Sportul Popular, octombrie 1967 (Anul 22, nr. 5400-5425)

1967-10-02 / nr. 5400

30 de minute de studiu şi apoi... H O. Steaua — Universitatea Craiova 4-0 O jumătate de oră, numai atît au „mers“ de la egal la egal Steaua şi Universitatea Craiova, protagonistele acestei „curse“­­derbi de etapă. Apoi, parcă la un semnal de pe tuşă, bucureştenii au ieşit din expectativă, au atacat de­cisiv, schimbînd locul cu fostul conducător de pluton. Primul care a punctat a fost Voinea , servit cu „oxfordul“ de tînărul și talen­tatul Tătaru II, el a reluat direct, din unghi dificil, surprinzîndu-1 pe Pilcă. Cînd fostul lider primea primul șoc, ceasurile arătau mi­nutul 32 al partidei. Un fel de în­ceput al sfîrşitului. N-a trecut mult după reluare (min. 58) şi „profesorul“ l-a lansat în stilul său personal pe Sorin Avram, care a centrat cu precizie pe partea opusă lui Vigu, „urcat“ în atac : un şut din vole peste capetele fundaşilor craioveni şi Pilcă este învins pentru a doua oară. De acum jocul se desfaşoara in sens unic — spre poarta oaspeţilor — dar majorarea scorului se va pe­trece abia spre final (în min. 82 şi 86), cînd Constantin (schimb cu Voinea, apoi şut din poziţie favo­rabilă) şi din nou Vigu (tot după o „transversală“ de la Sorin) il mai pun pe scorer la lucru încă de două ori. Pe scurt, victorie clară, care vine să completeze formidabila „serie“ a formaţiei militare : 7 victorii consecutive (incluzind, bineînţeles, şi cele două succese în dauna F. C. Austriei) realizate în mai puţin de o lună. O dată în plus ieri, Steaua s-a dovedit o echipă maturizată, cu o idee precisă de joc şi cu un echiibru tactic de invidiat. Cum spuneam, echipa antrenată de Şt. Covaci şi Şt. Onisie şi-a studiat la început adversarul (întîlnea, to­tuşi, liderul) şi după ce i-a găsit punctul nevralgic — zona lui Min­că — a lovit decisiv. Intr-adevăr, pe aici s-a înscris primul punct, tot de pe această parte — încă două (golurile 2 şi 4), opera fun­daşului Vigu, venit prompt în atac pentru a susţine ofensiva forma­ţiei sale. Să mai reamintim apor­tul constant bun al celor doi fun­daşi centrali, Hălmăgeanu şi D. Nicolae (mereu bine plasaţi, do­taţi cu simţ de anticipaţie şi ne­iertători la deposedare), precum şi contribuţia lui Constantin, coordo­nator ideal. De partea cealaltă, Universita­tea Craiova a rezistat o jumătate de oră, timp in care (asemenea jocului cu Dinamo Bucureşti) a ac­ţionat după obişnuita formulă de deplasare : 1—4—3—3. Vîrf cen­tral pe hirtie, Deselnicu a jucat retras între Strîmbeanu şi Ivan, întărind mijlocul terenului, dar slăbind zona de finalizare. Din a­­ceastă cauză, Sfirlogea s-a aflat mai mereu izolat între apărătorii adverşi, căutînd în zadar un om de sprijin. El a în­cercat să con­lucreze cu Niţu şi Cîr­ciumărescu­ însă fără prea mare folos, deoa­rece — nesusţinut de cei din li­niile dinapoi — s-au aflat aproape tot timpul in inferioritate numeri­că. Apărarea ? Foarte vulnerabilă, aşa cum am mai spus, pe partea lui Mincă, şi destul de penetrabilă şi în rest, în special după CSI, cînd mijlocaşii n-au mai sprijinit-o ca pină atunci. Petre Solir (Mediaş) arbitrează la Bucureşti după o perioadă cam lungă de „inactivitate“. L-am ur­mărit de aceea cu mai multă a­­tenţie, în dorinţa de a vedea dacă a învăţat din unele greşeli făcute in trecut. Nu-i vom reproşa (şi din cauza tuşierilor) unele erori în a­­precierea poziţiei afară din joc. Lui însă, numai lui, îi revine sar­cina să aprecieze abaterile săvîr­­şite în suprafaţa de pedeapsă. Or, el a închis ochii la două asemenea faze, cînd Voinea (min. 44) şi Tă­­taru (min. 48) au fost faultaţi în mod vizibil de către Mincă şi Ma­rin Marcel. De aceea, îi vom a­­corda numai ★★★ Greşeala şi­­steluţa ! STEAUA : Haidu 7 (n-a fost so­licitat) — Sătmăreanu 6, Hălmă­geanu 8, D. Nicolae 8, Rotaru (min. 36 Vigu 9) — D. Popescu 7, Ne­grea 8 — S. Avram 7, Constantin 8, Voinea 6, Tătaru 7. UNIVERSITATEA CRAIOVA : Pilcă 5 (min. 88 Vasilescu) — Min­că 4, Bîtlan 6, M. Marcel 6, Deliu 5 — Strimbeanu 5 (min. 75 Adr. Popescu), Ivan 5 — Niță 6, Desel­nicu 5, Sfirlogea 6, Circiumă­­rescu 5, G. NICOLAESCU A doua victorie a braşovenilor Steagul roşu — Petrolul 3-2 (2-1) BRAŞOV, 1 (prin telefon). Cei peste 7 000 de spectatori, prezenţi pe stadionul Tineretului, au asis­tat la două reprize echilibrate, pa­tru dintre cele cinci goluri înscri­se fiind urmarea unor acţiuni bine concepute, bine finalizate. Poarta ploieştenilor a trebuit să suporte presiunea puternică a braşovenilor, aceştia iniţiind acţiuni în suită. De cealaltă parte, Adamache, parado­xal, a prins mai multe mingi decît colegii săi, M. Ionescu şi Sfetcu, deoarece ploieştenii (deşi atacul lor a jucat slab) l-au încercat, dese­ori, dar de la distanţă. In final, rezultatul a fost favo­rabil Steagului roşu, fapt datorat, în special, cantităţii de efort pe care aceştia au depus-o în raport cu adversarii lor. Steagul roşu ar fi putut ciştiga partida la scor (in min. 20 conducea cu 2-0, tot atâ­tea goluri cite înscriseseră în ce­lelalte şase etape desfăşurate pînâ acum !), dar atacanţii săi au ratat (Pescaru, de pildă, în min. 23, cea mai mare ocazie a meciului). O altă explicaţie o constituie acci­dentarea lui Györfi, încă în min. 1. Noua formulă n-a dat satisfac­ţie, deşi Selymesi a jucat bine. In atari condiţii, fundaşii şi mijloca­şii braşoveni s-au „lipit“ de ata­canţi pentru a-i sprijini in­acţiu­nile lor. Aşa s-a procedat de-a lungul întregii partide. Ploieştenii au dat o replică bună, jucînd ofensiv, deşi poate că prin apărare supranumerică ar fi evi­tat înscrierea golului al doilea, la care vinovatul principal a fost Flo­­rea, prezent, de altfel, în teren doar ca... voce. In general, jocul ploieştenilor n-a avut acea greu­tate care să contrabalanseze forţa gazdelor. Autorii celor 5 goluri ale par­tidei : GYÖRFI (min. 2),­ PESCA­RU (min. 20 și 56), GROZEA (min. 44) și DRIDEA I (min. 65). A arbitrat V. Pădureanu (Buc). STEAGUL­ ROŞU : Adamache 8 — Ivăncescu 7, Jenei 7, Roma 7, Rusu 8 — Pescaru 8, Alecu 8 — Ne­­cula 6, Campo 6, Goran 6, Györfi (din min. 7 Selymesi 8). PETROLUL: M. Ionescu 6 (din min. 63 Sfetcu 7) — Pal 5, N. lo­­nescu 7, Florea 4, Mocanu 8 — Grozea 8, Dragomir 6 (min. 63 Din­­cuță 6) — Roman 5, Dridea I 7, Badea, 6, Moldoveanu 6. C. GRUIA-coresp. principal F. C. Argeş „a stins“ Farul in ultimul sfert de oră F. C. Argeş — Farul 2-0 (0-0) Partida a avut o trăsătură para­doxală. Cele două echipe nu s-au contracarat, în principal, una pe alta, ci s-au autoanihilat. Greşelile tehnice, premisele tactice, sau mo­dul de exprimare al acestora, con­centrarea jucătorilor în spaţiul de apărare şi lansarea lor timidă în atac, viteza de joc cu totul im­proprie, iată cîteva trăsături ne­gative comune, care au definit ambele formaţii (pe oaspeţi tot timpul, pe gazde aproximativ 70 de minute). Şi, astfel, fiecare din­tre protagonişti s-a subminat sin­gur, F.C. Argeş reuşind să se ■mulgă din această inerţie abia în finalul meciului. Ne-a surprins neplăcut să vedem în prima repriză pe Ţurcan şi Kraus „plantaţi“ in mijlocul apă­rării aglomerate a constănţeiVor fi obligaţi să manevreze fără şan­­se datorită izolării, în timp ce Dobrin, Jercan, Nuţu şi Olteanu rămineau în expectativă la mare distanţă. In schimb, tot piteştenii supravegheau cu 4—5 apărători doar doi înaintaşi constănţeni, blo­­cind inutil nişte forţe, care ar fi trebuit să participe la construirea acţiunilor ofensive. în cealaltă tabără, totul exprima intenţia Farului de a obţine 0—0. N-avem nimic împotrivă că s-au aglomerat în apărare, betonîn­­du-se. Fiecare echipă este liberă să opteze deliberat pentru un a­­numit sistem de joc, dar beto­nul obligă să te lansezi şi să-ţi iaii şansa pe contraatac. Constăn­ţenii au dezertat însă de la acest principiu inflexibil. Pentru sur­prinderea şi dezorganizarea apă­rării adverse, oaspeţii n-au reuşit să fie periculoşi decît de două­­trei ori în faţa porţii lui Coman (min. 25 : Manolache a tras in bară ; min. 28 : Coman greşeşte grav la un şut al lui Malonache, pe care Barbu îl respinge în ulti­ma instanţă). Şi jocul piteştenilor a fost gre­vat de lipsa vitezei. Destinul partidei s-a hotărît abia în ultimul sfert de oră. In min. 80 Jercan a executat un cor­ner. In loc să reţină balonul, Uţu a boxat greşit în picioarele lui Nuţu, care a deschis scorul. In minutele următoare, acelaşi Nuţu a frint de cîteva ori opoziţia lui Dumbravă, depăşindu-1 în dribling şi viteză. Aşa s-a intîmplat şi în min. 85 : Nuţu — pusă la Dobrin — excelentă centrare înapoi la Kraus — uri şut violent şi Viorel a definitivat rezultatul : 2-0. De două ori au şutat în bară : Ţurcan şi Dobrin. Concluzia partidei: tactica celor două echipe (cu accent pentru Farul) a fost în suferinţă. O men­ţiune : deşi n-a primit nici un gol, pe Coman îl vom nota cu 3. Toate intervenţiile lui au fost greşite (neinspirat, fără reflexe, fără pri­ză la balon, gafeur). F.C. ARGEŞ : Coman 3 — I. Po­pescu 6, Barbu 9, I. Stelian 8, Vulpeanu 6 — Nuţu 7, Olteanu 5 — Kraus 7, Dobrin 8, Ţurcan 4 (min. 68 Ioniţă), Jercan 7. FARUL : Uţu 7 — Georgescu 7, Tîlvescu 7, Mareş 7, Dumbravă 5 — Antonescu 8, Koszka 8 — Tufan 7, Iancu 6, Manolache 6, Kalló 6 (min. 85 Unguroiu). A arbitrat o brigadă cehoslovacă. La centru, Kranavek Josef ★ ★★★ ROMULUS BALABAN DIVIZIA B SERIA I SERIA A II-A Poiana Cîmpina — C.S.M.S. Iaşi 0-3 (0-1) Victoria Roman — Electronica Obor 3-2 (1-2) Flacăra Moreni — Chimia Su­ceava 2-1 (2-1) Ceahlăul P. Neamţ — Chimia Rm. Vîlcea 4-0 (2-0) Metrom Braşov — Portul Con­stanţa 1-0 (1-0) Siderurgistul — C.F.R. Paşcani 2-1 (1-0)­ Politehnica Bucureşti — Meta­lul Bucureşti 0-0. Vagonul Arad — A. S. Cugir 2-1 (1-1) C.S.M. Reşiţa — Olimpia Ora­dea 0-0 Minerul Baia Mare — Ind. Cîr­­mei C. Turzii 3-0 (1-0) Gez metan Mediaş — Metalul Hunedoara 3-2 (2-2) C.F.R. Cluj—C.S.M. Sibiu 2-2 (1-0) Crişul Oradea — Politehnica Timișoara amînat pentru 4 oct. C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad amînat pentru 4 oct. Arădanii se simt mai bine la Bucureşti! Dinamo Buc. — U. T. A. 0-1 (0-0) Partida din deschiderea cuplajului bucureştean părea să nu pună nici un fel de probleme dinamoviştilor, care porneau ca favoriţi siguri. Şi, to­tuşi, ea avea să furnizeze marea sur­priză a etapei. La a doua lor evoluţie în Capita­lă din acest campionat, partenerii de ieri ai dinamoviştilor — textiliş­­tii arădani — au lăsat aceeaşi fru­moasă impresie ca şi în partida cu Progresul, practicînd un joc des­chis, ofensiv care le-a adus în fi­nal o meritată victorie cu scorul de 1-0. Desigur, victoria oaspeţilor a fost facilitată de comportarea neaşteptat de slabă a dinamoviştilor, care, mai ales în partea a doua a meciului, păreau că formează un „11“ oare­care, fără personalitate, fără orizont în joc, resemnat în faţa replicii pline de aplomb a adversarului. Bucureştenii au greşit tactic în a­­ceastă a doua repriză, lăsînd im­presia unei echipe în deplasare, ca­re se apără pentru a păstra rezul­tatul, în felul acesta ei au invitat pur şi simplu la atac pe oaspeţii lor. I-am nedreptăţi, însă, pe arădani dacă n-am recunoaşte şi meritele evidente ale acestora în obţinerea succesului, puţin scontat, de pe sta­dionul „23 August“. Ieri, ei au ju­cat mult mai aproape de nivelul po­sibilităţilor de care dispun, ceea ce nu reuşiseră în ultimele etape nici măcar pe propriul lor teren. Se pa­re, însă, că textiliştilor le pri­eşte ambianţa stadioamelor bucu­­reştene. Revenind la partida de ieri din­tre Dinamo şi U.T.A., trebuie să spunem că ea nu a corespuns în întregime exigenţelor, sub raportul calităţii. Perioadele de fotbal mai bun, cu faze dinamice, cu acţiuni periculoase la poartă, au alternat cu altele, mai lungi, de joc monoton, cu acţiuni lente la mj­locul terenu­lui, cu abundente greşeli tehnice, în primele 45 de minute, gazdele au avut o uşoară superioritate, apro­­piindu-se ceva mai des de poarta apărată de Gornea decît aveau s-o facă în repriza secundă. Cele cî­teva acţiuni mai clare de atac, ini­ţiate îndeosebi de Lucescu, ieri cel mai activ înaintaş- dinamovist, au rămas însă fără rezultat. Am re­marcat totuşi două frumoase lovi­turi ale mingii cu capul (Naghi în min. 31 şi Dumitrache în min. 40) ,care l-au solicitat pe Gornea să-şi arate măiestria. Arădanii au avut în acest răstimp o singură ocazie mai clară de a deschide scorul, dar Pop (în min. 32) a tras destul de slab şi Niculescu a reţinut balonul fără dificultate. După pauză, U.T.A. a deţinut a­­proape continuu iniţiativa şi, în consecinţă, şi-a creat multe situa­ţii favorabile la poarta lui Nicu­­lescu. Ocazii excelente de a înscrie au avut arădanii în min. 66 cînd, la un luft în careu al lui Nunweil­­ler, mingea a ajuns la Chivu, dar acesta a şutat în portarul Nicu­­lescu care sărise să-l blocheze, în min. 68 cînd» Şchiopu a centrat spre Axente şi acesta, din poziţie foarte bună, a tras puternic, dar Niculescu a reţinut, precum şi în min. 75, cînd Şchiopu, în două faze consecu­tive, a şutat, de aproape, o dată în portar şi a doua oară într-un apărător. în min. 81 s-a produs şi un henţ în careu (balonul reluat cu capul de Şchiopu s-a lovit de mîna lui Ghergheli), dar arbitrul l-a a­­preciat ca involuntar. Anunţat de a­­ceastă suită de ocazii ratate, golul a venit c­e abia spre final, în min. 82, la o lovitură indirectă, în careul dinamovist, Chivu a pasat în urmă spre Metcaş. Mingea şutată puter­nic de acesta s-a strecurat printre mai mulţi jucători în plasă, în toată această ultimă repriză comportarea echipei dinamoviste a fost, cum spuneam la începutul cro­nicii, submediocră, îndeosebi înain­taşii au deziluzionat total, Naghi şi Haidu fiind simpli figuranţi. în a­­ceastă situaţie am fost chiar sur­prinşi să asistăm la schimbarea lui Dinu care, oricum, fusese mai util decît cei doi atacanţi menţionaţi. Oare n-ar fi fost mai eficientă in­troducerea lui Pîrcălab ? Apărarea s-a dovedit şi ea mai nesigura ca de obicei, Nunweiller fiind în zi slabă. U.T.A. şi-a adăugat în palmares o victorie preţioasă, care putea fi chiar mai concludentă ca scor. Ară­danii reuşesc astfel o performanţă sui generis : au învins în Capitală atît pe Progresul, cît şi pe Dinamo, dar au cedat pe teren propriu ce­lorlalte două formaţii bucureştene : Rapid şi Steaua. Să vedem ce vor face în returul campionatului ! Arbitrul C. Niţescu (Sibiu) DINAMO : Niculescu 8 — Popa 6, Boc 6, Nunweiller III 5, Ştefan 5 — Ghergheli 6, Dinu 6 (min. 58 Oct. Popescu) — Lucescu 7, Naghi 4, Du­mitrache 5, Haidu 4. U.T.A. : Gornea 8 — Birău 6, Ba­­coş 8, Lereter 7, Czako II 7 — Pe­­tescu 7­, Metcas 7 (min. 83 Mot) — Şchiopu 6, Pop 7, Axente 6, Chivu 8, C. FIRĂNESCU Un succes chinuit Universitatea — Jiul 2-1 (0-1) CLUJ: 1 (prin telefon). Probabil că mulţi dintre cei 16 000 de spec­tatori clujeni prezenţi la partida dintre echipa lor favorită şi Jiul Petroşeni nu vor fi de acord cu părerea noastră că studenţii au reuşit o victorie nemeritată. Şi a­­ceasta pentru că fiul, echipă care ştie să joace în deplasare, a fost in acest meci superioară Universită­ţii, oricum am fi privit jocul , din punct de vedere tehnic, ca orga­nizare, ca acurateţe a fotbalului demonstrat, ca precizie in pase etc. etc. Şi, de aceea, golul marcat in min. 13 de Libardi nu a mirat pe nimeni, pentru că nu a făcut altceva decît să concretizeze si­tuaţia de pe teren. Jiul şi-a menţinut superioritatea şi după gol, echipa manevrînd pe spaţii largi, cu învăluiri specta­culoase pe extreme şi cu schim­bări derutante ale vitezei de joc, după cum o cerea faza : cînd foar­te iute (mai cu seamă în apropierea buturilor lui Ringheanu), cînd lent, pentru a temporiza jocul, in pu­ţinele momente de activitate ale Universităţii. In schimb, echipa învingătoare i-a făcut pe foarte mulţi clujeni să-şi arate nemulţumirea pentru fotbalul practicat­­Timp de 76 de minute, spectatorii au avut în faţa ochilor imaginea unei echipe re­semnate, obosite, căreia nu-i reu­şea nimic, departe de valoarea şi prospeţimea arătate la începutul campionatului. A venit, însă, min. 76 . Angelescu iniţiază o acţiune pe partea dreaptă, tot el şutează puternic, mingea se duce spre gol, dar fundaşul Mihai parează cu mina. Penalii clar, cu toate protes­tele jucătorilor din Valea Jiului, care îşi vedeau spulberate speran­ţele de a pleca cu două puncte de la Cluj. Execută Adam şi... 1—1. Tribunele exultă, fluierătu­rile de pină atunci sunt înlocuite cu urale şi încurajări. Urmează iureşul Universităţii — mai degrabă năvală — fără a a­­vea un suport tehnic sau tactic. Surprinsă, echipa din Petroşeni se clatină, îşi revine, dar în cele din urmă se înclină : în min. 88 ace­laşi Angelescu execută un corner în faţa porţii lui Ion Vasile şi Adarrî trimite cu capul în partea dreaptă a porţii, lingă bară. Mi­hai, aflat acolo, încearcă să sal­veze, dar trimite balonul şi mai precis în gol : 2—1- Victorie ! Dar o victorie ă la Phirrus ! Arbitrul C. Niculescu (bine aju­tat la tuşă de A. Rădulescu şi M. Niţă — toţi din Bucureşti) UNIVERSITATEA : Ringheanu 6 — Anca 5, Solomon 6, Pexa 7, Cîm­­peanu 5 — Neşu 5 (min. 46 Cre­ţul: Angelescu 5 — Szabó 6, Creţu 5 (min. 46 Mustăţea 6), Adam 8, Barbu 5, JIUL: Ion Vasie 5 — Talpai 8, Georgevici 9, Pop 8, Mihai 5 — Stocker 6, Sandu 6 — Achim 7, Peronescu 8, Libardi 9, Naidin 9 (min. 67 V. Ionescu 7). MIRCEA TUDORAN redactor la revista „Fotbal“ SERIA EST Şoimii Buzău—Metalul Rădăuţi 2—1 (0—0). Gloria Bîrlad — Metalul Bu­zău 1—0 (1—0). Foresta Fălticeni—Minobrad Va­tra Dornei 2—1 (1—0). S.U.T. Galaţi — Ancora Ga­laţi 1—2 (1—0). Petrolul M­­ăneşti — Textila Buhuşi 1—1 (0—1) Gloria CF.R. Galaţi — Oţelul Galaţi 1—2 (1—0). Medicina Iaşi — Unirea Foc­şani 2—2 (1—1). Devine ai pune A. S. A. Tg Rapid 0 TG. MUREŞ, i. Punctele „scoase“ plasate in acest c­u posibile) înec“­caturile de a» principiului ec vaţă să scoţi cu mijloace in victoria sa de • Arad, precum Cluj, au lăsat j ; mai amar decît do­minaţi şi ar fi piei succesul ceferişti': contestat. Fideli , prestabilite, ferovi dominaţi, întărind a­pălării­­după 1—0 , ca un al treilea exploatind la rr de sacrificiu al maischi, retrăgines şi jucîndu-şi pe:; de gol pe o singi Dumitriu II — Ion. Rapidului „i-au ie!­­A.S.A. a ataca", dorind reabilitar­­insuccese. Dar u: al gazdelor, care acţiunile mai mul­tit geometriei, nu ăzi unui ritm d calmi şi mai hol Şi astfel, prime cheiat cu 100 pei­­mitriu II a fina, plasat, o acțiune, min. 25), deşi D, 24), Pavlovici (mii cea mai mare oc; luat cu capul ( Raksi — (min. 31 ALTE DE Dinamo Progresul BACĂU, 1 (pri­n trimisul nostru). 6—Kis 8,­­Panait IV 7, Maghiar 7 delcu 6 - Ene II 8, Rugiu. i 7, C PROGR­SUL: 60 Mani 7) - Măndoiu Petea tantines; 6 — nescu 5 nin. 5 gher 6—Ștei 6 ( Mateianu 3, Ger lungă 6. V­arbi — Orader Dinamo a atac cu multă artă & terenulir ?i stră dispozi'' 1 de prin acţ­­i pur ambele , meuri, deschis­­ă în . de joc, ( r cent' 7 bei a m­ ft pri Mîndru, sub och cestuia, însă Eni următoare, Demt intercepţia şi, d-: l minute mii tîrz I o acţiune ofensi­ă este oprit prin f mite încet balci. acesta trage pur atinsă de Petean recţia opusă cele drepta iniţial, îr Mîndru: 1—0. lor se accentuea­ză cu cîteva sit cum ar fi aceea , V. Popescu salv­­porţii. Multă vrei reuşeşte să i lăsînd ca jocul în sens unic, s Mîndru Şi iată , b­odă -te domn­ doilea g al mf complet respir Dembrovi dli p DIVIZIA C SERIA SUD SERIA Dunărea Giurgiu — Oltul Sf. Metal Tr. S Gheorghe 2—1 (2—0). Timişoa 3—0 (­ T.U.G. Buc. — Rapid C. F. C.F.R tranşe Bucureşti 1—0 (0—0) Braşov 2 (1—. Electrica Constanţa — I.M.U. Murt Deva Medgidia 1—0 (0—0). găraş *­­ (1—1] Viitorul Fieni — Flacăra roşie Elect­utere C. Bucureşti 2—1 (1—0). r­a Tg iu. 2— S.N. Olteniţa — Chimia Tg. A.S. Sibiu — Măgurele 0—0. baia 4 (2-0). Progresul Brăila — Metalul Victo­ralan Tîrgovişte 2—0 (0—0). peni A (2-1). Stuful Tulcea — Rapid Plopeni Prog­al Con 2—0 (1—0). Anina 0.

Next