Sportul, septembrie 1969 (Anul 25, nr. 651-680)

1969-09-01 / 651. numărul

Redacliq ii administrația: *tr Va­sile Conta nrlW, tel,­11.10.05 interurban 72 si 284. Telex _____iportroli buc. 180. Anul XXV­IMr. 651 (6085) PROLETARI DTH TOATE URILE. VMTWAl Luni 1 septembrie 1969 CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA Sl SPORT PATRU­ ECHIPE GAZDĂ „K.O.“ ! ETAPA DE IERI • LIDERUL STOPAT NET DE RAPID • PETROLUL A REINTRAT CU O VICTORIE !• CAMPIOANA, ÎNVINGĂTOARE PE TEREN PROPRIU, A TRECUT PE PRIMUL LOC • OBLEMENCO, UN NOU CANDIDAT LA ŞEFIA GOLGETERILOR Prim-soliştii m­eciului de pe stadionul Dinamo, Dinu şi Ghiţă, faţă in faţă Foto: N. DRAGOŞ Dinamo Bacău—Politehnica Steaua—Dinam­o Bucureşti Rapid — Steagul roşu Crişul — C.F.R. „U“ Cluj — F. C. Argeş A.S.A. — K­niv. Craiova Farul — Petrolul Jiul — U.T.A. REZULTATE TEHNICE R. C. Argeş — Rapid 1—3 (0—2) Dinamo Bucureşti — Dinam­o Bacău 3—1 (2—0) Steagul roşu — Jiul 0—1 (0—1) C.F.R. — Steaua 1—3 (0—0) U­niv. Craiova — Farul 4—6 (3—0) Petrolul — A.S.A. 1— 6 (1—0) U.T.A. — Crişul 2—0 (1—0) Politehnica — „U“ Cluj 0—2 (0—1) CLASAMENT 1. U.T.A. 3 3 0 0 7— 2 6 2. Univ. Craiova 3 2 10 7— 2 5 3. „U" Cluj 3 2 1 0 4— 1 5 4—5. F. C. Argeș 3 2 0 1 9— 5 4 4—5. Dinamo București 3 2 0 1 8— 4 4 6. Jiul 3 2 0 1 5— 6 4 7. Rapid 2 1 1 0 3—1 3 8. Petrolul 1 1 0 0 1—02 9. Dinamo Bacău 3 1 0 2 5— 4 2 10. Steaua 2 1 0 1 5—5 2 11. C.F.R. 3 1 0 2 4— 5 2 12. Steagul roşu 3 1 0 2 3— 5 2 13. Farul 3 1 0 2 2— 7 2 14. Politehnica 3 0 1 2 0— 4 1 15. A.S.A. Tg. Mureș 3 0 0 3 1— 5 0 16. Crişul 3 0 0 3 2—10 0 ETAPA VIITOARE (7 septembrie) : UNDE E ADEVĂRUL? T­oţi ne întrebăm cine va juca alături de Dumi­­trache, la Belgrad. Şi iată că bătălia pentru succesiunea tricoului cu numărul 8 a pro­dus ieri ŞAPTE GOLURI : Oblemenco (3), Domide (2), Voinea (2). O precizare: Voi­­nea le-a înscris pe teren străin. M­arin Bărbulescu ezita în alegerea cuvintelor pen­tru stimularea psihică a echi­pei sale înainte de Piteşti. Şi salvarea a venit chiar din ta­băra Argeşului. Un singur cuvint — MARFARUL — a declanşat energiile Rapidului, care a devenit, pe neaştepta­te, un delfin pus pe şeacă. C­e-i cu POLI? — se în­treabă ieşenii. Vă sfă­tuiesc, dragi prieteni, să nu căutaţi explicaţii în forma craterelor de pe Marte. Ma­rea dramă a echipei dv. e că Deleanu şi Ştefănescu au in­trat in posesia diplomelor. F­arul navighează intr-o canoe, cu viteza Niaga­rei. Ce buni erau Tilvescu şi Costin, odată... U­­t avea acum un an şi ceva doi jucători de prisos: Barbu şi Adam. A­­mindoi figurează în case tehnică a victoriei de ieri, la alineatul golurilor. Cineva de la fostul Pro­gresul mi-a spus odată că Ozon nu va rezista mai mult de 6 luni la Jiul. Şi to­­tu Ozon rezistă, cu Sandu, cu Naidin, cu Baicu.. Bine, Ti­us­­ 1, C­e frumos a revenit Steaua la Cluj ! Am vă­zut meciul la tele. La radio, Victor Tudor Popa a regizat triumful lui Sătmăreanu. Ni­mic de zis. A existat, insă, pe teren, un băiat cu o mişcare amplă şi generoasă, ceva între Serfoza şi Constantin. Nu-i care mişcarea se învaţă sau, mai bine zis, se copiază, fără nici un efort. S­unt convins că astăzi mulţi dintre participan­ţii la Concursul revistei „Ma­gazin“ vor indica ordinea tri­plă a campionatului, permi­­tind trei nume : U.T.A., Ra­pid şi „U". O echipă calculată şi doi mari Risipitori. Unde-i adevărul ? I­eri au părăsit gazonul Popa şi Nunweiller IV. Un mare fundaş şi un mare nedreptăţit. Succes, Cornele! Succes, Lică ! loan CHIRILA CAMPIONATUL NAŢIONAL DE PENTATLON MODERN CÎŞTIGĂTORI - M. COSMESCU ŞI STEAUA Crosul, ultima probă a campio­natului naţional şi a concursului internaţional de pentatlon modern a avut loc ieri, în comuna Călu­­găreni. Traseul, ca de obicei foarte dificil, nu a iertat nici de astă dată pe concurenţi, majoritatea dintre ei greşind tactic. Cel care a suferit cel mai mult a fost Ivan Bănet (C.F.R. Timişoara), el forţînd exagerat pe prima parte, ca apoi să facă eforturi deosebite pentru a termina totuşi proba. De această situaţie a profitat M. Cosmescu (Steaua), principalul adversar în lupta pentru titlu, care a refăcut punctele pierdute şi s-a detaşat un cîştigător al probei şi al campionatului na­ţional. Rezultate : cros — 1. M. Cos­mescu (Steaua) 14:07,8 — 1024 p, 2. F. Mureşanu (C.S.M. Sibiu) 14:25,2 — 970 p, 3. A. Moraru (I.E.F.S.) 14:25,9 — 970 p. Pe e­­ch­ipe, victoria a revenit forma­ției Steaua. Clasament general individual : 1. M. COSMESCU — campion național — 4801 p, 2. I. Bănet (C.F.R. Timișoara) 4704 p, 3. A. Moraru (I.E.F.S.) 4035 p, 4. D. Spîrlea (Steaua) 3966 p, 5. C. Zamfir (Steaua) 3933 p, 6. F. Mureșanu (C.S.M. Sibiu) 3705 p. Pe echipe : 1. STEAUA — cam­pioană naţională — 12700 p, 2. I.E.F.S. 9014 p, 3. C.F.R. Timişoa­ra 7026 p, 4. C.S.M. Sibiu 6332 p. Proba de cros din cadrul con­cursului bilateral a revenit lui K. Osipov (R.S.S. Cazahă) cu 13:57,3 — 1054 p, urmat de Mu­­h­amediarov (R.S.S. Cazahă) 14:03,0 — 1036 p și M. Cosmescu 14:07,8 — 1024 p. Clasament general după cinci probe : individual : 1. M. COS­MESCU (România I) 4801 p, 2. I. Bănet (România II) 4704 p, 3. K. Osipov (R.S.S. Cazahă) 4123 p. Pe echipe : 1. R.S.S. CAZAHA 13166 p, 2. România I 12802 p, 3. Ro­mânia II 10906. Gheorghe TOAAIUC antrenor coordonator ECHIPA ETAPEI STAN SATMAREANU LUPESCU POJONI BROSOVSCHI ANCA DINU PERONESCU TATARU II NEAGU NAIDIN (Rapid) naţionalele de juniori la Înot SEBASTIAN COSMESCU - 2:06.8 LA 200 m­ LIBER— PERFORMERUL CELEI DE A II A RECÂHNII Lanţul surprizelor continuă în piscina de la Tineretului, unde îşi dispută titlurile de campioni ai ţării cei mai buni juniori din 8 oraşe.­­ Ca şi în sezonul trecut, cînd a părăsit categoria copiilor Zeno Opriţescu şi-a dubl­it succesul de la ..sută'1 cu 1­a victorie şi în proba de 200 m craul. De data aceasta, însă, clujeanul (2:09,C) şi-a înscris în palmares şi o vic­torie asupra lui Eugen A­mer (2:10,0), care nu reuşeşte de loc să-şi regăsească cadenţa în această perioadă compe- H­ională. Citeva minute ma tîrziu, recordul ţării, care a aparţinut reşiţeanului, avea să fie depăşit. Confirmâd frumosul salt valoric realizat în această vară, Sebastian Cosmescu s-a impus de o manieră indiscutabilă la în­trecerea juniorilor mari, în­cheind cele 4 lungimi in 2:07,0. Iar în primul schimb al ștafetei de 4X200 m, noul elev al prof. Gh. D’m­eca avea să mai smulgă p­­aspătului record încă două zecimi, fiind cronometrat în 2:06,8. Nu rostesc numele. Acum 15 c.n­ ! această cifră — în ștafeta de nu împlinise... 5. E virsta la 4X100 m el a înotat primul schimb in 58.2 — Cosmescu şi-a cucerit pe deplin un loc in ştafetele naţionale care vor Concura la Balcaniadă. \ irră din prima reuniune, !»»(,... ro.idnres cu » demon­strai o puternică revenire de formă. Teri, el s-a plimbat In cursa de 100 m bras. la capătul căreia arbitrii i-au­­ indicat timpul de 1:11.5. O promisiune certă înaintea r­u vi­it­oarelor competiţii inter­naţionale, unde aşteptăm să-l vedem înotind pe brasistul de la Steaua in jurul a 70 de­­ secunde, performanţă care ii este pe deplin accesibilă. Notabil este şi noul record personal al lui Mihai Movanu­­ la 200 m spate, probă pe care­­ bucureşteanul a terminat-o­­ in 2:24,6. Cu acest timp, el­­ şi-a depus o­erioasă candi­datură pentru un loc în se­­i­lecţionata reprezentativă. Printre câştigătorii inopinaţi se mai înscriu Gabriela Go­­j­nos (68,0), mai rapidă la 100­­ m liber decit Anca Andrei și Măc­ălina Măzgăreanu, din nou învingătoare netă în fata clujencei Zita Erdeli. '’’’impui Ad. VASIUU (Continuare in pag. a 2-a) ' START FĂRĂ SEISME ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY Aşadar, campionatul naţio­nal de rugby a luat startul în Capitală (trei meciuri) şi în trei oraşe de provincie. Un start relativ calm, fără seisme, cumva asemănător a­­bordării unui efort fără o prealabilă şi temeinică încăl­zire. Par necesare încă multe ore de antrenament, cu atît mai mult cu cît latura teh-­­ nică (subiect asupra căruia­­ vom reveni negreşit) e cea evident deficitară. Pentru noua ediţie a cam­pionatului naţional, rubrica noastră a considerat necesar să lărgească spaţiul şi aten­ţia acordate sportului cu ba­lonul oval, chiar dacă acest lucru va cuprinde şi amă­nunte nu prea plăcute. Iar printre amănuntele „tehnice“ noi, sistemul de notare al punctelor înscrise şi al cali­tăţii arbitrajului corespunde, credem, numeroaselor sugestii pivniţe în acest sens: inc.— încercare, l. p. — lovitură de pedeapsă; d.g. — drop­­goal ; tr. — transformare; iar pentru arbitri, de la... 0 la 5 stele PROGRESUL BUCUREŞTI ŞTIINŢA EUTI1QJMJJX 0—14 (0—3). Foarte rar pre­zent, rugbyul a suferit, mai mu­lt ca sigur, din cauza a­­cestei partide. Toate au con­­curat, parcă, pentru a rata jocul , era mai mult decit nepotrivită la care a fost programat, slaba participare sufletească (şi, uneori, psihi­că) a jucătorilor, ca să nu mai vorbim de evidenta insu­ficienţă a pregătirilor (cu u­­nele excepţii printre oaspeţi). In ansamblu, meritele studen­ţilor din Valea Jiului constau de fapt în străduinţele (rela­tiv sporadice) de a juca, trei dintre cele patru încercări­­ realizate datorîndu-se tocmai unor faze frumos „lucrate“ (a patra — mai bine spus prima — a fost un cadou o­­ferit de linia de treisferturi a bucureştenilor). încercările poartă doar două semnături — Bărgăunaş şi Roşea, cite (Continuare In pag. a 2-a) Fază din meciul Griviţa Roşie — Rulmentul Birlad Foto: AUREL NEAGU JUDIT DIBAR (Dinamo)­­ CAMPIOANĂ DE TENIS A ŢĂRII Ieri, s-au încheiat finalele campionatelor naţionale de tenis ediţia 1969, excepţie fă­­cînd doar finala de simplu bărbaţi, care se va disputa azi după-amiază, începînd de la orele 15.30, pe terenurile Pro­gresul, între V. Marcu (Dina­mo) , care a dispus de Bosch — şi I. Sânter (C.S.U. Con­strucţii). Primul titlu de campion l-a cucerit Judit Dibar, care a în­vins în finală pe Agneta Kun. Cu­­foarte mult calm şi stau- l ranţă, Dibar are iniţiativa în tot timpul partidei. Ambele jucătoare schimbă mingi pu­ternice, vin deseori la fileu. Se greşesc multe mingi uşoa­re şi se salvează altele aproa­pe imposibile. Jocul este plă­cut, neridicîndu-se însă la un nivel prea înalt. Ambele seturi sînt cîştigate de Judit Dibar la un scor identic : 6—4, 6—4. Finala de dublu băieţi s-a disputat între S. Mureşan (Progresul) — I. Sântei (C.S.U. Constr.) şi C. Dumitrescu (Steagul roşu) — V. Marcu (Dinamo), dînd câştig de cauză primilor. Setul întîi se dispu­tă în nota de superioritate a cuplului Sântei — Mureşan. Al doilea set ne oferă cîteva schimburi spectaculoase, în care excelează V. Marcu. Practicînd un joc sobru şi fo­losind foarte multe loburi, Santer­ Mureşan câştigă însă şi acest set, relativ uşor, cu 6—2. Sandi IONESCU (Continuare In pag.­­ 2­­) Fotó : N. AUREL VASILE TUDOR (Dinamo) ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI VOINŢA“ BRAŞOV, 31 (prin tele­fon,­tic la trimisul nostru). „Cupa Voinţa“, cursă inter­naţională de tradiţie pen­tru sportul nostru cu pe­dale, are anul acesta mul­te trăsături comune cu e­­diţia precedentă. In primul rînd, traseul etapei de de­but (Bucureşti — Braşov, 162 km), în al doilea, con­diţiile atmosferice (cani­culă) şi — in sfîrşit — in al treilea, ponderea, chiar mai mare decit a unei curse contra-timp in stabilizarea clasamentului, in crearea unei diferenţe incredibile intre alergători chiar din prima zi a cursei. Obişnui­tul şi, în aparenţă, atit de lejerul traseu care leagă Capitala de Braşov s-a do­vedit un obstacol greu de trecut, un examen pe care mulţi dintre cei 51 de ru­tieri prezenţi la startul ma­tinal de duminică l-au pier­dut (fie din imprudenţă, fie din lipsă de valoare şi — ca să găsim o scuză — fie din cauza căldurii) la diferenţe care fac imposibilă remon-­i tarea handicapului in zilele care urmează. Intre primul I şi ultimul sosit distanţa în­­ Hristache NAUM­­ (Continuare in pag. a 2-a) -------------------------------------- | Start in „Cupa Voinţa" ION GANEA 51 MELANIA DECUSEARĂ- I CVADRUPLI CAMPIONI LA SĂRITURI ! Continuînd şirul victoriilor (în­ceput, de altfel, cu ani in urmă), Ion Ganea şi Melania Decuseara au cucerit şi titlurile de cam­pioni naţionali la sărituri de la platformă şi, cu acestea, medali­ile de aur ale combinatei de trei probe, inclusă pentru prima dată în clasamentul competiţiei supre­me interne. Nici ieri, cei d­oi cvadrupli campioni nu au avut adversari, singurele elemente sti­mulative fiind obţinerea unor punctaje cît mai bune prin reali­zarea cit mai corectă şi specta­culoasă a salturilor. Am avut, însă, surpriza revederii lui Gheor­ghe Banu­ care, după cîţiva ani de Întrerupere a activităţii com­­­petiţionale, şi-a făcut o reintrare meritorie. Bravo lui Banu pentru acurateţea săriturilor sale, dar unde sunt elementele tinere pe care Ie aşteptăm de cîţiva ani ? Ca să nu mai vorbim de aptul că, poate pentru prima dată in istoria campionatelor de sărituri, la fete au fost mai multe concu­rente (6) decit la băieţi (5) ! In sfirşit, ca o remarcă generală, apreciem saltul valoric al sporti­vilor din Oradea, centru înfiinţat destul de recent, dar cu ezultate destul de bune, în special la trambulină. Tot pe linia eviden­ţierilor, amintim de dîrzenia lui Ion Ilieş, de realul tal­et mani­festat de Doru Nedelcu, precum şi de apariţia, sperăm nu meteo­rică, a unor repreze­tanţi ai I.E.F.S.-ului : numim­.. Popoaie şi Georg Scherer. De asemenea, a- I tractive pentru public salturile r demonstrative executate în co­mun de campionii Ion Ganea şi I Melania recuseară, precum şi I amuzantul program de sărituri ■ comice realizat de fostul cam­pion Aurel Breja. Şi, ca de obi- I cei (din păcate), încheiem cu I ceea ce a fost din nou penibil la ■ această competiţie : arbitrajul. . (d. st.). Rezultate. Platformă seniori : 1. I ION GANEA (Independenţa Si-­­ biu) 452,20 p — campion naţio­nal : 2. I. Ilieş (Progresul Bucii- I ieşti) 392,90 p ; 3. Gh. Banu (In- I dependenţa) 389,55 p ; 4. D. Po- ■ poaie (I.E.F.S.) 364,95 p ; 5. G.­­ Scherer (I.E.F.S.) 345,95 p ; 6. D. I Nedelcu (Şcolarul Bucureşti) * 311,85 p, senioare: 1. MELANIA DE-­­ CUSEARA (Progresul Bucureşti) 1 343,05 p campioană naţională ; 2. Mariana Voinea (Şcolarul) 1 229,20 p ; 3. Fraia Mühlsteffen I (Şcoala sportivă Sibiu) 227,50 p ; 4. Ildikó Csiky (Crişul Oradea) 1 220,90 p ; 5. Doina Săvulescu I (Şcolarul) 209,65­­p ; 6. Măriuca Isăcescu (Progresul) 208,65 p ; | combinata celor 3 probe : seniori: 1 1. ION GANEA 1431,60 p — cam­pion naţional ; 2. I. Ilieş 1276,75­­ p ; 3. D. Popoaie 3197,30 p ;­­ D. Nedelcu 1068,50 p ; senioare • 1. MELANIA DECUSEARA 1014,35 3 p — campioană naţională ; 2. Ma-­­­riana Voinea 959,75 p ; 3. Ildik Csiky 839,75 p ; 4. Măriuca Isă- T­rescu 818,25 p ; 5. Doina Săvu- p­­escu 756,20 p.­­ DORU NEDELCU un talent şi o speranţa RESPONSABILITATEA­­ SPECTATORILOR I N u puţin s-a vorbit — şi se vor- r beşte — despre farmecul sta- • dionului. Nimeni dintre cei I ce-l frecventează, sporadic, sau * constant, nu-l pot ignora, căci ■ în fond, el este o componentă I a spectacolului al cărui teatru este stadionul. Cel ce a luat loc în tribună­­ sau peluză este cucerit nu numai de­­ înfruntarea care are loc pe gazon sau pe pistă, dar deseori şi de aceea a I miilor, a zecilor de mii de oameni care­­ îşi încurajează sportivii favoriţi, care caută prin îndemnurile lor să-i ducă I la victorie sau să-i scoată dintr-un I moment de cădere fizică, dar mai ales morală. In ceea ce ne priveşte, I nu ne putem opri de a nu sublinia in- I terdependenţa care obligatoriu trebuie să existe între înfruntarea sportivilor I şi aceea a susţinătorilor din tribune. I Este un adevăr bine cunoscut că dacă­­ factura întrecerii sportive este de bună I calitate şi reacţia publicului va fi plină • de entuziasm. Că o exprimare civilizată • şi estetică pe gazon va determina o­­ reacţie similară în masa spectatorilor. * Dar tot atît de adevărat este că fie- . căruia dintre cei doi factori care intră I sub microscopul acestei analize le re­vin în egală măsură responsabilităţi­i majore în realizarea spectacolului spor- I tiv de calitate.­­ Din păcate, am putut constata şi pe « stadioanele noastre că uneori sportivii­­ — a.?,ori principali — nu-şi pot stăpîni nervii, că se dedau la manifestări care­­ cadrează prea puţin cu noţiunea de­­ fair-play şi atunci, prin comportarea • lor incită publicul — acest public ale I cărui sentimente sunt împărţite — la manifestări condamnabile atît prin­­ vocabularul folosit, cît şi prin alte ges-­­ turi care, la unii spectatori, frizează huliganismul. Urmările unor asemenea­­ stări de tensiune se repercutează, în­­ fond, negativ asupra facturii spectaco­lului, asupra posibilităţilor sportive.­­ Cum, de asemenea, nu rare sunt şi­­ cazurile în care spirite nepermis exal­tate de sentimentalism şi subiectivism, I care nu trebuie confundat nici fi­ecar­­ cu măruntul patriotism local, dau tonul unor îndemnuri străine de spiritul spor- I tiv, îi incită pe sportivi la o comportare I nesportivă. Dacă uneori am făcut apel la spor- I tivi şi cluburile din care fac parte să-şi I analizeze comportarea şi să ia măsuri eficiente, educative, apreciem că, în e- I gală măsură, este cazul să facem apel • şi la spiritul autocritic al spectatorilor. Le cerem să ia în considerare respon- I sabilităţile ce le incumbă în procesul de ■ armare a mişcării sportive româneşti,­­ să gîndească în mod serios că faptul I de a cumpăra un bilet nu conferă şi • dreptul Ic huliganism, la manifestări ■ menite să arunce o pată neagră pe un I prestigiu pe care cu toţii îl dorim * imaculat. . Niki Mihail BURILEANU * ■ mmm mmm mmm mmm mmmt mmm

Next