Sportul, decembrie 1968 (Anul 24, nr. 382-412)

1968-12-01 / nr. 382

fAnul XXIV — Nr. 382 (5816) | PROLETAR? PIU TOATE ŢĂRILE, UNITI-VÂl I CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Duminică 1 decembrie 1968 ZIAR AL O importantă confruntare rugbystică: ROMANIA­ FRANTA CARRÈRE (Franţa) văzut de Neagu RADULESCU Poate, însă, deasupra compe­tiţiei in sine, meciul angrenea­ză mari responsabilităţi, de ambele părţi, dar cu deosebire mente. Iar „examinatori” le sunt deţinătorii unui impresio­nant palmares rugbystic, ori­cum, de ani de zile, dovediţi cei mai buni în lumea ovalului european. Despre meci, despre impor­tanţa lui, despre condiţiile din ce în ce mai grele pentru re­prezentativa României In con­fruntările cu francezii s-a scris însă activitatea competiţionala puternică, le lipsesc intîlnirile internaţionale fără de care greu se pot urca treptele ierarhiei. Ştim aceasta, am arătat-o, răs­picat, dar mai ştim că forţa lor morală constituie un ati­ impor­tant. Le vom cere, deci, in a­­ceste ultime ceasuri care pre­ced meciul România-Franţa, doar să-şi amintească perma­nent că poartă pe teren tricou­rile naţionale, că au de onorat activitatea frumoasă a tuturor celor care, înaintea lor şi o dată cu ei, au făcut tot ce au putut pentru a da rugbyului ro­ Aşadar, pe stadionul „23 Au­gust“, la ora 14, începe exa­menul , se înfruntă rugbyştii români şi cei francezi, într-un meci care contează în cadrul „Cupei Naţiunilor—F.I.R.A.“. Formațiile celor două echipe : ROMANIA : Dăiciulescu; Suciu, Coravu­st.'.ek, Irimescu; Dragomirescu, Florescu; Răşcanu, Demian, Ciobănel; Ţuțuianu, Șerban; Stoica, Iorgulescu, Dinu. FRANŢA : Magois; Silléres, Ruiz, Maso, Bonal; Paries, Puget; Dutin, Spanghero, Carrére; Dauga, Cester; Noble, Yachvili, Esponda. in rindurile reprezentanţilor noştri. Povara românilor, în a­­ceastă partidă, e mai mare de­cit a adversarilor lor ; trebuie etalate cunoştinţele Şi calităţile acumulate cu multă trudă in multe, foarte multe antrena­Sincer vorbind, după evo­luţiile deloc mulţumitoare din Jocurile cu reprezentativa Bulgariei, nu aşteptam prea optimişti confruntările pe care urmau să le susţină ho­cheiştii români cu selecţio­nata Poloniei. De această dată nu o dată Sportivii care poartă culorile ţării noastre pe terenu­rile de rugby au mari calităţi, se pregătesc asiduu, beneficia­ză în ţară de aceleaşi bune con­diţii care sunt proprii sportului nostru în general. Le lipseşte oaspeţii noştri alcătuiau o formaţie cu excelente rezul­tate pe plan internaţional. Călin ANTONESCU Tr. IOANIŢESCU (Continuare In pag. aia) Hocheiştii români au condus cu 4-0 in meciul cu Polonia şi au ciştigat, in final, la limită: 4-3 (2-0, 2-0, 0-3)! Fază din prima repriză a meciului de hochei România—Po­lonia, încheiată cu victoria echipei noastre, cu 4—3 Foto: A. NANU La fel ca acum 5 ani, la Stockholm RENDEZ- VOUS-UL GENERAŢIILOR Intilnire emoţionantă, ieri dimineaţă, la stadionul „23 Au­gust”. Celebrul Jean Prat (care la 40 de ani jucase de peste 50 de ori în echipa Franţei) şi Pierre Albaladejo (vestitul „Monsieur drop-goal“) au ţinut să salute grupul numeros de foşti internaţionali români, par­ticipanţi la meciurile franco­­române antebelice. Arh. Soare Sterian (membru al echipei o­­limpice din 1924), pensionarii Ion Nemeş, Mihai Vardala, Constantin Ionescu (1924), juris­consultul C. Wirth (1935), ing. Gh. Fintineanu şi pensionarul Ion Buzoianu (1936), arh. Assca­nio Damian, tehnicienii Tom­a Moldoveanu, Petre Turuţ, Ma­rin Slobozeanu (1936—1938) şi alţi membri ai vechii familii rugbystice (Aman, Tanoviceanu, Albescu) — toţi şi-au exersat cu plăcere limba franceză, e­­vocind partidele de altădată şi eroii atîtor meciuri faimoa­se. A fost regretată absenţa nestorului rugbyului românesc, Mircea Iconomu. O plăcută conversaţie prie­tenească au purtat foştii inter­naţionali români şi cu tinerii reprezentanţi de astăzi ai coco­şului galic, care le-au fost pre­zentaţi "de Jean Pra­t. (vib). mânesc un renume frumos şi au reuşit. Le cerem, deci, jucătorilor noştri dăruire, pentru presta­rea unui joc de cel mai inart nivel rugbystic — pe care l-au DEMIAN (România) văzut de Neagu RADULESCU mai dovedit in alte rînduri —, pentru obţinerea unui rezul­tat care să facă din nou cinste rugbyului românesc. Un rugby modern, o putere de luptă care să-l pună in valoare, iată cheia succesului pe care îl urăm și in care credem ! G. RUSSU-SIRIANU Un antrenament edificator Sîmbătă dimineaţa, pe terenul II din incinta complexului „23 August“, a avut loc un antre­nament al „XV“-lui Franţei. Numeroşi iubitori ai rugbyului, sportivi în activitate, specialişti şi tehnicieni au avut prilejul să-şi dea seama de calităţile oaspeţilor. Au ieşit în evidenţă liniile a II-a şi a IlI-a, prin forţa componenţilor şi prin buna organizare în momentele fixe, tehnica în egală măsură eficace şi elegantă a reputatu­lui centru Maso, precum şi vi­teza generală de execuţie, şi de deplasare a echipei în atac. După cum ne-a declarat antre­norul principal Jean Prat, ju­cătorii francezi s-au mişcat bine, dovedind, cu 24 de ore înaintea meciului, că nu au avut nimic de suferit de pe urma partidelor precedente sau de pe urma repausului forţat la care au fost supuşi unii din­tre ei. In pagina a lll-a Inscripție pe un balon oval 0 pagini de magazin rugbystic ULTIMELE MECIURI ALE TURULUI DIVIZIEI­­ DE FOTBAL Pe majoritatea stadioa­nelor din ţară fotbaliştii işi iau la revedere, pînă la primăvară, de la pu­blicul spectator. Etapa de astăzi, meciul de miine de pe stadionul Dinamo, ca şi restanţa F. C. Argeş —­­Dinamo Bucureşti de joi de la Piteşti vor încheia turul acestui campionat. Dar iată programul: • BUCUREŞTI: Progre­sul — Farul (stadionul 23 August, de la ora 12, în deschidere la meciul in­ternaţional de rugby Ro­mânia — Franţa). • ORADEA: Crişul — Vagonul • BACAU: Dinamo — Steaua • ARAD: U.T.A. — Universitatea Cluj • PITEŞTI: F. C. Argeş — A.S.A. Tg. Mureş • PETROŞENI: Jiul — Rapid • IAŞI: Politehnica — Petrolul. MâINE, de la ora 14, pe stadionul Dinamo, se va disputa meciul Dinamo Bucureşti — Universitatea Craiova. JOI, 5 decembrie, la Pi­teşti : F. C. Argeş — Di­namo Bucureşti (restanţă). Echipa feminină de handbal din nou învinsă: 6-8 cu R.D. Germană Iugoslavia—U.R.S.S. 19-11! Loviturile de la 7 metri au devenit parcă obsedante pentru reprezentativa feminină a ţării, învinsă din nou aseară in cea de a 4 reuniune a „Cupei ora­şului Bucureşti”. Formaţia R. D. Germane, adversarul nos­tru din acest meci a jucat ceva mai slab ca In partidele ante­rioare, Irina Klimovschi a „în­chis“ deseori poarta in faţa a­­salturilor echipei oaspete şi, cu toate acestea, româncele au pă­răsit terenul din nou cu capul plecat, ratînd astfel orice şansă de a se reabilita in faţa spec­tatorilor, întrecerea celor două forma­ţii a fost dominată de miza mare a jocului, fapt care a im­pus multă precauţie în ambele tabere. Conducem cu 1—0, apoi adversarele cu 2—1. La această situaţie am fost martorii unor momente incredibile . TIMP DE 3 MINUTE ECHIPA ROMANA A RATAT 3 LOVITURI DE LA 7 METRI ! Era normal că in felul acesta nu va fi posibil sportivelor noastre să se im­pună în faţa unui adversar driz şi atent la orice slăbiciune la semicercul nostru. Pauza a gă­sit cele două formaţii la egali­tate (3—3). După reluare insă, handbalistele germane mai ac­tive şi mai incisive au preluat iniţiativa, obţinind cîştig de cauză: 8—6 (3—3). De notat că la scorul de 4—6 (min. 41), cind soarta partidei nu fusese UNGARIA — ROMANIA (ti­neret) 10-9 (5-5). Arbitru : Gabriel Kurt (Elve(ia) UNGA­RIA : Kovács (PethS) — I. Szabó 4 (1 din 7 m), V. Toth 1, Kurucsai, Hornok, Toth — Harsány, Baboş, Kovács 2 (1 din 7 m), Schwayer 2, Kiss 1, Rozahegy. ROMÂNIA (tine­ret) : Buzaş (Moroşan) — Pe­trache 2, Mikloş 1, Magyari 1, Costandache 2 din 7 m, Ne­ghină 1 din 7 m, Vasilescu, Cordoş 2, Matache, Frincu, Niţă. IUGOSLAVIA — U.R.S.S. 19—11 (8—7). Arbitru : V. Pe­­lenghian (România). Au mar­cat : Veinovici 5 (2 din 7 m), Rebernjak 3, Radakovici 4, Samardzia 3, Knezevici 2, Ja­­sici, Karabatici de la învingă­toare și Jiviri 7 (2 din 7 m), Omelciuk 2, Ostasinskaia, Tur­­cina de la Învinse. ROMANIA — R.U.G. 6-8 (3—3). Arbitru. T. Kielhorn (Olanda). ROMANIA: Klimov­­schi (Anca) - Stănişel I, Iile, Băicoianu, Oancea, Arghir, Sauer 2, Soos 3, Hedeşiu, Şramco, Munteanu; r.O.G. : Zober (Rothe) — Baumann 1, Grosse, Hochmuth 2, Meister, Braun 2, Schanding 1, Hen­ning, Richter, Winkler, Her­mann 2. Ultima reuniune se desfă­șoară astăzi, de la ora 16,45, după următorul program : U.R.S.S. — Ungaria, R.O.G. — România (tineret) și România — Iugoslavia. Încă decisă, R. Soos a mai ra­tat un 7 metri !... făcîndu-1 par­că să roșească pe arbitrul T. Kielhorn din Olanda, foarte a­­mabil (le-a acordat 6 penal-Nusa MUSCELEANU Adrian VASILIU­­Continuare in pag. a 4-a) Jucătoarele iugoslave jubilează, in dificila partidă cu reprezentativa U.R.S.S., ele au obţinut o victorie de proporţii: 19—11 Foto: AUREL NEAGU Steaua conduce de haltere CLUJ, 30 (prin tele­fon).­­ In sala Armatei din localitate au conti­nuat întrecerile din ca­drul campionatului na­ţional de haltere pe e­­chipe. La categoria uşoa­ră, în mod surprinzător, pe primul loc s-a clasat Tudor Vasile (S. N. Con­stanţa) cu 360 kg. Înain­tea lui Dragoş Niculescu (Steaua). Dimineaţa au avut loc probele de atletism (60 m plat, aruncarea greutăţii peste cap şi pensali), întrecerile nu şi-au a­­tins scopul, deoarece par­ticipanţii n-au îndeplinit decit o formalitate: con­ în campionatul pe echipe ediţiile atmosferice influ­­enţînd desfăşurarea nor­mală a probelor. După primele trei ca­tegorii, in clasamentul general (haltere şi atle­tism) pe primul loc se află Steaua cu 9 386,5 p, urmată de C.S.M. Cluj cu 7 953,5 p, Progresul Bucu­reşti cu 7 868,5 p, Dacia Oradea cu 7 246 p, Dina­mo Bucureşti cu 7 164,5 p, Olimpia Bucureşti cu 6 677 p. Campionatele se Înche­ie azi in urma desfăşură­rii ultimelor întreceri la haltere şi atletism. AUREL PALADE URSU corespondent Spadasinul Anton Pongraţ (Medicina Tg. Mureş) e noul campion al României la juniori mari ! După ce doi ani la rînd, in 1965 şi in 1966, a­ftat in plasa ocupantului locului I, iată, anul acesta Anton Pon­graţ — confirmind toate aş­teptările — a devenit cam­pion al ţării la juniori mari. Plecat foarte decis. Încă din tururile preliminarii (locul I in turul I, cu 4 victorii şi acelaşi loc, In turul II, cu tot atîtea victorii), campio­nul şi-a îngăduit o uşoară relaxare in semifinale, unde a ocupat locul 3, după C. Bărăgan şi D. Spirlea. In finală, in schimb, n-a... ier­tat nimic, forţînd ritmul şi inregistrînd victorii in se­rie : 6—2 cu C. Duţu, S. Cio­­codeică şi K. Kiss, 5—1 cu C. Bărăgan şi 5—0 cu D. Spîrlea. Nu mai Încape nici o discuţie: Pongrat s-a arătat a fi cel mai bun dintre spa­dasinii care n-au Împlinit Încă vtrsta de 20 de ani. Sin­cere felicitări acestui tlnăr medicinist, fruntaş ln sport ca şi la Învăţătură (integra­list Încă din primul an de facultate), precum şi antre­norului său, conf. univ. An­dre­i Cacuci. Locul 2 a fost ocupat de... pentatlonistul D. Spirlea (C.P.M.B.), 3 v.­­ 17.19. O performanţă meritorie pen­tru realizarea căreia Spir­lea a muncit mult, cot la cot cu antrenorul său, Gh. Tomiuc. Deşi handicapat serios de Întreruperea antrenamente­lor, C. Duţu (Electroputere Craiova) 3­0 — 20:19, In prezent în stagiu militar, a reuşit o nesperată Intrare în finală, unde s-a clasat pe lo­cul 3. Poate că ar fi cazul ca pe timpul în care se află încorporat, acest tînăr și ta­lentat spadasin să nu fie dat uitării, el făcind parte din lotul de perspectivă al României. Pe locul 4 — K. Klas (C.S.M. Cluj) 2 v — 22:18, iar pe locul 5 C. Bărăgan (Steaua) 2 v — 23:17. Pe ul­timul loc, S. Ciocodeică (Progresul) cu o victorie. După cum se vede, din fi­nală au lipsit o serie de tră­gători de la care aşteptam mai mult. Printre ei: M. Burtea, L. Isitid, I. Rittin­­ger, Analişti anul trecut, D. Podeanu, Gh. Budahaziu, I. ■Bălan, C. Călina şi C. Stan­cu­. Azi, In ultima zi, finala la floretă fete, de la ora 8.30. I. st. TENISMANI ROMÂNI EVOLUEAZĂ ÎN CUBA Ieri au plecat la Havana jucătorii de tenis G. Bosch, C. Popovici şi I. Sânter, pentru a susţine o serie de locuri de antrenament. Lo­tul este însoţt de prof. Al. Lazărescu, secretarul F.R.T. BEATRICE HUŞTIU patinează la Chicago Noi soli ai patinajului ro­mânesc evoluează pe patinoa­rele din străinătate, în aceste zile, în prim plan, un eve­niment cu totul neobişnuit : pentru prima oară, ţara noas­tră va fi reprezentată într-un spectacol pe gheaţă dincolo de Ocean. Micuţa Beatrice Huştiu, mezina ultimei Olim­piade albe, este invitată la o demonstraţie de patinaj ar­tistic la Chicago (SI­­A.). Un grup de trei patinatori aparţinînd clubului I.E.F.S Bucureşti concurează la Lju­bljana (Iugoslavia). Au făcut declasarea Rodica Dîdă, Adina Caimacan, Eugen Tăujan, an­trenorul Radu Ionian şi ar­bitra Vera Curceac. La Viena au plecat patina­toarele Constanţa Ionescu — campioana de juniori a ţării — şi micuţa Doina M­­itricică Ele sînt însoţite de arbitru internaţional N. Malarciuc- I Totuşi, un joc... I 'VHă "T­u, hotărit nu , fotbalul nu | I poate fi asimilat cu o ştiinţă.­­ Aşa cum ar fi tentaţi I I V să susţină unii dintre super- I­TM teoreticienii lui. Pe drept­­unghiul gazonului se descriu, I intr-adevăr, traiectorii, se încearcă | combinaţii de 2—3 jucători (chiar I­­ I I mai mul(i), se vorbeşte adesea de I unghiuri închise, deschise, de ase- | menea, despre triunghiuri, dar toate­ acestea se realizează nu cu echerul, I compasul sau rigla de calcul... la masa­­ de lucru. Ci­­ntr-o continuă mişcare, de cele mai multe ori în condiţii de I dezechilibru şi — mai ales — de opo-­­ ziţie a unei forţe mai mari sau mai mici constituită de partenerul cu care I I te întreci. De aici şi mult gustata surpriză, de I aici şi farmecul disputei sportive, pre- I sărată cu momente dramatice, trăite­­ din plin de cei din teren şi din tri­i bune. I Un asemenea moment, care ne-a su-­­ gerat rindurile de faţă, a fost şi mi-I nutul 89 al meciului disputat în etapa I anterioară pe stadionul Republicii între­­ echipele Steaua şi Politehnica Iaşi. Vă I mai amintiţi? Tabela de marcaj arăta 1 -1, I reflectînd mai mult slăbiciunea celor­­ două linii de atac şi mai puţin sigu-I I ranţa compartimentelor defensive. Mai I lipsea un singur minut ca această par- I tidă să se încheie... la egalitate. Dar iată minutul 89 şi o ocazie la I poarta lui Cizic. O ultimă speranţă a I suporterilor Stelei de a pleca acasă cu I cele două puncte attt de sigure (vai I) I înainte de meci. o ultimă speranță risi- I pită tn cele d­in urmă de Tătaru II, I „singur cu portarul", după cum reia- I teaza si cronica. Cite decepții tn clipa I aceea : „ah, astăzi, „băieții" nu pot I să învingă", o fi spus careva. La mai I rău, nimeni n-ar fi îndrăznit să gîn- I deased, deşi faza nu se încheiase , I acolo, continuase cu un contraatac I declanşat de Popescu (abia introdus în I formaţie) şi oprit de Sătmăreanu prin , fault. Ce a urmat este cunoscut: De- I leanu a „pus* golul parcă cu mîna, • în plasa porţii lui Suciu. ■ I Stupoare I Bucurie I Tristeţe I Tn inter- t val de secunde sabia a ameninţat două capete, iertînd numai unul. A că- I ■ zut doar acela care, cu puţine clipe I înainte se crezuse... fericit. Nu, hotărît I­ ­ G. NICOLAESCU­­ I I I nu , fotbalul nu este o ştiinţăI Rămîne, totuşi, un joc...

Next