Sportul, iunie 1968 (Anul 24, nr. 199-228)

1968-06-01 / nr. 199

FINALIŞTII VĂZUŢI DE Neagu Rădulescu CovAc/~8APea M PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ! 22 DE BOXERI ÎN LUPTĂ PENTRU 11 TITLURI • Cinci campioni absentează • Vineri a sosit şi arbitrul spaniol Rial • Optimismul finaliştilor VIRTUTEA CELOR 22 Au sosit şi finalele. Un mănunchi complex de emoţii, satisfacţii sau regrete, pregătiri febrile, căutări, speranţe... Un buchet care în­floreşte in lumina reflectoarelor, în freamătul tribunelor, in încordarea tuturor celor ce roiesc in jurul „careului magic". Un spectacol, am spune, unic, aproape neegalat, nu numai prin cele ce se petrec între trei rinduri de corzi, ci şi prin noianul de năzuinţe ce pornesc din vestiarele de sub tribune, se revarsă prin tunelul subteran, se întind oriunde, pina in tribune si dincolo de ele. Iar acestea sunt dospite timp de un an de zile, pină în clipa în care ofi­cialii încing mijlocul celor valoroși cu centura triumfului. Dar triumful in finale încununează atit valoarea cit şi rezultatele pregătirii îndelungate, asidue, perseverente şi pricepute. De aceea, exigentul nostru spectator, atras cu­ o irezistibilă forţă spre potcoava tradiţională a stadionului Republicii, vine, curios, cu o vie dorinţă să aplaude pe cel mai bun, să recunoască virtutea învinsului, să asiste la faze spectaculoase de întrecere cinstită, bărbătească, pasionantă dar cavalerească, epuizantă dar echitabilă. Iată pentru ce boxeri, antrenori şi spectatori continuă să se adune cu aceeaşi pasiune în jurul careului fermecat. Iată pentru ce aşteptăm finalele de box cu aceeaşi neştirbită curiozitate şi nerăbdare. Noi, cei din jurul finaliştilor, îi vom admira şi respectă ca pe oameni deosebiţi, care fac lucruri deosebite, plăcute şi folositoare. Iar ei să se gindească la noi şi la cei din colţul ringului, care-i urmăresc cu broboane de sudoare pe frunţi şi cu mîini convulsionate pe prosopul-uned­tă, şi să ne ofere măiestrie şi dirzenie, combativitate şi inteli­genţă, o adevărată gală a năzuinţelor sportive înălţătoare. In acest fel finala campionatului naţional de box va recăpăta adevăratul său caracter de cea mai mare sărbă­toare a boxului românesc. Sacrificiile şi sudoarea, încor­darea şi frămîntarea, munca perseverentă îşi vor primi încoronarea pe ringul finalelor, la capătul unor întreceri de toată frumuseţea, aşa cum le dorim cu toţii. Cei mai tari vor servi drept pildă celorlalţi, iar noi vom recunoaşte în ei clasa sportivă a boxului românesc, care se bucură de o tradiţie şi o valoare atit de bogată. Cu aceste ginduri venim in jurul ringului finalelor. Eustatiu MĂRGĂRIT FAŢA in faţa, azi pe stadionul republicii, DE LA ORA 19: JUNIORI: A. Barna (Cugir) — P. Dobrescu (Brăila) ; V.­­Lehaduş (Galaţi) — D. Bucur (Bocşa Română) ; SE­NIORI : semimuscă : P. Ganea (Dinamo) — V. Dragan (Steaua) ; muscă : C. Ulucă (Steaua) — C. Gruiescu (Steaua) ; cocoş : N. Giju (Steaua) — Gh. Puşcaş (C.S.M. Reşiţa) ; pană : C. Buzuliuc (Steaua) — A. Simion (Muscelul Cîmpulung) ; semiuşoară : Gh. Bădoi (Dinamo) — C. Cuţov (Dinamo) ; uşoară : V. Antoniu (Dinamo) — Gh. Ene (Dinamo) ; semimijlocie : V. Sil­­berman (Steaua) — A. Majai (C.S.M. Cluj) ; mijlocie uşoară : I. Covaci (Dinamo) — V. Badea (Metalul Buc.) ; mijlocie : Gh. Chi­văr (Steaua) — Al. Năstac (Steaua); semigrea: I. Monea (Dinamo) — P. Câmpeanu (Metalul Buc.) ; grea : I. Alexe (Dinamo) — A. Iancu (Muscelul Cîmpulung). Joi seara, Aurel Simion (dreapta), a obţinut dreptul de a participa în finalele campio­natului, prin vic­toria realizată asupra lui Gheor­­ghe Drugă Foto­ R. TEODOR FOTBAL AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST": # AU CUVÎNTUL FINALIȘTII PETRE GANEA (Dinamo Buc.): Am cîştigat două me­ciuri în acest turneu final şi sper să nu mă opresc aci. Meciul cu Drăgan este foarte greu. Fiecare boxer cînd urcă în ring vrea să cîştige. Aşa că... VASILE DRAGAN (Steaua): Anul trecut, Mihai Aurel, mi-a barat drumul spre titlu. Acum, dinamovistul Ganea m-a „răzbunat“, eliminîndu-l pe Aurel şi va lupta cu mine în finală. Voi cîştiga titlul deoarece sunt foarte bine pre­gătit şi am o experienţă a ringului mai mare decit Ga­nea. CONSTANTIN C­I­U­C A (Steaua): Am boxat de 5 ori cu Gruiescu şi am fost învins o singură dată, în competiţia dotată cu „Centura Sportul“. Nu fac nici un pronostic pen­tru finala de astăzseară. Sunt convins că meciul cu Gruies­cu va fi foarte greu întrucît colegul meu de sală deține o excelentă formă sportivă. CONSTANTIN GRUIESCU (Steaua): Mă abțin să dau un pronostic. Sper că „duelul“ meu cu Ciucă va fi pe placul spectatorilor. NICOLAE GIJU (Steaua): II voi învinge pe tînărul Puşcaş care, după părerea mea este prea „crud“ pentru o finală de campionat naţio­nal.­ Dacă acest băiat din Re­şiţa a ajuns aici, înseamnă totuşi că are posibilităţi de a progresa şi mai mult. GHEORGHE PUŞCAŞ (C.S.M. Reşiţa): Boxez pentru Declaraţii consemnate de : R. CALARASANU Paul IÓVAN (Continuare în pag. a 2-a) Dinu în acţiune. Fază din jocul Lotul reprezentativ — Alemania Aachen CANOTORI ROMÂNI LA „REGATA MANNHEIM"* O reprezentativă masculină de canotaj a ţării noastre s-a deplasat joi seara la Mann­heim (R.F.G.), pentru a par­ticipa la tradiţionala regată organizată în acest oraş. Ro­mânia va fi prezentă la start, astăzi şi mîine, în patru pro­be : schit simplu, 4+1, 2 fără cîrmaci și 4 fără cîrmaci. Mai concurează echipaje din R. F. a Germaniei, Italia, Olanda, Franța etc. ACŢIUNI SPORTIVE DEDICATE COPIILOR • Sîmbătă la ora 10 se va da startul intr-un mare concurs de triciclete, rezer­vat copiilor între 5 şi 7 ani. Loc de desfăşurare: aleea Modrogan din parcul Jianu. Acţiunea este organizată de Grădiniţa de copii a sectoru­lui I. • Sala de gimnastică din incinta ştrandului Tineretului găzduieşte sîmbătă de la ora 14, un concurs inedit de gim­nastică pentru elevii claselor I—IV. Este vorba de o între­cere de ansambluri (fete, bă­ieţi) cu mingi, eşarfe, basto­­naşe şi cercuri. • Duminică, pe stadionul Tineretului, va avea loc un interesant concurs de atletism rezervat elevilor din clasele III—IV (şcoli generale cu clase experimentale de educa­ţie fizică), întrecerile cuprind probe de alergări — 30 metri (pentru clasele a IlI-a) şi 40 metri (pentru clasele a IV-a), sări­tura în lungime şi aruncarea mingii de oină. De menţionat că în probele de sărituri şi aruncări sunt admise cite trei încercări. Concursul începe la ora 8,30. • La Casa de cultură din Parcul Herăstrău, duminică se va desfăşura faza finală la şah (şcoli generale) pe municipiul Bucureşti. întrece­rile încep de la ora 8,30. Par­ticipă campionii şi campioa­nele de sectoare. • Clubul sportiv al Palatu­lui pionierilor, în colaborare cu Comisia centrală de studii şi probleme de şah a federa­ţiei de specialitate, organi­zează un concurs pentru dez­legarea de probleme şahiste, rezervat elevilor din şcolile generale. Concursul va avea loc duminică de la ora 9,30. • In iunie, pe patine, dar pe cele cu rotile, fi­reşte. Consiliul municipal pentru educaţie fizică şi sport, în colaborare cu federaţia română de patinaj, organi­zează un concurs popular de patinaj pe rotile, pentru co­pii între 6 şi 12 ani. întrece­rile micilor vitezişti pe asfalt sunt programate în dimi­neaţa de duminică 2 iunie (ora 9), pe aleile din jurul Circului de Stat. Probe: 50 metri (6—8 ani) şi 100 m (8—12 ani). «ZI ŞI Mil­NE. I« ŞTRANDUL TINERETULUI: PRIMUL ASALT ASUPRA RECORDURILOR Ştrandul Tineretului găz­duieşte astăzi (de la ora 18,30) şi mîine dimineaţă (de la ora 9) primul concurs de amploare rezervat juniorilor şi seniorilor din Capitală. Cu foarte mici excepţii, vor fi prezenţi pe blocstarturi aproape toţi candidaţii pen­tru loturile republicane, fapt care oferă concursului un caracter deosebit. • Clubul Dinamo ne-a anunţat loturile care se vor deplasa la Dinamoviada din R. D. Germană ! Dr. Balaban, Cr. Stănescu, Nicoleta Şte­­fănescu, Anca Groza, Anca Mihăescu, Liliana Burlacu, Lucia Radu, Dan Demetriad, Adalbert Covaci, Dionisie Naghi, Tiberiu Şerban, Liviu Copcealău la înot şi Frăţilă, Nicolescu, Novac, Popa, Mi­­hăilescu, György, Roşianu, Nastasiu, Bădinici, Sokol şi Gavrilescu la polo. • In campionatul naţional de polo se vor desfăşura mîine doar două partide: Vagonul Arad — Rapid Bucu­reşti şi Politehnica Cluj — Crişul Oradea. Voioşie, ambiţie, freamăt tineresc... S-a dat plecarea intr-una din cele mai în­drăgite probe din atle­tismul pitic: alergarea! Foto: T­ROIEU LOTUL A - F. C. BRUGES Stadionul „23 Au­gust“ va găzdui azi, începînd de la ora 17.30, partida dintre Lotul A şi vicecampioa­­na Belgiei, F.C. Bruges. Puternica echipă bel­giană, care în primul său meci susţinut în ţara noastră a termi­nat la egalitate (3—3) cu Farul, este un va­loros partener pentru lotul nostru naţional, care face o ultimă re­petiţie înaintea parti­dei cu Olanda, de la 5 iunie. Iată „ui“-le român de azi: COMAN , IVANCESCU, BARBU, HALMAGEANU, DE­­LEANU, GHERGHELI, DINU, SASU, DOBRIN, DUMITRACHE, KAL­LU. Din lot mai fac par­te : Datcu, Sătmăreanu, Dumitru Nicolae, Nun­­weiller IV, Mocanu, Grozea, Dumitriu III, Ionescu şi Dumitriu II. Unii dintre ei vor fi încercaţi în repriza a doua a jocului. Pîrcă­­lab este indisponibil, avînd o puternică con­tuzie în regiunea sa­­croiliacă. In trecere pe la re­dacţia noastră, antre­norul ANGELO NICU­­LESCU ne-a declarat că la acest joc se ur­măresc două principa­le obiective : 1) omoge­nizarea echipei; 2) cris­talizarea duetului de înaintaşi centrali, veche problemă nerezolvată a echipei noastre naţio­nale. FENERBAHCE A CÂŞTIGAT CUPA BALCANICĂ LA FOTBAL ISTANBUL 31 (Agerpres). — 25 000 de spectatori au urmărit la Istanbul finala „Cupei Balcanice“ la fot­bal (ediţia 1966—1967), care a opus formaţiile Fener­­bahce Istanbul şi A.E.K. Atena. Victoria a revenit fotbaliştilor turci cu sco­rul de 3—1 (2—0). Golurile învingătorilor au fost mar­cate de Ogün (min. 2 și 59) și Yilmaz (min. 33). Pentru oaspeți a înscris Papaioaniu în minutul 70. Partida a fost condusă de arbitrul bulgar Behirov. MINIBASCHET! B­aschetul pentru copii nu este I chiar atit de nou în țara noastră. In urmă cu 20 de I ani, la Ploieşti şi la Bucu- I resti, unele cluburi se preocu-­­ pau să-i invețe pe copii I acest sport. Deşi nu era vorba de o I activitate organizată, au fost obținute­­ unele succese, cum a fost demonstraţia­­ celor două echipe din Ploieşti făcută I în Capitală, pe fostul teren Doherty,­­ în deschiderea unei , întîlniri interna- I ţionale. A urmat o lungă şi nedorită I întrerupere, pentru ca de-abia prin­­ 1964 grija pentru instruirea copiilor în I baschet să se manifeste din nou, de­­ astă dată la Braşov, din iniţiative ini- . moşului şi harnicului profesor Gheorghe I Roşu, organizatorul competiţiei „Cupa I Carpafi", devenită tradiţională. _ . Toate acestea au fost, insă, numai I începuturi, tatonări. Despre mipibaschet I propriu-zis, adică despre învăţarea _ paschetului de către copii între 8—12 I ani, se poate vorbi cu adevărat de I abia din anul 1966 cînd, prin grija­­ unor profesori de educaţie fizică^ şi a­i unor antrenori (prof. Stelian Gheor-­­ f hiu şi prof. Gheorghe Benone la Ş­coala sportivă nr. 1 Bucureşti, prof. I Gheorghe Chiraleu şi prof. Cornelia I Mirciovu la Şcoala sportivă nr. 2 Bucu-­­ reşti, maestrul emerit al sportului I Andrei Folbert la clubul sportiv Steaua, ■ prof. Cornel Corciu la Şcoala sportivă . Piteşti) au fost efectuate primele de­ I monstraţii. Apoi, minibaschetul s-a ex- I tins la Bacău, Constanţa, Ploieşti, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Tg. Mureş, iar I în ultima vreme şi la Cîmpina, Deva, I Giurgiu, Rm. Vîlcea etc. Au început să apară competiţii („Cupa Şcolii spor- I five nr. 1", „Cupa Federaţiei", „Cupa I Palatului pionierilor", „Cupa Şcolarul"), iar unele întîlniri directe (Piteşti — I Ploieşti, Bucureşti — Ploieşti, Ploieşti — I Braşov, Constanţa — Bacău, Satu Mare — Cluj) au intrat în obişnuinţa micilor I sportivi. Debutului propagandistic, făcut prin afişe, pliante, jocuri demonstrative, ar­­I­ticole publicate în presa sportivă şi­­ cea rezervată copiilor, i-au urmat mă­surile menite să asigure baza mate­rială. Astfel, F. R. Baschet a dotat cu 1 panouri şi mingi speciale 120 de şcoli­­ generale şi licee din întreaga ţară şi a difuzat regulamente ale jocului I de minibaschet, insigne şi licenţe în­­ numeroase centre. Pentru extinderea minibaschetului, federaţia a obținut ca­­ şcolile, cluburile şi asociaţiile să poată­­ confecţiona direct prin atelierele cen­trale ale I.E.A.R.S. panourile necesare I şi să ridice, la cerere, din magazinele­­ profilate, mingi speciale importate din Bulgaria. În general, se poate afirma I că s-a făcut un însemnat pas înainte d In ceea ce priveşte crearea condiţiilor materiale necesare dezvoltării in pro- I porţii de mase a minibaschetului. Dar, faţă de răspîndirea de care se bucură minibaschetul pe plan mon- I dial, cele realizate la noi în ţară­­ reprezintă încă prea puţin. In Spania există circa 10 000 de terenuri sportive­­ şi 100 000 de minibaschetbalişti. La Fes-­­ tivalul minibaschetului, desfăşurat la Lisabona, au asistat 7 000 de spectatori (­­ deşi întrecerile au fost televizate), în Franţa, centrele din Paris, Mulhouse, ■ Lyon ş.a. au numeroşi jucători instruiţi­­ de foşti internaţionali, în Italia sunt ■ 92 de centre afiliate la Comitetul na- ■­­ional de minibaschet şi anul trecut s-a­u disputat un campionat mondial (în ■ S.U.A.) la care au luat parte 12 echipe. ■ Iniţiativele şi măsurile concrete luate I de federaţia noastră de specialitate, * prin comisia de tineret, au fost bine- ■ venite şi nu ne îndoim că ele vor fi I continuate. Dar, dorinţei federaţiei tre- ■ buie să i se adauge, cu mai multă ■ convingere şi cu mai mult efect practic, I inițîativele altor foruri, la fel de inte- * resate. Astfel, considerăm că școlile ■ g­enerale pot asigura practicarea mini- I­aschetului începînd din clasele I—IV ■ (în acest sens, F.R. Baschet a înaintat­­ un memoriu către Ministerul învăță- I mîntului), iar școlile sportive trebuie ■ să înceapă selecţia de la clasele ■ III—IV. Coborîrea limitei de vîrstă în I instruirea minibaschetbaliştilor este o ■ condiţie esenţială în vederea creării­­ unei baze de mase din care să poată­­ fi selecţionaţi viitorii performeri. Prin­ ■ cipalul ţel al dezvoltării minibaschetu- ■ lui, cel social, constă, însă, în atra- I gerea copiilor către practicarea unui »­ioc sportiv dinamic, multilateral, capa- _ oil să dezvolte armonios fizicul şi să I sporească capacitatea de gîndire ra- I pidă a copilului. . Minibaschetul, ale cărui calităţi sunt I deplin recunoscute pe plan mondial, I a pornit şi la noi pe un făgaş favo-­­ rabil, ce se impune a fi permanent I dezvoltat, astfel că, nu peste multă I vreme, minibaschetul să ajungă şi în­­ ţara noastră un sport practicat pe I scară largă. I D. STANCULESCU 1 PROGRAMUL MARILOR COMPETIŢII ALE GU­LTII VIENA, 31 (Agerpres). — La Pörtschach (Austria) s-au desfăşurat lucrările Uniunii internaţionale de patinaj. Congresul a discutat şi apro­bat datele şi locurile de des­făşurare ale viitoarelor com­petiţii ale gheţii. In anul 1969, Campionatele mondiale de patinaj viteză vor fi găz­duite de oraşele Grenoble (1—2 februarie), la feminin şi Deventer (15—16 februarie), la masculin. Patinatorii ar­tistici îşi vor disputa titlu­rile mondiale la Colorado Springs (25—29 februarie), iar pe cele europene la Garmisch Partenkirchen (4—8 februa­rie). Pentru anul 1970, la pati­naj, viteză: campionatele mondiale — West Allis (21— 22 februarie) la feminin și Oslo (14—15 februarie) la masculin ; la patinaj artistic­­ campionatele mondiale — Ljubljana (24 februarie — 1 martie); campionatele euro­pene — Leningrad (4—8 fe­bruarie).

Next