobîlneanu, 3. M. Şanta (Steaua). Clasament general : 1. Mar­ia Şanta — cîştigător al „Cu­pei F.R.M.", 2. C. Goran (Poiana Cîm­pina), 3. G. Brauer (Voinţa Sibiu), 4. A. lonescu, 5. I. Bobîlneanu, 6. A. Kriszbay (Dinamo). L DUMITRESCU MECI AMICAL POLITEHNICA TIMIŞOARA — MINERUL ANINA 3—2 (2—1). TIMIŞOARA, 31 (prin telefon). Azi, pe stadionul 1 Mai, a avut loc me­ciul amical dintre Politehnica Timi­şoara şi Minerul Anina, formaţie care activează in categoria C. După un joc de slabă factură tehnică, studenţii au­ cîştigat la limită, prin golurile înscrise de Humelnicu (min. 15), Miţaru (min. 42) şi Regep (min. 68). Pentru Mine­rul au marcat Dobai (min. 27) şi Dumitrescu (min. 50 din 11 m). S-au remarcat Mihăilă, Rus şi Bodrozan de la Politehnica, Tîrziu şi Tismănaru de la Minerul. Ion Jura-coresp. Consfătuire cu spectatorii Se pare că va intra în tradiţia sec­ţiei de fotbal a asociaţiei sportive Victoria din Tg. Jiu să-şi analizeze activitatea din cadrul campionatului categoriei C, în mod deschis. Aşa de pildă, cu puţine zile în urmă a fost invitat la discuţii pe marginea com­portării formaţiei gorjene, pe lînga secţia de fotbal, jucătorii echipei si antrenoruil lor, un numeros public. Cu prilejul consfătuirii activitatea­ celor în drept a fost, cum se spune, întoar­să şi pe o parte şi pe alta. In c­? urmă privind perspectivele echipei în viitorul campionat, s-a hotărât rea­­menajarea terenului prin muncă pa­triotică. In continuare, toţi cei prezenţi au vizionat, la televizor, meciul de fot­bal R.F. Germană — U.R..S.S din ca­drul campionatului mondial. Manole Băloi — coresp. PRONOSPORT ^Așa arată o variantă cu 13 rezul­tate exacte. CONCURSUL PRONOSPORT NR 31 Etapa din 31 iulie 1966 I. Tehnometal Buc. — Dinamo Vic­toria (Cupa de vară) pauză 2 II. Tehnometal Buc. — Dinamo Vic­toria (Cupa de vară) final 2 III. Oltul Sf. Gheorghe — Tracto­rul Brașov (Cupa de vară) x IV. Metrom Braşov — Rulmentul Braşov (Cupa de vară) x V. Progresul Reghin — A.S.A. Tg. Mureş (Cupa de vară) 1 VI. Soda Ocna Mureş — Chimia Tîrnăveni (Cupa de vară) x VII. Metalosport Galaţi — Oţelul Galaţi (Cupa de vară) 2 VIII. Fructexport Focşani — Pro­gresul Brăila (Cupa de vară) x IX. Electroputere Craiova — Pro­gresul Strehaia (Cupa de vară) 1 X. Victoria Tg. Jiu — Metalul Tr. Severin (Cupa de vară) 1 XI. Flacăra roşie Buc. — Metalur­gistul Buc. x XII. Chimia Suceava — Minobrad V. Dornei (Cupa de vară) 1 XIII. Foresta Fălticeni — Metalul Rădăuţi (Cupa de vară) 1 Fond de premii 181613 lei din care 36.145 lei report pentru pre­­­miul minim. (Rubrică redactată de Administrația de Stat Loto-Pronosport).

Next