Sportul, iunie 1968 (Anul 24, nr. 199-228)

1968-06-01 / nr. 199

CARNET COMPETIŢIONAL ODORHEI. 120 de juniori şi junioare la faza m­unicipală a campionatului republican. JUNIOR 11-80 m: I. Turi 9,7 ; înălţime: A. Gyorfi 1,85 ; JUNIOARE I — disc . Eva losza 36,35. (A. Pialosa-co­­resp.). CIMPULUNG MOLDOVE­NESC. Etapa judeţeană a campionatului republican al copiilor. 68 de participanţi. BĂIEŢI — 60 m: T. Tomo­­ioagă 8,1 ; lungime: C. Bod­­nărescu 4,71 ; înălţime : D. Vo­­loşciuc 1,45 ; FETE — lungi­me: R. Vasilache 4,01. (Gh. Bratu-coresp.). BÎRLAD. Pe stadionul Ti­neretului, peste 100 de copii la etapa judeţeană a cam­pionatului republican. BĂ­IEŢI — 60 m : Cr. Onete 8,1 ; lungime : M. Zaharescu 4,94 ; înălţime : M. Zaharescu 1,45 ; aruncarea mingii de oină: I. Giurgiu 71,50; FETE — 60 m : Luminiţa Cărare 8,6 ; aruncarea mingii de oină: Aneta Curelaru 45,80. (S. Elia­­de-coresp. principal). PETROŞENI. Etapa munici­pală la juniori, pe stadionul Jiul. Cei mai buni: Mariana Pometescu—12,7 la 100 m, Margareta Nemeş—27,3 la 200 m şi Gheorghe Herăzău —12,66 cu greutatea de 7,257 kg. (S. Băloi-coresp. princi­pal). RM. VILCEA. Peste 100 de copii la startul etapei jude­ţene a campionatului. BĂIEŢI — 60 m ; D. Zinelli 7,8 ; lun­gime : D. Zinelli 5,70; arun­carea mingii de oină: M. Alexandru 70,10; FETE — aruncarea mingii de oină: Anişoara Maneţoiu 52,20, Ro­dica Marinaș 43,90. (C. Mari­­noiu-coresp.). TIMIŞOARA. Rezultatele juniorilor la etapa municipală a campionatului: JUNIORI I — 1500 m: obst.: M. Boţea 4:38,6 ; 10 km marş : V. Piscoi 51:10,0; disc 1,5 kg: O. Bo­­goiu 41,54; suliţă: A.Secoşan 50,20 ; JUNIORI II — 80 m: I. Vasilescu 9,6; 300 m: M. Ştefănescu 38,3; suliţă 0,600 kg : I. Vasilescu 52,40 ; JUNIOARE I — 800 m : Eva Fuhr 2:27,0; 80 m g: Gerda Covaci 12,1; înălțime : Doina Cioflec 1,45 ; JUNIOARE II — 80 m: Eugenia Florea 10,5 ; lungime: Gerda Covaci 5,09. (Em. Grozescu-coresp.). Sportivi din 16 țări participă la campionatele internaţionale ale României Pasionaţii tirului de la noi vor avea în curînd prilejul să asiste la două importante competiţii. Este vorba de campionatele internaţionale ale României (7—9 iunie) şi de campionatele republicane (5—11 iunie). Ambele con­cursuri au loc pe poligonul Tunari. La întrecerile internaţio­nale vor lua parte ţintaşi din 16 ţări: Austria, Belgia, Cuba, Grecia, Italia, Portuga­lia, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Spania, U.R.S.S., Iugoslavia, Mexic şi Româ­nia. Programul complet al con­cursurilor este următorul: miercuri 5 iunie : talere (100) joi 6: talere (100); vineri 7 : armă liberă calibru redus 60 f. culcat, pistol liber, armă standard 60 f. culcat femei; sâmbătă 8: armă liberă cali­bru redus 3X40 f., pistol vi­teză, skeet (100); duminică 9 : armă standard 3X20 f. băr­baţi şi femei, pistol viteză probă eliminatorie, skeet (100); luni 10: armă stan­dard 60 f. culcat bărbaţi, pistol calibru mare; marţi 11: pistol sport. Primii participanţi de pes­te hotare au şi sosit la Bucu­reşti : 19 trăgători cubanezi. Ceilalţi concurenţi sunt aştep­taţi în cursul zilelor de marţi şi miercuri. PETRE ŞANDOR - NOU RECORD AL TARII LA 3x40 F. CALIBRU MARE­ ­ In ultima zi a concursului internaţional de tir de la Leipzig, la proba de armă li­beră calibru mare 3x40 f. s-au obţinut următoarele re­zultate : 1. Lehnert (R.D.G.) 1143 p., 2. Lippoldt (R.D.G.) 1135 p., 3. Hayn (R.D.G.) 1135 p., 4. Petre Şandor (Ro­mânia) 1134 p. — nou record al ţârii (v.r. 1133 p. — tot P. Şandor). La poziţia pi­cioare, P. Şandor a egalat re­cordul republican : 368 p. Azi, Steaua-Dinamo Bucureşti, derbiul campionatului Fază din meciul Steaua — Dinamo Bucureşti, disputat in toamnă fi ciştigat de Steaua AZI HALTERE. Sala Dinamo, de la ora 17: Dinamo Bucu­reşti — Ruda Hvezda Fraga. FOTBAL. Stadionul „23 Au­gust", ora 17,30: Lotul A — F. C Bruges. CĂLĂRIE. Baia hipică din Calea Plevnei, de la ora 8 și ora 16: etapa­ I a campio­natului republican. . ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de la ora 18,30 : concurs pen­tru seniori şi juniori. SCRIMA. Sala Progresul, de la ora 8,30 şi 17,30 : turneu in­ternaţional feminin de floretă, cu participarea loturilor olim­pice ale României şi Polo-BOX. Stadionul Republicii, de la ora 19 : Finalele cam­pionatelor republicane. MII­E HANDBAL. Teren Tineretului, ora 9 : I.C.F. — Universitatea leşi (f. B), ora 10 : Universita­tea Bucureşti — Constructorul Timişoara (f. A), ora 17,30: Politehnica Bucureşti — Şcoala 4 sportivă Ploieşti (f. B); teren­­ Ciuleşti, ora 10: Rapid Bucu-­­ reşti — Institutul pedagogic 4 Bacău (f. B), ora 11,15 : Ra- / pid Bucureşti — Rulmentul J Braşov (f. A) ; teren Voinţa,­­ ora 11 : Voinţa Bucureşti —­­ A.S.A. Tg. Mureş (m. B), ora ] 17,30: Şcoala sportivă nr. 2 ] Bucureşti — Institutul pedago- \ gic Bacău (f. B). J CANOTAJ ACADEMIC, lo- J cul Herăstrău, de la ora 7,30 :­­ „Cupa tînărul rapidist* (con- 4 curs pentru juniori şi seniori). J SCRIMA. Sala Progresul, de­­ la ora 8,30 şi 17,30 : continua-­­ rea concursului internaţional­­ de simbătă. J ÎNOT. Ştrandul Tineretului, , de la ora 9 : continuarea com­-­­ petiţiei de simbătă. J CĂLĂRIE. Baza hipică din­­ Calea Plevnei, de la ora 9, continuarea concursului de­­ simbătă.­­ RUGBY. Teren Dinamo, ora 1­9,30: Dinamo — Constructo-­­­rul; teren Progresul, ora 11 : Progresul — Steaua (restanţe­i din Cupa Primăverii, divi- , zia A). FOTBAL. Stadionul Metalul (Pantelimon), ora 17,30 : Meta­lul Bucureşti — Politehnica laşi (divizia B); teren T.U.C­. (Şos. Giurgiului), ore 10: T.U.G. Bucureşti — Stuful Tulcea (di­vizia C) ; teren Laronnet, ora 10: Rapid C.F. Bucu­reşti — Oltul Sf. Gheorghe (di­vizia C). Nr. 199 (5633) ÎN „CUPA SPERANŢELOR" BRAŞOV. 31 (prin telefon). P­ledurile din cadrul „Cupei spe­­anţelor“ sunt deosebit de dispu­­ate mai ales în grupa I la fele şi la băieţi. De aici, de altfel, vor fi desemnaţi şi cîştigătorii competiţiei. Şi întrecerile de du­blu au prilejuit partide spec­taculoase şi echilibrate. Rezul­tate fete­i Cîrnaru — Cobzuc 6—1, 6—1 Bucur — Tănisescu 7—5, 8—6 (gr I) ; băieţi : Dumitrescu — Szabó 6—3, 6—0, Mureşan — Ovici 5—7, 6—1, 6—3 (gr. I) ; dublu băieţi : Dumitrescu, Na­­vrotici — Nemeş, Bădin 6—2, 6—0, 6—2, Mureşan, Oviel — Cer­­năianu, Cristescu 6—1, 6—2, 6—2 ; dublu mixt : Tudóse, Nemeș — Bădin, Hirju 6—3, 6—4 ; dublu fete : Cîrnaru, Dudaș — Szabó, Rodeanu 11— 2, 6—1 Takaci, Co­­tuna - Ruzici, Marinescu 6—1, 6-1 Oargă, Tudóse — Bădin, Bă­din 6—4, 6—3. Întrecerile conti­nuă. C. GRUIA-coresp. principal întreceri interesante in campionatul republican In programul reuniunii de ieri, din cadrul primei etape a campionatului republican de călărie, a figurat proba clasică de obstacole de cat­ uşoară, care a supus concu­renţii unui sever examen. De­legatul tehnic al concursului, fostul internaţional Felix Ţopescu, a alcătuit un tra­seu care a pus călăreţilor di­ficile probleme de conducere, combinaţiile variate de ob­stacole obligîndu-i să recurgă la tot arsenalul cunoştinţelor lor. De altfel, din cei 40 de cai (unii concurenţi au con­dus cite doi cai) care au luat startul, numai 5 au ter­minat parcursul fără nici o penalizare. Confirmîndu-şi calităţile, tînărul călăreţ Cornel Ilin (Steaua) a realizat, cu calul Viteaz, cel mai bun timp, cla­­sîndu-se pe primul loc cu 0 p.p. şi 1:05,4. Ii urmează D. Roşea (C.S.M. Sibiu) cu Bi­gam, 0 p.p. 1:12,5, A. Donescu (Steaua) cu Graur 0 p.p. 1:20,5, E. Wermesher (C.S.M. Sibiu) cu Giga 0 p.p. 1:26,0 și C. Stefi (Prog. Craiova) cu Postăvar 0 p.p. 1:31,9. Proba de dresaj de cat. mijlocie a reunit — din lip- ' să de cai — doar 3 concu- ■ renţi, primul loc fiind ocu- • pat de I. Molnar (Steaua) cu . Vultur care a acumulat 805 . p. întrecerile continuă azi pe , baza hipică din cal. Plevnei, cînd intră în concurs­ui maeștri ai sportului. Tr. IOANIȚESCU . Ca de obicei, în ultimii ani, etapa care pune punct cam­pionatului naţional la hand­bal masculin cuprinde în programul său un meci de mare atracţie : Steaua — Di­namo Bucureşti. Uneori, este foarte adevărat că destul de rar, rezultatul acestui meci a fost hotărîtor în lupta pen­tru mult rîvnitul titlu de campioană a ţării. Dar, de regulă, una din aceste­­echi­pe fruntaşe aborda întîlni­­rea cu un avans care o pu­nea la adăpost de surprize neplăcute. Aşa se petrec lu­crurile şi azi, cînd în parti­da ce o vor susţine cu Di­namo Bucureşti (teren Pro­gresul, ora 17,30), handbaliş­­tii de la Steaua sunt virtuali campioni ai ţării, având un avans de 4 puncte asupra adversarilor lor. Deci, există toate motivele să credem că meciul, despo­vărat de crisparea luptei pentru puncte, va oferi un spectacol demn de renumele celor două formaţii, al jucă­torilor care la compun, ma­joritatea maeştri emeriţi şi maeştri ai sportului, compo­nenţi ai lotului naţional. • sportál . ULTIMUL ACT IA „B $1 »C“ * Mi'.ne se termină cursa ► celor 26 de etape ale cam­­­­pionatului diviziilor B şi C. Mîine, la lăsarea cortinei ► peste pasionanta întrecere a , 84 de echipe de pe întreg cu­prinsul ţării, se va trage 11­’ nia bilanţului, se va face adu- I narea, iar fruntaşele vor primi răsplata muncii de ’ un an. ’ In divizia B, două „pre­■ miante“, hotărîte înaintea ultimei etape: VAGONUL ARAD şi POLITEHNICA ■ IAŞI. Cu totul remarcabilă , este performanţa echipei arădene care, înaintea ulti­mei etape, are 7 puncte avans ■ faţă de a doua clasată, Crişul Oradea. Această distanţare ieşită din comun atestă va­loarea „l­“-lui condus de an­­­trenorul Jurcă şi este, impli­cit, o garanţie pentru evo­luţia sa în viitoarea ediţie a primului campionat al ţării. „Dulce tîrgul Ieşilor“ revi­­ne, după o „eclipsă“ de un an, printre primele scene ale fotbalului nostru. Echipa lui Deleanu, Cuperman şi Con­­stantinescu a navigat cu des­tulă dezinvoltură, printre for­maţiile din divizia secundă, perm­iţîndu-şi doar spre sfîr­­şitul campionatului un ,,res­­piro“ care era să le... opreas­că respiraţia vajnicilor su­porteri ai universitarilor ie­şeni, la un pas de ratare a locului I pe ultimele lungimi ale cursei. Cum Politehnica Galaţi a pierdut la Rm. Vîlcea îr­ penultima etapă, promovarea ieşenilor a devenit şi ea o certitudine înaintea ultimei etape. Deoarece în acest campio­nat promovările au la dispo­ziţie şi portiţa barajului, vom remarca dreptul cîşti­­gat de pe acum de CRIŞUL ORADEA (în seria a II-a) care este, la ora aceasta, sin­gura protagonistă certă a a­­cestei întreceri a speranţelor (pentru cele două echipe de B) şi disperării (pentru cele două echipe de A). In prima serie a diviziei B, locul „vacant“ pentru baraj este vizat de două echipe cu şanse aproximativ echivalen­te: Electronica Obor şi Poli­tehnica Galaţi. Echipa obo­­reană are un punct avans faţă de gălăţeni şi mai are de partea ei un golaveraj su­perior. Ea joacă însă ultimul meci, cel de mîine, în depla­sare, la Braşov, în compania Metromului. Politehnica Ga­laţi, în schimb, joacă mîine pe teren propriu cu Ceahlăul P. Neamţ. Este de aşteptat ca gălăţenii să tranşeze în favoarea lor acest meci, dar nu mai puţin adevărat este şi faptul că Electronica nu plea­că dinainte învinsă la Bra­şov... Oricum, la nivelul luptei pentru promovare în divizia A, duelul indirect Electro­nica Obor — Politehnica Ga­laţi este singurul element de atracţie. In divizia C, ultima eta­pă va tranşa o „sosire“ ex­trem de strînsă. In toate cele patru serii, distanţa dintre lider şi locul doi este de un punct . SERIA EST i 1. Oţe­lul Galaţi — 34 p; 2. Gloria Bîrlad —33 p. SERIA NORD) 1. Chimica Tirnăveni — 30 p; 2. Medicina Cluj — 29 p; 3. Victoria Cărei — 29 p. SERIA SUDi 1. Progresul Brăila — 34 p; 2. Dunărea Giurgiu — 33 p. SERIA VEST i 1. Electroputere Cra­iova — 33 p ; 2. Metalul Tr. Severin — 32 p. Faţă de acest electrizant Foto: V. ONESA Electronica este una din aspirantele la un loc in barajul pentru divizia A. Iată o fază din jocul Electronica Obor — C.F.R. Paşcani, ciştigat de bucureşteni cu scorul de 9—2 V. Stănescu-Dan Coe, armistiţiu Joi după-amiază s-a intru­­­­nit secţia de fotbal a clu­­­­bului Rapid, pentru a lua in discuţie memoriul depus de ■ Dan Coe în legătură cu o , veche controversă existentă intre el şi antrenorul Va­lentin Stănescu. In fraze fără tăiş, cei doi au relevat unele Up-uri, ro eiino sein d r*u X*UCC-ritate şi partea lor de vină. In această manieră, punţile­­ spiritului de colaborare din­tre antrenor şi jucător n-au mai părut deteriorate şi şi-au afirmat reciproc dorin­ţa de a depăşi aceste inadver­tenţe care, deşi nu de ex­tremă gravitate, impietau, to­tuşi, climatul de muncă dis­ciplinată şi solidară, necesar in sinul unei echipe. Membrii secţiei de fotbal au punctat, la rindul lor, ci­­teva aspecte menite să nu mai permită repetarea unor dăunătoare fricţiuni şi ten­siuni interne. Emil Spirea, preşedintele secţiei, a subli­niat necesitatea respectării unei discipline unice pentru toţi jucătorii, precum şi a unei note de principialitate ce trebuie să marcheze rela­ţiile antrenor-jucători. Dan Coe a reluat imediat antrenamentele. Ne place să credem că „armistiţiul“ va fi trainic şi că el se va repercuta favora­bil pe toate laturile activităţii echipei Rapid. (R. B.) Pag. a 3-a sprint, orice pronostic ni se pare hazardat, aşa că vom lăsa candidatele să-şi con­teste şi să-şi valorifice şan­sele pe terenul de joc, acolo unde vor arunca, sîntem si­guri, toate atuurile de care dispun. (M. P.) De la F.R.F. Analizind împrejurările în care Comisia centrală de com­petiţii a F.R.F a admis con­testaţia echipei Metalul Tr. Severin, împotriva valabili­tăţii vizei medicale a jucăto­rilor echipei Victoria Tg. Jiu şi a omologat jocul cu rezul­­tatul de 3-0 pentru Metalul Tr. Severin, Biroul federal, ţinînd seama de apelul intro­dus de asociaţia sportivă Vic­toria Tg. Jiu , hotărăşte: 1. Infirmarea deciziei Co­misiei centrale de competiţii cu privire la omologarea jo­cului cu 3—0 în favoarea echi­pei Metalul Tr. Severin in­­trucît era vorba de un viciu de formă şi nu de o abate­re premeditată a secţiei de fotbal Victoria Tg. Jiu de la normele în vigoare, privind vizele medicale ale jucători­lor. 2. Se respinge şi apelul sec­ţiei de fotbal Chimia Rm. Vîlcea cu privire la jocul cu Flacăra Moreni şi se confir­mă hotărîrea Comisiei cen­trale de competiţii, întrucit viciile au fost de aceeaşi na­tură. 3. Omologarea jocului Vic­toria Tg. Jiu-Metalul Tr. Se­verin cu rezultatul de pe te­ren şi anume 0-0. Biroul federal atrage aten­ţia tuturor echipelor partici­pante în competiţii că mai ales in perioada actuală, care corespunde cu finalul campio­natului, să acorde prioritate pregătirii jucătorilor, organi­zării exemplare a jocurilor şi nu vînării unor vicii de formă în speranţa câştigării jocurilor la masa verde. Se atrage, in acelaşi timp, atenţia secţiilor de fotbal, an­trenorilor acestora precum şi arbitrilor să respecte cu stric­tețe toate normele in vigoare ale F.R.F. cu privire la des­fășurarea jocurilor. DIALOG CU CITITORII m. n, sute de kilometri, din Tăuţii Magherăuş, judeţul mara­mureş, poşta ne-a adus o scri­soare. In cuvinte frumoase, pline de sensibilitate, comandanta de unitate de pionieri, VALENTINA PREDESCU, ne descrie „Povestea unui micro-complex sportiv“. Mîi­­nile harnice ale unor oameni en­tuziaşti — se spune în scrisoare — au amenajat în curtea şcolii, prin muncă patriotică, terenuri de handbal, baschet, volei, pistă de atletism, sectoare pentru să­rituri şi alergări. Cu multă plă­cere, ne facem interpreţii dv., tov. Predescu, şi adresăm Sin­cere felicitări conducerii şcolii, comitetului de părinţi, organiza-­ lei pionierilor, profesorilor Gh. tusu (director), L. Cîmpeanu şi V. Cardoş, elevilor claselor a Vil-a şi a VIII-a şi conducerii întreprinderii miniere, care au contribuit la aceste frumoase rea­lizări. 0 TOV. C. ANTONESCU — Bucureşti, str. Surduc nr. 9, con­sideră injustă măsura de a nu se mai programa în Capitală cu­plaje de fotbal. Hotărîrea a fost luată de următoarele consideren­te : campionatele sunt pe sfîrşite si pentru fiecare echipă, jocul are o importanţă deosebită ! In plus, nimeni nu vrea sa joace în deschidere, la ora 15, pe o căl­dură de 30 grade ; acum, cînd se decide soarta titlului şi a for­maţiilor care urmează să joace In baraj, e mai echitabil ca toate meciurile să înceapă la aceeaşi oră. Nu se mai dă naştere la discuţii, nu se mai creează sus­iiei­uni. Privitor la abonamen­te­vom reveni. • Suntem­ de acord cu dv., tov. GICU SERIGU, din București, str. Compozitorilor nr. 26 ! Ceea ce s-a întlmplat la meciul Politeh­nica Buc. — Electronica Obor este cu totul condamnabil. Cre­dem că spectatorii sunt cei care trebuie să ia — în primul rlnd o atitudine împotriva huliganilor. Aceştia trebuie să fie daţi pe mîna organelor de miliţie şi ale procuraturii. Iar spectatorii tre­buie să-i ajute pe organizatori în depistarea turbulenţilor. • Tov. JULES PETROVICI, din Iaşi, calea 23 August, nr. 40, aduce din nou în discuţie denu­mirile stereotipe, chiar improprii, ale unor formaţii. Ziarul nostru a mai scris despre această acută lipsă de fantezie a unora dintre cei ce au „botezat“ echipele res­pective. E drept, lumea s-a cam săturat de atîtea „Metaluri", „Po­­litehniei“, Voinţe“ etc. Să pro­punem celor în drept, ca în pe­rioada de vacanţă, cind au mai mult timp liber, să se gîndească dacă nu e bine să revină la fi­nele denumiri frumoase, de tradi­ţie : Şoimii la Sibiu, Corvinul la Hunedoara, Prahova sau Tricolor, la Ploieşti, Juventus şi Unirea Tricolor, la Bucureşti. Celelalte probleme sesizate le vom avea în vedere. • Prof. I. RAŞINAREANU — Ribiu. Aţi „selecţionat“ o echipă formată din jucători ale căror nume încep numai cu litera „D“ (dv. o vedeţi şi puternică !). E greu de făcut o echipă bună • C. COLTEANU, Piteşti, str. Cimpineanu nr. 2, elev în clasa a VIII-a la şcoala generală nr. 10, se adresează ziarului şi selecţio­nerilor echipelor noastre naţiona­le de fotbal — cităm — cu scopul formării cît mai bine a a­­cestor reprezentative (A, olimpică şi de tineret). Respectivul elev ne scrie despre sisteme de joc (acasă şi în deplasare), de fot­balişti care să corespunda tac­ticii alese, despre jocul extre­melor de coordonator, etc. etc. Draga Colteanu, nu ştim dacă la 14 ani ai tăi ai ajuns să cunoşti atîta fotbal pentru a fi în măsură să dai ,,lecţii“ antrenori­lor Em. Vogi şi A. Niculescu. Noi îţi urăm să termini cu bine şcoala şi să te pregăteşti, dacă ai talent şi ambiţie, să devii şi un fotbalist valoros. Deocamdată, formarea echipelor naţionale las-o pe seama oamenilor aleşi pentru aceasta. • Tov. P. ŞTEFĂNESCU, Bucu­reşti, bd. C. Brîncoveanu nr. 81. Mai este o etapă şi se va încheia campionatul la fotbal. Credem că, în curînd, Colegiul central de arbitri va analiza modul cum şi-au făcut „datoria« cavalerii fluierului şi va lua măsurile co­respunzătoare. De acord cu dv. In acest sezon am asistat la prea multe arbitraje nesatisfăcătoare, unele dintre ele influenţînd chiar rezultatele unor jocuri. Constantin ALEXE r»ar «Unfor«ima COLŢII PSEUDO-PRINCIPIALITĂŢII P­oiana Cimpina este o echi­pă cu triplă tradiţie : ac­tivează de mulţi ani In divizia B, trăieşte. In ge­neral, prin jucători aduşi de prin alte părţi (puţini localnici au ştirbit regula), iar antreno­rii s-au schimbat ca anotim­purile. „despachetează-te cu­tare, impachetează-te cutare* fiind dicteui preferat ai un°r conducători ce nu cred in alt­ceva decit in eficacitatea „schimbărilor*. R­ecent, am stat de vorbă cu responsabilii secţiei, ai aso­ciaţiei sportive, cu cadre de conducere ale uzinei, cu an­trenori şi jucători despre trecutul şi prezentul acestei echipe. Am , auzit relatlndu-se fapte şi menta­lităţi pe care obrazul hirtiei le-ar­­ suporta anevoie. Cei din Poiana nu izbutesc să alcătuiască o echi­­­­pă bună, cu jucători ancoraţi afec­tiv şi efectiv in uzină şi localitate,­­ cu fotbalişti corecţi şi dornici de afirmare, nu reuşesc să valo­rifice elementele autohtone, nu ■ ştiu, în fond, să pună de acord viaţa echipei cu legile perspec­tivei. „ De curînd, la Poiana Ch­i­pina s-a petrecut din nou o „istorie“,­­ de care este plină istoria acestei echipe , au fost schimbaţi antre­norii si conducătorul de­­ fotbal. „Răul“ a fost descoperit si extirpat . TEODOR BEFFA si GH.­­ IONESCU erau de vină 1 Beffa, care a fost antrenor al echipei * In trei perioade : o dată cînd­­ Poiana a intrat in „B“, a doua oară, cind echipa a condus In­­ clasament 23 de etape si, ultima oară, in campionatul trecut, cînd­­ conducerea secţiei a Iddjftjt «­­. norm ca el să revină fiindcă for­­­­maţia ajunsese pe locul 14 (în­­ final s-a clasat a şasea). Si Gh.­­ Ionescu, jucător excelent, timp de ► 13 ani în echipa poiana (el îmi­­ mărturisea, drept dovadă a­­ „energiei“ ce caracterizează acţiu- L nile conducerii asociaţiei , cela 11 r schimbări de antrenori pe care­­ le-a apucat), un tehnician tânăr, I sîrguineios, capabil, sever cu el T şi cu jucătorii. Explicaţia tnlocui- I ni antrenorilor es o extragem din V mărturisirea tov. director Petre JL Tiseanu, om de admirabilă sim­­i­laritate care ne-a declarat : „La­­ început, ci11 ■') a venit Beffa, să fi­­ produs un reviriment, dar tn u'­­• tima vreme echipa a mers mai slab. Atunci s-a zis : hai să echim­­băm antrenorii, că poate se in­­«m­plă ceva“. Șl Interlocutorii recunoșteau că după flecare schimbare a antre­norilor s-a înviorat pentru un timp atmosfera ! După aceea, însă, paloarea se aşternea din nou pe chipul echipei. Se schimba apa, dar pietrele unei anumite menta­lităţi rămîneau : viaţa nesportivă, superficialitatea unor jucători, fotbalişti cu „două case* cum îl numea cineva, Imixtiunea unor oameni pe care Incompetenţa o îndeamnă să calce peste atribuţiile antrenorilor. Nu Intenţionăm a demonstra că cei doi antrenori au lucrat Irepro­şabil. Ei s-au făcut vinovaţi, mai ales în ultima perioadă, de Indul­genţă faţă de Jucători, dar se impune observaţia că au lucrat intr-un climat impropriu, de mult existent În cnsă echipe­Nu se poate accepta că toţi an­trenorii perindaţi pe la comanda­mentul ei au fost Incapabili. Este mai degrabă frapant, tovarăşi Ghimbaş Bunea, Holtan şi ceilalţi, că atîţia s-au împotmolit în re­ţeaua subterană a Intrigilor, de­magogiei, Interesului personal şi toleranţelor faţă de nişte Jucători mediocri şi cheflii. Devorînd din cînd In cînd antrenorii, responsa­bilii secţiei şi asociaţiei sportive nu fac decît să perpetueze o at­mosferă ostilă unei Activităţi oneste şi de lungă durată. A fost penibilă aria calomniei cîntată de tov. vasile Diaconescu la adresa antrenorului Berfa. Jucătorii pe care i-am întrebat, ulterior, infir­mă acuzaţia, arătîndu-se indignaţi de comportarea acestuia. Am stat de vorbă cu mulţi dintre el­e Şovăială, Postelnicu, Opanschi, Tr. Popescu, Mihăiescu, Mateescu. Toţi considerau neîntemeiate a­­precierile critice cuprinse in nota adresată federaţiei, drept justifi­care pentru schimbarea antreno­rilor. Cînd aceştia nu l-au intro­dus pe Georgescu in echipă, drept sancţiune fiindcă refuzase să meargă la Iaşi pentru meciul cu Politehnica, gestul lor a fost calificat drept ea crimă“. Dar antrenorii ar fi nedreptăţit pe toţi ceilalţi jucători dacă acordau un regim preferenţial lui Geor­gescu (care şi aşa vine de la Bucu­reşti numai la un antrenament pe săptămînă). O măsură disciplinară devine o „crimă“ dacă se pierde un punct in clasament. Alte mă­suri similare pe care au încercat să le adopte antrenorii s-au trans­format, prin viza unor conducă­tori, in sancțiuni ridicole. Cînd antrenorul Gh. Ionescu l-a elimi­nat din lot pe Jucătorul Moraru, a fost presat şi forţat să-l repri­mească. Pilda cea mai elocventă, că fotbaliştii de la Poiana sunt modelaţi după o nefastă mentali­tate s-a petrecut recent, în ziua când li s-a anunţat destituirea an­trenorilor. Fără nici o explicaţie,­­" Jucătorilor că de acum înainte Vor fi pregătiţi de către altcineva. Apoi, cîţiva finip, ei şi-au luat nişte angajamente formale, iar după şedinţă, în seara aceleiaşi zile, unul dintre ei, me­reu cu pocăinţa pe buze, a fost găsit in circiumă (Iordache). Iată adevărul despre mentalitatea pe care conducătorii acestei echipe nu au puterea morală şi compe­tenţa să o schimbe. Din partea acestora n-am auzit nici un cu­­­vînt autocritic. Erau nişte procu­rori severi, iar cei doi antrenori constituiau prada în care se înfi­geau colţii pseudo-priniipialităţii. Am rugat să mi se arate proce­sele verbale ale analizelor perio­dice, pe care conducătorii secţiei şi asociaţiei sunt obligaţi să ie e­­fectueze pe marginea activităţii e­­chipei. Au afirmat că există, că vor fi aduse, dar am stat acolo o zi întreagă şi chestiunea a fost fă­cută uitată, probabil fiindcă nău existau, deoarece nu se urmăreşte atent viaţa acestei echipe. N-ar îi de mirare să fie ticluite ulterior şi trimise la redacţie, dar, sperăm fiă nu se meargă atît de departe cu dresul busuiocului. Pornind de la această Intim­­plare, trebuie deschis proces unei anumite optici de a concepe şi conduce fotbalul, care a clătinat şi îngenuncheat toţi antrenorii ce au încercat să se menţină drept, pe plata acestei echipe. Un adevăr drastic şi tocmai de aceea nerecunoscut, după cum s-a observat. Am auzit lamentări fiindcă echipa a mers mai slab în ultimele lubi (ignocindu-se complet şi existenţa unor motive obiective). Dar nimeni nu s-a arătat interesat să lege prezentul echipei de Istoria ei din ultimii ia ani. Amnezie firească, deoarece in oglinda anilor trecuţi s-ar vedea imaginea hidă a descrisei mentalităţi, generată sau nesesi­zată multă vreme de către con­ducătorii echipei , s-ar observa printre altele, cum s-a procedat, de regulă, trimiţîndu-se emisari după jucători respinşi prin alte părţi, chemlndu-se şi rechemln­­du-se un întreg pluton de antre­nori. Soluţia trebuie să fie simr­plă, dar radicală. Conducerea asocia­ţiei sportive şi cea a secţiei de fotbal trebuie Încredinţate unor oameni destoinici şi­ oneşti -nu m­or p trpşi cu prestigiul şifonat din Încercările” anterioare? "trebuiie purificat climatul, trebuie între­ruptă pentru totdeauna ştafeta aceloraşi lipsuri, trebuie Interzise toate conduitele In conflict cu etica sportului. Dacă se va permite şi pe mai departe tratarea la suprafaţă a importantelor probleme ale acestei echipe, de către nişte oameni dis­puşi să alunge mereu adevărul, atunci pentru echipa Poiana Cîm­ Pina zările rămln Închise. Romulus BALABAN (*.9. 1) De la F.R. Fotbal am allat că antrenorii Beffa și Io­­hescu au vizate contractele pina la 1 octombrie 1968 și, respectiv, 1 august 1968. Conform articolului 21 din Hotărîrea C.N.E.F.S. nr. 547, contractele antrenorilor nu pot fi desfăcute unilateral. Cei de la Poiana sunt obligaţi, deci, să ono­reze drepturile legale ale celor doi antrenori, pînă la termenele menţionate. „ *). în luna martie 1968 un re­dactor al ziarului «SPORTUL« a efectuat un raid-anchetă la aso- Ciaţia sportivă Poiana. Nimeni nu a criticat,­ătuneî, ’ munca antreno­rilor de fotbal. De unde se poati. înţelege că, dacă nişte oameni *­• muncit bine 2—3 »ni, nu pu­teau să comită br. se (nn doua ioni), numeroase greşeli care »* Îndreptăţească destituirea lor. Abruptă a fost, precum reiese» numai dezavuarea subiectivă din Partea unor conducători cu acest reflex. MOMENT DIN ISTORIA ECHIPEI POIANA CIMPINA

Next