Sportul popular - Sportul, noiembrie 1967 (Anul 23, nr. 5426-5434 - 1-20)

1967-11-01 / nr. 5426

Dinamo Bucureşti la un nou start in „C.C.E." Campioana ţării noastre la polo, Dinamo Bucureşti, părăseşte as­tăzi Capitala îndreptîndu-se spre Sofia, unde începînd de vineri sunt programate întrecerile gru­pei D din cadrul celei de-a 5-a ediţii a „Cupei campionilor euro­­­­peni*. La turneul din capitala Bulgariei vor mai fi prezente la echipele Akademik Sofia, Parti­zan Belgrad, Arconia Sczeczin şi Rada Hvezda Kosice. Dinamoviştii au deplasat la So­fia lotul complet, care cuprinde pe: Ciszer, Frăţilă, Kroner, Za­­han, Grinţescu, Mărculescu, Bla­­jec, Novac, Zamfirescu, Popa şi Mihăilescu. • Campionii noştri sunt pre­zenţi pentru a 4-a oară la star­tul acestei competiţii, în care au susţinut 22 de partide, 15 victo­rii, un meci egal şi 6 înfringeri. Debutul — în cea de-a doua edui­­ţie, cînd după 4 victorii conse­cutive obţinute la Eskilstuna, di­namoviştii au fost eliminaţi în grupa semifinală de la Magde­burg (martie 1965). In anul urmă­tor, soarta echipei române a fost asemănătoare. La Zagreb, în gru­pa semifinală, bucureştenii au pierdut calificarea datorită unui golaveraj mai slab decit cel rea­lizat de Dynamo Magdeburg. In sfîrşit, cea mai frumoasă (şi, pa­radoxal, de tristă amintire) com­portare a campionilor noştri este legată de ultima ediţie. După 4 succese consecutive, în grupa de la Sczeczin, şi alte două în cea semifinală de la Zagreb, dinamo­viştii s-au întîlnit într-una din semifinalele competiţiei cu Pro Recco. Rezultatele: 4—2 pentru Dinamo la Bucureşti şi 3—2 pen­tru Pro Recco la Genova. Italie­nii au cîştigat la „masa verde*, deoarece echipa noastră — necu­­noscînd regulamentul — nu s-a mai prezentat la cel de-al treilea meci, decisiv, programat la Ge­nova. • Iată şi rezultatele preceden­te ale dinamoviştilor cu viitoarele lor adversare de la Sofia: cu R. Hvezda Kosice 6—2 (1966), cu Arconia Sczeczin 7—5 (1966) şi cu. Partizan Belgrad 1—3 (ianuarie 1966) şi 4—5 (noiembrie 1966). CLASAMENTUL FINAL AL CAM­PIONATULUI REPUBLICAN Tg. Mureş 18 3 1 14 49—146 7 In clasament este inclus şi rezul­tatul ultimei restanţe, Steaua—I.C.F. 9—2 (3—0, 1—2, 1—0, 4—0). 1. Dinamo Buc. 18 17 1 0 170 26 35 2. Steaua Buc. 18 15 1­0 154 35 31 3. Rapid Buc. 18 12 2 4 103— 61 28 4. Crişul Oradea 18 9 4 5 101— 17 22 5. Voința Cluj 18 8 1 9 73—107 19 6. I.C.F. 18 4 4 10 81—103 12 7. Politeh. Cluj 18 5 2 11 63—108 12 8. Vagonul Arad 18 4 2 12 59—115 10 9. Ind. linei Tim. 18 2 4 12 53—133 3 10. Mureşul OUPÂ EGALITATEA DE LA ARAD Ca şi în alte cîteva ediţii ale campionatului feminin de şah al ţării, finala n-a reuşit să desem­neze pe noua deţinătoare a titlu­­lui. Va fi necesar un meci de ba­raj între cele două învingătoare — Margareta Teodorescu şi Ger­trude Baumstarck. Iată clasamentul finalei feminine încheiate luni seara la Arad : 1-2. Margareta Teodorescu și Gertrude Baumstarck 10 puncte (din 13 po­sibile); 3-4. Eleonora Jianu şi Ro­­dica Reicher 97* p; 5. Margareta Perevoznic 8Y2 p; 6. Suzana Ma­kaa 8 p; 7. Emilia Chiş 6­/* p; 8. Marieta Ionescu 5Y2 (1) P; 9- Ve­­turia Simu 571 P. 10-11. Viorica Tolgyi și Pia Brînzeu 4­/2 pi 12. Margareta Juncu 372 (1) P. 13. Victoria Vidraşcu 272 pi 14. Hilda Petri 2 p. ­• „CUPA METALUL" A REVENIT BOXERILOR DE LA PROGRESUL Recent*, sala Dinamo din Capitală a găzduit ultima reuniune a compe­tiţiei pugilistice dotate cu „Cupa Metalul“. Pugiliştii de la Progresul s-au clasat pe primul loc, urmaţi de reprezentanţii Centrului şcolar şi cei ai Griviţei Roşii. In reuniunea fina­­lă, în cel mai frumos meci al galei, I. Brihac (Dinamo) a obţinut victo­ria la puncte asupra lui G. Stanciu (Constructorul), decizia nedreptăţin­­du-1 însă pe acesta din urmă. Stan­­ciu a practicat un box mai clar, a atacat mai mult şi a lovit mai pre­cis. O menţiune specialii se cuvine di­­namovistului N. Păpălău, care a cîş­­tigat prin abandon în repriza a IlI-a în fața lui V. Dumitrescu (Construc­torul). Iată celelalte rezultate: JUNIORI: P. Paraschiv (Construc­torul) b.p. D. Amzulescu (Progre­sul); C. Mitrea (Dinamo) b.p. T. Nebulanu (Dinamo); Şt. Hirsu (Di­namo) b.p. V. Tudoriea (Construc­torul). SENIORI : I. Mihăilescu (LT.B.) b.p. C. Lucian (Construc­torul); Gh. Stăncuț (Metalul) b.p. L Sabău (Metalul) ; I. Crăciun (Me­talul) b.p. V. Proroc (Metalul); FI. Snrugiu (Olimpia) b. dese. Ill D. Gh­izdavu (Dinamo). D. DUMITRESCU — coresp. ECHIPA DOBROGEI A CIŞTIGAT ULTIMA RESTANŢA Selecţionata de box a regiunii Dobroge® a întrecut, în ultima restanţă a campionatului repu- SUcan pe echipe, echipa regiunii Argeş, cu scorul de 18—4. Ast­fel, pugiliştii dobrogeni s-au cla­sat pe primul loc în grupa a doua a categoriei A, și vor in­­d­icii în turneul final, echipa București I. Cel man bun performer al ultimei etape a fost Nicolae Perţa de la Steaua (primul din dreapta). El a parcurs 110 metri garduri în 14,3 secunde, la numai o zecime de recordul naţional. PERFORMERII : V. MUREŞAN, GH. CEFAN, I. CIOCA ŞI ELVIRA CATARAMĂ In intîlnirile de la Piteşti şi Timişoara, din cadrul ultimei etape a campionatului pe echipe, o serie de atleţi şi-au întrecut recordurile personale, aducînd îmbunătăţiri mediilor primilor 10 performeri ai anului; de aseme­nea, la numeroase probe, cifrele cîştigătorilor sunt superioare ace­lora din meciul Steaua — Di­namo. Patru atleţi s-au remarcat în mod special cu această oca­zie. Decatlonistul Vasile Mureşan a întrecut — prin corespondenţă — pe toţi specialiştii probei de lungime. Rezultatul său de 7,50 m poate fi rîvnit de numeroşi de­­catlonişti de clasă mondiala. Ti­nerii Gheorghe Cefan (Braşov — 20 de ani) şi Ilie Cioca (Rapid — 22 de ani) au făcut o cursă foarte bună la 3000 metri obstacole. La capătul acesteia, primul a fost cronometrat cu 8:48,8, iar al doi­lea cu 8:49,8, depăşindu-şi recor­durile personale cu 14,4 şi, res­pectiv, 11,2 secunde! Elvira Cata­ramă (Argeş — 21 de ani) a aruncat discul la 49,08 m, cu doi metri peste recordul său. Ea mer­ge pe urmele surorii mai mari, maestra sportului Olimpia Cata­ramă. In privinţa celorlalte rezul­tate, ne vom limita doar la simpla lor enumerare. PITEŞTI (Argeş-Rapid-Braşov). BĂRBAŢI : 100 m : V. Porojan (R) 10,9;­ 800 m: I. Nicolae (R) 1:53, 1, N. Gagiu (R) 1:53,5; 5000 m: I. Cioca (R) 14,44,2 ; 400 mg: V. Mihăescu (R) 54,7 ; lungime: M. Zaharia (R) 7,18; triplu : M. Zaharia 15,10 ; ciocan : D. Gheorghiu (R) 56,20 ; FEMEI : 100 m: I. Petrescu (R) 12,0 ; 200 m: I. Petrescu (R) 24,4 ; 400 m: D. Bădescu (R) 56,5, Ec. Vitalios (Bv.) 58,5; 80 mg: V. Dinu (A) 11,4; înălţime: V. Bonei (R) 1,70; disc: O. Cataramă (A) 49,08 ; suliţă : E. Neacşu (A) 50,20. (AL. MOMETE — coresp. prin­cipal), TIMIŞOARA (Banat-I.C.F.-Ba­­cău). BĂRBAŢI : 400 m: E. To­bias (Bt.) 48,5; 800 m : M. Neam­­tu (I.C.F.) 1:54,7; 110 mg: D. Hi­­dioşanu (I.C.F.) 14,6, A. Schnei­der (Bt.) 14,7; 400 mg: C. Gran­gure (Bt.) 53,4, A. Schneider 53,5; Înălţime: M. Mitilecis (I.C.F.) 1,95; triplu: Al. Mihu (I.C.F.) 14,89, P. Ciupercă (Be.) 14,35; disc: S. Hodoş (I.C.F.) 45,00; suliţă: D. Silaghi (I.C.F.) 68,74.-. FEMEI: 100 m : V. Enescu (I.C.F)­ 12,4 ; 400 m: M. Filip (Be.) 57,5; 800 m : E. Baciu şi V. Gabor (am­bele de la I.C.F.) 2:14,6; 80 mg: V. Enescu 11,6; înălţime: D. Munteanu (Be.) 1,64; lungime: R. Ţarălungă (Be.) 5,66, E. Schal (I.C.F.) 5,59 ; greutate: El. Let­ter (I.C.F.) 13,49; suliţă : E. Pro­­dan (I.C.F.) 44,78. (EM. GROZES­­CU — coresp.). întrecerile campionatului repu­blican pe echipe, categoria A ediţia 1967, s-au încheiat astfel: clasament general LA PITEŞTI ŞI TIMIŞOARA Rezultate superioare celor din meciul Steaua-Dinamo I X. Steaua­­ 8 0 0 417 16 2. Dinamo 8 7 0 1 353 14 3. I.C.F. 8 6 0 2 306 12 4. Rapid 8 5 0 3 1 10 5. Cluj 8 4 0 4 — 8 8 6. Braşov 8 3 0 5 —160 6 7. Banat 8 2 0 6 —243 4 8. Arges 8 1 0 7 —325 2 9. Bacău 8 0 0 8 —341 0 CLASAMENT MASCULIN 1. Steaua 8 8 0 0 432 16 2. Dinamo 8 7 0 1 353 14 3. Rapid 8 6 0 2 43 12 4. I.C.F. 8 5 0 3 133 10 5. Cluj 8 4 0 4 — 16 8 6. Banat 8 3 0 5 —120 6 7. Braşov 8 2 0 6 —175 4 8. Bacău 8 1 0 7 —295 2 9. Argeş 8 0 0 8 —355 0 CLASAMENT FEMININ 1. I.C.F. 8 8 0 0 173 16 2. Argeş 8 6 0 2 30 12 3. Braşov 3 5 0 3 15 10 4. Dinamo 8 4 0 4 0 8 5. Steaua 8 4 0 4 — 15 8 6. Bacău 8 4 0 4 — 46 8 7. Cluj 8 3 0 5 8 6 8. Rapid 8 1 0 7 — 42 2 9. Banat 8 1 0 7 —123 2 »Triunghiularul" de la Galaţi, găzduit în condiţii improprii de sala de antrenament a echipei Oţelul, nu a corespuns nici pe departe aşteptărilor. Aici au evoluat o echipă clasată pe lo­cul 8 (A.S.A. Braşov), una pe 10 (Mureşul Tg Mureş) şi alta pe 11 (Oţelul Galaţi). Chiar de la început s-a "ple­cat" cu stîngul. Prima întîlnire a meciului dintre Oţelul şi A.S.A. Braşov n-a avut loc, luptătorul braşovean D. Bătrînu nu s-a în­cadrat în limitele categoriei sale (52 kg). Deci, el a făcut depla­sarea la Galaţi pentru a fi spec­tator. Handicapaţi cu 4 puncte, braşovenii n-au mai concurat la nivelul posibilităţilor intrînd în "hărţuiala" gălăţenilor. Mai mult, la categoriile 78, 97 şi peste 97 kg, ei au pierdut complet busola fiind învinşi cu multă uşurinţă prin tuş. Astfel, Oţelul a cîşti­gat neaşteptat la scor : 22—10. A urmat meciul dintre A.S.A. şi Mureşul. Cele 4 puncte pier­dute de braşoveni — prin nepar­­ticiparea lui D. Bătrînu — avea să-i coste mult şi în această con­fruntare, mai ales că ei contau pe victorii tocmai la categoriile mici de greutate. In final, 17—11 pentru Mureşul. Principala confruntare din a­­ceastă grupă, Otelul — Mureșul s-a încheiat, după partide confu­ze, cu un rezultat strîns: 14,5—13,5. Mureșenii însă, n-au beneficiat de aportul maestrului emerit al sportului Fr. Bota, aflat în lotul republican, pentru cam­pionatele mondiale, meciurile a­­cestuia urmînd să se dispute în ultima etapă. Şi este sigur că Boia va face totul pentru a asi­gura succesul echipei sale în partida cu Oţelul. Pentru aceasta va fi suficient să cîştige meciul cu gălăţeanul M. Arfire ia puncte. Nu putem încheia aceste rîn­­duri fără a sublinia lipsa de pre­ocupare a Clubului sportiv oră­şenesc Galaţi pentru organizarea acestei etape în condiţii cores­punzătoare. De asemenea, faptul că arbitrul principal, Constantin Popescu (preşedintele Colegiului central de arbitri) şi Gh. Szabad, arbitru judecător la această gru­pă (ambii din Bucureşti) au ve­nit la sală cu o întirziere de a­­proape două ore. Vom reveni însă cu amănunte. C. CHIRIAC ★ în sala Petrolul din Ploieşti s-au desfăşurat întilnirile Petro­lul — Dinamo Bucureşti: 17—15, Petrolul — A.S.M.T. Lugoj : 16,5—15,5 şi Dinamo­— A.S.M.T.: 16—16. Nivelul tehnic al meciu­rilor a fost, în general, scăzut. Printre cei cîţiva evidenţiaţi au fost : Apostol, Gheorghe (Petro­lul) Rădoi (Lugoj), Iorga şi Laslo (Dinamo). A. VLASCEANU coresp. principal La Hunedoara s-au înregistrat următoarele rezultate: Steaua — Victoria Buzău : 1995, Steaua — Constructorul Hunedoara : 19—5, Constructorul — Victoria: 22-19. Steaua a fost net superioară în ambele partide. Cei mai buni: Al. Marmara, St. Stîngu (9) şi FI. Petrişor (C). S. ALBU — coresp. La Braşov, în sala Armatei s-au întrecut formaţiile Progre­sul Bucureşti, C.S.M. Cluj şi Stea­gul roşu Braşov. Spectatorii au asistat la o serie de meciuri viu disputate în care tonul l-au dat luptătorii braşoveni care au ciş­­tigat ambele confruntări : 20—12 , cu Progresul şi 18—10 cu C.S.M. 1 Cluj. Partida Progresul — C.S.M. 1 Cluj s-a încheiat In egalitate, • 16—16. T. MANIU — coresp. Nimic deosebit in etapa a V-a a diviziei A la „libere“ De la trimisul nostru special la c. t. de volei, C. fiUlR VOLEIBALIŞTII NOŞTRI NE DAU GRIJI a a ISTANBUL,', 31 (prin telefon) . Cu meciurile disputate luni la Istanbul, Ankara, Adana şi Iz­mir s-au încheiat şi întrecerile din cadrul seriilor masculine ale „europenelor“ de volei. Pentru noi au luat sfîrşit cu satisfacţia calificării în turneul final, o sa­tisfacţie însă cel puţin înjumătă­ţită de faptul că în lupta directă pentru titlu, care începe joi, vom intra cu înfrângerea suferită în faţa Poloniei. Nu-i prima oară. Aproape întotdeauna la marile competiţii în care ne-am întîl­nit în preliminariu­ cu voleibaliştii polonezi, ei ne-au învins şi a tre­buit apoi să luptăm din răsputeri în finală ca să recuperăm te­renul pierdut iniţial, ca la „mon­dialele" diin ’56 de la Paris şi din ’66 de la Praga, unde pînă la urmă — se ştie — ne-am clasat pe locul II. Va fi la fel şi acum ? E mai greu ca niciodată de crezut pentru că, pe de o parte, adversa­rii noştri dovedesc însemnate pro­grese, prin aplicarea temeinică pe plan tehnico-tactic a învăţămin­telor trase la ultiima ediţie a C.M., iar pe de altă parte, ceea ce este mai grav, noi le opunem deocamdată un joc deficitar sub toate aspectele. In vreme ce polo­nezii, înfrînţi cu o lună în urmă, au cîştigat în siguranţă, voleiba­liştii noştri au pierdut mult, nea­­tingînd decît sporadic valoarea care le-a adus multe succese în anii din urmă. Ei se prezintă ne­­mulţumitor în primul rînd din punct de vedere al pregătirii fi­zice, părînd vlăguiţi. Cum a fost meciul cu Polonia ştiţi, în parte, din cele relatate în ziarul nostru de ieri. Ce v-am putea spune în plus? Cu mai puţine lacune decît în meciul cu Bulgaria de dumi­nică, îndeosebi în ce priveşte pre­luările, coordonarea şi execuţia paselor, şi de astă dată jocul din atac al voleibaliştilor români a fost foarte slab. Doar cînd şi cînd, ei au acţionat combinativ şi iute precum se impunea în faţa unui adversar ferm şi atent în defen­sivă. Insuficienţele de bază au constat însă şi în activitatea blo­cajului, lipsit de sincronizarea, promptitudinea şi operativitatea solicitate de varietatea şi viteza atacului polonez, care se funda­menta aproape permanent pe pase distribuite trăgătorilor departe de fileu. în plus, din nou multe, multe servicii­ şi puncte pierdu­te, neatenţie la dublarea atacului şi mai cu seamă a blocajului e­­fectuat îndeosebi de trăgători : Tîrlici, Schreiber, Udişteanu, Der­­zei. In setul 2 s-a produs o oare­care redresare a echipei noastre determinată de o serie de servicii bine executate de Derzei prin care am obţinut 5 puncte conse­cutiv (de la 1—1 la 6—1 pentru noi). în finalul setului, de la 11—8 la 11—13 din nou Derzei şi Dra­gan prin servicii putermice şi va­riate au reuşit puncte directe. E­­chipa noastră a jucat în următoa­rea alcătuire : Tîrlici, GANCIU, (Cozonici), DERZEI (Bartha, Sme­recinschi), Schreiber (Bartha, Smerecinschi), DRAGAN (Gan­­ciu), UDISTEANU (Smerecinschi, Christiani). Polonezii au folosit tot timpul același ,,6“ de bază care a jucat la Cluj : SZIERS­­ ZULSKI. SKOREK, Szymczyk, Paszkiewicz, AMBROZIAK, St- WEK — o adevărată ECHIPA. Au arbitrat foarte bine Mészáros (Un­garia) şi Kettner (Cehoslovacia). Alte rezultate : Masculin : R.D.G. —Suedia 3—0, Ungaria—Franţa 3—1, Belgia—Grecia 3—0, Izrael—Turcia 3—0, Cehoslovacia—Italia 3—1, Alba­nia—R.F.G. 3—1. Iată acum clasa­mentele seriilor masculine : ISTAN­BUL : 1. Polonia 8 p, 2. România 7 p, 3. Bulgaria 6 p, 4. Albania 5 p, 5. R.F. a Germaniei 4 p; ANKARA : 1. Cehoslovacia 8 p, 2. Italia 7 p, 3. Izrael 6 p, 4. Turcia 5 p, 5. Finlanda 4 p; IZMIR : 1. Ungaria 8 p, 2. Iugo­slavia 7 p, 3. Belgia 6 p, 4. Franţa 5 p, 5. Grecia 4 p; ADANA : 1. U.R.S.S. 8 p, 2. R.D.G. 7 p, 3. Olanda 6 p, 4. Suedia 5 p, 5. Austria 4 p. Pentru turneele finale (1-8) care încep miercuri la Izmir (fetele) şi joi la Istanbul (băieţii) s-au calificat următoarele echipe : Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. (cu cite o victorie), R.D.G. Iugoslavia, Ro­mânia şi Italia (cu cite o in­­frîngere) — la băieţi : Bulgaria, U.R.S.S., R.D.G., Polonia, (cu cite o victorie), Cehoslovacia, Ungaria, O­­landa şi Izrael (cu cîte o înfringere) — la fete. In turneele de consolare, care vor începe joi, la Ankara, se vor întrece echipele : masculin : Olanda, Iznael, Bulgaria, Belgia (cu cite o victorie), Franţa, Albania, Turcia, Suedia (cu cite o înfrîngere) — turneul 9—16; R.F. a Germaniei, Finlanda, Grecia, Austria — turneul 17—20; feminin : România, Turcia, R.F. a Germaniei, Belgia, Suedia, Italia şi Elveţia.

Next