Sportul, iunie 1968 (Anul 24, nr. 199-228)

1968-06-01 / nr. 199

Em. Rusu-lider in „Cupa Steaua“ 73 de rutieri din Bucureşti, Cluj, Brăila, Ploieşti, Con­stanţa, Tg. Mureş şi Braşov au răspuns afirmativ invita­ţiei clubului din Galea Plev­­nei, aliniindu-se la startul primei etape a competiţiei ci­cliste „Cupa Steaua“, care s-a desfăşurat ieri după-amia­­ză pe ruta Bucureşti — Olte­niţa — Bucureşti, 100 km. Condiţiile meteorologice n-au fost dintre cele mai bune. A bătut în permanen­ţă un puternic vînt lateral care i-a stînjenit pe alergă­tori, dar — după cum se va vedea — nu le-a temperat elanul. La km 3 al etapei, C. Ciobanu, V. Selejan, M. Virgil şi D. Nemţeanu au luat cursa pe cont propriu, devan­­sînd plutonul mai masiv decit ne obişnuisem să-l vedem. Cvartetul îşi creează după 10 km un avans de un minut şi produce un val de grijă în grupul urmăritorilor. Motiv pentru care ritmul devine mai alert şi distanţa care-i separă pe fugari de pluton se micşo­rează văzînd cu ochii. Apro­pierea de iniţiatorii primei acţiuni nu se face însă fără sacrificii. Numai 22 dintre membrii plutonului fac la km 23, joncţiunea cu evadaţii. Printre cei care n-au prins acest tren rapid se află şi Emil Rusu, pe care-l zărim, la km 42, în plutonul II a­­flat la 1:40 de grupul fruntaş. La 2:40 mai trece un grup numeros, iar apoi alergători răzleţi. Gursa nu s-a încheiat însă. Emil Rusu îşi dă seama că acum, în pragul noilor între­ceri internaţionale , nu tre­buie să-şi strice faima. Şi se pune pe lucru. (Nu este pri­ma dată cind acest talentat rutier trebuie să plătească in final tribut neatenţiei din prima parte a cursei. Nefiresc nu toate acestea este faptul că nu vrea să înveţe nimic din experienţa atitor eforturi inutile). Plutonul în care se află vine în trombă. Pe la km 70 îi părăseşte pe majo­ritatea rutierilor din acest­­grup şi împreună cu 5 mai rezistenţi reprinde — după încă 3 km de rulaj — pluto­nul avansat. Este o demon­straţie de forţă, dar numai atît... In noua sa componenţă, grupul nu se lasă cuprins de apatica atmosferă ce precedă de obicei finalul. Se fac ten­tative, protagonişti fiind Va­sile Tudor, M. Virgil şi W. Egyed. Sprintul final al eta­pei ne dă din nou prilejul să-i remarcăm talentul nativ al dinamovistului Emil Rusu. Deşi evident jenat de colegul său Vasile Tudor, el reuşeşte să cîştige clar sprintul. Cla­sament: 1. EMIL RUSU (Di­­namo) 2 h.28:24 ; 2. Vasile Tudor (Dinamo); 3. O. Gon­­tea (Steaua); 4. V. Egyed (Dez. Brașov) — acelasi timp; 5. V. Selejan (Dinamo) 2.h. 28:34 ; 6. Gh. Ciumeti (Di­namo) ; 7. Al. Sofronie (Di­namo) ; 8. Fr. Gera (Steaua); 9. I. Gosma II (G.S.M. Cluj); 10. L. Zanoni (Dinamo) — a­celaşi timp. Astăzi, la ora 15:45, se dă startul (km 14,4) în etapa a II-a : Bucureşti-Alexandria-Bucureşti, 130 km. Hristache NAUM Plutonul,­dă .primaele..lovituri de. .pedală in etapa de debut a „Gupei Steaua“ Foto : F. BRANDRUP KORCINOI - GHEORGHIU, CAP DE AFIS AL INTlLNIRII DIN CAPITALA Astăzi, la ora 16:30, în aula I.P.G.G. începe întîlnirea in­ternaţională amicali de şah dintre selecţionatele Bucureş­­tiului (de fapt a României) şi Leningradului. Meciul e foarte interesant, oaspeţii al­cătuind una dintre cele mai puternice echipe din U.R.S.S., clasată pe locul V la Spar­­tachiada popoarelor desfăşu­rată anul trecut. Capul de afiş al reuniunii de sîmbătă şi duminică îl constituie, fără îndoială, cele două partide de la masa I, în cadrul că­rora se vor înfrunta marii maeştri VIKTOR KORCINOI şi FLORIN GHEORGHIU. Dar şi celelalte dueluri, şi mai cu seamă cele de la tablele feminine, se anunţă pasionante. în cursul zilei de ieri F.R.S. a definitivat astfel for­maţia noastră : Gheorghiu, Ghiţescu, Ciocîltea, Radovici, Soos, Drimer, Ghizdaru, Alexandra Nicolau, Marga­reta Teodorescu, Margareta Perevoznic. Este cea mai bu­nă echipă pe care o putem FLORIN GHEORGHIU NEAGU RADULESCU alinia la ora actuală. In pri­ma zi şahiştii români vor avea negrele la mesele fără soţ, văzut de 5 . I • PANORAMIC SPORTIV EXTERN • O primă săptămînă de „Cire­­şar“, plină (nu pînâ la refuz ; aşa ceva nu se poate refuza !) de regaluri sportive, ne aşteaptă. Fotbalul şi-a anunţat, prin mag­nifica finală a „Cupei campioni­lor europeni“, prezenţa net do­minantă în acest sfîrşit de sezon. La Hanovra, astăzi, se reeditează dramatica dispută pentru titlul mondial din 1966, R. F. a Germa­niei — Anglia ; apoi, miercuri, semifinalele Campionatului Eu­ropei, în Italia : la Florenţa, An­glia — Iugoslavia ; la Napoli, I­­talia — U.R.S.S., două confrun­tări de mare șoc ; urmează, sîm­bătă, finala şi disputa pentru locurile 3—4. Iese în evidenţă ma­rea valoare a fotbalului în An­glia, care îşi permite luxul de a supune jucătorii de bază la 4 meciuri extraordinar de grele în 10 zile. Să nu uităm că unii din­tre virtuoşii de la Manchester United vor participa atît la ve­rificarea de la Hanovra, cît şi la cele două meciuri din Italia. Iar perspective de prelungiri există şi la cel puţin unul dintre aces­te jocuri... De fapt, insă, aşa cum au mai dovedit-o în două o­­cazii-test, fotbaliştii englezi sunt maeştrii necontestaţi ai timpu­lui de joc suplimentar , cîştigă, şi încă înscriind mai multe go­luri în cîteva minute de pre­lungiri decît în cele 90 de mi­nute ale meciului ! Unii dintre băieţii lui Matt Busby au mari şanse de a realiza un tur de for­ţă fără precedent, prin adjudeca­rea cîte unui... exemplar din fie­care trofeu de renume : Cam­pionatul mondial (1966), Cupa campionilor europeni (1968) şi, poate, tot în acest an 1968, titlul european şi Cupa intercontinen­tală ! Şi la Praga are loc, azi, un meci de mare interes : Cehoslo­vacia — U.R.S.S., al cărui rezul­tat este decisiv pentru califica­rea în turneul olimpic. „Il“-le sovietic va putea, totodată, să-şi verifice potenţialul înaintea e­­forturilor din turneul final al Campionatului Europei. Anul olimpic rămine, însă, an olimpic şi seria performanţelor întîmpinate cu exclamaţii admi­rative de abia a început. Atenţia iubitorilor de atletism se va în-­­drepta în această săptămînă spre unele concursuri din Europa : la Sofia, tradiţionala competiţie do­tată cu trofeul „Narodna mladej“ reuneşte la start multe speranţe olimpice, printre care şi spor­tivi români, ca şi Jocurile Bri­tanice, pe care le găzduieşte Lon­dra Aceste testuri preolimpice vor avea, fără îndoială, darul de a edifica atît pe selecţioneri, cît şi pe pasionaţii cronometru­­lui şi ruletei asupra şanselor cîtorva dintre europeni în Mexic. Este de aşteptat să continue însă şi avalanşa de performanţe ame­­ninţînd recordurile mondiale pe pistele din statele Unite, unde concursuri premergătoare cam­pionatelor naţionale ale A..A.U. şi N.C.A.A. vor pune alături, în număr mare, favoriţi şi outsideri olimpici. Canotajul academic figurează, de asemenea, pe firmamentul pre­­olimpic prin mari regate Inter­naţionale : în Iugoslavia (Bel­grad), In Belgia (Ostende), In Cehoslovacia (Praga) şi In R. F. a Germaniei (Mannheim). Ce e drept, însă, tot pe canalul de la Xochimtico se va tranşa marea dispută dintre vlslaşii europeni şi cei nord-americani. Seria verificărilor pentru Ciu­dad de Mexico mai cuprinde pen­tatlonul modern (In Anglia, la Alderihot, şi In Italia), călărie (C.H.I.O. In Elveţia, la Lucerna) şi săriturile in apă (U.R.S.S., la Minsk), Ion Ganea (locul III la Rostock, în R. D. Germană) şi M­e 1­a­n la Trăistaru-Decuseară (locul IV în U.R.S.S., la Mos­cova) au prilejul unor „aconturi“ pentru Jocurile Olimpice, în i­­poteza că vor confirma pe cît de surprinzătoarele, pe atît de îmbucurătoarele succese din ul­tima vreme. Febra olimpică se manifestă din plin sub panouri și în bazinele de polo. La Sofia, baschetbaliştii din echipele naţionale a 14 ţări îşi dispută cele două locuri va­cante din turneul olimpic, şan­se apreciabile avînd, după re­zultatele de pînă acum, forma­ţiile Bulgariei şi Cehoslovaciei. Zilele de sîmbătă şi duminică vor aduce însă un răspuns mai pre­cis, iar eventuala calificare a Po­loniei, a Iugoslaviei sau a Fran­ţei nu ar surprinde. Poloiştii, încă în discuţie, se vor întrece şi ei, într-un turneu preolimpic, la Milano. Evident, nu numai sporturile olimpice se află în plin sezon. Pe zgura terenurilor „Roland Garros" de la Paris, rachete din­tre cele mai vestite revendica titlurile echivalate de specialişti cu i,mondiale, pe zgură. Printre protagonişti­i I. Ţiriac. AutomobiliştiI pun la încercare hergheliile din motoare pe şo­sele şi pe piste , la Atena este în curs raliul Acropole, contând pentru Campionatul Europei, în Spania, la Montseny, se va dispu­ta un concurs tot în cadrul Cam­pionatului Europei, dar pentru cursele de coastă, iar la Londra, pe celebrul traseu de la Crystal Palace, bolizii de formula 2 vor tulbura cu vuietul lor liniştea acestui cartier de vile al Ca­pitalei engleze. Şi cicliştii sunt în plin sezon. Rutierii de rang superior con­tinuă să-şi dispute faimosul maieu roz al Turului Italiei, care, ca in fiecare­­ an, le furnizează ,,tifosi“­lor numeroase prilejuri de dezbateri aprinse. In zilele următoare se va mai da, insă, startul şi în alte „bucle”, mai mici sau mai mari, dintre ele mărgi­­nindu-ne a aminti Turul munţi­lor Abruzzi şi Turul Austriei. In încheierea enumerărilor noastre, două sporturi ale ae­rului : aeromodelismul, prezent de agendă prin campionatele mondiale ce vor avea loc la Ro­ma, şi planorismul, la care se vor acorda, de asemenea, titlu­rile supreme, în Polonia. 6. RUSSU-SIRIANU Aronin, echipier de bază al reprezentativei U.R.S.S^ În timpul unei intervenţii caracteristice (fază din meciul­ tur U.R.S.S. — Cehoslovacia din preliminariile olimpice) Foto­­ TASS MARE CONCURS ATLETIC LA HAYWARD Kathy Hammond 54,2 pe 400 m La Hayward (California) a început un concurs de atle­tism, la care participă spor­tivi din diverse ţări. In prima zi a concursului au fost înregistrate o serie de performanţe remarcabile. în proba de 100 m., Ray Smith şi Kurk Klayton au fost cronometraţi cu acelaşi timp­­ 10,1. Ray Smith a terminat învingător cursa de 200 m cu 20,5, iar pe 110 m garduri Larry Livers a realizat 13,7. Cunoscutul fondist colum­bian Alvaro Mejia s-a clasat pe primul loc în cursa de 10 000 m cu 29:20,6, iar atletul grec Christos Papanicolau a cîştigat proba de săritură cu prăjina cu 5,14 m. In proba de 400 m feminin, Kathy Hammond a stabilit cea mai bună performanţă mondială a sezonului fiind cronometrată cu timpul de 54,2. Alte rezultate : 400 m. : Martin McGrady — 46,1 ; aruncarea greutăţii: Dave Maggard — 19,48 m ; 3 000 m obstacole : Hector Villanueva (Mexic) — 8:59,2; aruncarea discului : Larry Kennedy —• — 56,01 m. ; 1 500 m. : Ed Dean — 3:44,0 ; 5 000 m : Bob Price — 14:11,4. TOUR DE L'AVENIR AMÎNAT • După cum anunţă agen­ţia France Presse, organizato­rii competiţiei cicliste inter­naţionale amatoare „Tour de l’Avenir“ au amînat desfăşu­rarea întrecerii pentru luna septembrie. Tiparul i, orgform­alia" atr. Brexoianu 23—25. . \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite din Sofia, nu aşteptarea recordurilor. In timp ce în sala „Univer­siada“ sunt programate ulti­mele întâlniri ale turneului de baschet, reunind reprezenta­tivele a 14 ţări, din care doar două vor avea dreptul să evolueze în competiţia olim­pică, pe Stadionul Vasil Levski alţi candidaţi pentru Jocuri îşi vor începe între­cerea. Este drept, evoluţia lor în cadrul tradiţionalului con­curs de atletism organizat de ziarul „Narodna mladej“ nu are un caracter eliminatoriu, totuşi el deţine un evident caracter selectiv. Programa­rea lui la încheierea unei pe­rioade de fundamentare a pregătirii fizice generale şi la o dată convenabilă explică, desigur, în bună măsură larga, dar, mai ales, valoroasa participare, anunţată pentru întrecerile de sîmbătă şi du­minică. Fiecare dintre cei peste 300 de competitori va avea ocazia, aici la Sofia, pe stadionul pe care Iolanda Balaş şi Valeri Brumei şi-au realizat recordurile mondiale, să probeze valoarea momen­tană, dar şi pe cea de per­spectivă pentru J.O. Starturile celor 32 de probe sunt foarte populate şi orga­nizatorii anticipează realiza­rea unor performanţe valo­roase, doborîrea mai multor recorduri naţionale şi, bine­înţeles, corectarea a nume­roase din cifrele care figu­rează astăzi pe tabelul recor­durilor competiţiei. Cercetînd acest tabel, observăm că unele aparţin şi sportivilor români : Valeriu Jurcă — 51,3 la 400 m­g, Iolanda Balaş — 1,85 la înălţime, Mihaela Peneş — 56,54 m la­­ suliţă. Ţinînd seama de valoarea actuală, credem că şi Lia Manoliu sau unul dintre săritorii români la înălţime (Virginia Bonei, Şerban Ioan) şi-ar mai putea înscrie numele pe această listă. Timpul la Sofia este plăcut, deşi bate un vînt uşor, iar cerul se înnourează din cînd în cînd ameninţător. Să spe­răm, laolaltă cu organizatorii, că în timpul întrecerilor, va fi „calm plat“. Dar numai în privinţa condiţiilor atmosfe­rice ! TURNEU DE BASCHET PRAGA, 31. Turneul inter­naţional de baschet (mascu­lin) de la Olomouc a fost cîştigat de echipa belgiană Bus Lierre, care în meciul decisiv a întrecut cu scorul de 80—71 (38—38) formația cehoslovacă Dukla Olomouc. In jocul pentru locurile 3—4, echipa Banik Ostrava a în­vins cu scorul de 92—71 (40—31) selecționata de ju­niori a Cehoslovaciei. ECHIPA DE FOTBAL A OLANDEI ÎNAINTEA MECIULUI DE LA BUCUREŞTI In palmaresul primelor re­­prezentative ale Olandei şi României figurează o singură întîlnire. Cea din 1924, din cadrul olimpiadei de la Paris, cînd olandezii au cîştigat cu 6—0 ! Deci, la 5 iunie, la Bucureşti, selecţionata Olan­dei evoluează pentru prima oară în România. Ultimele rezultate ale fot­baliştilor din „ţara lalelelor“ sunt destul de bune. Selec­ţionata Olandei, fără să se situeze în prima categorie a fotbalului european, se poate mîndri totuşi cu o preţioasă victorie, obţinută în meciul cu U.R.S.S. (3—1). In campionatul european, Olanda a întrecut R. D. Ger­mană şi a fost învinsă la mare luptă în partida re­vanşă, la Leipzig, cu 4—3. In 1968, Olanda a susţinut trei partide: 1—2 cu Belgia pe teren propriu, 0—0 cu Po­lonia în deplasare şi miercuri seara 0—0 cu Scoţia, la Am­sterdam. Dintre jucătorii cei mai buni amintim pe Eykenbroeck — căpitanul echipei, fundaş central, în vîrstă de 28 de ani. In linia mediană, cel mai valoros este Henk Groot, de la Ajax Amsterdam, în vîrstă de 30 de ani. Din lotul care va face deplasarea la Bucureşti, cel mai bun ata­cant este Johan Cruyff de la Ajax Amsterdam, înaintaş central — golgeterul echipei — în vîrstă de numai 21 de ani. Foarte eficace este şi extrema stingă Willy van der Kuylen (22 de ani) omul de bază al formaţiei Philips Eindhoven. Aceştia din urmă sunt de altfel printre cei mai tineri jucători ai selecţiona­tei. Mezinul lotului este to­tuşi portarul Jan van Beve­­ren, de la Sparta Rotterdam, în actualul lot figurează 18 jucători din 10 echipe! Cei mai mulţi activează la Ajax Amsterdam (5). Iată, în continuare, cîteva amănunte de la meciul pe care reprezentativa Olandei l-a susţinut miercuri seara, în compania selecţionatei Scoţiei. I AMSTERDAM 31 (Ager­­pres). — Lipsită de aportul lui Cruyff (accidentat), echipa de fotbal a Olandei n-a reu­şit decît un rezultat egal 0—0, pe teren propriu, cu selecţionata Scoţiei în care nu au figurat jucătorii din formaţiile Celtic Glasgow şi Tottenham. 20 000 de specta­tori au asistat pe stadionul­­olimpic din Amsterdam la un meci lipsit de strălucire şi cu puţine faze de poartă. Făcînd aceste aprecieri, co­mentatorul Agenţiei A.N.P., arată că echipa Olandei va avea o sarcină dificilă în me­ciurile cu Bulgaria, Polonia şi Luxemburg pentru califi­carea în campionatul mon­dial. Arbitrul Karl Riegg (SR­ F. a Germaniei) a condus urmă­toarele formaţii: OLANDA: Van Beveren — Romeyn, Israel, Eykenbroeck, Warnas, Groot, Jansen, Klij­­­jan, Van der Kuylen, Nane­­gem, Rensenbrink. SCOŢIA : Clarck — Fraser, McCreadie, Moncor, McKon­­nin, Smith, Anderson, Hope (J. Smith), McLean, Greigh, Cook. WIM JANSEN, extremă dreapta la Feijenoord și component al lotului olandez SUCCESE ALE TINERILOR TENII ROMÂNI SOFIA, 31 (prin telefon). — în capitala Bulgariei se des­făşoară un turneu interna­ţional de tenis, rezervat tine­retului. Actualmente se dis­pută proba pe echipe, la care România este reprezentată atît în întrecerile masculine, cît şi în cele feminine. Am­bele formaţii române au în­trecut cu scorul de 3—0 echi­pele Iugoslaviei, obţinînd ast­fel frumoase succese. Iată re­zultatele individuale : Băieţi: Marcu—Friscici 6—3, 3—6, 6—0; Santeiu—Ribarici 4—6, 6—2, 6—2; Santeiu, Marcu— Friscici, Ribariqi 6—2, 6—3. Fete: Valeria Balaj— Urek 6—4, 2—6, 7—5 ; Agneta Kun —Dvornik 6—2, 6—1; Kun, Balaj—Dvornik, Urek 3—6, 6—2, 6—1. întrecerile continuă. FOTBAL PE GLOB • Cunoscutul antrenor de fotbal Helenio Herrera a semnat un contract pe un an cu echipa A.S. Roma. Fos­tul antrenor al lui Interna­­zonale Milano a declarat că speră într-o bună comportare a echipei din Roma • Campioana Americii de Sud la fotbal, echipa Estu­­diantes la Plata (Argentina), a propus ca primul meci cu Manchester United, pentru finala cupei intercontinen­tale, să se dispute la 19 sep­tembrie pe terenul formaţiei argentiniene. Nu se cunoaşte încă răspunsul clubului bri­tanic • In meciul de azi de la Hanovra, din echipa vest-ger­­mană vor lipsi Uwe Seeler și Schulz, iar din formația Angliei va absenta Bobby Charlton. CONCURSUL DE SĂRITURI IN APĂ DE LA MINSK La Minsk a început un con­curs internaţional de sărituri în apă, la care participă sportivi fruntaşi din 11 ţări. Proba feminină de sărituri din turn a fost cîştigată de In­­geborg Pertmayer (Austria) 282,30 puncte, urmată de Na­talia Lobanova (U.R.S.S.). Melania Trăistaru-Decuseară (România) a ocupat locul 5 cu 264,27 p. La masculin, în proba de trambulină (3 m) a învins italianul Franco Cagnotto, urmat de compa­triotul său Claus Dibiassi și mexicanul Luiz de Rivera. Românul Ion Ganea a ocupat locul 9. ATLEŢII SOVIETICI IN PLINĂ ACTIVITATE In cadrul concursurilor atletice desfăşurate în diferite oraşe din U.R.S.S., au fost înregistrate re­zultate valoroase. Suliţă : Janis Lusis 86,30 m, 3 000 m obstacole: L. Narodiţki 8:29,6, 5 000 m plat: v. Kudinski 13:45,2. ştafeta 4x100 m femei : echipa U.R.S.S. (Tka­­cenko, Buharina, Popkova, Sa­­motesova) 44,7, înălțime femei : Klara Pușkareva 1,76 m. M­exradia telefon LA AMSTERDAM, atleta olandeză De Bruin a cîști­gat proba de aruncarea dis­cului cu 52,50 m, rezultat ce constituie un nou record al Olandei CONCURSUL PREOLIMPIC de pentatlon modern de la Halle a fost cîștigat de An­drás Balczó (Ungaria) cu 5180 p. Pe locul doi, Sapar­­nis (U.R.S.S.) — 5082 p. Cla­sament pe echipe : 1. U.R.S.S. — 15 027 p ; 2. Ungaria 14 497, p ; 3. R. D. Germană — 14 494 p etc. ■ CURSA AUTOMOBILISTICA de 500 de mile de la India­napolis a fost cîștigată d® Bobby Unser (S.U.A.), car® a realizat o medie orară d® 152.882 km. Pe locurile urr­mătoare: Dan Gurney (S.U.A.), Mei Kanyon (S.U.A.) şi Denis Hulme (Noua Zeelandă). ■ TURNEUL INTERNATIO­NAL feminin de şah de la Tbilisi a luat sfîrșit cu vic­toria maestrei sovietice Nana Aleksandria, care a totalizat 11 puncte. Elisabeta Polihro­­niade, bolnavă în ultimei® runde, a totalizat 8V2 punct®, clasîndu-se pe locul 6—7, cu olandeza Cora Vreeken. LA KARLOV­AC s-au în­cheiat campionatele de tenis de masă ale Iugoslaviei. Titlu­rile de campioni au revenit sportivilor István Korpa (la masculin) şi Miriana Rosier (la feminin). ■ iNTlLNIREA INTERNATIO­NALA de box dintre selec­ţionatele oraşelor Budapesta şi Berlin, desfăşurată la Bu­dapesta, a revenit pugiliştilor maghiari cu scorul de 12—10. ■ CEA DE-A 5-A ETAPA a turului ciclist al Angliei, Cardiff — Aberystwyth (205 km), a fost cîştigată de en­glezul P. Doyle în 5 : 18:53,0. In clasamentul general con­duce tot G. Petterssoh, urmat la 6:20 de Sokolov și la 9:20 de Horner. ■ ...miifiui____ •'*5­ ­~/% ÎNCHIDEREA ediţiei MARI SURPRIZE LA ROLAND GARROS PARIS, 31. — Tenismanii iugoslavi sunt performerii în­­tîlnirilor de vineri, din ca­drul campionatelor interna­ţionale de tenis ale Franţei. Bora Iovanovici l-a învins pe unul din cei mai puternici jucători profesioniști, aus­tralianul Fred Stolle, în nu­mai trei seturi­­ 6—3, 6—0, 6—3, iar Zeliko Franulovici a dispus de Bob Hewitt (Re­publica Sud-Africană) cu 6—2, 8—6, 2—6, 5—7, 6—4. Intr-unul din cele mai echi­librate meciuri ale 16-imilor de finală, primul reprezen­tant al României, Ion Ţiriac, a jucat cu cehoslovacul Mi­lan Holecek, care-l eliminase pe sud-africanul R. Moore (6—2, 8—6, 2—6, 5—7, 6—4). Jucînd cu mult aplomb, Ţi­riac a cîștigat cu 3—6, 8—6, 7— 5, 6—2. Jucătorul român Petre Mărmureanu a avut de în­fruntat pe celebrul australian Rod Laver, considerat nr. X printre profesioniști. Laver a cîștigat cu 6—2, 6—0, 9—7. Alte cîteva rezultate 1 Gu­lyas (Ungaria)—Cox (Anglia) 8— 6, 8—6, 6—2, 6—4­­ Gonza­les (S.U.A.)—Carmon (Franţa) 1—6, 6—2, 12—10, 8—6. GIRO ÎN FATA ALPILOR Etapa a 11-a a Turului ci­clist al Italiei (Bassano del Grappa — Triest, 198 km) a adus caravana la poalele Al­pilor. A cîştigat, la sprint, belgianul Guido Reybroeck în 5 : 07:30. Tricoul roz con­tinuă să fie purtat de Dan­­celli, urmat la 1:29 de Merckx şi la 2:50 de Jimenez. Viitoa­rea etapă (Gorizia—Tre Cime Lavaredo) va urca pe concu­renţi la 2.300 m înălțime. Căţărătorii au şansa să se a­­firme. Celebrei jucătoare de tenis australiene Margaret Smith- Court (In foto) ii va fi greu să reintre cu o victorie in campionatele internaţionale ale Franţei, de la care a absentat anul trecut. Intr-adevăr, Roland Garros este „open" la actuala ediţie şi prima şansă o are quartetul de profesioniste Billie King — Ann Jones — Françoise Durr — Rosemary Casals

Next